Byla 2A-1572/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Danguolės Martinavičienės ir Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno skalbykla“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4503-619/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno skalbykla“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Kagris“, uždarajai akcinei bendrovei „Banga plius“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus skalbykla“, dėl konkurso sąlygų panaikinimo ir pirkimo nutraukimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Kauno skalbykla“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų vykdyto supaprastinto atviro konkurso naujos redakcijos sąlygų 2.2, 3.1.6, 3.1.11 ir 13.3 punktai yra neteisėti ir nepagrįsti, ir įpareigoti atsakovą nutraukti pirkimo procedūras.

4Ieškovas teigė, kad jis ketino dalyvauti atsakovo supaprastintame atvirame konkurse „Skalbimo ir sauso valymo paslaugų pirkimas“. Nauja konkurso sąlygų redakcija buvo paskelbta 2014 m. balandžio 10 d. Jis (ieškovas) pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl neteisėtų pirkimo sąlygų, kuri buvo atmesta. Įsitikinęs, kad konkurso sąlygų 2.2 punktas, kuriame nustatyta, kad pirkimas į atskiras dalis neskirstomas, prieštarauja perkančiosios organizacijos 2014 m. kovo 26 d. rašto Nr. SR-1386 informacijai apie atsakovo ketinimą išskirti pirkimo objektą į atskiras dalis. Tokia konkurso sąlygų nuostata nesudaro galimybės tiekėjams dalyvauti konkurse ir pateikti konkurencingus pasiūlymus atskiroms konkurso dalims. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad atsakovas perka dvi visiškai skirtingas paslaugas - ligoninės skalbinių skalbimą ir vilnonių pledų sausą cheminį valymą. Ieškovas įsitikinęs, kad nauja pirkimo objekto dalis – vilnonių pledų sausas valymas, specialiai įrašyta tam, kad būtų galima pateisinti nepagrįstus ir neproporcingus konkurso dalyvių kvalifikacijos reikalavimus. Tokios konkurso sąlygos dirbtinai riboja konkurenciją. Sausas cheminis valymas, kuris sudaro apie 1-2 proc. pirkimo vertės, niekaip nėra susijęs su ligoninės skalbinių skalbimu. Sausam cheminiam valymui negali būti taikomi konkurso sąlygų 3.1.6-3.1.15 punktuose nustatyti reikalavimai, nes sausas cheminis valymas reikalauja specialių įrengimų, kurių įprastos skalbyklos neturi. Vienintelė skalbykla, kuri atitinka konkurso sąlygų 3.1.6-3.1.15 punktų reikalavimus ir teikia sauso valymo paslaugas yra UAB „Banga plius“. Ieškovas teigia, kad pagal atsakovo parengtas konkurso sąlygas potencialūs konkurso dalyviai net negali pasitelkti subrangovų, nes konkurso sąlygų 3.6 punktas įpareigoja visus subtiekėjus atitikti konkurso sąlygų 1 lentelės 3.1.1-3.1.5. punktų kvalifikacinius reikalavimus, o subtiekėjai, kuries teiks skalbimo paslaugas turi atitikti 2 lentelės 3.1.6-3.1.15 punktų reikalavimus.

5Perkančioji organizacija, skelbdama naujos redakcijos konkurso sąlygas, 13.3 punkte nustatė 36 mėnesių sutarties trukmės terminą, o konkurso sąlygų 3.1.6 punktą paliko nepakeistą. Pagal naujos redakcijos konkurso sąlygas potencialus tiekėjas turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 4 200 000 Lt vertės skalbimo paslaugų ir sauso valymo paslaugų sutartį (nors metinė pirkimo objekto vertė tėra 2 000 000 Lt, o sauso valymo paslaugos tesudaro 1-2 proc. pirkimo objekto vertės). Konkurso sąlygų 3.1.6 punkto reikalavimus (atsižvelgiant į konkurso sąlygų 13.3 punkte naujai nustatytą sutarties trukmę) atitiks vienintelis tiekėjas – UAB „Banga plius“.

6Ieškovo įsitikinimu, konkurso sąlygų 3.1.11 punkte nustatytas reikalavimas pateikti naudojamų cheminių skalbimo priemonių atitikties deklaraciją biocidų ženklinimui CE ženklu yra neteisėtas, nepagrįstas, prieštarauja Standartizacijos departamento direktoriaus 2011 m. sausio 6 d. įsakymui Nr. V-1. Paminėtame įsakyme yra imperatyviai nurodytas įrenginių, prietaisų ir kitų produktų, kurie pagal ES direktyvas gali būti ženklinami CE ženklu, baigtinis sąrašas. Šiame sąraše cheminės skalbimo priemonės ir biocidai nėra nurodyti, todėl jie ir negali būti ženklinami CE ženklu. Cheminės dezinfekcijos medžiagos (priemonės) nėra medicinos prietaisai pagal Europos Tarybos 1993 m. birželio 14 d. direktyvą Nr. 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų. Patys skalbiniai (kaip prekės) taip pat nėra priskiriami medicinos prietaisams. Kadangi nei dezinfekcijos cheminės medžiagos, nei biocidai, nei patys skalbiniai nėra medicinos prietaisai ir nėra ženklinami CE ženklu, todėl konkurso sąlygų 3.1.11 punktas, ieškovo įsitikinimu, naikintinas.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 18 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Dėl pirkimo objekto

10Teismas konstatavo, kad Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau-VPĮ) nedraudžia nustatyti sąlygos, kurios pagrindu perkančioji organizacija įsigis pirkimo objektą iš vieno tiekėjo, neskaidydama jo (pirkimo objekto) į dalis, tačiau VPĮ 25 straipsnio 2 dalyje nustatytas imperatyvus reikalavimas, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Teismas sutiko su atsakovu, kad išskaidžius pirkimo objektą į dvi dalis, perkančioji organizacija patirtų neplanuotų išlaidų, nes pigiau, efektyviau ir racionaliau lėšos būtų panaudotos, jei tas pats tiekėjas teiktų ir skalbimo, ir sauso valymo paslaugas, įskaičiuojant į pirkimo kainą skalbinių transportavimo kaštus. Teismas sutiko su ieškovu dėl to, kad, atsižvelgiant į lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, negalimas atskirų objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmogiškųjų išteklių administravimo tikslais, tačiau pažymėjo, kad atsakovui yra būtinos vienos rūšies paslaugos, t. y. skalbinių valymo ar plovimo paslaugos. Sprendė, kad pirkimo objektas turi ypatingą paskirtį ir susijęs su viešuoju interesu sveikatos paslaugų teikimo srityje. Atsakovas turi naujagimių skyrių, kuriame naudojami skalbiniai privalo būti valomi griežtai laikantis higieninių reikalavimų nustatytu sauso valymo būdu, todėl perkančioji organizacija pagrįstai neišskyrė pirkimo objekto į dvi dalis. Teismo įsitikinimu pirkimo sąlygų 2.2 punktas nediskriminuoja tiekėjų ir neriboja konkurencijos.

11Teismas laikė nepagrįstu ieškovo argumentą, kad pirkimo sąlygos faktiškai palankios tik konkrečiam tiekėjui – UAB „Banga plius“. VPĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad paraišką arba pasiūlymą gali pateikti ūkio subjektų grupė. Minėtas straipsnis įtvirtina galimybę tiekėjų (ūkio subjektų) grupei sudaryti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį ir pateikti bendrą pasiūlymą. Pirkimo dokumentų 4.1 punktas taip pat numato, kad pirkimo procedūrose gali dalyvauti ūkio subjektų grupė. Tai leidžia teikėjui, užsiimančiam atitinkama profesine veikla, teikti pasiūlymą pasitelkus kitus ūkio subjektus.

12Teismas nesutiko su ieškovo argumentais, kad potencialūs konkurso dalyviai pagal konkurso sąlygas negali pasitelkti subrangovų. Pirkimo sąlygų 3.6 punktas nustato, kad visi subtiekėjai turi atitikti konkurso sąlygų 1 lentelės 3.1.1-3.1.5 punktų kvalifikacinius reikalavimus ir, jei skalbimo paslaugas atliks subtiekėjai – taip pat ir 2 lentelės 3.1.6 - 3.1.15 punktuose nurodytus reikalavimus. Taigi pasitelkti sauso valymo paslaugas teiksiantys tiekėjai turės atitikti tik bendruosius kvalifikacijos reikalavimus. Pirkimo sąlygų 2 lentelės 3.1.6 - 3.1.15 punktuose nurodyti reikalavimai taikytini tik tiems subtiekėjams, kurie teiks skalbimo, o ne sauso valymo paslaugas. Įvertinęs tai, teismas priėjo išvadą, kad pagal konkurso sąlygas tiekėjas, priešingai nei nurodė ieškovas, turi galimybę pasitelkti subtiekėjus. Vien tai, kad vienas ar kitas tiekėjas neatitinka konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų, savaime negali reikšti, kad toks reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją ir yra diskriminacinio pobūdžio.

13Dėl pirkimo dokumentų 3.1.6 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo

14Teismų praktikoje pripažįstama, jog vykdant viešuosius pirkimus, visiško lygiateisiškumo negalima užtikrinti, kaip negalima išvengti ir visiško konkurencijos ribojimo, nes bet koks reikalavimas kvalifikacijai tam tikra dalimi riboja konkurenciją. Atsakovas, nustatydamas konkurso sąlygose reikalavimus tiekėjui, t. y. tai, kad jis turi būti įvykdęs panašią paslaugų teikimo sutartį per pastaruosius trejus metus arba nuo tiekėjo įregistravimo datos (jeigu veiklą pradėjo vykdyti vėliau) savo apimtimi ne mažesnę 0,7 karto pasiūlymo vertės, nustatė santykinį dydį, kuris yra susijęs su tiekėjo pateikto pasiūlymo kaina. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, pats nustato kainą, nuo kurios ir būtų skaičiuojama įvykdytos sutarties vertė. Ieškovas nurodė konkrečią sumą - ne mažiau kaip 4 200 000 Lt vertės skalbimo ir sauso valymo paslaugų sutartį, kurią turi būti įvykdęs tiekėjas. Teismas sprendė, kad konkurso sąlygų 3.1.6 punkte nustatytas ne absoliutus, o santykinis dydis, kuris priklauso nuo pateikto pasiūlymo vertės (ne mažiau 0,7 karto pasiūlymo vertės), ir priėjo prie išvados, kad paminėta sąlyga neriboja konkurencijos.

15Dėl pirkimo dokumentų 13.3 punkte nustatyto termino

16Pirkimo dokumentų 13.3 punkte nustatyta, jog sutarties trukmė 36 mėnesiai po sutarties sudarymo. Numatomos sudaryti viešojo pirkimo sutarties terminą nustato perkančioji organizacija. Remiantis VPĮ 18 straipsnio 7 dalimi, pirkimo sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 3 metai. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, jog trejų metų terminas pasirinktas siekiant neeikvoti perkančiosios organizacijos žmogiškųjų ir finansinių išteklių, rengiant ir vykdant viešųjų pirkimo procedūras, kurios užsitęsia. Nustačius 1 metų sutarties terminą, atsakovui kiltų didžiulė rizika negauti paslaugų ir skirti dideles administravimo sąnaudas vienam trumpalaikiam pirkimui. Įvertinęs pirkimo objekto svarbą, ypatingą paskirtį ir sąsają su viešuoju interesu sveikatos paslaugų teikimo srityje, teismas sprendė, kad atsakovas pagrįstai nustatė 3 metų pirkimo sutarties terminą.

17Dėl pirkimo dokumentų 3.1.11 punkte nustatyto reikalavimo

18Pirkimo dokumentų 3.1.11 punkte įtvirtintas kvalifikacinis reikalavimas dėl naudojamų skalbimui ir cheminei-šiluminei dezinfekcijai priemonių atitikties Lietuvos, ES teisės aktų reikalavimams. Šį kvalifikacinį reikalavimą tiekėjai turėjo pagrįsti pateikdami naudojamų cheminių skalbimo priemonių atitikties deklaraciją biocidų ženklinimui CE ženklu, biocidų autorizacijos liudijimus, Saugos duomenų lapus. Teismas nustatė, kad ginčas kilo dėl kvalifikacinį reikalavimą įrodančių dokumentų apimties, t. y. cheminių skalbimo priemonių ženklinimo CE ženklu.

19Gaminiai, kurie atitinka tam tikrus kokybės ir vartojimo savybių reikalavimus, yra ekologiški bei saugūs. Pasaulinėje praktikoje priimta, jog tokį gaminio atitikimą konkretiems reikalavimams žymi vienoks ar kitoks ženklas. Europos Sąjungoje priimta, jog tokį atitikimą rodo gaminių ženklinimas „CE“ ženklu. Gaminio paženklinimas CE ženklu turi kelias prasmes ir reiškia, jog: 1) gamintojas deklaruoja, jog jo pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus dėl sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos, kurie yra vadinami bendru „gaminių direktyvų“ pavadinimu, 2) gaminio ženklinimas CE ženklu valstybinėms rinkos priežiūros institucijoms rodo, jog gaminys tos šalies rinkai yra teikiamas legaliai, 3) gaminio ženklinimas CE ženklu užtikrina laisvą tokio gaminio judėjimą Europos Laisvos Prekybos Asociacijos bei Europos Sąjungos vieningoje rinkoje (iš viso 28 valstybėse), 4) gaminių ženklinimas CE ženklu suteikia galimybę muitinėms bei nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms pašalinti neturinčius atitikties patvirtinimo gaminius iš rinkos (www.ce-zenklinimas.lt/index.php?id=4.).

20Teismas, remdamasis kasacinio teismo praktika, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 10 punktu, VPĮ 32 straipsnio 4 dalies nuostatomis, konstatavo, kad ieškovas, nesutikdamas su atsakovo reikalaujamų kvalifikacinį reikalavimą įrodančių dokumentų apimtimi, turėjo teisę pateikti kitus pirkimo dokumentų 3.1.11 punkto kvalifikaciją įrodančius duomenis. Kadangi ieškovas nėra pateikęs pasiūlymo atsakovo vykdomame pirkime, todėl nėra galimybės įvertinti ieškovo kvalifikacijos atitikimo. Atsižvelgdamas į tai, teismas atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti, jog pirkimo dokumentų 3.1.11 punktas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

22Ieškovas UAB „Kauno skalbykla“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas neištyrė ir nepasisakė nei dėl vieno ieškovo rašytinio įrodymo, nevertino trečiojo asmens UAB „Vilniaus skalbykla“ atsiliepimo argumentų.
 2. Perkančioji organizacija sąmoningai nurodė netinkamą pagrindinį pirkimo objektą ir sąmoningai neišskyrė papildomo objekto. Perkančioji organizacija yra ligoninė, todėl pagrindiniu pirkimo objektu yra specialusis objektas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ): „85112100-8 ligoninėms teikiamos skalbyklos paslaugos, paslaugų kategorija Nr. 25“. Šiuo atveju perkančioji organizacija konkurso sąlygose nurodė pirkimo objektą „98310000-9 Skalbimo ir sauso valymo paslaugos, paslaugų kategorija Nr. 27“. Nurodytas objektas yra ne pagrindinis, o papildomas. Konkurso sąlygų 2.2 punkte nustatyta, kad pirkimas į dalis neskirstomas, tačiau pagal techninę specifikaciją perkamos 2 visiškai skirtingos paslaugos: ligoninės skalbinių skalbimas (2 200 000 kg) ir sausas kiliminių dangų valymas, kuris naujoje konkurso sąlygų redakcijoje pakeistas į sausą vilnonių pledų valymą (15 000 vnt.). Sausas vilnonių pledų valymas, sudarantis 1-2 proc. pirkimo vertės, nėra susijęs su ligoninės skalbinių skalbimu, todėl sausam valymui negali būti taikomi konkurso sąlygų 3.1.6-3.1.15 punktuose nustatyti reikalavimai. Vienintelė skalbykla, atitinkanti šį reikalavimą – UAB „Banga plius“. Atsakovo konkurso sąlygos dirbtinai riboja konkurenciją. Perkančioji organizacija nepagrįstai neišskyrė visiškai skirtingų kategorijų paslaugų pirkimo į atskiras dalis, neteisėtai apribojo tiekėjų galimybes teikti pasiūlymus skirtingoms pirkimo objekto dalims;
 3. Potencialūs konkurso dalyviai negali pasitelkti subrangovų, nes pagal konkurso sąlygų 3.6 punktą visi subtiekėjai turi atitikti konkurso sąlygų 1 lentelės 3.1.1-3.15 punktų kvalifikacinius reikalavimus ir 2 lentelės 3.1.6-3.1.15 punktuose nurodytus reikalavimus;
 4. Konkurso sąlygų 3.1.6 punktas reikalauja būti įvykdžius panašią paslaugų tiekimo sutartį savo apimtimi ne mažesnę kaip 0,7 karto pasiūlymo vertės. Vienu konkursu yra perkamos net 3 metų (36 mėn.) skirtingų kategorijų paslaugos, kurių bendra vertė yra 6 000 000 Lt. Taigi konkurso sąlygų 3.1.6 punktą atitiks tik toks tiekėjas, kuris bus įvykdęs skalbinių skalbimo ir sauso valymo paslaugų sutartį už ne mažiau kaip 4 200 000 Lt. Šią sąlygą atitinka tik vienintelis tiekėjas – UAB „Banga plius“;
 5. Perkančioji organizacija galbūt korupciniais motyvais proteguoja konkretų tiekėją, nes, skelbdama konkurso sąlygų naują redakciją nukrypo nuo savo pačios 2014 m. kovo 26 d. rašte Nr. SR-1386 nurodyto sprendimo išskirti pirkimo objektą į dvi atskiras dalis. Siekdama eliminuoti visus tiekėjus, perkančioji organizacija konkurso sąlygų naujos redakcijos 13.3 punkte nustatė, kad sutarties trukmė – 36 mėnesiai po sutarties sudarymo (senesnė redakcija numatė 12 mėnesių terminą);
 6. Naujos redakcijos pirkimo sąlygų 3.1.11 punkte nustatytas reikalavimas pateikti naudojamų cheminių skalbimo priemonių atitikties deklaraciją biocidų ženklinimui CE ženklu, tačiau Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus 2011 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 yra patvirtintas sąrašas „Darnieji Lietuvos standartai, atitinkantys naujojo požiūrio direktyvas, kuriose numatytas „CE“ ženklinimas“. Įsakyme yra imperatyviai nurodytas įrenginių, prietaisų ir kitų produktų, kurie pagal ES direktyvas gali būti ženklinami CE ženklu, baigtinis sąrašas. Cheminės skalbimo priemonės ir biocidai šiame sąraše nėra nurodyti, todėl jie nėra ir negali būti ženklinami CE ženklu. Pirkimo sąlygų 3.1.11 punktas yra neteisėtas, nepagrįstas, prieštaraujantis paminėtam įsakymui. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kuri atsakinga už medicinos prietaisų saugos ir ženklinimo kontrolę, 2014 m. gegužės 22 d. rašte nurodė, kad ligoninėse naudojami skalbiniai, ligoninių skalbinių skalbimui naudojamos skalbimo ir dezinfekcijos priemonės neatitinka medicinos prietaiso apibrėžimo, todėl jiems netaikomi MN4:2009 nustatyti saugos ir ženklinimo reikalavimai. Pirmosios instancijos teismas visiškai neapsisakė dėl šio rašto. Nė vienas potencialus konkurso dalyvis negalės pateikti skalbinių ar skalbinių dezinfekcijos ir skalbimo priemonių atitikties deklaracijos su CE ženklinimu, nes tokios deklaracijos neišduoda nei viena institucija;

23Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos pateikė atsiliepimą, prašydamas apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

 1. Pirkimo objekto nustatymas priklauso nuo realių perkančiosios organizacijos poreikių. Jokie teisės aktai neįpareigoja pirkimo objektą rinktis pagal BVPŽ pateikiamą klasifikaciją. Perkančiajai organizacijai būtinos tokio pobūdžio ir apimties paslaugos, koks suformuluotas pirkimo objektas. Kadangi perkančioji organizacija turi ir naujagimių skyrių, kuriuose naudojami skalbiniai privalo būti valomi sauso valymo būdu, todėl tokios paslaugos ir yra perkamos;
 2. Apeliantas klaidingai nurodo, kad jis negalėtų pasitelkti subtiekėją, nes jis turi atitikti pirkimo dokumentų 3.1.6-3.1.15 punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Subtiekėjai paminėtus reikalavimus turės atitikti tuo atveju, jei teiks skalbimo paslaugas. Jei tiekėjas sutarčiai vykdyti pasitelktų subtiekėją, kuris teiktų sauso valymo paslaugas, tai toks subtiekėjas, remiantis pirkimo sąlygų 3.6 punktu, turėtų atitikti tik bendruosius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus 3.1.1-3.1.5 punktuose;
 3. Pirkimo sąlygų 3.1.6 punkte įtvirtintas kvalifikacinis reikalavimas būti įvykdžius panašią paslaugų teikimo sutartį, ne mažesnė kaip 0,7 karto pasiūlymo vertės, nustatytas remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos parengtų tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinėmis rekomendacijomis. Šis kvalifikacinis reikalavimas objektyviai būtinas perkančiajai organizacijai, siekiant užtikrinti kokybiškų skalbimo paslaugų gavimą;
 4. Nesutinka su apeliantu, kad pirkimo sąlygų 3.1.11 punkte nustatytas reikalavimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Apeliantas ginčija ne patį 3.1.11 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, o tokį reikalavimą pagrindžiantį dokumentą – pateikti atitikties deklaraciją biocidų ženklinimui CE ženklu. Remiantis VPĮ 32 straipsnio 4 dalimi tiekėjas visuomet gali pateikti alternatyvius dokumentus, įrodančius jo kvalifikacijos atitikimą nustatytiems reikalavimams. Perkančiosios organizacijos teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos privalo būti saugios ypač epidemiologiniu požiūriu, todėl Lietuvos higienos normose HN 47-1:2012 ir HN 130:2012 nustatyti itin griežti skalbinių skalbimo reikalavimai. Remiantis HN 47-1:2012 4 punkte pateiktu medicinos prietaiso apibrėžimu, skalbiniai yra priskiriami medicinos prietaisams, nes naudojami ligoms diagnozuoti, sustabdyti ir gydymui palengvinti, todėl reikalavimas pateikti atitikties deklaraciją biocidų ženklinimui CE ženklu, yra pagrįstas;
 5. Nesutinka su apelianto reikalavimu pripažinti pirkimo sąlygų 13.3 punktą, nustatantį sutarties terminą, neteisėtu ir nepagrįstu. Sutarties terminą nustato perkančioji organizacija, parengdama pirkimo dokumentus. Vienintelis VPĮ keliamas reikalavimas – sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 3 metai. Perkančiosios organizacijos nustatytas 3 metų terminas pasirinktas, siekiant užtikrinti kokybišką skalbimo ir sauso valymo paslaugų teikimą kuo ilgesnį laiką, siekiant neeikvoti žmogiškųjų ir finansinių išteklių, rengiant ir vykdant viešojo pirkimo procedūras.

24Trečiasis asmuo UAB „Banga plius“ pateikė atsiliepimą, prašydamas apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

25Nurodė, kad apeliantas pateikė tik deklaratyvius, niekuo nepagrįstus teiginius. UAB „Banga plius“ turi dezinfekavimo priemones, pažymėtas CE ženklu. Priešingai nei teigiama skunde, pirkime galėjo dalyvauti bet kuris tiekėjas ar jų grupė.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

29Atsakovas - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, supaprastinto atviro konkurso būdu pirko skalbimo ir sauso valymo paslaugas. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl konkurso sąlygų 2.2, 3.1.6, 3.1.11 ir 13.3 punktuose nustatytų reikalavimų teisėtumo.

30Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuojantis teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad VPĮ siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008 ir kt.).

31Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą bei jį apibūdinančius reikalavimus, kurie, jos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, taip pat paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose (VPĮ 24 str.), tačiau, kaip minėta, tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

32Dėl pirkimo objekto

33Apeliantas teigia, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 2.2 punkte nustačiusi, kad pirkimas į dalis neskirstomas, dirbtinai apribojo konkurenciją ir užkirto galimybę tiekėjams teikti pasiūlymus skirtingoms pirkimo dalims. Tokį argumentą iš esmės grindžia tuo, kad iš techninės specifikacijos akivaizdu, jog perkamos dvi visiškai skirtingos paslaugos - ligoninės skalbinių skalbimas ir sausas vilnonių pledų valymas, kurios, apelianto įsitikinimu, turėjo būti išskirtos. Be to, apeliantas teigia, kad perkančioji organizacija yra ligoninė, todėl pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ turi būti ligoninėms teikiamos skalbyklos paslaugos (BVPŽ kodas 85112100-8), tačiau perkančioji organizacija pirkimo sąlygose pirkimo objektu nepagrįstai nurodė skalbimo ir sauso valymo paslaugas (BVPŽ kodas 98310000-9), kuris yra ne pagrindinis, o papildomas objektas.

34Teisėjų kolegija dėl atsakovo pasirinkto pirkimo objekto neturi pagrindo sutikti su apeliantu.

35Europos Komisijos 2007 m. lapkričio 28 d. Reglamentu Nr. 213/2008 (iš dalies keičiančiu Reglamentą Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno ir Direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos, kad CPV būtų atnaujintas) buvo patvirtintas atnaujintas Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ), kurį sudaro pagrindinis ir papildomas žodynai. BVPŽ pateikiamas produktų ir paslaugų kodų katalogas, padedantis identifikuoti perkamas paslaugas bei produktus. Nustatyta, kad minėtame žodyne abu apelianto nurodomi kodai (85112100-8 „Ligoninėms teikiamos skalbyklos paslaugos“ ir 983100000-9 „Skalbimo ir sauso valymo paslaugos“) yra priskiriami pagrindiniam žodynui. Perkančiosios organizacijos pasirinktas pirkimo objektas „Skalbimo ir sauso valymo paslaugos“ visiškai atitiko BVPŽ pateiktą kodą 98310000-9. Apeliantas, ginčydamas pirkimo objektą, nepagrindė, kodėl perkančioji organizacija turėjo pasirinkti ne šiuo kodu (98310000-9) žymimą pirkimo objektą, o apelianto nurodomą 85112100-8 objektą – ligoninėms teikiamos skalbyklos paslaugos. Vien tai, kad perkančioji organizacija yra ligoninė, nereiškia, jog ji pagal BVPŽ privalėjo rinktis kodu 85112100-8 žymimas ligoninėms teikiamas skalbyklos paslaugas, kuris ne visiškai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Taigi apelianto argumentai dėl pirkimo objekto parinkimo vadovaujantis BVPŽ kodais yra nepagrįsti.

36Teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą bei jį apibūdinančius reikalavimus, kurie yra būtini, siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą, suteikta perkančiajai organizacijai. Taigi pirkimo objektą, atsižvelgdama į poreikius, nustato pati perkančioji organizacija, o ne tiekėjai, tačiau, kaip minėta, tai ji (perkančioji organizacija) turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

37Apeliantas, teigdamas, jog pirkimo objektas, t. y. skalbinių skalbimo ir sauso valymo paslaugos turėjo būti išskirtos, remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010, pateiktais išaiškinimais. Teisėjų kolegija sutinka, jog, remiantis paminėta kasacinio teismo praktika, atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną turi būti pagrįstas svarbiomis priežastimis, ypač atsižvelgiant į aplinkybę, kad atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną lemia mažesnį dalyvių skaičių, nei jis būtų šiuos pirkimo objektus išskaidžius. Kita vertus, kasacinio teismo pažymėta, jog pirkimo objekto sujungimo pagrįstumo vertinimui ypač svarbus ir vienas viešųjų pirkimų principų – proporcingumo principas, todėl net ir tais atvejais, kai pirkimo objektų sujungimas lems mažesnį dalyvių skaičių, t. y. neleis kai kuriems tiekėjams pateikti pasiūlymų, tai neturėtų būti laikoma neteisėta, jei toks sujungimas ne tik pagrįstas svarbiomis priežastimis, bet ir yra būtinas perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti. Taigi VPĮ įtvirtintas reikalavimas užtikrinti lygias sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose, draudimas juos diskriminuoti ar riboti konkurenciją negali būti suprantamas kaip visiškai absoliutus, tačiau bet koks perkančiosios organizacijos potencialus ar faktinis tiekėjų dalyvavimo viešojo pirkimo konkurse varžymas turi atitikti tokio varžymo tikslingumo ir pagrįstumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

38Paminėta, kad pirkimo sąlygų 2.1 punkte buvo apibrėžtas pirkimo objektas – skalbimo ir sauso valymo paslauga. Perkama paslauga detalizuojama ir jos orientaciniai kiekiai pateikti techninėje specifikacijoje, kurios 15 punkto lentelėje pateikti tokie skalbimo paslaugų orientaciniai kiekiai: skalbinių skalbimas – 2 200 000 kg, darbuotojų darbo rūbų (chalatų, švarkų, marškinėlių ir kelnių) skalbimas – 30 000 vnt., vilnonių pledų, naudojamų vaikų (naujagimių, kūdikių) priežiūrai, sausas cheminis valymas – 15 000 vnt. ir pagalvių valymas su impilinio įvalkalo keitimu – 4 000 vnt. Taigi sausas valymas, kaip matyti iš pateiktų kiekių (su tuo sutiko ir pats apeliantas), sudaro vos 1-2 proc. perkamų paslaugų. Kadangi sauso valymo paslaugos apima mažumą visų perkamų paslaugų dalį, sprendžiama, kad perkančiosios organizacijos sprendimas neskaidyti pirkimo objekto yra pagrįstas, nepažeidžią VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų bei neprieštarauja paminėtai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai. Sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad pirkimui skirtos lėšos bus panaudotos kur kas efektyviau, racionaliau ir ekonomiškiau, jei tas pats tiekėjas, kuris teiks skalbimo paslaugas, galės teikti ir sauso valymo paslaugas. Apeliantas neįrodė, kad perkančioji organizacija neišskaidžiusi pirkimo objekto į dalis, būtų apribojusi tiekėjų konkurenciją bei jų galimybes pateikti konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą.

39Kalbant apie draudimą riboti konkurenciją, būtina pažymėti, kad visiško jos ribojimo viešuosiuose pirkimuose objektyviai negalima išvengti, nes visada atsiras tiekėjų, kurių netenkins vienas ar kitas konkurso sąlygų reikalavimas ar jie (tiekėjai) bei jų pasiūlymai neatitiks nustatytų sąlygų. Tik pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui, ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams pripažintini ribojančiais sąžiningą konkurenciją. Tai, kad apeliantas negali teikti perkančiajai organizacijai vienos iš perkamų paslaugų, nėra pakankamas pagrindas pripažinti, kad 2.2 punkte nustatyta sąlyga - neskaidyti pirkimo objekto, yra diskriminacinė ar ribojanti konkurenciją, todėl tenkinti apelianto skundo ir naikinti ginčijamą pirkimo sąlygų 2.2 punktą nėra pagrindo. Pažymėtina, kad pirkimo sąlygos nustato galimybę pasiūlymą teikti ūkio subjektų grupei (3.5 p.) bei pasitelkti subteikėjus (3.6 p.), ir tai atitinka VPĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatas, todėl apeliantui, galinčiam teikti tik skalbimo paslaugas, nėra kliūčių sauso cheminio valymo paslaugų pirkimo daliai pasitelkti subteikėją ar dalyvauti konkurse ūkio subjektų grupėje (VPĮ 2 str. 29 d.).

40Nepagrįstas apelianto skundo argumentas, kad potencialūs konkurso dalyviai pagal konkurso sąlygas negali pasitelkti subteikėjų, nes tai kliudo konkurso sąlygos, kuriose nurodyta, kad pasitelkiami subteikėjai turės atitikti ne tik pirkimo sąlygų 1 lentelės 3.1.1-3.1.5 punktuose, bet ir 2 lentelės 3.1.6-3.1.15 punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

41Konkurso sąlygų 3.6 punktas, įtvirtinantis tiekėjo galimybę pasitelkti subteikėjus, nustato tiekėjui pareigą juos (subteikėjus), jei ketina pasitelkti, išviešinti. Be to, visi subteikėjai turi atitikti konkurso sąlygų 1 lentelės 3.1.1-3.1.5 punktų kvalifikacinius reikalavimus. Jei skalbimo paslaugas atliks subteikėjai, jie turi atitikti ir 2 lentelės 3.1.6-3.1.15 punktuose nustatytus reikalavimus.

42Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad subtiekėjams (subrangovams, subteikėjams) – ūkio subjektams, kurie nelaikytini tiekėjais (VPĮ 2 str. 29 d.), taikomi tam tikri tiekėjams nustatyti reikalavimai - jiems keliami tiekėjų kvalifikacijos ar kokybinės atrankos reikalavimai (pvz., neteistumas, socialinės įmonės statusas ir t.t.), tikrinama atitiktis jiems. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi išviešinti savo subteikėjus (subtiekėjus, subrangovus) (VPĮ 24 str. 5 d.), ir tam tikrų tiekėjams taikytinų reikalavimų taikymą subteikėjui pagrindžia siekis, kad tiekėjas, viešojo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkdamas trečiuosius asmenis, nevengtų laikytis reikalavimų, įtvirtintų pirkimo sąlygose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012). Tai, kad atsakovo pirkimo sąlygų 3.6 punkto (1 lentelės 3.1.1-3.1.5 p.) nuostatos įpareigoja subteikėjus atitikti bendruosius kvalifikacinius reikalavimus (nėra bankrutuojantis ar likviduojamas, neturi neišnykusio ar nepanaikinti teistumo ir t. t.), nepažeidžia VPĮ reikalavimų ir neprieštarauja teismų praktikai. Tai, kad subteikėjai, teiksiantys skalbimo paslaugas, privalo atitikti dar ir pirkimo sąlygų 2 lentelės 3.1.6-3.1.15 punktuose nustatytus ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, apelianto teisių dalyvauti ginčo konkurse nepažeidžia, nes apeliantas yra pats skalbimo paslaugas teikiantis ūkio subjektas, o ketinimų pasitelkti ir tokias pačias paslaugas teikiantį subteikėją, apeliantas neatskleidė. Kadangi skalbimo paslaugos apima didžiąją dalį pirkimo (sauso cheminio valymo paslaugos sudaro vos 1-2 proc. pirkimo), todėl perkančiosios organizacijos reikalavimas, kad šias (skalbimo) paslaugas teiksiantys subtiekėjai, kaip ir tokias paslaugias teiksiantys tiekėjai, atitiktų dar ir ekonominės ir finansinės būklės bei techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, yra pagrįstas.

43Dėl pirkimo sąlygų 13.3 punkte nustatyto termino

44Apeliantas teigia, kad perkančioji organizacija, pirkimo sąlygų 13.3 punkte nustatydama 36 mėnesių sudarytos pirkimo sutarties trukmę, taip siekia eliminuoti iš pirkimo visus potencialius tiekėjus. Sutikti su tokiu skundo argumentu nėra pagrindo.

45VPĮ 18 straipsnio 7 dalis nustato, kad pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Taigi VPĮ nedraudžia perkančiajai organizacijai sudaryti su pirkimą laimėjusiu tiekėju 36 mėnesių (3 metų) pirkimo sutartį. Apribojimai, remiantis paminėta VPĮ nuostata, taikomi tik tokioms sutartims, kurios viršija 3 metų terminą.

46Apeliantas, prašydamas panaikinti pirkimo dokumentų 13.3 punktą, neįrodė, kaip ši sąlyga apribojo jo ar kitų tiekėjų konkurenciją ir užkirto galimybę teikti pasiūlymą bei dalyvauti konkurse, todėl tenkinti apeliacinį skundą dėl pirkimo sąlygų 33.3 punkto, nustatančio sutarties terminą, neteisėtumo, nėra pagrindo.

47Dėl pirkimo sąlygų 3.1.6 ir 3.1.11 punktuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų

48Apeliantas ginčija pirkimo sąlygų 2 lentelės 3.1.6 ir 3.1.11 punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams kaip neteisėtus ir nepagrįstus.

49VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

50Pirkimo sąlygų 3.1.6 punkte reikalaujama, kad tiekėjas būtų įvykdęs panašią paslaugų teikimo sutartį per pastaruosius trejus metus arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu veiklą pradėjo vykdyti vėliau) savo apimtimi ne mažesnę 0,7 karto pasiūlymo vertės. Nurodytos sutarties dalykas ir įvykdymo sąlygos turi būti panašios į perkamas paslaugas. Panašia laikoma sutartis skalbinių skalbimo ir sauso valymo paslaugai teikti.

51Apeliantas, prašydamas panaikinti tokią sąlygą, teigia, jog perkamos paslaugos bendra vertė 6 000 000 Lt, todėl šį reikalavimą atitiks tik toks tiekėjas, kuris bus įvykdęs skalbinių skalbimo ir sauso valymo paslaugų sutartį už ne mažiau kaip 4 200 000 Lt. Tokie apelianto skundo argumentai grindžiami tik prielaidomis, nes paminėtoje sąlygoje nėra nurodyta jokių konkrečių sumų, pvz., būti įvykdžius panašią sutartį už ne mažiau kaip 4 200 000 Lt. Apeliantas nenurodė, kokiais duomenimis remdamasis sprendė apie būtent tokios vertės tiekėjo įvykdytą panašią sutartį. Priešingai, iš ginčijamos sąlygos akivaizdu, kad perkančioji organizacija nustatė santykinį dydį (būti įvykdžius panašią sutartį ne mažesnę kaip 0,7 karto pasiūlymo vertės), kuris siejamas su tiekėjo pateikto pasiūlymo kaina. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, pats nustato pasiūlymo kainą, todėl tik nuo jo pasiūlytos kainos ir turi būti skaičiuojama panašios įvykdytos sutarties vertė.

52Remiantis tuo, kas išdėstyta, nėra pagrindo teigti, kad pirkimo sąlygų 3.1.6 punkte nustatytas kvalifikacinis reikalavimas būti įvykdžius panašią paslaugų teikimo sutartį užkerta kelią apeliantui ar kitiems tiekėjams teikti pasiūlymą. CPK 178 straipsnis nustato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Apeliantas, teigdamas, jog pirkimo sąlygų 3.1.6 punkte nustatytą reikalavimą atitiks vienintelis tiekėjas – UAB „Banga plius“, nepateikė jokių įrodymų šiems teiginiams pagrįsti. Byloje esantys rašytiniai įrodymai apie konkurse dalyvavusių tiekėjų kiekį leidžia daryti priešingą išvadą – ginčo sąlygą atitiko ne vienas (apelianto paminėtas) tiekėjas.

53Pirkimo sąlygų 3.1.11 punktas nustato, kad naudojamos skalbimui ir cheminei-šiluminei dezinfekcijai priemonės turi atitikti Lietuvos, ES teisės aktų reikalavimus. Šiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti tiekėjai turėjo pateikti naudojamų cheminių skalbimo priemonių atitikties deklaraciją biocidų ženklinimui CE ženklu, biocidų autorizacijos liudijimus, saugos duomenų lapus.

54Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl paminėtą kvalifikacinį reikalavimą pagrindžiančio dokumento, t. y. reikalavimo pateikti deklaraciją dėl biocidų ženklinimo CE ženklu. Apelianto teigimu, toks reikalavimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes nei cheminės skalbimo priemonės, nei biocidai negali būti ženklinami CE ženklu, tokios deklaracijos neišduoda nei viena institucija.

55Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime pateiktu ženklo „CE“ paaiškinimu, t. y. kad juo (ženklu) žymimi gaminiai, atitinkantys tam tikrus kokybės ir vartojimo savybių reikalavimus, yra ekologiški bei saugūs, tačiau nesutinka su teismo išvada, jog pirkimo sąlygų 3.1.11 punkte nustatytas reikalavimas dalyje dėl biocidų ženklinimo yra teisėtas ir pagrįstas.

56Nustatyta, jog perkančioji organizacija reikalavimą, kad tiekėjų naudojami biocidai būtų paženklinti CE ženklu, grindė Lietuvos higienos norma HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ ir Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“. Atsakovo teigimu, remiantis HN 47-1:2012 4 punktu skalbiniai priskiriami medicinos prietaisams, o medicinos prietaisai turi būti žymimi CE ženklu.

57Remiantis HN 47-1:2012 4 punktu medicinos prietaisas – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, medžiaga ar kitas reikmuo, naudojamas atskirai ar kartu su kitais reikmenimis, įskaitant programinę įrangą, jos gamintojo specialiai numatytą naudoti diagnostikos ir (arba) gydymo tikslais ir reikalingą tinkamai jam naudoti, ir kurį gamintojas numatė naudoti žmogaus ligai diagnozuoti, jos plitimui sustabdyti, eigai stebėti, gydyti ar palengvinti; traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, gydyti, palengvinti ar kompensuoti; anatomijai ar fiziologiniam procesui tirti, pakeisti ar modifikuoti; pastojimui kontroliuoti ir kurio naudojimas pagal paskirtį neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar išoriškai farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau šios priemonės gali būti naudojamos kaip pagalbinės veikimo priemonės.

58Teisėjų kolegija sutinka su perkančiąja organizacija, kad medicinos prietaisai, remiantis Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 patvirtinta Lietuvos medicinos norma MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir Lietuvos medicinos norma MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, taip pat Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus 2011 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtintu sąrašu „Darnieji Lietuvos standartai, atitinkantys naujojo požiūrio direktyvas, kuriose numatytas CE ženklinimas“, turi būti žymimi CE ženklu, tačiau nesutinka, jog ligoninėje naudojami skalbiniai yra priskiriami medicinos prietaisams. Remiantis prieš tai paminėtu medicinos prietaiso apibrėžimu, skalbiniai nėra naudojami ligų diagnostikos ir (arba) gydymo tikslais. Perkančioji organizacija neteisingai aiškino HN 47-1:2012 4 punkte pateiktą sąvoką ir nepagrįstai ligoninėje naudojamus skalbinius prilygino medicininiams prietaisams bei pirkimo sąlygoje nustatė reikalavimą, kad jų (skalbinių) skalbimui ir dezinfekavimui naudojamos priemonės (biocidai) būtų pažymėtos CE ženklu ir tiekėjai su pasiūlymu turi pateikti atitikties deklaraciją biocidų ženklinimui CE ženklu. Teisėjų kolegija sutinka, kad perkančiosios organizacijos (ligoninės) teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos turi būti saugios epidemiologiniu požiūriu, todėl Lietuvos higienos normose HN 47-1:2012 ir HN 130:2012 nustatyti griežti skalbinių skalbimo reikalavimai, tačiau tai nereiškia, jog perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti perteklinius ir nepagrįstai konkurenciją ribojančius reikalavimus. Pažymėtina, kad nei paminėtose Lietuvos higienos normose HN 47-1:2012, HN 130:2012 ar Medicinos normose MN 4:2009, MN 100:2009, nei apelianto nurodomame Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus 2011 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtintame sąraše „Darnieji Lietuvos standartai, atitinkantys naujojo požiūrio direktyvas, kuriose numatytas CE ženklinimas“ bei 2004 m. kovo 31 d. Reglamente Nr. 648/2004 „Dėl ploviklių“ nėra nustatyta jokių reikalavimų, jog biocidai privalo būti žymimi CE ženklu. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2014 m. gegužės 22 d. rašte taip pat patvirtino, kad ligoninėse naudojami skalbiniai, ligoninių skalbinių skalbimui naudojamos skalbimo ir dezinfekcijos priemonės neatitinka medicinos prietaiso apibrėžimo, todėl jiems netaikomi MN 4:2009 nustatyti saugos ir ženklinimo reikalavimai (1 t., 154 b. l.).

59Pažymėtina, kad biocidinių produktų saugos reikalavimai nustatyti 2012 m. gegužės 22 d. Reglamente Nr. 528/2012 „Dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo“. Minėtas Reglamentas nenustato biocidų (biocidinių produktų) ženklinimo CE ženklu. Priešingai, remiantis paminėto Reglamento 3 straipsnio 1 dalies m, n punktais, 17 straipsnio 1 dalimi biocidinio produkto atitiktis Reglamente Nr. 528/2012 įtvirtintiems saugos reikalavimams įrodoma biocidinio produkto autorizacijos liudijimu, o tokio liudijimo išdavimo sąlygos įtvirtintos paminėto Reglamento 19 straipsnyje.

60Apeliacinės instancijos teismas, siekdamas pašalinti kilusius neaiškumus dėl biocidų saugumo ir jų ženklinimo, kreipėsi į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą – instituciją, kuri išduoda biocidinių produktų autorizacijos liudijimus produktams, skirtiems skalbiniams tik dezinfekuoti bei skalbiniams skalbti ir dezinfekuoti. Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2014 m. lapkričio 26 d. raštu paaiškino, kad biocidiniai produktai (biocidai) skirti kontroliuoti kenksmingus organizmus cheminiu ar biologiniu būdu. Biocidiniai produktai (dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui) naudojami paviršiams, medžiagoms, įrangai ir baldams dezinfekuoti. Konkretaus biocidinio produkto saugos reikalavimai nustatomi biocidinio produkto autorizacijos liudijime, specialiosiose autorizacijos sąlygose. Biocidiniai produktai CE ženklu neženklinami (2 t., 93-96 b. l.).

61Perkančioji organizacija, siekdama paneigti apelianto argumentus, jog biocidai nėra ženklinami CE ženklu, pateikė trečiojo asmens UAB „Banga plius“ turimų dezinfekavimo priemonių (biocidinių produktų) Bacillof AF, Mikrobac basic, Bodedex forte etiketes (1 t., 147-149 b. l.), jo įsitikinimu patvirtinančias, kad tokie produktai (biocidai) yra ženklinami CE ženklu. Teisėjų kolegijos sprendimu, tokie įrodymai nepaneigia apeliacinės instancijos teismo nustatytų aplinkybių, jog skalbinių skalbimui ir dezinfekavimui naudojamos priemonės – biocidiniai produktai – neprivalo būti ženklinami CE ženklu. Pažymėtina, jog paminėtose Bacillof AF, Mikrobac basic, Bodedex forte produktų etiketėse yra nurodyta, jog tai paruoštas naudoti tirpalas, skirtas medicinos prietaisams dezinfekuoti. Taigi trečiojo asmens turimos dezinfekavimo priemonės net nėra skirtos skalbinių skalbimui ar dezinfekavimui. Minėta, jog ligoninėse naudojami skalbiniai nėra medicinos prietaisai. Tai, kad perkančioji organizacija, siekdama įrodyti, kad jos pirkimo sąlygų 3.1.11 punkte nustatytas reikalavimas tiekėjams pateikti deklaraciją dėl biocidų ženklinimo CE ženklu yra teisėtas ir pagrįstas, pateikia vieno iš tiekėjų (UAB „Banga plius“) turimų dezinfekavimo priemonių (kurios, kaip minėta, net nėra skirtos skalbiniams skalbti ar dezinfekuoti) etiketes, kuriose nurodytas CE ženklas, leidžia sutikti su apeliantu, kad paminėta pirkimo sąlyga galėjo būti suformuluota konkrečiam tiekėjui.

62Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į prieš tai aptartą teisinį reglamentavimą, Vilniaus visuomenės sveikatos centro pateikė išvadą, konstatuoja, jog perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų 3.1.11 punkte nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, jog naudojamos skalbimui ir cheminei-šiluminei dezinfekcijai priemonės turi atitikti Lietuvos, ES teisės aktų reikalavimus yra teisėtas ir pagrįstas, tačiau reikalavimas teikėjams pateikti cheminių skalbimo priemonių atitikties deklaraciją biocidų ženklinimui CE ženklu (kvalifikaciją įrodantis dokumentas) yra perteklinis, dirbtinai ribojantis konkurenciją, nes, kaip minėta, joks teisės aktas nenustato reikalavimo cheminės skalbimo priemonės žymėti CE ženklu. Dėl to yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, o taip pat ir ginčijamą atsakovo pirkimo sąlygų 3.1.11 punkte nustatytą reikalavimą tiekėjams pateikti cheminių skalbimo priemonių atitikties deklaraciją biocidų ženklinimui CE ženklu, panaikinti. Pirmosios instancijos teismo argumentas, jog VPĮ 34 straipsnio 4 dalyje įtvirtina galimybė tiekėjui pateikti alternatyvius dokumentus, įrodančius jo kvalifikacijos atitikimą nustatytiems reikalavimams, nepaneigia perkančiosios organizacijos pareigos, formuluojant pirkimo sąlygas bei nustatant kvalifikacinius bei kitus reikalavimus tiekėjams, nepažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų bei dirbtinai neriboti konkurencijos.

63Dėl bylinėjimosi išlaidų

64CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Apelianto skundą tenkinus iš dalies ir pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje panaikinus, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos, ieškovui priteisiant patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d., 5 d.).

65Nustatyta, kad už ieškinį ieškovas buvo sumokėjęs 1 000 Lt žyminio mokesčio (1 t., 104 b. l.), už apeliacinį skundą taip pat 1 000 Lt žyminio mokesčio (2 t., 55 b. l.). Apeliacinį skundą tenkinus iš dalies, ieškovui UAB „Kauno skalbykla“ priteistina 250 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir 250 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų.

66Nustatyta, kad atsakovo Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų patirtos advokato pagalbos išlaidos pirmosios instancijos teisme sudarė 1 500 Lt (1 t., 181-182 b. l.), o apeliacinės instancijos teisme – 1 000 Lt (2 t., 75-76 b. l.). Apeliacinį skundą tenkinus iš dalies, iš ieškovo UAB „Kauno skalbykla“ priteistina atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms 1 125 Lt advokato pagalbos išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme ir 750 Lt advokato pagalbos išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

67Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

68Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. sprendimą atmesti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno skalbykla“ ieškinio reikalavimą pripažinti atsakovo viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų supaprastinto atviro konkurso „Skalbimo ir sauso valymo paslaugų pirkimas“ 3.1.11 punkte nustatytą reikalavimą neteisėtu, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno skalbykla“ ieškinį patenkinti iš dalies.

69Panaikinti atsakovo - viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų, supaprastinto atviro konkurso „Skalbimo ir sauso valymo paslaugų pirkimas“ 3.1.11 punkte nustatytą reikalavimą tiekėjams pateikti naudojamų cheminių skalbimo priemonių atitikties deklaraciją biocidų ženklinimui CE ženklu.

70Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

71Priteisti iš atsakovo viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (į. k. ( - )) 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio už ieškinį ir 250 Lt (du šimtus penkiasdešimt litų) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno skalbykla“ (į. k. ( - )) naudai.

72Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno skalbykla“ (į. k. ( - )) 1 125 Lt (vieną tūkstantį šimtą dvidešimt penkis litus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, ir 750 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atsakovo viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (į. k. ( - )) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Kauno skalbykla“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškovas teigė, kad jis ketino dalyvauti atsakovo supaprastintame atvirame... 5. Perkančioji organizacija, skelbdama naujos redakcijos konkurso sąlygas, 13.3... 6. Ieškovo įsitikinimu, konkurso sąlygų 3.1.11 punkte nustatytas reikalavimas... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 18 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Dėl pirkimo objekto... 10. Teismas konstatavo, kad Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau-VPĮ)... 11. Teismas laikė nepagrįstu ieškovo argumentą, kad pirkimo sąlygos faktiškai... 12. Teismas nesutiko su ieškovo argumentais, kad potencialūs konkurso dalyviai... 13. Dėl pirkimo dokumentų 3.1.6 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo ... 14. Teismų praktikoje pripažįstama, jog vykdant viešuosius pirkimus, visiško... 15. Dėl pirkimo dokumentų 13.3 punkte nustatyto termino... 16. Pirkimo dokumentų 13.3 punkte nustatyta, jog sutarties trukmė 36 mėnesiai po... 17. Dėl pirkimo dokumentų 3.1.11 punkte nustatyto reikalavimo ... 18. Pirkimo dokumentų 3.1.11 punkte įtvirtintas kvalifikacinis reikalavimas dėl... 19. Gaminiai, kurie atitinka tam tikrus kokybės ir vartojimo savybių... 20. Teismas, remdamasis kasacinio teismo praktika, Viešųjų pirkimų tarnybos... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 22. Ieškovas UAB „Kauno skalbykla“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 23. Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos... 24. Trečiasis asmuo UAB „Banga plius“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 25. Nurodė, kad apeliantas pateikė tik deklaratyvius, niekuo nepagrįstus... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 27. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 29. Atsakovas - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,... 30. Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti... 31. Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo... 32. Dėl pirkimo objekto... 33. Apeliantas teigia, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 2.2 punkte... 34. Teisėjų kolegija dėl atsakovo pasirinkto pirkimo objekto neturi pagrindo... 35. Europos Komisijos 2007 m. lapkričio 28 d. Reglamentu Nr. 213/2008 (iš dalies... 36. Teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą bei jį apibūdinančius... 37. Apeliantas, teigdamas, jog pirkimo objektas, t. y. skalbinių skalbimo ir sauso... 38. Paminėta, kad pirkimo sąlygų 2.1 punkte buvo apibrėžtas pirkimo objektas... 39. Kalbant apie draudimą riboti konkurenciją, būtina pažymėti, kad visiško... 40. Nepagrįstas apelianto skundo argumentas, kad potencialūs konkurso dalyviai... 41. Konkurso sąlygų 3.6 punktas, įtvirtinantis tiekėjo galimybę pasitelkti... 42. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad subtiekėjams (subrangovams,... 43. Dėl pirkimo sąlygų 13.3 punkte nustatyto termino... 44. Apeliantas teigia, kad perkančioji organizacija, pirkimo sąlygų 13.3 punkte... 45. VPĮ 18 straipsnio 7 dalis nustato, kad pirkimo sutarčių, sudaromų ilgiau... 46. Apeliantas, prašydamas panaikinti pirkimo dokumentų 13.3 punktą, neįrodė,... 47. Dėl pirkimo sąlygų 3.1.6 ir 3.1.11 punktuose nustatytų kvalifikacinių... 48. Apeliantas ginčija pirkimo sąlygų 2 lentelės 3.1.6 ir 3.1.11 punktuose... 49. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo... 50. Pirkimo sąlygų 3.1.6 punkte reikalaujama, kad tiekėjas būtų įvykdęs... 51. Apeliantas, prašydamas panaikinti tokią sąlygą, teigia, jog perkamos... 52. Remiantis tuo, kas išdėstyta, nėra pagrindo teigti, kad pirkimo sąlygų... 53. Pirkimo sąlygų 3.1.11 punktas nustato, kad naudojamos skalbimui ir... 54. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl paminėtą kvalifikacinį reikalavimą... 55. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamame... 56. Nustatyta, jog perkančioji organizacija reikalavimą, kad tiekėjų naudojami... 57. Remiantis HN 47-1:2012 4 punktu medicinos prietaisas – instrumentas,... 58. Teisėjų kolegija sutinka su perkančiąja organizacija, kad medicinos... 59. Pažymėtina, kad biocidinių produktų saugos reikalavimai nustatyti 2012 m.... 60. Apeliacinės instancijos teismas, siekdamas pašalinti kilusius neaiškumus... 61. Perkančioji organizacija, siekdama paneigti apelianto argumentus, jog biocidai... 62. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į prieš tai aptartą teisinį... 63. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 64. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 65. Nustatyta, kad už ieškinį ieškovas buvo sumokėjęs 1 000 Lt žyminio... 66. Nustatyta, kad atsakovo Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų... 67. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 68. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. sprendimą atmesti ieškovo... 69. Panaikinti atsakovo - viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės... 70. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 71. Priteisti iš atsakovo viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės... 72. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno skalbykla“...