Byla 2-1329/2014
Dėl statybos subrangos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Armusta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 7 d. nutarties, kuria panaikintos taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1775-390/2014 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Armusta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mitnija“ dėl statybos subrangos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas BUAB „Armusta“ pareiškė ieškinį, kuriuo prašė:

  1. pripažinti 2013 m. lapkričio 8 d. susitarimą dėl 120 000 Lt baudos UAB „Armusta“ skyrimo ir baudos įskaitymo negaliojančia (susitarimo 3 p.);
  2. pripažinti 2013 m. liepos 2 d. statybos subrangos sutarties nutraukimą neteisėtu;
  3. pripažinti 2013 m. gruodžio 2 d. raštu skirtas baudas – 105 777, 90 Lt už 2013 m. lapkričio 8 d. susitarimo pažeidimą bei 212 105,27 Lt už 2013 m. liepos 2 d. statybos subrangos sutarties nutraukimą – neteisėtomis, o jų dalies įskaitymą į UAB „Armusta“ naudai mokėtinas lėšas negaliojančiu;
  4. priteisti iš UAB „Mitnija“ ieškovo UAB „Armusta“ naudai 225 777,90 Lt skolos ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo.

4Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 225 777,90 Lt atsakovui UAB „Mitnija“ nuosavybės teise priklausančio turto, esančio pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, o jo esant nepakankamai – lėšas, uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti, jį įkeisti, išnuomoti ar kitaip apsunkinti šio turto teisinę padėtį.

5Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą - areštavo atsakovui UAB „Mitnija“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – lėšas ir/ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 225 777,90 Lt, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, jį realizuoti, įkeisti ar atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio turto perdavimu tretiesiems asmenims.

6Atsakovas UAB „Mitnija“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nes nutartis priimta nesant duomenų apie tai, kad atsakovas sieks apsunkinti teismo sprendimo vykdymą. Reikalaujamos sumos dydis savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Mitnija“ yra stipri ir aktyviai rinkoje veikianti bendrovė, kurios ekonominiai finansiniai rodikliai, vykdomų projektų apimtys, turimas turtas ir lėšos, įsipareigojimų vykdymo istorija neduoda pagrindo manyti, jog patenkinus reikalavimą atsakovas nepajėgs sumokėti ieškovo reikalaujamos sumos, kuris nėra didelė, todėl nėra pagrindo spręsti, jog yra grėsmė sprendimo įvykdymui.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2014 m. gegužės 7 d. nutartimi panaikino 2014 m. balandžio 22 d. nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ieškovo BUAB „Armusta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

9Įvertinęs atsakovo UAB „Mitnija“ finansinės atskaitomybės dokumentus (2013 m. gruodžio 31 d. balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą), teismas nustatė, kad atsakovo turtinė padėtis yra pakankamai gera. Pagal 2013 m. balansą bendrovės balansinio turto vertė siekia 161 434 000 Lt, o ieškovo UAB „Armusta“ reikalavimai sudaro tik apie 0,14 proc. viso atsakovo UAB „Mitnija“ turimo turto. Šių duomenų pagrindu teismas nusprendė, kad atsakovo turimo turto vertė žymiai viršija atsakovui pareikštų reikalavimų sumą. Teismas priėjo prie išvados, kad nėra CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatytos vienos sąlygos, t. y., kad būsimo tikėtinai ieškovui palankaus teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, todėl, remdamasis CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktu teismas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė (CPK 147 str.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas BUAB „Armusta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti šią teismo nutartį ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „Mitnija“ turtui.

12Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: iš atsakovo UAB „Mitnija“ 2013 metų balanso bei pelno nuostolių ataskaitos akivaizdu, kad atsakovo turtas (161 200 000 Lt) viršija atsakovo turimus įsipareigojimus (155 264 000 Lt) tik 5 936 000 Lt. Atsakovo per 2014 metus vykdytini įsipareigojimai, juos lyginant su įsipareigojimais 2012 metais, išaugo beveik du kartus, t. y. nuo 73 068 000 Lt iki 127 121 000 Lt, o tai reiškia, kad atsakovas per šiuos metus turės įvykdyti 127 121 000 Lt finansinių įsipareigojimų, kurie sudaro 78,89 proc. viso jo turimo turto. Pagal balansą bendrasis mokumo koeficientas yra 0,0381, o tai parodo, kad įmonė yra praktiškai nemoki. Bendrasis likvidumo koeficientas sudaro 1,0982. Likvidumo koeficientui nesiekiant priimtinos 1.2 koeficiento reikšmės ir įvertinant bendrojo mokumo koeficientą, kyla pagrįstos prielaidos abejoti ar atsakovas sugebės vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Absoliutus likvidumo koeficientas yra 0,0984, o tai parodo, jog 1 Lt bendrovės turimo skolos tenka 0,098 Lt jo turto. Šis rodiklis patvirtina, kad atsakovas negali ir artimiausiu metu negalėtų įvykdyti įsipareigojimų iš turimo likvidaus turto. Atsakovas laikytinas nemokiu ir pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, nes per vienerius metus vykdytini įsipareigojimai sudaro 78,89 proc. į balansą įrašyto turto vertės. Atsakovui pradelsus vykdyti dalį turimų įsipareigojimų, jam gali būti keliama bankroto byla. Dėl to ieškovo galimybės patenkinti reikalavimus gali tapti neįgyvendinamos. Sunkią atsakovo finansinę situaciją įrodo ir ta aplinkybė, jog 2014 metų kovo mėnesį atsakovas turėjo beveik 300 000 Lt įsiskolinimą SODRAI. Didžiąją dalį atsakovo turto (110 433 000 Lt) sudaro gautinos lėšos, t. y. lėšos, kurias atsakovas galėtų gauti ateityje, tačiau jų gavimas nėra užtikrintas, nes nėra aišku ar visi pirkėjai šias lėšas sumokės bei kada sumokės, ar pirkėjai šių sumų neginčys. Atsakovo nekilnojamasis turtas, lėšos (lakšto Nr. 02220080012038, Nr. 20220130032167, Nr. 02220080016160), žemės nuomos teisės ir automobiliai yra įkeisti bankams maksimaliąja hipoteka. Už atsakovą kaip už skolininką bankams savo turtą yra įkeitusios ir kitos įmonės, todėl net bankų vertinimu atsakovo turimo turto nepakanka jo prisiimtiems skoliniams įsipareigojimams įvykdyti. Išdėstytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad atsakovo galimybės įvykdyti teismo sprendimą iš turimo turto yra apribotos.

13Atsakovui yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir kitose bylose, nors sumos yra mažesnės, todėl šioje byloje nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovas turės mažesnes galimybes gauti teismo sprendimo įvykdymą nei asmenys, kurių reikalavimai mažesni, tačiau pagal kurių reikalavimus atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Įvertinus teismuose esančias bylas, kuriose atsakovu įtrauktas UAB „Mitnija“, yra didelė tikimybė, kad UAB „Mitnija“ turimi įsipareigojimai gali išaugti, dėl ko ieškovo galimybės patenkinti savo reikalavimus dar labiau sumažėtų.

14Ieškovo nuomone, šioje byloje laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti taikomos siekiant užtikrinti ne tik atskiro juridinio asmens, bet ir kitų jo kreditorių, o pirmiausia valstybės institucijų bei darbuotojų interesus. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir vėliau paaiškėjus, kad atsakovas negali vykdyti teismo sprendimo, būtų iš esmės pažeisti daugelio asmenų teisės bei teisėti interesai.

15Atsakovo UAB „Mitnija“ veiksmai (neteisėtas sutarties nutraukimas, vienašalių ir nepagristų baudų priskaičiavimas bei įskaitymas) suponuoja išvadą, kad atsakovas vengia ir vengs įvykdyti prievoles ieškovui, todėl taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones yra būtina.

16Atsakovas UAB „Mitnija“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

17Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais: atskirojo skundo argumentai neįrodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino atsakovo finansinius dokumentus ir kad padarė neteisingą išvadą dėl bendrovės turtinės padėties ir gebėjimo įvykdyti galimai palankų ieškovui teismo sprendimą. Atsakovo UAB „Mitnija“ turtinė padėtis yra gera, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog tikėtinai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

18Nagrinėjamu atveju ieškinio suma sudaro vos 3,8 procento atsakovo turto, kuris liktų įvykdžius visus atsakovo įsipareigojimus, sumos. Nors atsakovo įsipareigojimai išaugo, tačiau dar daugiau išaugo atsakovo atsargų, gautų išankstinių apmokėjimų sumos (nuo 2 346 000 Lt iki 16 228 000 Lt) bei per metus gautinos sumos (nuo 75 373 000 Lt iki 110 417 000 Lt), iš viso atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir per metus gautinos sumos išaugo nuo 77 719 000 Lt iki 126 645 000 Lt, t. y. 1,63 karto.

19Ieškovas remiasi atsakovo bendrojo mokumo, bendrojo likvidumo ir absoliutaus likvidumo koeficientais, kurie netiksliai ir nevisapusiškai atspindi UAB „Mitnija“ finansinę būklę ir pajėgumus atsiskaityti su kreditoriais. Skaičiuojant bendrąjį mokumo koeficientą, nevertinamas nei turimas turtas, nei gautinos sumos (tik nuosavas kapitalas ir skolos), todėl visiškai neatspindimas įmonės gebėjimas konkrečiu momentu greitai atsiskaityti trumpalaikiu turtu ar gaunamomis sumomis. Nei bendrasis likvidumo koeficientas, nei absoliutus likvidumo koeficientas tiksliai neparodo įmonės pajėgumų greitai (skubiai) realizuojamu trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus, kaip tai atskleidžia kritinio likvidumo koeficientas. Atsakovo bendrasis likvidumo koeficientas yra didesnis negu 1, o tai įrodo, kad įmonė yra pajėgi įvykdyti savo trumpalaikius įsipareigojimus. Apskaičiuojant absoliutaus likvidumo koeficientą, iš turto atimamos ne tik atsargos, bet ir gautinos sumos, todėl šis rodiklis netiksliai atspindi įmonės gebėjimą greitai atsiskaityti su kreditoriais. Atsakovo kiekvienos dienos piniginių lėšų įplaukos ir išlaidos (mokamos sumos) žymiai viršija ieškinio sumą, o per mėnesį piniginių lėšų apyvarta siekia virš 17 mln. Lt. Faktiškai atsakovas bet kuriuo metu būtų pajėgus visiškai atsiskaityti su ieškovu. Atsakovo kritinio likvidumo rodiklis 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 1,07, o tai reiškia, kad jo trumpalaikis turtas (be atsargų) yra 8,977 mln. Lt didesnis už trumpalaikius įsipareigojimus. Taigi nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovas šiuo metu ar artimiausioje ateityje negalėtų įvykdyti savo įsipareigojimų iš turimo likvidaus turto.

20Atskirajame skunde apeliantas analizuoja tik atsakovo balansą ir ignoruoja bendrovės pelno nuostolių ataskaitą, iš kurios matyti, kad 2013 m. bendrovė uždirbo 13,2 mln. Lt iki mokestinio pelno. Reikalaujama priteisti suma sudaro tik apie 1,71 procento 2013 metais uždirbto pelno. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad atsakovas pripažintinas nemokiu pagal ĮBĮ nuostatas. Atsakovas UAB „Mitnija“ tinkamai vykdo savo įsipareigojimus kreditoriams, bankams, valstybės ir savivaldybės institucijoms ir biudžetams, mokestines ir kitas prievoles.

21Nors didžiąją atsakovo turto dalį sudaro gautinos sumos, tačiau mažai tikėtina, kad iš numatomų gauti 110 433 000 Lt pagal pasirašytas sutartis su užsakovais, kurių mokumu nėra pagrindo abejoti, atsakovas negaus netgi 0,2 procento, t. y. tiek, kad galėtų atsiskaityti su ieškovu, esant galbūt jam palankiam teismo sprendimui. Jau vien per 2014 gegužės mėnesį atsakovas gavo per 17 mln. Lt pajamų, todėl faktiškai vien gaunamomis piniginėmis sumomis atsakovas yra visiškai pajėgus atsiskaityti su ieškovu. Tai, kad daug atsakovo turto yra įkeista bankams, ne tik neapsunkina, bet netgi palengvina atsakovo galimybes atsiskaityti, kadangi šiais įkeitimais užtikrinamas lėšų (kreditų) gavimas iš bankų. Atsakovas tinkamai vykdo prievoles bankams ir dėl to šie jam yra suteikę milijonines kredito linijas.

22Iš ieškovo pateikto turto areštų aktų registro išrašo matyti, kad UAB „Mitnija“ šiuo metu yra pritaikyti tik trys areštai: vienas iš jų šioje byloje pagal ieškovo prašymą, o kiti du – anksčiau (2011 ir 2013 metais). Nors atsakovas dalyvauja ir kitose bylose, tačiau laikinosios apsaugos priemonės atsakovui netaikytos. Tai įrodo, kad kitiems teismams užteko įrodymų pripažinti, kad atsakovo UAB „Mitnija“ finansinė padėtis yra gera. Be to, kadangi areštai taikyti prieš metus ir daugiau, todėl teismai vertino tuometinę bendrovės būklę, o šioje byloje sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių turi būti vertinama dabartinė bendrovės padėtis, kuri yra labai gera ir stabili. Ieškovas pateikė įrodymus, kad UAB „Mitnija“ dalyvauja bylose ne tik kaip atsakovas, bet ir kaip ieškovas, todėl UAB „Mitnija“ įsipareigojimai, išnagrinėjus teisminius ginčus, gali išaugti, bet taip pat bendrovei gali būti ir priteistos sumos. Vien Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje (civ. bylos Nr. 2-3229-803/2014), kurioje UAB „Mitnija“ yra bendraieškis, bendrovės reikalaujama suma viršija 27 mln. Lt.

23Nėra suprantamas ieškovo argumentas, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, bus pažeisti daugelio asmenų (kreditorių, valstybės institucijų, darbuotojų) interesai. Laikinosios apsaugos priemonės konkrečioje byloje taikomos siekiant apsaugoti konkretaus asmens interesus, šiuo atveju ieškovo BUAB „Armusta“. Neaišku, kaip tai, jog ieškovo naudai bus areštuotas konkretus atsakovo turtas, galėtų apsaugoti kitų asmenų interesus. Taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra jokio pagrindo, nes apeliantas nepateikė įrodymų, kad atsakovas ketina slėpti, nesąžiningai perleisti turimą turtą ar kitaip bando sumenkinti savo turtinę padėtį tam, kad išvengtų pareigos įvykdyti tikėtinai ieškovui palankų būsimą teismo sprendimą. Nesant tokių duomenų, taikant laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįstai apsunkinama bendrovės ūkinė-komercinė veikla, ribojamos galimybės tinkamai konkuruoti rinkoje su kitais verslo subjektais; be to, nepagristai daroma žala verslo subjekto reputacijai.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas netenkintinas.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

27Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

28Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria, gavęs atskirąjį skundą ir su juo sutikdamas, teismas pasinaikino ankstesnę nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

29Įvertinęs byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai pasinaudojo CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta teise ir panaikino ankstesne nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

30Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia tokių priemonių taikymo būtinybę, spręsti, ar šis prašymas atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik įtakos kitai šaliai priemonė. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo prieš kitą šalį ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą. Tokios pozicijos laikosi Lietuvos apeliacinis teismas formuojamoje praktikoje analogiškose bylose (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-802/2010; 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-990/2010).

31CPK 144 straipsnio 1 dalis įtvirtina dvi būtinas sąlygas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui: ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra preliminariai įmanomas, ir įrodyti, kad, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas, o jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

32Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi teismas panaikino atsakovo UAB „Mitnija“ turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nustatęs, kad nėra CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatytos vienos iš sąlygos, kad būsimo tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo išvadai.

33Nesutikdamas su skundžiama teismo nutartimi, apeliantas (ieškovas) BUAB „Armusta“ atskirame skunde įrodinėja esant sunkią atsakovo UAB „Mitnija“ finansinę padėtį, tačiau, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, reikšminga tai ar atsakovas UAB „Mitnija“ turi pakankamai turto ir dėl to yra finansiškai pajėgus įvykdyti tikėtinai ieškovui palankų teismo sprendimą. Apelianto paskaičiuoti UAB „Mitnija“ bendrojo mokumo ir likvidumo rodikliai tokių duomenų nesuteikia. Nagrinėjamu atveju apelianto BUAB „Armusta“ pareikšti turtiniai reikalavimai atsakovui UAB „Mitnija“ sudaro 225 777,90 Lt, o pagal paskutinį (aktualų) 2013 metų atsakovo balansą bendrovės viso turto vertė lygi 161 434 000 Lt (1 t., 55, 56 b. l.). Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 155 499 000 Lt, todėl, įvertinus turto ir įsipareigojimų santykį, yra pagrindas prieiti išvadą, kad UAB „Mitnija“ turimo turto vertė net 5 935 000 Lt viršija visų skolinių įsipareigojimų sumą. Kadangi šioje byloje atsakovui UAB „Mitnija“ pareikšto turtinio reikalavimo suma yra 225 777,90 Lt, o ši suma sudaro vos 3,8 proc. atsakovo atliekamo turto vertės (5 935 000 Lt), todėl akivaizdu, kad UAB „Mitnija“ turto visiškai užtektų ne tik kitų kreditorių, bet ir šioje byloje apelianto (ieškovo) BUAB „Armusta“ pareikštiems reikalavimams įvykdyti. Nors didžioji dalis atsakovo UAB „Mitnija“ turto yra apsunkinta hipoteka, o tam tikram turtui taikomas ir areštas, tačiau 2014 m. gegužės 31 d. duomenimis AB DNB banko sąskaitoje vien piniginių lėšų, kurioms netaikomi jokie disponavimo apribojimai, atsakovas turėjo 2 505 468,29 Lt (2 t., 143, 144 b. l.). Be to, per 2013 metais atsakovo pardavimo pajamos sudarė 204 750 000 Lt (1 t., 57 b. l.), todėl vien iš apyvartinių lėšų atsakovas UAB „Mitnija“ galėtų atsiskaityti su apeliantu (ieškovu) BUAB „Armusta“.

34Byloje esantys duomenys nesuteikia pagrindo teigti, kad atsakovo UAB „Mitnija“ finansinė padėtis galėtų būti vertinama kaip sunki. Priešingai nei teigia apeliantas, byloje esantys duomenys įrodo, kad atsakovas UAB „Mitnija“ tinkamai ir laiku vykdo įsipareigojimus bankams (1 t., 50, 51 b. l.), bendrovė neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondui (2 t., 141 b. l.). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO išrašų matyti, kad iš viso pradėtos ir šiuo metu nagrinėjamos 7 civilinės bylos, kuriose UAB „Mitnija“ pareikšti turtiniai reikalavimai, tačiau ir pats atsakovas inicijavo kelias bylas, reikšdamas turtinius reikalavimus atsakovams (2 t.126 -132, b. l.). UAB „Mitnija“ nebuvo ir nėra pareikšti ieškiniai dėl bankroto bylos iškėlimo Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Nors šios bylos nagrinėjimo dalyku nėra UAB „Mitnija“ mokumo klausimas, tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, lygindamas visus atsakovo UAB „Mitnija“ trumpalaikius įsiskolinimus su balansinio turto verte ar vien vadovaudamasis atsakovo bendruoju mokumo koeficientu, apeliantas (ieškovas) BUAB „Armusta“ nepagrįstai apeliuoja į atsakovo mokumą. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį įmonės mokumas nustatomas lyginant juridinio asmens pradelstus įsiskolinimus (o ne trumpalaikius įsipareigojimus) su balansinio turto verte, o šioje byloje nebuvo pateikta duomenų apie UAB „Mitnija“ pradelstus įsiskolinimus. Sprendžiant dėl atsakovo turtinės (finansinės) padėties, svarbi paminėta faktinė aplinkybė, kad bendrovės balansinio turto vertė (161 434 000 Lt) viršija visų įsipareigojimų sumą (155 499 000 Lt). Įstatinis kapitalas sudaro 10 812 000 Lt. Palyginus 2012 ir 2013 finansinius metus, akivaizdus bendrovės pardavimo pajamų išaugimas (nuo 67 355 000 Lt iki 204 750 000 Lt), o grynasis pelnas padidėjo nuo 3 758 000 Lt iki 11 130 000 Lt. Taigi įvertinus nustatytas faktines aplinkybes, yra pagrindas teigti, kad BUAB „Armusta“ pareikšto reikalavimo suma atsakovui UAB „Mitnija“, ją lyginant su bendrovės nuosavybės teise valdomo turto verte, įstatiniu kapitalu, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat šios bendrovės įsipareigojimais, nėra didelė, ir dėl to nėra grėsmės tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

35Apeliantas (ieškovas) BUAB „Armusta“ taip pat nepateikė duomenų, kad atsakovas UAB „Mitnija“ imasi ar ketina imtis veiksmų, kuriais sumažintų savo finansines galimybes atsiskaityti su ieškovu (pvz., perleidžia ar ketina perleisti savo turtą ar lėšas kitiems asmenims) ar kitu būdu siekia išvengti tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo, todėl ir tai įrodo, kad nėra realios grėsmės, jog, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas šioje byloje gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 12, 178, 179 str.). Esant tokioms aplinkybėms, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo UAB „Mitnija“ turtui netaikytinas, todėl teismo sprendimo įvykdymą užtikrinančios priemonės panaikintos pagrįstai.

36Kadangi byloje nėra ginčo dėl kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos (preliminaraus ieškinio reikalavimų pagrįstumo), o kiti atskirojo skundo argumentai nagrinėjamam klausimui nėra teisiškai reikšmingi, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

37Iš esmės pasikeitus faktinėms aplinkybėms, apeliantui (ieškovui) neužkirsta galimybė kreiptis į teismą pakartotinai ir prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d.).

38Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Naikinti ar keisti iš esmės teisėtą ir pagrįstą skundžiamą teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

40Nepatenkinus apelianto (ieškovo) BUAB „Armusta“ atskirojo skundo, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos (CPK 93 str. 1 d.).

41Pateikdamas atsiliepimą į atskirąjį skundą, atsakovas UAB „Mitnija“ neprašė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir nepateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių rašytinių įrodymų (CPK 178, 179 str.).

42Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas BUAB „Armusta“ pareiškė ieškinį, kuriuo prašė: 4. Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi patenkino ieškovo... 6. Atsakovas UAB „Mitnija“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2014 m. gegužės 7 d. nutartimi panaikino 2014 m.... 9. Įvertinęs atsakovo UAB „Mitnija“ finansinės atskaitomybės dokumentus... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas BUAB „Armusta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti šią teismo... 12. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: iš atsakovo UAB... 13. Atsakovui yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir kitose bylose,... 14. Ieškovo nuomone, šioje byloje laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti... 15. Atsakovo UAB „Mitnija“ veiksmai (neteisėtas sutarties nutraukimas,... 16. Atsakovas UAB „Mitnija“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti, o... 17. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais: atskirojo skundo... 18. Nagrinėjamu atveju ieškinio suma sudaro vos 3,8 procento atsakovo turto,... 19. Ieškovas remiasi atsakovo bendrojo mokumo, bendrojo likvidumo ir absoliutaus... 20. Atskirajame skunde apeliantas analizuoja tik atsakovo balansą ir ignoruoja... 21. Nors didžiąją atsakovo turto dalį sudaro gautinos sumos, tačiau mažai... 22. Iš ieškovo pateikto turto areštų aktų registro išrašo matyti, kad UAB... 23. Nėra suprantamas ieškovo argumentas, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Atskirasis skundas netenkintinas.... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 27. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK... 28. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 29. Įvertinęs byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismas... 30. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos... 31. CPK 144 straipsnio 1 dalis įtvirtina dvi būtinas sąlygas laikinųjų... 32. Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi teismas panaikino atsakovo UAB... 33. Nesutikdamas su skundžiama teismo nutartimi, apeliantas (ieškovas) BUAB... 34. Byloje esantys duomenys nesuteikia pagrindo teigti, kad atsakovo UAB... 35. Apeliantas (ieškovas) BUAB „Armusta“ taip pat nepateikė duomenų, kad... 36. Kadangi byloje nėra ginčo dėl kitos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui... 37. Iš esmės pasikeitus faktinėms aplinkybėms, apeliantui (ieškovui)... 38. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Naikinti ar keisti iš esmės... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 40. Nepatenkinus apelianto (ieškovo) BUAB „Armusta“ atskirojo skundo, jo... 41. Pateikdamas atsiliepimą į atskirąjį skundą, atsakovas UAB „Mitnija“... 42. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 43. Kauno apygardos teismo 2014 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą....