Byla 2S-1339-513/2015
Dėl negrąžinto avanso, palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo, ieškovės UAB ,,Euromatics“ atstovo, advokato A. K. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-18 nutarties civilinėje byloje pagal UAB „Euromatics“ ieškinį atsakovei UAB „Šebsta“ dėl nuostolių priteisimo ir atsakovės UAB „Šebsta“ priešieškinį ieškovei UAB „Euromatics“ dėl negrąžinto avanso, palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-29 nutartimi paskyrė ieškovės atstovui advokatui A. K. 1 500 Eur baudą, 50 proc. iš šios baudos skyrė atsakovei (CPK 69 str. 5 d., 95 str. 2 d., 106 str.).

3Ieškovės atstovas advokatas A. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu ir prašė panaikinti teismo 2015-05-29 nutartimi paskirtą 1 500 Eur baudą. Argumentavo, jog nutartis nepakankamai pagrįsta. Teismui paskiriant baudą dėl piktnaudžiavimo nušalinimo teise turėjo būti įrodinėjamas būtent piktnaudžiavimas nušalinimo teise. Teismas ex officio šaliai pagal CPK 95 str. 1 d. baudos paskirti negali, todėl teismo nurodomos aplinkybės neturi reikšmės sprendžiant klausimą dėl piktnaudžiavimo nušalinimo teise. Teismas išėjo tiek už atsakovo prašymo skirti ieškovės atstovui baudą, tiek už CPK 69 str. 5 d. teismui suteikiamos teisės pagal CPK 95 str. 2 d. priimti nutartį dėl baudos paskyrimo ribų. Du pareiškimai dėl nušalinimo per vienerių metų laikotarpį abejotina, ar gali būti vertinami kaip advokato veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-06-18 nutartimi pareiškėjo A. K. pareiškimą atmetė. Teismas rėmėsi bylos medžiaga ir argumentavo, jog ieškovė ir jos atstovas

52014-06-02 pareiškimu reiškė teisėjai nušalinimą dėl jos priimamų procesinių sprendimų.

62014-11-07 nutartimi ieškovės ir jos atstovo advokato A. K. pareiškimas dėl teisėjos Dalės Žukauskienės nušalinimo netenkintas. 2015-05-28 teismo posėdyje ieškovės atstovas advokatas

7A. K. pakartotinai pareiškė nušalinimą teisėjai dėl jos priimamų procesinių sprendimų.

82015-05-29 teismo nutartimi pakartotinis pareiškimas dėl nušalinimo netenkintas. Konstatavo, jog ieškovės atstovas vilkina civilinį procesą, į teismo posėdžius atvyksta nepasiruošęs, nuolat teikia prašymus atidėti paskirtus teismo posėdžius, neužtikrina jo paties prašymu iškviesto liudytojo dalyvavimo, nors liudytojas yra jo atstovaujamos šalies darbuotojas, reiškia teisiškai nepagrįstus pareiškimus dėl nušalinimo, be to, į teisėjos klausimus vieno teismo posėdžio metu atsakyti negali, ne laiku teikia įrodymus, reiškia nepagrįstus prašymus dėl įrodymų pridėjimo, reikalauja prie bylos pridėti įrodymus, nesusijusius su teisme nagrinėjamos civilinės bylos dalyku (tai patvirtinta teismo posėdžio protokolais (garso įrašais), rašytiniais įrodymai byloje), tokiais veiksmais aiškiai vilkina bylos nagrinėjimą. Pažymėjo, jog ieškovės atstovas bylą nagrinėjančiai teisėjai per metus pateikė du pareiškimus dėl nušalinimo, kurie iš esmės buvo grindžiami tais pačiais motyvais, t. y. pareiškimai buvo grindžiami teisėjos procesinių sprendimų, nepalankių ieškovei, priėmimu ir tariamu teisėjos šališkumu. Motyvavo, jog Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, jog procesinių veiksmų atlikimas bei atitinkamų procesinių sprendimų priėmimas negali būti vertinamas kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo (teisėjų) nušalinimo pagrindas, kadangi įstatymas reikalauja, jog nušalinimo pareiškimas, siekiant užtikrinti greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, būtų motyvuotas (CPK 68 str. 2 d.) ir pareikštas konkrečiam teisėjui ar konkretiems teisėjams (CPK 68 str. 4 d.) prieš pradedant nagrinėti bylą iš esmės tik esant vienam iš CPK 64–66, 71 straipsniuose nustatytų pagrindų (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2014 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-11/2014, 2014 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-15/2014, 2014 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-17/2014, ir kt.). Sintaksinės formuluotės, kurias savo pareiškimuose vartoja ieškovės atstovas, įvertinus pareiškimuose nurodytas aplinkybes, jų turinį, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog pareiškimai dėl nušalinimo nebuvo identiški. Motyvavo, jog prie piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis taip pat priskiriamas piktnaudžiavimas nušalinimo teise (CPK 69 str. 5 d.), todėl nustatęs, kad šia teise piktnaudžiaujama, teismas turi tokiems byloje dalyvaujantiems asmenims taikyti CPK 95 str. 2 d. nurodytą sankciją. Ieškovės atstovas yra advokatas, todėl kaip teisės srities profesionalas žino procesines teises, jomis privalo naudotis sąžiningai, jam taikytini aukštesni reikalavimai, privalo žinoti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis neigiamas pasekmes. Pareiškėjo argumentus atmetė kaip juridiškai nepagrįstus ir nurodė, jog advokatas nenurodė jokių objektyvių priežasčių, kodėl teismas turėtų panaikinti jam paskirtą baudą ar svarstyti klausimą dėl baudos dydžio sumažinimo, nepateikė jokių pareiškimą pagrindžiančių įrodymų (CPK 178 str.).

9Apeliantas teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-18 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-18 nutartimi paskirtą baudą ieškovės atstovui A. K.. Argumentuoja, jog teismas nepasisakė, kodėl antrasis nušalinimas bylą nagrinėjančiai teisėjai yra nepagrįstas. Pakartoja pareiškime dėl baudos nurodytą argumentą, jog abejotina, ar aplinkybė, jog per vienerių metų laikotarpį buvo pareikšti du pareiškimai dėl bylą nagrinėjančios teisėjos nušalinimo, gali būti vertinama kaip ieškovės atstovo veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą (CPK 95 str. 1 d.). Nurodo, jog 2014-11-07 nutartimi netenkintas pareiškimas dėl nušalinimo buvo grindžiamas galimu teismo šalių pusiausvyros ir lygių procesinių teisių principo pažeidimu, o 2015-05-28 nušalinimo pareiškimas su minėtais motyvais nesusijęs, taigi šie pareiškimai nėra identiški ar pasikartojantys ar gali būti vertinami kaip vilkinantys procesą. Pažymi, jog teismas skyrė bylą nagrinėti 2015-05-29 14.00 val. posėdyje, prieš tai nepasiteiravęs apie advokato užimtumą (CPK 3 str., CPK 1622 str. 1 d., CK 1.5 str.).

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., CPK 338 str.).

12Nagrinėjamu atveju tirtina, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovės atstovui advokatui A. K. skirta 1 500 Eur bauda. Teismas tokio dydžio baudą skyrė motyvuodamas CPK 69 str. 5 d., 75 str. 2 d. reglamentuotomis normomis bei argumentuodamas, jog bauda skirtina ne vien už advokato piktnaudžiavimą nušalinimo teise, bet ir už piktnaudžiavimą kitomis procesinėmis teisėmis.

13Siekiant užtikrinti realų teisės į nešališką ir objektyvų teismą įgyvendinimą, CPK normose įtvirtintas nušalinimo institutas. Įstatymas suteikia teisę dalyvaujantiems byloje asmenims pareikšti nušalinimą teisėjui, jeigu jo dalyvavimas nagrinėjant bylą gali būti kliūtimi dalyvaujantiems byloje asmenims realizuoti teisę į tinkamą procesą (CPK 65, 66, 68, 71 straipsniai). Visais atvejais teisėjas gali būti nušalinamas ne dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimu, o tik esant konkrečioms aplinkybėms, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėjančio teisėjo nešališkumu. Byloje dalyvaujantis asmuo, manantis, kad jo bylą nagrinėjantis teisėjas gali būti neobjektyvus ir šališkas, remdamasis CPK 65–66 str. nurodytomis aplinkybėmis, gali teikti motyvuotą teisėjo nušalinimo pareiškimą. Asmuo, reikšdamas nušalinimą, turi pagrįsti, kad egzistuoja pakankamas pagrindas manyti, jog byla bus išnagrinėta neobjektyviai ir šališkai, t. y. nurodyti konkrečias aplinkybes ir pateikti jas patvirtinančius įrodymus, kurie patvirtintų tokį pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. G. v. AB „VST“, bylos Nr. 3K-3-234/2012; kt.).

14Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, išklausęs teismo posėdžių pirmosios instancijos teisme turinį (šalių (jų atstovų) paaiškinimus ir kt.), įvertinęs tai, jog 2014-08-26, 2014-10-07, 2014-11-06, 2014-11-10, 2015-01-13, 2015-01-28, 2015-05-28 posėdžiuose ginčo šalių atstovai advokatai dalyvavo, įvertinęs aplinkybes, jog:

15- 2014-11-06 ieškovės atstovo advokato A. K. pareiškimas dėl teisėjos Dalės Žukauskienės nušalinimo nuo civilinės bylos nagrinėjimo netekintas 2014-11-07 nutartimi. Šį pareiškimą advokatas grindė tuo, jog teismas pažeidė šalių pusiausvyros ir lygių procesinių teisių principus, 2014-08-27 nutartimi tenkindamas atsakovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovei, 2014-08-28 nutartimi tenkindamas ieškovės prašymą sumažinti laikinųjų apsaugos priemonių mastą atsakovei. Argumentavo, jog teisėja, spręsdama ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, nustatė atsakovei terminą atsiliepimui pateikti, 2014-10-07 parengiamojo teismo posėdžio metu netenkino ieškovės prašymų išreikalauti duomenis, perėjo į bylos nagrinėjimo stadiją. Teigė, jog teisėja Dalė Žukauskienė priimtais procesiniais sprendimais demonstruoja palankumą atsakovei, todėl yra šališka,

16- 2015-02-02 abiejų šalių atstovų advokatų prašymu teismas bylos nagrinėjimą atidėjo

17iki 2015-03-05,

18- 2015-03-05 į posėdį neatvyko abi šalys (jų atstovai) (gautas ieškovo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl užimtumo kitose bylose),

19- 2015-03-27 teismo pranešimais šalių atstovai advokatai informuoti apie bylos nagrinėjimą 2015-05-28 10.00 val. posėdyje,

20- 2015-05-28 posėdyje dalyvavęs ieškovės atstovas advokatas pareiškė nušalinimą bylą nagrinėjančiai teisėjai,

21- 2015-05-28 teismo posėdžio protokolas patvirtina, jog teismas dėl gauto nušalinimo klausimo išsprendimo padarė pertrauką byloje iki 2015-05-29 14.00 val. Duomenų, jog šią pertraukos datą teisėja nustatė, suderinusi tai su šalių (ar kurios iš jų) atstovais, nenustatyta (LITEKO, 2015-05-28 teismo posėdžio garso įrašas). 2015-05-28 advokatas pakartotinį nušalinimą bylą nagrinėjančiai teisėjai Dalei Žukauskienei grindė tuo, jog nušalinimą reiškia teisėjai dėl jos priimtų procesinių sprendimų. Argumentavo, jog teismas atmetė jo prašymą dėl įrodymų pridėjimo prie bylos, jam nebuvo sudaryta galimybė ieškovei pristatyti gerai įskaitomų dokumentų kopijas, atmetė prašymą dėl ieškovės liudytojo G. P. apklausimo. Tokiu būdu ieškovei buvo užkirstas kelias teikti įrodymus byloje, o teismas priimdamas tokius procesinius sprendimus siekia operatyvaus bylos išnagrinėjimo, bet nesiekia objektyviai ištirti visas bylos aplinkybes ir teisingai išnagrinėti bylą,

22- 2015-05-29 posėdyje ieškovės atstovas advokatas A. K. nedalyvavo, ieškovės atstovė K. P. teismui nurodė, jog bylai yra nepasiruošusi, kito advokato per tokį trumpą laiką susirasti nėra galimybės ir byloje ieškovei toliau atstovaus jos atstovas advokatas A. K.,

23- 2015-05-28 teismui advokatas pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl užimtumo kitose bylose (2015-05-29 9.30 val. turi dalyvauti teisiamajame posėdyje Šiaulių apylinkės teisme, baudžiamosios bylos Nr. 1-59-899/2015; posėdis baudžiamojoje byloje paskirtas iki šioje civilinėje byloje paskiriant teismo posėdį 2015-05-29 14.00 val.),

24daro išvadą, jog nėra pagrindo vienareikšmiškai sutikti su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog iš esmės advokato procesinis elgesys viso bylos nagrinėjimo metu yra / buvo netinkamas (į teismo posėdžius atvyksta nepasiruošęs, nuolat teikia prašymus atidėti paskirtus teismo posėdžius, neužtikrina jo paties prašymu iškviesto liudytojo dalyvavimo, nors liudytojas yra jo atstovaujamos šalies darbuotojas, į teisėjos klausimus vieno teismo posėdžio metu atsakyti negali, ne laiku teikia įrodymus, reiškia nepagrįstus prašymus dėl įrodymų pridėjimo, reikalauja prie bylos pridėti įrodymus, nesusijusius su teisme nagrinėjamos civilinės bylos dalyku ir kt.).

25Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, jog vertindamas bet kuriuos faktinius byloje esančius duomenis, advokatas gali suklysti, tačiau negali jų sąmoningai aiškinti taip, kad būtų iškreipiama objektyvioji tiesa (Advokatų etikos kodekso 10.3 p.) (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

262005 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1R-345 „Dėl Lietuvos advokatų etikos kodekso skelbimo“ (Žin., 2005, Nr. 130-4681).

27Tačiau išanalizavęs ir įvertinęs 2014-11-06 ir 2015-05-28 advokato pareikštų nušalinimų bylą nagrinėjančiai teisėjai argumentus, atsižvelgdamas į tai, jog advokatas yra ir turi būti teisės srities profesionalas, taigi turi suprasti, jog teismo procesiniai sprendimai dėl įrodymų (ne) pridėjimo, rinkimo, laikinųjų apsaugos priemonių (ne) taikymo ir pan. būtent ir yra teismo procesiniai veiksmai byloje, o ne savitiksliai ir pan. veiksmai, teismas daro išvadą, jog nušalinimo pareiškimuose nurodytos aplinkybės nėra ir negali būti vertinamos kaip tos faktiškai ir teisiškai reikšmingos aplinkybės, kurios sudarė (sudaro) pagrindą reikšti teismui nušalinimą (-us) (šiuo atveju netgi du per pusės metų laikotarpį; abu kartus dėl neva netinkamų / neatitinkančių ieškovės teisių teismo procesinių veiksmų) CPK 65, 66, 71 str. reglamentuotais pagrindais (ar kuriuo iš jų) (CPK 185 str.). Pažymėtina, kad šalių teisė teikti įrodymus yra apribota, o teismo atsisakymas priimti įrodymus turi būti motyvuotas, tačiau toks teismo procesinis veiksmas nėra skundžiamas atskiruoju skundu, tačiau šalis turi galimybę savo nesutikimo motyvus įtraukti į apeliacinį skundą (CPK 181 str., 226 str., 334 str. 3 d.).

28Teismo supratimu, advokatas yra aukštos teisinės kultūros nepriekaištingos reputacijos profesionalus teisininkas, jis išmano civilinio proceso taisykles bei išaiškina jas šaliai, kurios interesams atstovauja, vengia tokio elgesio, kuris gali būti vertinamas galbūt kaip bandymas paveikti teismą ir /arba jo negerbimas, ir kuris nesuderinamas su civilinio proceso tikslais. Advokatas turi vadovautis bendradarbiavimo principu, veikti už proceso koncentraciją ir ekonomiškumą, kaip ir visi kiti civilinio proceso dalyviai ir visi teismo posėdžio salėje esantys asmenys, privalo neprieštaraudamas paklusti posėdžio pirmininko patvarkymams dėl nustatytos tesimo posėdžio tvarkos (CK 1.5 str., CPK 2, 7–8 str., 237 str. 1 d.).

29Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo piktnaudžiauja nušalinimo teise, bylą nagrinėjantis teisėjas ar teisėjų kolegija išsprendžia nušalinimo klausimą ir pagal šio kodekso 95 str. 2 d. priima nutartį dėl baudos šiam asmeniui skyrimo (CPK 69 str. 5 d.).

30Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Motyvuotas prašymas dėl nuostolių atlyginimo gali būti paduotas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos arba gali būti pareikštas ieškinys dėl nuostolių atlyginimo naujoje byloje (CPK 95 str. 1 d.). Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 str. 2 d.).

31Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (kito procesinio dokumento) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-10-16 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2013).

32Teismas, įvertinęs ginčo pobūdį, bylos medžiagą, sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje yra faktinis ir teisinis pagrindas konstatuoti, jog ieškovės atstovas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, – reiškė nepagrįstus nušalinimus bylą nagrinėjančiai teisėjai, todėl teismo posėdžiai buvo vilkinami. Teismo vertinimu, šiuo atveju bylos nagrinėjimas užsitęsė – byla paskirta nagrinėti teismo posėdyje 2014-11-10, ir procesas užtrūko tame skaičiuje dėl nepagrįstai pareikštų nušalinimų bylą nagrinėjančiai teisėjai. Įvertinus faktą, kad advokato nedalyvavimas 2015-05-29 14.00 val. teismo posėdyje buvo pagrįstas jo užimtumu kitoje byloje – 2015-05-29, 9.30 val. advokatas turėjo dalyvauti ir dalyvavo Šiaulių apylinkės teisme baudžiamojoje byloje Nr. 1-59-899/2015 teisiamajame posėdyje (LITEKO, CPK 179 str. 3 d.). Apie šią aplinkybę advokatas turėjo pareigą informuoti teismą (CPK 42 str. 5 d.).

33Atsižvelgiant į tai, jog pirmosios instancijos teismas ir pats turėjo bei turi objektyvią galimybę visada pasitikrinti advokato užimtumą kitose bylos per LITEKO, darytina išvada, jog ir šiuo atveju tokia galimybė buvo ir yra, tačiau tiek dėl teismo, tiek dėl advokato nepakankamo bendradarbiavimo (CPK 8 str., 42 str. 5 d.) 2015-05-28 paskelbta pertrauka ir paskirta bylos nagrinėjimo posėdyje data sutapo su anksčiau (2015-04-01) baudžiamojoje byloje nustatyta 2015-05-29 9.30 val. teisiamojo posėdžio (kitame mieste), kuriame turėjo dalyvauti advokatas A. K., data.

34Remdamasis išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, teisiniu ginčo situacijos vertinimu, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, darytina išvada, kad paskirta bauda yra pernelyg didelė, todėl mažintina iki 500 Eur. Manytina, kad tokio dydžio bauda šiuo atveju pasiektų teismo nuobaudos tikslų (CK 1.5 str., CPK 337 str. 1 d. 2 p., CPK 339 str.)

35Teismas pažymi, jog palikti galioti 2015-05-29 teismo nutarties rezoliucinę dalį, kuria 50 procentų baudos paskirta atsakovei UAB „Šebsta“, nėra faktinio pagrindo, nes duomenų, jog atsakovė (jos atstovas) dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo 2015-05-29 posėdyje iš esmės tik dėl ieškovės atstovo advokato neatvykimo į šį posėdį patyrė / patiria nuostolių, nėra. Be to, minėtas teisinis reguliavimas neužkerta / neužkirto kelio atsakovei teikti motyvuotą prašymą dėl nuostolių atlyginimo iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos arba reikšti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo naujoje byloje (CK 1.5 str., CPK 95 str. 1 d.).

36Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

37Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 18 nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą tenkinti iš dalies, sumažinti ieškovės atstovui advokatui A. K. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-05-29 nutartimi paskirtą 1 500 Eur baudą iki 500 Eur, o nutarties dalį, kuria 50 procentų iš šios baudos skirta atsakovei UAB „Šebsta“ – panaikinti.

38Kitą prašymo dalį atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-05-29 nutartimi paskyrė ieškovės... 3. Ieškovės atstovas advokatas A. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu ir... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-06-18 nutartimi pareiškėjo A. K.... 5. 2014-06-02 pareiškimu reiškė teisėjai nušalinimą dėl jos priimamų... 6. 2014-11-07 nutartimi ieškovės ir jos atstovo advokato A. K. pareiškimas dėl... 7. A. K. pakartotinai pareiškė nušalinimą teisėjai dėl jos priimamų... 8. 2015-05-29 teismo nutartimi pakartotinis pareiškimas dėl nušalinimo... 9. Apeliantas teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti... 10. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 12. Nagrinėjamu atveju tirtina, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos... 13. Siekiant užtikrinti realų teisės į nešališką ir objektyvų teismą... 14. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, išklausęs teismo... 15. - 2014-11-06 ieškovės atstovo advokato A. K. pareiškimas dėl teisėjos... 16. - 2015-02-02 abiejų šalių atstovų advokatų prašymu teismas bylos... 17. iki 2015-03-05,... 18. - 2015-03-05 į posėdį neatvyko abi šalys (jų atstovai) (gautas ieškovo... 19. - 2015-03-27 teismo pranešimais šalių atstovai advokatai informuoti apie... 20. - 2015-05-28 posėdyje dalyvavęs ieškovės atstovas advokatas pareiškė... 21. - 2015-05-28 teismo posėdžio protokolas patvirtina, jog teismas dėl gauto... 22. - 2015-05-29 posėdyje ieškovės atstovas advokatas A. K. nedalyvavo,... 23. - 2015-05-28 teismui advokatas pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą... 24. daro išvadą, jog nėra pagrindo vienareikšmiškai sutikti su pirmosios... 25. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, jog vertindamas bet kuriuos faktinius... 26. 2005 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1R-345 „Dėl Lietuvos advokatų etikos... 27. Tačiau išanalizavęs ir įvertinęs 2014-11-06 ir 2015-05-28 advokato... 28. Teismo supratimu, advokatas yra aukštos teisinės kultūros nepriekaištingos... 29. Jeigu dalyvaujantis byloje asmuo piktnaudžiauja nušalinimo teise, bylą... 30. Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą... 31. Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis... 32. Teismas, įvertinęs ginčo pobūdį, bylos medžiagą, sprendžia, kad... 33. Atsižvelgiant į tai, jog pirmosios instancijos teismas ir pats turėjo bei... 34. Remdamasis išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, teisiniu ginčo situacijos... 35. Teismas pažymi, jog palikti galioti 2015-05-29 teismo nutarties rezoliucinę... 36. Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,... 37. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 18 nutartį panaikinti ir... 38. Kitą prašymo dalį atmesti....