Byla 2S-612-436/2016
Dėl administracinių aktų, statybos leidimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės R. M. atstovo advokato Gintaro Černiausko atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2384-375/2016 pagal ieškovės G. N. ieškinį atsakovams R. M., Kauno miesto savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, trečiajam asmeniui R. K. dėl administracinių aktų, statybos leidimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovė G. N. pateikė teismui ieškinį atsakovams R. M., Kauno miesto savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, trečiajam asmeniui R. K. dėl administracinių aktų, statybos leidimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, kuriuo taip pat prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti gyvenamojo namo statybos (rekonstrukcijos) darbus (statytoja R. M.) ir sustabdyti 2015-02-24 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduoto statybą leidžiančio dokumento Nr. LNS-21-150224-00124 galiojimą iki bus išnagrinėta civilinė byla.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 15 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies, ieškovės G. N. ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė gyvenamojo namo, esančio ( - ), statybos (rekonstrukcijos) darbus (statytoja R. M.) iki šioje byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas. Kitoje dalyje laikinųjų apsaugos priemonių prašymo netenkino. Teismas nurodė, kad ieškovė reiškia reikalavimus panaikinti administracinius aktus, statybos leidimą ir įpareigoti atlikti veiksmus – nugriauti rekonstruojamo namo naujai statomą pietinį įtrauktą kampą. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatavo, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – statybų sustabdymas, nepertraukiamai susiję su ginčo dalyku, todėl teismas pripažino, kad nesiėmus ieškovės reikalavimų užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas darė išvadą, jog išnagrinėjus ieškinį ir galimai panaikinus ginčijamus aktus, ieškovei gali kilti papildomos neigiamos pasekmės, pažeisti jos teisėti interesai, todėl teismas sprendė, kad tikslinga sustabdyti gyvenamojo namo statybos (rekonstrukcijos) darbus iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 6 p.). Taip pat teismas sprendė, kad sustabdžius statybos-rekonstrukcijos darbus, prašymas sustabdyti statybą leidžiančio dokumento galiojimą laikytinas pertekliniu, todėl atmetė (CPK 144 str.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundai argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovės R. M. atstovas advokatas Gintaras Černiauskas prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutartį panaikinti ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti.

9Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:

 1. Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti gyvenamojo namo statybos (rekonstrukcijos) darbus iki kol bus išnagrinėta civilinė byla. Tačiau teismas, skundžiama nutartimi nutarė sustabdyti gyvenamojo namo statybos (rekonstrukcijos) darbai iki šioje byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas. Teismas išplėtė ieškovės reikalavimo apimtį ir patenkino daugiau, nei ieškovė prašė savo ieškinyje, todėl tokie teismo veiksmai akivaizdžiai pažeidžia ir prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse įtvirtintiems teisingumo, asmenų lygybės įstatymui ir teismui, rungimosi, dispozityvumo bei šalių procesinio lygiateisiškumo principams.
 2. Teismo nutartis yra visiškai nemotyvuota, nes nenurodyta, kodėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, kodėl galimai panaikinus ginčijamus aktus, ieškovei gali kilti papildomos neigiamos pasekmės. Priešingai, būsimą teismo sprendimą turėtų vykdyti pati atsakovė arba antstolis, todėl nesustabdžius gyvenamojo namo rekonstrukcijos neigiamos pasekmės galėtų kilti tik atsakovei.
 3. Teismas nenagrinėjo aplinkybių, kad laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti turi būti nustatytos dvi privalomos sąlygos: 1) ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagristas; 2) nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas tik formaliai konstatavo jų egzistavimą.
 4. Iš nutarties teksto ir teismo argumentų yra akivaizdu, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškinio pagrįstumo prima facie visiškai nevertino. Šioje byloje tarp šalių kilęs ginčas dėl atsakovės rekonstruojamos pastato dalies buvimo arčiau kaip 3 metrai iki ieškovės sklypo ribos. Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2015 m. spalio 21 d. patikrinimo išvadas, galimas nukrypimas neviršija 0,20 metro ir traktuojamas kaip neesminis nukrypimas nuo statinio projekto. Ieškinys pareikštas nesant realaus ieškovės teisių pažeidimo, o piktnaudžiaujant teise bei trukdant gretimo sklypo savininkei įgyvendinti savo kaip statytojos teises. O tai neabejotinai leidžia teigti, kad ieškinys yra prima facie nepagrįstas. Kadangi toks ieškinys turi būti atmestas, tai ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės turi būti panaikintos.
 5. Teismas pažeidė proporcingumo principą, nes šio gyvenamojo namo rekonstrukcijai yra paimta paskola ir už tai mokamos palūkanos. Paskolos grąžinimui atsakovė yra įkeitusi rekonstruojamą namą. Palikus galioti skundžiamą teismo nutartį ir sustabdžius namo rekonstrukciją, būtų neproporcingai pažeisti atsakovės interesai, nes darbų rezultatas nebus pasiektas, o prievolė mokėti palūkanas išliks. Be to, priestato statyba jau yra beveik baigta, liko uždengti tik stogą. Priestato konstrukcijos dėl technologinių priežasčių ir ypatingai dėl oro sąlygų nyksta ir net gali sukelti avariją statybos objekte. Jau pastatytas sienas yra būtina uždengti stogu, taip jas apsaugant nuo neigiamo oro (sniego, lietaus ir pan.) poveikio ir išsaugojant jau sukurtą statybos darbų rezultatą. Po bylos užbaigimo įsiteisėjusiu teismo sprendimu (prognozuotina apie 1,5 metų) ir sėkmingo ginčo rezultato atsakovei, tikėtina, kad visi iki šiol atlikti statybos darbai ir įdėtos medžiagos bus beverčiai, kadangi bus sunykę ir netenkins statinio vientisumo ir patvarumo reikalavimų. Galiojant šioms laikinosioms apsaugos priemonėms, atsakovė pažeidžia paskolos sutarties sąlygas, dėl ko kredito unija gali nutraukti paskolos sutartį.
 6. Teismas nesivadovavo teismų praktika analogiškose bylose, nes paprastai ginčijant administracinius aktus, statybas leidžiančius dokumentus, statybos yra nestabdomos. Visais atvejais, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas privalo atsižvelgti į tai, ar ginčo šalies prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonė nepažeis ekonomiškumo, šalių procesinio lygiateisiškumo, proporcingumo principų, pagal kuriuos turi būti atsižvelgiama į abiejų šalių interesus (CPK 17 straipsnis, 145 straipsnio 1 ir 2 dalys).

10Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė G. N. prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

11Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas argumentais:

 1. Ieškovė nesutinka su atskirojo skundo argumentais, kad teismas išėjo už ieškovės prašymo ribų ir patenkino daugiau, nei ieškovė prašė. Ieškovės vertinimu, bylos išnagrinėjimas reiškia tai, kad ginčo atžvilgiu yra priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas. Tai reiškia, kad teismas neišėjo už prašymo ribų.
 2. Ieškovė nesutinka, kad teismo nutartis nemotyvuota, nes teismas aiškiai nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovei baigus statybas ir jas įteisinus, ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas taptų negalimas, t. y. ieškovės teisių gynyba bus itin apsunkinta.
 3. Atsakovės argumentai, kad nebaigtas statyti statinys dėl oro sąlygų, sezoniškumo gali patirti žalą yra nepagrįstas, nes atsakovė turi visas sąlygas nebaigtą statyti statinį užkonservuoti ir jį apsaugoti iki bus išspręstas ginčas.
 4. Atsakovės argumentai, kad ji patiria nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikytini nepagrįstais, nes paskolą yra paėmusi ne atsakovė, o A. M., be to iš sutarties matyti, kad jis paėmęs paskolą savo reikmėms, todėl pritaikytos laikinosios niekaip neįtakoja galimų nuostolių atsakovei atsiradimo ar jų didėjimo.
 5. Atsakovės argumentai, kad ieškinys yra nepagrįstas taip pat atmestini, kadangi teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nesprendžia šalių ginčo, o tik patikrina ar yra pagrindas jas taikyti.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius prašo atsakovės atskirąjį skundą spręsti teismo nuožiūra, įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Dėl apelianto rašytinių paaiškinimų ir papildomų dokumentų prijungimo.

15Apeliantės atstovas 2016 m. kovo 14 d. pateikė teismui rašytinius paaiškinimus ir naujus dokumentus, kuriuos prašo priimti į bylą.

16Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus galima naudotis ir apeliaciniame procese, jeigu tokių paaiškinimų turinys neprieštarauja CPK 323 straipsnyje nurodytam reikalavimui. Vadovaujantis CPK 323 straipsnyje įtvirtinta teisės norma, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama. Teismas, išanalizavęs rašytinių paaiškinimų turinį, atkreipia dėmesį, jog šiame procesiniame dokumente nurodomos faktinės aplinkybės, kurios savo esme nėra visiškai naujos, tik išplečiama atskirojo skundo teisinė argumentacija, tačiau kartu su atskiruoju skundu yra pateikti visiškai nauji rašytiniai įrodymai, kurie priešingai šaliai nėra žinomi. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas procesiniame dokumente įžvelgia aiškius atskirojo skundo pildymo požymius, todėl atsisako rašytinius paaiškinimus priimti ir juos vertinti.

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

19Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria patenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pabrėžtina, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, jog būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Taigi laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti. Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus ar ribojimus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų atsakovo teisių daugiau nei būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 3 str. 7 d., 145 str. 2 d.). Taigi, laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nei vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-48/2010).

21Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje prašo panaikinti statybos leidimą, išduotą atsakovei atlikti gyvenamojo namo rekonstrukciją, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) sprendimus, patikrinimo aktą, įpareigoti inspekciją ištirti ieškovės skundą iš naujo. Taip pat ieškovė prašo įpareigoti atsakovę per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti rekonstruojamo namo naujai statomą pietinį įtrauktą kampą, o jai to nepadarius nustatytu terminu, suteikti teisę įvykdyti teismo sprendimą antstoliui, sprendimo vykdymo išlaidas išieškant iš atsakovės. Ieškinys grindžiamas argumentais, kad atsakovės atliekama gyvenamojo namo rekonstrukcija ir pristatomas priestatas, neišlaikant iki kaimyninio sklypo ribos, kurio savininkė yra ieškovė, 3 metrų atstumo. Tokiems rekonstrukcijos darbams ieškovė sutikimo nedavė. Inspekcija atliko patikrinimus ir nustatė, kad neišlaikytas atstumas iki gretimo sklypo yra iki 0,2 m ir pripažino, kad šis pažeidimas nėra esminis. Inspekcija atlikusi vietoje patikrinimą pagal ieškovės skundą pažeidimų vykdant rekonstrukcijos darbus taip pat nenustatė. Ieškovės vertinimu, tai pažeidžia jos teises, todėl ieškinio reikalavimų užtikrinimui ji prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti gyvenamojo namo statybos (rekonstrukcijos) darbus (statytoja R. M.) ir sustabdyti 2015-02-24 Kauno miesto savivaldybės administracijos išduoto statybą leidžiančio dokumento Nr. LNS-21-150224-00124 galiojimą iki kol bus išnagrinėta civilinė byla. Skundžiama nutartimi, teismas ieškovės prašymą patenkino iš dalies ir sustabdė gyvenamojo namo statybos (rekonstrukcijos) darbus iki šioje byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas.

22Atsakovė, nesutikdama su teismo nutartimi, nurodo, kad teismas peržengė prašymo ribas, neatsižvelgė į ekonomiškumo, proporcingumo principus, nevertino ieškinio pagrįstumo prima face ir netyrė aplinkybių dėl grėsmės būsimo galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymo.

23Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2012/2011, yra nurodęs, kad ieškiniai pagal procesinį tikslą skirstomi į ieškinius: 1) dėl pripažinimo; 2) dėl priteisimo; 3) dėl teisinių santykių modifikavimo. Ieškiniai dėl pripažinimo paprastai turi prejudicinę galią ieškiniams dėl priteisimo ir nereikalauja priverstinio vykdymo. Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyse yra ne kartą išaiškinęs, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galbūt ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010; 2014 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1458/2014).

24Iš byloje esančių duomenų ir atskirojo skundo argumentų nustatyta, kad apeliantė pagal ginčijamą statybos leidimą gyvenamojo namo rekonstrukciją vykdė iki skundo padavimo dienos ir jau yra atlikusi didžiąją dalį darbų, t. y. jau pastatyti priestato trys aukštai, liko uždengti stogą. Taigi, ieškinio patenkinimo atveju bet kokiu atveju turės būti vykdomi savavališkos statybos nugriovimo darbai, todėl šiuo atveju visiškai nėra svarbu, ar tie darbai baigti ar ne, nes statybos darbai jau yra įpusėję. Be to, jeigu ir būtų patenkintas ieškovės ieškinys, tai pagal jį savavališkos statybos padarinius būtų įpareigota šalinti pati atsakovė, o jai tokių darbų nevykdant – antstolis, kuris išlaidas turėtų išieškoti iš apeliantės. Šios nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad teismui priėmus galimai palankų ieškovei teismo sprendimą ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

25Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kuriam jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo prieš kitą šalį ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1329/2014; 2014 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1756/2014).

26Atsakovė, nesutikdama su teismo nutartimi, nurodo, kad teismas neatsižvelgė į ekonomiškumo, proporcingumo principus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju teismas visiškai sustabdydamas gyvenamojo namo rekonstrukcijos darbus nevertino aplinkybės, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neproporcingai suteikia pranašumo ieškovei. Kaip jau buvo minėta, priestato pastatyta jau keletas aukštų, bet nėra uždengtas stogas, todėl sutiktina su atskirojo skundo argumentais, kad priestato konstrukcijų dėl technologinių priežasčių ir besikeičiančių oro sąlygų savybės keičiasi, t. y. neapsaugotos nuo drėgmės jos nyksta, dėl to gali būti patirta žala.

27Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nors ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės iš esmės susijusios su ieškinio reikalavimu ir jų nepritaikymas ateityje, jeigu ieškinys bus patenkintas visa apimtimi, tikėtinai gali sukelti ieškovui papildomų nepatogumų, tačiau šiuo atveju minėtų priemonių taikymas pažeistų anksčiau aptartus ekonomiškumo bei proporcingumo principus. Be to, ieškovė nepagrindė prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės tikslingumo.

28Nustačius, kad prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės neatliktų savo kaip teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo funkcijos ieškinio tenkinimo atveju, bei atsižvelgiant į kitus aukščiau nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės nurodytos aplinkybės ir pateikti rašytiniai įrodymai nepagrindžia būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl yra pagrindas atsakovės atskirąjį skundą patenkinti, skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria teismas sustabdė gyvenamojo namo, esančio Partizanų g.62, Kaune, statybos (rekonstrukcijos) darbus (statytoja R. M.) iki šioje byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas, kaip nepagrįstą panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

29V. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

30Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad apeliantė už atskirąjį skundą valstybei sumokėjo 21 Eur žyminį mokestį (CPK 80 str. 2 d.), todėl teismui nusprendus apeliantės atskirąjį skundą patenkinti, iš ieškovės priteistinos apeliantės R. M. apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

32Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutarties dalį, kuria sustabdyti gyvenamojo namo, esančio ( - ), statybos (rekonstrukcijos) darbai (statytoja R. M.) iki šioje byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės G. N. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sustabdant gyvenamojo namo statybos (rekonstrukcijos) darbus (statytoja R. M.) iki bus priimtas teismo sprendimas byloje, atmesti.

33Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

34Priteisti iš ieškovės G. N. (a. k. ( - ) 21,00 Eur (dvidešimt vieną eurą 00 ct) bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, atsakovės R. M. (a. k. ( - ) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Teismas... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė G. N. pateikė teismui ieškinį atsakovams R. M., Kauno miesto... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 15 d. nutartimi prašymą tenkino... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundai argumentai... 8. Atskiruoju skundu atsakovės R. M. atstovas advokatas Gintaras Černiauskas... 9. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:
 1. Ieškovė... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė G. N. prašo atsakovės... 11. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas argumentais:
   12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė Valstybinės teritorijų planavimo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Dėl apelianto rašytinių paaiškinimų ir papildomų dokumentų prijungimo.... 15. Apeliantės atstovas 2016 m. kovo 14 d. pateikė teismui rašytinius... 16. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 42 straipsnyje įtvirtinta... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų,... 19. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria patenkintas ieškovės... 20. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 21. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje prašo panaikinti statybos leidimą,... 22. Atsakovė, nesutikdama su teismo nutartimi, nurodo, kad teismas peržengė... 23. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartyje, priimtoje... 24. Iš byloje esančių duomenų ir atskirojo skundo argumentų nustatyta, kad... 25. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kuriam jos taikomos,... 26. Atsakovė, nesutikdama su teismo nutartimi, nurodo, kad teismas neatsižvelgė... 27. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 28. Nustačius, kad prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės neatliktų... 29. V. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 30. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 32. Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 15 d. nutarties dalį, kuria... 33. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 34. Priteisti iš ieškovės G. N. (a. k. ( - ) 21,00 Eur (dvidešimt vieną eurą...