Byla 3K-3-36/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Virgilijaus Grabinsko ir Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Ratio invest“ kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 3 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Ratio invest“ ieškinį atsakovei E. K. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Dokumentinio proceso tvarka pareikštu ieškiniu ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 29 700 Lt skolą, 345,82 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

6Ieškovas nurodė, kad atsakovė įsigijo iš ieškovo prekių už bendrą 29 700 Lt sumą, tačiau už jas neatsiskaitė. Prekių perdavimo faktą patvirtina šalių 2011 m. sausio 7 d. pasirašyta PVM sąskaita–faktūra (serija RI-11 Nr. 002). Atsiskaitymo terminas baigėsi 2011 m. kovo 7 d. Už vėlavimą vykdyti finansinę prievolę skaičiuotinos ir palūkanos.

7II. Pirmosios instancijos teismo ir apeliacinės instancijos teismo sprendimų esmė

8Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 6 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino, priteisė ieškovui iš atsakovės 29 700 Lt skolą, 345,82 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011 m. birželio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 451 Lt žyminio mokesčio, iš atsakovės valstybei – 8 Lt teismo išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti.

9Atsakovė pateikė teismui prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus sprendimo, kuriais prašė preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, ir nurodė esanti pensininkė, nedalyvaujanti ūkinėje finansinėje veikloje, niekada neturėjusi nieko bendra su ieškovu, nurodytų prekių nepirkusi, sutarčių nepasirašiusi, tvirtino niekada neturėjusi savo vardinio antspaudo, teigė, kad jos parašas PVM sąskaitoje–faktūroje yra suklastotas, kad dėl nusikalstamų veiksmų, t. y. dokumento klastojimo ir sukčiavimo, yra pradėtas ikiteisminis tyrimas.

10Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 25 d. galutiniu sprendimu 2011 m. birželio 6 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistą, ieškinį patenkino visiškai: priteisė iš atsakovės ieškovo naudai 29 700 Lt skolos, 345,82 Lt palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2011 m. birželio 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 451 Lt žyminio mokesčio; priteisė iš atsakovės valstybės naudai 16,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

11Teismas, remdamasis į bylą pateikta 2011 m. sausio 7 d. PVM sąskaitos–faktūros RI-11 Nr. 002 kopija, konstatavo, jog ieškovė įrodė tiek pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, tiek prekių perdavimo faktus. Sutartinės finansinės prievolės nevykdymą teismas įvertino kaip pagrindą priteisti susidariusią skolą ir įstatyme įtvirtintas palūkanas už vėlavimo atsiskaityti laiką.

12Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. gegužės 3 d. sprendimu panaikino Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 25 d. galutinį sprendimą, priėmė naują sprendimą: panaikino Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 6 d. preliminarų sprendimą, atmetė ieškovo ieškinį, priteisė iš ieškovo atsakovei 100 Lt paduodant apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio; priteisė iš ieškovo valstybei 33,55 Lt teismų išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti ir 801,37 Lt žyminio mokesčio.

13Teisėjų kolegija konstatavo, kad teismas nesprendė atsakovės prašymo išreikalauti rašytinio įrodymo originalą, nenurodė, dėl ko atmeta atsakovės atsikirtimus, susijusius su teismui pateikto vienintelio įrodymo autentiškumu, taip pažeisdamas CPK 245 straipsnio 2 dalies reikalavimus, nepagrįstai apribojo atsakovės teisę teikti teismui rašytinius prašymus (CPK 42 straipsnio 1 dalis), pažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalies 3 punkto nuostatas. Teisėjų kolegija konstatavo, kad šios aplinkybės lėmė ginčijamo sprendimo nepagrįstumą.

14Teisėjų kolegija nurodė, kad procesiniai trūkumai buvo pašalinti bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, nes 2012 m. vasario 8 d. nutartimi byla paskirta nagrinėti žodinio proceso tvarka, 2012 m. kovo 27 d. teismo posėdyje apklausti liudytojai, ieškovui pasiūlyta pateikti 2011 m. sausio 7 d. PVM sąskaitos–faktūros RI-11 Nr. 002 originalą, tačiau ieškovo akcininkas šį teismo pasiūlymą atmetė. Teisėjų kolegija konstatavo, kad susidarė faktinė situacija, kai atsakovė dėl ieškovo kaltės, t. y. atsisakymo pateikti rašytinio įrodymo originalą, neturi galimybių nuginčyti dokumento autentiškumą inicijuojant ekspertizės atlikimą; kad nagrinėjamu atveju būtent sąskaita–faktūra, dėl kurios autentiškumo kilo abejonių, laikytina pagrindiniu įrodymu, kuriuo remiasi ieškovas. Teisėjų kolegija kritiškai vertino apeliacinės instancijos teisme apklaustų kaip liudytojų buvusių ieškovo administracijos darbuotojų D. A. ir V. P. parodymus, pažymėjo, kad jie abu pripažinti įtariamaisiais atliekant tyrimą dėl turtinių nusikaltimų, padarytų dėl turto, prie kurio priskirtinas ir sąskaitoje–faktūroje nurodytasis, todėl yra suinteresuoti derinti savo liudijimus su ikiteisminio tyrimo metu išdėstyta gynybine pozicija, be to, nė vienas jų nepatvirtino matęs, jog sąskaitą–faktūrą pasirašė atsakovė. Teisėjų kolegija, vertindama šias aplinkybes ir ieškovo vengimą pateikti teismui sąskaitos–faktūros originalą, konstatavo, kad kyla pagrįstų abejonių dėl ieškovo sąžiningumo šioje civilinėje byloje; kaip nepagrįstą vertino atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentą, kad ieškinio reikalavimo pagrįstumą patvirtina atsakovės dukters pripažinimas, jog ji įsigijo prekes; pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje pareikštas reikalavimas priteisti skolą iš E. K. todėl aplinkybė, jog prekes galbūt įsigijo atsakovės duktė ar bendrovė, kuriai ši vadovauja, net ir jai pasitvirtinus, ne tik kad nepatvirtintų, bet, priešingai, paneigtų reiškiamo reikalavimo pagrįstumą E. K. dėl netinkamo atsakovo byloje, be to, kaip liudytoja apklausta atsakovės duktė neigė atsakovės prievolės egzistavimo faktą ir nurodė visiškai kitą prievolės kreditorių, t. y. asmenį, turintį reikalavimo teisę ir galintį būti ieškovu reiškiant reikalavimą apmokėti už prekes. Teisėjų kolegija konstatavo, kad, nesant jokių kitų įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, kad pirkimo–pardavimo sandorį sudarė būtent ieškovas ir atsakovė, kaip kad nurodyta sąskaitoje–faktūroje, o ieškovui kliudant įvertinti jo pateikto rašytinio įrodymo autentiškumą, teismas ieškovo pateikto dokumento nelaiko įrodymu nagrinėjamoje byloje, konstatuodamas, jog ieškovas neįvykdė jam tenkančios pareigos pagrįsti teisme pareikštą reikalavimą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ši išvada turi res judicata galią tik šioje byloje šalimis įvardytiems asmenims ir nedaro jokios įtakos ieškovo teisei analogišką reikalavimą pareikšti kitam atsakovui. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje spręsti netinkamos šalies pakeitimo tinkama klausimo (CPK 45 straipsnis) nebuvo pagrindo dėl kelių priežasčių: pirma, tam yra būtinas ieškovo sutikimas, o šis laikėsi pozicijos, jog prievolės skolininkė yra ieškinyje atsakove nurodytas asmuo; antra, bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme netinkamos šalies pakeitimo tinkama klausimas negali būti sprendžiamas, nes šalių trūkumai yra pagrindas pirmosios instancijos teismui ieškinį atmesti, o apeliacijos ribas lemia pirmosios instancijos teismo išvados teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas; trečia, vadovaujantis CPK 430 straipsnio 4 dalimi, draudžiamas ieškinio dalyko ir pagrindo pakeitimas, o nagrinėjamu atveju šalies pakeitimas negalimas nekeičiant reikalavimo pagrindo.

15III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

16Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 3 d. sprendimą ir palikti galioti Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 25 d. galutinį sprendimą. Kasaciniame skunde nurodyti šie teisiniai argumentai:

171. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias pirkimo–pardavimo sandorių sudarymą ir formą (CK 1.63, 1.64, 1.76, 6.305, 6.311 straipsnius). Sistemingai aiškindamas CK 1.63–1.64 straipsnio, 1.73 straipsnio 2 dalies nuostatas, teismas turėjo pagrindą konstatuoti, kad šalys sudarė pirkimo–pardavimo sandorį, nes rašytiniame dokumente – PVM sąskaitoje–faktūroje – užfiksuota abiejų šalių valia, esminės pirkimo–pardavimo sandorio sąlygos: dalykas, kaina, apmokėjimo tvarka, taip pat prekių perdavimo aktas. Nors šalys nebuvo sudariusios rašytinės pirkimo–pardavimo sutarties, PVM sąskaitoje–faktūroje išreiškė valią parduoti, pirkti ir perduoti joje nurodytas prekes. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė ir jos duktė, apklausta kaip liudytoja, pripažino, kad prekes turi savo dispozicijoje. CK 1.64 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandorį sudarančio asmens laisva valia gali būti išreikšta žodžiu, raštu ar kitokia valios išreiškimo forma. Nors Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje PVM sąskaita–faktūra nėra laikoma sutartimi, tai yra buhalterinės apskaitos dokumentas, tačiau kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad šis dokumentas patvirtina pirkimo–pardavimo ir kitokio pobūdžio teisinius santykius, gali būti valios išreiškimo forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-15/2008). Kasacinis teismas taip pat išaiškino, kad sandoriui įrodyti ne visais atvejais byloje turi būti pateikta rašytinė sutartis. Įstatymai numato ir sutarčių sudarymo konkliudentiniais veiksmais ar žodinių sutarčių sudarymo galimybę, jeigu tai neprieštarauja imperatyviosioms sandorio formą nustatančioms teisės normoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-291/2004). Apeliacinės instancijos teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad daugiau nėra jokių įrodymų, patvirtinančių pirkimo–pardavimo sandorio sudarymą.

182. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė CPK 114 straipsnio 1 dalį, pažeidė CPK 176–185, 197, 199 straipsnių normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais. Svarbiausia teismo pareiga – apginti asmens pažeistas teises ir įstatymų saugomus interesus. Tai galima padaryti tik teisingai nustačius teisiškai reikšmingas faktines bylos aplinkybes. Dėl proceso operatyvumo teismas negali pažeisti šalių rungimosi, dispozityvumo, lygiateisiškumo, teisės į nešališką teismą principų. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė būtent šiuos principus, atmesdamas, neįvertindamas, neištirdamas UAB ,,Ratio invest“ pateiktos PVM sąskaitos–faktūros ir liudytojų parodymų apie šalių susiklosčiusius pirkimo–pardavimo santykius. Teismas be pagrindo kritiškai vertino liudytojų V. P. ir D. A. parodymus. Aplinkybė, kad ikiteisminiame tyrime jiems pareikšti įtarimai dėl turto, neturi prejudicinės galios šioje civilinėje byloje. Įtarimų pareiškimas nereiškia asmens kaltumo pripažinimo, todėl apeliacinės instancijos teismas, kritiškai vertindamas liudytojų parodymus, pažeidė nekaltumo prezumpciją. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad Marijampolės Vyriausiojo policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje atnaujintas ikiteisminis tyrimas pagal UAB ,,Ratio invest“ pareiškimą dėl galimo sukčiavimo, klastojant PVM sąskaitas–faktūras, vengimą atsiskaityti už įgytą kavinės įrangą. Teismas nevisapusiškai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus.

19Teismas netinkamai taikė CPK 114 nuostatas. Įstatyme nustatytos dvi procesinių dokumentų priedų pateikimo formos: originalas arba tinkamai patvirtinta jo kopija. Kopija teismui buvo pateikta todėl, kad visų įmonės dokumentų originalai buvo perduoti Ukrainos piliečiui, kuriam buvo parduota įmonė. Šis pilietis paaiškino, kad originalą turi, tačiau nepateiks, nes jis jam būtinas pagal Ukrainos teisės aktus. Taigi ieškovas objektyviai negalėjo pateikti PVM sąskaitos–faktūros originalo.

20Ieškovo reikalavimas, pateikti įrodymai buvo susiję su bylos nagrinėjimo dalyku – ieškovo teise reikalauti iš atsakovės atsiskaityti už prekes pagal PVM sąskaitą–faktūrą. Ieškovas savo reikalavimą grindė tinkamai patvirtinta PVM sąskaita–faktūra, nurodė aplinkybes, dėl ko nėra galimybės pateikti dokumento originalo, taip pat liudytojų parodymais. Visi ieškovo pateikti įrodymai buvo gauti leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, teismas privalėjo juos įvertinti, tačiau to nepadarė.

213. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė ieškovės teisę į teisminę gynybą. Teismas nevertino ieškovo pateikto dokumento, liudytojų parodymų, visapusiškai neišnagrinėjo ieškovo atsikirtimų, pažeidė šalių lygiateisiškumo principą.

22IV. Atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

23Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovė prašo atmesti kasacinį skundą, o Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 3 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodyti šie argumentai:

241. Kasacinį skundą ieškovo vardu surašė ir pasirašė neįgaliotas (netinkamai įgaliotas) asmuo. Kasatoriaus atstovas advokatas R. M. neturi įgaliojimų vesti šios civilinės bylos, pasirašyti kasacinio skundo, atlikti kitų procesinių veiksmų nagrinėjamoje byloje. Susitarimo dėl įgaliojimų perdavimo (perįgaliojimo) 1.4 punkte aiškiai nurodyta, kad perįgaliojimas suteikiamas atstovauti UAB ,,Ratio invest“ interesams ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 66-1-00824-11, esančioje Marijampolės apskrities VPK. Kasacinis skundas iš viso negalėjo būti priimtas (CPK 350 straipsnio 2 dalies 5 punktas), o jau priimtas turi būti paliktas nenagrinėtas ir grąžintas kasatoriui. Be to, VĮ Registrų centro 2012 m. rugsėjo 25 d. duomenimis, iki šiol nėra paskirto administracijos vadovo. Bendrovė privalomai turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1 dalis), bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas (Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 6 dalis), administracijos vadovas atsako už visą įmonės kasdieninę veiklą, sandorių sudarymą ir pavedimų davimą (Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnis). Ieškovo įmonėje nesant paskirto administracijos vadovo, kyla abejonių, kas ieškovo atstovui (advokatui) davė pavedimą pateikti kasacinį skundą ir ar toks veiksmas atitinka įmonės tikslus ir poreikius (CK 6.759 straipsnis). Kasacija šiuo atveju negalima, o kasacinis skundas negalėjo būti priimtas.

252. Apeliacinės instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylą, analizuodamas tiek ieškovo, tiek atsakovo nurodytus argumentus, pateiktus įrodymus. Atsakovė dėl ieškovo kaltės – atsisakymo pateikti rašytinio įrodymo originalą – neturėjo galimybės nuginčyti dokumento autentiškumą, inicijuodama ekspertizės atlikimą. Nors CPK 184 straipsnyje nenurodyta sąmoningo dokumentų originalų nepateikimo padarinių, tokio pobūdžio bylose taikytina teisės analogija – CK 3.148 straipsnio 2 dalis. Ieškovo veiksmai, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, vertintini kaip pagrindas konstatuoti įrodymų klastojimo faktą. PVM sąskaitos–originalo pateikimas buvo vienintelė galimybė bylą nagrinėjančiam teismui spręsti, ar šie įrodymai nėra suklastoti. Byloje yra ir daugiau įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, kad atsakovė nepirko prekių iš ieškovo. Ieškovo atstovai D. A. ir V. P. pripažinti įtariamaisiais atliekant ikiteisminį tyrimą dėl turtinių nusikaltimų, padarytų dėl turto, prie kurio priskirtinas ir ginčo sąskaitoje nurodytasis. Apklausti kaip liudytojai nagrinėjamoje byloje šie asmenys nepatvirtino matę, kad ginčo sąskaitą–faktūrą pasirašė būtent atsakovė. Apeliacinės instancijos teismas vertino visus įrodymus, atsižvelgė į jų visetą, padarė motyvuotas išvadas, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovė įsigijo prekes iš ieškovo ir turėjo už jas sumokėti.

263. Kasacinis teismas suformuotoje praktikoje yra išaiškinęs, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kad byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina, kad atitinkamas faktas egzistuoja, nei neegzistuoja. Iš įrodymų visumos teismas turi teisę ir pareigą daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą ir tokias išvadas pagrįsti byloje esančiais įrodymais. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visus įrodymus atskirai, įrodymų viseto pagrindu priėmė sprendimą.

274. 2012 m. kovo 22 d. Marijampolės rajono apylinkės prokuratūra priėmė nutarimą, kurio pagrindu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 66-1-00824-11. Be to, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas ne dėl E. K., o dėl E. J.

285. Ieškovo sistemingi veiksmai liudija apie ieškovo sugalvotą neteisėtą praturtėjimo schemą, kada klastojamos PVM sąskaitos–faktūros, tariamo skolininko parašai, antspaudai, o vėliau šių dokumentų pagrindu kreipiamasi į teismą priteisti tariamą skolą. Ieškovas iš viso nevykdo ūkinės veiklos, neturi turto, lėšų. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2012 m. liepos 16 d. galutiniu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-37-188/2012 nusprendė ieškovo UAB ,,Ratio invest“ ieškinį atsakovui UAB ,,Elstana“ atmesti. Nurodytoje byloje ieškovas reikalavimus taip pat grindė galimomis suklastotomis PVM sąskaitomis–faktūromis, tačiau jų originalų nepateikė.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

31Dėl ieškovo atstovo pagal pavedimą teisių įforminimo

32Atsakovė atsiliepime į kasacinį skundą nurodė, kad kasacinį skundą ieškovo vardu surašė ir pasirašė neįgaliotas (netinkamai įgaliotas) asmuo. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2013 m. sausio 17 d. raštu buvo pareikalauta iš ieškovo UAB ,,Ratio invest“ atstovo advokato R. M. pateikti Lietuvos Aukščiausiajam Teismui dokumentus, patvirtinančius UAB ,,Ratio invest“ pavedimą advokatui R. M. atstovauti bendrovei paduodant kasacinį skundą nagrinėjamoje civilinėje byloje. Advokatas R. M. 2013 m. sausio 22 d. raštu nurodė, kad 2012 m. kovo 25 d. susitarimu dėl įgaliojimo perdavimo (perįgaliojimo) ir 2011 m. birželio 1 d. sutartimi dėl teisinės pagalbos jam suteikta teisė atstovauti UAB ,,Ratio invest“ visų rūšių ir instancijų teismuose, tarp jų – ir visų rūšių apeliacinėje ir kasacinėse instancijose, su teise pasirašyti apeliacinius ir kasacinius skundus bei visose įstaigose ir organizacijose, pasirašant kliento vardu. Prie rašto advokatas pridėjo 2012 m. kovo 25 d. susitarimo dėl įgaliojimų perdavimo (perįgaliojimo) ir 2011 m. birželio 6 d. sutarties dėl teisinės pagalbos nuorašus, patvirtinančius šias UAB ,,Ratio invest“ atstovo advokato R. M. teises. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinį skundą ieškovo vardu surašė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo.

33Dėl sutartinių pirkimo–pardavimo santykių tarp šalių egzistavimo

34CK 1.71–1.74 straipsniuose reglamentuojama sandorių forma, CK 6.305 straipsnyje apibrėžiama pirkimo–pardavimo sutarties samprata, CK 6.311 straipsnyje – pirkimo–pardavimo sutarties forma.

35Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Pagal CK 6.311 straipsnį pirkimo–pardavimo sutarties formą nustato sandorių sudarymo formos taisyklės. Šiose taisyklėse (CK 1.71–1.74 straipsniai) nereglamentuota, kad ieškovo nurodyta ginčo prekių pirkimo–pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta rašytine forma. Ginčo prekių pirkimo–pardavimo sutartis šalių galėjo būti sudaryta šalių pasirinkta forma.

36Teisėjų kolegija pažymi, kad sandorio sudarymo formos pasirinkimas lemia įrodinėjimo dalyką. Remiantis dispozityvumo principu (CPK 13 straipsnis), ieškovas turėjo įrodyti, kad ieškovas atsakovei perdavė prekes, o atsakovė jas priėmė ir įsipareigojo sumokėti nustatytą pinigų sumą. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad prekių pirkimą–pardavimą ir sumokėjimo terminą patvirtina 2011 m. sausio 7 d. ieškovo išrašyta ir atsakovės pasirašyta PVM sąskaita–faktūra (serija RI-11 Nr. 002), kad atsakovė priėmė prekes, pasirašydama šią sąskaitą–faktūrą. Ieškovas pateikė sąskaitos–faktūros kopiją, patvirtintą ieškovo direktoriaus. Atsakovė neigė pasirašiusi PVM sąskaitą–faktūrą, kurios kopiją pateikė ieškovas, prašė išreikalauti iš ieškovo šios sąskaitos–faktūros originalą.

37Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovo nurodyta sąskaita–faktūra galėtų būti pirkimo–pardavimo santykius patvirtinantis įrodymas, jeigu tai būtų neginčijamas dokumentas, tačiau nagrinėjamu atveju dėl šio dokumento autentiškumo kilo abejonių. Ieškovas vengė pateikti apeliacinės instancijos teismui sąskaitos–faktūros originalą, todėl teismas neturėjo galimybės įvertinti šio dokumento autentiškumo. Byloje nustatyta, kad buvę ieškovo administracijos darbuotojai D. A. ir V. P. yra pripažinti įtariamaisiais atliekant tyrimą dėl turtinių nusikaltimų, padarytų dėl turto, prie kurio priskirtinas ir sąskaitoje–faktūroje nurodytasis. Nė vienas iš jų nepatvirtino matęs, kad sąskaitą–faktūrą pasirašė būtent atsakovė. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, nesant jokių kitų įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, jog pirkimo–pardavimo sandorį sudarė būtent ieškovas ir atsakovė, kaip kad nurodyta sąskaitos–faktūros kopijoje, o ieškovui kliudant įvertinti jo pateikto dokumento autentiškumą, apeliacinės instancijos teismas ieškovo pateikto dokumento pagrįstai nelaikė įrodymu nagrinėjamoje byloje. Atsakovė neigė pasirašiusi ieškovo nurodytą PVM sąskaitą–faktūrą, o ieškovas nepateikė kitų įrodymų, patvirtinančių prekių perdavimą atsakovei ir atsakovės įsipareigojimą sumokėti už šias prekes nustatytą pinigų sumą. Vadovaujantis CPK 12, 178 straipsniuose reglamentuojama įrodinėjimo pareigos paskirstymo tvarka, bylai reikšmingas aplinkybes privalo įrodyti tas proceso dalyvis, kuris šiomis aplinkybėmis remiasi. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovas neįvykdė jam tenkančios pareigos pagrįsti teisme pareikštą reikalavimą.

38Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas nepažeidė nei materialiosios, nei proceso teisės normų, priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

40Kasaciniame teisme patirta 36,42 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. vasario 22 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Atmetus kasacinį skundą, šios bylinėjimosi išlaidos valstybės naudai priteistinos iš kasatoriaus (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis).

41Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

42Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

43Priteisti valstybės naudai iš kasatoriaus – ieškovo UAB ,,Ratio invest“ (j. a. k. 302099564) – 36,42 Lt (trisdešimt šešis litus 42 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme, atlyginimo.

44Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Dokumentinio proceso tvarka pareikštu ieškiniu ieškovas prašė priteisti... 6. Ieškovas nurodė, kad atsakovė įsigijo iš ieškovo prekių už bendrą 29... 7. II. Pirmosios instancijos teismo ir apeliacinės instancijos teismo sprendimų... 8. Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. birželio 6 d. preliminariu sprendimu... 9. Atsakovė pateikė teismui prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir... 10. Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 25 d. galutiniu sprendimu... 11. Teismas, remdamasis į bylą pateikta 2011 m. sausio 7 d. PVM... 12. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m.... 13. Teisėjų kolegija konstatavo, kad teismas nesprendė atsakovės prašymo... 14. Teisėjų kolegija nurodė, kad procesiniai trūkumai buvo pašalinti bylą... 15. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 16. Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių... 17. 1. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė... 18. 2. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė CPK 114 straipsnio 1... 19. Teismas netinkamai taikė CPK 114 nuostatas. Įstatyme nustatytos dvi... 20. Ieškovo reikalavimas, pateikti įrodymai buvo susiję su bylos nagrinėjimo... 21. 3. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė ieškovės teisę į teisminę... 22. IV. Atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 23. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovė prašo atmesti kasacinį skundą, o... 24. 1. Kasacinį skundą ieškovo vardu surašė ir pasirašė neįgaliotas... 25. 2. Apeliacinės instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo... 26. 3. Kasacinis teismas suformuotoje praktikoje yra išaiškinęs, kad teismas... 27. 4. 2012 m. kovo 22 d. Marijampolės rajono apylinkės prokuratūra priėmė... 28. 5. Ieškovo sistemingi veiksmai liudija apie ieškovo sugalvotą neteisėtą... 29. Teisėjų kolegija... 30. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 31. Dėl ieškovo atstovo pagal pavedimą teisių įforminimo... 32. Atsakovė atsiliepime į kasacinį skundą nurodė, kad kasacinį skundą... 33. Dėl sutartinių pirkimo–pardavimo santykių tarp šalių egzistavimo... 34. CK 1.71–1.74 straipsniuose reglamentuojama sandorių forma, CK 6.305... 35. Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis... 36. Teisėjų kolegija pažymi, kad sandorio sudarymo formos pasirinkimas lemia... 37. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovo nurodyta sąskaita–faktūra... 38. Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 40. Kasaciniame teisme patirta 36,42 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 41. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 42. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m.... 43. Priteisti valstybės naudai iš kasatoriaus – ieškovo UAB ,,Ratio invest“... 44. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...