Byla e2S-1262-565/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Irmantas Gaidelis, Danske Bank AS, veikiantis per Danske Bank AS Lietuvos filialą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. C. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Irmantas Gaidelis, Danske Bank AS, veikiantis per Danske Bank AS Lietuvos filialą,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4pareiškėjas A. C. pateikė 2020 m. gegužės 13 d. skundą dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų, kuriuo prašo panaikinti procesinius dokumentus (turto arešto aktą 2020-05-07 Nr. S-20-8-16167; patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo 2020-05-07 Nr. S-20-8-16170; deklaraciją 2020-05-07 Nr. S-20-8-16173; patvarkymą dėl informacijos apie turtą pateikimo 2020-05-07 Nr. S-20-8-16173; nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas 2020-05-07 Nr. S-20-8-16174; patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo 2020-05-07 Nr. S-20-8-16175; vykdymo išlaidų apskaičiavimą 2020-05-07 Nr. S-20-8-16175 vykdomojoje byloje Nr. 0008/20/00411) ir jų vykdymą bei užbaigti vykdomąją bylą; panaikinti vykdymo išlaidų apskaičiavimo sumą (2020-05-07 Nr. S-20-8-16175 vykdomojoje byloje Nr. 0008/20/00411) kaip nepagrįstą ir neteisėtą; sustabdyti bylą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl skundžiamų dokumentų reikalavimų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui; atleisti nuo žyminio mokesčio už skundo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; sustabdyti vykdomosios bylos Nr. 000820/00411 vykdymą iki šio skundo ir šiame skunde nurodytų ginčo bylų (Nr. e2-1223 864/2020, teisminio proceso Nr. 2-55-3-00517-2018-9, Nr. e2-2892-794/2020, teisminio proceso Nr. 2-55-3-00407-2020-0, Nr. eA2-6953-819/2020, teisminio proceso Nr. 2-68-3-30130-2015-1) išnagrinėjimo pabaigos, nes tuose teisiniuose procesuose priimti procesiniai sprendimai gali turėti esminę prejudicinę galią vykdomojoje byloje, ir iki nepaprastosios padėties, pandemijos ir karantino atšaukimo.

52.

6Pareiškėjas nurodė, jog 2020-05-08 gavo elektroninį laišką iš antstolio ir turto arešto aktą 2020-05-07 Nr. S-20-8-16167, patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo 2020-05-07 Nr. S-20-8-16170, deklaraciją 2020-05-07 Nr. S-20-8-16173, patvarkymą dėl informacijos apie turtą pateikimo 2020-05-07 Nr. S-20-8-16173, nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas 2020-05-07 Nr. S-20-8-16174, patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo 2020-05-07 Nr. S-20-8-16175, vykdymo išlaidų apskaičiavimą 2020-05-07 Nr. S-20-8-16175 vykdomojoje byloje Nr. 0008/20/00411, kurie yra nepagrįsti ir neteisėti, pažeidžia pareiškėjo teises ir teisėtus interesus. Vykdomieji dokumentai buvo išduoti ginčijamo teismo sprendimo pagrindu, todėl yra naikintini arba stabdytini. Išieškojimas vykdomas ginčijamo sprendimo pagrindu, nes ginčas su banku dėl sutarties neteisėtumo (negaliojimo) dar nėra baigtas kitose civilinėse bylose. Antstolio turto arešto aktas ir jo mastas (756,08 Eur) yra neteisėtas ir perteklinis, nes kitu antstolio patvarkymu – nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas – jau buvo priverstinai nurašytos (areštuotos) lėšos pareiškėjo banko sąskaitose. Antstolis neteisėtai areštavo pareiškėjui priklausančias UAB „AC Invest“ akcijas, nes ribotos atsakomybės privatus juridinis asmuo neatsako savo turtu ar akcijomis už akcininkų skolas (prievoles). Be to, akcijos jau yra areštuotos kitoje vykdomojoje byloje Nr. 0178/19/02656. Antstolio apskaičiuotos vykdymo išlaidos yra nepagrįstai didelės ir lupikiškos, neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir Teisingumo ministerijos 2018 m. pakeitimų antstolių įkainių reguliavimo tvarkoje. Sprendimo vykdymo instrukcijos 50 punkte nustatytos 32 Eur (ne 35,84 Eur) vykdymo išlaidos, antstolio atlyginimas 114 Eur nėra pagrįstas ir detalizuotas, o 1,24 Eur kitos vykdymo išlaidos tretiesiems asmenims taip pat nepagrįstos, nes pareiškėjas dokumentus gavo internetu. Be to, antstolis neteisėtai reikalavo pateikti prieštaravimus dėl turto įkainojimo per tris dienas, informaciją apie turtinę padėtį. Šis terminas neproporcingas, nesąžiningas ir nelygiateisiškas, nes nustato pareiškėjui daugiau nei 4 kartus mažesnį terminą nei pagal CPK 510 ir 512 straipsnius nustatytas terminas pateikti skundą (per 20 dienų ir ne vėliau kaip per 90 dienų). Antstolio patvarkymas dėl prisijungimo prie išieškojimo yra neteisėtas, nes pagal CPK 759 straipsnį jis negalėjo prisijungti prie išieškojimo kitoje vykdomojoje byloje Nr. 0178/19/02656, nes toje byloje jis yra pateikęs prašymą dėl proceso atnaujinimo ir prašymą dėl vykdomosios bylos Nr. 0178/19/02656 sustabdymo, o dėl pasaulinės pandemijos ir Lietuvoje priimtų su tuo susijusių teisės aktų antstolis dar 2020-03-16 turėjo sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0178/19/02656. Antstolio patvarkymas pateikti informaciją per 5 darbo dienas yra neteisėtas, nes įstatyme tokio termino nėra. Taip pat įstatyme nenumatytas toks dokumentas kaip deklaracija apie turimą turtą, kurią antstolis reikalavo užpildyti. Dėl sunkios pareiškėjo turtinės padėties vykdomoji byla turi būti panaikinta arba sustabdyta. Skundžiami antstolio dokumentai iš esmės prieštarauja Europos Sąjungos teisei, neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos nuostatų, direktyvų ir reglamentų reikalavimų, prieštarauja Konstitucijai, todėl būtina bylą stabdyti ir kreiptis į Konstitucinį Teismą.

73.

8Antstolis Irmantas Gaidelis 2020 m. gegužės 20 d. patvarkymu Nr. S-20-8-18003 pareiškėjo skundo netenkino ir kartu su vykdomąja byla persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui.

94.

10Antstolis nurodė, kad CPK 624 straipsnio 2 dalyje numatytos vykdymo priemonės, kurios pradedamos taikyti skolininkui neįvykdžius vykdomojoje byloje raginimo įvykdyti sprendimą, t. y. lėšų sąskaitose ir turto areštas, be to, skolininkas įpareigotas pateikti informaciją apie turimą turtą. Skolininko lėšoms sąskaitose taikomas antstolio apribojimas pateiktas vykdymui per PLAIS, kaip tai numato CPK 689 straipsnis. Iki šios dienos piniginių lėšų iš skolininko neišieškota, todėl skolininko teiginys, kad lėšos jau nurašytos, neatitinka tikrovės. Skolininko turto areštas yra teisėta vykdymo priemonė, areštuoto turto vertė nėra nustatyta, kadangi iš skolininko yra vykdomi ir kiti skolų išieškojimai. UAB „AC Invest“ akcijos priklauso skolininkui, todėl jos areštuotos pagrįstai. Atsižvelgus į tai, kad turtui taikomas pirmesnis antstolio Dainiaus Šidlausko areštas, CPK 759 straipsnio pagrindu prisijungta prie jau vykdomo išieškojimo iš skolininko turto. Pagal CPK 645 straipsnį skolininkas privalo pateikti antstoliui duomenis apie turto sudėtį ir buvimo vietą, todėl toks antstolio reikalavimas yra teisėtas, privalomas skolininkui ir vykdomas, o skolininkui pridedama prie patvarkymo užpildyti informacijos pateikimo forma nėra antstolio procesinis veiksmas, skundžiamas CPK nustatyta tvarka. Skolininkas turi teisę atsisakyti pateikti antstoliui atitinkamo turinio duomenis, tačiau tai neeliminuoja pareigos įvykdyti antstolio reikalavimo skolininkui priimtina forma. Antstolio vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodytos vykdymo išlaidos apskaičiuotos remiantis Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodytais įkainiais, atsižvelgus į taikytiną vartotojų kainų indeksą, faktiškai antstolio patirtas išlaidas.

115.

12Suinteresuotas asmuo Danske Bank AS, veikiantis per Danske Bank AS Lietuvos filialą, atsiliepimo į pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų nepateikė.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

146.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. birželio 18 d. nutartimi netenkino pareiškėjo A. C. skundo dėl antstolio Irmanto Gaidelio veiksmų. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog:

166.1.

17antstolis priėmė pareiškėjo skundžiamus patvarkymus ir kitus dokumentus vykdydamas vykdomąjį dokumentą, išduotą įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu. Pareiškėjas per antstolio 2020-03-09 raginime įvykdyti teismo sprendimą nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdė. Dėl to antstolis ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tos dienos, kurią pasibaigė terminas įvykdyti sprendimą, pradeda sprendimą vykdyti priverstinai (CPK 624 straipsnio 1 dalis);

186.2.

19tiek antstolis, tiek pats pareiškėjas nurodo, kad lėšų pareiškėjo banko sąskaitoje nėra (nebuvo), jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad piniginės lėšos pareiškėjo sąskaitoje buvo nurašytos, byloje nėra. Dėl to nepagrįstais laikytini pareiškėjo teiginiai, kad antstolio nurodymu lėšos buvo nurašytos iš sąskaitos, todėl nebuvo faktinio ir teisinio pagrindo areštuoti kitą pareiškėjui priklausantį turtą, o turto arešto aktu buvo areštuota daugiau turto, nei reikia teismo sprendimui įvykdyti. Antstolis areštavo pareiškėjui priklausančias UAB „AC Invest“ akcijas. Akcinių bendrovių įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinta, kad akcininkai yra fiziniai asmenys, kurie turi nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų. Nagrinėjamu atveju buvo areštuotas pareiškėjui priklausantis turtas – akcijos, o ne bendrovei priklausantis turtas, lėšos. Dėl to nėra pagrindo sutikti, kad antstolis viršijo savo įgaliojimus;

206.3.

21antstolis, nustatęs, kad kitas antstolis Dainius Šidlauskas vykdo išieškojimą iš to paties skolininko ir yra areštavęs pareiškėjui priklausančias akcijas, priėmė patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo 2020-05-07 Nr. S-20-8-16170. Pareiškėjo nurodyti argumentai nesudaro pagrindo spręsti, kad patvarkymas dėl prisijungimo prie išieškojimo priimtas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Nepagrįsti ir pareiškėjo argumentai, jog antstolis negalėjo areštuoti pareiškėjui priklausančių akcijų, nes jos jau yra areštuotos kitoje vykdomojoje byloje Nr. 0178/19/02656;

226.4.

23antstolis patvarkyme dėl informacijos apie turtą pateikimo 2020-05-07 Nr. S-20-8-1617 nurodė, kokią informaciją apie turtą turi pateikti pareiškėjas, per kokį terminą, išaiškino atsakomybę už patvarkymo nevykdymą, patvarkymo apskundimo tvarką. Prie šio patvarkymo antstolis pridėjo raštą, pavadintą deklaracija, kuriame pakartojo patvarkyme išdėstytą informaciją ir paliko tuščius laukus, kuriuos turėtų užpildyti skolininkas, vykdymas patvarkymą dėl informacijos apie turtą pateikimą. Nors teisės aktai nenumato, kokia forma turi būti pateikta skolininko informacija antstoliui apie turtą ir jo buvimo vietą, tačiau pirmiau nurodyta pareiga turi būti įvykdyta. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad skolininkas apskritai teikė CPK 645 straipsnyje nurodytą informaciją antstoliui, kad antstolis atsisakė priimti kita forma pareiškėjo pateiktą informaciją apie turtą;

246.5.

25pareiškėjas teisingai nurodo, kad teisės aktai nenustato konkretaus termino, kurį antstolis turi skirti reikalavimui dėl informacijos apie turimą turtą pateikimo. Dėl to tokiu atveju, jeigu pareiškėjui nustatytas terminas yra nepakankamas reikalavimui įvykdyti, jis turi teisę kreiptis į antstolį dėl šio termino pratęsimo, t. y. bendradarbiauti su antstoliu, siekiant įgyvendinti vieną iš pareiškėjui priskirtinų pareigų dėl duomenų antstoliui pateikimo. Pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad pareiškėjas siekė įvykdyti, vykdė antstolio reikalavimą, tačiau iki galo jį įvykdyti pritrūko laiko, kreipėsi į antstolį prašydamas pratęsti terminą ar pan. Nepagrįsti pareiškėjo argumentai, kad antstolis galėjo nustatyti tik tokį terminą duomenų pateikimui, kuris nebūtų trumpesnis už patvarkymo apskundimo terminą;

266.6.

27vykdymo išlaidos išieškomos toje pačioje vykdomojoje byloje, kurią vykdant jos buvo apskaičiuotos. Išieškotojo sumokėtos pinigų sumos už atliktus darbus vykdant išieškojimą, būtinos vykdymo išlaidos ir atlygis antstoliui apskaičiuojami vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelėje nurodytais dydžiais ir išieškomi iš skolininko CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka. Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkte nurodyta, kad lentelėse nustatyti vykdymo išlaidų dydžiai nurodyti įskaitant visus privalomus mokesčius. 1 lentelės 6 punkte nurodyta, kad esant išieškotinai sumai nuo 600 iki 850 Eur atlygis antstoliui yra 18 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 114 Eur. Šiame punkte nurodytas minimalus dydis yra fiksuotas, konkretus ir nepriklauso nuo antstolio valios. Pareiškime išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo išvadai, kad atlygis antstoliui yra nepagrįstas ir lupikiškas;

286.7.

29CPK 632 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vykdomoji byla laikoma baigta visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą; CPK 631 straipsnio nustatyta tvarka grąžinus vykdomąjį dokumentą išieškotojui, išskyrus CPK 611 straipsnio 4 dalyje numatytus atvejus; nutraukus vykdomąją bylą; persiuntus vykdomąjį dokumentą vykdyti kitam antstoliui; persiuntus vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, nenurodė aplinkybių, dėl ko antstolis turėtų užbaigti vykdomąją bylą;

306.8.

31pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra išnagrinėti kitoje civilinėje byloje, kurioje priimtas procesinis sprendimas (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2YT-19220-608/2020, teisminio proceso Nr. 2-68-3-13894-2020-8);

326.9.

33pagrindų kreiptis į Konstitucinį Teismą nenustatyta. Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. liepos 16 d. priėmė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pataisas, kuriomis įtvirtinta piliečių kreipimosi į Konstitucinį Teismą tvarka. Pagal šias pataisas, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. sudaryta galimybė kiekvienam asmeniui tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitikimą Konstitucijai arba įstatymams. Dėl to pareiškėjas turi teisę pats kreiptis į Konstitucinį Teismą.

34III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

357.

36Pareiškėjas A. C. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 18 d. nutarties, kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir patenkinti visus skundo reikalavimus: sustabdyti bylą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą dėl procesinių dokumentų reikalavimų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, atleisti pareiškėją nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už skundo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes tai apsunkina jo pažeistų teisių gynybą; sustabdyti vykdomosios bylos (Nr. 0008/20/00411) vykdymą iki šio skundo ir šiame skunde nurodytų ginčo bylų (civilinės bylos Nr. e2-1223-864/2020, teisminio proceso Nr. 2-55-3-00517-2018-9; Nr. e2-2892-794/2020, teisminio proceso Nr. 2-55-3-00407-2020-0; eA2-6953-819/2020, teisminio proceso Nr. 268-3-30130-2015-1) išnagrinėjimo pabaigos, nes tuose teisiniuose procesuose priimti procesiniai sprendimai gali turėti esminę prejudicinę galią vykdomojoje byloje, ir iki nepaprastosios padėties, pandemijos ir karantino atšaukimo; panaikinti procesinius dokumentus (turto arešto aktą 2020-05-07 Nr. S-20-8-16167; patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo 2020-05-07 Nr. S-20-8-16170; deklaraciją 2020-05-07 Nr. S-20-8-16173; patvarkymą dėl informacijos apie turtą pateikimo 2020-05-07 Nr. S-20-8-16173; nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas 2020-05-07 Nr. S-20-8-16174; patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo 2020-05-07 Nr. S-20-8-16175; vykdymo išlaidų apskaičiavimą 2020-05-07 Nr. S-20-8-16175 vykdomojoje byloje Nr. 0008/20/00411) ir jų vykdymą, bei užbaigti vykdomąją bylą; panaikinti vykdymo išlaidų apskaičiavimo sumą (2020-05-07 Nr. S-20-8-16175 vykdomojoje byloje Nr. 0008/20/00411) kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

377.1.

38teismo sprendimas yra ginčijamas kitoje byloje (civilinė byla Nr. eA2-6953-819/2020), todėl civilinėje byloje Nr. e2-2228-803/2019 priimtas sprendimas dėl skolos išieškojimo iš pareiškėjo išieškotojo naudai irgi gali būti pakeistas. Vadovaujantis CPK 651 straipsnio nuostatomis antstoliui buvo akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Kitos ginčo bylos tarp pareiškėjo ir banko dar taip pat nėra pasibaigusios (civilinės bylos: Nr. e2-1223-864/2020, teisminio proceso Nr. 2-55-3-00517-2018-9; Nr. e2-2892-794/2020, teisminio proceso Nr. 2-55-3-00407-2020-0; Nr. eA2-6953-819/2020, teisminio proceso Nr. 2-68-3-30130-2015-1). Po visų ginčo bylų išnagrinėjimo gali dar paaiškėti naujos aplinkybės (jų visuma), kad pats bankas yra skolingas pareiškėjui, nes išieškojo iš pareiškėjo per didelę skolą;

397.2.

40išieškojimas negalėjo būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo, mokymosi reikmenis ir kitą turtą, kurie būtini skolininko ar jo šeimos pragyvenimui, darbui pagal jo profesiją ar mokymuisi. Antstolis negalėjo areštuoti pareiškėjui priklausančių UAB „AC Invest“ akcijų, nes pareiškėjas yra vienintelis įmonės akcininkas ir savininkas, o įmonė (įmonės akcijos) yra jo darbo turtas (reikmenys), kuris yra būtinas pareiškėjo ir jo šeimos pragyvenimui, darbui pagal jo profesiją. Lėšos buvo areštuotos visose pareiškėjo sąskaitose (per PLAIS sistemą), todėl nebuvo jokio faktinio ir teisinio pagrindo dar papildomai areštuoti ir kitą pareiškėjui priklausantį darbui reikalingą turtą. Turto arešto aktu buvo areštuota du kartus daugiau turto, nei reikia teismo sprendimui įvykdyti, todėl toks perteklinis areštavimas ir išieškojimas turėjo būti panaikintas;

417.3.

42pareiškėjas antstoliui pateikė visą įstatymuose numatytą informaciją. Be to, ginčas (skundas) buvo ir dėl numatyto termino (5 dienų) trumpumo, nesąžiningumo ir neteisėtumo bei nekonstitucingumo. Perteklinis antstolio reikalavimas (pateikti deklaraciją) per 5 dienų terminą (trumpą ir antikonstitucinį) turėjo būti panaikintas teismo. Patvarkyme nustatytas terminas pateikti duomenis ir terminas, per kurį gali būti skundžiamas priimtas antstolio patvarkymas, iš esmės yra tokių pačių teisių įgyvendinimui, nes abu patvarkymai galėjo būti skundžiami pateikiant skundą, dėl ko jie, vadovaujantis protingumo ir racionalumo bei sąžiningumo kriterijais, privalėjo būti vienodi, o šiuo atveju jie buvo neproporcingai skirtingi;

437.4.

44teismas visiškai nepasisakė dėl pareiškėjo pateiktų motyvų ir argumentų, kad antstolio paskaičiuotos vykdymo išlaidos yra akivaizdžiai nepagrįstos, išpūstos, neteisėtos, neracionalios ir nebūtinos, nes vien tai, kad nurodyti dydžiai yra fiksuoti, konkretūs ir nepriklauso nuo antstolio valios, nėra joks tinkamas argumentas teismui jais nesuabejoti ar neįvertinti jų dydžio pagrįstumo ir sąžiningumo, ar kreiptis dėl jų peržiūrėjimo;

457.5.

46teismas nagrinėjamoje byloje turėjo nustatyti pagrindus kreiptis į Konstitucinį Teismą. Pareiškėjas pateikė pakankamai tinkamų argumentų (dėl normos prieštaravimo Konstitucijai). Neliminavus abejonių dėl CPK nuostatų konstitucingumo ir pritaikius jas šioje byloje, kilo grėsmė pažeisti pareiškėjo teises bei teisėtus interesus (laikas kreiptis ir terminas). Todėl pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 105 straipsnį, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo įstatymo 63 straipsnio 1 punktą, 67 straipsnį, CPK 3 straipsnį, 163 straipsnio 7 punktą buvo tinkamas pagrindas teismui kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą. Pritaikytos nuostatos iš esmės prieštaravo Europos Sąjungos teisei ir Europos Komisijos Direktyvoms bei Lietuvos Respublikos įstatymams, neatitiko Europos Parlamento ir Tarybos nuostatų, direktyvų ir reglamento reikalavimų. Racionalumas reikalavo, kad šioje byloje turėjo būti išspręsti visi šio ginčo klausimai, o ne atidėti, nes pareiškėjui pačiam kreipusis į Konstitucinį Teismą ir jam priėmus sprendimą, jis turėtų inicijuoti dar ir šios bylos atnaujinimo procedūrą;

477.6.

48visi pareiškėjo skunde nurodyti argumentai turėjo teisinę reikšmę siekiant teisingai išnagrinėti pareiškėjo skundą. Šioje byloje nutartį priėmė pirmos instancijos teismas, įstatymuose yra nustatyta šio teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo nutartį ir tai turėjo būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną pareiškėjo byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, motyvą, aplinkybę, prašymą. Šiuo atveju buvo iš esmės ignoruoti (net nenagrinėti) pareiškėjo pateikti skundo prašymai ir argumentai, kad teismai kitose ginčo bylose neišsprendė pareiškėjo pateiktų motyvų ir argumentų, ir kad kitos ginčo bylos dar nėra pasibaigusios, ir kad šalyje buvo paskelbta ypatingoji situacija, pandemija ir karantinas, ir kad dėl tokių antstolio veiksmų pareiškėjui buvo padaryta ne tik turtinė ir neturtinė žalą, bet iškilo realus pavojus ir sveikatai, ir gyvybei, todėl teismo nutartis priimta ignoruojant skunde nurodytus argumentus, yra neteisėta ir naikintina;

497.7.

50paaiškėjus geresniam būdui užtikrinti vykdymo proceso dalyvių interesus (panaikinti, sustabdyti arba atidėti vykdymą), antstolis turėjo veikti vadovaudamasis vykdymo teisės normų sisteminiu aiškinimu ir teisės principais, taip, kad vykdymo proceso dalyvių interesai būtų užtikrinti esamoje situacijoje maksimaliai geriausiu būdu. Antstolis turėjo pasielgti protingai, racionaliai ir socialiai atsakingai, t. y. panaikinti, sustabdyti (atidėti) vykdymus byloje iki prašyme nurodytų ginčo bylų išnagrinėjimo dėl nebaigtų kitų ginčo bylų ir dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos, pandemijos.

518.

52Suinteresuotas asmuo antstolis Irmantas Gaidelis prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti ir įvertinti pareiškėjo elgesį teikiant tapačius reikalavimus. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo šiuos esminius argumentus:

538.1.

54CPK 18 straipsnio pagrindu įsiteisėję teismų sprendimai privalomi ir vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, o jų pagrindu išduoti vykdomieji dokumentai vykdytini CPK nustatyta tvarka (CPK 584, 587 straipsniai);

558.2.

56vykdymo procese nėra areštuota daugiau skolininko turto, nei reikia skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimui (CPK 675 straipsnis), kadangi skolininko atžvilgiu yra vykdomų ir kitų išieškojimų, be to, taikant piniginių lėšų skolininko sąskaitose areštą per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą (PLAIS), kaip tai yra reglamentuota CPK 689 straipsnyje, neįmanoma areštuoti skolininko turto (lėšų) daugiau, nei reikia išieškoti iš skolininko, kadangi PLAIS įvykdo lėšų nurašymą iš skolininko sąskaitų tik išieškotinos sumos ribose;

578.3.

58CPK 645 straipsnio pagrindu skolininkas privalo pateikti antstoliui duomenis apie turto sudėtį ir jo buvimo vietą, todėl toks antstolio reikalavimas yra teisėtas, privalomas skolininkui ir vykdomas, o prie patvarkymo pridedama informacijos pateikimo forma nėra antstolio procesinis veiksmas, kuris skundžiamas CPK nustatyta tvarka. Jei skolininkas atsisako pateikti antstoliui atitinkamo turinio duomenis, tai jo teisė, tačiau tai neeliminuoja pareigos įvykdyti antstolio reikalavimo skolininkui priimtina forma;

598.4.

60antstolio apskaičiuotos vykdymo išlaidos vykdomojoje byloje atitinka Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytus įkainius, kurie yra fiksuoti ir antstoliui privalomi;

618.5.

62vykdymo procese nenustatyta vykdomosios bylos sustabdymo ar užbaigimo pagrindų, apie ką ne kartą yra pasisakę ir teismai, nagrinėdami A. C. skundus dėl antstolio Irmanto Gaidelio procesinių veiksmų, tuo tarpu pareiškėjo veiksmuose yra akivaizdžių piktnaudžiavimo procesu elementų, teikiant tapačius reikalavimus, taip pat nurodant melagingas faktines aplinkybes, kas yra nesuderinama su sąžiningu ir protingu naudojimusi antstolio procesinių veiksmų apskundimo institutu.

639.

64Suinteresuotas asmuo Danske Bank AS, veikiantis per Danske Bank AS Lietuvos filialą, atsiliepimo į pareiškėjo atskirąjį skundą nepateikė.

65IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

66Atskirasis skundas netenkinamas.

6710.

68Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų.

6911.

70Absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 straipsnis).

7112.

72Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo (skolininko) skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

73Dėl naujų įrodymų ir paaiškinimų priėmimo

7413.

75CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Taigi įstatymo nustatytais atvejais apeliacinės instancijos teismui suteikta teisė nepriimti naujų įrodymų ir kartu užtikrinti galimybę sukliudyti proceso šalims piktnaudžiauti procesu.

7614.

77Pareiškėjas kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – 2020 m. birželio 2 d. VĮ Registrų centras internetinės svetainės fotokopiją „Koronaviruso“ (COVID-19) Lietuvoje statistika“. Pareiškėjas prašo į šią civilinę bylą priimti naujai teikiamus įrodymus, nurodydamas, jog šių įrodymų pateikimas tapo aktualus jau po skundo išnagrinėjimo.

7815.

79Įvertinęs prašomų pridėti dokumentų turinį, apelianto paaiškinimus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo išvadai, jog naujų įrodymų būtinybė iškilo vėliau. Be to, naujai teikiami įrodymai netenkina įrodymų sąsajumo kriterijaus, tai yra teikiami įrodymai nesusiję su byloje sprendžiamu klausimu tikrinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą ir teisėtumą (CPK 180 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad naujų įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teisme būtinumas nepagrįstas, todėl naujai teikiamus įrodymus atsisakoma priimti (CPK 314 straipsnis).

8016.

812020 m. rugpjūčio 18 d. apeliacinėje byloje užregistruoti papildomi apelianto paaiškinimai prie atskirojo skundo su naujais įrodymais, kuriais apeliantas prašo priimti į civilinę bylą naujai pateiktus argumentus bei įrodymus.

8217.

83CPK 323 straipsnyje yra įtvirtinta imperatyvi įstatymo nuostata, kad, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį (atskirąjį) skundą yra draudžiama (CPK 338 straipsnis). Skundžiamoji teismo nutartis yra priimta 2020 m. birželio 18 d., todėl atskirojo skundo padavimo terminas baigėsi praėjus 7 dienoms po nutarties kopijos įteikimo. Gavus atskirąjį skundą, paruošta apeliaciniam nagrinėjimui civilinė byla su atskiruoju skundu atsiųsta nagrinėti apeliacinės instancijos teismui ir paskirta nagrinėti teismo posėdyje. Atskirojo skundo papildymo gavimas tiesiogiai apeliacinės instancijos teisme praėjus beveik mėnesiui po termino atskirajam skundui pateikti suėjimo ir bylai jau esant apeliacinės instancijos teisme prieštarauja ne tik CPK 323 straipsnio reikalavimams, bet ir neatitinka CPK 7 straipsnyje įtvirtintų civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų ir šalių lygiateisiškumo principų. Atsižvelgiant į tai, papildomus apelianto paaiškinimus ir įrodymus taip pat atsisakoma priimti ir jie grąžinami apeliantui (CPK 315 straipsnio 2 dalis, 323 straipsnis).

84Dėl teismo pareigos motyvuoti procesinį sprendimą

8518.

86Pareiškėjas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė reikalavimą pagrįsti ir motyvuoti teismo procesinį sprendimą, teigia, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai neišnagrinėjo visų pareiškėjo skundo reikalavimų, prašymų, argumentų ir motyvų, o tai yra absoliutus teismo nutarties (sprendimo) negaliojimo pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais atskirojo skundo argumentais nesutinka.

8719.

88CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir CPK 270 straipsnio 4 dalyje įtvirtintas reikalavimas motyvuoti nutartį (sprendimą) neturėtų būti suprantamas kaip teismo prievolė procesiniame sprendime pasisakyti absoliučiai dėl visų proceso šalių išdėstytų argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų.

8920.

90CPK 329 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad proceso teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas panaikinti sprendimą tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Neišsamių motyvų faktas savaime nėra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Neišsamūs motyvai reiškia CPK normų pažeidimą, tačiau toks pažeidimas turi būti vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju viso sprendimo kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2008, 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2012 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2012, 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2014 ir kt.).

9121.

92Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalyje ir CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytos pareigos motyvuoti nutartį, kadangi pirmosios instancijos teismas išsprendė visus apelianto skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimus, ištyrė faktines aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamam klausimui, skundžiamoje teismo nutartyje yra pateikti esminiai motyvai, kuriais vadovaujantis priimtas atitinkamas procesinis sprendimas, todėl tam tikrų apelianto argumentų nepaminėjimas nutartyje negali būti besąlygiškai vertinamas kaip pareigos motyvuoti nutartį nevykdymas.

93Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą

9422.

95Pareiškėjas atskirajame skunde įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė jo prašymą sustabdyti byla? ir kreiptis i? Lietuvos Respublikos Konstitucini? Teisma? su prašymu ištirti, ar skundžiami antstolio dokumentai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

9623.

97Konstitucijos 110 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. Pagal Konstitucinio Teismo jurisprudenciją teismas, vykdydamas teisingumą, turi vadovautis tik Konstitucijai neprieštaraujančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. kovo 28 d. nutarimai).

9824.

99CPK 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu yra pagrindas manyti, jog įstatymas arba kitas teisės aktas ar jo dalis, kurie turėtų būti taikomi konkrečioje byloje, gali prieštarauti Konstitucijai ar įstatymams, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį prašydamas spręsti, ar tas įstatymas arba teisės aktas ar jo dalis atitinka Konstituciją ar įstatymus.

10025.

101Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 3 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta teismo pareiga, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes ir toje byloje taikytino konkretaus teisės akto turinį, kreiptis į Konstitucinį Teismą, jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai ar įstatymams. Teismas byloje iškilusį (ar bylos šalies iškeltą) klausimą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą sprendžia savo nuožiūra, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes. Įstatyme nustatytas tik vienas pagrindas, kada teismas privalo kreiptis: kai teismui konkrečioje byloje kyla pagrįstų abejonių dėl taikytino įstatymo ar kito teisės akto konstitucingumo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-314-378/2017 57 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

10226.

103Dalyvaujančio byloje asmens prašymas bylą nagrinėjančio teismo nesaisto ir neįpareigoja. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją teismo nesikreipimas ar atsisakymas konkrečiu klausimu kreiptis į Konstitucinį Teismą netgi negali būti tikrinamas instancine tvarka (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-417-421/2018 43 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

10427.

105Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su pareiškėjo argumentais, taip pat nenustatė pagrindų inicijuoti konstitucinės justicijos bylą Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme.

106Dėl antstolio veiksmų (ne)teisėtumo

10728.

108Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės. Taigi vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus.

10929.

110Iš vykdomosios bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 12 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2228-803/2019 atmetė ieškovo A. C. ieškinį ir priteisė iš A. C. trečiojo asmens Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, naudai 605 Eur bylinėjimosi išlaidų. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. vasario 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-157-241/2020 Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. sprendimą paliko nepakeistą. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. kovo 4 d. išdavė vykdomąjį raštą dėl 605 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į ieškinį parengimą išieškojimo iš A. C. Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, naudai (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Antstolis Irmantas Gaidelis 2020 m. kovo 9 d. patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0008/20/00411 priėmė vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 4 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-2228-803/2019 dėl 605 Eur bylinėjimo išlaidų išieškojimo iš pareiškėjo A. C. trečiojo asmens Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, naudai.

11130.

112Apeliantas įrodinėja, jo antstolis neteisėtai priėmė vykdomąjį dokumentą ir pradėjo vykdymo veiksmus. Šie argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Įsiteisėjęs teismo sprendimas turi res judicata (teismo galutinai išspręstas klausimas) galią ir yra vykdytinas. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog sprendimui įgijus res judicata galią bylinėjimasis laikomas baigtu, o ginčas – išspręstu galutinai ir negrįžtamai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2/2009).

11331.

114Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, jog dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su civilinėje byloje Nr. e2-2228-803/2019 išduoto vykdomojo dokumento priėmimu vykdyti jau yra pasisakyta Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2YT-14402-937/2020, o taip pat Vilniaus apygardos teismo apeliacine tvarka išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2S-1113-967/2020. Apeliantas šioje byloje pakartotinai kelia tapačius reikalavimus dėl vykdomųjų dokumentų teisėtumo. Laikantis teisinio apibrėžtumo principo, teismui galutinai išsprendus ginčą, teismo sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, kaip ir neturėtų būti siekiama išvengti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo, nes tik taip užtikrinamas teisinių santykių stabilumas. Įstatymas bylos šalims nesuteikia teisės į pakartotinį bylos išnagrinėjimą, todėl pakartotinai dėl šioje byloje apelianto keliamų tapačių argumentų apeliacinės instancijos teismas nebepasisako.

11532.

116Apeliantas skundu dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti: turto arešto aktą 2020-05-07 Nr. S-20-8-16167, patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo 2020-05-07 Nr. S-20-8-16170, patvarkymą dėl informacijos apie turtą pateikimo 2020-05-07 Nr. S-20-8-16173, deklaraciją 2020-05-07 Nr. S-20-8-16173, nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas 2020-05-07 Nr. S-20-8-16174, patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo 2020-05-07 Nr. S-20-8-16175, vykdymo išlaidų apskaičiavimą ir išlaidų sumą 2020-05-07 Nr. S-20-8-16175 vykdomojoje byloje Nr. 0008/20/00411.

11733.

118Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, jog antstolis Irmantas Gaidelis 2020-05-07 patvarkymu dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S-20-8-16175 informavo apeliantą, jog, vadovaujantis CPK 611 straipsnio 1 ir 2 dalimis, antstolis nutarė išieškoti vykdymo išlaidas, apskaičiuotas vykdomojoje byloje Nr. 0008/20/00411. Apskaičiuotų vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai nurodyti 2020-05-07 vykdymo išlaidų apskaičiavime Nr. S-20-8-16176, tai yra 151,08 Eur suma (būtinosios vykdymo išlaidos 35,84 Eur; atlygis antstoliui 114 Eur; paštas ir kurjeriai 1,24 Eur).

11934.

120Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su atskirajame skunde nurodytais argumentais, jog būtinosios vykdymo išlaidos yra per didelės. Skolininkas turi galimybę įvykdyti teismo sprendimą gera valia; to nepadarius, priverstinis teismo sprendimo vykdymas skolininkui sukelia papildomų neigiamų turtinių padarinių, kurių viena – vykdymo išlaidų atlyginimas antstoliui (CPK 610 straipsnis). Nagrinėjamu atveju antstolio vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodytos būtinosios vykdymo išlaidos apskaičiuotos remiantis Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodytais įkainiais (Sprendimų vykdymo instrukcijos 47, 50 straipsniai), atsižvelgus į taikytiną vartotojų kainų indeksą. Pažymėtina, jog vykdymo išlaidos apskaičiuotos vadovaujantis CPK 82 straipsniu ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 40 punktu, tai yra indeksuojamos taikant ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jeigu jis didesnis nei 110. Atlygis antstoliui taip pat neviršija Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 straipsnio 1 lentelės 6 punkte nurodytų dydžių (esant išieškotinai sumai nuo 600 iki 850 Eur atlygis antstoliui yra 18 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 114 Eur). Pareiškėjas taip pat nurodo, jog antstolis nepagrįstai priskaičiavo 1,24 Eur sumą pašto ir kurjerio išlaidoms, nes galėjo pareiškėjui skirtus procesinius dokumentus siųsti elektroninių ryšių priemonėmis. Apeliacinės instancijos teismui pateiktoje vykdomojoje byloje Nr. 0008/20/00411 nėra duomenų ir juos patvirtinančių įrodymų, kad pareiškėjas raštu ar kitokiu būdu būtų išreiškęs valią dokumentus iš antstolio gauti konkrečiu elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (CPK 178 straipsnis), todėl ir šie pareiškėjo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

12135.

1222020-05-07 patvarkymu dėl informacijos apie turtą pateikimo Nr. S-20-8-16173 antstolis, vadovaudamasis CPK 585, 645 straipsniais, įpareigojo apeliantą per 5 darbo dienas užpildyti, pasirašyti ir pristatyti antstoliui antstolio pridedamą deklaraciją, nurodant, kokį kilnojamąjį, nekilnojamąjį ar finansinį turtą skolininkas turi, nurodyti daiktų buvimo vietą bei laiką, kada antstolis gali turtą apžiūrėti.

12336.

124Apeliantas įrodinėja, kad antstolio patvarkymas dėl informacijos apie turtą pateikimo per 5 dienas yra neteisėtas, nes įstatymas nenumato pareiškėjui pareigos užpildyti antstolio pridedamą deklaraciją. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, CPK 645 straipsnyje įtvirtinta skolininko pareiga pateikti informaciją apie turimą turtą. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, antstolis pagrįstai reikalavo pateikti duomenis apie visas gaunamas pajamas, nes tokie duomenys neabejotinai reikalingi sklandžiam vykdymo procesui užtikrinti. Byloje nėra duomenų, kad apeliantas pateikė CPK 645 straipsnyje nurodytą informaciją antstoliui, arba kad antstolis atsisakė priimti kita forma, nei kartu su minėtu patvarkymu dėl informacijos pateikimo apeliantui pateikta užpildyti deklaracija. CPK 585 straipsnis imperatyviai nustato, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Šis civilinio proceso principas išlygų nenumato, taigi jokiomis aplinkybėmis negali būti pateisinamas antstolio teisėto ir pagrįsto reikalavimo nevykdymas. Apeliantas nepateikė jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad jis bendradarbiavo su antstoliu bei siekė įvykdyti antstolio reikalavimą, tačiau iki galo jį įvykdyti jam pritrūko laiko, taip pat, kad apeliantas kreipėsi į antstolį prašydamas pratęsti terminus informacijai pateikti. Atsižvelgiant į tai, atmetami apelianto argumentai, jog antstolio reikalavimams įvykdyti apeliantui buvo nustatyti per trumpi terminai. Pažymėtina ir tai, jog apeliantui kartu su patvarkymu dėl informacijos pateikimo pateikta užpildyti informacijos pateikimo forma nėra antstolio procesinis veiksmas, skundžiamas CPK nustatyta tvarka.

12537.

126Apeliantas taip pat ginčija ir 2020-05-07 patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo Nr. S-20-8-16170, kuriuo antstolis Irmantas Gaidelis informavo, jog, vadovaudamasis CPK 759 straipsniu, prisijungia prie antstolio Dainiaus Šidlausko vykdomo išieškojimo iš skolininko turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą.

12738.

128CPK 759 straipsnio 1 dalyje nustatyta galimybė antstolio iniciatyva prisijungti prie išieškojimo, vykdomo skirtingų antstolių iš to paties skolininko turto ir lėšų. Ši proceso norma suteikia antstoliui teisę prisijungti prie išieškojimo, vykdomo kito antstolio, iš to paties skolininko, tačiau prisijungimas neturi retroaktyviosios galios, todėl suteikia teisę dalyvauti anksčiau pradėtoje vykdomojoje byloje po prisijungimo atliekant vykdymo veiksmus. Nagrinėjamu atveju antstolis nustatęs, kad kitas antstolis Dainius Šidlauskas vykdo išieškojimą iš to paties skolininko ir yra areštavęs apeliantui priklausančias akcijas, priėmė patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo 2020-05-07 Nr. S-20-8-16170. Apelianto nurodyti argumentai nesudaro pagrindo spręsti, kad patvarkymas dėl prisijungimo prie išieškojimo priimtas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

12939.

130Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, jog 2020-05-07 patvarkymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S-20-8-16174 antstolis nurodė priverstinai nurašyti 756,08 Eur sumą (tai yra 605 Eur skola ir 151,08 Eur vykdymo išlaidos). 2020-05-07 Turto arešto aktu Nr. S-20-8-16167 (turto arešto mastas 756,08 Eur) antstolis Irmantas Gaidelis areštavo skolininkui priklausančius vertybinius popierius – 100 vnt. paprastųjų vardinių UAB „AC Invest“ akcijų.

13140.

132Apeliantas įrodinėja, jog antstolis negalėjo areštuoti jam priklausančių UAB „AC Invest“ akcijų, nes apeliantas yra vienintelis įmonės akcininkas ir savininkas, o įmonė (įmonės akcijos) yra jo darbo turtas (reikmenys), kuris yra būtinas pareiškėjo ir jo šeimos pragyvenimui, darbui pagal jo profesiją.

13341.

134Vykdydamas vykdomuosius dokumentus antstolis, vadovaudamasis CPK 675 straipsniu, turi teisę areštuoti skolininko turtą. Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ir disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas (CPK 675 straipsnio 1 dalis). Šio instituto tikslas – laikinai apriboti skolininkui galimybes perleisti ar kitaip suvaržyti turtą, kad būtų išlaikomas skolininko turtas, iš kurio būtų galima išieškoti. Dėl to antstoliui išieškant iš skolininko turto ar turtinių teisių ir jas areštavus, skolininkas netenka teisės valdyti, naudoti ir disponuoti areštuotu turtu ar turtinėmis teisėmis. Pagal CPK 675 straipsnio 2 dalį antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą. Antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

13542.

136Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, nesant duomenų, jog skolininkas per antstolio raginime nustatytą terminą geruoju būtų sumokėjęs vykdomajame dokumente nurodytas sumas, taip pat vykdymo išlaidas, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog antstolis teisėtai ėmėsi priverstinio vykdymo priemonių – areštavo skolininkui priklausantį turtą (akcijas). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad antstoliui priimant skundžiamą turto arešto aktą nebuvo pažeistos vykdymo proceso normos. Vykdomojoje byloje skolininkui priklausančios akcijos areštuotos siekiant užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, o išieškojimas iš minėto turto kol kas nėra vykdomas. Šių procesinių veiksmų stadijoje antstolis tik surado atitinkamą skolininko turtą ir nustatė jo arešto būdus, prasidėjus areštuoto turto realizavimui, antstolis privalės laikytis kitų vykdymo procesų normų, susijusių su areštuoto turto realizavimu, atsižvelgiant į jo paskirtį. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, byloje nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, kad piniginės lėšos apelianto sąskaitoje buvo nurašytos. Dėl to nepagrįstais laikytini pareiškėjo teiginiai, kad antstolio nurodymu lėšos buvo nurašytos iš sąskaitos, todėl nebuvo faktinio ir teisinio pagrindo areštuoti kitą pareiškėjui priklausantį turtą, o turto arešto aktu buvo areštuota daugiau turto, nei reikia teismo sprendimui įvykdyti.

13743.

138Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti ir su atskirojo skundo argumentais, kad antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus ir vykdydamas savo funkcijas, neužtikrino apelianto teisių ir teisėtų interesų. Vykdymo procesas iš esmės yra nepalankus skolininkui, kadangi iš jo skola išieškoma priverstinai taikant CPK įtvirtintas priverstinio vykdymo priemones (CPK 624 straipsnio 2 dalis), kas jau savaime reiškia tam tikrų teisių ribojimą. Skunde nurodomi vykdymo principai negali paneigti pačios vykdymo proceso esmės. Antstolis turi imtis priemonių, kad vykdymo procesas būtų sklandus ir visi veiksmai būtų atlikti per protingus terminus. Nagrinėjamu atveju antstolis vykdymo procese veikė pagal jam suteiktus įgalinimus ir neatliko veiksmų, viršijančių jo kompetenciją, vykdomojoje byloje veiksmai atlikti nepažeidžiant vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų bei procedūrų.

139Dėl prašymo sustabdyti vykdomosios bylos vykdymą

14044.

141Apeliantas prašo sustabdyti vykdomosios bylos Nr. 000820/00411 vykdymą iki šio skundo ir šiame skunde nurodytų ginčo bylų (Nr. e2-1223 864/2020, teisminio proceso Nr. 2-55-3-00517-2018-9, Nr. e2-2892-794/2020, teisminio proceso Nr. 2-55-3-00407-2020-0, Nr. eA2-6953-819/2020, teisminio proceso Nr. 2-68-3-30130-2015-1) išnagrinėjimo pabaigos, nes tuose teisiniuose procesuose priimti procesiniai sprendimai gali turėti esminę prejudicinę galią vykdomojoje byloje ir iki nepaprastosios padėties, pandemijos ir karantino atšaukimo.

14245.

143Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-19220-608/2020 apelianto prašymas taikyti aukščiau nurodytas laikinąsias apsaugos priemones atmestas. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-1112-392/2020 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 18 d. nutartis palikta nepakeista.

14446.

145Išieškojimo vykdymo procese sustabdymo teisinio instituto specifika įpareigoja teismą šias laikinąsias apsaugos priemones taikyti tik neabejotinai įsitikinus, kad, nepritaikius šių laikinųjų apsaugos priemonių, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes, priešingu atveju, būtų paneigtas įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo privalomumo principas (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-606-186/2015; 2015 m. liepos 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1045-370/2015; 2015 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1166-516/2015).

14647.

147Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog apeliantas teikia pakartotinius prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl vykdymo veiksmų sustabdymo, remdamasis tais pačiais pagrindais, tačiau jokių įrodymų nepateikia, savo pozicijos nepagrindžia. Skundo padavimas pats savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti vykdomąsias bylas ar atidėti vykdymo veiksmus, atvirkščiai, tai turi būti išimtis, kurios taikymą apeliantė visuomet privalo tinkamai ir įtikinamai pagrįsti. Savo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje dalyje apeliantas grindžia tik deklaratyvaus pobūdžio argumentais ir samprotavimais. Skundo dalykas šioje reikalavimo dalyje visiškai nepagrįstas skunde nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis. Vien apelianto nesutikimas su antstolio atliekamais priverstinio vykdymo veiksmais nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taigi, apeliantas nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikalingumo (CPK 144, 178 straipsniai).

14848.

149Apelianto argumentai dėl COVID-19 pandemijos yra nesusiję su nagrinėjamoje byloje pateikto skundo dalyku. Kiti atskirojo skundo argumentai taip pat vertintini kaip neturintys įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos jų neanalizuoja ir nevertina (CPK 2 straipsnis, 3 straipsnis, 7 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis). Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą, kai yra atskleista bylos esmė, neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

15049.

151Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

152Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

15350.

154Suinteresuotas asmuo antstolis Irmantas Gaidelis atsiliepime į atskirąjį skundą prašo įvertinti pareiškėjo elgesį teikiant tapačius reikalavimus.

15551.

156Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui jo patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

15752.

158Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-210-969/2018).

15953.

160CPK 5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris suteikia galimybę kiekvienam suinteresuotam asmeniui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apelianto pateiktas atskirasis skundas pats savaime negali būti laikomas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Pasinaudojimu teise apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį negalima laikyti akivaizdžiu procesinės teisės naudojimu ne pagal jos paskirtį, todėl šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo apelianto atliktus veiksmus pripažinti piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis ir skirti jam už tai baudą CPK 95 straipsnio 2 dalies pagrindu.

161Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

162Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. pareiškėjas A. C. pateikė 2020 m. gegužės 13 d. skundą dėl antstolio... 5. 2.... 6. Pareiškėjas nurodė, jog 2020-05-08 gavo elektroninį laišką iš antstolio... 7. 3.... 8. Antstolis Irmantas Gaidelis 2020 m. gegužės 20 d. patvarkymu Nr. S-20-8-18003... 9. 4.... 10. Antstolis nurodė, kad CPK 624 straipsnio 2 dalyje numatytos vykdymo... 11. 5.... 12. Suinteresuotas asmuo Danske Bank AS, veikiantis per Danske Bank AS Lietuvos... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 6.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. birželio 18 d. nutartimi netenkino... 16. 6.1.... 17. antstolis priėmė pareiškėjo skundžiamus patvarkymus ir kitus dokumentus... 18. 6.2.... 19. tiek antstolis, tiek pats pareiškėjas nurodo, kad lėšų pareiškėjo banko... 20. 6.3.... 21. antstolis, nustatęs, kad kitas antstolis Dainius Šidlauskas vykdo... 22. 6.4.... 23. antstolis patvarkyme dėl informacijos apie turtą pateikimo 2020-05-07 Nr.... 24. 6.5.... 25. pareiškėjas teisingai nurodo, kad teisės aktai nenustato konkretaus termino,... 26. 6.6.... 27. vykdymo išlaidos išieškomos toje pačioje vykdomojoje byloje, kurią vykdant... 28. 6.7.... 29. CPK 632 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vykdomoji byla laikoma baigta... 30. 6.8.... 31. pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atleisti... 32. 6.9.... 33. pagrindų kreiptis į Konstitucinį Teismą nenustatyta. Lietuvos Respublikos... 34. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 35. 7.... 36. Pareiškėjas A. C. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto... 37. 7.1.... 38. teismo sprendimas yra ginčijamas kitoje byloje (civilinė byla Nr.... 39. 7.2.... 40. išieškojimas negalėjo būti nukreipiamas į buities, ūkio, darbo, mokymosi... 41. 7.3.... 42. pareiškėjas antstoliui pateikė visą įstatymuose numatytą informaciją. Be... 43. 7.4.... 44. teismas visiškai nepasisakė dėl pareiškėjo pateiktų motyvų ir... 45. 7.5.... 46. teismas nagrinėjamoje byloje turėjo nustatyti pagrindus kreiptis į... 47. 7.6.... 48. visi pareiškėjo skunde nurodyti argumentai turėjo teisinę reikšmę... 49. 7.7.... 50. paaiškėjus geresniam būdui užtikrinti vykdymo proceso dalyvių interesus... 51. 8.... 52. Suinteresuotas asmuo antstolis Irmantas Gaidelis prašo pareiškėjo... 53. 8.1.... 54. CPK 18 straipsnio pagrindu įsiteisėję teismų sprendimai privalomi ir... 55. 8.2.... 56. vykdymo procese nėra areštuota daugiau skolininko turto, nei reikia skolos ir... 57. 8.3.... 58. CPK 645 straipsnio pagrindu skolininkas privalo pateikti antstoliui duomenis... 59. 8.4.... 60. antstolio apskaičiuotos vykdymo išlaidos vykdomojoje byloje atitinka Lietuvos... 61. 8.5.... 62. vykdymo procese nenustatyta vykdomosios bylos sustabdymo ar užbaigimo... 63. 9.... 64. Suinteresuotas asmuo Danske Bank AS, veikiantis per Danske Bank AS Lietuvos... 65. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 66. Atskirasis skundas netenkinamas.... 67. 10.... 68. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 69. 11.... 70. Absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338... 71. 12.... 72. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 73. Dėl naujų įrodymų ir paaiškinimų priėmimo ... 74. 13.... 75. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 76. 14.... 77. Pareiškėjas kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – 2020 m.... 78. 15.... 79. Įvertinęs prašomų pridėti dokumentų turinį, apelianto paaiškinimus,... 80. 16.... 81. 2020 m. rugpjūčio 18 d. apeliacinėje byloje užregistruoti papildomi... 82. 17.... 83. CPK 323 straipsnyje yra įtvirtinta imperatyvi įstatymo nuostata, kad,... 84. Dėl teismo pareigos motyvuoti procesinį sprendimą... 85. 18.... 86. Pareiškėjas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė reikalavimą... 87. 19.... 88. CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir CPK 270 straipsnio 4 dalyje... 89. 20.... 90. CPK 329 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad proceso teisės normų... 91. 21.... 92. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas... 93. Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą... 94. 22.... 95. Pareiškėjas atskirajame skunde įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismas... 96. 23.... 97. Konstitucijos 110 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisėjas negali taikyti... 98. 24.... 99. CPK 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jeigu yra pagrindas... 100. 25.... 101. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 3 straipsnio 3 dalyje yra... 102. 26.... 103. Dalyvaujančio byloje asmens prašymas bylą nagrinėjančio teismo nesaisto ir... 104. 27.... 105. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su pareiškėjo argumentais,... 106. Dėl antstolio veiksmų (ne)teisėtumo ... 107. 28.... 108. Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo... 109. 29.... 110. Iš vykdomosios bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO... 111. 30.... 112. Apeliantas įrodinėja, jo antstolis neteisėtai priėmė vykdomąjį... 113. 31.... 114. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, jog dėl... 115. 32.... 116. Apeliantas skundu dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti: turto arešto... 117. 33.... 118. Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, jog antstolis Irmantas Gaidelis... 119. 34.... 120. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su atskirajame skunde... 121. 35.... 122. 2020-05-07 patvarkymu dėl informacijos apie turtą pateikimo Nr. S-20-8-16173... 123. 36.... 124. Apeliantas įrodinėja, kad antstolio patvarkymas dėl informacijos apie turtą... 125. 37.... 126. Apeliantas taip pat ginčija ir 2020-05-07 patvarkymą dėl prisijungimo prie... 127. 38.... 128. CPK 759 straipsnio 1 dalyje nustatyta galimybė antstolio iniciatyva... 129. 39.... 130. Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, jog 2020-05-07 patvarkymu priverstinai... 131. 40.... 132. Apeliantas įrodinėja, jog antstolis negalėjo areštuoti jam priklausančių... 133. 41.... 134. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus antstolis, vadovaudamasis CPK 675... 135. 42.... 136. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos... 137. 43.... 138. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti ir su atskirojo skundo... 139. Dėl prašymo sustabdyti vykdomosios bylos vykdymą... 140. 44.... 141. Apeliantas prašo sustabdyti vykdomosios bylos Nr. 000820/00411 vykdymą iki... 142. 45.... 143. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, jog Vilniaus... 144. 46.... 145. Išieškojimo vykdymo procese sustabdymo teisinio instituto specifika... 146. 47.... 147. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog apeliantas... 148. 48.... 149. Apelianto argumentai dėl COVID-19 pandemijos yra nesusiję su nagrinėjamoje... 150. 49.... 151. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog... 152. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 153. 50.... 154. Suinteresuotas asmuo antstolis Irmantas Gaidelis atsiliepime į atskirąjį... 155. 51.... 156. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 157. 52.... 158. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog įstatyme nustatytos teisės... 159. 53.... 160. CPK 5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo... 161. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 162. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. birželio 18 d. nutartį palikti...