Byla 2S-1338-492/2009
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės, teisėjų Danutės Kutrienės, Petro Jaržemskio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. liepos 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. L2-12867-820/2009 pagal ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovei UAB „Rėmėjas“ dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė prašė priteisti iš atsakovės UAB „Rėmėjas“ 19 167,0 Lt žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą, delspinigius už naudojimąsi valstybine žeme 2003-2004 m., 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo. Nurodė, kad tarp atsakovės ir valstybės susiklostė faktiniai nuomos santykiai, todėl atsakovė privalo sumokėti valstybinės žemės nuomos mokestį. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškinio sumą atitinkančius kilnojamuosius ar nekilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei UAB „Rėmėjas“ ir esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą grindė dideliu atsakovės įsiskolinimu, realiu pavojumi, kad įsiteisėjus galimai palankiam ieškovei sprendimui, atsakovė vengs pervesti reikiamą pinigų sumą ieškovei arba sąmoningai mažins įmonės sąskaitos įplaukas ir didins išlaidas, kad sąskaitoje neliktų pinigų sumos, prilygstančios priteistajai.

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 m. liepos 23 d. nutartimi atmetė ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovė turi nurodyti ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, ir konkrečią laikinąją apsaugos priemonę. Vien aplinkybė, jog reikalavimo suma yra didelė ieškovei, nėra ir negali būti pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovei UAB „Rėmėjas“, nežinant jos turtinės padėties. Be to, reikalavimų dydis, nesant atsakovės veiksmų, kuriais būtų siekiama slėpti turtą ar lėšas, neįrodo grėsmės dėl teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovė nenurodė jokių aplinkybių, patvirtinančių, kad atsakovė atlieka veikas, siekdama apsunkinti ar išvengti teismo sprendimo įvykdymo.

5Atskiruoju skundu ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė prašė panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartį; areštuoti ieškinio sumą (19 167,0 Lt) atitinkančius kilnojamuosius ar nekilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovei UAB „Rėmėjas“ ir esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis. Nurodė, kad ieškovė neprašė teismo taikyti konkrečią laikinąją apsaugos priemonę, o siekė, kad teismas parinktų laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgdamas į ekonomiškumo, teisingumo principus, šalių interesų pusiausvyrą. Toks teismo reikalavimas nurodyti konkrečią laikinąją apsaugos priemonę neatitinka ir teismų praktikos (LAT 2006 m. gegužės 4 d. nutartis civ.b. Nr.2-239/2006). Atsakovui manant, jog ieškinio užtikrinimo nukreipimas būtent į teismo areštuotą turtą pažeidžia jo teises, jis turi teisę nurodyti kitą areštuotiną ieškinio sumai savo turtą ar atlikti kitus CPK 146 straipsnyje numatytus veiksmus. Teismas nepagrįstai nevertino aplinkybių, 1) kad atsakovės „Rėmėjas“ įsiskolinimas susidarė per pakankamai ilgą laikotarpį, t.y. atsakovė iki šiol nesumokėjo žemės nuomos mokesčio už 2003-2004 m. ir delspinigių; 2) kad ieškovė kreipėsi į UAB „Rėmėjas“, ragindama sumokėti susidariusią skolą ir delspinigius, tačiau atsakovė į ieškovės raginimą nereagavo. Toks atsakovės elgesys sudaro prielaidą teigti, kad ji ir ateityje vengs vykdyti teismo sprendimą. Apeliantė nesutiko su teismo motyvu, kad nesant jokių argumentų bei įrodymų, vien dėl didelės prašomos priteisti sumos nėra pagrindo atsakovės turtiniams suvaržymams. Toks teismo motyvas nepagrįstas ir prieštarauja teismų praktikai. Prezumpcijos, kad didelė ieškinio suma padidina sprendimo neįvykdymo riziką, galima netaikyti tik tada, jei įvertinus atsakovės padėtį, galima daryti priešingą išvadą, o tai įrodyti turi pati atsakovė. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones pradinėje bylos stadijoje, neprivalo turėti įrodymų, kad ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti, teismui užtenka įsitikinti, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima. Taigi ieškovė neprivalo pateikti įrodymų, kad ateityje neabejotinai bus sunkumų vykdant teismo sprendimą. Pakanka pateikti duomenis, kad tokia grėsmė yra galima, o tai nagrinėjamu atveju įrodo didelė ieškinio suma bei atsakovės elgesys. Apeliantė atkreipė dėmesį, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme jau buvo patenkinti ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones bylose, kurių dalykas ir reikalavimo pagrindas nesiskiria nuo nagrinėjamos, todėl teismas, nagrinėjamu atveju atsisakęs taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nukrypo nuo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo formuojamos praktikos.

6Ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės atskirasis skundas tenkintinas.

7Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų pritaikymo, tai lėmė neteisingą ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės prašymo sprendimą. Šiuo atveju klausimas nėra grąžinamas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas gali išspręsti klausimą iš esmės, patenkinti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Įstatymų leidėjas nustatė, kad teismas turi teisę, esant motyvuotam ieškovės prašymui, taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą, t.y. siekiama užtikrinti teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, taip pat jei tai būtina siekiant apginti viešąjį interesą (CPK 144 str. 1 d., 2 d.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, kurių pagrindas yra valstybinės žemės nuomos santykiai. Atsižvelgiant į tai, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti teismo sprendimo dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę, t.y. mokesčių valstybei, sumokėjimą, darytina išvada, kad byla turi viešo intereso elementų, todėl laikinosios apsaugos priemonės taikytinos taip pat ir apsaugant viešą interesą.

9Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė nenurodė faktų ir aplinkybių, patvirtinančių, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nepagrįsta tuo požiūriu, kad pagal susiformavusią Lietuvos teismų praktiką jau vien didelė reikalavimų suma rodo realią grėsmę, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas 19 167,00 Lt reikalavimų sumą pripažįsta didele, sudarančia CPK 144 str. 1 d. numatytą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės Vilniaus miesto savivaldybės argumentu, kad prezumpcijos, jog vien didelė ieškinio suma padidina sprendimo neįvykdymo riziką, galima netaikyti tik, jei įvertinus atsakovės padėtį, galima daryti priešingą išvadą. LR Juridinių asmenų registre esantis UAB „Rėmėjas“ balansas, kuriame pateikiama įmonės finansinė atskaitomybė už 2007 metus, liudija, kad įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2007 metų pabaigoje sudarė 325 231 Lt, t.y. beveik pusę įmonės turto (įmonės turtas 730 636 Lt). Įmonės ilgalaikis turtas (209 360 Lt) viršija įmonės įsipareigojimus (325 231 Lt). Be to, pažymėtina, kad įmonė juridinių asmenų registrui nėra pateikusi savo balanso už 2008 metus. Ši aplinkybė sudaro pagrindą abejoti, ar įmonės finansinė padėtis pagerėjo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad įmonės finansinė padėtis nepaneigia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikalingumo, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymas būtų neužtikrintas.

10Kiti atskirojo skundo argumentai dėl vengimo mokėti mokesčius, ilgo mokesčių nemokėjimo laikotarpio, sustiprina prielaidas, kad atsakovas UAB „Rėmėjas“ ateityje gali vengti vykdyti teismo sprendimą. Pažymėtina ir tai, kad prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė neprivalėjo nurodyti, kokią konkrečią laikinąją apsaugos priemonę prašo taikyti. Ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo nekilnojamuosius daiktus, kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą, yra pakankamas. Tenkindamas tokį prašymą teismas pats parenka laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgdamas į ekonomiškumo, teisingumo principus, šalių interesų pusiausvyrą

11Teisėjų kolegija daro išvadą, kad tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui UAB „Rėmėjas“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, bendrai 19 167,00 Lt sumai.

12Ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė, pateikdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepateikė įrodymų dėl prašomo areštuoti turto priklausomybės šiuo metu ir nenurodė areštuotino turto išsamių duomenų, identifikavimo požymių, todėl pavestina antstoliui surasti skolininko turtą bei jį aprašyti (LR CK 144 str., 145 str. 1 d.., 148 str., 320 str., 328 str., 334 str., 336 str., 338 str.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 2 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

14Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartį panaikinti.

15Patenkinti ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

16Ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės (kodas 111109233, buveinė Konstitucijos pr. 3, Vilnius) reikalavimams dėl 19 167,00 Lt skolos priteisimo įvykdymui užtikrinti areštuoti nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, priklausantį ir esantį pas atsakovą UAB „Rėmėjas“ (į/k 2167919, buveinė Pamėnkalnio g. 25-31, Vilnius), trečiuosius asmenis, bendrai 19 167,00 Lt (devyniolikos tūkstančių šimto šešiasdešimt septynių litų) sumai, uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims, įkeisti, juo garantuoti, laiduoti už savo ar kitų asmenų prievoles ar kitaip jį apsunkinti, leidžiant atsakovei UAB „Rėmėjas“ atlikti mokėjimus darbo užmokesčiui, privalomiems mokesčiams į valstybės biudžetą, Sodrai ir atsiskaitymams su ieškove“.

17Nutartį išsiųsti Turto arešto aktų registrui, ieškovei ir atsakovui.

18Išaiškinti ieškovei, jog dėl nutarties vykdymo ji turi kreiptis į atsakovės teritoriją aptarnaujantį antstolį. Per vieną mėnesį nuo turto arešto laikino įregistravimo dienos nepateikus turto arešto akto, kuriame nurodyti visi areštuotą turtą identifikuojantys duomenys, laikinai įregistruotas turto arešto aktas gali būti išregistruotas iš turto arešto aktų registro.

19Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo momento ir yra vykdoma skubiai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė prašė priteisti iš atsakovės UAB... 4. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 m. liepos 23 d. nutartimi atmetė... 5. Atskiruoju skundu ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė prašė panaikinti... 6. Ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės atskirasis skundas tenkintinas.... 7. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės... 8. Įstatymų leidėjas nustatė, kad teismas turi teisę, esant motyvuotam... 9. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė nenurodė faktų ir... 10. Kiti atskirojo skundo argumentai dėl vengimo mokėti mokesčius, ilgo... 11. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos... 12. Ieškovė Vilniaus miesto savivaldybė, pateikdama prašymą dėl laikinųjų... 13. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 2 p., 339 str.,... 14. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartį panaikinti.... 15. Patenkinti ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės prašymą taikyti... 16. Ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės (kodas 111109233, buveinė... 17. Nutartį išsiųsti Turto arešto aktų registrui, ieškovei ir atsakovui.... 18. Išaiškinti ieškovei, jog dėl nutarties vykdymo ji turi kreiptis į... 19. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo momento ir yra vykdoma skubiai....