Byla 2S-701-368/2018
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (pareiškėjos) otkrytoje akcioniernoje obščestvo „Minskij traktornyj zavod“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. liepos 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-8971-776/2018, kuria atmestas skundas dėl antstolio veiksmų.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėja otkrytoje akcioniernoje obščestvo „Minskij traktornij zavod“ (toliau MTZ) pateikė skundą antstoliui A. B. dėl antstolio veiksmų, kuriais pradėta vykdomoji byla. Prašė panaikinti antstolio 2018 m. gegužės 18 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą, nutraukti vykdomąją bylą, o tuo atveju, jeigu būtų nuspręsta nenutraukti vykdomosios bylos, sustabdyti vykdomąją bylą. Nurodė, kad vykdomasis dokumentas negalėjo būti antstolio priimtas, nes antstolis A. L. pareiškėjos atžvilgiu jau vykdo Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 3 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2T-54-370/2016 dėl 12 procentų procesinių palūkanų pagal pripažintą ir leistą vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Švedijos Prekybos Rūmų arbitražo tribunolo 2006 m. gegužės 31 d. sprendimą, skaičiuodamas palūkanas nuo 2006 m. gegužės 31 d., o antstolis A. B. pareiškėjos atžvilgiu pradėjo vykdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 15 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018 dėl 5 procentų procesinių palūkanų pagal pripažintą ir leistą vykdyti Kanados Ontarijo Aukščiausiojo Teisingumo Teismo 2008 m. liepos 9 d. sprendimą, kurios apskaičiuotos už tą patį laikotarpį nuo 2006 m. gegužės 31 d. iki 2008 m. liepos 9 d. Pareiškėjos nuomone, antstolis, jei nenutrauks vykdomosios bylos, privalo priimti atskirą patvarkymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi sustabdė Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018, kurios pagrindu išduotas antstolio priimtas vykdyti vykdomasis raštas, vykdymą.
 1. Antstolis A. B. 2018 m. birželio 11 d. patvarkymu pareiškėjos skundą tenkino iš dalies ir kartu su vykdomąja byla persiuntė nagrinėti teismui. Antstolis patenkino skundo dalį dėl vykdomosios bylos sustabdymo ir sustabdė vykdomosios bylos vykdymą, o likusioje dalyje skundo netenkino. Antstolis savo patvarkymą grindžia tuo, kad jokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui neįžiūrėjo, todėl buvo priimtas skundžiamas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas.
Antstolis pažymėjo, kad vykdomasis dokumentas yra išduotas įsiteisėjusio ir nepanaikinto sprendimo pagrindu.
 1. Suinteresuotas asmuo Suraleb, Inc. pateikė atsiliepimą į skundą, prašė skundą atmesti. Suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėja negali grįsti antstolio veiksmų neteisėtumo kito antstolio veiksmais, kurie, suinteresuoto asmens nurodymu, ne kartą pareiškėjos buvo apskųsti, tačiau teismų pripažinti teisėtais. Nurodė, kad jokių kliūčių priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus nebuvo, tokių kliūčių nenurodė ir pareiškėja. Suinteresuoto asmens teigimu, kadangi antstolis sustabdė vykdymo veiksmus, todėl nelaikytina, kad antstolio veiksmai vykdomojoje byloje buvo ar yra neteisėti.
 1. Pareiškėja MTZ pateikė prašymą sustabdyti šią civilinę bylą iki bus išnagrinėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. 3P-822/2018. Pareiškėjos teigimu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje bus vertinamas Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018, kurios pagrindu išduotas antstolio priimtas vykdyti vykdomasis raštas, teisėtumas ir pagrįstumas ir tik išsprendus šios nutarties teisėtumo klausimą būtų galima vertinti skundžiamų patvarkymų teisėtumą. Nurodė, kad nesustabdžius šios civilinės bylos susidarytų situacija, kai teismai galėtų priimti vienas kitam prieštaraujančius sprendimus, o pareiškėjai tektų tęsti bylinėjimąsi.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. liepos 5 d. nutartimi pareiškėjos skundą dėl antstolio A. B. veiksmų atmetė (88 - 91 b. l.).
 1. Teismas spręsdamas klausimą dėl pareiškėjos prašymo sustabdyti civilinę bylą, pažymėjo, kad pareiškėjos nurodyta aplinkybė, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo procesinis sprendimas pagal pareiškėjos kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018 esminę reikšmę turės būtent paminėtos sustabdytos vykdomosios bylos tolimesniam vykdymui, tačiau ne šioje byloje nagrinėjamo klausimo dėl antstolio procesinių veiksmų, priimant vykdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu išduotą vykdomąjį raštą, teisėtumo sprendimui.
 1. Dėl pareiškėjos prašymo panaikinti antstolio patvarkymą, kuriuo pradėta vykdyti vykdomoji bylą, raginimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą bei nutraukti vykdomąją bylą, teismas padarė išvadą, jog pagal vykdomosios bylos duomenis nenustatyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 2 dalyje numatytų kliūčių, dėl kurių antstolis turėjo atsisakyti priimti išieškotojo pateiktą vykdomąjį dokumentą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja MTZ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. liepos 5 d. nutartį, sustabdyti civilinę bylą, pradėtą pagal pareiškėjos skundą dėl antstolio A. B. patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimą iki bus išnagrinėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. e3K-3-393-611/2018; tuo atveju, jei teismas nuspręstų nesustabdyti civilinės bylos, tenkinti pareiškėjo skundą ir: panaikinti patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą; įpareigoti antstolį nutraukti vykdomąją bylą, esant kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir vykdyti išieškojimo procedūrą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
8.1. Byla turi būti sustabdyta, jei tos bylos negalima nagrinėti, kol bus išspręsta kita byla (CPK 163 str. 3 p.). Lietuvos Aukščiausiame Teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-393-611/2018 yra vertinamas 2018 m. gegužės 14 d. nutarties, kurios pagrindu buvo išduotas vykdymui anstoliui A. B. vykdomasis raštas, teisėtumas ir pagrįstumas. Tai yra, priešingai nei nurodoma skundžiamoje nutartyje, minėta kasaciniame teisme nagrinėjma civilinė byla su šia civiline byla Nr. 2YT-8971-776/2018 yra neatsiejamai susijusios, nes sprendžiant dėl patvarkymų teisėtumo būtina nustatyti, ar 2018 m. gegužės 14 d. nutartis, kurios pagrindu išduotą vykdomąjį raštą 2 vykdo antstolis A. B., yra teisėta ir pagrįsta. Kadangi tik išsprendus nutarties, kuri suteikė pagrindą atlikti veiksmus vykdymo procese, teisėtumo klausimą, bus galima vertinti patvarkymų teisėtumą ir pagrįstumą. 8.2. Skundžiamoje nutartyje ignoruojama, kad susiklosto netoleruotina ir MTZ teises bei teisėtus interesus pažeidžianti situacija, kai: 1) antstolis A. L., remdamasis 2017-09-12 nutartimi, 12 % procesines palūkanas pagal Arbitražo sprendimą skaičiuoja nuo 2006-05-31 (Arbitražo sprendimo priėmimo) (2017-07-03 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2T-54-370/2016 (toliau vykdomasis raštas 1); 2) antstolis A. B. vykdo išieškojimą pagal Lietuvos Respublikoje pripažintą Kanados sprendimą, kuriuo jau priteistos 5 % dydžio procesinės už laikotarpį nuo 2006-05-31 (Arbitražo sprendimo priėmimo) iki 2008-07-09 (Kanados sprendimo priėmimo) (2018-05-15 išduotas vykdomasis raštas Nr. e2T-40-823/2018 (toliau vykdomasis raštas 2). Tokių aplinkybių netinkamą vertinimą ir konstatavimą, kad nagrinėjamu atveju nėra taikomas dvigubas baudimas, sąlygojo ir tai, kad skundžiamoje nutartyje teismas neatkreipė dėmesio į palūkanų, priteistų Kanados sprendimu, laikotarpį, t. y. kad palūkanos pagal Kanados sprendimą apskaičiuotos už laikotarpį nuo 2006-05-31 (Arbitražo sprendimo priėmimo) iki 2008-07-09 (Kanados sprendimo priėmimo). Ši aplinkybė skundžiamoje nutartyje nėra identifikuota, tuo tarpu tiesiog konstatuojama, kad abu vykdomieji raštai, kuriuos vykdo antstoliai A. L. ir A. B., yra skirtingi. 8.3. Neteisėta skundžiama nutartis ir dvigubas Suraleb, Inc. nuostolių už vėlavimą vykdyti Arbitražo sprendimą atlyginimas akivaizdžiai pažeidžia kasacinio teismo praktikoje pripažįstamą principinį civilinės atsakomybės kompensacinį pobūdį (CK 6.245 ir 6.251 str.). Todėl antstolis A. B. negalėjo priimti vykdomojo rašto 2 (atitinkamai patvarkymų) ir pradėti išieškojimo procedūrų. Kadangi, antstolis A. L. jau skaičiuoja (ir vykdo išieškojimą) 12 % procesines palūkanas pagal Arbitražo sprendimą nuo Arbitražo sprendimo priėmimo (2006-05-31), todėl nėra teisinio pagrindo vykdyti Kanados sprendimo, kuriuo jau priteistos procesinės palūkanos pagal tą patį Arbitražo sprendimą Suraleb, Inc. naudai nuo 2006-05-31 (Arbitražo sprendimo priėmimo) iki 2008-07-09 (Kanados sprendimo priėmimo).
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Suraleb, Inc. prašo palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. liepos 5 d. nutartį ir atskirąjį skundą atmesti (110-111 b. l.).
Taip pat prašo skirti pareiškėjai baudą už piktnaudžiavimą procesu. Atsiliepimą grindžia šiais esminiais argumentais: 9.1. Antstolis A. B. jau yra sustabdęs visus išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018-05-14 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2T-40-823-2018, pagrindu išduoto vykdomojo rašto vykdomo iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 3K-393-611/2018. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui panaikinus Lietuvos apeliacinio teismo 2018-05-14 nutartį (jei toks procesinis sprendimas ir būtų priimtas) automatiškai nutruks ir vykdomoji byla vykdoma antstolio A. B.. Taigi nagrinėjamoji civilinė byla dėl antstolio veiksmų niekaip nėra įtakojama Lietuvos Aukščiausiajame teisme nagrinėjamos civilinės bylos, todėl nėra jokio teisinio pagrindo ją stabdyti. 9.2. Antstoliui įstatymas nesuteikia jokios teisės aiškinti teismo procesinius sprendimus – antstolis tik vykdo teismo išduotą vykdomąjį raštą, nekvestionuodamas jo turinio, todėl MTZ atskirojo skundo argumentas, kad antstoliai A. L. ir A. B. vykdo ne skirtingus vykdomuosius raštus yra ne tik, kad teisiškai nepagrįstas, bet ir nelogiškas. MTZ yra atstovaujama profesionalaus teisininko – advokato, kuris negali nežinoti, kad antstolis A. L. išieškojimą vykdo pagal vykdomąjį raštą, kuris buvo išduotas pagal 2017-06-15 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį (civ. byla Nr.3K-3-267-611/2017) ir 2017-09-12 Lietuvos apeliacinio teismo nutartį (civ. byla Nr. 2T-63-381/2017), o antstolis A. B. – pagal vykdomąjį raštą, išduotą pagal 2018-05-14 (civilinė byla Nr. e2T-40-823/2018). MTZ tokiu būdu bando klaidinti teismą, piktnaudžiaudama procesinėmis teisėmis. 9.3. MTZ į visus savo skundus dėl antstolių veiksmų (Šiaulių apylinkės teismui buvo pateikta apie 20 MTZ skundų dėl antstolių veiksmų), įrašo argumentą, kad antstolis A. L. skaičiuoja palūkanas nuo 2006-05-31, kas, pasak MTZ yra neteisinga. Visų pirma, tai niekaip nesusiję su antstolio A. B. veiksmais. Kita vertus, Šiaulių apygardos teismas 2018-07-16 įsiteisėjusia nutartimi galutinai išsprendė klausimą dėl skaičiuotinų palūkanų (civilinė byla Nr. 2S-554-856/2018). MTZ pakartotinai keldama tą patį klausimą visose civilinėse bylose siekia suklaidinti teismą ir užvilkinti skolos išieškojimą, kas vėlgi vertinama, kaip piktnaudžiavimas procesu.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

11teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliantės (pareiškėjos) otkrytoje akcioniernoje obščestvo „Minskij traktornyj zavod“ atskirasis skundas netenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 1. Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo.
 1. Pareiškėja, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, savo pozicija iš esmės grindžia argumentu, kad Lietuvos Aukščiausiame Teisme nagrinėjma civilinė byla Nr. e3K-3-393-611/2018 su šia civiline byla yra neatsiejamai susijusios, nes sprendžiant dėl patvarkymų teisėtumo būtina nustatyti, ar 2018 m. gegužės 14 d. nutartis, kurios pagrindu išduotą vykdomąjį raštą 2 vykdo antstolis A. B., yra teisėta ir pagrįsta. Pareiškėjos nuomone, tik išsprendus nutarties, kuri suteikė pagrindą atlikti veiksmus vykdymo procese, teisėtumo klausimą, bus galima vertinti patvarkymų teisėtumą ir pagrįstumą. Dėl šios priežasties, pareiškėjos nuomone, būtina sustabdyti šią civilinę bylą iki bus išnagrinėta byla Lietuvos Aukščiausiame teisme. Su šiuo esminiu pareiškėjos argumentu, apeliacinės instancijos teismas nesutinka.
 1. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. CPK 164 straipsnyje įtvirtinti fakultatyvieji bylos sustabdymo pagrindai, kuriuos nustačius klausimas dėl bylos sustabdymo tikslingumo paliktas spręsti teismui, t. y. teismas turi teisę (bet ne pareigą) sustabdyti bylos nagrinėjimą ir konkrečiu atveju sprendžia, ar bylą reikia stabdyti. Fakultatyviųjų bylos sustabdymo pagrindų sąrašas nėra baigtinis ir bylą teismas turi teisę sustabdyti, jei pripažįsta, kad tai būtina (CPK 164 straipsnio 4 punktas).
 1. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad net ir nenustačius CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinto privalomojo bylos sustabdymo pagrindo, byla gali būti stabdoma teismo nuožiūra, remiantis CPK 164 straipsnio 4 punktu. Kadangi bylos stabdymo šiuo teisiniu pagrindu klausimas įstatymo leidėjo paliktas išimtinai teismo diskrecijai, tai teismas savo nuožiūra vertina susidariusią situaciją ir, remdamasis proceso operatyvumo, ekonomiškumo principais, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia dėl būtinybės stabdyti bylos nagrinėjimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-246/2014; 2015 m. lapkričio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-611-687/2015; kt.).
 1. Sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo, t. y. jokių procesinių veiksmų joje neatlikimo, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir išsamūs. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, turi išsiaiškinti, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalį, ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009; 2016 m. spalio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-407-916/2016).
 1. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolis A. B. skundžiamu 2018 m. gegužės 18 d. patvarkymu Nr. ( - ) priėmė vykdyti Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 15 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018, priimtą Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties pagrindu, kuria pripažinta ir leista vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje Kanados Ontarijo Aukščiausiojo Teisingumo Teismo byloje Nr. 08-CV-349415 PD1 priimto 2008 m. liepos 9 d. sprendimo dalis, kuria iš atvirosios akcinės bendrovės Minsko traktorių gamyklos Suraleb, Inc. naudai priteista 385 712,79 JAV dolerių palūkanų ir 5 794,10 JAV dolerių bylinėjimosi išlaidų vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Antstolis 2018 m. gegužės 18 d. taip pat priėmė raginimą Nr. ( - ) įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą ( - ) (v. b. l. 9-13). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi priėmė pareiškėjos kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018 ir sustabdė Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018, kurios pagrindu išduotas antstolio priimtas vykdyti vykdomasis raštas, vykdymą (v. b. l. 94-95). Antstolis A. B. 2018 m. birželio 8 d. patvarkymu dėl vykdomosios bylos sustabdymo ( - ) sustabdė vykdomąją bylą Nr. ( - ) iki tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka.
 1. Atsižvelgiant į civilinio proceso kodekso normas reglamentuojančias civilinės bylos sustabdymo pagrindus ir šios bylos aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo procesinis sprendimas pagal pareiškėjos kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018 esminę reikšmę turės sustabdytos vykdomosios bylos tolimesniam vykdymui, tačiau ne šioje byloje nagrinėjamo klausimo dėl antstolio procesinių veiksmų, priimant vykdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu išduotą vykdomąjį raštą, teisėtumo sprendimui. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pritaria pirmosios instancijos teismo nuomonei, jog net Lietuvos Aukščiausiajam Teismui panaikinus Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018 prieštaravimo tarp procesinių sprendimų nebūtų, nes, įsiteisėjęs teismo sprendimas bei jo pagrindu išduotas vykdomasis raštas turi būti vykdomi (CPK 18 straipsnis). Antstolio veiksmų atlikimo metu teismo sprendimas, kurio pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas, buvo įsiteisėjęs ir nepanaikintas. Šios aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, kad šią civilinę bylą galima išnagrinėti jos nesustabdžius iki Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinės pareiškėjos kasacinį skundą, todėl apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjos prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo.
 1. Pareiškėja taip pat teigia, jog antstolio patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą yra neteisėti ir turi būti panaikinti. Taip pat prašo įpareigoti antstolį nutraukti vykdomąją bylą, esant kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir vykdyti išieškojimo procedūrą.
 1. Pagal CPK 651 straipsnį, antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, o jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Pagal to paties straipsnio 2 dalies 8 punktą akivaizdžiomis kliūtimis priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, būtų kitos aplinkybės, nenurodytos 1–7 punktuose. Sutiktina su pareiškėja, kad toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad nustatytas tik pavyzdinis aplinkybių, kurias antstolis privalo patikrinti prieš priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti, sąrašas. Pažymėtina, kad to paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad, jei antstolis minėtų kliūčių nenustato, jis privalo patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti jį vykdyti. Įsiteisėjęs teismo sprendimas bei jo pagrindu išduotas vykdomasis raštas turi būti vykdomi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 18 straipsnis). Kaip teisingai nurodė antstolis ir suinteresuotas asmuo, akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą nebuvo. Tai reiškia, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 15 d. vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018 galėjo antstolio būti priimtas vykdyti ir yra pagrindas pradėti išieškojimą iš pareiškėjos.
 1. Įvertinus vykdomosios bylos duomenis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog CPK 651 straipsnio 2 dalyje numatytų kliūčių, dėl kurių antstolis turėjo atsisakyti priimti išieškotojo pateiktą vykdomąjį dokumentą, nėra. Tai reiškia, kad antstolis neturėjo pagrindo atsisakyti priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą nenustatęs Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 2 dalyje nurodytų kliūčių pradėti priverstinį vykdymą, todėl apeliacinės instancijos įsitikinimu, nėra pagrindo daryti išvadą, jog antstolis nepagrįstai pradėjo vykdymo procesą bei išsiuntė skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą.
 1. Pareiškėja tuo pačiu nurodo, kad susiklostė MTZ teises bei teisėtus interesus pažeidžianti situacija, kai: 1) antstolis A. L., remdamasis 2017-09-12 nutartimi, 12 % procesines palūkanas pagal Arbitražo sprendimą skaičiuoja nuo 2006-05-31 (Arbitražo sprendimo priėmimo); 2) antstolis A. B. vykdo išieškojimą pagal Lietuvos Respublikoje pripažintą Kanados sprendimą, kuriuo jau priteistos 5 % dydžio procesinės už laikotarpį nuo 2006-05-31 (Arbitražo sprendimo priėmimo) iki 2008-07-09 (Kanados sprendimo priėmimo). Pareiškėjos nuomone, tokių aplinkybių netinkamą vertinimą, sąlygojo ir tai, kad skundžiamoje nutartyje teismas neatkreipė dėmesio į palūkanų, priteistų Kanados sprendimu, laikotarpį, t. y. kad palūkanos pagal Kanados sprendimą apskaičiuotos už laikotarpį nuo 2006-05-31 (Arbitražo sprendimo priėmimo) iki 2008-07-09 (Kanados sprendimo priėmimo). Anot pareiškėjos, ši aplinkybė skundžiamoje nutartyje nėra identifikuota, tuo tarpu tiesiog konstatuota, kad abu vykdomieji raštai, kuriuos vykdo Antstolis A. L. ir Antstolis A. B., yra skirtingi.
 1. Atsakant į šį pareiškėjos argumentą, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad antstoliui įstatymas nesuteikia jokios teisės aiškinti teismo procesinius sprendimus – antstolis tik vykdo teismo išduotą vykdomąjį raštą, nekvestionuodamas jo turinio, ką šiuo atveju atliko ir antstolis. Juo labiau, įstatymas taip pat nesuteikia jokios teisės pirmosios instancijos teismui analizuoti, interpretuoti ar keisti kitos užsienio valstybės priimtą, Lietuvos Respublikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 14 d. nutarties pagrindu) aukštesnės instancijos teismo, kurio kompetencijai priskirta nagrinėti tokio pobūdžio klausimus, pripažintą ir leistą vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą. Todėl šis pareiškėjos argumentas yra atmestinas kaip nepagrįstas.
 1. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Suraleb, Inc prašo pareiškėjai MTZ paskirti baudą už piktnaudžiavimą teise. Nurodo, kad pareiškėja, siekdamas išvengti arba užvilkinti Arbitražo sprendimo įvykdymą, suklaidinti teismą, pakartotinai kelia tą patį klausimą visose civilinėse bylose (vien Šiaulių apylinkės teismui buvo pateikta apie 20 MTZ skundų dėl antstolių A. L. ir A. B. veiksmų), neva yra pažeidžiama MTZ teisės dvigubai išieškant nuostolius už vėlavimą vykdyti Arbitražo sprendimą. Pabrėžia, kad nei vienas iš skundų nebuvo patenkintas.
 1. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia suinteresuoto asmens dėmesį į tai, kad CPK numato teismui teisę paskirti šaliai, piktnaudžiaujančiai savo teisėmis, baudą (CPK 95 straipsnis). Teismas, nustatęs piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis). CPK 95 straipsnyje yra įtvirtinti du savarankiški atsakomybės už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis taikymo pagrindai: 1) nesąžiningas nepagrįsto ieškinio (skundo) pareiškimas; 2) sąmoningas veikimas prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.
 1. Įvertinęs bylos medžiagą teismas sprendžia, jog nėra pakankamo pagrindo vertinti, kad pareiškėja tyčia ir sąmoningai veikia prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Šiuo atveju pareiškėja atskiruoju skundu pirmiausia kelia klausimą dėl civilinės bylos sustabdymo, kas laikytina pagrindiniu pareiškėjos reikalavimu. Tai, kad pareiškėja atskirajame skunde pakartotinai kelia klausimą ir dėl antstolio A. L. veiksmų, neva yra pažeidžiama MTZ teisės dvigubai išieškant nuostolius už vėlavimą vykdyti Arbitražo sprendimą, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nelaikytina kaip piktnaudžiavimas procesine teise, todėl Suraleb, Inc prašymas dėl baudos pareiškėjai skyrimo, netenkintinas.
 1. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus bei pareiškėjo atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su antstolio veiksmais vykdant Lietuvos apeliacinio teismo 2018-05-15 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2T-40-823/2018, tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, atsižvelgė į faktines bylos aplinkybes, dėl ko priėmė teisiškai pagrįstą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

14Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. liepos 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai