Byla e2-1218-924/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Ritai Pečiulienei,, dalyvaujant ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovei Gintarei Dobrovienei, nedalyvaujant atsakovui R. V., viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus ieškinį atsakovui R. V., dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo R. V. 28294,89 Eur žalą, padarytą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, atlyginti (b.l. 3-7).

3Ieškovas ieškinyje, dublike nurodė bei teismo posėdžio metu ieškovo atstovė patvirtino, kad Kauno apygardos teismas 2010-07-01 nutartimi įmonei UAB „Automoderna“ iškėlė bankroto bylą. 2013-06-13 nutartimi, įmonės UAB „Automoderna“ bankrotas buvo pripažintas tyčiniu. Teismas 2015-03-13 nutartimi UAB „Automoderna“ bankroto byloje patvirtino patikslintą ieškovo 28294,89 Eur kreditorinį reikalavimą. 2015-04-01 teismo sprendimu UAB „Automoderna“ veikla pripažinta pasibaigusi likvidavus įmonę dėl bankroto. Likvidavus bendrovę dėl bankroto liko nepatenkintas 28294,89 Eur ieškovo finansinis reikalavimas. Ieškovas atgauti skolą iš likviduotos bankrutavusios įmonės UAB „Automoderna“ neturi galimybės.

4Ieškovas pažymėjo, kad Kauno apygardos teismo 2012-07-13 sprendimu, kuriuo iš atsakovo R. V. priteista 275496,74 Lt žala bankrutavusiai įmonei UAB „Automoderna“ civilinėje byloje Nr. 2-637-390/2012 nustatyta, kad buvęs UAB „Automoderna“ direktorius R. V. neperdavė įmonės bankroto administratorei turto už 79789,37 Eur, kur 11865,73 Eur sudaro neperduotų transporto priemonių vertė, 37246,98 Eur R. V. skola pagal avansines apyskaitas, 30676,63 Eur neperduotas pinigų likutis įmonės kasoje. 26737,46 Eur pagal 2010-06-30 avansinę apyskaitą iš įmonės kasos buvo išimta prieš pat nutarties iškelti UAB „Automoderna“ bankroto bylą priėmimą. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010-07-02 operatyvaus patirtinimo ir Kauno apskrities VMI patikrinimo metu, kurie buvo atlikti laikotarpiais atitinkamai nuo 2009-01-01 iki 2010-04-30 ir nuo 2008-09-09 iki 2009-12-31, t.y. iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Automoderna“, nustatyta, kad UAB „Automoderna“ savininkai – akcininkai yra R. V., turintis 80 procentų akcijų ir O. M., turintis 20 procentų akcijų. R. V. iki 2009-05-18 dirbo UAB „Automoderna“ direktoriumi, nuo 2009-05-22 iki 2009-10-15 įmonės direktoriumi buvo A. G., o po jo atleidimo R. V., kuris tuo metu de jure buvo direktoriaus pavaduotojas, tačiau buvo faktinis įmonės vadovas. 2013-06-13 Kauno apygardos teismo sprendimu įmonės UAB „Automoderna“ bankrotas pripažintas tyčiniu, konstatavus, kad nuo 2009 metų sausio mėnesio, turėdama pinigų kasoje, įmonė nemokėjo privalomų mokesčių, iš jų ir PVM biudžetui: UAB „Automoderna“ nemokėjo deklaruojamų mokesčių, iš jų ir PVM nuo 2007 metų. Bendrovė įformino 187321,59 Eur avansinius mokėjimus Kinijos bendrovei SWAN GmbH (Beijing Office), tačiau prekių iš šios Kinijos bendrovės negavo. Avansinius mokėjimus įforminančius kvitus pasirašė R. V.. Įmonė UAB „Modernas“, kuri vykdo analogišką veiklą tose pačiose patalpose ir kurios penki iš septynių darbuotojų yra dirbę UAB „Automoderna“, iš UAB „Automoderna“ per 2008 metų 9-12 mėnesius – 2009 metus įsigijo įvairių detalių, apdailos prekių automobiliams bei nuomos paslaugų už 196488,84 Eur, įsigijimai iš UAB „Automoderna“ 2009 metais sudarė 90 procentų visų įsigijimų iš Lietuvos tiekėjų. Didžioji dalis atsiskaitymų tarp UAB „Modernas“ ir UAB „Automoderna“ buvo vykdoma grynaisiais pinigais per kasą ir per atskaitingus asmenis, iš vienos pusės – UAB „Modernas“ direktorių A. I. ir G. U., iš kitos pusės - UAB „Automoderna“ akcininką bei direktoriaus pavaduotoją R. V.. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis Kauno apygardos teismas padarė išvadą, kad iki bankroto bylos iškėlimo faktinio UAB „Automoderna“ direktoriaus R. V. tyčiniais veiksmais buvo sumažinta UAB „Automoderna“ turto masė, įmonės, kuri tuo metu jau buvo nemoki, dalis veiklos, materialieji ir žmogiškieji resursai buvo perkelti į UAB „Modernas“, o dalis įmonės piniginių lėšų avansiniais mokėjimais buvo pervesta Kinijos bendrovei SWAN GmbH (Beijing Office) bei pačiam direktoriui, ir tai sąlygojo UAB „Automoderna“ tyčinį ir sąmoningą privedimą prie bankroto. Kadangi Kauno apygardos teismo 2013-06-13 nutartimi pripažintas prejudicinis faktas, kad įmonės UAB „Automoderna“ bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo ieškovas teikia reikalavimą dėl nurodytos žalos priteisimo iš R. V.. Pažymėjo, kad aplinkybė, jog R. V. juridiškai nebuvo įmonės vadovu, bet de jure ėjo direktoriaus pavaduotojo pareigas, nepaneigia jo atsakomybės dėl žalos padarymo. Minėta teismo 2013-06-13 nutartimi nustatyti prejudiciniai faktai dėl veiksmų, kuriuos atliko būtent R. V. tik patvirtina aplinkybę, kad R. V. veiksmai atitinka de facto vadovo veiksmus, todėl konstatuotina, kad būtent dėl tyčinių R. V. veiksmų UAB „Automoderna“ turto ir pajamų neužteko patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus ir tokiu būdu nulėmė negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad likvidavus įmonę dėl bankroto, kuris buvo pripažintas tyčiniu, žalą dėl įmonės neįvykdytos kreditoriui prievolės, kurios dydis negali viršyti dėl asmens tyčinės veikos susidariusių ir bankroto proceso metu nepatenkintų reikalavimų sumos, turi atlyginti asmuo (asmenys), dėl kurio (kurių) veikimo ar neveikimo kilo tyčinis bankrotas, jeigu prievolė neįvykdyta dėl šio (šių) asmens (asmenų) veikimo ar neveikimo ir šis kreditorius (kreditoriai) Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pareiškė ieškinį teismui dėl žalos atlyginimo, todėl ieškovas teikia reikalavimą dėl 28294,89 Eur žalos priteisimo iš atsakovo R. V. (b.l. 3-7, 24-25).

5Atsakovas teismui pateiktu atsiliepimu ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovas nurodė, kad kreipėsi dėl ieškinyje nurodytos sumos kreditorinių reikalavimų į UAB „Automoderna“ bankroto administratorių. 2015-03-13 nutartimi teismas patvirtino galutinį 28294,89 Eur ieškovo reikalavimą. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.128 straipsnio 3 dalimi prievolė baigiasi likvidavus juridinį asmenį. Įmonės UAB „Automoderna“ veikla 2015-04-01 paskelbta pasibaigusi likvidavus dėl bankroto. Atsakovas pažymėjo, kad jam yra priteista bankroto byloje visų nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma, tame tarpe ir ieškovo kreditorinis reikalavimas 28294,89 Eur sumai, todėl ieškovo ieškinys laikytinas pertekliniu. Ieškovas, atsakovo vertinimu, siekia atgauti tą pačią sumą antrą kartą, o leidimas ieškovui pasipelnyti būtų neteisingas ir pažeistų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (b.l. 14-17). Atsakovas 2015-12-08 byloje pateikė tripliką (b.l. 29-32), kuriam 2015-12-14 teismo nutartimi nustatyti trūkumai (b.l. 33). Atsakovas per teismo nustatytą terminą tripliko trūkumų nepašalino, todėl 2016-02-11 nutartimi atsakovo triplikas pripažintas nepaduotu (b.l. 39). Atsakovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie byloje paskirto teismo posėdžio vietą, laiką ir datą atsakovas informuotas tinkamai, teismo šaukimu (b.l. 41). Neatvykimo į teismo posėdį priežastys nežinomos, jokių prašymų, paaiškinimų byloje negauta.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2010-07-01 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2117-153/2010 nutarė UAB „Automoderna“ iškelti bankroto bylą. 2010-07-02 Kauno apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atliko operatyvų įmonės UAB „Automoderna“ patikrinimą, kurio metu nustatyta, kad UAB „Automoderna“ savininkai – akcininkai yra R. V., turintis 80 procentų akcijų ir O. M., turintis 20 procentų akcijų. R. V. iki 2009-05-18 dirbo UAB „Automoderna“ direktoriumi, nuo 2009-05-22 iki 2009-10-15 įmonės direktoriumi buvo A. G., po jo atleidimo R. V., buvo įmonės direktoriaus pavaduotojas, tačiau pagal įmonėje atliekamas funkcijas buvo faktinis įmonės vadovas. Įmonės avansinius mokėjimus įforminančius kvitus pasirašė R. V., jis taip pat atliko kitas operacijas su įmonei priklausančiu turtu bei lėšomis. Nurodytos aplinkybės patvirtintos ir 2012-07-13 Kauno apygardos teismas sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-637-390/2012, kuriuo iš atsakovo R. V. priteistas 275496,74 Lt žalos atlyginimas ieškovei BUAB „Automoderna“, teismas konstatavo, kad nors atsakovas ir nebuvo paskirtas įmonės UAB „Automoderna“ direktoriumi, tačiau faktiškai atliko bankrutavusios bendrovės vadovo pareigas ir vadovavo bendrovės ūkinei-komercinei veiklai. 2013-06-13 nutartimi Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1238-153/2013 pripažino įmonės UAB „Automoderna“ bankrotą tyčiniu. 2015-03-13 Kauno apygardos nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-716-153/2014 patvirtintas ieškovo, bankrutavusios įmonės UAB „Automoderna“, kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus, patikslintas finansinis reikalavimas 28294,89 Eur sumai. 2015-04-01 Kauno apygardos teismo nutartimi įmonės UAB „Automoderna“ veikla pripažinta pasibaigusia likvidavus įmonę dėl bankroto. 2015-05-27 VĮ Registro centro pranešimu ieškovas informuotas, kad įmonė UAB „Automoderna“ 2015-05-25 išregistruota bankrutavus.

8Kadangi, Kauno apygardos teismo 2013-06-13 nutartimi pripažintas prejudicinis faktas, kad įmonės UAB „Automoderna“ bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo bei ieškovui neturint galimybės atgauti skolą iš likviduotos bankrutavusios įmonės UAB „Automoderna“, vadovaujantis Civilinio kodekso 2.87 straipsniu, ieškovas teikia reikalavimą dėl nurodytos žalos priteisimo iš atsakovo R. V., dėl kurio tyčinių veiksmų UAB „Automoderna“ turto ir pajamų neužteko patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalavimu teismo prašo atmesti kaip nepagrįstą, nurodydamas, kad likvidaus juridinį asmenį vadovaujantis Civilinio kodekso 6.128 straipsnio 3 dalimi pasibaigia ir prievolė.

9Kasacinio teismo išaiškinta, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

10Vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žalos, ši civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek ir prieš jos kreditorius. Nurodyta vadovo civilinės atsakomybės specifika lemia, kad vadovo civilinė atsakomybė iš esmės skiriasi nuo pačios įmonės atsakomybės jos kreditoriams už įmonės prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorių, interesus. Bendrovės vadovas privalo šiuo interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Dėl šios priežasties pripažįstama vadovo fiduciarinė pareiga ne tik akcininkų, bet ir bendrovės kreditorių atžvilgiu. Jeigu vadovui neatsirastų atsakomybės (arba atsirastų tik tiesiogiai įstatymų nustatytais atvejais), tai nebūtų realaus priverstinio mechanizmo užtikrinti fiduciarinių pareigų kreditoriams vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

11Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (Civilinio kodekso 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

12Byloje pateikti įrodymai patvirtina, neginčytiną faktą, kad nors atsakovas ir nebuvo paskirtas įmonės UAB „Automoderna“ direktoriumi, tačiau faktiškai atliko bankrutavusios bendrovės vadovo pareigas ir vadovavo bendrovės ūkinei-komercinei veiklai. Kauno apygardos teismas 2012-07-13 sprendimu priimtu civilinėje byloje Nr. 2-637-390/2012 konstatavo, kad atsakovas R. V. savo veiksmais netinkamai ir nerūpestingai atliko bendrovės vadovo pareigas, todėl yra kaltas dėl įmonei padarytos žalos ir jo veiksmuose yra visos būtinos sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti (Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.246-6.249 straipsniai).

13Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.50 straipsnio 3 dalimi juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai, jeigu juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų. Vadovaujantis Civilio kodekso 6.245 straipsnio 5 dalimi, kreditorius, iki pareikšdamas reikalavimus subsidiariam skolininkui, turi pareikšti reikalavimus pagrindiniam skolininkui. Ieškovo 28294,89 Eur kreditorinis reikalavimas UAB „Automoderna“ bankroto byloje buvo pareikštas ir patvirtintas Kauno apygardos teismo 2015-03-13 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-716-153/2014. Kauno apygardos teismo 2015-04-01 sprendimu, civilinėje byloje Nr. B2-716-153/2015 UAB „Automoderna“ veikla pripažinta pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto. Sprendime nurodyta, kad nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai sudaro 497352,15 Eur sumą, tame tarpe kaip nurodo ieškovas nepatenkintas liko ir jo kreditorinis reikalavimas 28294,89 Eur sumai. Įrodymų paneigiančių šią ieškovo nurodytą aplinkybę atsakovas byloje nepateikė. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad bendrovė 2015-05-25 išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

14Įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2013-06-13 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1238-153/2013, UAB „Automoderna“ bankrotas buvo pripažintas tyčiniu bei konstatuota, kad iki bankroto bylos iškėlimo faktinio UAB „Automoderna“ direktoriaus R. V. tyčiniais veiksmais buvo sumažinta UAB „Automoderna“ masė, įmonės, kuri tuo metu jau buvo nemoki, dalis veiklos, materialieji ir žmogiškieji resursai buvo perkelti į įmonę UAB „Modernas“, o dalis įmonės piniginių lėšų avansiniais mokėjimais buvo pervesta Kinijos bendrovei SWAN GmbH (Beijing Office) bei pačiam direktoriui, o tai sąlygojo UAB „Automoderna“ tyčinį ir sąmoningą privedimą prie bankroto, taip UAB „Automoderna“ bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo.

15Bendrovės dalyvio (vadovo) veiksmai, kuriais bendrovė privedama prie bankroto ir kurie yra pagrindas konstatuoti bendrovės bankrotą tyčiniu, yra visiškai tapatūs tiems, kokie galėtų būti pripažįstami lėmusiais juridinio asmens nemokumą ir nesąžiningais bendrovės kreditorių atžvilgiu Civilinio kodekso 2.87 str. prasme. Teismų praktikoje pripažįstama, kad nustačius, jog juridinio asmens dalyvis atliko nesąžiningus veiksmus kreditoriaus atžvilgiu, laikoma, kad jis kaltas dėl nesąžiningų veiksmų atlikimo ir nesąžiningų veiksmų nustatymas yra pakankamas pagrindas taikyti juridinio asmens dalyviui subsidiariąją atsakomybę, neanalizuojant sandorių teisėtumo klausimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2008).

16Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, remiantis nustatytomis aplinkybėmis, konstatuotina, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinas 28294,89 Eur žalos atlyginimas (Civilinio kodekso 6.263 straipsnis, Civilinio proceso kodekso 176 -178 straipsniai, 182 straipsnio 1 dalies 2 punktas,183 straipsnis, 185 straipsnis).

17Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo valstybei priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas (Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas), kadangi ieškovas procesinius dokumentus teikė elektroniniu būdu (Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 7 dalis) priteistina 75 procentai žyminio mokesčio, t.y. 637 Eur (Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis), taip pat 3,36 Eur išlaidos, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 640,36 Eur bylinėjimosi išlaidų (Civilinio proceso kodekso 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 93 straipsnis, 96 straipsnis).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268- 270 straipsniais, teismas,

Nutarė

19Ieškinį patenkinti visiškai.

20Priteisti ieškovui Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdybos Kauno skyriui, juridinio asmens kodas 188677437, buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 42, Kaune, atsiskaitomoji sąskaita ( - ), AB DnB bankas, iš atsakovo R. V., asmens kodas ( - ), gyvenamoji vieta ( - ), 28294,89 Eur (dvidešimt aštuonis tūkstančius du šimtus devyniasdešimt keturis eurus, 89 ct) padarytai žalai atlyginti.

21Priteisti valstybei iš atsakovo R. V. asmens kodas ( - ), gyvenamoji vieta ( - ), 640,36 Eur (šešių šimtų keturiasdešimt eurų, 36 ct) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, į pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, sekretoriaujant Ritai... 2. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 3. Ieškovas ieškinyje, dublike nurodė bei teismo posėdžio metu ieškovo... 4. Ieškovas pažymėjo, kad Kauno apygardos teismo 2012-07-13 sprendimu, kuriuo... 5. Atsakovas teismui pateiktu atsiliepimu ieškinį prašė atmesti kaip... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2010-07-01... 8. Kadangi, Kauno apygardos teismo 2013-06-13 nutartimi pripažintas prejudicinis... 9. Kasacinio teismo išaiškinta, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir... 10. Vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose... 11. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina... 12. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, neginčytiną faktą, kad nors atsakovas... 13. Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.50 straipsnio 3 dalimi juridinio asmens... 14. Įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2013-06-13 nutartimi, priimta... 15. Bendrovės dalyvio (vadovo) veiksmai, kuriais bendrovė privedama prie bankroto... 16. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, remiantis nustatytomis... 17. Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo valstybei priteistinas žyminis... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 19. Ieškinį patenkinti visiškai.... 20. Priteisti ieškovui Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdybos Kauno... 21. Priteisti valstybei iš atsakovo R. V. asmens kodas ( - ), gyvenamoji vieta ( -... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...