Byla 3K-3-121/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Birutės Janavičiūtės, Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Vasarienės (pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Finansų rizikos valdymas“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 25 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Finansų rizikos valdymas“ ieškinį atsakovui A. J. dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Finansų rizikos valdymas“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 167 537,40 Lt skolos, 18 018,26 Lt delspinigių ir 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos nuo priteistos sumos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

62007 m. birželio 11 d. ieškovas UAB „Finansų rizikos valdymas“ (buvęs pavadinimas – UAB „Finasta“ rizikos valdymas) ir atsakovas A. J. sudarė sutartį dėl investicinių vienetų atpirkimo (toliau – ir Sutartis). Sutartimi atsakovas perleido ieškovo nuosavybėn 1 450,9555 investicinių vienetų už 200 202,84 Lt ir įsipareigojo šiuos vienetus atpirkti iš ieškovo iki 2008 m. birželio 11 d. už kainą, apskaičiuotą pagal sutartyje nustatytą formulę. Suėjus nustatytam terminui, atsakovas neatpirko perleistų investicinių vienetų.

7Ieškovas nurodė, kad, siekdamas toliau tęsti geranorišku bendradarbiavimu grįstus santykius, siūlė abiem šalims priimtinus susidariusios situacijos sprendimo variantus, derėjosi dėl atpirkimo termino pratęsimo, tačiau, nepavykus susitarti, 2008 m. lapkričio 21 d. investicinius vienetus pardavė už 72 244,53 Lt. Iš gautos sumos buvo padengti iki investicinių vienetų pardavimo susidarę 16 316,53 Lt dydžio delspinigiai, o likusi dalis buvo skirta atsakovo atpirkimo sumai sumokėti.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovui iš atsakovo 144 024,53 Lt skolos ir procesines palūkanas, kitą ieškinio dalį atmetė.

10Teismas šalių sudarytą sutartį kvalifikavo atpirkimo sutartimi, kuria viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja parduoti finansines priemones kitai šaliai (pirkėjui), ši sumoka pirkimo kainą, o pardavėjas įsipareigoja atpirkti parduotas finansines priemones už sutartą kainą nustatytu laiku ateityje. Šiose sutartyse paprastai numatoma, kad, finansinių priemonių kainai nukritus žemiau sutartos sumos, pardavėjas turi pervesti garantinį įnašą. Teismas nustatė, kad atsakovas nustatytu laiku neatpirko perleistų investicinių vienetų, taip pat padarė išvadą, kad šie investiciniai vienetai turi būti atpirkti už kainą, apskaičiuotą 2008 m. birželio 11 d. pagal Sutartyje nurodytą formulę, o ne apskaičiuotą ieškinio padavimo dieną. Tokia kaina sudaro 216 269,06 Lt.

11Teismas pažymėjo, kad pagal sudarytą sutartį, atsakovui neatpirkus investicinių vienetų per 10 darbo dienų, ieškovas turi teisę parduoti juos savo nuožiūra. Teismo nuomone, nors tai yra ieškovo teisė, o ne pareiga, atsižvelgiant į sutarties esmę ir specifiką, nuolatinę vertybinių popierių vertės kaitą, ieškovas turėjo parduoti investicinius vienetus per dešimt dienų, pasibaigus sutarties terminui, o ne praėjus 163 dienoms. Tai, kad investicinio vieneto vertė 2008 m. birželio 11 d. buvo 153,60 Lt (didesnė už sutartyje nustatytą ribinę vertę), o investiciniai vienetai buvo parduoti po pusmečio mažesnėmis kainomis, rodo ieškovo nesąžiningumą, piktnaudžiavimą savo teisėmis ir nesiėmimą priemonių nuostoliams išvengti. Dėl to, teismo nuomone, taikyti atsakovui atsakomybę už ieškovo nuostolius ir priteisti delspinigius būtų neteisinga. Remdamasis tuo, teismas atmetė reikalavimą priteisti delspinigius, skaičiuotus tiek iki investicinių vienetų pardavimo, tiek iki ieškinio pateikimo. Teismas konstatavo, kad atsakovas privalo grąžinti ieškovui skirtumą tarp privalomos 2008 m. birželio 11 d. sumokėti 216 269,06 Lt sumos ir ieškovo gautos 72 244,53 Lt sumos už investicinių vienetų pardavimą – 144 024,53 Lt.

12Teismas taip pat pažymėjo, kad nėra duomenų, jog ieškovas būtų vykdęs pareigą pranešti atsakovui apie sutarties riziką. Ieškovui, kaip finansų maklerio įmonei, tenka didesnis atsakomybės rizikos laipsnis, keliami didesni apdairumo ir rūpestingumo standartai, taip pat jis turi veikti kliento interesais. Atsakovas, kaip neprofesionalus investuotojas, neturi stebėti finansinių priemonių rinkos kainos pokyčio, tokia pareiga tenka ieškovui. Šis tik po keturių mėnesių po sutarties pasibaigimo pranešė atsakovui dėl papildomų garantinių įnašų mokėjimo, tačiau jam buvo sunku sureaguoti, nes suma buvo pakankamai didelė. Teismas pažymėjo, kad šių aplinkybių pagrindu tenkinta tik ieškinio dalis dėl skolos priteisimo.

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą pakeitė – panaikino sprendimo dalį, kuria ieškovui iš atsakovo priteista 144 024,53 Lt skola, 5 proc. procesinių palūkanų ir 3880 Lt žyminio mokesčio, taip pat valstybei iš atsakovo – 6,85 Lt pašto išlaidų, ir šiuos ieškinio reikalavimus atmetė; kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą; priteisė atsakovui iš ieškovo 1940 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, valstybei iš ieškovo – 1940 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

14Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad šalių sudaryta sutartimi ieškovas atsakovui iš esmės teikė investicines paslaugas, nurodytas Finansinių priemonių rinkų įstatyme. Tokį aiškinimą pagrindžia ir byloje esantis Vertybinių popierių komisijos 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimas dėl teisės pažeidimo bylos, kuriame vertinti iš esmės analogiški šalių sudarytai sutarčiai sandoriai bei konstatuota, kad ieškovas, neturėdamas tam būtinos licencijos, teikė investicines paslaugas neprofesionaliesiems investuotojams, taip pat Vertybinių popierių komisijos 2010 m. rugsėjo 23 d. išaiškinimas dėl finansinių priemonių atpirkimo ir atvirkštinio atpirkimo sandorių bei šiems sandoriams artimų skolinimo susitarimų traktavimo ir finansų tarpininkams taikomų pareigų vykdymo išaiškinimo. Dėl to, priešingai nei teigia ieškovas, tarp šalių susiklostę santykiai nebuvo tradiciniai paskolos santykiai, kad ieškovui taikytina Finansinių priemonių rinkų įstatyme finansų maklerio įmonei įtvirtinta pareiga sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis klientui sąlygomis ir jo interesais (22 straipsnio 1 dalis), taip pat bendroji didesnio rūpestingumo ir atidumo pareiga, taikoma atitinkamos veiklos profesionalui (CK 6.38 straipsnio 2 dalis, 6.256 straipsnio 3 dalis). Tai, kad, sudarant sutartį, tarpininkavo AB FMĮ „Finasta“, nurodyto aplinkybių vertinimo nekeičia, nes šis tarpininkas buvo su ieškovu susijęs asmuo.

15Atsakovui investicinių vienetų iki 2008 m. birželio 11 d. neatpirkus, ieškovas juos pardavė 2008 m. lapkričio 21 d. (163 dienos po nustatyto termino) už 72 244,53 Lt. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad investicinių vienetų vertė 2008 m. birželio 11 d. buvo 222 881,13 Lt – didesnė tiek už jų perleidimo kainą (200 202,84 Lt), tiek už jų atpirkimo kainą pagal sutartyje nustatytą formulę (216 269,07 Lt). Nors Sutarties 7.5 punkte detalizuojama, kad ieškovas įgyja teisę laisvai disponuoti perleistais investiciniais vienetais per dešimt darbo dienų po šių vienetų neatpirkimo, ieškovas, matydamas atsakovo pateiktus įrodymus, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių duomenų, kurie pagrįstų, kokia aptariamų investicinių vienetų vertė buvo nurodytu metu ar praėjus protingam laiko tarpui po jo (CPK 12 straipsnis).

16Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo veiksmus, realizuojant atsakovo neatpirktus investicinius vienetus tik po 163 dienų nuo jų atpirkimo termino, vertino kaip neapdairius ir neatsargius, bei padarė teisingą išvadą, kad tokiu atveju nuostolius turi prisiimti pats ieškovas. Jis tik po keturių mėnesių po investicinių vienetų atpirkimo termino pabaigos raštu informavo atsakovą apie būtinumą mokėti garantinę įmoką investicinių vienetų vertei nukritus žemiau sutartyje nustatytos ribos (Sutarties 5.1 punktas). Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą iš esmės neneigė atsakovo argumentų, kad šis žodžiu buvo iš karto atsisakęs pratęsti sutartį ar ją keisti – atsiliepime nurodoma, jog atsakovas vengė raštu patvirtinti žodžiu išreikštus ketinimus. Apeliacinės instancijos vertinimu, net ieškovo nurodomas atsakovo elgesys – slapstymasis ir vengimas bendrauti – buvo pakankamas ir teisėtas pagrindas ieškovui realizuoti neatpirktus investicinius vienetus per protingą laiką, ir būtent taip turėjo elgtis sąžiningas ir atidus finansų rinkos profesionalas. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal šalių sudarytą sutartį atsakovo perleistų investicinių vienetų atpirkimo kaina iš esmės nepriklausė nuo atitinkamo laikotarpio šių vienetų vertės, o delsimas juos atpirkti tik didino atpirkimo kainą (Sutarties 3.3.1, 3.3.2 punktai), t. y. ieškovas, operatyviai nerealizuodamas neatpirktų investicinių vienetų, pagal Sutarties sąlygas iš esmės niekuo nerizikavo.

17Apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, kad pagal byloje esančius įrodymus, ieškovui veikiant pagal teisės aktuose įtvirtintą elgesio modelį (Finansinių priemonių rinkos įstatymo 22 straipsnio 1 dalis, CK 6.38 straipsnio 2 dalis, 6.256 straipsnio 3 dalis) ir laikantis geros moralės, tokios skolos jis galėjo nesunkiai išvengti (CK 6.200 straipsnis, 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.259 straipsnis), atmetė ieškovo reikalavimą priteisti ir pagrindinę skolą.

18III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

19Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 25 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

201. Dėl prievolių vykdymo principų (CK 6.38, 6.200 straipsniai) ir šalių civilinę atsakomybę reglamentuojančių materialiosios teisės normų (CK 6.256, 6.259 straipsniai) netinkamo aiškinimo ir taikymo. Kasatoriaus teigimu, apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė prievolių vykdymo principus ir civilinės atsakomybės nustatymo sąlygas, visą riziką ir civilinę atsakomybę už Sutarties neįvykdymą nustatydamas ieškovui. Tokie apeliacinės instancijos teismo argumentai pažeidžia prievolių vykdymo esmę, t. y. prievolės šalims nustatytą reikalavimą prievoles vykdyti sąžiningai ir tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas civilinės atsakomybės, t. y. skolos priteisimo klausimą, nagrinėjo tik ieškovo veiksmus; neįvertinęs A. J. civilinės atsakomybės atsiradimo priežasčių – Sutarties neįvykdymo, nepagrįstai skolininkui taikė atleidimo nuo civilinės atsakomybės institutą.

21Kasatoriaus vertinimu, atsakovas elgėsi lengvabūdiškai ir neatsakingai laiku neatpirkęs investicinių vienetų, bei galbūt iššvaistydamas jam ieškovo Sutartimi sumokėtą (paskolintą) pinigų sumą, nesugebėjo tinkamai įvykdyti sutartinių prievolių. Atsakovo neatsakingumas ir nesąžiningumas taip pat pasireiškė teismo konstatuotu atsakovo elgesiu, nebendradarbiaujant su ieškovu. Kasatoriaus teigimu, apeliacinės instancijos teismas neįvertino šių A. J. veiksmų neteisėtumo, nesąžiningo elgesio (kontaktų su ieškovu vengimo, slapstymosi, vengimo įforminti Sutarties pabaigimą ir pan.) po Sutarties neįvykdymo, kas lėmė tai, kad ieškovas buvo priverstas nukreipti išieškojimą į perleistus investicinius vienetus. Būtent A. J. neteisėti veiksmai, nevykdant Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų atpirkti investicinius vienetus ir vėlesnis slapstymasis bei kontaktų su UAB „Finansų rizikos valdymas“ vengimas, susijęs priežastiniu ryšiu su skolos ieškovui atsiradimu, todėl jam taikytina atsakomybė pagal CK 6.256 straipsnį.

222. Dėl ieškovo neatidumo ir nerūpestingumo. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai ieškovo imperatyviųjų CK 6.38, 6.200 straipsniuose nustatytų įpareigojimų bendradarbiauti ir kooperuotis vykdymą aiškino kaip ieškovo neatidumą ir nerūpestingumą. Ieškovas, siekdamas užbaigti Sutartį, siūlydamas skolininkui palankius Sutarties pakeitimo variantus (pratęsimą, refinansavimą ir kt.) ir tik nesulaukęs atsako iš jo, pasinaudojo Sutarties 7.4 punkte nustatyta kraštutine teise – realizuoti atsakovo neatpirktus investicinius vienetus.

23Kasatoriaus teigimu, apeliacinės instancijos teismas neteisingai sistemiškai aiškina Finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 straipsnį ir CK 6.259 straipsnį kaip visą riziką ir atsakomybę už sutarties nevykdymu padarytą žalą nustatančius ieškovui kaip profesionaliam investuotojui.

24Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas, taikydamas skolininko atleidimo nuo civilinės atsakomybės institutą, atsakovo neteisėtus ir nesąžiningus veiksmus, vykdant sutartinius įsipareigojimus, vertino kaip aplinkybes, sudarančias pagrindą atleisti atsakovą nuo skolos sumokėjimo.

25Be to, teismas neįvertino, kad ieškovas veikė pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 straipsnio reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai taikė atsakovo atleidimą nuo pagal Sutartį kylančios civilinės atsakomybės, nes pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką būtent sąžininga šalis turi teisę reikalauti papildomų garantijų (šiuo atveju pagal sutarties sąlygas buvo siūloma A. J. sumokėti garantines įmokas, pratęsti sutartį ir pan.). Apeliacinės instancijos teismas neįvertino, kad ieškovo investicinių vienetų pardavimas pagal Sutarties 7.4 punktą yra UAB „Finansų rizikos valdymas“ teisė, bet ne pareiga. Skubus investicinių vienetų pardavimas nebuvo galimas ir pagal Sutarties 8.4 punktą ir galimi investicinio vieneto kainos pokyčiai po sutarties neįvykdymo negalėjo būti prognozuojami. Teise realizuoti atsakovo investicinius vienetus, vadovaujantis protingumo ir teisingumo principais, UAB „Finansų rizikos valdymas“ pasinaudojo tik kaip kraštutine priemone, kai šalims nepavyko susitarti dėl sutarties įvykdymo. Priešingu atveju, įvykdžius skubotą pardavimą ir pakilus investicinių vienetų kainai, A. J. įgytų galimybę, remdamasis Finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 straipsniu, kaltinti UAB „Finansų rizikos valdymas“ nebendradarbiavimu, nepakankamu kaip profesionalaus investuotojo atidumu, įžvalgumu ir pan.

26Kasatoriaus vertinimu, visos skolos nepriteisimas prieštarauja teisingumo principui.

27Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, konstatuodami ieškovo neatidumą ir neapdairumą, neteisingai įvertino ir atpirkimo (REPO) sandorio esmę. Tai yra paskolos sutarties rūšis, tik ji priskirta prie investicinių paslaugų dėl įkeitimo (užtikrinimo) objekto specifikos, t. y. investicinių vienetų.

28Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas prašo ieškovo kasacinio skundo netenkinti. Atsiliepime nurodoma, kad ieškovui buvo žinoma, kad investiciniai vienetai pagal Sutartį nebus atpirkti, todėl jam pagal Sutarties 7.4 punktą perėjo teisė parduoti nuosavybės teise priklausančius investicinius vienetus, įsigytus pagal Sutarties sąlygas, savo nuožiūra ir gautomis lėšomis padengti visas pardavėjo prievoles, priklausiusias įvykdyti pagal Sutartį. Nors kasatorius teigia, kad nebuvo atsakovo raštiško patvirtinimo realizuoti investicinius vienetus, tačiau, kaip pažymėjo apeliacinės instancijos teismas, ieškovas iš esmės neneigia atsakovo argumentų, kad jis žodžiu buvo iš karto atsisakęs pratęsti sutartį ar ją keisti, todėl apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad ieškovui buvo pakankamas ir teisėtas pagrindas realizuoti neatpirktus investicinius vienetus per protingą laiką, ir būtent taip turėjo elgtis sąžiningas ir atidus finansų rinkos profesionalas. Atsakovo vertinimu, tai, kad investicinių vienetų vertė 2008 m. birželio 11 d. buvo didesnė už Sutarties 5.1 punkte nustatytą ribinę vertę, o jie buvo parduoti po pusmečio už mažesnę kainą, įrodo ieškovo nesąžiningumą, piktnaudžiavimą savo teisėmis ir priemonių nuostoliams išvengti nesiėmimą.

29Nesutikdamas su kasatoriaus argumentu, kad skola susidarė dėl atsakovo neatsakingumo ir nesąžiningumo, nebendradarbiavimo ir besitęsiančio slapstymosi, vengiant kontakto su ieškovu, atsakovas nurodė, kad šie kasatoriaus teiginiai neparemti jokiais įrodymais, jie nebuvo nagrinėjami pirmosios instancijos teisme. Priešingai nei nurodo ieškovas, atsakovo teigimu, jis visada buvo pasiekiamas telefonu ir daug kartų bendravo su kasatoriaus atstovais; ieškovui buvo žinomi jo elektroninio pašto, kuris nuolat veikė, duomenys, gyvenamosios vietos adresas.

30Atsakovo teigimu, būtent ieškovas elgėsi neteisėtai, piktnaudžiavo savo teisėmis, nesiėmė priemonių nuostoliams išvengti ir už nuostolių atsiradimą privalo prisiimti atsakomybę. Atsiradusių nuostolių ieškovas galėjo išvengti, tačiau nesiėmė jokių tam reikalingų veiksmų. Atsakovo teigimu, ieškovas, žinodamas, kad jis investicinių vienetų 2008 m. birželio 11 d. neatpirks, pradėjo vesti derybas tik 2008 m. spalio 6 d., nurodydamas, kad vertybinių popierių vieneto vertė nukrito ir atsakovui reikia įnešti garantinę įmoką. Nors ieškovas turėjo veikti kliento naudai ir siekti išvengti nuostolių, šiuo atveju jis tiesiog stebėjo, kaip nuostoliai didėja, ir laiku nerealizavo jam nuosavybės teise priklausančių investicinių vienetų, tokiais savo veiksmais sudarydamas prielaidas nuostoliams atsirasti.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

33Dėl civilinės atsakomybės už prievolės neįvykdymą

34Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl civilinės atsakomybės už prievolės neįvykdymą pagal šalių pasirašytą investicinių vienetų atpirkimo sutartį. Šalys vykdė atpirkimo sandorį, t. y. sandorį, kuriuo viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja parduoti finansines priemones ar pinigus kitai šaliai (pirkėjui), o šis sumoka pirkimo kainą, ir kuriuo pardavėjas įsipareigoja nustatytu laiku ateityje atpirkti iš pirkėjo tas pačias ar lygiavertes finansines priemones ar tokią pat pinigų sumą už sutarties kainą.

35Bylą nagrinėjusių teismų nustatyta, kad Sutartimi atsakovas perleido jam nuosavybės teise priklausančius 1450,9555 investicinius vienetus ieškovui, įsipareigodamas juos atpirkti nustatytu terminu, t. y. po vienerių metų, o ieškovas perdavė atsakovui 200 202,84 Lt bei tuo įgijo teisę reikalauti, kad atsakovas išpirktų investicinius vienetus Sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis. Sutartyje nustatytu terminu atsakovui neišpirkus investicinių vienetų, ieškovas įgijo teisę šiuos investicinius vienetus parduoti rinkoje, kuria pasinaudojo patirdamas nuostolių. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas įgyvendino savo teisę parduoti investicinius vienetus be atsakovo sutikimo netinkamai, t. y. praėjus 163 dienoms po to, kai atsakovas neįvykdė sutartinės pareigos juos išpirkti. Tai lėmė nuostolių atsiradimą, todėl skolininkas visiškai atleistinas nuo sutartinės atsakomybės.

36Kasaciniu skundu ieškovas nesutinka su tokia teismo išvada, teigdamas, kad prie jos buvo prieita pažeidžiant prievolių vykdymo principus bei šalių civilinę atsakomybę reglamentuojančias materialiosios teisės normas.

37Prievolės šalys turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus tinkamai, vienos sutarties šalies pareigą vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos sutarties šalies reikalavimo teisė, kuri yra ginama įstatymu. Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma (CK 6.123 straipsnis).

38Kasacinio teismo išaiškinta, kad kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas negali įvykdyti prievolės dėl nepakankamo kreditoriaus bendradarbiavimo su skolininku arba dėl kitokios kreditoriaus kaltės (CK 6.64 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių kaltės, skolininko atsakomybė atitinkamai gali būti sumažinta arba jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės (CK 6.259 straipsnio 1 dalis). Pagal tokį teisinį reglamentavimą nepakankamas kreditoriaus bendradarbiavimas yra pagrindas jo kaltei konstatuoti, kai tarp kreditoriaus nepakankamo bendradarbiavimo ir skolininko negalėjimo įvykdyti prievolės egzistuoja priežastinis ryšys, t. y. kreditoriaus nepakankamas bendradarbiavimas lemia skolininko negalėjimą įvykdyti prievolės. Net ir konstatavus kreditoriaus kaltės dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo buvimą, CK 6.259 straipsnis palieka teismo diskrecijai spręsti, ar kreditoriaus kaltės laipsnis, forma, apimtis ir pan. sudaro pagrindą sumažinti skolininko atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. M. v. UAB „Viknata“, bylos Nr. 3K-3-120/2008). Šalių bendradarbiavimo principas reikšmingas vertinant, kaip prievolės šalys keitėsi informacija, reikšminga prievolei vykdyti, iš sutarties sąlygų kilusiems neaiškumams pašalinti, ar nebuvo pažeista šalių turtinių interesų pusiausvyra ir ar viena šalis iš šio sandorio negavo nepagrįstos naudos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Auksinis varnas“ v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-7-3/2006). Bylą nagrinėjusių teismų nustatyta, kad atsakovas, suėjus Sutartyje nustatytam terminui investicinius vienetus išpirkti, jų neišpirko, nebendravo su ieškovu, neatsakė į jo siunčiamą korespondenciją, vengė įforminti sutarties pasibaigimą ir pan. Teismų taip pat konstatuota, kad ieškovas nebuvo pakankamai atsakingas ir rūpestingas, nedėjo pakankamai pastangų, kad galimi kilti nuostoliai, parduodant atsakovui priklausančius investicinius vienetus rinkoje, būtų minimalūs ar kad jų visai nekiltų. Ieškovas taip pat neveikė pakankamai atsakingai ir rūpestingai užtikrindamas efektyvų galimų nuostolių minimizavimą, t. y. jis pardavė atsakovui priklausančius investicinius vienetus praėjus 163 dienoms po to, kai atsakovas jų neišpirko Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminu. Kaip nustatė apeliacinės instancijos teismas, būtent šis ieškovo delsimas parduoti atsakovui priklausantį turtą ir lėmė nuostolių atsiradimą. Su tokia išvada būtų galima sutikti tuo atveju, jei atsakovas būtų elgęsis sąžiningai, tinkamu būdu informavęs ieškovą apie tai, kad neturi galimybės įvykdyti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, bei būtų tinkamai vykdęs bendradarbiavimo pareigą ir ėmęsis visapusiškų priemonių minimizuoti dėl jo prievolės neįvykdymo galimų kreditoriaus nuostolių, tačiau, kaip nustatyta byloje, atsakovas elgėsi priešingai – vengė bet kokio kontakto su ieškovu. Kasacinio teismo teisėjų kolegija pritaria apeliacinės instancijos teismo motyvui, kad ieškovas, kaip finansinių paslaugų teikėjas, kuriam keliami aukštesni atsakingumo ir rūpestingumo reikalavimai, turėjo prievolę vykdyti pagal jo profesinei veiklai taikomus reikalavimus ir vadovautis Finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 straipsnyje įtvirtinta pareiga, teikiant klientui paslaugas, veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, geriausiomis klientui sąlygomis ir jo interesais, taip pat laiko pagrįstu kasacinio skundo argumentą, kad ieškovas pagal Sutartį turėjo teisę, bet ne pareigą parduoti atsakovui priklausantį finansinį turtą be šio sutikimo, o pareigą mažinti nuostolius – pagal CK 6.259 straipsnio 2 dalį. Pareigą vykdyti sutartį tinkamai ir Sutartyje nustatytu laiku ir sąlygomis atpirkti investicinius vienetus turėjo būtent atsakovas (Sutarties 6.2 punktas), tačiau šios nevykdė. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymo 22 straipsnio 1 dalį finansų maklerio įmonė, teikdama klientui investicines paslaugas ir (arba) papildomas paslaugas, turi sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis klientui sąlygomis ir jo interesais, laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, o Civiliniame kodekse įtvirtinta bendra pareiga elgtis atsakingai ir rūpestingai, vadovaujantis sąžininga dalykine praktika (CK 6.158, 6.200 straipsniai). Atsižvelgdama į nurodytus motyvus, kasacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad tiek ieškovas, tiek atsakovas pakankamai nebendradarbiavo, nesikeitė informacija, reikšminga prievolei vykdyti, ir konstatuoja abiejų sutarčių šalių kaltę dėl neatsakingumo ir nesąžiningumo vienas kito atžvilgiu, todėl ieškovui priteistina dalis nuostolių sumos, patirtos pigiau pardavus atsakovo investicinius vienetus, juos padalijant abiem sutarties šalims, atitinkamai ieškovui priteisiant iš atsakovo 1/3 dalį skolos (CK 6.259 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl pirmiau išdėstytų motyvų nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo priteisti delspinigius už laikotarpį nuo pareigos atpirkti investicinius vienetus atsiradimo iki jų pardavimo. Taigi ieškovui priteistina 48 008,18 Lt (216 269,06 Lt (atpirkimo kaina, kurią turėjo sumokėti atsakovas) – 72 244,53 Lt (suma, kurią ieškovas gavo pardavęs investicinius vienetus) /3 = 48 008,18 Lt).

39Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, kasacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad kasacinis skundas tenkintinas iš dalies, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartis keistina dėl netinkamai taikytų materialiosios teisės normų, reglamentuojančių prievolių tinkamą vykdymą.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

41Tenkinus kasacinį skundą iš dalies, pakeitus apeliacinės instancijos teismo nutartį, atitinkamai perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis).

42Kasaciniame teisme patirta 34,04 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurių dydis patvirtintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios raštinės 2014 m. sausio 7 d. pažyma (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Kasatorius prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas už advokato teisinę pagalbą, tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių šias išlaidas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

43Teismas, pakeitęs ankstesnėje proceso stadijoje priimtą sprendimą ar nutartį, turi atitinkamai pakeisti ir ankstesnį bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Tai reiškia, kad bylinėjimosi išlaidų paskirstymas turi būti pakeistas atsižvelgiant į tai, kaip jos turėtų būti paskirstomos, jei, esant ankstesnei stadijai, būtų buvęs priimtas toks procesinis sprendimas, kokį priėmė kasacinis teismas.

44Pirmosios instancijos teisme ieškovas sumokėjo 4711 Lt žyminio mokesčio. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme, yra 6,85 Lt (Vilniaus apygardos teismo pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Apeliacinės instancijos teisme atsakovas sumokėjo 1940 Lt žyminio mokesčio, o nuo 1940 Lt žyminio mokesčio dalies mokėjimo buvo atleistas. Kasaciniame teisme ieškovas sumokėjo 3881 Lt žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į ieškinio reikalavimus, bendrąją bylos baigtį (patenkinta 26 proc. ieškovo reikalavimų) ir šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį, ieškovui iš atsakovo priteistina 798,32 Lt žyminio mokesčio, iš ieškovo valstybei – 1435,60 Lt žyminio mokesčio (CPK 96 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į bendrąją bylos baigtį, valstybei iš ieškovo priteistina 30,26 Lt, iš atsakovo – 10,63 Lt, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir kasacinės instancijos teisme (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93 straipsniai).

45Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

46Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 25 d. nutartį pakeisti.

47Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Finansų rizikos valdymas“ (j. a. k. 300045450) iš atsakovo A. J. (a. k. ( - ) 48 008,18 Lt (keturiasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis litus 18 ct) skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010 m. birželio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 798,32 Lt (septynis šimtus devyniasdešimt aštuonis litus 32 ct) bylinėjimosi išlaidų.

48Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Finansų rizikos valdymas“ (j. a. k. 300045450) 1465,86 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt penkis litus 86 ct), iš atsakovo A. J. (a. k. ( - ) – 10,63 Lt (dešimt litų 63 ct) su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų. Valstybei priteistina suma mokėtina į išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

49Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Finansų rizikos valdymas“ ieškiniu prašė priteisti iš... 6. 2007 m. birželio 11 d. ieškovas UAB „Finansų rizikos valdymas“ (buvęs... 7. Ieškovas nurodė, kad, siekdamas toliau tęsti geranorišku bendradarbiavimu... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu ieškinį tenkino... 10. Teismas šalių sudarytą sutartį kvalifikavo atpirkimo sutartimi, kuria viena... 11. Teismas pažymėjo, kad pagal sudarytą sutartį, atsakovui neatpirkus... 12. Teismas taip pat pažymėjo, kad nėra duomenų, jog ieškovas būtų vykdęs... 13. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013... 14. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas... 15. Atsakovui investicinių vienetų iki 2008 m. birželio 11 d. neatpirkus,... 16. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas... 17. Apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, kad pagal byloje esančius... 18. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 19. Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo... 20. 1. Dėl prievolių vykdymo principų (CK 6.38, 6.200 straipsniai) ir šalių... 21. Kasatoriaus vertinimu, atsakovas elgėsi lengvabūdiškai ir neatsakingai laiku... 22. 2. Dėl ieškovo neatidumo ir nerūpestingumo. Apeliacinės instancijos teismas... 23. Kasatoriaus teigimu, apeliacinės instancijos teismas neteisingai sistemiškai... 24. Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas, taikydamas... 25. Be to, teismas neįvertino, kad ieškovas veikė pagal Finansinių priemonių... 26. Kasatoriaus vertinimu, visos skolos nepriteisimas prieštarauja teisingumo... 27. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, konstatuodami ieškovo... 28. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas prašo ieškovo kasacinio skundo... 29. Nesutikdamas su kasatoriaus argumentu, kad skola susidarė dėl atsakovo... 30. Atsakovo teigimu, būtent ieškovas elgėsi neteisėtai, piktnaudžiavo savo... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 33. Dėl civilinės atsakomybės už prievolės neįvykdymą... 34. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl civilinės atsakomybės už prievolės... 35. Bylą nagrinėjusių teismų nustatyta, kad Sutartimi atsakovas perleido jam... 36. Kasaciniu skundu ieškovas nesutinka su tokia teismo išvada, teigdamas, kad... 37. Prievolės šalys turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus tinkamai, vienos... 38. Kasacinio teismo išaiškinta, kad kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę,... 39. Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, kasacinio teismo teisėjų kolegija... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 41. Tenkinus kasacinį skundą iš dalies, pakeitus apeliacinės instancijos teismo... 42. Kasaciniame teisme patirta 34,04 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų,... 43. Teismas, pakeitęs ankstesnėje proceso stadijoje priimtą sprendimą ar... 44. Pirmosios instancijos teisme ieškovas sumokėjo 4711 Lt žyminio mokesčio.... 45. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 46. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013... 47. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Finansų rizikos... 48. Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Finansų... 49. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...