Byla 2-82-922/2014
Dėl teismo sprendimu priteistos skolos mokėjimo išdėstymo, pareikšto civilinėje byloje pagal ieškovų- K. N. ir L. N. ieškinį atsakovui R. A. dėl sutarties nutraukimo, pinigų, perduotų pagal sutartį, priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant Genovaitei Šetkauskienei, dalyvaujant atsakovui R. A., nedalyvaujant ieškovams- K. N. ir L. N.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi atsakovo R. A. prašymą dėl teismo sprendimu priteistos skolos mokėjimo išdėstymo, pareikšto civilinėje byloje pagal ieškovų- K. N. ir L. N. ieškinį atsakovui R. A. dėl sutarties nutraukimo, pinigų, perduotų pagal sutartį, priteisimo,

Nustatė

3Akmenės rajono apylinkės teismas 2014-07-04 sprendimu priteisė iš atsakovo R. A. 7300,00 Lt avanso už nekokybiškai atliktus darbus, 5 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (7300,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-12-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 319,00 Lt žyminio mokesčio ir 1320,00 Lt išlaidų už advokato pagalbą ieškovų - K. N. ir L. N. naudai (117-126 b.l.). Sprendimas įsiteisėjo 2014-08-05.

4Akmenės rajono apylinkės teisme 2014-08-04 gautas atsakovo R. A. prašymas, kuriuo prašoma išdėstyti Akmenės rajono apylinkės teismo 2014-07-04 sprendimu ieškovų naudai priteistos 8939,00 Lt sumos, kurią sudaro 7300,00 Lt avanso, 319,00 Lt žyminio mokesčio ir 1320,00 Lt išlaidų už advokato pagalbą, mokėjimą dalimis per penkerius metus mokant po 148,98 Lt per mėnesį, nes neturi pakankamai lėšų ir dar turi kitų finansinių įsipareigojimų. Nurodė, kad sumokėjo 426,80 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (131, 139 b.l.).

5Ieškovai- K. N. ir L. N. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo netenkinti atsakovo prašymo, nes atsakovas neapteikė duomenų apie savo turtą, pajamas, ieškovų manymu, priteista suma nėra tokia didelė, kad atsakovas negalėtų jos sumokėti iš karto, o sumokėjęs patirtų didelių nepatogumų. Atkreipiamas dėmesys, kad ieškovas daugiau nei dvejus metus delsė ir nesiėmė aktyvių veiksmų nekokybiškiems darbams ištaisyti, be to, atsakovas nesiekė taikiai ir greitai išspręsti ginčo. Nurodė, kad įsiteisėjus sprendimui ieškovai pradėjo organizuoti tvoros nugriovimo ir atstatymo darbus, todėl jiems reikia lėšų šiems darbams atlikti.

6Prašymas tenkintinas iš dalies.

7CPK 7 straipsnyje įtvirtinti koncentracijos ir ekonomiškumo principai, kartu su CPK 18 straipsnyje apibrėžtu teismo sprendimo privalomumo principu užtikrina civilinę bylą laimėjusio asmens teisėto intereso, kad jam palankus įsiteisėjęs teismo sprendimas būtų įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau, apsaugą. Išimtinais atvejais, atsižvelgiant į civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principus, remiantis CPK 284 straipsnio 1 dalimi, numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Akcentuotinas šios normos taikymo išimtinumas, sietinas su nuostata, jog bylą laimėjusio asmens teisė į realų apgintos civilinės teisės įgyvendinimą gali būti ribojama tik tuo atveju, jeigu bloga skolininko turtinė padėtis objektyviai apriboja jo galimybes įvykdyti teismo sprendimą, egzistuoja reali tikimybė, jog teismo sprendimo vykdymo išdėstymas sukurs prielaidas tinkamam teismo nustatytų įpareigojimų vykdymui, įpareigojimų įvykdymo atidėjimas nesukurs neigiamų pasekmių kreditoriaus turtinei padėčiai ir veiklai. Atsižvelgiant į tai, kad sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios galutinių teismo procesinių sprendimų, kuriais užbaigiama byla, vykdymo tvarkos, kasacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, jog sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011 ir kt.). Sprendžiant, ar konkrečiu atveju yra pagrindas atidėti teismo sprendimo įvykdymą ar jį išdėstyti, svarbu įvertinti, ar teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas ar išdėstymas nesuteiks nepagrįsto pranašumo skolininkui, ar bus išlaikyta šalių teisėtų interesų pusiausvyra, ir ar apskritai nebus paneigtas pats teismo sprendimas ir jo privalomas pobūdis. Taigi nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, turi būti atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006 ir kt.). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nesant duomenų apie tai, kad skolininko finansinė padėtis ateityje pagerės, išdėstyti teismo sprendimo vykdymą nėra pagrindo, nes tokiu būdu būtų nepagrįstai pažeisti ieškovo interesai (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-186/2011; 2014 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-911/2014 ir kt.).

8Pažymėtina, kad atsakovas vykdo individualią veiklą, samdo tris darbuotojus. Iš pateiktos metinės pajamų deklaracijos matyti, kad atsakovo apmokestinamos pajamos 2012 m. buvo 798,87 Lt, 2013 m. – 3184,21 Lt, atsakovo teigimu, šiuo metu jo mėnesinės pajamos yra apie 400 Lt. Pateikė duomenis, kad yra vedęs, žmonos mėnesinės darbinės pajamos yra apie 100 – 150 Lt/mėn., vaikų neturi. Nurodė, kad atsakovui priklauso žemės sklypas ir gyvenamasis namas sodų bendrijoje. Atsakovas pateikė išrašus iš banko apie banko sąskaitose esančias lėšas: atsakovo banko sąskaitoje 2014-09-23 buvo 5097,01 Lt, žmonos – 0,00 Lt. Atsakovui yra paskirta administracinė nuobauda – 3000 Lt bauda, kurios mokėjimas išdėstytas dviem metams (laikotarpiui 2013-08-29 iki 2015-08-29) mokant po 125 Lt/mėn., be to, atsakovas moka 400 Lt/mėn. draudikui Seesam Insurance AS Lietuvos filialui, kas mėnesį komunaliniams mokesčiams išleidžia apie 300 – 400 Lt.

9Įvertinus tai, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kad jo turtinė padėtis ateityje nepagerės, teismas daro išvadą, jog atsakovo prašymas išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą penkeriems metams yra nepagrįstas ir pažeidžiantis ieškovų interesus.

10Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta bei įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus, atsakovo R. A. prašymas tenkintinas iš dalies, Akmenės rajono apylinkės teismo 2014-07-04 sprendimu priteistos skolos mokėjimas išdėstytinas dalimis 18 (aštuoniolikos) mėnesių laikotarpiui (CPK 284 str.), nes priešingu atveju būtų nepagrįstai pažeisti ieškovų interesai.

11Vadovaudamasi CPK 284 straipsniu, 290-291 straipsniais teismas

Nutarė

12prašymą tenkinti iš dalies.

13Išdėstyti Akmenės rajono apylinkės teismo 2014-07-04 sprendimu priteisto 7300,00 Lt avanso už nekokybiškai atliktus darbus, 319,00 Lt žyminio mokesčio ir 1320,00 Lt išlaidų už advokato pagalbą, iš viso – 8939,00 Lt (2589 EUR) – mokėjimą 18 (aštuoniolikos) mėnesių laikotarpiui, mokant kas mėnesį po 500,00 Lt, kiekvieną įmoką sumokant iki einamojo mėnesio 30 dienos, pirmą įmoką 439,00 Lt sumokant iki 2014-10-31 bei paskutinę įmoką sumokant kartu su paskaičiuotomis 5 % dydžio metinėmis palūkanomis už priteistą sumą (7300,00 Lt - 2114 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-12-02) iki 2016-03-31.

14Kitoje dalyje, prašymą atmesti.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai