Byla 2-1260/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Jungtinis dujų centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas kreditoriaus bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Čia“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4559-585/10 pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Čia“ bankroto administratoriaus ir kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Jungtinis dujų centras“ skundus dėl 2010 lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys - akcinė bendrovė „DnB NORD bankas“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilokta“, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, VSDFV Vilniaus skyrius,

Nustatė

2Ieškinio esmė

3Kreditorius UAB „Jungtinis dujų centras“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, skundu ginčydamas bankrutuojančios įmonės 2010 lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimus dėl BUAB „Čia“ turto įvertinimo ir realizavimo tvarkos bei pardavimo kainų (nutarimo 10 p.), įpareigojimo sudaryti sutartį dėl bankrutuojančios įmonės veiklos ūkinio – finansinio audito atlikimo (nutarimo 11 p.) bei dėl bankrutuojančios įmonės turto nuomos bankroto bylos metu, t. y. įpareigojimo bankroto administratoriui kreiptis į teismą dėl nuomos sutarčių su UAB „Karalaitis“ nutraukimo, nuostolių ir negautų pajamų išieškojimo, paskelbti spaudoje apie BUAB „Čia“ priklausančio turto nuomos pasiūlymų rinkimą, rinkti juos dvi savaites ir pateikti svarstyti kreditorių susirinkimui (nutarimo 12 p.) (t. 1, b. l. 43-50).

4Skundo reikalavimams užtikrinti kreditorius prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymą (t. 1, b. l. 30-33). Nurodė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo dėl skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais įvykdymas gali pasidaryti neįmanomas, kadangi skundo nagrinėjimo metu skundžiami nutarimai gali būti įvykdyti, tarp jų – bankrutuojančios įmonės turtas gali būti parduotas už labai mažą kainą, taip pat gali būti sudaryta audito paslaugų sutartis ir tokiu atveju, teismui priėmus kreditoriui palankų teismo sprendimą, nebūtų galimybės jo įvykdyti, kadangi įmonės turtas jau gali būti faktiškai parduotas, sudarytą audito paslaugų sutartį reikėtų nutraukti, dėl ko kiltų problema dėl bankrutuojančios įmonės sumokėtų piniginių lėšų grąžinimo. Be to, nurodė, kad, nesustabdžius kreditorių susirinkimo nutarimo dėl bankrutuojančios įmonės turto nuomos vykdymo, bankroto administratorius gali inicijuoti nuomos sutarčių su UAB „Karalaitis“ nutraukimą teismine tvarka, o įsiteisėjusia teismo nutartimi nustačius, kad skundžiamas įpareigojimas buvo neteisėtas, teismo proceso nuomininko atžvilgiu inicijavimas būtų nepagrįstas, bankrutuojanti įmonė turėtų atlyginti nuomininko bylinėjimosi išlaidas, būtų švaistomas teismo ir proceso dalyvių laikas.

5Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 27 d. nutartimi iš dalies patenkino pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (t. 1, b. l. 34-35) ir uždraudė iki bylos dėl ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo išsprendimo vykdyti 2010-11-22 kreditorių susirinkimo nutarimų 10 ir 11 punktus, kuriais nustatyta BUAB „Čia“ turto įvertinimo ir realizavimo tvarka bei pardavimo kainos ir nutarta įpareigoti administratorių sudaryti sutartį su UAB „Audito garantas“ dėl UAB „Čia“ veiklos ūkinio – finansinio audito.

7Tačiau teismas netenkino kreditoriaus prašymo dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 12 p., kuriuo nutarta įpareigoti bankroto administratorių paskelbti spaudoje apie BUAB „Čia“ išnuomotų degalinių nuomos pasiūlymų rinkimą ir juos rinkti dvi savaites, gavus juos, pateikti svarstymui kreditorių susirinkimui ir įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl nuomos sutarčių su UAB „Karalaitis“ nutraukimo vykdymo sustabdymo.

8Teismas nurodė, kad, kreditoriams ginčijant kreditorių susirinkimo nutarimus, tokių nutarimų vykdymas iki ginčo dėl jų teisėtumo išnagrinėjimo gali sukelti žalą bankrutuojančiai įmonei ir jos kreditoriams, taip apsunkinti sprendimo ginčo byloje realų įgyvendinimą. Tačiau konstatavo, kad siekis, nustačius bankrutuojančiai įmonei nenaudingas sutarčių sąlygas, kreiptis į teismą savaime negali pažeisti kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesų bankroto byloje, todėl netenkina kreditoriaus prašymo uždrausti vykdyti nutarimą įpareigoti administratorių rinkti duomenis apie nuomos kainas ir kreiptis į teismą dėl nuomos sutarčių nutraukimo.

9Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu pareiškėjas kreditorius UAB „Jungtinis dujų centras“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutarties dalį, kuria atmestas jo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo nutarta įpareigoti bankroto administratorių paskelbti spaudoje apie BUAB „Čia“ išnuomotų degalinių nuomos pasiūlymų rinkimą ir juos rinkti dvi savaites, gavus juos, pateikti svarstymui kreditorių susirinkimui, ir įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl nuomos sutarčių su UAB „Karalaitis“ nutraukimo bei nuostolių ir negautų pajamų išieškojimo bankrutuojančios įmonės naudai, vykdymą ir prašo priimti naują sprendimą šioje dalyje – taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti 2010-11-22 BUAB „Čia“ kreditorių susirinkimo 12 darbotvarkės punktu priimto nutarimo vykdymą (t. 2, b. l. 90-92). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Nesustabdžius nutarimo vykdymo, galima situacija, kai, pagal kreditorių susirinkimo nutarimą surinkus pasiūlymus ir juos įvertinus, paaiškės, kad geresnių pasiūlymų dėl nuomos sąlygų nebuvo gauta, tačiau jau bus inicijuotas teismo procesas dėl šiuo metu galiojančių nuomos sutarčių nutraukimo, nuostolių ir negautų pajamų išieškojimo. Tai gali sąlygoti nuostolius bankrutuojančiai įmonei.

122. UAB „Jungtinis dujų centras“ pateiktu skundu ginčija įpareigojimo nutraukti šiuo metu galiojančias nuomos sutartis pagrįstumą, o skundo pateikimo metu teismas nėra išnagrinėjęs minėto įpareigojimo bankroto administratoriui teisėtumo klausimo, taigi, nesustabdžius šio nutarimo vykdymo, ginčijamas nutarimas gali būti įvykdytas iki teismo sprendimo priėmimo, ir faktiškai nebebus galima įvykdyti teismo sprendimo.

13Tretysis asmuo AB „DnB NORD bankas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti pareiškėjo atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 163-166). Nurodo, kad 2011 m. vasario 15 d. nutartimi ginčas buvo išspręstas iš esmės ir ta nutarties dalis, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neapskųsta, todėl, trečiojo asmens nuomone, kreditoriaus atskirasis skundas prarado aktualumą.

14Kreditorius UAB „Vilokta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti UAB „Jungtinis dujų centras“ atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 169-176). Nurodo, kad UAB „Jungtinis dujų centras“ atskirasis skundas prarado aktualumą, ginčą jau išnagrinėjus iš esmės ir įsiteisėjus teismo nutarčiai.

15Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro apygardos teismo nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.).

19Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą, ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-57/201, 2010 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-550/2010, 2010 m. sausio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-56/2010).

20Nagrinėjamu atveju apeliantas prašo panaikinti apygardos teismo nutarties dalį, kuria netenkintas jo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir iki įsiteisėjimo teismo nutarties dėl 2010 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 12 punkto teisėtumo sustabdyti šio kreditorių susirinkimo nutarimo vykdymą (kuriuo nutarta įpareigoti bankroto administratorių paskelbti spaudoje apie BUAB „Čia“ UAB „Karalaitis“ išnuomotų degalinių nuomos pasiūlymų rinkimą ir juos rinkti dvi savaites, o gavus pasiūlymus, juos pateikti svarstymui kreditorių susirinkimui, be to, nutarta įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl nuomos sutarčių su UAB „Karalaitis“ nutraukimo bei nuostolių ir negautų pajamų išieškojimo bankrutuojančios įmonės naudai). Prašomomis pritaikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis apeliantas siekia, kad nurodytas kreditorių susirinkimo nutarimas nebūtų įvykdytas iki teismas neišnagrinės ginčijamo nutarimo teisėtumo klausimo.

21Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 15 d. nutartimi iš dalies patenkino pareiškėjo (apelianto) skundą dėl 2010 lapkričio 22 d. BUAB „ČIA“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir pripažino negaliojančiu ginčo kreditorių susirinkimo nutarimo dalį, kuria nutarta paskelbti spaudoje apie BUAB „ČIA“ degalinių nuomos pasiūlymų rinkimą ir juos rinkti dvi savaites, o gautus pasiūlymus teikti svarstyti kreditorių susirinkimui (ginčo nutarimo 12 punkto dalis). Dėl šios teismo nutarties dalies nesant atskirojo skundo, yra pagrindo teigti, kad yra įsiteisėjusi apygardos teismo nutarties dalis, kuria patenkinta pareiškėjo (apelianto) skundo dalis dėl paminėto kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu (CPK 279 str. 1 d.). Įsiteisėjus teismo nutarties daliai dėl ginčo nutarimo aukščiau paminėtu klausimu, kurio užtikrinimui pareiškėjas (apeliantas) prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki teismo nutarties įsiteisėjimo, nebeliko pagrindo tenkinti jo atskirąjį skundą ir taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d., 302 str., 338 str.).

22Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą apygardos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

24Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 27 nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškinio esmė... 3. Kreditorius UAB „Jungtinis dujų centras“ kreipėsi į Vilniaus apygardos... 4. Skundo reikalavimams užtikrinti kreditorius prašė taikyti laikinąsias... 5. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gruodžio 27 d. nutartimi iš dalies... 7. Tačiau teismas netenkino kreditoriaus prašymo dėl kreditorių susirinkimo... 8. Teismas nurodė, kad, kreditoriams ginčijant kreditorių susirinkimo... 9. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjas kreditorius UAB „Jungtinis dujų centras“... 11. 1. Nesustabdžius nutarimo vykdymo, galima situacija, kai, pagal kreditorių... 12. 2. UAB „Jungtinis dujų centras“ pateiktu skundu ginčija įpareigojimo... 13. Tretysis asmuo AB „DnB NORD bankas“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 14. Kreditorius UAB „Vilokta“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti... 15. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro apygardos teismo nutarties,... 19. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 20. Nagrinėjamu atveju apeliantas prašo panaikinti apygardos teismo nutarties... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 15... 22. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 27 nutartį....