Byla e2-1094-666/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,

2sekretoriaujant Redai Songailienei,

3dalyvaujant ieškovės UAB „“ atstovui direktoriui R. G.,

4ieškovės atstovui advokatui Aliui Galminui,

5atsakovo A. D. atstovui advokatui Sergėjui Butai,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „R“ ieškinį atsakovui A. D. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

7ieškovė teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 21633,86 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šios bylos nagrinėjimu. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2013-03-08 ir 2013-04-18 ieškovė UAB „R“ pardavė atsakovui A. D. statybines medžiagas: silikatinius blokelius D100, cementą, Pl. Armatūrą D10*6000, keramikinius blokelius „Lodze“, difuzinę plėvelę, Pl. Armatūrą D8*600 ir išrašė sąskaitas faktūras Nr. EDR Nr. 000705 – 15062,12 Eur sumai ir EDR Nr. 000709 – 6571,73 Eur sumai. Prie ieškinio taip pat pridėjo foto nuotrauką bei atsakovo sūnaus apklausos protokolą, teigdama, jog šie įrodymai patvirtina ieškinio reikalavimą. Minėtų sąskaitų atsakovas neapmokėjo ir liko skolingas ieškovei iš viso – 21633,86 Eur.

8Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir atsiliepime nurodė, kad pateiktas apklausos protokolas nepatvirtina statybinių medžiagų neapmokėjimo ieškovei, kadangi apklausoje nurodoma priešingai, jog R. G. apskaitos dokumentų neišdavė. Be to, teismui pateiktose sąskaitose faktūrose nėra atsakovo A. D. parašų, todėl prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

9Ieškovės UAB „R“ atstovas advokatas Alius Galminas teismo posėdyje ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, jog ieškovė statybines medžiagas pristatė į Kūlupėnus, o iš pateiktos foto nuotraukos matyti iš ko pastatytas pastatas. Ieškovės UAB „R“ atstovas direktorius R. G. papildomai nurodė, jog prekės būdavo nuvežamos atsakovo sūnui, o PVM sąskaitos – faktūros atsakovui, kuris jas pasirašydavo tik tada, kai patikrindavo. Taip pat nurodė, jog atsakovas dažniausiai už prekes atsiskaitydavo grynaisiais pinigais.

10Atsakovui A. D. apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai ir laiku, jis į posėdį neatvyko, jį tinkamai atstovauja advokatas S. B..

11Atsakovo A. D. atstovas advokatas S. B. prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžiu metu nurodė, jog nėra krovinio važtaraščių, nėra pirkimo – pardavimo sutarties, o PVM sąskaitų – faktūrų atsakovas nėra matęs, neaišku iš kur jos atsirado. Be to, PVM sąskaitos – faktūros nėra atsakovo pasirašytos. Pateikta fotonuotrauka niekaip neįrodo, jog pastatytame pastate yra būtent ieškovės parduotos statybinės medžiagos, todėl nėra jokių objektyvių įrodymų, kurie pagrįstų ieškovės reikalavimą.

12Ieškinys atmetamas.

13Iš pateiktų byloje rašytinių įrodomų, šalių teismo posėdžio metu duotų paaiškinimų nustatyta, kad ieškovės atstovas direktorius R. G. 2013-03-08 išrašė PVM sąskaitą – faktūrą EDR Nr. 000705 ir 2013-04-18 PVM sąskaitą – faktūrą EDR Nr. 000709, kuriose pirkėju nurodomas A. D.. Minėtose PVM sąskaitose – faktūrose nurodytos šios parduodamos prekės: keramikiniai blokeliai „Lodze“ - 193,50 m3, difuzinė plėvelė - 1125 m2, pl. armatūra D8*600 - 5040 m, silikatiniai blokeliai D100 – 61,22 m3, cementas – 300 vnt., pl. armatūra D10*6000 – 3300 m., visų prekių vertė - 21633,86 Eur. PVM sąskaitos – faktūros pasirašytos tik ieškovės atstovo direktoriaus R. G.. Atsakovo A. D. parašų šiuose dokumentuose nėra. Ieškovės teigimu, atsakovas šių PVM sąskaitų – faktūrų neapmokėjo, todėl liko skolingas 21633,86 Eur.

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo.

15Nagrinėjamoje byloje ieškovė reikalavimo teisę į atsakovą dėl 21633,86 Eur skolos grindžia 2013-03-08 ir 2013-04-18 PVM sąskaitomis – faktūromis, kurios išrašytos ieškovės atstovo direktoriaus R. G.. Pateiktose PVM sąskaitose – faktūrose atsakovo A. D. parašų nėra. PVM sąskaita faktūra – tai PVM įstatyme nustatytus privalomus reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas (paslaugų teikimas), taip pat avanso sumokėjimas. Remiantis minėtu įstatymu ir jame išdėstytais PVM sąskaitai – faktūrai keliamais reikalavimais nustatyta, jog PVM sąskaita – faktūra gali būti ir nepasirašyta šalių, tačiau nesant šalių parašų šiame dokumente, turi būti kiti lydimieji dokumentai, pvz.: sudarytą sandorį įforminanti sutartis. Tokia sutartis pagrįstų PVM sąskaitų – faktūrų tikrumą bei įrodytų tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius. Ieškovė, reikšdama ieškinį teismui, nepateikė tarp šalių sudarytos statybinių prekių pirkimo – pardavimo sutarties, todėl neįmanoma nustatyti, ar PVM sąskaitos – faktūros nėra fiktyvios. Pažymėtina, jog atsakovo teigimu, jis šių PVM sąskaitų – faktūrų nėra gavęs ir jam apie jas nebuvo žinoma iki ieškinio pareiškimo teisme dienos. Ieškovė taip pat nepateikė teismui duomenų, kad išrašytos PVM sąskaitos – faktūros yra įtrauktos į įmonės buhalterinę apskaitą, todėl, kaip jau minėta, teismas neturi galimybės nustatyti, ar išrašyti dokumentai nėra fiktyvūs. Ieškovė yra juridinis asmuo, kuriam taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, bei kuris yra laikomas mokesčių mokėtoju. Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymo 40 str. 12 d. yra nurodyta, kad mokesčių mokėtojas privalo šio įstatymo 423 straipsnyje nustatyta tvarka pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai važtaraščių ir kitų prekių gabenimo dokumentų duomenis. Atsižvelgiant į tokį teisinį reglamentavimą, darytina išvada, jog juridiniai asmenys, tinkamai tvarkydami įmonės buhalterinę apskaitą bei sąžiningai vykdydami veiklą, kiekvienu atveju, net prekes gabendami savo asmeniniu automobiliu, privalo išrašyti krovinio važtaraščius ir prekių gabenimo dokumentus. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas R. G. nurodė, jog prekes vežė savo asmeniniu automobiliu ir pats pristatė prekes atsakovui, tačiau šį faktą patvirtinančių dokumentų, kurie įmonei, vykdančiai veiklą, yra privalomi, nepateikė. Taigi, byloje pateiktos abiejų šalių nepasirašytos PVM sąskaitos – faktūros, nesant byloje nei tarp šalių sudarytos sutarties, nei krovinio važtaraščių, negali būti laikomos tinkamu įrodymu įrodinėjant atsakovo įsiskolinimą ieškovei.

16Ieškovės pateikta foto nuotrauka nepatvirtina statybinių medžiagų įsigijimo fakto, kadangi iš jos neįmanoma nustatyti, ar pastatytame name yra panaudotos būtent ieškovės parduotos statybinės medžiagos. Be to, foto nuotrauka niekaip nepagrindžia ir ieškovės reikalavimo dėl skolos priteisimo, todėl, remiantis šiuo įrodymu, teismas neturi pagrindo konstatuoti, jog atsakovas neapmokėjo ieškovės nurodytų sąskaitų ir liko skolingas.

17Ieškinio reikalavimas taip pat grindžiamas FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus liudytojo – atsakovo sūnaus L. D. apklausos protokolu, kuriame jis nurodė, kad statybines medžiagas įsigijo iš R. G. įmonės, o už jas atsiskaityti turėjo atsakovas A. D.. Teismas su šiuo argumentu neturi pagrindo sutikti, kadangi minėtoje apklausoje yra nurodyta, jog medžiagų tiekėjas buvo R. G., o ne ieškovė UAB „R“. Apklausos protokole taip pat nurodyta, jog už pristatytas prekes su R. G. atsiskaitė atsakovas A. D.. Atsižvelgiant į išdėstyta, teismas konstatuoja, jog pateiktas rašytinis įrodymas taip pat nepagrindžia ieškovės reikalavimo.

18Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011). Teismo procesiniame sprendime neturi būti pasisakoma dėl absoliučiai kiekvieno byloje esančio rašytinio įrodymo, o glausta forma nurodomi ir teisiškai įvertinami tie, kuriais grindžiamas teismo priimamas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2012). Taigi, teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių šalių įrodinėjamas aplinkybes. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas civilinio proceso tvarka konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo; įstatymo nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą dėl tam tikrų aplinkybių buvimo tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Civiliniame procese vadovaujamasi pirmiau nurodyta įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008). Vadovaujantis CPK 12, 178 straipsniuose reglamentuojama įrodinėjimo pareigos paskirstymo tvarka, bylai reikšmingas aplinkybes privalo įrodyti tas proceso dalyvis, kuris šiomis aplinkybėmis remiasi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2013).

19Įvertinus byloje esančius įrodymus ir jų visetą, kuriais grindžiamas ieškinio reikalavimas, darytina išvada, kad ieškovės pateiktų įrodymų nepakanka reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti. Nesant PVM sąskaitų – faktūrų lydimųjų dokumentų – krovinio gabenimo važtaraščių, statybinių medžiagų pirkimo – pardavimo sutarties, o PVM sąskaitose – faktūrose nesant abiejų šalių parašų, nėra teisinio pagrindo PVM sąskaitas – faktūras traktuoti tinkamu ir išsamiu įrodymu, įrodančiu skolą. Apibendrinant visa tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovė ieškinio nepagrindė tinkamais įrodymais (CPK 178 str.), ieškinio reikalavimas yra neįrodytas, todėl ieškovės ieškinys atmestinas.

20Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

21Ieškovė taip pat prašė teismo priteisti procesines palūkanas. CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys atmestinas, iš atsakovo 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo nepriteistinos (CK 6.210 str. 1 d.).

22CPK 93 str. l d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas A. D. nurodė, jog patyrė 500,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, pateikė apmokėjimo dokumentus, todėl iš ieškovės atsakovo naudai priteisiamos 500,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

24ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovės UAB „R“, į.k., 500,00 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovo A. D., a.k. ( - ) naudai.

26Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Kretingos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,... 2. sekretoriaujant Redai Songailienei,... 3. dalyvaujant ieškovės UAB „“ atstovui direktoriui R. G.,... 4. ieškovės atstovui advokatui Aliui Galminui,... 5. atsakovo A. D. atstovui advokatui Sergėjui Butai,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. ieškovė teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo... 8. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir atsiliepime nurodė, kad pateiktas apklausos... 9. Ieškovės UAB „R“ atstovas advokatas Alius Galminas teismo posėdyje... 10. Atsakovui A. D. apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai ir laiku,... 11. Atsakovo A. D. atstovas advokatas S. B. prašė ieškinį atmesti ir priteisti... 12. Ieškinys atmetamas.... 13. Iš pateiktų byloje rašytinių įrodomų, šalių teismo posėdžio metu... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje... 15. Nagrinėjamoje byloje ieškovė reikalavimo teisę į atsakovą dėl 21633,86... 16. Ieškovės pateikta foto nuotrauka nepatvirtina statybinių medžiagų... 17. Ieškinio reikalavimas taip pat grindžiamas FNTT prie LR VRM Klaipėdos... 18. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 176... 19. Įvertinus byloje esančius įrodymus ir jų visetą, kuriais grindžiamas... 20. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 21. Ieškovė taip pat prašė teismo priteisti procesines palūkanas. CK 6.37 str.... 22. CPK 93 str. l d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas... 24. ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovės UAB „R“, į.k., 500,00 Eur bylinėjimosi išlaidų... 26. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...