Byla 2A-1230-513/2013
Dėl darbo užmokesčio priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų Alonos Romanovienės ir Broniaus Valiaus, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės UAB „Baltresta“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovei UAB „Baltresta“ dėl darbo užmokesčio priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės 1 013,54 Lt darbo užmokestį, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteitos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinio reikalavimus patikslino, nurodydamas, kad su ieškovu nėra atsiskaityta už 7 komandiruotės dienas, todėl prašė ieškovui priteisti 1 260 Lt dienpinigių (komandiruotpinigių), 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp jo ir atsakovės 2012-03-02 buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 290, pagal kurią ieškovas buvo priimtas dirbti pas atsakovę dailidės pareigoms. 2012-08-06 atsakovė komandiravo ieškovą dirbti į Švediją, kurioje ieškovas dirbo iki 2012-10-06. Grįžęs į Lietuvą, 2012-10-11 parašė prašymą atsakovei dėl atleidimo iš darbo, nes atsakovė laiku neišmokėjo ieškovui jam priklausančio atlyginimo. Pažymi, kad atsakovė, atleidusi ieškovą, pilnai su juo neatsiskaitė už komandiruotėje išbūtas dienas, todėl liko skolinga ieškovui 1 260 Lt už laikotarpį nuo 2012-09-29 iki 2012-10-05.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-05 sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovės UAB „Baltresta“ 113,62 Lt neišmokėto darbo užmokesčio (atskaičius mokesčius) ir

41 260 Lt dienpinigių bei 1 700 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui A. P.. Nurodė, kad ieškovas ir kiti darbuotojai dirbo Švedijoje objekte iki 2012-10-05, nes buvo paprašyti užbaigti atliktus darbus ir sutvarkyti darbo vietą. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad ieškovas su kitais asmenimis į komandiruotę į Švediją iš Lietuvos išvyko 2012-08-06 ir į Lietuvą grįžo 2012-10-06, todėl darbdaviui UAB „Baltresta“ šios aplinkybės negalėjo būti nežinomos. Byloje nustatyta, kad ieškovas į Klaipėdą iš komandiruotės Švedijoje su kitais asmenimis grįžo 2012-10-06. Atsakovė atsiskaitė su ieškovu už 2012-08-03 įsakyme nurodytą laikotarpį nuo 2012-08-07 iki 2012-09-28. Kadangi ieškovas iš Švedijos išvyko 2012-10-05, o Lietuvoje buvo 2012-10-06, jam už laikotarpį nuo 2012-09-29 iki 2012-10-05 turėjo būti priskaičiuota išmokėti ir darbo užmokestis, ir dienpinigiai, o už 2012-10-06 tik darbo užmokestis. Teismas konstatavo, kad turėjo būti sumokėti dienpinigiai už laikotarpį nuo 2012-09-29 iki 2012-10-05, už septynias kalendorines dienas po 180 Lt, t.y. 1 260 Lt, bei už 2012-10-06 kelionės iš Švedijos dieną priteistinas darbdavio pažymoje nurodytas 56,81 Lt ieškovo vidutinis dienos darbo užmokestis.

5Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Baltresta“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-05 sprendimą panaikinti ir civilinę bylą nutraukti, priimti naujus įrodymus, kurių pirmosios instancijos teisme nebuvo būtinybės pateikti. Nurodo, kad teismas priimdamas sprendimą dėl komandiruotės trukmės rėmėsi tik liudytojų parodymais bei neatsižvelgė į atsakovės pateiktus rašytinius įrodymus. Teismui buvo pateiktas atsakovės 2012-08-03 įsakymas, kuriuo ieškovas buvo siunčiamas į komandiruotę laikotarpiui nuo 2012-08-07 iki 2012-09-28. Atsakovė komandiruotės nepratęsė, o pasibaigus komandiruotės laikui ieškovas nebeatliko darbo funkcijų Švedijoje. Ieškovo ir liudytojų paaiškinimai, kad ieškovas iš Švedijos grįžo 2012-10-06 neįrodo fakto, jog jie vykdė darbdavio pavestas darbo funkcijas ir liko darbdavio reikalavimu. Apeliantė teigia, kad teismas priimdamas sprendimą nepagrįstai vertino, jog nei Akcinių bendrovių įstatymas, nei bendrovės įstatai įmonės vieninteliam akcininkui S. U. nesukuria pareigos ir nesuteikia teisės kontroliuoti atsakovės darbuotojų darbą, sukurti jiems naujas pareigas, tiesiogiai duoti nurodymus. Teismas neteisingai aiškino, kad bilietai ieškovui ir kitiems darbuotojams buvo nupirkti atsakovės. Atsakovė bilieto nepirko, o ieškovas nepateikė nei bilieto nei išlaidas už bilietą patvirtinančio dokumento. Apeliantė pažymi, kad teismas neteisingai išsprendė bylinėjimosi išlaidų dydžio priteisimo atsakovui klausimą. Teismas sprendime neatsižvelgė į bylos nesudėtingumą, į nedidelę ginčo apimtį, nesudėtingus materialinės ir procesinės teisės klausimus. Teismas neteisingai apskaičiavo atsakovės mokamo valstybei žyminio mokesčio sumą, kadangi žyminis mokestis turėjo būti 72 Lt, o ne 73 Lt.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas A. P. prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti ir palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-05 sprendimą nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Apeliacinis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. CPK 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Byloje nustatyta, kad ieškovas A. P. ir atsakovė UAB „Baltresta“ 2012-03-02 sudarė neterminuotą darbo sutartį Nr. 290, pagal kurios sąlygas ieškovas buvo įdarbintas dailidės pareigoms dirbti pilną darbo savaitę po 8 valandas per dieną, o atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui 1 200 Lt (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį. 2012-08-03 UAB „Baltresta“ direktorės įsakymu dėl tarnybinės komandiruotės į Švediją, ieškovui buvo įsakyta 2012-08-07 vykti į tarnybinę komandiruotę į Švediją, keltu iš Latvijos. Komandiruotės trukmė – 53 dienos, t.y. nuo 2012-08-07 iki 2012-09-28. Įmonės buhalterei pavesta mokėti ieškovui dienpinigius, kurių dydis nustatytas finansų ministro priimtomis teisės normomis. 2012-08-03 UAB „Baltresta“ direktorės įsakymu dėl automobilio naudojimo, ieškovo naudojimui (komandiruotės metu nuo 2012-08-07 iki 2012-09-28) buvo priskirtas automobilis „Renault Trafic“, jį ieškovas atsakovei grąžino

102012-11-20. Iš UAB „Baltresta“ darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašo matyti, kad ieškovas pas atsakovę 2012 m. spalio mėnesio pirmąsias penkias dienas dirbo. Ieškovas 2012-10-11 pateikė atsakovei prašymą atleisti jį iš pareigų nuo 2012-10-11. Atsakovė, tenkindama prieš tai nurodytą ieškovo prašymą, 2012-10-11 direktorės L. U. įsakymu atleido ieškovą iš darbo nuo 2012-10-30. Iš atsakovės 2012-11-20 pažymos matyti, kad atsakovės įsiskolinimas ieškovui sudaro 4 435,73 Lt. Iš atsakovės 2013-03-04 pažymos apie ieškovui priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas matyti, kad ieškovui už 2012 m. rugpjūčio mėn. išmokėtas 818,73 Lt darbo užmokestis bei 4 500 Lt dienpinigiai, už 2012 m. rugsėjo mėn. – 978 Lt darbo užmokestis bei 5 035,73 Lt dienpinigiai, už 2012 m. spalio mėn. priskaičiuotas, bet neišmokėtas 512,09 Lt darbo užmokestis bei kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. Iš atsakovės 2013-03-04 pažymos apie ieškovo vidutinį darbo užmokestį matyti, kad ieškovo vienos dienos darbo užmokesčio dydis sudaro 56,81 Lt.

11Byloje kilo ginčas dėl ieškovo komandiruotės Švedijoje trukmės ir atsakovės ieškovui mokėtinų dienpinigių dydžio. Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 1 260 Lt dienpinigių už ieškovo komandiruotę Švedijoje nuo 2012-08-06 iki 2012-10-06. Atsakovė teigia, kad pagal darbdavio įsakymą ieškovo komandiruotė Švedijoje truko nuo 2012-08-07 iki 2012-09-28, todėl atsakovė mokėti ieškovui dienpinigių pareigos neturi.

12Komandiruotam darbuotojui per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis (DK 220 straipsnio 1 dalis), komandiruotam darbuotojui garantuojama darbo laiko apskaita (DK 143 straipsnio 1 dalies 2 punktas), komandiruojamam darbuotojui mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos (DK 220 straipsnio 1 dalis). Nebiudžetinių įstaigų darbuotojų komandiruočių išlaidos kompensuojamos pagal Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ nuostatas (DK 220 straipsnio 2 dalis). Šio nutarimo 5.1 punkte įtvirtinta teisė darbo sutarties šalims keisti nustatytą dienpinigių dydį, tačiau tik esant vienam iš šių atvejų: jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia sutartis nesudaryta – darbo sutartyje.

13Teisėjų kolegija atmeta apeliantės skundo teiginius dėl įrodymų vertinimo. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008;kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Ž. v. R. P., bylos Nr. 3K-3-156/2009).

14Apeliantė nesutikimą su pirmosios instancijos teismo nustatytu 1 260 Lt neišmokėtų dienpinigių už septyniais komandiruotės į Švedijos Karalystę dienas ginčija aplinkybe, kad teismas skundžiamame sprendime dėl komandiruotės trukmės rėmėsi tik liudytojų parodymais. Tačiau aplinkybės, dėl kurių nepagrįstumo apeliantė kelia klausimą, nepriskirtinos prie tų aplinkybių, kurios pagal įstatymus turi būti patvirtintos tik tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis ir negali būti patvirtinamos jokiomis kitomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 straipsnio 4 dalis). Įrodymais civilinėje byloje gali būti bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Tie duomenys nustatomi šiomis priemonėmis: šalių ir trečiųjų asmenų (tiesiogiai ar per atstovus) paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais ir ekspertų išvadomis. Įrodinėjimo priemonėmis taip pat gali būti nuotraukos, vaizdo bei garso įrašai, padaryti nepažeidžiant įstatymų (CPK 177 straipsnio 1–3 dalys). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog pagrindo abejoti ieškovo ir liudytojų parodymais, nėra.

15Byloje esantys liudytojų parodymai patvirtina, kad ieškovas ir kiti darbuotojai dirbo Švedijoje objekte iki 2012-10-05, nes buvo paprašyti užbaigti atliktus darbus ir sutvarkyti darbo vietą. Šių aplinkybių apeliantė nepaneigė. Be to, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovas neįrodė, kad bilietai ieškovui ir kitiems darbuotojams grįžti į Lietuvą buvo nupirkti 2012-09-28 dienai, tai netiesiogiai patvirtina, kad darbdavys nebuvo visiškai tikras dėl vykdytinų darbų, kartu ir komandiruotės, faktinės trukmės ir baigties. Taip elgtųsi kiekvienas apdairus, protingas ir sąžiningas darbdavys, kad, pavyzdžiui, nereikėtų organizuoti kitos komandiruotės tam, kad užbaigti pradėtą darbą arba ištaisyti darbų trūkumus, ypač kai yra vykdomi bendrastatybiniai darbai (CK 1.5 str.). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad ieškovas su kitais asmenimis į komandiruotę į Švediją iš Lietuvos išvyko 2012-08-06 ir į Lietuvą iš komandiruotės grįžo 2012-10-06.

16Atmestini apeliantės argumentai dėl atsakovės vienintelio akcininko vaidmens, kadangi pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime šiuo klausimu nieko plačiau nepasisakė, tik konstatavo faktą, kad atsakovės direktorius S. U. yra vienintelis UAB „Baltresta“ akcininkas bei gyvena Švedijoje.

17Vadovaujantis CPK 98 straipsnio nuostata, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, jei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai bei prašymas pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ieškovas pateikė į bylą įrodymus, patvirtinančius, kad 1 700 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro atstovavimas, dokumentų surašymas, patarimai ir kitos teisinės paslaugos (b. l. 47–48). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje suteiktų teisinių paslaugų kiekį, t.y. už ieškinio surašymą, konsultavimą ir atstovo advokato dalyvavimą teismo posėdžiuose, atsižvelgdama į teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatas, atsižvelgiant į advokato laiko sąnaudas, sprendžia, kad atstovavimo išlaidos nėra per didelės, todėl pirmosios instancijos teismas jas pagrįstai priteisė iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 1 dalis, CPK 98 straipsnis).

18Kolegijos supratimu, pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu iš atsakovės UAB „Baltresta“ priteisė 113,62 Lt neišmokėto darbo užmokesčio su mokesčiais, o skliausteliuose nurodyta pastaba „(atskaičius mokesčius)“ reiškia, kad nuo šios sumos būtina išskaičiuoti pajamų mokesti ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas, nes ieškovui priteista už dvi dienas (b. l. 72, 56,81 Lt x 2), pagal atsakovės pateiktą pažymą apie vienos darbo dienos vidutinį darbo užmokestį, jis apskaičiuojamas taip: skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį dienų skaičiaus (įskaitant dirbtas poilsio ir švenčių dienas, Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo 6.2 p.), o visi privalomi mokesčiai sumokami nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio. Siekdama išvengti neaiškumų vykdant tesimo sprendimą, jis tikslintinas, nekeičiant jo esmės, papildomai akcentavus, kad nuo priteistos sumos reikia išskaičiuoti mokesčius (CPK 3 str. 7 d., 278 str. 1 d.).

19Iš atsakovės buvo priteistinas 73 Lt žyminis mokestis valstybei, indeksavus jį nustatyta tvarka, sutiktina su apelaintės argumentais, kad valstybei priteista vienu litu daugiau, nes vartojimo kainų indeksas teismo sprendimo priėmimo dieną ir šiuo metu yra 143,9, todėl turėjo būti priteista 72 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str. 1 d., 96 str. 1 d.). Kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas, apskaičiuodamas bylinėjimosi išlaidas valstybei, padarė aiškią aritmetinę klaidą, tačiau ji nekeičia sprendimo esmės, teisėtumo ir pagrįstumo, todėl taisytina (CPK 276 str. 1–2 d.).

20Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas ieškovo ir atsakovės reikalavimų pagrįstumą teisingai taikė ir aiškino materialinės bei procesinės teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-05 sprendimo apeliacinio skundo motyvais naikinti nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Atmetus apeliacinį skundą, iš atsakovės ieškovo naudai turėtų būti priteisiamos jo bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 straipsnio 1 dalis, 3 dalis). Ieškovo pateikti dokumentai patvirtina, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą ieškovas A. P. advokatui Aliui Galminui sumokėjo 505 Lt, todėl ši suma priteistina iš atsakovės.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

23Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Patikslinti sprendimo rezoliucinę dalį, kuria iš atsakovės UAB „Baltresta“ ieškovui A. P. priteista 113,62 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir pastabą „(atskaičius mokesčius)“ papildyti žodžiais „nuo šios sumos“.

25Ištaisyti aritmetinę bylinėjimosi išlaidų skaičiavimo klaidą ir trečiojoje pirmosios instancijos tesimo sprendimo rezoliucinės dalies pastraipoje vietoje skaičių „73“ įrašyti „72“.

26Iš atsakovės UAB „Baltresta“ ieškovui A. P. priteisti 505 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-05 sprendimu ieškinį tenkino.... 4. 1 260 Lt dienpinigių bei 1 700 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui A. P..... 5. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Baltresta“ prašo Klaipėdos miesto... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas A. P. prašo atsakovės... 7. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 9. Byloje nustatyta, kad ieškovas A. P. ir atsakovė UAB „Baltresta“... 10. 2012-11-20. Iš UAB „Baltresta“ darbo laiko apskaitos žiniaraščio... 11. Byloje kilo ginčas dėl ieškovo komandiruotės Švedijoje trukmės ir... 12. Komandiruotam darbuotojui per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta... 13. Teisėjų kolegija atmeta apeliantės skundo teiginius dėl įrodymų... 14. Apeliantė nesutikimą su pirmosios instancijos teismo nustatytu 1 260 Lt... 15. Byloje esantys liudytojų parodymai patvirtina, kad ieškovas ir kiti... 16. Atmestini apeliantės argumentai dėl atsakovės vienintelio akcininko... 17. Vadovaujantis CPK 98 straipsnio nuostata, šaliai, kurios naudai priimtas... 18. Kolegijos supratimu, pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu iš... 19. Iš atsakovės buvo priteistinas 73 Lt žyminis mokestis valstybei, indeksavus... 20. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas... 21. Atmetus apeliacinį skundą, iš atsakovės ieškovo naudai turėtų būti... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 4 d. sprendimą palikti... 24. Patikslinti sprendimo rezoliucinę dalį, kuria iš atsakovės UAB... 25. Ištaisyti aritmetinę bylinėjimosi išlaidų skaičiavimo klaidą ir... 26. Iš atsakovės UAB „Baltresta“ ieškovui A. P. priteisti 505 Lt išlaidų...