Byla e2A-1429-265/2016

1Klaipėdos apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondos Andrulienės, Mariaus Dobrovolskio ir Alvydo Žerlausko ((kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Valstybinės įmonės Turto banko (toliau – VĮ Turto bankas) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos bendrabutis“ (toliau – UAB „Klaipėdos bendrabutis“) ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai VĮ Turto banko dėl įpareigojimo įforminti palikimo priėmimą ir skolos už suteiktas paslaugas priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, B. K., S. V. G., R. G..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė ieškiniu prašė pripažinti, kad Lietuvos Respublikos valstybei M. G., asmens kodas ( - ) turtas perėjo nuo jo mirties dienos, t. y. nuo 2013-10-21, ir įpareigoti valstybę, atstovaujančią VĮ Turto banko, nedelsiant įforminti įstatymo pagrindu įvykusį palikimo perėjimo valstybei juridinį faktą, priteisti iš atsakovės 415,25 Eur įsiskolinimą už suteiktas administravimo, komunalines ir kitas paslaugas, susidariusį po M. G. mirties, t. y. nuo 2013-10 iki 2015-09.
 2. Nurodė, kad ieškovė teikia butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų administravimo, komunalines ir techninės eksploatacijos priežiūros paslaugas Klaipėdos mieste. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-14 įsakymu Nr. AD1-615 ,,Dėl Uždarosios akcinės bendrovės ,,Klaipėdos bendrautis" paskyrimo Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore" ieškovė buvo paskirta daugiabučių namų, esančių Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, bendrosios nuosavybės administratore, kartu su šiuo įsakymu buvo pridėtas administruojamų namų sąrašas, į kurį pateko ir daugiabučio gyvenamasis namas, kuriame buvo skolininkui nuosavybės teise priklausęs butas Duomenys neskelbtini. Ieškovė, pateikusi Centrinės hipotekos įstaigos Testamentų registrui užklausą dėl M. G. mirties ir galimai egzistuojančio šio asmens palikimo priėmimo faktų, buvo informuota, jog Testamentų registre nėra įregistruotų palikėjų sudarytų testamentų ir palikimo priėmimo faktų. Ieškovė nurodė, jog nesant įpėdinių ar pastariesiems nepriėmus palikimo, mirusiojo turtas paveldėjimo teise pereina valstybei. Atkreipė dėmesį, jog valstybė palikimą privalo priimti per įmanomai trumpiausią laiką, be išlygų. Remdamasi CK 5.3 straipsnio 1 dalimi nurodė, jog valstybei palikimas pereina, ir pareiga atsakyti pagal palikėjo prievoles atsiranda nuo palikimo atsiradimo dienos, t. y. nuo palikėjo mirties momento. Nuo 2013 m. spalio mėn. iki 2015 m. rugsėjo mėn. už suteiktas administravimo, komunalines ir kitas paslaugas M. G. nuosavybes teise priklausiusiam 1/2 butui Duomenys neskelbtini, įsiskolinimas sudaro 415,25 Eur. Valstybė, kaip nauja turto savininkė, turi pareigą sumokėti įsiskolinimą, susidariusį po M. G. mirties.
 3. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad nebuvo gavusi jokios informacijos apie palikėjo M. G. palikimo perėjimą valstybei. Teigė, jog ieškovė pirmą kartą į teismą su ieškiniu dėl įsiskolinimo išieškojimo kreipėsi daugiau nei po 2 metų, kai visiškai nebuvo atliekami jokie mokėjimai už suteiktas paslaugas, tinkamai nevykdė savo pareigos kontroliuoti, kaip butų ir kitų patalpų savininkai moka mokesčius už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, techninę priežiūrą, komunalines ir kitas paslaugas. Nurodė, kad ieškovė įsiskolinimą nepagrįstai prašo priteisti už visą butą, kai palikėjui M. G. priklausė ½ buto Duomenys neskelbtini.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Klaipėdos apylinkės teismas 2016 m. gegužės 31 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Pripažino, kad nė vienam iš įpėdinių nepriėmus palikimo po M. G., a. k. ( - ) mirties 2013-10-21, jo palikimas perėjo valstybei nuo palikimo atsiradimo dienos, t. y. nuo 2013-10-21, ir įpareigojo atsakovę valstybę, atstovaujamą Valstybės Įmonės Turto banko, įforminti įstatymo pagrindu įvykusį palikimo perėjimo valstybei juridinį faktą. Priteisė iš atsakovės Valstybės, atstovaujamos VĮ Turto banko 296,13 Eur skolos ir 37,41 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB ,,Klaipėdos bendrabutis“. Kitoje dalyje ieškinį atmetė.
 2. Teismas nustatė, jog Testamentų registre nėra įregistruota palikimo, atsiradusio po palikėjo mirties, priėmimo juridinių faktų ar palikėjo sudaryto testamento. Atsižvelgė į tai, kad galimi palikėjo įpėdiniai, byloje įtraukti trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, duomenų apie tai, jog išreiškė valią priimti palikimą, ar apie ketinimą priimti palikimą, nepateikė, todėl padarė išvadą, kad M. G. turtas paveldėjimo teise pereina valstybei.
 3. Atsižvelgdamas į tai, kad palikimą priėmusiems įpėdiniams ar paveldimą turtą perėmusiai valstybei tenka pareiga vykdyti tiek iki palikėjo mirties atsiradusius įsipareigojimus, susijusius su paveldimu turtu, tiek ir po palikėjo mirties atsiradusius įsipareigojimus, teismas iš atsakovės priteisė 296,13 Eur įsiskolinimą ir pažymėjo, jog iš atsakovės nepriteistinas įsiskolinimas už šalto ir karšto vandens tiekimą, atitinkamai 81,17 Eur ir 37,95 Eur, nes ši paslauga nebuvo teikiama, kadangi naudotojas mirė 2013-10-21.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9

 1. Atsakovė apeliaciniu skundu prašo iš dalies panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 31 d. sprendimą, kurioje iš atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos VĮ Turto banko, priteista 296,13 Eur skola ir priimti naują sprendimą šioje dalyje - ieškinį atmesti.
 2. Teigia, kad dėl susikaupusios skolos kalta ieškovė, kadangi UAB „Klaipėdos bendrabutis“ turi imperatyviai apibrėžtą pareigą kontroliuoti, kaip kiekvieną mėnesį mokami mokesčiai, o dėl mokesčių nemokančių butų ir kitų patalpų savininkų kreiptis į teismą dėl įsiskolinimo išieškojimo. Pažymi, jog ieškovė į teismą kreipėsi tik praėjus daugiau nei dviem metams nuo palikimo atsiradimo. Mano, jog ieškovė pažeidė CK 6.200 straipsnyje 2 dalyje įtvirtintą sutarties šalių bendradarbiavimo principą ir, žinodama apie didėjančias skolas už administravimo išlaidas, nesiėmė priemonių skolų didėjimo priežastims nustatyti. Nurodo, jog skola iš esmės kaupėsi dėl to, kad ieškovė nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga, todėl skola iš atsakovės gali būti priteista tik nuo sužinojimo apie prievolę perimti buto savininko pareigas momento.
 3. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 31 d. sprendimą nepakeistą.
 4. Nurodo, kad Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai imperatyviai neapibrėžia ieškovės pareigos kreiptis į teismą dėl įsiskolinimo išieškojimo, nuostatuose nėra nurodytas tikslus įsiskolinimo dydis/nemokumo laikotarpis, dėl kurio ieškovas privalėtų kreiptis į teismą siekdamas apginti savo pažeistas teises. Mano, jog ieškovė turėjo teisę kreiptis į teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo per dešimties metų laikotarpį. Nurodo, jog ieškovė neturėjo pagrindo domėtis mokesčių mokėjimo procesu, kadangi mokesčiai buvo mokami iki 2014 m. gegužės mėn., nors M. G. mirė 2013-10-21. Pažymi, jog skolininkas ir anksčiau nevykdė savo turtinių prievolių, tai įrodo Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimai. Nurodo, jog nors ieškovė laikotarpiu nuo sužinojimo apie M. G. mirtį iki pareikšto ieškinio neinformavo valstybinių institucijų, tai neturėtų būti vertinama esminiu kreditoriaus pareigų pažeidimu. Pažymėjo, jog visą skolos laikotarpį ieškovė teikė administravimo, techninės priežiūros ir kitas paslaugas, todėl ieškovės patirtų nuostolių dydis pripažinus ieškovę netinkamai vykdžius savo, kaip kreditorės, pareigą informuoti skolininką, iš esmės pažeistų šalių interesų pusiausvyrą bei proporcingumo principą.

10IV. Apeliacinis skundas atmestinas

11

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą, ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis), bylą nagrinėja neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.
 2. Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo dalies, kuria teismas iš atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos VĮ Turto banko, priteisė ieškovei UAB „Klaipėdos bendrabutis“ 296,13 Eur skolą, teisėtumo ir pagrįstumo.
 3. Nustatyta, kad ieškovė UAB „Klaipėdos bendrabutis“ 2005-04-14 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-615 yra paskirta daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Duomenys neskelbtini, administratore. ½ dalis buto, esančio Duomenys neskelbtini, nuosavybės teise priklausė M. G. 2005-02-25 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu. Kita ½ šio buto dalis nuosavybės teise priklauso B. K. nuo 2014-10-24 dovanojimo sutarties pagrindu. M. G. mirė 2013-10-21. Įsiskolinimas už ieškovės teikiamas administravimo, komunalinių ir techninės priežiūros paslaugas, teikiamas M. G. nuosavybės teise priklausiusiam ½ butui Duomenys neskelbtini, už laikotarpį nuo 2013 m. spalio mėn. iki 2015-09-31 sudaro 415,25 Eur. Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovės ieškinį iš dalies ir pripažino, kad nė vienam iš įpėdinių nepriėmus palikimo po M. G. mirties, jo palikimas perėjo valstybei nuo palikimo atsiradimo dienos, t. y. nuo 2013-10-21, ir įpareigojo atsakovę valstybę, atstovaujamą VĮ Turto banko, įforminti įstatymo pagrindu įvykusį palikimo perėjimo valstybei juridinį faktą. Iš atsakovės Lietuvos Respublikos, atstovaujamos VĮ Turto banko, priteisė 296,13 Eur skolą. Įsiskolinimo už šalto ir karšto vandens tiekimą, atitinkamai 81,17 Eur ir 37,95 Eur, nepriteisė, nes ši paslauga po M. G. mirties nebuvo teikiama.
 4. Apeliantė neginčija fakto, jog valstybei palikimas perėjo po M. G. mirties, tačiau nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistu įsiskolinimu ir nurodo, kad dėl susikaupusios skolos kalta ieškovė.
 5. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog palikimą priėmusiems įpėdiniams ar paveldimą turtą perėmusiai valstybei tenka pareiga vykdyti tiek iki palikėjo mirties atsiradusias prievoles, t. y. paveldėtus įsipareigojimus, tiek ir po palikėjo mirties atsiradusius įsipareigojimus, susijusius su paveldimu turtu. Prievolės, atsiradusios po palikėjo mirties, nėra palikėjo prievolės. Tai yra naujo turto savininko (įpėdinio) prievolės, atsiradusios dėl jo, kaip turto savininko, ir kitų asmenų prievolinių teisinių santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014).
 6. Nagrinėjamu atveju atsakovė ½ dalies buto, Duomenys neskelbtini, savininke tapo po savininko M. G. mirties, t. y. nuo 2013-10-21. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad konkrečiu atveju ieškovės prašyta iš atsakovės priteisti skola susidarė laikotarpiu po buto palikėjo mirties, t. y. tuomet, kai butas nuosavybės teise priklausė atsakovei.
 7. Apeliantės argumentai, jog pati ieškovė yra kalta dėl skolos susidarymo, nes pažeidė šalių bendradarbiavimo principą, ilgą laiką neinformavo atsakovės apie buvusio buto savininko mirtį, atmestini kaip nepagrįsti.
 8. Vykdydamos sutartį šalys privalo bendradarbiauti (CK 6.200 straipsnio 2 dalis). Šalių bendradarbiavimo principas reikšmingas vertinant, kaip prievolės šalys keitėsi informacija, reikšminga prievolei vykdyti, iš sutarties sąlygų kilusiems neaiškumams pašalinti, ar nebuvo pažeista šalių turtinių interesų pusiausvyra, ir ar viena šalis iš šio sandorio negavo nepagrįstos naudos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 3K-7-3/2006; 2014 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2014). Kasacinio teismo išaiškinta, kad kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas negali įvykdyti prievolės dėl nepakankamo kreditoriaus bendradarbiavimo su skolininku arba dėl kitokios kreditoriaus kaltės (CK 6.64 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Net ir konstatavus kreditoriaus kaltės dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo buvimą, CK 6.259 straipsnis palieka teismo diskrecijai spręsti, ar kreditoriaus kaltės laipsnis, forma, apimtis ir pan. sudaro pagrindą sumažinti skolininko atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2008).
 9. Iš dalies sutiktina su atsakove, kad ieškovė ilgą laiką nesiėmė priemonių didėjančioms skoloms sustabdyti, tačiau pažymėtina, kad įstatymas nenumato konkretaus termino, be ieškinio senaties, kada kreditorius turi pradėti ginti savo pažeistas teises.
 10. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai (galiojusių iki 2015-09-11) 6.2. p., 6.3. p., 9 p. nenurodo imperatyvios ieškovės pareigos kreiptis į teismą dėl mokesčių nemokančių butų ir kitų patalpų savininkų, t. y. nuostatuose nėra nurodytas tikslus įsiskolinimo dydis/nemokumo laikotarpis, dėl kurio ieškovė privalėtų kreiptis į teismą siekdama apginti savo pažeistas teises.
 11. Pažymėtina, kad ieškovė, kaip specifinis subjektas, teikia paslaugas labai dideliam vartotojų skaičiui, todėl objektyviai neįmanoma preciziškai kontroliuoti jų kaitos, taip pat mirties atvejų. Akcentuotina, jog ieškovė, sužinojusi apie palikėjo mirtį, ėmėsi aktyvių veiksmų, tai yra 2015-12-01, gavusi pažymą iš Gyventojų registro tarnybos apie M. G. mirtį, 2015-12-07 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu dėl įpareigojimo įforminti palikimo priėmimą bei skolos už suteiktas paslaugas priteisimo. Pritartina ieškovės atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytiems argumentams, jog ieškovė neturėjo realaus pagrindo domėtis mokesčių mokėjimo procesu ir egzistuojančiu M. G. mirties faktu, kadangi skola pradėjo kauptis tik nuo 2014 m. gegužės mėnesio. Pažymėtina, kad M. G. ir anksčiau nevykdė savo turtinių prievolių. Iš informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad ginčo buto savininkas sistemingai nemokėjo mokesčių už patiektą šilumą, skolos priteistos teismo sprendimais (Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimai civilinėse bylose Nr. 2-6080-37/2008, Nr. 2-5890-328/2009, 2-2485-512/2009, 2-10845-794/2010). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes manytina, jog tai, kad ir toliau nebuvo mokami mokesčiai, augo skolos, negalėjo sukelti ieškovei išskirtinio susirūpinimo. Todėl po palikėjo mirties susidaręs atsakovės įsiskolinimas už jai, kaip buto savininkei, tiektą šilumos energiją – 296,13 Eur pirmosios instancijos teismo buvo priteistas pagrįstai, nepaisant atsakovės atsikirtimų dėl ieškovės nebendradarbiavimo ir nesavalaikio informavimo apie susidariusį įsiskolinimą.
 12. Kasacinio teismo išaiškinta, jog valstybei visais atvejais atsakant už palikėjo skolas tik paveldėto turto tikrąja verte (CK 5.62 straipsnio 3 dalis), neaktualu, jog ji būtų informuota apie kreditorių reikalavimus prieš jai atliekant palikimo perėjimo valstybei įforminimo veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-18/2014). Todėl spręstina, kad ieškovės aktyvių veiksmų nebuvimas negali būti vertinamas kaip esminis kreditorės pareigų pažeidimas.
 13. Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pripažinti, jog šią bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pažeidė materialiosios ir procesinės teisės normas, nukrypo nuo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo procesinį sprendimą, konstatuoja, kad jį panaikinti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai