Byla eB2-1500-866/2020
Dėl kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Geotechniniai projektai“ finansinio reikalavimo sumažinimo, suinteresuoti asmenys UAB „Geotechniniai projektai“, BUAB „Architelio statyba“, UAB „Euremsta“, UAB „Ulma Construccion Baltic“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „Architelio statyba“ bankroto byloje, išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Legal Balance“ pareiškimą dėl kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Geotechniniai projektai“ finansinio reikalavimo sumažinimo, suinteresuoti asmenys UAB „Geotechniniai projektai“, BUAB „Architelio statyba“, UAB „Euremsta“, UAB „Ulma Construccion Baltic“,

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi UAB „Architelio statyba“ (į. k. 302330448), iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Draugo petys“. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. vasario 13 d.

42.

52017 m. gegužės 22 d. nutartimi patvirtintas kreditorių reikalavimų sąrašas, kurių administratorius neginčijo, pagal bankroto administratoriaus pateiktus duomenis. Tame tarpe patvirtinti trečios eilės kreditorių reikalavimai: UAB „Geotechniniai projektai“ 87 848,46 Eur sumai, UAB „Mazuro AD“ 159 320,43 Eur sumai, UAB „Pilaitės terasos“ 135 475,65 Eur sumai ir advokato J. K. 14 520 Eur sumai. Nurodyti reikalavimai proceso eigoje nebuvo ginčijami bei tikslinami.

63.

7Galiojantis patikslintas kreditorių sąrašas patvirtintas 2019 m. gegužės 15 d. teismo nutartimi. Nurodyta nutartimi įtrauktas pareiškėjo UAB „Legal Balance“ trečios eilės reikalavimas 995,89 Eur sumai, nutartis įsiteisėjusi.

84.

9Kreditorius UAB „Legal Balance“ pateikė prašymą dėl kreditorinių reikalavimų ir kreditorių sąrašo tikslinimo, kuriuo prašo teismo sumažinti kreditoriaus UAB „Geotechniniai projektai“ finansinio reikalavimo sumą iki 23 918,46 Eur. Pareiškėja teigia, kad reikalavimo dalis, kurią sudaro 63 930 Eur dydžio suma, yra nepagrįsta ir neturėjo būti tvirtinama.

105.

11Pažymi, kad šioje dalyje reikalavimas buvo grindžiamas 2015 m. gruodžio 30 d. pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, bei 2015 m. gruodžio 30 d. atliktų darbų aktą Nr. 1. Pagal šiuos atliktų darbų aktus PVM s/f nebuvo išrašytos. 2016 m. rugpjūčio 31 d. Skolų suderinimo akte nurodyta, kad įmonės skola sudaro tik 23 918, 46 Eur, ginčijama skola nebuvo įtraukta į skolų suderinimo aktą. Pareiškėjas taip pat pateikia savo vertinimą dėl Rangos sutarties vykdymo terminų, ir galimybių išrašyti PVM s/f konkrečiu momentu.

126.

13Atsiliepimu UAB „Geotechniniai projektai“ su pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad darbų atlikimo faktas patvirtintas abiejų šalių pasirašytais Darbų atlikimo aktais, o tai, jog nebuvo išrašyta PVM s/f nelemia priešingos išvados. Esant atliktiems darbams, įmonei kilo pareiga atsiskaityti su kreditoriumi. Tokia pozicija, anot kreditoriaus, pagrįsta ir teismų praktikoje pateiktais išaiškinimais.

147.

15BUAB „Architelio statyba“ bankroto administratorius atsiliepimuose iš esmės su pareiškimu sutiko. Nurodė, kad papildomai patikrinus įmonės dokumentus, nustatyta, kad pagal Apyvartų žiniaraštį skola sudaro tik 23 918, 46 Eur sumą.

168.

17Suinteresuoti asmenys (kreditorės) UAB „Euremsta“ ir UAB „Ulma Construccion Baltic“ atsiliepimais su pareiškimu sutiko.

18Teismo nustatytos aplinkybės ir išvados

199.

20UAB „Geotechniniai projektai“ kreditorinis reikalavimas 87 848, 46 Eur sumai, patvirtintas 2017 m. gegužės 22 d. nutartimi. Bankroto administratorius teikdamas šį kreditorinį reikalavimą prieštaravimų nereiškė.

2110.

22Teismų praktikoje pažymima, kad kreditorių reikalavimų patvirtinimo procesas, nors pagal savo teisinę prigimtį ir yra panašus į pareikšto ieškinio nagrinėjimą, tačiau procesiniu požiūriu reikalavimų tvirtinimui netaikomos tos pačios taisyklės kaip nagrinėjant civilinę bylą ginčo teisena. Sutiktina, kad šia nutartimi sprendžiami ne tik procesinio pobūdžio klausimai, bet ji yra susijusi su materialiaisiais teisės klausimais – ja sukuriamas teisinis pagrindas kreditoriui, laikantis ĮBĮ nustatytos reikalavimo tenkinimo eilės, gauti visą ar dalį teismo nutartimi patvirtintos sumos iš bankrutuojančios įmonės turto. Tačiau kartu ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta kreditoriaus reikalavimo tikslinimo galimybė, kuri išlieka iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

2311.

24Bankroto teisės normose nustatyta teisė tikslinti kreditoriaus reikalavimą nesuteikia galimybės bankroto proceso dalyviams patvirtintus kreditorių finansinius reikalavimus tikslinti bei peržiūrėti nesant tokio teisės aktuose nustatyto pagrindo. Kreditorių finansinių reikalavimų tikslinimas yra galimas tik paaiškėjus naujoms aplinkybėms, dėl kurių reikalavimo patenkinimas nebelaikytinas teisėtu ir pagrįstu, kurios iki tol nebuvo žinomos ir dėl kurių teismas nėra pasisakęs įsiteisėjusia nutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-233/2014).

2512.

26Kasacinės instancijos teismo praktikoje taip pat pažymima, kad tiktai teismo nutarčiai, kuria patvirtinami jo finansiniai reikalavimai, įsiteisėjus, bankrutuojančios įmonės kreditorius tampa byloje dalyvaujančiu asmeniu ir įgyja visas kreditoriaus teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2010, 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-274/2012; kt.).

2713.

28Nagrinėjamu atveju, ginčijamas kreditorinis reikalavimas patvirtintas nesant ginčo iš esmės, bankroto administratoriui patikrinus ir pateikus kreditorinį reikalavimą patvirtinančius dokumentus. Todėl, atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą bei teismų praktikos išaiškinimus darytina išvada, kad bankroto proceso metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms, pareiškėjas turėjo teisę inicijuoti kreditorinio reikalavimo tikslinimo ar išbraukimo iš kreditorių sąrašo klausimą, atitinkamai pagrindžiant teisinį pagrindą bei įrodant naujas esmines aplinkybes, kurios nebuvo žinomos ir teismo įvertintos, dėl ko patvirtintas kreditorinis reikalavimas neturėtų būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.

2914.

30Šiuo atveju pareiškėjas teigia, kad naujai paaiškėjusi aplinkybė yra ta, kad paaiškėjo, jog kreditorinis reikalavimas ginčijamoje 63 930 Eur dalyje buvo patvirtintas nepagrįstai, nes pagal pateiktus atliktų darbų aktus PVM s/f nebuvo išrašytos. 2016 m. rugpjūčio 31 d. Skolų suderinimo akte nurodyta, kad įmonės skola sudaro tik 23 918, 46 Eur, ginčijama skola nebuvo įtraukta į skolų suderinimo aktą.

3115.

32Su nurodytais argumentais teismas neturi pagrindo sutikti. CPK 185 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Dėl įrodymų pakankamumo ir patikimumo turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Kai iš skirtingų byloje pateiktų įrodinėjimo priemonių gaunama prieštaringa informacija, teismas turi šį prieštaravimą išspręsti, t. y. atsakyti į klausimą, kuria informacija (duomenimis) vadovautis, o kurią atmesti, turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-33-684/2017, 28 punktas).

3316.

34CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas abiejų šalių pasirašomu aktu. Atliktų darbų priėmimo aktas yra dokumentas, fiksuojantis tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį. Tokiame akte yra faktinio pobūdžio duomenys apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo-priėmimo aktas yra tik šį faktą patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2011).

3517.

36Nagrinėjamu atveju, teismas sprendžia, kad byloje pateiktas Atliktų darbų aktas Nr. 1 ir Pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2015 gruodžio mėn., kurie pasirašyti abiejų šalių, t. y. tiek užsakovo, tiek rangovo, nesant priešingų įrodymų, yra pakankami pagrįsti darbų atlikimo faktą, apimtį ir vertę, atitinkamai ir užsakovo pareigą atsiskaityti už priimtus darbus. Pareiškėjas nepateikė jokių argumentų dėl kurių, abiejų šalių pasirašytas Atliktų darbų aktas ir Pažyma, turėtų būti vertinamas kaip įrodymas liudijantis atvirkštinį faktą, t. y. darbų neatlikimą, juolab, kad pats Aktas nėra nei ginčijamas, nei nuginčytas.

3718.

38Teismas nesutinka, tiek su pareiškėjo, tiek su bankroto administratoriaus argumentais, kad aplinkybės, jog nebuvo išrašytos PVM s/f pagal nurodytą Aktą, skola už darbus 2015 m. gruodžio mėn. atliktus darbus nebuvo įtraukta į 2016 m. rugpjūčio 31 d. Skolų suderinimo aktą, pagal įmonės apyvartos žiniaraščius skola sudaro tik 23 918, 46 Eur sumą, lemia išvadą dėl kreditorinio reikalavimo nepagrįstumo. Šios aplinkybės, teismo vertinimu, nepaneigia Akte nurodytų darbų atlikimo fakto, kurį patvirtino Rangos teisinių santykių šalys. Pagrindas reikalauti apmokėjimo už atliktus darbus yra jų faktinis atlikimas ir perdavimas užsakovui, o ne PVM s/f išrašymas. Skolų suderinimo aktai, įmonės apyvartų žiniaraščiai iš esmės darbų atlikimo fakto ir apimties neįrodo. Tai, kad kreditorius su įmone suderino ne visas skolas, ar įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai nesutampa su kreditoriaus pateiktais ir įrodančiais darbų atlikimo faktą, savaime nelemia išvados, kad darbai nebuvo atlikti, ko pasekoje ginčijamoje dalyje kreditorinis reikalavimas laikytinas patvirtintas pagrįstai.

3919.

40Primintina, kad kreditoriaus reikalavimas, kuris patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi, gali būti sumažinamas, padidinamas ar priimtas sprendimas išbraukti iš kreditorių sąrašo, tik tuo atveju kai paaiškėja naujų esminių aplinkybių, kurios leistų daryti kitokias objektyvias išvadas dėl jau patvirtinto kreditorinio reikalavimo.

4120.

42Šiuo gi atveju, pareiškėjo argumentai lemia tik išvadą apie jo siekį, kad teismas dar kartą peržiūrėtų jau patvirtintą kreditorinį reikalavimą, atsižvelgiant į subjektyvią pareiškėjo nuomonę, bei tokiu būdu perkeliant kreditoriui prievolę, kurio reikalavimas patvirtintas, iš naujo įrodinėti savo reikalavimo pagrįstumą. Pažymėtina, kad šiuo atveju, ginčijant jau patvirtintą kreditorinį reikalavimą, būtent pareiškėjui tenka pareiga įrodyti jo nurodytas naujai paaiškėjusias esmines aplinkybes, (CPK 178 straipsnis).

4321.

44Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad pareiškėjas UAB „Legal Balance“ neįrodė, kad kreditoriaus UAB „Geotechniniai projektai“ reikalavimas turėtų būti sumažintas nuo 87 848, 46 Eur iki 23 918, 46 Eur, todėl pareiškimo netenkina.

4522.

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290- 291 straipsniais teismas

Nutarė

47kreditoriaus UAB „Legal Balance“ pareiškimo, dėl kreditoriaus UAB „Geotechniniai projektai“ kreditorinio reikalavimo sumažinimo, netenkinti.

48Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos, atskiruoju skundu skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, bankrutavusios uždarosios... 2. 1.... 3. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi UAB „Architelio... 4. 2.... 5. 2017 m. gegužės 22 d. nutartimi patvirtintas kreditorių reikalavimų... 6. 3.... 7. Galiojantis patikslintas kreditorių sąrašas patvirtintas 2019 m. gegužės... 8. 4.... 9. Kreditorius UAB „Legal Balance“ pateikė prašymą dėl kreditorinių... 10. 5.... 11. Pažymi, kad šioje dalyje reikalavimas buvo grindžiamas 2015 m. gruodžio 30... 12. 6.... 13. Atsiliepimu UAB „Geotechniniai projektai“ su pareiškimu nesutiko. Nurodė,... 14. 7.... 15. BUAB „Architelio statyba“ bankroto administratorius atsiliepimuose iš... 16. 8.... 17. Suinteresuoti asmenys (kreditorės) UAB „Euremsta“ ir UAB „Ulma... 18. Teismo nustatytos aplinkybės ir išvados... 19. 9.... 20. UAB „Geotechniniai projektai“ kreditorinis reikalavimas 87 848, 46 Eur... 21. 10.... 22. Teismų praktikoje pažymima, kad kreditorių reikalavimų patvirtinimo... 23. 11.... 24. Bankroto teisės normose nustatyta teisė tikslinti kreditoriaus reikalavimą... 25. 12.... 26. Kasacinės instancijos teismo praktikoje taip pat pažymima, kad tiktai teismo... 27. 13.... 28. Nagrinėjamu atveju, ginčijamas kreditorinis reikalavimas patvirtintas nesant... 29. 14.... 30. Šiuo atveju pareiškėjas teigia, kad naujai paaiškėjusi aplinkybė yra ta,... 31. 15.... 32. Su nurodytais argumentais teismas neturi pagrindo sutikti. CPK 185 straipsnio 1... 33. 16.... 34. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas... 35. 17.... 36. Nagrinėjamu atveju, teismas sprendžia, kad byloje pateiktas Atliktų darbų... 37. 18.... 38. Teismas nesutinka, tiek su pareiškėjo, tiek su bankroto administratoriaus... 39. 19.... 40. Primintina, kad kreditoriaus reikalavimas, kuris patvirtintas įsiteisėjusia... 41. 20.... 42. Šiuo gi atveju, pareiškėjo argumentai lemia tik išvadą apie jo siekį, kad... 43. 21.... 44. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad pareiškėjas... 45. 22.... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290- 291... 47. kreditoriaus UAB „Legal Balance“ pareiškimo, dėl kreditoriaus UAB... 48. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos, atskiruoju skundu skundžiama...