Byla eB2-3802-275/2019
Dėl bankroto

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo bankrutavusios akcinės bendrovės „Vilniaus taksi“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Audata“ pareiškimą pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Moxas“ bankrotą tyčiniu, suinteresuoti asmenys byloje – O. K., UAB „Motyvas“, VšĮ „Kultūra ir menas“, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Moxas“ bankroto administratorius mažoji bendrija „Kredituma“,

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 13 d. nutartimi UAB „Moxas“ iškelta bankroto byla, įmonės administratore paskirta MB „Kredituma“. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 12 d. nutartimi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, taip pat įmonei taikytas supaprastintas bankroto procesas. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 25 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

42.

5Teisme gautas BAB „Vilniaus taksi“ bankroto administratoriaus UAB „Audata“ pareiškimas dėl BUAB „Moxas“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

63.

7Nurodė, kad kaip matyti iš viešų Juridinių asmenų registro duomenų UAB „Moxas“ finansinės atskaitomybės dokumentai Juridinių asmenų registrų centrui nebuvo teikiami nuo 2014 metų. Taipogi pareiškėją Įmonės bankroto administratorius informavo, kad iki šiol neturi perduoto UAB „Moxas“ balanso, sudaryto bankroto bylos iškėlimo dienai, bei dokumentai ir turtas nėra perduoti apskritai, kadangi atsakovas O. K. nevykdo ĮBĮ numatytų pareigų, t. y. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. . B2-2424- 585/2019 įpareigojo UAB „Moxas“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą Įmonei įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui UAB „Moxas“ turtą ir visus dokumentus, tačiau Atsakovas šios pareigos nevykdo. Bankroto administratorius informavo, kad vadovaudamasis nutartimi iškelti bankroto bylą bei ĮBĮ 10 str. 4 d. 6 p., buvusiam UAB „Moxas“ vadovui išsiuntė įsakymą dėl dokumentų ir turto perdavimo, tačiau įteikti atsakovui dokumentų nepavyko, kadangi jis nereaguoja į korespondenciją ir sąmoningai vengia įvykdyti savo imperatyvią pareigą perduoti visus Įmonės dokumentus ir turtą. Taipogi bankroto administratorius informavo, kad neturėdamas dokumentų negali nustatyti tikrųjų įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatų, turto sudėties ir identifikuoti su juo susijusių operacijų ar nustatyti tikrųjų bendrovės bankroto priežasčių.

84.

9Suinteresuotas asmuo BUAB „Moxas“ bankroto administratorius MB „Kredituma“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame prašo pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra, vadovaujantis į bylą pateiktais įrodymais.

105.

11Atsakovas O. K. atsiliepimo į pareiškimą per teismo nustatytą terminą nepateikė. Pranešimai atsakovui buvo siunčiami teismo žinomais adresais, tačiau grįžo neįteikti.

12Prašymas atmestinas.

136.

14Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 12 dalis nustato, kad tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto, sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus.

157.

16Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad esant šio įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje nurodytiems požymiams, teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu savo iniciatyva arba kreditoriaus (kreditorių) ar administratoriaus prašymu. Nurodyto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, jog yra bent vienas iš šioje dalyje nurodytų požymių, dėl kurių kilo bankrotas, tarp jų: 1) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu; 4) teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos; 5) teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas.

178.

18Kasacinis teismas, aiškindamas ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje ir 20 straipsnyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, susijusį su bankroto pripažinimu tyčiniu, yra nurodęs, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, nustatęs bent vieną iš ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų požymių, dėl kurio kilo įmonės bankrotas; be to preziumuojama, kad bankrotas yra tyčinis, jeigu nustatomas bent vienas iš ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalyje numatytų atvejų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-352-690/2017). Tačiau pagal kasacinio teismo praktiką visi ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinti tyčinio bankroto nustatymo kriterijai yra ne savarankiški, o taikomi tik kartu su ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamu tyčinio bankroto apibrėžimu. Tai reiškia, kad jei nėra priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo, atskiri tyčinio bankroto nustatymo požymiai (įtvirtinti kasacinio teismo praktikoje, o vėliau ir ĮBĮ 20 straipsnio 2, 3 dalyse) gali būti įvertinti naudojant kitas teisės priemones (neteisėtų sandorių pripažinimą negaliojančiais, civilinę atsakomybę, baudžiamąją atsakomybę ir kt.), bet neturi lemti konstatavimo, kad įmonė privesta prie bankroto tyčia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017). Bankrotas pripažįstamas tyčiniu vertinant aplinkybių, susijusių su įmonės veikla, visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-194-313/2017).

199.

20Iš BUAB „Moxas“ bankroto bylos medžiagos nustatytas, kad Vilniaus apygardos teismas pagal BUAB „Vilniaus taksi“ pareiškimą 2019 m. kovo 13 d. nutartimi iškėlė UAB „MOXAS“ bankroto bylą. Nustatyta, kad įmonė Juridinių asmenų registre įregistruota 2007 m., įmonės vieninteliu akcininku ir direktoriumi buvo O. K., įmonės pagrindinė veikla buvo gamyba, prekyba, paslaugų teikimas, kita Lietuvos Respublikoje nedraudžiama veikla. Be to iš bankroto bylos medžiagos nustatyta, kad 2018 m. vasario 14 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas sprendimu už akių tenkino pareiškėjos BAB „Vilniaus taksi“ reikalavimus ir priteisė iš UAB „MOXAS“ 1 326,59 Eur skolos bei 47,88 Eur delspinigių. Tačiau skola išieškota nebuvo. VĮ Juridinių asmenų registrų duomenimis nustatyta, kad bendrovė nekilnojamojo turto neturi. Bendrovės vardu registruota viena transporto priemonė, kuri nuo 2015-03-26 areštuota. Bendrovė paskutinį kartą finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registrui teikė 2014 m., juose nurodyta, kad bendrovės turtas yra 16 457,68 Eur, o turimi įsipareigojimai siekia 1 162,25 Eur. Bendrovės įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos ministerijos yra 318,52,00 Eur, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai – 782,01 Eur. Bendrovėje dirbančių asmenų nėra.

2110.

22Pažymėtina, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam įmonės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas jai atstovauja, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus - rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3- 298/2006).

2311.

24Iš bankroto bylos medžiagos nustatyta, kad 2019 m. birželio 5 d. teisme buvo gautas BUAB „Moxas“ bankroto administratoriaus MB „Kredituma“ prašymas dėl baudos BUAB „Moxas“ vadovui skyrimo. Nurodė, kad bankroto administratoriui pavyko susisiekti su BUAB „Moxas“ apskaitą tvarkiusiu asmeniu, kuris nurodė, kad bankrutuojančios įmonės buhalterinės apskaitos netvarko jau kurį laiką ir įmonės dokumentų neturi, nes juos dar 2016 m. perdavė įmonės vadovui O. K. bei pateikė buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo akto kopiją, taip pat nurodė BUAB „Moxas“ kontaktinį el. pašto adresą moxaenator@gmail.com, kuriuo bankroto administratorius dar kartą paragino perduoti įmonės turtą ir dokumentus administratoriui. Deja, iki šios dienos joks BUAB „Moxas“ turtas ir dokumentai bankroto administratoriui nebuvo perduoti. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 12 d. nutartimi bankroto administratoriaus prašymo netenkino. Nurodė, kad tam, jog būtų galima taikyti tam tikrą įstatyme numatytą sankciją už pareigos nevykdymą, asmuo privalėjo būti tinkamai informuotas apie pareigą atlikti tam tikrus veiksmus.

2512.

26Iš aukščiau pateiktų argumentų matyti, kad įmonės vadovas O. K. nėra tinkamai informuotas apie bankroto bylos iškėlimą ir įpareigojimą pateikti teismui UAB „Moxas“ buhalterinės apskaitos dokumentus.

2713.

28Pareiškėjas prašo pripažinti BUAB „Moxas“ bankrotą tyčiniu remdamasis ĮBĮ 20 str. 2 dalies 1, 4, 5 punktais. Nurodė, kad O. K. nevykdė savo kaip vadovo pareigų nuo 2015 m. iki bankroto bylos iškėlimo, patvirtinta, tai, jog nors buvęs O. K. įmonės vadovo pareigas ėjo nuo 2014 m. pabaigos, nebuvo pateikti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai VĮ „Registrų centras“ kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, t. y. nepateikti finansinės atskaitomybės dokumentai nuo 2015 m. Be kita ko, iškėlus bankroto bylą UAB „Moxas“ bankroto administratoriui buvęs Įmonės vadovas neįvykdė ir imperatyviai įstatymo bei bankroto bylą nagrinėjančio teismo nustatytos pareigos sudaryti ir perduoti bankroto administratoriui įmonės balansą, t. y. finansinę atskaitomybę, UAB „Moxas" bankroto bylos iškėlimo dienai. Įmonės finansinės atskaitomybės buvęs įmonės vadovas O. K. nepateikė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui ir keliant bankroto bylą UAB „Moxas“.

2914.

30ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte vienu iš tyčinio bankroto požymių nurodoma tai, kad įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu.

3115.

32Pažymėtina, kad ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto formuluotė yra labai abstrakti, todėl ji negali būti aiškinama taip, kad bet kurių su įmonės valdymu susijusių pareigų pažeidimas taptų tyčinio bankroto požymiu.

3316.

34Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. sausio 11 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2-214-823/2018, yra išaiškinęs, jog vien dokumentų neperdavimo bankroto administratoriui bei teismui faktas, kaip ir faktas dėl bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų nepateikimo Juridinių asmenų registrui, nesant byloje kitų įrodymų, patys savaime nepatvirtina aplinkybių dėl aplaidaus ir/ ar apgaulingo įmonės buhalterinės apskaitos vedimo, kaip ir aplinkybių, kad įmonės valdymo organai nesirūpino įmonės veikla, neužtikrino tinkamos bendrovės dokumentų (turto) apsaugos ar kad įmonės vykdoma buhalterinė apskaita neatitiko Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimų, bei nėra pakankamos bendrovės bankroto pripažinimui tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

3517.

36Teismas sprendžia, jog byloje nėra pateikta pakankamai duomenų, suteikiančių pagrindo išvadai, kad UAB „Moxas“ prie bankroto buvo privesta tyčia, t. y., kad bankrotą nulėmė tyčiniai įmonės vadovo veiksmai.

3718.

38Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktą, teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos.

3919.

40Iš BUAB „Moxas“ bylos nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 12 d. nutartimi įmonei buvo taikytas supaprastintas bankroto procesas ir patvirtintas kreditorinių reikalavimų sąrašas, iš kurio matyti, kad BUAB „Moxas“ liko skolingas: antros eilės kreditoriams – VMI prie LR FM – 394,21 Eur; VSDFV Vilniaus skyriui – 782,01 Eur; trečios eilės kreditoriams – Brigitai Palavinskienei – 114,63 Eur, BAB „Vilniaus taksi“ – 1 374,47 Eur. Iš viso 2 665,32 Eur. Pažymėtina, kad BUAB „Moxas“ turi nedaug kreditorių, o kreditorinių reikalavimų bendra suma yra nedidelė. Be to patikrinus BUAB „Moxas“ balansą, kuris paskutinį kartą Juridinių asmenų registrui buvo pateiktas už 2014 metus, matyti, kad įmonės turtą sudarė 56 825 Lt (16 457,66 Eur), iš jo ilgalaikis turtas 162 Lt (46,92 Eur) ir trumpalaikis turtas 56 629 Lt (16 400,90 Eur). Pažymėtina, kad trumpalaikį turtą sudarė pinigai ir pinigų ekvivalentai. Per vienerius metus mokėtinos sumos siekė 4 013 Lt (1 162,25 Eur). Iš pateikto matyti, kad įmonės finansinė padėtis nebuvo bloga, įmonės įsipareigojimai neviršijo pusės įmonės turimo turto.

4120.

42Teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų patvirtinančių, kad įmonės vadovas sąmoningai įmonės veiklą organizavo taip, kad kreditoriai negalėtų išieškoti savo skolų. Pažymėtina, kad įmonė neturi daug skolų bei neturėjo ilgalaikio turto, įmonės turtą sudarė pinigai ir pinigų ekvivalentai.

4321.

44Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas PVM arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas.

4522.

46Netinkamas bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymas yra neteisėtas veiksmas, už kurį bendrovės vadovui gali būti taikoma teisinė atsakomybė, tačiau netinkamas apskaitos tvarkymas ne visais atvejais reiškia tyčinį bankrotą. Tokia išvada darytina, atsižvelgus į kasacinio teismo praktiką, pagal kurią ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinti tyčinio bankroto nustatymo kriterijai yra ne savarankiški, o taikomi tik kartu su ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamu tyčinio bankroto apibrėžimu (žr. šios nutarties 22 punktas). Tai reiškia, kad ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu, jei teismui yra pakankamo pagrindo manyti, kad netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu buvo padaryta žala bendrovės kreditoriams (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartis, c. b. Nr. 2-345-553/2019).

4723.

48Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, kad bendrovės vadovas dokumentus, kurie būtų reikšmingi, nustatant bendrovės veiklą, jos turtą, nuosavą kapitalą ar įsipareigojimų dydį, būtų paslėpęs, sunaikinęs bei sugadinęs ar jų neišsaugojęs. Be to pareiškime nėra nurodyta, kokių aplinkybių, susijusių su bendrovės veikla ar turtu, nebuvo galima nustatyti bei kokia netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu buvo padaryta žala bendrovės kreditoriams.

4924.

50Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad byloje nėra nustatyta, kad įmonės vadovas sąmoningai siekė nuslėpti bendrovės turto iššvaistymą ar įstatymo nuostatas pažeidžiančius atsiskaitymus su kreditoriais. Be to dokumentų ir turto neperdavimo bankroto administratoriui faktas nesant byloje kitų įrodymų, kurie pagrįstų siekį nuslėpti bendrovės turto iššvaistymą (pasisavinimą), pats savaime nepatvirtina aplaidaus ar apgaulingo bendrovės buhalterinės apskaitos vedimo, netinkamo jos tvarkymo. Taip pat ir to, kad bendrovės vadovas sąmoningai nesirūpino jos veikla ar sąmoningai ją blogai valdė. Taigi, išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu.

51Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsniu, civilinio proceso kodekso 290 ir 291 straipsniais, teismas

Nutarė

52Atmesti pareiškėjo bankrutavusios akcinės bendrovės „Vilniaus taksi“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Audata“ pareiškimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Moxas“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

53Išsiųsti nutarties patvirtintą kopiją pareiškėjui, bankroto administratoriui, įpareigojant su nutartimi supažindinti kreditorius.

54Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė,... 2. 1.... 3. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 13 d. nutartimi UAB „Moxas“ iškelta... 4. 2.... 5. Teisme gautas BAB „Vilniaus taksi“ bankroto administratoriaus UAB... 6. 3.... 7. Nurodė, kad kaip matyti iš viešų Juridinių asmenų registro duomenų UAB... 8. 4.... 9. Suinteresuotas asmuo BUAB „Moxas“ bankroto administratorius MB... 10. 5.... 11. Atsakovas O. K. atsiliepimo į pareiškimą per teismo nustatytą terminą... 12. Prašymas atmestinas. ... 13. 6.... 14. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 12 dalis nustato, kad tyčinis... 15. 7.... 16. Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad esant šio... 17. 8.... 18. Kasacinis teismas, aiškindamas ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje ir 20 straipsnyje... 19. 9.... 20. Iš BUAB „Moxas“ bankroto bylos medžiagos nustatytas, kad Vilniaus... 21. 10.... 22. Pažymėtina, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens... 23. 11.... 24. Iš bankroto bylos medžiagos nustatyta, kad 2019 m. birželio 5 d. teisme buvo... 25. 12.... 26. Iš aukščiau pateiktų argumentų matyti, kad įmonės vadovas O. K. nėra... 27. 13.... 28. Pareiškėjas prašo pripažinti BUAB „Moxas“ bankrotą tyčiniu remdamasis... 29. 14.... 30. ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte vienu iš tyčinio bankroto požymių... 31. 15.... 32. Pažymėtina, kad ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto formuluotė yra labai... 33. 16.... 34. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. sausio 11 d. nutartyje, priimtoje... 35. 17.... 36. Teismas sprendžia, jog byloje nėra pateikta pakankamai duomenų,... 37. 18.... 38. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktą, teismas pripažįsta bankrotą... 39. 19.... 40. Iš BUAB „Moxas“ bylos nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m.... 41. 20.... 42. Teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų patvirtinančių, kad įmonės vadovas... 43. 21.... 44. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismas pripažįsta bankrotą... 45. 22.... 46. Netinkamas bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymas yra neteisėtas... 47. 23.... 48. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, kad bendrovės vadovas dokumentus,... 49. 24.... 50. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad byloje nėra... 51. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsniu,... 52. Atmesti pareiškėjo bankrutavusios akcinės bendrovės „Vilniaus taksi“... 53. Išsiųsti nutarties patvirtintą kopiją pareiškėjui, bankroto... 54. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos atskiruoju skundu gali...