Byla 2A-1149-232/2016
Dėl netinkamo sutarties vykdymo ir skolos bei netesybų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Liudos Uckienės, teisėjų Ritos Kisielienės, Vido Stankevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) BUAB “Skala” apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „Skala“ ieškinį atsakovams O. J. ir A. B., trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė, dėl netinkamo sutarties vykdymo ir skolos bei netesybų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I.GINČO ESMĖ.

4Ieškovas BUAB „Skala“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 37.360,99 EUR (129.000,00 Lt) skolos, 3736,10 EUR (12.900,00 Lt) netesybų, metines 5 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumą, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Nurodė, kad šalys 2007-09-21 sudarė sutartį dėl leidimo prisijungti prie inžinerinių tinklų. Sutartimi ieškovas įsipareigojo leisti atsakovams, jiems priklausančiame žemės sklype projektuojamus buities nuotekų tinklus, prijungti prie ieškovo Kalnėnų gyvenamajame rajone įrengtų inžinerinių tinklų, esančių Juodupio gatvėje, už 279.000,00 Lt, mokant dalimis: 150.000,00 Lt per tris darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos ir 129.000,00 Lt per 60 kalendorinių dienų, nuo dienos kai Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtins detalųjį planą. Šių sumų nesumokėjus, sutartis netenka galios. Ieškovas 2007-10-01 pateikė Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentui leidimą, patvirtinantį, kad ieškovas leidžia prisijungti prie jam nuosavybės teise priklausančių tinklų. Ieškovo bankroto administratorius 2013 m. birželio mėnesį sužinojo, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2012-09-12 sprendimu patvirtino žemės sklypo, esančio Nemėžio kaime, detalųjį planą, nuo kurio patvirtinimo dienos per 60 kalendorinių dienų ieškovui turėjo būti sumokėta 129.000,00 Lt suma. Atsakovai atsisakė sumokėti ieškovui 133.902,00 Lt skolos su netesybomis pagal ieškovo administratoriaus pretenziją. Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimą įvykdė. Sumokėję ieškovui 150.000,00 Lt atsakovai aiškiai išreiškė valią vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Teigti, kad atsakovams nesumokėjus 129.000,00 Lt, sutartis neteko galios, nėra pagrindo. Ieškovo sutartimi sulygta pareiga buvo tik išduoti leidimą prisijungti prie ieškovo inžinerinių tinklų, kitų pareigų ieškovas sutartimi neprisiėmė, todėl nėra jokio pagrindo ieškovui užtikrinti tolimesnį inžinerinių tinklų prisijungimo, eksploatavimo ir kitų darbų kokybę, tinkamumą. Ieškovas yra įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus, jo prievolės atsakovams yra pasibaigusios. Atsakovai vienašališkai atsisakydami vykdyti prievolę elgiasi nesąžiningai ieškovo atžvilgiu, pažeidžia ieškovo interesus bei teisėtus lūkesčius gauti iš sutarties tai, ko tikėjosi.

6Atsakovai O. J. ir A. B. su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą, skirti ieškovui 5792,00 EUR baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kurių 50 procentų būtų skiriama atsakovams, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas netinkamai aiškina tarp šalių 2007-09-21 sudarytą sutartį. Kalnėnų gyvenamasis rajonas yra išsidėstęs Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, kuriai galioja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-02-14 sprendimu Nr. 1-1519 patvirtintas Vilniaus miesto bendrasis planas. Šis planas yra įregistruotas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre. Plane numatyta buitines nuotekas iš Kalnėnų gyvenamųjų namų kvartalo nuleisti į Vilniaus miesto buitinių nuotekų slėginę magistralę, kurią eksploatuoja UAB „Vilniaus vandenys“, o neieškovas, kuris nebuvo ir negalėjo būti vandens tiekėju. Vilniaus miesto bendruoju planu yra suplanuotas ir pradėtas kompleksinis inžinerinių tinklų tiesimas į Kalnėnų sodininkų bendrijų teritorijas, apimant ir Kalnėnų rajoną, kuriame Juodupio gatvėje ieškovas nutiesė buitinių nuotekų tinklus, jungiamus prie vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo UAB „Vilniaus vandenys“ Gurių gatvėje eksploatuojamų buitinių nuotekų slėginių tinklų magistralės. Sutarties sudarymo metu šalys privalėjo žinoti arba žinojo, kad iš atsakovų žemės sklypo buitinių nuotekų šalinimas yra įmanomas prisijungus prie Gurių g. esančių komunalinių inžinerinių tinklų arba prie ieškovo tol, kol Vilniaus miesto teritorijų planavimo plano sprendiniai nebus įgyvendinti. Planavimo sąlygose ( 2011-07-14) nurodyta, kad planuojamam žemės sklypui taikomas bendrasis planas iki 2015 metų. Kadangi Vilniaus miesto bendro plano iki 2015 metų sprendiniai Kalnėnų rajone numato statyti gyvenamųjų namų kvartalą, kuriame nuotekas šalinti yra numatyta Vilniaus miesto esamais komunaliniais slėginiais tinklais, ši teritorija priskirta prie viešojo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo teritorijos, o sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti (2012-05-30) aiškiai nurodo, kad rengiamam detaliajam planui yra keliamas reikalavimas projektuoti prisijungimą prie miesto centralizuotų nuotekų tinklų. Atsakovų žemės sklypo detaliajame plane yra UAB „Vilniaus vandenys“, o ne ieškovo pritarimas. Sutartyje nurodyta prisijungimo prie Kalnėnų gyvenamojo rajono nuotekų tinklų suma nėra pagrįsta jokiais skaičiavimais ir neatitinka galiojančių teisės aktų. Vadovaujantis galiojančia metodika, dažniausiai apskaičiuojama 347,54 EUR (1200,00 Lt) prisijungimo įmoka. Galiojantys teisės aktai nenumato vartotojų pareigos apmokėti už prisijungimą prie būsimų inžinerinių tinklų, kurie nuosavybės teise priklausys savivaldybei ar jos kontroliuojamai vandens tiekimo įmonei. Laikant, kad ieškovo pozicija dėl sutartimi sulygto dalyko yra teisinga ir atsakovai įsipareigojo sumokėti 279.000,00 Lt tik už leidimo kaip dokumento išdavimą, tokia sutartis būtų laikoma nesąžininga ir pažeidžianti vartotojų teises. Ginčo sutarties pasirašymo metu atsakovai ne turėjo kitos galimybės, kaip tik pasirašyti ginčo sutartį dėl leidimo prisijungti prie buities nuotekų tinklų, o Vilniaus miesto savivaldybės tarybai patvirtinus detalųjį planą, buvo nustatyta, kad buitiniai nutekamieji vandenys bus nuvedami į esamus miesto kanalizacijos tinklus. Ieškovo reikalavimas sumokėti visą ginčo sutartyje nustatytą kainą, atsakovams taip ir neprisijungus prie ieškovo nutiestų vietinių inžinerinių tinklų, motyvuojant sutarties privalomumo principu, yra akivaizdžiai nesąžiningas, rodo ieškovo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Neatitinka teisės normų ieškovo atliktas delspinigių skaičiavimas už 812 dienų, nes delspinigiams apskaičiuoti taikomas sutrumpintas šešių mėnesių terminas.

7Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, atsiliepimu nurodė, kad 2007-09-21 sutarties sudarymo metu Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme buvo įtvirtinta, kad viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra nuosavybės teise priklauso savivaldybei, kurios teritorijoje vykdomas viešasis vandens tiekimas arba šios savivaldybės kontroliuojamai įmonei. Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, kurios teritorijoje vykdomas viešasis vandens tiekimas, arba šios savivaldybės kontroliuojamai įmonei. Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, kuri nuosavybės teise priklauso kitiems asmenims ir yra reikalinga viešajam vandens tiekimui, savivaldybės iniciatyva gali būti išperkama, gali būti sudaromos nuomos, panaudos sutartys. Įprastai naujai pastatyti inžineriniai tinklai turi būti perleisti savivaldybės, kurios teritorijoje jie yra, nuosavybėn. Ieškovas su Vilniaus miesto savivaldybe sudarė dvi inžinerinių tinklų ir įrenginių neatlygintinio perleidimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn sutartis. Šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybei 2012-08-24 ir 2014-08-01 sutarčių pagrindu perduotus inžinerinius tinklus panaudos teisiniu pagrindu eksploatuoja UAB „Vilniaus vandenys“. Bylą prašė nagrinėti atsižvelgiant į trečiojo asmens išdėstytus argumentus.

8II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. spalio 26 d. sprendimu ieškovo BUAB „Skala“ ieškinį atsakovams O. J. ir A. B. dėl netinkamo sutarties vykdymo ir skolos bei netesybų priteisimo atmetė.

10Teismas sprendė, kad Sutarties tekstas ir Sutarties kaina aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtina, kad atsakovai Sutartyje numatytą kainą įsipareigojo sumokėti už faktinį prisijungimą prie UAB „Skala“ tinklų. Toks tinklų prijungimas neįvyko, teismas taip pat nustatė, kad ieškovų valdomuose žemės sklypuose projektuojamų (statomų) fekalinės kanalizacijos tinklų neplanuojama prijungti prie ieškovo valdytų tinklų. Be to, svarbu ir tai, kad nuotekų linijos, prie kurių buvo ketinama prijungti atsakovų žemės sklype projektuojamus nuotekų tinklus, nuo 2014-08-01 net nepriklauso ieškovui, t.y. net jeigu tinklai ateityje ir būtų prijungti prie nurodytų nuotekų linijų, jie būtų prijungti prie Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių tinklų. Teismas konstatavo, kad Sutartis liko neįgyvendinta, atsakovai neprisijungė prie UAB „Skala“ tinklų, nesumokėjo Sutarties 2.2 punkte numatytos kainos dalies, todėl vadovaujantis Sutarties 2 punkto sąlygomis, UAB „Skala“ Sutartimi duotas atsakovams leidimas laikytinas neįgijusiu teisinės galios ir visa Sutartis yra netekusi galios. Negaliojančios Sutarties 2.2 punkto pagrindu reiškiamą ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovų 37.360,99 Eur skolos atmetė kaip nepagrįstą. Atitinkamai kaip nepagrįstą atmetė ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovų 3736,10 Eur netesybų.

11III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI.

12Apeliantas BUAB „Skala“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-10-26 sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį tenkinti visa apimtimi.

13Nurodė, kad sprendimas yra teisiškai nepagrįstas ir nemotyvuotas, kadangi pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas procesines teisės normas, visapusiškai neištyrė ir nevertnio visų byloje pateiktų faktinių aplinkybių ir įrodymų bei nenustatė esminių bylos aplinkybių, ko rezultate tarp bylos dalyvių susisklosčiusius civilinius teisinius santykius vertino viešosios teisės prasme bei neteisingai aiškino sutarties nuostatas. Apeliantas ir atsakovai sudarydami Sutartį aiškiai išreiškė savo valią ir Sutarties 2 punkte įtvirtino Sutartimi prisiimtas pareigas. Pagal Sutarties 2.2. punktą 129 000 Lt dydžio sutarties kainą atsakovai įsipareigojo sumokėti apeliantui atsiradus esminei sąlygai – esant patvirtintam detaliajam planui. Sistemiškai vertinant Sutarties 1 punkto nuostatą bei Sutarties 2.2 punkte įtvirtintos sąlygos turinį, darytina pagrįsta išvada, jog patvirtintus žemės sklypo, priklausančio atsakovams detalųjį planą atsakovams atsirado prievolė sumokėti 129 000 Lt dydžio sumą apeliantui. Esant byloje duomenims, kad žemės sklypo detalusis planas buvo patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės 2012-09-12 sprendimu ir atsakovai tokį faktą patvirtino patys teismo posėdžio metu, tai suponavo ir sąlyginės apelianto ir atsakovų sudarytos sutartyje nustatytos prievolės atsiradimą. Vertinant sutarties 2.2. punkte nurodytą ir teisės normų, reglamentuojančių sąlygines prievoles, aiškinimo taisykles, akivaizdu, kad atsakovų prievolę sumokėti apeliantui 129 000 Lt dydžio sumą, kuomet yra patvirtinamas atsakovams priklausančio žemės sklypo detalusis planas, galima laikyti sąlygine prievole, kurios įvykdymui reikalingas tik faktas, ar ta sąlyga atsirado ar neatsirado, kitos aplinkybės, susijusios su kitų sutartimi prisiimtų prievolių vykdymu/nevykdymu/netinkamu įvykdymu neturi ir negali turėti įtakos piniginių lėšų sumokėjimui. Pažymėjo, kad atsakovai iki inžinerinius tinklus neatlygintinai perduodant Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn turėjo galimybę tiek prisijungti prie inžinerinių tinklų, tiek juos įsigyti patys, nes bankroto bylos iškėlimo faktas per se apeliantui nesuponavo prisiimtų prievolių pabaigos ir pareigos atsiskaityti su apeliantu, patvirtinus atsakovams nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo detalųjį planą. Atsakovai turėdami prievolę atsiskaityti su apeliantu ir žinodami, kad detalusis planas yra patvirtintas elgėsi nesąžiningai ir pažeidė CK įtvirtintą draudimą – vienašališkai atsisakė vykdyti prievolę apeliantui. Pirmosios instancijos teismas absoliučiai nevertino sąlyginės prievolės lemiančių veiksnių, suponuojančių ir atsakovų pareigą atsiskaityti su apeliantu.

14Atsakovai O. J. ir A. B. atiliepimu prašė apelianto apeliacinį skundą atmesti, 2015-10-26 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime tinkamai pritaikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimą, padarė pagrįstas išvadas, aiškindamas ne tik 2007-09-21 Sutarties dėl leidimo prisijungti prie inžinerinių tinklų 1 ir 2 punktus, kaip tą daro apeliantas savo apeliaciniame skunde, tačiau visą Sutartį, neišskiriant ir jos 5 punkto, aptariančio prisijungimo prie inžinerinių tinklų darbus, atsakomybę už tokius darbus, pareigą atlyginti žalą, jei dėl bendraatsakovų prisijungimo prie inžinerinių tinklų tretieji asmenys patirtų tokią žalą. Toks pirmosios instancijos teismo Sutarties aiškinimas atitinka sisteminio sutarties aiškinimo principą, kuris reikalauja, bet kurią sutarties sąlygą aiškinti atsižvelgiant į visą sutarties kontekstą. Atsižvelgiant į CK 6.30 straipsnio 1 dalį bei remiantis vien lingvistiniu Sutarties 2.2 punkto aiškinimu yra akivaizdu, kad minėtas Sutarties punktas neįtvirtina jokios atidedamosios sąlygos, o tik nustato terminą, per kurį bendraatsakovai turėjo sumokėti likusią sumos dalį ir šio termino atskaitos tašką - per 60 kalendorinių dienų po detaliojo plano patvirtinimo. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog Sutarties kaina – 279 000 Lt rodo akivaizdų patvirtinimą, kad bendraatsakovai sutartyje numatytą kainą įsipareigojo sumokėti už faktinį prisijungimą prie apelianto tinklų, kadangi bendraatsakovai ginčo /sutartimi siekė patenkinti savo šeimos bei namų ūkio poreikius. Šiuo konkrečiu atveju nėra svarbu, kad Sutarties naikinamoji sąlyga „neįvykdžius šių mokėjimų ši sutartis netenka galios“ yra išdėstyta Sutarties 2.2 punkte, kadangi bendraatsakovams faktiškai neprisijungus prie apelianto inžinerinių tinklų, apeliantas netenka teisės gauti Sutarties kainą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime įvertino Sutartį būtent civiline teisine prasme, pritaikydamas materialiosios teisės normas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimą, pasisakė, kad neįvykus faktiniam bendraatsakovų prisijungimui prie apelianto inžinerinių tinklų Sutartis laikoma netekusia galios, dėl to apelianto argumentai dėl pirmosios instancijos teismo padaryto materialinės ir procesinės teisės normų pažeidimo laikytini nepagrįstais.

15IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI

16Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

17Iš esmės apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą vienu pagrindu, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškinio ginčo sutartį, kas jo nuomone lėmė neteisėto sprendimo priėmimą. Su tokia argumentacija kolegija nesutinka.

18Byloje neginčijamos teismo nustatytos toliau įvardijamos faktinės aplinkybės. Atsakovams nuo 2006 m. iki 2013-01-16 bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausė 2,18 ha ploto žemės sklypas Nemėžio kaime, kuris 2012-12-07 padalintas įregistruojant tris nekilnojamojo turto objektus. 2007-09-21 šalys sudarė Sutartį dėl leidimo prisijungti prie inžinerinių tinklų (toliau tekste Sutartis), kad sutartis sudaryta atsakovų buitinėms reikmėms tenkinti ginčo tarp šalių taip pat nėra. Būtent šios sutarties aiškinimas ir yra tapęs ginčo dalyku šioje byloje. Sutarties 1 punkte užfiksuota, kad atsakovų įgaliotinis, jų vardu pasirašęs sutartį, prašo leisti atsakovų sklype projektuojamus buitinių nuotekų tinklus prijungti prie apelianto Kalnėnų gyvenamajame rajone įrengtų tinklų esančių Juodupio gatvėje. Sutarties 2 punkte nurodyta, kad apeliantas šia sutartimi už 279.000,00 Lt (80803,99 EUR) su PVM atlygį leidžia bendrasavininkiams prisijungti prie jam priklausančių tinklų, jeigu bus įvykdytos sutarties šios sąlygos: atsakovai per 3 dienas po sutarties pasirašymo dienos sumokėjus 150.000,00 Lt (43.443,00 EUR) (sutarties 2.1 p.), likusią 129.000.00 Lt (37.360,99 EUR) dalį sumokėjus per 60 kalendorinių dienų po detalaus plano patvirtinimo ir pateikus apeliantui tai patvirtinančios dokumentacijos kopijas (sutarties 2.2 punktas). Sutarties 2.2 punkte sutarties šalys taip pat susitarė, kad neįvykdžius mokėjimų, sutartis netenka galios. Sutarties 7 punktas numatė, kad atsakovams nesilaikant sutartyje numatytų atsiskaitymo terminų, jie moka 0,02 proc. netesybas (delspinigius) nuo nesumokėtos pagal sutartį sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 proc. nuo sutarties dalies kainos (b.l. 10, 11). Ginčo, kad atsakovai yra įvykdę Sutarties 2.1 punkto sąlygą, sumokėdami apeliantui 150.000,00 Lt, o apeliantas 2007-10-01 yra išdavęs Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamentui adresuotą leidimą Nr. 365-01 prisijungti atsakovams prie apeliantui nuosavybės teise priklausančių buities nuotekų tinklų (b.l. 12) taip pat nėra. Taip pat neginčijama ir aplinkybė, kad atsakovai nesumokėjo Sutarties 2.2 punkte nurodytos likusios 129.000,00 Lt (37.360,99 EUR).

192009-07-24 Vilniaus apygardos teismo nutartimi apeliantui iškelta bankroto byla, nutartis įsiteisėjo 2009-10-01, Lietuvos apeliaciniam teismui 2009-10-01 nutartimi peržiūrėjus nutarties dalį dėl administratoriaus kandidatūros ir įmonės bankroto administratoriumi paskyrus UAB „Admivita“ (b.l. 20-32).

202011-12-07 Vilniaus apygardos teismo nutartimi apeliantas pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto.

212012 09 12 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-774 patvirtintas atsakovams priklausančio sklypo detalusis planas ir jo sprendiniai. Pagal sutarties nuostatas atsakovai bylos ginčo dalyku tapusią sumą 129 000 Lt (37 360,99 eurų) turėjo pervesti per 60 dienų nuo šio sprendimo priėmimo, t.y. iki 2012 11 12.

222014 08 01 sutartimi apeliantas Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn nuo sutarties pasirašymo ir patvirtinimo dienos neatlygintinai perleido vandentiekio vamzdyną, fekalinės kanalizacijos vamzdynus lietaus kanalizacijos vamzdynus Vilniaus m., Juodupio g, šalių teigimu tai ir yra tinklai, prie kurių pagal ginčo sutartį turėjo jungtis atsakovai. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė nurodė šiuos inžinerinius tinklus panaudos teisiniu pagrindu perdavusi eksploatuoti UAB „Vilniaus vandenys“.

23Nei viena iš šalių neginčija ir fakto, kad nei atsakovų valdytame 2,18 ha ploto žemės sklype, nei jame padalijimo būdu suformuotuose žemės sklypuose projektuoti (statomi) buities nuotekų tinklai nebuvo ir nėra prijungti prie ieškovo iki 2014-08-01 valdytų fekalinės kanalizacijos vamzdynų Juodupio gatvėje, Vilniaus m. sav., šiuo metu nuosavybės teise priklausančių Vilniaus miesto savivaldybei. Aplinkybę, kad atsakovų tinklai nebuvo ir negalėjo būti prijungti prie apeliantui priklausiusių inžinerinių tinklų patvirtina ir atsakovų pateikti rašytiniai įrodymai: Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų ištrauka, 2011-07-14 Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2012-05-30 Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentui rengti, Vilniaus miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2012-06-06 protokolas, b.l. (68-74) su duomenimis apie tai, kad atsakovams priklausantis 2,18 ha žemės sklypas Nemėžio kaime, buvo planuojamas pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų, reg. Nr. 1881, sprendinius, pagal kuriuos buitines nuotekas iš Kalnėnų gyvenamųjų namų kvartalo numatyta nuleisti į Vilniaus miesto buitinių nuotekų slėginę magistralę, kurią eksploatuoja UAB „Vilniaus vandenys“, su kuria ir buvo derinamas atsakovų valdyto žemės sklypo detalusis planas.

24Apeliantas faktų, kad atsakovai niekada neprisijungė prie jo turėtų fekalinės kanalizacijos tinklų, neneigia, jis savo reikalavimą remia teiginiu jog atsakovams prievolė sumokėti jo reikalaujamą sumą kylą iš sutarties už leidimą prisijungti prie ieškovo tinklų ir mano, kad ši prievolė turi būti vykdoma nepriklausomai nuo to ar atsakovų žemės sklype projektuoti inžineriniai tinklai buvo ar nebuvo prijungti prie apelianto valdytų nuotekų tinklų. Kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai jog su tokiu Sutarties aiškinimu negalima sutikti, nes netgi iš pažodinio sutarties aiškinimo darosi aišku, kad atsakovams nesumokėjus antrosios sumos 129 000 Lt ieškovai tiesiog negauna leidimo prisijungti prie apelianto inžinerinių tinklų, nes pagal sutarties 2.2 punkto nuostatas neįvykdžius sutartų mokėjimų sutartis netenka galios, kas reiškia, kad apeliantas pagal susitarimą, atsakovams nesumokėjus visos sutartos sumos, turi teisę neleisti prisijungti prie jam priklausančių inžinerinių tinklų, tačiau neturi teisės reikalauti sumokėti sutartą sumą.

25Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau tekste LAT arba kasacinis teismas), plėtojant sutarčių aiškinimo praktiką, ne kartą pasisakyta, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį, aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (LAT 2000 04 03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2000; 2004 04 14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2004; 2004 09 08 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-424/2004; 2007 05 10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus, turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (LAT 2010 03 20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2013 12 23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-702/2013).

26Pirmosios instancijos teismas laikydamasis šių sutarčių aiškinimo taisyklių pagrįstai konstatavo jog akivaizdu, kad Sutartimi ieškovo už 80.803,99 EUR (279.000,00 Lt) išduotas leidimas gali būti suprantamas tik kaip visiškai aiškiai išreikštas leidimas atsakovams faktiškai prijungti jų žemės sklype projektuotus tinklus prie ieškovo tinklų. Iš sutarties turinio teismas sprendė jog sutartimi apeliantas leido atsakovams prisijungti prie jo inžinerinių tinklų tik, jeigu bus įvykdytos Sutarties 2.1 ir 2.2 punktų sąlygos (sumokėtos juose nurodytos sumos). Sutarties 5.1 punkte aptarti prisijungimo darbai, nurodant, kad jie bus atliekami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Sutarties 5.2 punkte atsakovai prisiėmė atsakomybę už vykdomus, baigtus ar nebaigtus darbus, susijusius su nuotekų tinklų prisijungimu, prisiėmė atsakomybę tretiesiems asmenims, jei patirtų nuostolius ryšium su vykdomais darbais, pareigą atlyginti žalą. Sutarties 5.3 punkte atsakovai prisiėmė atsakomybę už visus darbo vietoje galinčius įvykti nelaimingus atsitikimus, sužeidimus, sužalojimus, avarijas ar sutrikimus ir kt.

27Iš sutarties teksto pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovai Sutartyje numatytą kainą įsipareigojo sumokėti už faktinį prisijungimą prie apelianto tinklų, o tokiam prisijungimui neįvykus ir inžineriniams tinklams, prie kurių buvo ketinama prijungti atsakovų tinklus, nuo 2014-08-01 nebepriklausant apeliantui, atsakovams nei apelianto leidimas dėl prisijungimo prie tinklų, nei faktinis atsakovų prisijungimas prie apelianto tinklų tapo neįmanomi, nes tinklai apeliantui nebepriklauso, atsakovų tinklai ateityje būti prijungti prie Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių tinklų.

28Kiti neaptarti apeliacinių skundų argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir nesudarantys pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (LAT 2008 03 14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 06 01 nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 03 16 nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

29Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje priešingai nei teigia apeliantas, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių, tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės bei procesines normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis). Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija apeliacinį skundą atmeta, skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas palieka nepakeistu.

30Vilniaus apygardos teismas vadovaudamasis CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I.GINČO ESMĖ.... 4. Ieškovas BUAB „Skala“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 5. Nurodė, kad šalys 2007-09-21 sudarė sutartį dėl leidimo prisijungti prie... 6. Atsakovai O. J. ir A. B. su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti ieškinį kaip... 7. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama Vilniaus miesto... 8. II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. spalio 26 d. sprendimu ieškovo BUAB... 10. Teismas sprendė, kad Sutarties tekstas ir Sutarties kaina aiškiai ir... 11. III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI.... 12. Apeliantas BUAB „Skala“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 13. Nurodė, kad sprendimas yra teisiškai nepagrįstas ir nemotyvuotas, kadangi... 14. Atsakovai O. J. ir A. B. atiliepimu prašė apelianto apeliacinį skundą... 15. IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI... 16. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 17. Iš esmės apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą vienu... 18. Byloje neginčijamos teismo nustatytos toliau įvardijamos faktinės... 19. 2009-07-24 Vilniaus apygardos teismo nutartimi apeliantui iškelta bankroto... 20. 2011-12-07 Vilniaus apygardos teismo nutartimi apeliantas pripažintas... 21. 2012 09 12 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-774... 22. 2014 08 01 sutartimi apeliantas Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn nuo... 23. Nei viena iš šalių neginčija ir fakto, kad nei atsakovų valdytame 2,18 ha... 24. Apeliantas faktų, kad atsakovai niekada neprisijungė prie jo turėtų... 25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau tekste LAT arba kasacinis teismas),... 26. Pirmosios instancijos teismas laikydamasis šių sutarčių aiškinimo... 27. Iš sutarties teksto pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad... 28. Kiti neaptarti apeliacinių skundų argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir... 29. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal... 30. Vilniaus apygardos teismas vadovaudamasis CPK 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 31. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 26 d. sprendimą palikti...