Byla 2-637-390/2012
Dėl žalos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, Simonai Neniškytei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Automoderna“ bankroto administratoriaus UAB „Tigesta“ įgaliotam asmeniui Dainiui Vinciūnui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Automoderna“ ieškinį atsakovams R. V., O. V. M., dėl žalos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė bankrutavusi UAB „Automoderna“ patikslintu ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų R. V., O. V. M. 275 496,74 Lt žalos atlyginimo, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b.l.103-108). Nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2010-07-01 nutartimi iškėlė UAB „Automoderna“ bankroto bylą. Administratorius, patikrinęs ieškovo buhalterinės apskaitos bei centrinės hipotekos areštų akto registro duomenis bankroto bylos iškėlimo dienai, nustatė, kad atsakovai administratoriui neperdavė šių transporto priemonių: Harley Davidson FLHRS (valstybinis Nr. ( - )), vertė 37 000 Lt; Cagiva Canyon; Seat Ibiza (valstybinis Nr. ( - ) vertė 3170 Lt. Reikšdamas reikalavimus dėl transporto priemonių ieškovas vadovaujasi centrinės hipotekos įstaigos tvarkomo turto arešto duomenimis, kuriuose fiksuota, jog UAB „Automoderna“ yra šių transporto priemonių savininkė. Pagal avansines apyskaitas atsakovui R. V. buvo išduodamos įmonės piniginės lėšos. Pagal šias apyskaitas nėra pateisintas 128 606,37 Lt sumos panaudojimas. Ši suma bankroto administratoriui nei grynais pinigais nei kaip lėšų likutis sąskaitoje administratoriui parduota nebuvo, todėl administratoriaus nuomone, ši suma buvo panaudota ne įmonės veikloje, o atsakovų galimai pasisavinta asmeninėms reikmėms. 2009-2010 m. įmonės kasos knygoje 2010-07-01 datai buvo deklaruojamas 105 920,27 Lt pinigų likutis kasoje, tačiau ir ši suma bankroto administratoriui perduota nebuvo. Todėl iš atsakovų priteistina 274 496,74 Lt suma (40 970 Lt - neperduotos transporto priemonės, + 128 606,37 Lt – skola pagal R. V. avansines apyskaitas, + 105 920,27 Lt neperduotas pinigų likutis kasoje. Pažymi, kad bendrovės akcininkais yra R. V., turintis 80 % akcijų bei O. V. M. turintis 20 % akcijų. R. V. iki 2009-05-18 dirbo UAB „Automoderna“ direktoriumi. Nuo 2009-05-22 iki 2009-10-15 direktoriumi buvo A. G.. Po šio asmens atleidimo iš direktoriaus pareigų naujas vadovas paskirtas nebuvo. Bendrovės dokumentus pasirašinėjo R. V., pagrindinis įmonės akcininkas. Po bankroto bylos iškėlimo kaip buvęs įmonės vadovas prisistato ir dėl ieškovo dokumentų bei dalies turto perdavimo su administratoriumi bendrauja R. V., de jure įmonėje ėjęs direktoriaus pavaduotojo pareigas. Taigi, faktiškas įmonės vadovas iki bankroto bylos iškėlimo buvo R. V.. Todėl atsakovams solidari atsakomybė kyla LR CK 2.50 straipsnio 3 dalies pagrindu. Teismui pripažinus, kad R. V. iki bankroto bylos iškėlimo pasirašinėdamas dokumentus veikė kaip įmonės vadovas, atsakomybė jam kyla LR CK 2. 87 straipsnio pagrindu. Atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis neperdavė bankrutuojančios įmonės turto, taip pažeisdamas LR CK 2.84 straipsnio 4 dalies nuostatas, nes supainiojo juridinio asmens turtą su savo turtu. Dėl neperduoto turto bankrutuojanti įmonė patyrė 275496,74 Lt žalą.

3Atsakovas R. V. atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 85-87). Nurodo, kad UAB „Automoderna“ nėra ir nebuvo transporto priemonės Harley Davidson FLHRS (valstybinis Nr. ( - )) savininkė. Šios transporto priemonės savininkė yra UAB „Karmena“. UAB „Automoderna“ transportavo šią transporto priemonę iš JAV į Lietuvą UAB „Karmena“ užsakymu, tačiau neįgijo jokių nuosavybės ar disponavimo teisių į šią priemonę. Teigia, jog atsakovas iš įmonės kasos pagal 2010-06-30 avansinę apyskaitą paėmė 92 319,10 Lt, kurie buvo panaudoti įmonės veikloje, t.y. šiais pinigais buvo sumokėta už įvairias automobilių detales tiekėjams. Šių pinigų panaudojimas yra pagrįstas buhalteriniais dokumentais, kurie buvo pateikti bankroto administratoriui kartu su visais kitais UAB „Automoderna“ dokumentais. Kadangi atsakovas visus įmonės dokumentus pateikė ieškovui, negali pateikti įrodymų patvirtinančių nurodytas aplinkybes.

4Atsakovas O. V. M. atsiliepimo į ieškinį ir patikslintą ieškinį nepateikė, teismo posėdžiuose nedalyvavo.

5Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovo atstovas patikslintą ieškinį palaikė ir prašė jį patenkinti ir priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas teikiant atsakovams procesinius dokumentus.

6Atsakovai į teismo posėdį neatvyko. Jiems apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (CPK 130 straipsnis). Byla nagrinėtina atsakovams nedalyvaujant.

7Patikslintas ieškinys iš dalies tenkintinas.

8Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. liepos 1 d. nutartimi UAB „Automoderna“ pripažino nemokia įmone ir jai iškėlė bankroto bylą. Ieškovas pareikštu reikalavimu prašo iš faktiškai ėjusio bendrovės direktoriaus pareigas asmens bei bendrovės akcininko R. V. ir kito bendrovės akcininko O. V. M. priteisti solidariai žalos atlyginimą nurodydamas, kad atsakovui R. V. iš bendrovės buvo išduotos 128 606,37 Lt piniginės lėšos, kurių jis negrąžino ir neturi jų panaudojimo pateisinimo, o taip pat neperdavė transporto priemonių bankrutuojančios įmonės administratoriui už 37000 Lt ir administratoriui nebuvo perduotos 105920,27 Lt piniginės lėšos apskaitytos bendrovės kasoje. Ieškovo nuomone, atsakovui O. V. M. civilinė atsakomybė atsiranda, kaip bendrovės savininkui, valdančiam 20 proc. bendrovės akcijų dėl jo neveikimo sušaukti akcininkų susirinkimą (CK 2. 50 straipsnio 3 dalis).

9Nagrinėjamos bylos medžiaga nustatyta, kad 2009 m. spalio 15 d. iš bendrovės UAB „Automoderna“ direktoriaus pareigų buvo atleistas A. G.. Iki 2010 m. liepos mėn. šios bendrovės vadovas apskritai nebuvo paskirtas. Iš byloje pateiktų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų bei perdavimo-priėmimo aktų pagal kuriuos UAB „Automoderna“ turtas buvo perduotas bankrutavusios įmonės administratoriui matyti, kad dokumentus pasirašinėjo atsakovas R. V.. Atsakovas R. V. atstovavo UAB „Automoderna“ ir vykdant Kauno apskrities VMI patikrinimą bendrovėje (t. 1, b.l. 34-93). Bendrovės avanso apyskaitoje sudarytoje 2010 m. sausio 31 d. taip pat atsakovas R. V. įvardijamas direktoriaus pavaduotoju. Prekes pagal PVM sąskaitą-faktūrą išrašytą 2010 m. sausio 12 d. bankrutavusios bendrovės vardu priėmė atsakovas R. V. (t 1., b.l. 112). Byloje yra ir kitų dokumentų, kuriuos pasirašė UAB „Automoderna“ atstovaujantis atsakovas V. V.. Taigi, teismas įvertinęs byloje pateiktus duomenis sprendžia, kad minėtas atsakovas nors ir nepaskirtas UAB „Automoderna“ direktoriumi, tačiau faktiškai atliko bankrutavusios bendrovės vadovo pareigas ir vadovavo bendrovės ūkinei-komercinei veiklai. Pagal bendrovės įstatų 7. 1 – 7. 4. 15 punktus yra nustatyta bendrovės vadovo kompetencija pagal kurią bendrovės direktorius yra atsakingas už įmonės veiklą. Tokia įstatuose nustatyta tvarka nesiskiria nuo nustatytos tvarkos Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme. Be atsakovo R. V. atsakomybės ieškovas byloje kelia civilinės atsakomybės klausimą ir atsakovui O.V. M., kaip bendrovės akcininkui, kuris jo nuomone, neinicijavo visuotinio akcininkų susirinkimo spręsti klausimą dėl vadovo paskyrimo. Teismas sprendžia, kad paminėtam atsakovui civilinė atsakomybė negali atsirasti, nes kaip jau yra nustatyta, kad visas bendrovės vadovo funkcijas savarankiškai atliko atsakovas R. V. ir pastarasis prisiėmė vienasmenio valdymo organo pareigas, todėl jis vienas turi pareigą atlyginti ieškovui susidariusią žalą. Tai, kad atsakovas O.V. M. valdydamas 20 proc. bendrovės akcijų neinicijavo bendrovės vadovo paskyrimo negali būti vertinama kaip jo neveikimas ir teisinių pareigų nevykdymas Akcinių bendrovių įstatyme nurodyta prasme. Tokiu būtu nėra pagrindo konstatuoti šio atsakovo neteisėtus veiksmus kaip civilinės atsakomybės sąlygą. Ieškovo nurodytos Lietuvos apeliacinio teismo civilinės bylos Nr. 2A-197/2010 faktinės aplinkybės nėra tapačios nagrinėjamai bylai, todėl teismas spręsdamas ginčą tokiu apeliacinės instancijos teismo priimtu procesiniu sprendimu nesiremia. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje daugelį kartų yra pažymėjęs, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Daugelis bendrovės vadovo, kaip valdymo organo ir atstovo, pareigų ir teisių nustatytos įstatymu (ABĮ 19 straipsnio 6, 8 dalys, 37 straipsnio 5, 8, 9, 10 dalys, CK 2.81 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 1 dalis, 2.87 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalys ir kt.). Pagal paminėtas įstatymų nuostatas įmonės vadovo pareigos yra labiau civilinio teisinio pobūdžio – vienvaldiškai veikti bendrovės vardu jos santykiuose su kitais asmenimis, bendrovės ir kitų bendrovės organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, būti lojaliam bendrovei, laikytis konfidencialumo ir kt. Už savo pareigų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą bendrovės vadovas atsako įstatymų nustatyta tvarka (ABĮ 37 straipsnio 10 dalis, CK 2.82 straipsnio 3, 4 dalys, 2.83 straipsnio 3 dalis, 2.87 straipsnio 7 dalis). Bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo kaltais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą. Civilinės atsakomybės esminis požymis – visiškas nuostolių atlyginimo principas (CK 6.251 straipsnis), kurį, be kita ko, lemia pirmiau nurodytas specifiškas bendrovės vadovo teisinis statusas, susijęs su vadovui keliamais aukštesniais elgesio standartais ir suteiktų įgaliojimų mastas. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1130/2003).

10CK 2.87 straipsnis įtvirtina pagrindinius juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principus: juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai, protingai, apdairiai, būti lojaliam, laikytis konfidencialumo, vengti interesų konflikto, nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu. Bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, todėl visi anksčiau nurodyti juridinio asmens valdymo organo nariui nustatyti reikalavimai taikomi ir jam (Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 1 d.). Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens valdymo organo nariui atsiranda teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą. Žala juridiniam asmeniui atlyginama visiškai, jeigu įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.).

11Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 275 496,74 Lt nuostolių. Atsakovas R. V. nesutinka su ieškovo reikalaujamų nuostolių faktu, tačiau patikimų argumentų dėl teisės reikalauti atlyginti žalą bei dėl žalos dydžio atsiliepime nepateikia.

12Nagrinėjamos bylos medžiaga (Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomo turto duomenimis t. 1., b.l. 12-30) nustatyta, kad transporto priemonių savininkė, kurios nebuvo perduotos bankrutuojančios bendrovės administratoriui yra UAB „Automoderna“. Atsakovas R. V. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ginčo transporto priemonės priklauso kitiems asmenims ir bendrovė jokių nuosavybės teisių į jas neįgijo, pagal dokumentus šio transporto priemonės buvo perduotos administratoriui. Teismo vertinimu, tokie atsakovo atsikirtimai nepagrįsti, nes jie neparemti byloje esančiais įrodymais. Tokie atsakovo teiginiai, jam nevykdant pareigos atsikirtimų pagrindu pateikti įrodymus pagal CPK 178 straipsnį yra nepagrįsti ir atmestini. Byloje yra pateikti buhalteriniai dokumentai – 2010 m. birželio 30 d. avansinė apyskaita, iš kurios matyti, kad atsakovas R. V. iš bendrovės paėmė 92 319,10 Lt sumą. Atsakovas atsiliepime teigia, kad šių piniginių lėšų panaudojimas yra pagrįstas buhalteriniais dokumentai ir jie buvo perduoti bankrutavusios įmonės administratoriui. Teismas įvertinęs byloje pateiktus įrodymus sprendžia, kad tokie atsakovo atsikirtimai nepagrįsti, nes jo atsiliepime nurodyti teiginiai neįrodyti. Kitų argumentų dėl žalos dydžio atsakovas atsileipime į ieškinį nepateikė ir teismo posėdyje nedalyvavo. Taigi, teismas remdamasis byloje surinktais faktiniais duomenimis daro labiau tikėtiną išvadą ieškovo patikslintame ieškinyje nurodytiems faktams buvus, nei jiems nebuvus (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-260/2001; Nr. 3K-3-462/2002; Nr. 3K-3-416/2007). Teismas vertindamas šioje konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, vadovaujasi ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis).

13Įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą yra pagrindas konstatuoti, kad atsakovas R. V. savo veiksmais netinkamai ir nerūpestingai atliko bendrovės vadovo pareigas, todėl yra kaltas dėl įmonei padarytos žalos ir jo veiksmuose yra visos būtinos sąlygos civiliniai atsakomybei atsirasti (CK 2. 87 straipsnio 7 dalis, CK 6. 246-6. 249 straipsniai ).

14Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovo pateiktas patikslintas ieškinys atsakovo R. V. atžvilgiu pripažintinas pagrįstu.

15Vadovaujantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 93 straipsniu iš atsakovo R. V. ieškovei UAB „Automoderna“priteitina 300 Lt antstolio pagalbai įteikiant procesinius dokumentus apmokėti. Ieškovės prašymas priteisti skelbimų spaudoje išlaidas netenkintinas, kadangi iki bylos išnagrinėjimo pabaigos nepateikti šių išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai (CPK 178 str.).

16Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalies taisykles iš atsakovo R. V. priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

18Patikslintą ieškinį patenkinti iš dalies.

19Iš atsakovo R. V. (a/k ( - ) priteisti 275 496,74 Lt žalos atlyginimo bei 300 Lt antstolio pagalbai įteikiant procesinius dokumentus apmokėti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Automoderna“ (į.k. 135110219).

20Iš atsakovo R. V. priteisti 6510 Lt žyminį mokestį ir 21 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

21Likusioje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Vilijai... 2. Ieškovė bankrutavusi UAB „Automoderna“ patikslintu ieškiniu prašo... 3. Atsakovas R. V. atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti, priteisti... 4. Atsakovas O. V. M. atsiliepimo į ieškinį ir patikslintą ieškinį... 5. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovo atstovas patikslintą ieškinį... 6. Atsakovai į teismo posėdį neatvyko. Jiems apie teismo posėdžio vietą ir... 7. Patikslintas ieškinys iš dalies tenkintinas.... 8. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. liepos 1 d. nutartimi UAB... 9. Nagrinėjamos bylos medžiaga nustatyta, kad 2009 m. spalio 15 d. iš... 10. CK 2.87 straipsnis įtvirtina pagrindinius juridinio asmens valdymo organo... 11. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 275 496,74 Lt nuostolių. Atsakovas R.... 12. Nagrinėjamos bylos medžiaga (Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomo turto... 13. Įvertinus byloje pateiktų įrodymų visumą yra pagrindas konstatuoti, kad... 14. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovo pateiktas patikslintas ieškinys... 15. Vadovaujantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 93 straipsniu iš atsakovo... 16. Pagal CPK 96 straipsnio 1 dalies taisykles iš atsakovo R. V. priteistinos... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 263-270 straipsniais,... 18. Patikslintą ieškinį patenkinti iš dalies.... 19. Iš atsakovo R. V. (a/k ( - ) priteisti 275 496,74 Lt žalos atlyginimo bei 300... 20. Iš atsakovo R. V. priteisti 6510 Lt žyminį mokestį ir 21 Lt išlaidų,... 21. Likusioje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...