Byla e2-381-881/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei, dalyvaujant ieškovo BUAB ,,Neoturas“ atstovui bankroto administratoriaus ,,Bankroto administravimo kontora“ įgaliotam asmeniui D. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą Nr. e2-381-881/2017 pagal ieškovo BUAB ,,Neoturas“ ieškinį atsakovui G. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3ieškovas BUAB ,,Neoturas“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo G. B. 29 386,30 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodo, kad 2015 m. sausio 8 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Neoturas“ buvo iškelta bankroto byla, kuri įsiteisėjo 2015 m. kovo 26 d. Bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Bankroto administravimo kontora“. 2015 m. sausio 8 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi nustatė 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo UAB „Neoturas“ valdymo organams perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Teismo nustatytas terminas baigėsi 2015 m. balandžio 10 d., tačiau pasibaigus terminui valdymo organai bankroto administratoriui neperdavė jokio įmonės turto ir dokumentų. Bankroto administratorius bandė perimti įmonės dokumentus bei turtą, susisiekti su buvusiais įmonės valdymo organais. Nepaisant bankroto administratoriaus pastangų perimti bankrutuojančios įmonės turtą, iki šios dienos jam nėra perduotas joks BUAB „Neoturas“ turtas ir įmonės dokumentai. Pagal G. B. į bankroto bylą pateiktus 2014 m. lapkričio 28 d. balanso duomenis įmonė turto turėjo už 101 465 Lt, t. y. už 29 386,30 Eur. Tai reiškia, jog G. B. pripažįsta, jog įmonė turėjo turto už 101 465 Lt (29 386,30 Eur), vadinasi bankroto administratoriui turėjo būti perduota įmonės turto būtent už G. B. pateiktuose 2014 m. lapkričio 28 d. balanso duomenyse nurodytą 29 386,30 Eur sumą. Be to, bankroto administratoriui nebuvo pateikti jokie dokumentai, patvirtinantys, jog įmonės turimo turto apimtis nuo 2014 m. lapkričio 28 d. sumažėjo.

5Ieškinio kopija, teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo, pranešimas apie teismo posėdžio vietą ir laiką atsakovui buvo teikiami visais viešai prieinamais adresais, negavus atsakovo atsiliepimo į ieškinį, procesiniai dokumentai ir pranešimas apie teismo posėdžio vietą ir laiką atsakovui buvo įteikti viešo paskelbimo būdu.

6Į teismo posėdį atsakovas G. B. neatvyko, todėl ieškovas prašo priimti sprendimą

7Ieškinys tenkinamas.

8Priimdamas šį sprendimą teismas remiasi Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalimi, numatančia, kad teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Byloje nustatyta, kad 2015 m. sausio 8 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Neoturas“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB ,,Bankroto administravimo kontora“.

10Minėta Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo nustatytas 15 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Neoturas“ valdymo organams perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

11Administratorius nurodo, kad suėjus šiam terminui, BUAB ,,Noeturas“ valdymo organai bankroto administratoriui neperdavė jokio įmonės turto ir dokumentų. Bankroto administratorius bandė perimti įmonės dokumentus bei turtą, susisiekti su buvusiais įmonės valdymo organais, tačiau nepaisant bankroto administratoriaus pastangų perimti bankrutuojančios įmonės turtą, iki šios dienos jam nėra perduotas joks BUAB „Neoturas“ turtas ir įmonės dokumentai.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos atsakovas G. B. įmonės vadovu buvo nuo 2014 m. liepos 24 d. iki bankroto bylos UAB ,,Neoturas“ iškėlimo.

13Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,,Barklita“ v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.).

14Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt.,bylos Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Turto bankas v. T. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2006).

15Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006).

16Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

17Išvardytos teisės aktų ir kasacinio teismo praktikoje suformuotos nuostatos sudaro pagrindą išvadai, kad, net ir nesant Įmonių bankroto įstatyme nustatytos specialios normos dėl žalos, atsiradusios administracijos vadovui nevykdant Įmonių bankroto įstatyme nustatytos pareigos perduoti teismo paskirtam administratoriui įmonės turtą, už nurodytos pareigos nevykdymą įmonės administracijos vadovui kyla civilinė atsakomybė pagal bendrąsias CK nuostatas, reglamentuojančias įmonės administracijos vadovo fiduciarinių pareigų nevykdymo padarinius.

18Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra.

19Bankroto teisinių santykių specifika lemia tai, kad, iškėlus įmonei bankroto bylą, visą įmonės veiklos administravimą perima bankroto administratorius, kuris, viena vertus, turi užtikrinti bankrutuojančios įmonės interesus, kita vertus, savo veiklą orientuoti taip, kad būtų patenkinta kaip įmanoma didesnė įmonės kreditorių reikalavimų dalis. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesai iš esmės sutampa ir neturėtų būti supriešinami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,, Pakrijas“ v. UAB ,,Bankroto administravimo paslaugos“, bylos Nr. 3K-3-508/2010; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,, Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011). Tokia nuostata grindžiama tuo, kad bankrutuojančios įmonės turtas panaudojamas kreditorių reikalavimams tenkinti, todėl kuo daugiau tokio turto bus sukaupta, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,, Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011).

20Dėl buvusio įmonės administracijos vadovo pareigos perduoti teismo paskirtajam administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, nevykdymo, žala gali atsirasti tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek jos kreditoriams. Žala įmonei gali pasireikšti tuo, kad suprastėja jos turtinė padėtis: išauga skolos ar, kaip yra nagrinėjamu atveju, iš esmės sumažėja turto, dėl ko nepakanka lėšų didžiajai daliai įmonės skolų apmokėti. Kreditorių patiriama žala yra laikoma išvestine iš įmonės patirtos žalos – ji pasireiškia tuo, kad dėl išaugusių įmonės skolų ar sumažėjusio turto atitinkamai sumažėja kreditorių galimybė gauti didesnę dalį savo reikalavimo patenkinimo.

21Minėta, jog Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Pasak ieškovo, kadangi atsakovas, būdamas bendrovės direktoriumi, privalėjo užtikrinti bendrovės turto išsaugojimą ir jo perdavimą bankroto administratoriui, jis yra atsakingas dėl neperduoto administratoriui turto, todėl privalo atlyginti turinę žalą, atsiradusią bankrutuojančiai įmonei dėl balanse užfiksuoto ir realiai neperduoto turto.

22Remiantis CK 6.246 straipsnio 1 dalimi, neteisėti veiksmai gali pasireikšti neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas), atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartys draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

23Kadangi atsakovas G. B. neperdavė bankroto administratoriui bendrovės turto, teismas šiuos atsakovo veiksmus vertina, kaip neteisėtus CK 1.5 straipsnio 1 dalies prasme, o būtent, kad atsakovas pažeidė pareigą elgtis teisingai, protingai ir sąžiningai juridinio asmens, kuriam vadovavo, atžvilgiu. Tokios pareigos elgtis sąžiningai nevykdymas reiškia asmens kaltus veiksmus, sukeliančius civilinę atsakomybę (CK 6.248 str.3 d.) .

24Atsakovo neteisėtais veiksmais padarytos žalos dydį ieškovas įrodinėja paties atsakovo į UAB „Neoturas“ bankroto bylą pateikto 2014 m. lapkričio 28 d. balanso duomenis, tai, pasak administratoriaus, paskutiniai bankroto administratoriui žinomi duomenys apie BUAB „Neoturas“ balansą, o jokiais kitais dokumentais, iš kurių būtų galima spręsti apie sumažėjusį ar padidėjusį įmonės turtą, bankroto administratorius nedisponuoja.

25CK 6.249 straipsnio 1 dalis nustato, jog žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Pagal paskutinius duomenis apie BUAB „Neoturas“ balansą, kurie buvo pateikti į bankroto bylą, bendrovė turėjo turto už

2629 386,30 Eur, taigi atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratoriui turėjo būti perduota įmonės turto už bendrą 29 386,30 Eur sumą, ši suma pripažįstama žala, padaryta bendrovei, kurią ir privalo atlyginti atsakovas.

27Jeigu įmonei priklausantis turtas būtų perduotas bankroto administratoriui, bankrutuojančiai bendrovei nebūtų buvusi padaryta žala, kuri, kaip jau minėta, lygi 29 386,30 Eur, todėl teismas daro išvadą, jog tarp žalos, padarytos juridiniam asmeniui dėl atsakovo tinkamai neįvykdytų pareigų, egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys.

28Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog egzistuoja visos būtinosios civilinės atsakomybės taikymo atsakovui, kaip buvusiam įmonės vadovui, netinkamai vykdžiusiam įstatymais nustatytas pareigas, sąlygos, todėl tenkina ieškinį ir priteisia ieškovui iš atsakovo 29 386,30 Eur turinei žalai atlyginti.

29Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šis ieškovo prašymas taip pat tenkinamas, nes CK 6.37 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Nors ieškovas ieškinyje prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau teismui nepateikia jokių šias išlaidas faktiškai pagrindžiančių įrodymų, todėl šis ieškovo prašymas netenkinamas.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

32ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Neoturas“ ieškinį atsakovui G. B. tenkinti.

33Priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Neoturas“ (juridinio asmens kodas 126316280) iš atsakovo G. B. (asmens kodas ( - ) 29 386,30 Eur žalai atlyginti ir 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo civilinė bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2015 m. rugsėjo 2 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

34Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios atsiliepimo į ieškinį nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo šalies pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

35Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo sprendimą už akių apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. ieškovas BUAB ,,Neoturas“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Nurodo, kad 2015 m. sausio 8 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB... 5. Ieškinio kopija, teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo,... 6. Į teismo posėdį atsakovas G. B. neatvyko, todėl... 7. Ieškinys tenkinamas.... 8. Priimdamas šį sprendimą teismas remiasi Civilinio proceso kodekso 285... 9. Byloje nustatyta, kad 2015 m. sausio 8 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi... 10. Minėta Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo nustatytas 15 dienų terminas... 11. Administratorius nurodo, kad suėjus šiam terminui, BUAB ,,Noeturas“ valdymo... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos atsakovas G. B. įmonės... 13. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 14. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė,... 15. Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo 16. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą, įsiteisėjus... 17. Išvardytos teisės aktų ir kasacinio teismo praktikoje suformuotos nuostatos... 18. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę... 19. Bankroto teisinių santykių specifika lemia tai, kad, iškėlus įmonei... 20. Dėl buvusio įmonės administracijos vadovo pareigos perduoti teismo... 21. Minėta, jog Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas... 22. Remiantis CK 6.246 straipsnio 1 dalimi, neteisėti veiksmai gali pasireikšti... 23. Kadangi atsakovas G. B. neperdavė bankroto... 24. Atsakovo neteisėtais veiksmais padarytos žalos dydį ieškovas įrodinėja... 25. CK 6.249 straipsnio 1 dalis nustato, jog žala yra asmens turto netekimas arba... 26. 29 386,30 Eur, taigi atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratoriui... 27. Jeigu įmonei priklausantis turtas būtų perduotas bankroto administratoriui,... 28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog egzistuoja... 29. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines... 30. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 32. ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Neoturas“... 33. Priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Neoturas“... 34. Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali sprendimo už... 35. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo...