Byla e2-677-241/2020
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 18 d. nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti pareiškėjo K. R. finansinį reikalavimą atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mojo Lounge Vilnius“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. eB2-551-855/2020)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo K. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 18 d. nutarties, kuria atsisakyta patvirtinti pareiškėjo K. R. finansinį reikalavimą atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mojo Lounge Vilnius“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. eB2-551-855/2020).

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 1 d. nutartimi atsakovei UAB „Mojo Lounge Vilnius“ iškelta bankroto byla; nustatytas 45 dienų terminas nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos; nutartis įsiteisėjo 2019 m. liepos 12 d.

82.

9Pareiškėjas K. R. 2020 m. sausio 21 d. pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą jo finansiniam reikalavimui pareikšti bei įtraukti jį į likviduojamos dėl bankroto UAB „Mojo Lounge Vilnius“ kreditorių sąrašą su 3 345,98 Eur reikalavimu. Nurodė, kad apie įmonei, kurios akcininkas jis yra, iškeltą bankroto bylą sužinojo tik 2020 m. sausio 4 d., kai jam buvo įteiktas antstolio patvarkymas, kuriame nurodyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme pradėta civilinė byla Nr. 2-3546-545/2020 dėl 5 600 Eur administravimo išlaidų priteisimo iš K. R. atsakovės BUAB „Mojo Lounge Vilnius“ bankroto administratorei UAB „Talismanas LT“, prieš tai apie įmonei iškeltą bankroto bylą informuotas nebuvo.

103.

11Pareiškėjas pažymėjo, kad prašomas patvirtinti finansinis reikalavimas grindžiamas pirminiais buhalterinės apskaitos duomenimis. Reikalavimas susidarė K. R. einant atsakovės vadovo pareigas ir vykdant prievoles atsiskaityti už įmonei suteiktas paslaugas ir gautas prekes iš pareiškėjo asmeninių lėšų. Iš UAB „Mojo Lounge Vilnius“ avanso apyskaitų matyti, kad pareiškėjo asmeninėmis lėšomis buvo apmokėta 10 745,40 Eur atsakovės veikloje susidariusių išlaidų, įmonė grąžino tik 7 399,42 Eur, likdama pareiškėjui skolinga 3 345,98 Eur.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 18 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą finansiniam reikalavimui pareikšti tenkino; prašymą įtraukti pareiškėją į atsakovės BUAB „Mojo Lounge Vilnius“ kreditorių sąrašą su 3 345,98 Eur finansiniu reikalavimu atmetė.

165.

17Teismas nustatė, kad K. R. nuo 2017 m. birželio 5 d. yra UAB „Mojo Lounge Vilnius“ akcininkas, nuo 2017 m. gegužės 12 d. iki 2019 m. sausio 2 d. buvo ir įmonės vadovas. Nuo 2019 m. sausio 2 d. iki bankroto bylos įmonei iškėlimo vadovu buvo įregistruotas V. J. Bankroto byla buvo inicijuota kreditorės UAB „Straujos prekybos sistemos“, kuri dokumentus dėl bankroto bylos iškėlimo siuntė ne įmonės akcininkui, o įmonei. Visi teismo procesiniai dokumentai taip pat buvo siunčiami tik įmonei bei jos vadovui V. J. Byloje nėra duomenų apie tai, kad įmonės vadovas būtų informavęs įmonės akcininkus apie bankroto bylos iškėlimą. Bankroto administratorės pareiškėjui K. R. adresuotas ir siųstas 2019 m. rugpjūčio 8 d. pranešimas dėl turto, dokumentų ir antspaudo perdavimo pareiškėjui realiai nebuvo įteiktas. Teismas vertino labiau tikėtina, kad pareiškėjas apie bankroto bylos UAB „Mojo Lounge Vilnius“ iškėlimą sužinojo tik 2019 m. gruodžio mėn. pabaigoje – 2020 m. sausio mėn. pradžioje, gavęs procesinius dokumentus Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-3546-545/2020, todėl konstatavo pagrindą atnaujinti pareiškėjui K. R. praleistą terminą finansiniam reikalavimui pareikšti.

186.

19Teismas nurodė, kad nei paskutinis iki bankroto bylos iškėlimo buvęs UAB „Mojo Lounge Vilnius“ vadovas V. J., nei jokie kiti asmenys, įskaitant įmonės akcininkus, nėra perdavę bankroto administratorei jokių įmonės buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės ar kitų dokumentų, kurie tiek bankroto administratorei, tiek ir teismui būtų reikšmingi sprendžiant dėl kreditorių pareikštų reikalavimų pagrįstumo. Iš administratorės pateiktos Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) operatyvaus atsakovės patikrinimo, vykdyto 2019 m. vasario 15 d. – 2019 m. balandžio 24 d., pažymos matyti, kad V. J. jokių pirminių įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų inspekcijai nepateikė, o K. R. pateikė dalį dokumentų, tačiau tarp pateiktų dokumentų tikrinamo 2018 m. liepos 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpio buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų bei kompiuterinių kasos aparatų kasos operacijų žurnalų, gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų bei kitų reikalingų tikrinimui nebuvo.

207.

21Teismas pažymėjo, kad iš pareiškėjo į bylą pateikto 2019 m. kovo 15 d. dokumentų priėmimo–perdavimo VMI akto matyti, jog juo, be kita ko, buvo perduotas UAB „Mojo Lounge Vilnius“ segtuvas pavadinimu „2017 m. Avansinės apyskaitos. Kasa“ bei segtuvai pavadinimais „2018 m. Avansinės apyskaitos“, „2018 m. Kasa, Ilgalaikio turto aktai, bankas, DU (darbo užmokestis), Sodra, VMI, Sutartys, Didžioji knyga“. Tačiau VMI patikrinimo pažymoje konstatuota, kad jokių buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų, įskaitant kasos operacijų žurnalus, įmonės gautas ir išrašytas PVM sąskaitas faktūras, būtent už laikotarpį nuo 2018 m. liepos iki gruodžio mėn., kuris didžiąja dalimi aktualus ir sprendžiant dėl pareiškėjo K. R. pareikšto finansinio reikalavimo pagrįstumo, pateikta nebuvo.

228.

23Teismas nurodė, kad į bylą pareiškėjas pateikė kasos išlaidų orderius: 2018 m. kovo 30 d. dėl 3 555,11 Eur išdavimo K. R., 2018 m. gegužės 31 d. – dėl 800 Eur išdavimo, 2018 m. birželio 30 d. – dėl 1 200 Eur išdavimo, 2018 m. rugpjūčio 31 d. – dėl 1 430 Eur išdavimo, 2018 m. rugsėjo 20 d. – dėl 800 Eur išdavimo, t. y. iš viso dėl 7 785,11 Eur galimo išdavimo K. R. iš įmonės kasos. Tačiau nė vienas iš šių kasos išlaidų orderių nėra pasirašytas, juose nenurodomi pinigų sumas galimai išdavę ir gavę asmenys, nėra nurodytos sumos žodžiais ir neužpildyti kiti pravalomieji rekvizitai. Be to, kai kuriuose orderiuose nurodyta jų išrašymo data bei nurodyta pinigų gavimo data nesutampa. Tai kelia pagrįstų abejonių tiek dėl pačių kasos išlaidų buvimo fakto, tiek dėl pateiktų orderių ir juose esančios informacijos tikrumo, tikslumo, autentiškumo ir atitinkamai jų įrodomosios galios. Kadangi bankroto administratorei nėra perduoti jokie atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentai, todėl nėra galimybės patikrinti ir įsitikinti kasos išlaidų orderių autentiškumu.

249.

25Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo pateiktos avanso apyskaitos už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio mėn. iki rugsėjo mėn. taip pat nėra niekieno pasirašytos, kai kuriose jų apskritai nenurodyta konkreti parašo, jeigu jis būtų buvęs, data, jos neturi kitų būtinų rekvizitų. Byloje nėra jokių kitų įrodymų, kurie leistų patikrinti ir pagrįsti šiose nepasirašytose ir formos reikalavimų neatitinkančiose, abejonių dėl jų tikrumo ir autentiškumo keliančiose apyskaitose esančių duomenų teisingumą. Nors avanso apyskaitose figūruojančios galutinės išlaidų sumos sutampa su pareiškėjo K. R. pateiktoje suvestinėje lentelėje esančiomis sumomis, tačiau abu šie dokumentai, tikėtina, rengti to paties asmens – K. R.

2610.

27Teismas nurodė, kad pareiškėjas jokiais įrodymais nepagrindė aplinkybės, jog būtent jis ir būtent už UAB „Mojo Lounge Vilnius“ įvykdė turtines prievoles iš savo asmeninių lėšų, o ne iš pačiai įmonei priklausančių ar trečiųjų asmenų lėšų. Iš prie PVM sąskaitų faktūrų esančių jų visišką ar dalinį apmokėjimą patvirtinančių čekių (kvitų) negalima nustatyti iš kokių konkrečiai lėšų buvo apmokėti čekiai (kvitai). Tam tikroms išlaidoms pagrįsti pareiškėjas pateikė tik pačius čekius (kvitus), pavyzdžiui, UAB „Viada LT“, UAB „Cirkle K“, ir nepateikė kitų juos lydinčių dokumentų, arba atvirkščiai – pateikė tik pačias PVM sąskaitas faktūras, tačiau nepateikė jokių jų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų, pavyzdžiui, UAB „Amber food“, UAB „Korėjietiškas skonis“, UAB „Signalo centras“, UAB „Jysk Baltic“, UAB „Parazitas“. Todėl apskritai negalima nustatyti, ar už tam tikras prekes ir paslaugas buvo apmokėta, kokia dalimi, o jeigu taip – iš kokių lėšų, juo labiau, kad tam tikri šias sąskaitas išrašę asmenys, pavyzdžiui, UAB „Bennet distributors“, UAB „Sanitex“, UAB „Parazitas“ yra įtraukti į likviduojamos dėl bankroto BUAB „Mojo Lounge Vilnius“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą.

2811.

29Teismas pažymėjo, kad visos pareiškėjo nurodomos operacijos buvo atliekamos tuo metu, kai jis buvo įmonės vadovas, todėl faktas, jog pateiktuose į bylą pinigų priėmimo kvituose UAB „Mojo Lounge Vilnius“, kaip paslaugų (prekių) gavėjo vardu pasirašo K. R., kuris ir taip savaime yra įmonės atstovas pagal įstatymą, jokiu būdu negali būti laikomas įrodančiu aplinkybę, kad jis veikė ne įmonės vardu ir mokėjo ne įmonės lėšomis, o veikė savo vardu ir mokėjo asmeninėmis lėšomis. Be to, kai kuriuose K. R. pateiktuose dokumentuose, pavyzdžiui UAB „Bennet distributors“ 2018 m. liepos 2 d. pinigų priėmimo kvite, nurodoma, kad už UAB „Mojo Lounge Vilnius“ moka P. D., t. y. kitas asmuo.

30III.

31Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3212.

33Pareiškėjas K. R. prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 18 d. nutarties dalį, kuria netenkintas prašymas įtraukti jį į kreditorių sąrašą, panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – įtraukti pareiškėją į BUAB „Mojo Lounge Vilnius“ kreditorių sąrašą su 3 345,98 Eur finansiniu reikalavimu. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

3412.1.

35Tik sužinojęs apie iškeltą bankroto bylą, pareiškėjas ėmėsi veiksmų, įskaitant ir bankroto administratorės informavimo, kur galimai yra įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai ir turtas, apie kurį pareiškėjas žinojo eidamas vadovo pareigas. Teismui pareiškėjas pateikė įrodymus, kad savo žinioje turėtus ir saugotus įmonės dokumentus jis perdavė VMI atstovei pagal jos pareikalavimą. Kiti įmonės kasdieninei veiklai vykdyti reikalingi dokumentai buvo palikti įmonės veiklos vykdymo patalpose. Tačiau net ir žinodama, kur yra turtas ir dalis dokumentų, bankroto administratorė iki šiol nėra ėmusis veiksmų, kad tuos dokumentus ir turtą perimtų. Taigi pareiškėjas, neatstovaudamas įmonei ir neturėdamas savo žinioje jokių dokumentų, negali būti atsakingas už administratorės negalėjimą patikrinti jo pateikto finansinio reikalavimo atitikimo su įmonės dokumentams.

3612.2.

37K. R. žinioje buvusi dalis įmonės apskaitos dokumentų pagal VMI raginimą buvo perduoti VMI atstovei. Dokumentai buvo susegti, sunumeruoti ir VMI atstovės patikrinti perimant. Šiuose dokumentuose buvo susegtos ir avanso apyskaitos su jas lydinčiais dokumentais, kurios buvo pateiktos teismui kaip pagrindas finansiniam reikalavimui įrodyti. Konkrečiai 2019 m. kovo 15 d. dokumentų priėmimo–perdavimo akte penkioliktu numeriu pažymėtame segtuve pavadinimu „2018 m. Avansinės apyskaitos“. Tai patvirtina ir aplinkybė, kad avanso apyskaitos su jas lydinčiais dokumentais atitinka numeravimą lapų dešinėje, viršuje nuo 207 iki 48 puslapio. Įmonės veiklos dokumentai, tokie kaip kasos aparatų žurnalai, darbo sutartys, atlyginimų žiniaraščiai, pirkimo ir pardavimo sąskaitos faktūros, prekių gavimo važtaraščiai bei visas įmonės turtas buvo paliktas įmonės veiklos vykdymo patalpose. Pareiškėjas nuo 2018 m. spalio 1 d. jais nedisponavo, jų neturėjo, todėl ir neperdavė 2019 m. VMI ar kam kitam.

3812.3.

39Teismas skundžiamoje nutartyje neteisingai nurodė, kad K. R. pateikė tik čekius, kurie neturi lydinčiųjų dokumentų, išskirdamas UAB „Viada LT“, UAB „Circle K“ čekius. Prie avanso apyskaitos pridėti „čekiai“ yra PVM sąskaitos faktūros, kurias išrašo kuru prekiaujančios įmonės už kurą. Čekiuose nurodyta, kad pirkėjas UAB „Mojo Lounge Vilnius“ ir ši PVM sąskaita faktūra patvirtinta pardavėjo parašu. Taigi pareiškėjo reikalavimo pagrįstumą įrodo pirminiai dokumentai, kurie pridėti prie avanso apyskaitų.

4012.4.

41Teismas nutartyje vertino, kad dalis pateiktų dokumentų neatitinka reikalavimų, nėra reikiamų rekvizitų, tačiau tuo pačiu nevertino ir visų kitų dokumentų, kurie atitinka reikalavimus ir turi visus rekvizitus. Taigi jau vien ši aplinkybė suponuoja išvadą, kad pareiškėjo finansinis reikalavimus turėjo būti tenkinamas bent iš dalies.

4212.5.

43Iš pateiktų PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad jos visos išrašytos UAB „Mojo Lounge Vilnius“. Šių pareiškėjo pateiktų dokumentų pagrindu nėra pareikšti finansiniai reikalavimai atsakovei. Teismas klaidingai įvertino aplinkybę, kad kai kurie tie patys kreditoriai, kuriems buvo atliekami mokėjimai, yra ir įmonės bankroto byloje patvirtinti kreditoriai, tačiau nevertino, kokių dokumentų pagrindu susidarė jų reikalavimai ir kad pateiktos pareiškėjo PVM sąskaitos faktūros, kurias jis apmokėjo savomis lėšomis, nesidubliuoja su tais dokumentais, kurių pagrindu kreditoriai jau yra įtraukti į bylą.

4412.6.

45Administratorė turi galimybę prisijungti prie atsakovės banko sąskaitos ir matyti išrašus. Tačiau administratorė netikrino atsakovės banko sąskaitos, o teismas nurodė pareiškėjui pačiam pateikti šiuos dokumentus. Taigi administratorė į bylą nepateikė jokių įrodymų, kad pareiškėjas būtų mokėjęs ne savo lėšomis ir ne atsakovės reikmėms.

4613.

47Atsakovė BUAB „Mojo Lounge Vilnius“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Talismanas LT“, prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

4813.1.

49VMI pranešimas, kuriame nurodoma, kad V. J. pagal Sodros duomenis niekada nebuvo įdarbintas UAB “Mojo Lounge Vilnius” vadovu, aplinkybė, kad pareiškėjas turėjo įmonės dokumentų dalį, leidžia daryti vienareikšmišką išvadą, jog UAB „Mojo Lounge Vilnius“ faktiškai vadovavo ne V. J., o pareiškėjas. Pareiškėjas teigia, kad visus kitus įmonės dokumentus ir įmonės turtą jis paliko įmonės veiklos vykdymo patalpose, tačiau pagal galiojančius teisės aktus, pareiškėjas negalėjo palikti įmonės dokumentų ir įmonės turto neprižiūrimo ir nesaugomo, o privalėjo tinkamai perduoti kitam vadovui, jei jis faktiškai buvo paskirtas.

5013.2.

51V. J. negalėjo ir neturėjo perduoti įmonės turto ir dokumentų, nes jie nebuvo jam perduoti pareiškėjo. Bankroto administratorė perėmė iš VMI įmonės dokumentų dalį, kurią pareiškėjas perdavė VMI atstovei, papildomai patikrino juos kiek tai susiję su pareiškėjo reiškiamu finansiniu reikalavimu bei nustatė, kad nei pareiškėjo pateikti dokumentai, nei administratorės iš VMI gauti dokumentai neįrodo pareiškėjo reikalavimo pagrįstumo. Tarp iš VMI perimtų dokumentų nėra 2018 m. liepos 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpio buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų, kasos aparatų kasos operacijų žurnalų, gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų.

5213.3.

53Bankroto administratorė laiku ir tinkamai vykdė savo pareigas, susijusias su įmonės turto ir dokumentų perėmimu, ne kartą vyko į BUAB „Mojo Lounge Vilnius“ veiklos vykdymo vietą, tačiau joje jau ilgą laiką veikia kita įmonė ir jokio atsakovės turto ir dokumentų ten nėra ir nebuvo. Buvusiems vadovams ir akcininkams buvo siunčiami dokumentai dėl turto ir dokumentų perdavimo, tačiau joks turtas ir dokumentai nebuvo perduoti. Priešingai, kaip pripažino pats pareiškėjas, jis yra paskutinis, pas kurį buvo atsakovės turtas ir dokumentai, jis niekam jų neperdavė (išskyrus tą dalį dokumentų, kurią perdavė VMI, ir kuri jau perduota administratorei), todėl būtent pareiškėjas yra atsakingas už atsakovės turto ir dokumentų išsaugojimą.

5413.4.

55Pareiškėjas teigia, kad jis iš savo asmeninių lėšų mokėjo už įmonę, tačiau nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų, duomenų, jog jis apskritai tuo laikotarpiu turėjo ar galėjo turėti tokias pinigų sumas, pinigus išgrynino iš savo sąskaitos ir kt. Be to, tarp VMI pateiktų dokumentų, tikrinamo 2018 m. liepos 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpio buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų bei kompiuterinių kasos aparatų kasos operacijų žurnalų, gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų bei kitų reikalingų dokumentų, nebuvo. Atsižvelgiant į nurodomą laikotarpį ir buhalterinės apskaitos dokumentų rūšis, akivaizdu, jog VMI nebuvo perduoti buhalterinės apskaitos dokumentai, kurie reikalingi patikrinti pareiškėjo nurodomo reikalavimo pagrįstumą.

5613.5.

57Pagal teisinį reglamentavimą avansinės apyskaitos nėra pildomos, jei atskaitingas asmuo savo asmeninėmis lėšomis moka už įmonę kokias nors sumas ar kai įmonė yra skolinga atskaitingam asmeniui. Tokiu atveju įmonės buhalterinėje apskaitoje paprastai yra nurodoma eilutė „skola atskaitingiems asmenims“. Taigi pareiškėjo pateiktų dokumentų pagrįstumas ir tikrumas yra abejotini. Jeigu ir buvo pildomos pareiškėjo pateiktos avansinės apyskaitos ir jei jos pripažintinos pagrįstomis, tokiu atveju pareiškėjui iš įmonės kasos buvo išmokėtos atitinkamos sumos ir avansinės apyskaitos pildytos išleistų įmonės lėšų pagrindimui, t. y. tokiu atveju įmonė nebuvo ir nėra skolinga pareiškėjui.

5813.6.

59Iš pareiškėjo pateiktų abejotinų dokumentų nėra galimybės nustatyti, už ką konkrečiai pareiškėjas galėjo mokėti ir kaip įmonėje buvo apskaityta pareiškėjo nurodoma aplinkybė, kad jis mokėjo už įmonę iš savo asmeninių lėšų. Tai reiškia, kad nesant visų įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų, nėra jokios galimybės nustatyti, ar tikrai įmonė buvo arba yra skolinga pareiškėjui. Pagal pareiškėjo teiginius, bet kokiems asmenims užtektų pateikti užpildytas avansines apyskaitas, nurodyti, jog už įmonę buvo sumokėta asmeninėmis lėšomis bei prašyti įmonės reikalauti grąžinti skolą, Tačiau avansinės apyskaitos nėra pildomos, kai asmuo iš savo asmeninių lėšų sumoka už įmonę.

6013.7.

61Pareiškėjo pateikti kasos išlaidų orderiai apskritai nepasirašyti, nenurodyti kiti privalomi rekvizitai, neaišku, kas konkrečiai įmonėje buvo atsakingas už kasą ir ar tikrai pareiškėjas buvo ir įmonės vyriausiasis finansininkas. Kai kuriuose pateiktuose dokumentuose, pavyzdžiui 2018 m. liepos 2 d. pinigų priėmimo kvite, nurodoma, kad už atsakovę UAB „Mojo Lounge Vilnius“ moka P. D., t. y. visiškai kitas asmuo.

6213.8.

63Net ir patikrinus iš VMI perimtus dokumentus, tarp kurių nėra 2018 m. liepos 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpio buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų bei kasos aparatų kasos operacijų žurnalų, gautų ir išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, nėra galimybės patikrinti ir įsitikinti kasos išlaidų orderių autentiškumu, juose nurodytų sumų realiu išdavimu būtent iš įmonės kasos ir būtent pareiškėjui juose nurodytomis datomis. Tai šiuo atveju itin svarbu, kadangi kai kuriuose iš orderių nurodyta jų išrašymo data bei nurodyta pinigų gavimo data nesutampa, pavyzdžiui, 2018 m. rugsėjo 20 d. orderyje nurodyta, kad pinigai yra gauti 2018 m. rugsėjo 30 d.

6413.9.

65Bankroto administratorė už pareiškėją negali ir neturi įrodyti, kad pareiškėjas atsiskaitė už įmonę savo asmeninėmis lėšomis, kadangi tą turi įrodyti taip teigiantis asmuo. Be to, administratorė neturi priėjimo prie pareiškėjo sąskaitų išrašų, o įmonės sąskaitos išrašai, net jei juose būtų ar nebūtų duomenų apie tai, kad pareiškėjui buvo mokėtos kokios nors sumos, savaime neįrodytų, kad pareiškėjas atsiskaitė iš savo lėšų.

66Teisėjų kolegija

konstatuoja:

67IV.

68Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6914.

70Atskirųjų skundų nagrinėjimui taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta, apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirojo skundo ribos.

7115.

72Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 18 d. nutarties dalies, kuria atmestas pareiškėjo prašymas įtraukti jį į atsakovės BUAB „Mojo Lounge Vilnius“ kreditorių sąrašą su 3 345,98 Eur finansiniu reikalavimu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

73Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų priėmimo

7416.

75Atsakovės BUAB „Mojo Lounge Vilnius“ bankroto administratorė UAB „Talismanas LT“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naują rašytinį įrodymą – 2020 m. vasario 17 d. bylų perdavimo–priėmimo aktą. 2020 m. balandžio 8 d. pareiškėjas K. R. pateikė prašymą dėl naujo įrodymo – 2017 m. gegužės 24 d. paskolos sutarties priėmimo. 2020 m. balandžio 20 d. atsakovės bankroto administratorė pateikė rašytinius paaiškinimus dėl pareiškėjo pateikto naujo įrodymo pridėjimo prie bylos ir šio įrodymo turinio vertinimo.

7617.

77Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

7818.

79Taikydamas CPK 314 straipsnyje nustatytas išimtis ir spręsdamas dėl naujai pateikiamų įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teismas patikrina: ar buvo objektyvi galimybė pateikti juos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme; ar vėlesnis įrodymų pateikimas neužvilkins bylos nagrinėjimo; ar naujai prašomas priimti įrodymas (-ai) turės įtakos sprendžiant šalių ginčą; ar šalis nepiktnaudžiauja įrodymų vėlesnio pateikimo teismui teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 7 d. nutarties Nr. e3K-3-237-684/2019 16 punktas).

8019.

81Apeliacinės instancijos teismas priima pareiškėjo ir atsakovės pateiktus naujus rašytinius įrodymus ir vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais, kadangi jie yra susiję su bylos esme, todėl gali būti reikšmingi teisingam ginčo išsprendimui. Nors pareiškėjo pateikta paskolos sutartis buvo sudaryta iki bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme, tačiau atsižvelgus į dokumento apimtį ir pobūdį, nėra pagrindo spręsti, kad pateiktas naujas įrodymas užvilkins bylos apeliacine tvarka nagrinėjimą, byloje taip pat nėra duomenų, jog pareiškėjas piktnaudžiautų procesinėmis teisėmis. Pažymėtina, kad pareiškėjui yra žinoma, jog bankroto administratorė UAB „Talismanas LT“ 2020 m. vasario 17 d. perėmė iš VMI atsakovės patikrinimui skirtus dokumentus, kurie pareiškėjo K. R. buvo perduoti VMI atstovui. Atsakovės bankroto administratorė yra susipažinusi su pareiškėjo pateikta paskolos sutartimi, dėl jos turinio vertinimo pasisakė 2020 m. balandžio 20 d. rašytiniuose paaiškinimuose, kurie taip pat priimami.

82Dėl ginčui taikytino teisinio reglamentavimo

8320.

84Atkreiptinas dėmesys, kad 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ), neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams JANĮ nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. Šioms nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ (JANĮ 155 straipsnio 2 dalis).

8521.

86Kadangi JANĮ 155 straipsnyje prie išimčių, kurioms taikoma ĮBĮ priskirta kreditorių reikalavimo tenkinimo eilė ir tvarka, darytina išvada, kad iki JANĮ įsigaliojimo pradėtose bankroto bylose kreditorių reikalavimų pareiškimas ir tvirtinimas turi būti vykdomi pagal ĮBĮ nuostatas (Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-767-407/2020; 2020 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-705-450/2020).

8722.

88Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad bankroto byla atsakovei iškelta Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 1 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2019 m. liepos 12 d. Terminas kreditorių finansiniams reikalavimas pareikšti prasidėjo 2019 m. liepos 12 d. ir pasibaigė 2019 rugpjūčio 26 d. Atsakovės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas buvo patvirtintas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 12 d. nutartimi, vėliau sąrašas tikslintas teismo 2019 m. spalio 10 d., 2019 m. gruodžio18 d. ir 2020 m. sausio 22 d. nutartimis. Taigi tiek atsakovės bankroto procedūra, tiek kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo procedūra buvo pradėta iki JANĮ įsigaliojimo, todėl pareiškėjo finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas, kaip ir kitų atsakovės kreditorių, turėjo būti sprendžiamas pagal ĮBĮ nuostatas. Aplinkybė, kad pareiškėjas prašymą patvirtinti finansinį reikalavimą pateikė po JANĮ įsigaliojimo dėl to, jog praleido teismo nutartimi nustatytą terminą, sudarė teismui pagrindą spręsti klausimą tik dėl praleisto termino atnaujinimo, o ne taikyti JANĮ nuostatas finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimui nagrinėti.

8923.

90Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjo reikalavimo tvirtinimo klausimą, įskaitant termino prašymui pareikšti atnaujinimo, išsprendė ne pagal ĮBĮ, o pagal JANĮ nuostatas. Nepaisant to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ĮBĮ ir JANĮ normos, nustatančios kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, yra panašios, jose nėra specialių taisyklių, kuriomis teismas turėtų vadovautis, vertindamas finansinį reikalavimą pagrindžiančius įrodymus, be to, teismas, vertindamas bylos faktines aplinkybes, rėmėsi aukštesnės instancijos teismų praktika, suformuota galiojant ĮBĮ. Taigi nėra pagrindo konstatuoti, kad teisės taikymo klaida turėjo esminę reikšmę teisingam ginčo išsprendimui.

91Dėl finansinio reikalavimo (ne)pagrįstumo

9224.

93Pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjo K. R. prašymą patvirtinti jo 3 345,98 Eur finansinį reikalavimu atsakovės BUAB „Mojo Lounge Vilnius“ bankroto byloje. Teismas sprendė, kad į bylą pateikti įrodymai nepatvirtina, jog pareiškėjas, kaip atskaitingas asmuo, savo asmeniniais pinigais vykdė atsakovės prievoles, t. y. už įmonės perkamas prekes ir paslaugas atsiskaitė asmeninėmis lėšomis. Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, atskirajame skunde nurodo, kad teismas netinkamai vertino į bylą pateiktus įrodymus, todėl nepagrįstai sprendė, jog jų nepakanka finansiniam reikalavimui ar jo daliai pagrįsti. Pareiškėjo teigimu, jis neturi galimybės pateikti daugiau įrodymų, kadangi nedisponuoja atsakovės buhalteriniais dokumentais, tokią galimybę ir pareigą turi atsakovės bankroto administratorė.

9425.

95Teismų praktikoje pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012). Ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia, įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus byloje esančius įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus reikalavimas į bankrutuojančią įmonę.

9626.

97Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009). Dispozityvumo ir rungimosi principai lemia, kad kiekvienas kreditorius savo reikalavimą skolininko bankroto byloje reiškia ir jo pagrįstumą įrodinėja pats. Jei neįrodytas kreditoriaus reikalavimas nebus patvirtintas, kitų kreditorių teisės tuo nebus pažeistos, skirtingai nei tuo atveju, jei būtų patvirtintas nepagrįstas reikalavimas – tai pažeistų likusių kreditorių teises (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-652/2012).

9827.

99Kasacinio teismo praktika dėl įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo išplėtota ir nuosekli. Pagal ją faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų tyrimo ir vertinimo pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio

1001 dalis). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288-469/2015, 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561-378/2016, 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78-686/2017). Taigi įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą.

10128.

102Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 9 punktą, ūkio subjektas gali išmokėti pinigus ūkio subjekto darbuotojams (atskaitingiems asmenims), kuriuos ūkio subjekto vadovas paskyrė atlikti šias operacijas: mokėti už turtą, žemės ūkio produkciją, suteiktas paslaugas, mokėti avansą, padengti kitas su ūkio subjekto veikla susijusias išlaidas. Išmokant pinigus iš kasos, išrašomas kasos išlaidų orderis. Atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, ūkininkais arba gyventojais, pateikia ūkio subjekto buhalterijai pinigų sumokėjimą įrodančius dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, – nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Atskaitingas asmuo su buhalterija atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka bei terminais. Nepanaudotų pinigų grąžinimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu.

10329.

104Praktikoje pripažįstama, kad avanso apyskaitos (ataskaitos) sudaromos kai įmonės darbuotojas (atskaitingas asmuo) iš savo asmeninių pinigų perka prekes (paslaugas) įmonės reikmėms. Taip pat darbuotojas gali vykti į komandiruotę, kurios metu patirtos išlaidos (apgyvendinimo išlaidos, dienpinigiai ir pan.) turi būti kompensuojamos iš įmonės lėšų. Avanso apyskaitoje nurodomos kokios išlaidos buvo patirtos įmonės naudai ir pagal šį dokumentą pinigai išmokami atskaitingam asmeniui. Avanso apyskaitoje nurodoma eilutė „antišlaidžiai“ laikomas atskaitingo asmens kreditorinis likutis iki einamojo mėnesio, kuriam yra formuojama avanso apyskaita.

10530.

106Pareiškėjas į bylą pateikė įmonės avanso apyskaitas, jo paties išrašytas einant atsakovės direktoriaus pareigas. 2018 m. balandžio mėn. apyskaitoje nurodyta, kad iš banko gauta 1 469,42 Eur, išleista 2 048,12 Eur, „antišlaidžiai“ 590,65 Eur. 2018 m. gegužės mėn. apyskaitoje nurodyta, kad iš kasos gauta 800 Eur, iš banko 1 700 Eur, išleista 5 173,76 Eur, „atišlaidžiai“ 3 264,41 Eur. 2018 m. birželio mėn. apyskaitoje nurodyta, kad iš kasos gauta 1 200 Eur, išleista 1 759,62 Eur, „atišlaidžiai“ 3 824,03 Eur. 2018 m. liepos mėn. apyskaitoje nurodyta, kad išleista 1 146,40 Eur, „antišlaidžiai“ 4 970,43 Eur. 2018 m. liepos mėn. apyskaitoje nurodyta, kad iš kasos gauta 1 430 Eur, išleista 563,61 Eur, „antišlaidžiai“ 4 104,04 Eur. 2018 m. rugsėjo mėn. apyskaitoje nurodyta, kad gauta 800 Eur, išleista 41,94 Eur, „antišlaidžiai“ 3 345,98 Eur.

10731.

108Pareiškėjas pateikė kasos išlaidų orderius: 2018 m. kovo 30 d. orderį dėl 3 555,11 Eur išdavimo K. R., 2018 m. gegužės 31 d. – dėl 800 Eur išdavimo, 2018 m. birželio 30 d. – dėl 1 200 Eur išdavimo, 2018 m. rugpjūčio 31 d. – dėl 1 430 Eur išdavimo, 2018 m. rugsėjo 20 d. – dėl 800 Eur išdavimo, t. y. iš viso dėl 7 785,11 Eur išdavimo K. R. iš kasos. Į bylą pareiškėjas taip pat pateikė PVM sąskaitas faktūras, išrašytas atsakovei BUAB „Mojo Lounge Vilnius“ už jai suteiktas paslaugas ir pateiktas prekes. Prie sąskaitų faktūrų pridėjo paslaugas suteikusių (prekes pardavusių) tiekėjų kasos čekius (kvitus), grynųjų pinigų priėmimo kvitus.

10932.

110Pagal šiuose dokumentuose esančius įrašus, avanso apyskaitose nurodytos sumos, kurios gautos iš kasos, sutampa su kasos išlaidų orderiuose nurodytomis sumomis, o avanso apyskaitų eilutėse „Kam, už ką ir pagal kokį dokumentą išmokėta“ nurodyti paslaugų (prekių) tiekėjai ir sumos iš esmės sutampa su PVM sąskaitose faktūrose nurodytais tiekėjais ir sumomis, atitinka ir datos.

11133.

112Teisėjų kolegija sprendžia, kad pateikti dokumentai yra tinkami pagrįsti pareiškėjo nurodytas aplinkybes, jog jis, kaip atskaitingas asmuo, atsakovės vardu pirko prekes ir paslaugas, už kurias atsiskaitė grynaisiais pinigais. Tačiau vien pareiškėjo pateiktų įrodymų, kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, neužtenka nustatyti faktą, kad buvo atsiskaitoma būtent pareiškėjo asmeninėmis lėšomis, atitinkamai patvirtinti aplinkybę, kad atsakovė pareiškėjui yra skolinga 3 345,98 Eur, be to yra pagrindas abejoti ir pareiškėjo pateiktų dokumentų tikrumu.

11334.

114Pagal minėtų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 11 punktą, kasos pajamų bei išlaidų orderiai pildomi tiksliai ir aiškiai rašalu, tušinuku arba techninėmis priemonėmis. Juose negali būti jokių trynimų, braukymų arba taisymų – net ir patvirtintų. Suma žodžiais pradedama rašyti didžiąja raide eilutės pradžioje. Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą arba išmokami iš kasos pinigai. Pinigai priimami arba išmokami tik kasos pajamų arba išlaidų orderių išrašymo dieną. Pagal šių taisyklių 16 punktą, visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba viešojo sektoriaus subjekto paskirto atsakingo asmens parašai. Jeigu kasos operacijos nekompiuterizuotos, ūkio subjektas pildo kasos knygą (knygas), kurios (kurių) lapai turi būti sunumeruoti, perverti virvele ir užantspauduoti. Įrašas, nurodantis kasos knygos lapų skaičių, tvirtinamas ūkio subjekto vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba viešojo sektoriaus subjekto paskirto atsakingo asmens parašais. Jeigu pildomos atskiros kasos knygos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai numeruojami atskira eilės tvarka.

11535.

116Pažymėtina, kad pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 17 punktą, kasos knygoje kasininkas įrašo kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį. Kasdien, jeigu ūkio subjekto vadovo arba jo įgalioto asmens nenustatyta kitaip, baigiantis darbo dienai, kasininkas susumuoja dienos kasos operacijas, į kasos knygą įrašo kasos likutį ir atiduoda (jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, – išspausdina ir atiduoda) vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba viešojo sektoriaus subjekto paskirtam atsakingam asmeniui antrąjį atplėšiamąjį lapą su kasos pajamų ir išlaidų dokumentais kaip kasininko ataskaitą. Kasos knygoje pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba viešojo sektoriaus subjekto paskirtas atsakingas asmuo, priėmęs šiuos dokumentus. Ūkio subjekto vadovo arba jo įgalioto asmens nustatyta tvarka kasininko ataskaitos gali būti sudaromos ne kiekvieną dieną, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kasininko ataskaitą privaloma sudaryti kiekvieno mėnesio pabaigoje.

11736.

118Iš byloje esančių duomenų matyti, kad bankroto administratorė yra perimusi tik dalį atsakovės BUAB „Mojo Lounge Vilnius“ dokumentų, t. y. iš esmės perimti tik VMI operatyvaus patikrinimo metu naudoti atsakovės dokumentai, kuriuos VMI atstovui perdavė pareiškėjas. Remiantis bankroto administratorės paaiškinimais nustatyta, kad tarp perimtų dokumentų nėra atsakovės ginčui aktualaus laikotarpio buhalterinės apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų, kasos operacijų žurnalų. Šią aplinkybę patvirtina ir VMI operatyvaus atsakovės patikrinimo, vykdyto 2019 m. vasario 15 d. – 2019 m. balandžio 24 d., pažyma, taip pat 2020 m. vasario 17 d. bylų perdavimo–priėmimo aktas, kuriuo bankroto administratorė ir VMI perėmė dokumentus. Iš nurodyto akto matyti, kad pareiškėjo VMI atstovui perduotame segtuve pavadinimu „2018 m. Kasa, Ilgalaikio turto aktai, bankas, DU (darbo užmokestis), Sodra, VMI, Sutartys, Didžioji knyga“, buvo tik ilgalaikio turto duomenys ir Didžioji knyga. Pareiškėjas neneigė, kad kasos dokumentai nei VMI, nei įmonės bankroto administratorei perduoti nebuvo. Jo teigimu, įmonės veiklos dokumentai, tokie kaip kasos aparatų žurnalai, darbo sutartys, atlyginimų žiniaraščiai, pirkimo ir pardavimo sąskaitos faktūros bei prekių gavimo važtaraščiai, buvo palikti įmonės veiklos vykdymo patalpose.

11937.

120Teisėjų kolegijos vertinimu, nesant bankroto administratorei perduotų ir teismui pateiktų kasos dokumentų, t. y. kasos knygos (kasos aparatų žurnalų) nėra galimybės nustatyti kokios faktiškai sumos atsakovės buvusiam vadovui K. R. buvo išmokėtos iš kasos. Nesant šių duomenų nėra galimybės patikrinti, ar pareiškėjo pateiktuose kasos išlaidų orderiuose nurodytos sumos yra teisingos, ar nebuvo išrašytų kitų kasos išlaidų orderių, kuriais pareiškėjui buvo išmokėtos lėšos grynaisiais pinigais iš atsakovės kasos, ir taip grąžinta pareiškėjo nurodoma atsakovės skola – avanso apyskaitoje įrašyti „antišlaidžiai“. Būtinybę pareiškėjo pateiktus dokumentus sutikrinti su atsakovės kasos duomenimis pagrindžia ne tik teisinis reguliavimas, kuris imperatyviai nustato privalomą kasos išlaidų fiksavimą apskaitos knygose (žurnaluose), tačiau ir pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, kad pareiškėjo pateikti dokumentai (avanso apyskaitos ir kasos išlaidų orderiai) neturi visų privalomų rekvizitų, nėra pasirašyti juos sudariusio, pinigus išdavusio ir gavusios asmens.

12138.

122Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnį ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta įmonės vadovo atsakomybė už įmonės apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą pagal įstatyme nustatytus reikalavimus. Teismų praktikoje pripažįstama, kad juridinio asmens vadovas (direktorius) yra atsakingas už bendrovės turto apskaitymą ir išsaugojimą. Atsistatydindamas iš pareigų, įmonės vadovas privalo užtikrinti skaidrų bendrovės turto ir dokumentų perdavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429-313/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-145-516/2016, kt.).

12339.

124Pažymėtina, kad ginčui aktualiu laikotarpiu atsakovės vadovo pareigas ėjo pareiškėjas K. R., kuris buvo atsakingas už tinkamą įmonės apskaitos organizavimą, buhalterinių dokumentų sudarymą, įskaitant kasos knygas (žurnalus). Byloje nėra duomenų, kad minėti dokumentai buvo perduoti 2018 m. rugsėjo 28 d. UAB „Mojo Lounge Vilnius“ akcininkų K. R. ir J. K. naujai paskirtam įmonės vadovui V. J. Pareiškėjas nepateikė į bylą perdavimo–priėmimo akto, iš kurio būtų galima nustatyti, kad V. J. priėmė kokius nors įmonės dokumentus ar turtą. Byloje taip pat nėra duomenų, kad dokumentai faktiškai buvo palikti patalpose, kuriose atsakovė vykdė veiklą.

12540.

126Taigi pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad atsakovės bankroto administratorė likusius įmonės dokumentus, kurie yra aktualūs šioje byloje ginčijamo finansinio reikalavimo pagrįstumui nustatyti, turėjo perimti iš naujojo įmonės vadovo arba juos pasiimti iš buvusių įmonės patalpų, ir pateikti teismui. Be to aplinkybės, kad V. J. nebuvo įregistruotas atsakovės vadovu, dalį dokumentų pats pareiškėjas, pagal akcininkų sprendimą jau nebūdamas įmonės vadovu, perdavė VMI, taip pat viešai prieinami duomenys apie tai, jog V. J. yra įregistruotas dar kelių faktiškai veiklos nevykdančių juridinių asmenų vadovu, Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO esantys duomenys apie šio asmens išsilavinimą, teistumą, tame tarpe už sukčiavimą (CPK 179 straipsnio 2, 3 dalys), leidžia sutikti su bankroto administratorės pozicija, kad V. J. apskritai nėjo atsakovės vadovo pareigų, atitinkamai nedisponavo ir atsakovės dokumentais.

12741.

128Pareiškėjo apeliacinės instancijos teismui pateikta 2017 m. gegužės 24 d. paskolos sutartis taip pat neįrodo pareiškėjo finansinio reikalavimo pagrįstumo. Vien tai, kad pareiškėjas sudarė paskolos sutartį, pagal kurią galimai gavo 75 000 Eur paskolą grynaisiais pinigais, nepatvirtina aplinkybės, kad šie pinigai buvo panaudoti atsakovės veiklai finansuoti. Kaip matyti iš paskolos sutarties turinio, joje nėra nurodyta pinigų panaudojimo paskirtis. Kiti byloje esantys įrodymai taip pat neleidžia teigti, kad pareiškėjas už atsakovei suteiktas paslaugas ir parduotas prekes visiškai ar iš dalies atsiskaitė asmeninėmis lėšomis. Iš į bylą pateiktų pavienių 2018 m. rugsėjo mėn. atsakovės registrų, įskaitant registrą „Pinigai kasos aparatuose“, negalima spręsti apie ginčo laikotarpiu įmonės kasoje buvusių grynųjų pinigų sumas, jų išmokėjimą pareiškėjui, kadangi duomenys nėra išsamūs, pateikti tik už vieną mėnesį.

129Dėl bylos procesinės baigties

13042.

131Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai ištyrė ir įvertino visas nagrinėjamam klausimui reikšmingas faktines aplinkybes, dėl to, nepatvirtindamas pareiškėjo finansinio reikalavimo, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti pareiškėjo atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo, todėl skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nutarties 23 punkte konstatuota ir teisėjų kolegijos ištaisyta materialiosios teisės taikymo klaida neturi esminės reikšmės teisingos ir pagrįstos nutarties priėmimui.

132Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

13343.

134Atsakovė BUAB „Mojo Lounge Vilnius“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Talismanas LT“, pateikė įrodymus apie bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Atsakovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 363 Eur užmokestis advokatui už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, atskirojo skundo bei susijusių dokumentų analizę.

13544.

136Aktualioje teismų praktikoje pripažįstama, kad CPK 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas negali būti aiškinamas ir taikomas taip, kad būtų paneigta asmens, kurio naudai priimtas sprendimas, teisė gauti jo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nes priešingu atveju būtų pažeisti bendrieji teisingumo ir protingumo principai bei CPK 2 straipsnyje įtvirtintas civilinio proceso tikslas ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-207-313/2015). Aplinkybė, jog bankroto administratorius turi teisinių žinių ir išmano įmonių bankroto procesą reglamentuojančius teisės aktus, nesudaro pagrindo pripažinti, kad bankroto administratoriui nereikia kreiptis į advokatą teisinės pagalbos (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-338-798/2018). Pozicijos, kad bankroto administratorius turi procesinę pareigą kiekvieną civilinę bylą, kurioje sprendžiami su administruojama bendrove susiję klausimai, vesti pats, pripažinimas nebūtų nei protingas, nei sąžiningas, nei proporcingas (CPK 3 straipsnio 1 dalis), juolab kad CPK nuostatos garantuoja teisę asmenims vesti bylą ir per atstovą – advokatą, o paties asmens dalyvavimas taip pat neatima teisės turėti byloje atstovą (CPK 51 straipsnio 1 dalis). Be to, pripažįstant vien asmeninį bankroto administratoriaus dalyvavimą bylos procese ir asmeninę pareigą parengti teismui adresuotus procesinius dokumentus būtų žymiai apsunkintas kitų, įstatyme numatytų, administratoriaus funkcijų bankroto procese vykdymas, kuris neapsiriboja vienos bankrutuojančios bendrovės atstovavimu teisminiuose ginčuose (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-52-464/2019).

13745.

138Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, neturi pagrindo sutikti su pareiškėjo teiginiais, kad atsakovė neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą už advokato suteiktą teisinę pagalbą vien todėl, kad jai bankroto procese atstovauja administratorė, t. y. jos įgaliotas teisinį išsilavinimą turintis asmuo. Šiuo atveju atstovavimo išlaidos atitinka joms keliamo būtinumo ir pagrįstumo kriterijus, dėl to jos turi būti atlyginamos. Pažymėtina, kad atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintų rekomendacijų „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio“ 8.16 punkte nustatytos maksimalios sumos, todėl jos priteisiamos iš pareiškėjo.

13946.

140Atskirojo skundo netenkinus, pareiškėjui K. R. negrąžintinas už atskirąjį skundą sumokėtas 38 Eur žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

141Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

142Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

143Priteisti atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Mojo Lounge Vilnius“, juridinio asmens kodas 303196920, iš pareiškėjo K. R., asmens kodas (duomenys neskelbtini), 363 Eur (trijų šimtų šešiasdešimt trijų eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 1 d. nutartimi atsakovei UAB „Mojo... 8. 2.... 9. Pareiškėjas K. R. 2020 m. sausio 21 d. pateikė teismui prašymą atnaujinti... 10. 3.... 11. Pareiškėjas pažymėjo, kad prašomas patvirtinti finansinis reikalavimas... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 18 d. nutartimi pareiškėjo... 16. 5.... 17. Teismas nustatė, kad K. R. nuo 2017 m. birželio 5 d. yra UAB „Mojo Lounge... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad nei paskutinis iki bankroto bylos iškėlimo buvęs UAB... 20. 7.... 21. Teismas pažymėjo, kad iš pareiškėjo į bylą pateikto 2019 m. kovo 15 d.... 22. 8.... 23. Teismas nurodė, kad į bylą pareiškėjas pateikė kasos išlaidų orderius:... 24. 9.... 25. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo pateiktos avanso apyskaitos už... 26. 10.... 27. Teismas nurodė, kad pareiškėjas jokiais įrodymais nepagrindė aplinkybės,... 28. 11.... 29. Teismas pažymėjo, kad visos pareiškėjo nurodomos operacijos buvo atliekamos... 30. III.... 31. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 32. 12.... 33. Pareiškėjas K. R. prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 18 d.... 34. 12.1.... 35. Tik sužinojęs apie iškeltą bankroto bylą, pareiškėjas ėmėsi veiksmų,... 36. 12.2.... 37. K. R. žinioje buvusi dalis įmonės apskaitos dokumentų pagal VMI raginimą... 38. 12.3.... 39. Teismas skundžiamoje nutartyje neteisingai nurodė, kad K. R. pateikė tik... 40. 12.4.... 41. Teismas nutartyje vertino, kad dalis pateiktų dokumentų neatitinka... 42. 12.5.... 43. Iš pateiktų PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad jos visos išrašytos UAB... 44. 12.6.... 45. Administratorė turi galimybę prisijungti prie atsakovės banko sąskaitos ir... 46. 13.... 47. Atsakovė BUAB „Mojo Lounge Vilnius“, atstovaujama bankroto... 48. 13.1.... 49. VMI pranešimas, kuriame nurodoma, kad V. J. pagal Sodros duomenis niekada... 50. 13.2.... 51. V. J. negalėjo ir neturėjo perduoti įmonės turto ir dokumentų, nes jie... 52. 13.3.... 53. Bankroto administratorė laiku ir tinkamai vykdė savo pareigas, susijusias su... 54. 13.4.... 55. Pareiškėjas teigia, kad jis iš savo asmeninių lėšų mokėjo už įmonę,... 56. 13.5.... 57. Pagal teisinį reglamentavimą avansinės apyskaitos nėra pildomos, jei... 58. 13.6.... 59. Iš pareiškėjo pateiktų abejotinų dokumentų nėra galimybės nustatyti,... 60. 13.7.... 61. Pareiškėjo pateikti kasos išlaidų orderiai apskritai nepasirašyti,... 62. 13.8.... 63. Net ir patikrinus iš VMI perimtus dokumentus, tarp kurių nėra 2018 m. liepos... 64. 13.9.... 65. Bankroto administratorė už pareiškėją negali ir neturi įrodyti, kad... 66. Teisėjų kolegija... 67. IV.... 68. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 69. 14.... 70. Atskirųjų skundų nagrinėjimui taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 71. 15.... 72. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 18 d.... 73. Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų priėmimo... 74. 16.... 75. Atsakovės BUAB „Mojo Lounge Vilnius“ bankroto administratorė UAB... 76. 17.... 77. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 78. 18.... 79. Taikydamas CPK 314 straipsnyje nustatytas išimtis ir spręsdamas dėl naujai... 80. 19.... 81. Apeliacinės instancijos teismas priima pareiškėjo ir atsakovės pateiktus... 82. Dėl ginčui taikytino teisinio reglamentavimo... 83. 20.... 84. Atkreiptinas dėmesys, kad 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos... 85. 21.... 86. Kadangi JANĮ 155 straipsnyje prie išimčių, kurioms taikoma ĮBĮ priskirta... 87. 22.... 88. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad bankroto byla atsakovei iškelta Vilniaus... 89. 23.... 90. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas... 91. Dėl finansinio reikalavimo (ne)pagrįstumo... 92. 24.... 93. Pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjo K. R. prašymą patvirtinti... 94. 25.... 95. Teismų praktikoje pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo... 96. 26.... 97. Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad teismas kreditoriaus... 98. 27.... 99. Kasacinio teismo praktika dėl įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą... 100. 1 dalis). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet... 101. 28.... 102. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179... 103. 29.... 104. Praktikoje pripažįstama, kad avanso apyskaitos (ataskaitos) sudaromos kai... 105. 30.... 106. Pareiškėjas į bylą pateikė įmonės avanso apyskaitas, jo paties... 107. 31.... 108. Pareiškėjas pateikė kasos išlaidų orderius: 2018 m. kovo 30 d. orderį... 109. 32.... 110. Pagal šiuose dokumentuose esančius įrašus, avanso apyskaitose nurodytos... 111. 33.... 112. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pateikti dokumentai yra tinkami pagrįsti... 113. 34.... 114. Pagal minėtų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių... 115. 35.... 116. Pažymėtina, kad pagal Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo... 117. 36.... 118. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad bankroto administratorė yra perimusi... 119. 37.... 120. Teisėjų kolegijos vertinimu, nesant bankroto administratorei perduotų ir... 121. 38.... 122. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnį ūkio... 123. 39.... 124. Pažymėtina, kad ginčui aktualiu laikotarpiu atsakovės vadovo pareigas ėjo... 125. 40.... 126. Taigi pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad atsakovės bankroto... 127. 41.... 128. Pareiškėjo apeliacinės instancijos teismui pateikta 2017 m. gegužės 24 d.... 129. Dėl bylos procesinės baigties... 130. 42.... 131. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės... 132. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 133. 43.... 134. Atsakovė BUAB „Mojo Lounge Vilnius“, atstovaujama bankroto... 135. 44.... 136. Aktualioje teismų praktikoje pripažįstama, kad CPK 98 straipsnio 1 dalyje... 137. 45.... 138. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, neturi pagrindo... 139. 46.... 140. Atskirojo skundo netenkinus, pareiškėjui K. R. negrąžintinas už... 141. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 142. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą.... 143. Priteisti atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Mojo Lounge...