Byla 2-12496-877/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui P. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas AB SEB bankas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo P. J. 1758,80 Lt nesugrąžintą kreditą, 640,43 Lt palūkanas, 2499,27 Lt delspinigius, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas AB SEB bankas ir atsakovas P. J. 2007-03-22 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 1850718050557-16 (toliau – Sutartis), kuria ieškovas suteikė atsakovui 14000 Lt vartojimo kreditą, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2012-03-21. Atsakovas sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, su ieškovu Sutartyje nustatytais terminais bei tvarka neatsiskaitė 928 dienas ir ieškovui įsiskolino 1758,80 Lt nesugrąžinto kredito, 640,43 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 2499,27 Lt delspinigių, iš viso 4898,50 Lt. Ieškovas 2014-02-07 išsiuntė atsakovui įspėjimo raštą, reikalaudamas pašalinti Sutarties pažeidimus iki 2014-03-10, tačiau atsakovas šio reikalavimo neįvykdė ir su ieškovu neatsiskaitė.

3Atsakovas P. J. atsiliepime į ieškinį (60-62 b.l.) prašė, taikyti CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustatytą sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl delspinigių priteisimo, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas elgiasi nesąžiningai, reikalavimą grąžinti kredito sumą reikšdamas po dviejų su puse metų. Be to, byloje taikytinas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl delspinigių priteisimo, taip pat mano, kad delspinigiai neturėtų būti didesni nei 0,05 proc. nuo pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Prašo išdėstyti priteistas ieškovui sumas, nes dėl blogos finansinės padėties negalės sumokėti visos skolos sumos iš karto.

42014 m. liepos 3 d. teisme gauti ieškovo atsikirtimai į atsakovo atsiliepimą, kuriais ieškovas, atsižvelgdamas į ieškovo reikalavimą taikyti šešių mėnesių senatį reikalavimui dėl delspinigių priteisimo, sumažino delspinigių sumą ir prašo priteisti 488,46 Lt delspinigius, paskaičiuotus už šešių mėnesių laikotarpį nuo 2013-10-03 iki 2014-04-03, kai buvo nutraukta Sutartis. Taip pat ieškovas iš esmės neprieštaravo, kad teismas savo nuožiūra spręstų atsakovo prašymą dėl priteistų sumų mokėjimo išdėstymo dalimis.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6CPK 441 str. nustato, kad bylą dėl piniginių sumų, neviršijančių penkių tūkstančių litų, priteisimo teismas turi teisę nagrinėti rašytinio proceso tvarka, jei nėra bent vienos šalies prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, teismo priimtame sprendime turi būti įžanginė ir rezoliucinė dalys, taip pat trumpai išdėstyti motyvai. Ieškovė reiškia reikalavimą atsakovui dėl 4898,50 Lt priteisimo, teismas negavo bent vienos iš šalių prašymo dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, todėl byla nagrinėtina vadovaujantis CPK 441 str. nuostatomis rašytinio proceso tvarka.

7Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šalys 2007-03-22 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 1850718050557-16 (6-10 b.l.), kuria ieškovas suteikė atsakovui 14000 Lt kreditą. Sutartimi šalys susitarė dėl 7,50 proc. dydžio metinės palūkanų normos ir galutinės kredito grąžinimo datos, t.y. atsakovas įsipareigojo kreditą su palūkanomis grąžinti iki 2012-03-21. Iš ieškovo pateiktos skolos ir sukauptų delspinigių ataskaitos (13-49 b.l.) matyti, kad atsakovas prievolės ieškovui mokėti kreditą ir palūkanas Sutartyje nustatyta tvarka tinkamai nevykdė nuo 2010-07-03, kai ieškovas pradėjo skaičiuoti delspinigius nuo pradelstos sumokėti kredito sumos. Atsiliepime į ieškinį atsakovas iš esmės sutiko su ieškovo reikalavimais dėl nesugrąžinto kredito ir nesumokėtų palūkanų priteisimo. CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 1 p., 2 p. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai vykdant sutartyje numatytas sąlygas, laikantis prievolės įvykdymo terminų. Atsakovas sutartinių nuostatų nesilaikė ir ieškovui įsiskolino. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, taip pat į tai, kad atsakovas su ieškinyje išdėstytais argumentais ir ieškinio reikalavimais dėl kredito ir palūkanų priteisimo iš esmės sutinka, darytina išvada, kad ieškinys dalyje dėl kredito ir palūkanų priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais ir tenkintinas, iš atsakovo priteistina ieškovui 1758,80 Lt nesugrąžinto kredito, 640,43 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.260 str., 6.886 str.).

8Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo 2499,27 Lt delspinigius, paskaičiuotus laikotarpiu nuo 2010-07-03 iki 2014-04-04, nurodydamas, kad šalys Sutartimi susitarė, jog atsakovas mokės ieškovui 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas dieną (5.3 p., 5.4 p.). Atsakovas su ieškovo nurodytu delspinigių paskaičiavimo laikotarpiu ir delspinigių norma nesutiko, prašydamas reikalavimui dėl delspinigių priteisimo taikyti šešių mėnesių senatį ir sumažinti delspinigių normą iki 0,05 proc.

9CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustato, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškinio reikalavimams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (CK 1.126 str. 2 d.). Atsižvelgiant į atsakovo prašymą ir CK 1.125 str. 5 d. 1 p. reglamentavimą dėl sutrumpinto šešių mėnesių senaties termino reikalavimui dėl delspinigių priteisimo taikymo, atsakovo prašymas dėl senaties delspinigiams taikymo pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas. Ieškovas teismui pateiktuose atsikirtimuose į atsakovo atsiliepimą neprieštaravo dėl sutrumpinto šešių mėnesių senaties termino delspinigiams taikymo ir sutiko, kad teismas priteistų iš atsakovo 488,46 Lt delspinigius, paskaičiuotus laikotarpiu nuo 2013-10-03 iki 2014-04-03.

10Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70 str., 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės. Tokiais atvejais teismas turi teisę mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Nuo 2007 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 ir kt.). Kontroliuodamas netesybų dydį teismas siekia, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2010).

11Nagrinėjamu atveju šalių sudarytoje Sutartyje buvo nustatyti 0,1 proc. delspinigiai nuo laiku nesumokėtų piniginių sumų už kiekvieną uždelstą dieną. Teismų praktikoje nustatyta, kad teismas, nagrinėdamas konkrečią bylą, individualiai vertina ir sprendžia, ar prašomos priteisti netesybos yra per didelės ir turi būti mažinamos. Nagrinėjamu atveju atsakovas, nors ir būdamas vartotoju, prievolės atsiskaityti su ieškovu nevykdo ilgą laiką, daugiau kaip ketverius metus, t.y. nuo 2010-07-03. Byloje nepateikta duomenų, kad atsakovas kreipėsi į ieškovą, siekė bendradarbiauti, geranoriškai susitarti dėl skolos mokėjimo sąlygų, kurios tenkintų abi ginčo šalis, pakeitimo. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų reagavęs į ieškovo 2014-02-07 ir 2014-04-14 siųstus raginimus įvykdyti prievolę (11, 12 b.l.). Šalys Sutarties 5.3, 5.4 punktais susitarė dėl minimalių ieškovo nuostolių, kurių nereikia įrodinėti, jei atsakovas neįvykdys Sutarties sąlygų. Įvertinus, kad atsakovas neatsiskaito su ieškovu ilgą laiką, naudojasi ieškovo pinigais, šių pinigų ieškovas, kaip pelno siekiantis juridinis asmuo, negali panaudoti savo komercinėje veikloje, byloje nėra duomenų apie atsakovo geranorišką bendradarbiavimą su ieškovu, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo teisingumo principais, taip pat įvertinus, kad reikalavimui dėl delspinigių priteisimo taikomas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, darytina išvada, kad 488,46 Lt delspinigių suma neprieštarauja sąžiningai verslo praktikai, nagrinėjamu atveju delspinigiai nėra akivaizdžiai per dideli ir nesuteikia galimybės ieškovui nepagrįstai praturtėti, pažeidžiant atsakovo interesus. Pažymėtina, kad Sutarties sudarymo metu negaliojo Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nuostatos, jog kredito gavėjui vėluojant mokėti eilines įmokas, jam negali būti skaičiuojamos didesnės netesybos nei 0,05 proc. už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Šis įstatymas įsigaliojo tik 2011-04-01, todėl ieškovė neturėjo pareigos nustatyti mažesnę netesybų normą.

12Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistina ieškovei 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-05-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

13Atsižvelgiant į ieškovo patenkintų ieškinio reikalavimų dalį, t.y. 58,95 proc., iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 64,85 Lt žyminis mokestis (5 b.l.; CPK 93 str. 1 d.).

14Iš ieškovo ir atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, jos iš šalių valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 str. 6 d.).

15CPK 284 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais, ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Teismo sprendimo vykdymas gali būti išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jam įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 1997-06-13 nutarimo Nr. 5 „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“ 13 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą taip pat atsižvelgtina į tai, ar, išdėsčius teismo sprendimo vykdymą, bus užtikrintas tinkamas teismo sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti išieškotojo lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2006).

16Atsakovas prašo leisti įsiskolinimą ieškovui sumokėti dalimis, nurodydamas, kad jo finansinė padėtis yra sudėtinga, jis neturi jokio turto, kas mėnesį gauna 600 Lt darbo užmokestį, iš gaunamų pajamų teikia materialinį išlaikymą nepilnametei dukteriai po 400 Lt kiekvieną mėnesį. Ieškovas taip pat neprieštaravo, kad įsiskolinimo mokėjimas būtų išdėstytas dalinėmis įmokomis teismo nuožiūra. Vadovaujantis CPK 284 str. nuostatomis, teismo sprendimo įvykdymas dėl 1758,80 Lt nesugrąžinto kredito, 640,43 Lt palūkanų, 488,46 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 64,85 Lt žyminio mokesčio mokėjimo išdėstytinas trylikos mėnesių laikotarpiui dalinėmis įmokomis tokia tvarka: iki 2014 m. liepos mėnesio paskutinės dienos sumokant 64,85 Lt žyminį mokestį, 2014 m. rugpjūčio – 2015 m. birželio mėnesiais sumokant po 250 Lt kas mėnesį (11 įmokų), o 2015 m. liepos mėnesį sumokant likusią skolos dalį – 137,69 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Toks skolos išdėstymas, teismo nuomone, atitinka tiek atsakovo, tiek ieškovo interesus, užtikrina šalių interesų pusiausvyrą bei šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą.

17Atsakovui išaiškintina, kad nevykdant teismo sprendimo, ieškovas turi teisę pateikti teismo vykdomąjį raštą antstoliui ir išieškoti įsiskolinimą pilnai.

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-270 str., 284 str. 1 d., 307 str. 1 d., 441 str., teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti AB SEB bankui, buveinė Gedimino pr. 12, 01103 Vilniuje, juridinio asmens kodas 112021238, iš P. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1758,80 Lt (vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt aštuonių litų 80 ct) nesugrąžintą kreditą, 640,43 Lt (šešių šimtų keturiasdešimties litų 43 ct) palūkanas, 488,46 Lt (keturių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių litų 46 ct) delspinigius, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2887,69 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-05-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 64,85 Lt (šešiasdešimt keturių litų 85 ct) žyminį mokestį.

21Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

22Išdėstyti P. J., a.k. ( - ) priteistų 1758,80 Lt nesugrąžinto kredito, 640,43 Lt palūkanų, 488,46 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 64,85 Lt žyminio mokesčio sumų mokėjimą AB SEB bankui, juridinio asmens kodas 112021238, tokia tvarka: iki 2014 m. liepos mėnesio paskutinės dienos sumokėti 64,85 Lt žyminį mokestį, iki 2014 m. rugpjūčio – 2015 m. birželio mėnesių paskutinės dienos sumokėti po 250 Lt kas mėnesį (11 įmokų); iki 2015 m. liepos mėnesio paskutinės dienos sumokėti likusią skolos dalį – 137,69 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Išaiškinti atsakovui, kad nevykdant teismo sprendimo, ieškovas turi teisę pateikti teismo vykdomąjį raštą antstoliui ir išieškoti įsiskolinimą pilnai.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas AB SEB bankas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 3. Atsakovas P. J. atsiliepime į ieškinį (60-62 b.l.) prašė, taikyti CK 1.125... 4. 2014 m. liepos 3 d. teisme gauti ieškovo atsikirtimai į atsakovo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. CPK 441 str. nustato, kad bylą dėl piniginių sumų, neviršijančių penkių... 7. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šalys 2007-03-22 sudarė Vartojimo... 8. Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo 2499,27 Lt delspinigius,... 9. CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustato, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio... 10. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 11. Nagrinėjamu atveju šalių sudarytoje Sutartyje buvo nustatyti 0,1 proc.... 12. Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistina ieškovei 5 proc.... 13. Atsižvelgiant į ieškovo patenkintų ieškinio reikalavimų dalį, t.y. 58,95... 14. Iš ieškovo ir atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei yra... 15. CPK 284 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 16. Atsakovas prašo leisti įsiskolinimą ieškovui sumokėti dalimis,... 17. Atsakovui išaiškintina, kad nevykdant teismo sprendimo, ieškovas turi teisę... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti AB SEB bankui, buveinė Gedimino pr. 12, 01103 Vilniuje, juridinio... 21. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Išdėstyti P. J., a.k. ( - ) priteistų 1758,80 Lt nesugrąžinto kredito,... 23. Išaiškinti atsakovui, kad nevykdant teismo sprendimo, ieškovas turi teisę... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...