Byla e2-867-236/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Orgsis“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Biznio mašinų kompanija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Biznio mašinų kompanija“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Orgsis“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Biznio mašinų kompanija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės priimtą sprendimą dėl eilės sudarymo 2-ojoje viešojo pirkimo „Kopijavimo aparatų nuoma“, pirkimo Nr. 357805, (toliau – ir Pirkimas) objekto dalyje, pripažįstant tiekėjo UAB „Orgsis“ pateiktą pasiūlymą laimėjusiu.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti Pirkimo sutarties, o jeigu ji jau sudaryta – sustabdyti jos vykdymą. Nurodė, kad ieškinyje išsamiai aptartos aplinkybės bei pateikti įrodymai tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimus, o nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimas, ieškovui galimai palankus teismo sprendimo įvykdymas taps neįmanomu. Pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų užtikrinamas viešasis interesas, o priešingu atveju Perkančioji organizacija naudotų techninių specifikacijų reikalavimų, įskaitant ir aplinkos apsaugos reikalavimus, neatitinkančią įrangą, be to – būtų pažeisti Pirkime dalyvavusių tiekėjų interesai. Pirkimas nėra susijęs su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga, neegzistuoja ypatinga skuba įvykdyti Pirkimą, todėl trumpas jo įgyvendinimo sustabdymas nesukels akivaizdžios ir neištaisomos žalos.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 13 d. nutartimi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.
 2. Teismas nustatė, jog aptariamo Pirkimo objektas – nuomojami spalvoti skaitmeniniai kopijavimo aparatai (35 vnt.) su techninio aptarnavimo ir remonto paslaugomis, yra neabejotinai svarbus sklandžiam Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – ir Seimo) darbui bei susijęs su viešuoju interesu. Kaip nurodė perkančioji organizacija, ji pagal 2016 m. rugsėjo 5 d. pagrindinę sutartį yra išsinuomojusi iš UAB „Biznio mašinų kompanija“ 8 kopijavimo aparatus be susegimo funkcijos, sutartis pratęsta iki 2018 m. birželio 1 d. Pagal 2015 m. vasario 18 d. prekių nuomos viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, galiojusią iki 2018 m. vasario 17 d., iš UAB „Biuro mašinos“ buvo nuomojama 17 kopijavimo aparatų. Pirkimu, peržiūrėjus pasikeitusį poreikį ir įvertinus, kad Seimo kanceliarijos nuosavi kopijavimo aparatai yra nusidėvėję (pirkti 2005-2009 m.) ir tolimesnė jų eksploatacija komplikuota, numatoma nuomoti žymiai didesnį skaičių kopijavimo aparatų nei anksčiau.
 3. Teismas nustatė, kad Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ projektu (reg. Nr. XIIIP-1758) šioje Seimo eilinėje sesijoje numatyta svarstyti 598 teisės aktai (be lydimųjų teisės aktų), todėl sutiktina su perkančiąja organizacija, jog aptarnauti Seimą, priimant numatytą kiekį teisės aktų, reikalinga be priekaištų, sklandžiai veikianti kopijavimo įranga. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į viešojo pirkimo objektą, prioritetiškai turėtų būti ginama teisinė vertybė perkančiajai organizacijai kuo greičiau įsigyti Pirkimo objektą, kurio neįsigijus gali sutrikti Seimo komitetų, Seimo frakcijų ir Seimo posėdžių sekretoriato darbas. Todėl pripažino, kad ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės būtų neproporcingos siekiamiems visuomeniniams tikslams, neatitiktų reikšmingų dabarties laikotarpio viešųjų poreikių, o jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Be to, preliminariai įvertinęs ieškinyje dėstomus argumentus ir motyvus, atsižvelgęs į atsakovės dėstomas aplinkybes, teismas sprendė, kad šioje proceso stadijoje negali daryti pagrįstos išvados, jog ieškinys yra prima facie (liet. preliminariai) pagrįstas (CPK 144 str. 1 d.), o pareikštas ieškinys ipso facto (liet. savaime) neturi sąlygoti viešo pirkimo procedūrų sustabdymo, tai turi būti išimtis, kurios taikymą ieškovas visuomet privalo tinkamai ir įtikinamai pagrįsti.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Biznio mašinų kompanija“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad egzistuoja

   4neatidėliotinas poreikis nedelsiant padidinti nuomojamų kopijavimo aparatų skaičių. Atsakovė tokios aplinkybės neįrodė, o vien tai, kad šie aparatai iš viso yra jai reikalingi, neįrodo Pirkimo sutarties skubaus sudarymo būtinumo.

  2. Nutartyje teismas turėjo spręsti ne tai, ar suteikti viešajam interesui prioritetą prieš privatų interesą, o tai kuriam iš dviejų viešųjų interesų jį suteikti.
  3. Ieškovės pateiktas ieškinys teismo turėjo būti vertintas kaip preliminariai pagrįstas, kadangi jame aiškiai ir išsamiai suformuluotas faktinis pagrindas, pridėti jį pagrindžiantys įrodymai. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą sprendžiantis teismas nevertina ir negali vertinti ieškinio pagrįstumo iš esmės, ieškinyje bei atsiliepime į jį dėstomų faktinių ir teisinių argumentų pagrįstumo, o ieškinį laikyti nepagrįstu galėtų tik tuomet, kai tas nepagrįstumas akivaizdus.
  4. Ieškovės prašymas apima ne viso Pirkimo sustabdymą, o tik antrąją jo dalį, dėl kurios ir vyksta ginčas byloje.
 2. Atsakovė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:
  1. Priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas nutartyje išsamiai pasisakė dėl neatidėliotino atsakovės poreikio įgyti Pirkimo objektą. Atsakovė pagrindė teismui šią būtinybę, nurodydama, kad išaugo kopijavimo aparatų poreikis, taip pat nusidėvėjo pačios atsakovės turimi aparatai.
  2. Pirmosios instancijos teismas nutartyje teisingai konstatavo, jog ieškovės ieškinys nelaikytinas preliminariai pagrįstu. Jei sprendžiant dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo būtų vadovaujamasi ieškovės logika, tuomet laikinosios apsaugos priemonės būtų taikomos kiekvienu atveju.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. , 338 str.).
 2. Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės UAB „Biznio mašinų kompanija“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų byloje, yra pagrįsta ir teisėta.
 3. CPK 144 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Vadovaujantis CPK 423 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).
 4. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).
 5. Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija vykdo viešąjį pirkimą „Kopijavimo aparatų nuoma“. Pirkimas suskirstytas į tris dalis: (i) nuomojami vienspalviai skaitmeniniai kopijavimo aparatai (2 vnt.) su techninio aptarnavimo ir remonto paslaugomis (1-a Pirkimo objekto dalis); (ii) nuomojami spalvoti skaitmeniniai kopijavimo aparatai (35 vnt.) su techninio aptarnavimo ir remonto paslaugomis (2-a Pirkimo objekto dalis); (iii) nuomojamas profesionalus spalvinis skaitmeninis kopijavimo aparatas (1 vnt.) su techninio aptarnavimo ir remonto paslaugomis (3-ia Pirkimo objekto dalis). Ieškovė pateiktu ieškiniu ginčija atsakovės sprendimą antrosios Pirkimo dalies laimėtoju paskelbti UAB „Orgsis“. Nurodo, kad trečiojo asmens pasiūlyta įranga neatitiko Pirkimo dokumentuose keltų reikalavimų, o perkančioji organizacija neteisėtai UAB „Orgsis“ pasiūlymą pripažino Pirkimo laimėtoju. Pirmosios instancijos teismas ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino, todėl ji pateikė atskirąjį skundą, kuriame ginčija teismo argumentus dėl abiejų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinų sąlygų egzistavimo.
 6. Aptariant preliminarų ieškinio pagrįstumą, kaip sąlygą, būtiną norint taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones, pažymėtina, jog, kaip teisingai atskirajame skunde nurodė ieškovė, šioje proceso stadijoje ji neprivalo įrodyti, o teismas – iš esmės įvertinti – ieškinio pagrįstumo, kadangi reikalavimų pagrįstumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Priešingai nei skundžiamoje nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas, šioje proceso stadijoje ieškovės pateiktas ieškinys (patikslintas ieškinys) bei jame nurodytus reikalavimus, ieškovės nuomone, pagrindžiantys įrodymai, teismo turėjo būti vertinti kaip leidžiantys ieškinį laikyti preliminariai pagrįstu. Akivaizdžių jo nepagrįstumo įrodymų byloje nėra, o atsiliepime į atskirąjį skundą pateikti atsakovės argumentai, susiję su ieškovės reikalavimų nepagrįstumu, bus išnagrinėti ir dėl jų pasisakyta tik priimant galutinį sprendimą byloje. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai ieškovės ieškinį laikė preliminariai nepagrįstu. Tačiau vien ši aplinkybė nėra pakankama siekiant atskirojo skundo tenkinimo.
 7. Pasisakydama dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimui ar negalimumui ieškovė nurodo, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. nesustabdžius Pirkimo procedūrų arba Pirkimo sutarties vykdymo, yra reali tikimybė, jog būsimas galbūt ieškovei palankus teismo sprendimas taps nebeįgyvendinamas, o visas teisminis bylinėjimasis praras prasmę. Pažymi, jog būtinybės skubiai vykdyti Pirkimo procedūras atsakovė nepagrindė ir teismas jos nenustatė. Teismas nepagrįstai sprendė dėl viešojo intereso Pirkimo objektu būtinybės, nuošalyje palikdamas kitą viešąjį interesą.
 8. Vertinant minėtų atskirojo skundo argumentų pagrįstumą, dar kartą pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – kuo skubesnis konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose.
 9. Nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas yra neabejotinai strategiškai svarbus ne tik perkančiajai organizacijai, tačiau ir visai visuomenei, kuri yra suinteresuota sklandžiu bei nepertraukiamu Seimo darbu bei šio darbo rezultatais. Aplinkybė, jog šiuo metu yra žymiai išaugęs spausdintuvų poreikis ir šios būtinybės atsakovė negali užsitikrinti kitu būdu, tik patvirtina skubaus Pirkimo objekto įsigijimo poreikį. Šį aspektą skundžiamoje nutartyje nustatė bei išskyrė ir pirmosios instancijos teismas, todėl apeliantės argumentas, kad teismas nenustatė būtinybės neatidėlioti Pirkimo sutarties sudarymo yra akivaizdžiai nepagrįstas. Be to, svarbiu aspektu laikytina ir tai, kad aptariamu Pirkimu siekiama ne nusipirkti, bet terminuotam laikui išsinuomoti spausdintuvus. Todėl išnagrinėjus bylą ir priėmus ieškovei palankų sprendimą, jos interesai galėtų būti iš esmės apginti ir nutraukiant Pirkimo sutartį bei organizuojant naują pirkimą. Dėl minėtų priežasčių darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju pagrįstai pirmosios instancijos teismo svarbesniu laikytas bei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymu siektas apginti visuomenės interesas Pirkimo objektu.
 10. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

7Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai