Byla eB2-1501-866/2020
Dėl kreditoriaus UAB „Mazuro AD“ finansinio reikalavimo sumažinimo, suinteresuoti asmenys UAB „Mazuro AD“, BUAB „Architelio statyba“, UAB „Euremsta“, UAB „Ulma Construccion Baltic“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „Architelio statyba“ bankroto byloje, išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Legal Balance“ pareiškimą dėl kreditoriaus UAB „Mazuro AD“ finansinio reikalavimo sumažinimo, suinteresuoti asmenys UAB „Mazuro AD“, BUAB „Architelio statyba“, UAB „Euremsta“, UAB „Ulma Construccion Baltic“,

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi UAB „Architelio statyba“ (į. k. 302330448), iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Draugo petys“. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. vasario 13 d.

42.

52017 m. gegužės 22 d. nutartimi patvirtintas kreditorių reikalavimų sąrašas, kurių administratorius neginčijo, pagal bankroto administratoriaus pateiktus duomenis. Tame tarpe patvirtinti trečios eilės kreditorių reikalavimai: UAB „Geotechniniai projektai“ 87 848,46 Eur sumai, UAB „Mazuro AD“ 159 320,43 Eur sumai, UAB „Pilaitės terasos“ 135 475,65 Eur sumai ir advokato J. K. 14 520 Eur sumai. Nurodyti reikalavimai proceso eigoje nebuvo ginčijami bei tikslinami.

63.

7Galiojantis patikslintas kreditorių sąrašas patvirtintas 2019 m. gegužės 15 d. teismo nutartimi. Nurodyta nutartimi įtrauktas pareiškėjo UAB „Legal Balance“ trečios eilės reikalavimas 995,89 Eur sumai, nutartis įsiteisėjusi.

84.

9Kreditorius UAB „Legal Balance“ pateikė prašymą dėl kreditorinių reikalavimų ir kreditorių sąrašo tikslinimo, kuriuo prašo teismo sumažinti kreditoriaus UAB „Mazuro AD“ finansinio reikalavimo sumą nuo 159 320. 43 Eur (patvirtinta Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 22 d. nutartimi) iki 14 520 Eur.

105.

11Nurodė, kad reikalavimas dalyje dėl 144 405 Eur sumos, kuris buvo grindžiamas 2016 m. lapkričio 25 d. darbų atidavimo-priėmimo aktu Nr. 016-11-25, 2016 m. lapkričio 25 d. išankstinio apmokėjimo sąskaita faktūra Nr. MAD1611/25 – 144 405 Eur sumai, 2016 m. lapkričio 25 d. susitarimu dėl sutarties nutraukimo ir 2016 m. gruodžio 31 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu Nr. 15-06-MD, yra nepagrįstas.

126.

13Pareiškėjas apeliuoja į faktinį darbų neatlikimą ir jų neperdavimą, sutarties vykdymo terminus ir sąlygas, PVM sąskaitos faktūros pagal Atliktų darbų aktą neišrašymą.

147.

15Atsiliepimu UAB „Mazuro AD“ su pareiškimu nesutinka. Nurodė, kad projektiniai pasiūlymai UAB „Architelio statyba“ buvo atiduoti pagal važtaraštį Nr. 15-1, 2015 m. spalio 9 d. Pažymėjo, kad sutartis buvo nutraukta pasirašant Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 016-10-09. UAB „Architelio statyba“ deklaravus savo nemokumą buvo išrašyta išankstinė PVM sąskaitą – faktūra.

168.

17BUAB „Architelio statyba“ bankroto administratorius atsiliepimuose iš esmės su pareiškimu sutiko. Nurodė, kad pagal 2014 metų Projektavimo darbų sutartį buvo visiškai atsiskaityta, o pagal 2015 metų Projektavimo darbų sutartį, dalis piniginių lėšų buvo sumokėta, o likusiai daliai nėra įvykdytos visos sąlygos reikalingos mokėjimui gauti, t. y. nebuvo rengtas verslo planas (projektavimo sutarties 5.2.2. punktas) ir gautas finansavimas (Projektavimo sutarties 5.2.3 punktas).

189.

19Suinteresuoti asmenys (kreditorės) UAB „Euremsta“ ir UAB „Ulma Construccion Baltic“ atsiliepimais su pareiškimu sutiko. Nurodė, kad iš esmės pareiškimo pagrįstumą patvirtina terminų nesilaikymas vykdant sutartį, išankstinės PVM sąskaitos – faktūros išrašymas bei skolų suderinimo akto pasirašymas jau inicijavus bankroto procesą.

20Teismo nustatytos aplinkybės ir išvados

2110.

22UAB „Mazuro AD“ kreditorinis reikalavimas 159 320,43 Eur sumai, patvirtintas 2017 m. gegužės 22 d. nutartimi. Bankroto administratorius teikdamas šį kreditorinį reikalavimą prieštaravimų nereiškė.

2311.

24Teismų praktikoje pažymima, kad kreditorių reikalavimų patvirtinimo procesas, nors pagal savo teisinę prigimtį ir yra panašus į pareikšto ieškinio nagrinėjimą, tačiau procesiniu požiūriu reikalavimų tvirtinimui netaikomos tos pačios taisyklės kaip nagrinėjant civilinę bylą ginčo teisena. Sutiktina, kad šia nutartimi sprendžiami ne tik procesinio pobūdžio klausimai, bet ji yra susijusi su materialiaisiais teisės klausimais – ja sukuriamas teisinis pagrindas kreditoriui, laikantis ĮBĮ nustatytos reikalavimo tenkinimo eilės, gauti visą ar dalį teismo nutartimi patvirtintos sumos iš bankrutuojančios įmonės turto. Tačiau kartu ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta kreditoriaus reikalavimo tikslinimo galimybė, kuri išlieka iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

2512.

26Bankroto teisės normose nustatyta teisė tikslinti kreditoriaus reikalavimą nesuteikia galimybės bankroto proceso dalyviams patvirtintus kreditorių finansinius reikalavimus tikslinti bei peržiūrėti nesant tokio teisės aktuose nustatyto pagrindo. Kreditorių finansinių reikalavimų tikslinimas yra galimas tik paaiškėjus naujoms aplinkybėms, dėl kurių reikalavimo patenkinimas nebelaikytinas teisėtu ir pagrįstu, kurios iki tol nebuvo žinomos ir dėl kurių teismas nėra pasisakęs įsiteisėjusia nutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-233/2014).

2713.

28Kasacinės instancijos teismo praktikoje taip pat pažymima, kad tiktai teismo nutarčiai, kuria patvirtinami jo finansiniai reikalavimai, įsiteisėjus, bankrutuojančios įmonės kreditorius tampa byloje dalyvaujančiu asmeniu ir įgyja visas kreditoriaus teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2010, 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-274/2012; kt.).

2914.

30Nagrinėjamu atveju, ginčijamas kreditorinis reikalavimas patvirtintas nesant ginčo iš esmės, bankroto administratoriui patikrinus ir pateikus kreditorinį reikalavimą patvirtinančius dokumentus. Todėl, atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą bei teismų praktikos išaiškinimus darytina išvada, kad bankroto proceso metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms, pareiškėjas turėjo teisę inicijuoti kreditorinio reikalavimo tikslinimo ar išbraukimo iš kreditorių sąrašo klausimą, atitinkamai pagrindžiant teisinį pagrindą bei įrodant naujas esmines aplinkybes, kurios nebuvo žinomos ir teismo įvertintos, dėl ko patvirtintas kreditorinis reikalavimas neturėtų būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.

3115.

32Kreditorės UAB „Mazuro AD“ kreditorinis reikalavimas 159 320,43 Eur sumai, buvo grindžiamas 2014 m. rugsėjo 3 d. Rangos sutartimi (14 915, 43 Eur sumai) ir 2015 m. birželio 20 d. Rangos sutartimi (144 405 Eur sumai). Pareiškėjas ginčija kreditorinį reikalavimą dalyje dėl 144 405 Eur sumos. Bankroto administratorius patikslintame atsiliepime nurodė, kad patikslinus įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus nustatė, jog pagal 2014 m. rugsėjo 3 d. Rangos sutartį, bankrutuojanti įmonė atsiskaičiusi visiškai, o pagal 2015 m. birželio 20 d. sutartį atsiskaitė iš dalies, o likusioje dalyje kreditorinis reikalavimas nepagrįstas dėl kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdymo. Teismas, pažymi, kad pareiškėjas pareiškimu ginčija tik patvirtinto kreditorinio reikalavimo dalį dėl 144 405 Eur sumai, pagal 2015 m. birželio 20 d. Rangos sutartį. Bankroto administratorius savarankiško reikalavimo dėl kreditorinio reikalavimo (ne)pagrįstumo, t. y. 14 915, 43 Eur sumai, pagal 2014 m. rugsėjo 3 d. Rangos sutartį, nėra pareiškęs. Todėl, teismas nagrinėja ir pasisako tik dėl pareiškėjo suformuluotų reikalavimų.

3316.

34Kreditorė UAB „Mazuro AD“ prašydama patvirtinti reikalavimą 144 405 Eur sumai, jį grindė 2015 m. birželio 20 d. Rangos sutartimi; 2016 m. lapkričio 25 d. darbų atidavimo-priėmimo aktu Nr. 016-11-25, kuriuo perduoti projektinių pasiūlymų darbai, pasirašytu abiejų Rangos sutarties šalių; 2016 m. lapkričio 25 d. išankstinio apmokėjimo sąskaita faktūra Nr. MAD1611/25 – 144 405 Eur sumai; 2016 m. lapkričio 25 d. susitarimu dėl sutarties nutraukimo; 2016 m. gruodžio 31 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu Nr. 15-06-MD, kuriame nustatyta, kad 2016 m. gruodžio 31 d. skola sudaro 144 405 Eur sumą, pagal sąskaitą faktūrą Nr. MAD1611/25.

3517.

36CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas abiejų šalių pasirašomu aktu. Atliktų darbų priėmimo aktas yra dokumentas, fiksuojantis tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį. Tokiame akte yra faktinio pobūdžio duomenys apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo-priėmimo aktas yra tik šį faktą patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2011).

3718.

38Teismo vertinimu, nei pareiškėjas, nei bankroto administratorius nepateikė jokių objektyvių įrodymų ar argumentų, kurie leistų daryti išvadą, kad šalių pasirašytame Darbų atidavimo-priėmimo aktu Nr. 016-11-25, perduoti ir priimti darbai nebuvo atlikti, ir dėl to bankrutavusiai įmonei nekilo pareigos atsiskaityti. Tokias teismo išvadas, papildomai pagrindžia ir kreditoriaus pateiktas papildomas rašytinis įrodymas – UAB „Algmeina Euro“ raštas, kad kreditoriaus parengti projektiniai pasiūlymai, buvo perduoti ir naudojami.

3919.

40Sprendžiant dėl bankroto administratoriaus argumentų susijusių su atliktais mokėjimais, pažymėtina, kad nurodomos kreditoriaus išrašyta Sąskaita faktūra ir Kreditinė sąskaita 52 635 Eur sumai, nesant pateikto Darbų priėmimo – perdavimo, pagal kurį, anot administratoriaus, buvo įvykdytas mokėjimas, nelemia išvados, kad buvo apskaitytas mokėjimas pagal 2016 m. lapkričio 25 d. Darbų atidavimo-priėmimo aktą Nr. 016-11-25, juolab, kad nurodomos sąskaitos buvo išrašytos 2015 m. spalio mėn., t. y. dar iki 2016 m. lapkričio 25 d. darbų atidavimo-priėmimo akto Nr. 016-11-25. Nepagrįstais teismas laiko ir bankroto administratoriaus argumentus dėl Sutarties 5.2.2. ir 5.2.3. nuostatų taikymo, nes Sutarties 5.2.2. nustatyta mokėjimo sąlyga susieta su avansiniu mokėjimu perdavus prelminiarius projektinius pasiūlymus verslo plano rengimui, o Sutarties 5.2.3. mokėjimo sąlyga susieta su Užsakovo finansavimo lėšų gavimo diena, bet ne su Rangovo pareiga parengti verslo planą ir/ar gauti finansavimą.

4120.

42Taigi, nenuginčijus šalių pasirašyto Darbų atidavimo-priėmimo akto Nr. 016-11-25 ir apskritai nesant tokio reikalavimo, bei nesant objektyvių duomenų patvirtinančių atliktų darbų apmokėjimą, nėra pagrindo sutikti su pareiškėju dėl patvirtinto kreditorinio reikalavimo nepagrįstumo. Todėl, pareiškėjo nurodyti argumentai dėl PVM s/f išrašymo, argumentai dėl sutarties vykdymo terminų, įmonės Apyvartų žiniaraštyje nurodytų duomenų ir kt., neturi jokios teisinės reikšmės sprendžiant aptariamą ginčą, todėl teismas detaliau dėl jų nepasisako. Minėta, kad kreditoriaus reikalavimas, kuris patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi, gali būti sumažinamas, padidinamas ar priimtas sprendimas išbraukti iš kreditorių sąrašo, tik tuo atveju kai paaiškėja naujų esminių aplinkybių, kurios leistų daryti kitokias objektyvias išvadas dėl jau patvirtinto kreditorinio reikalavimo. Jokių naujų esminių aplinkybių, teismo vertinimu, pareiškėjas nenurodė, todėl teismas prašymo dėl UAB „Mazuro AD“ kreditorinio reikalavimo sumažinimo 144 405 Eur suma, netenkina.

4321.

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290- 291 straipsniais teismas

Nutarė

45kreditoriaus UAB „Legal Balance“ pareiškimo, dėl kreditoriaus UAB „Mazuro AD“ kreditorinio reikalavimo sumažinimo, netenkinti.

46Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos, atskiruoju skundu skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, bankrutavusios uždarosios... 2. 1.... 3. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi UAB „Architelio... 4. 2.... 5. 2017 m. gegužės 22 d. nutartimi patvirtintas kreditorių reikalavimų... 6. 3.... 7. Galiojantis patikslintas kreditorių sąrašas patvirtintas 2019 m. gegužės... 8. 4.... 9. Kreditorius UAB „Legal Balance“ pateikė prašymą dėl kreditorinių... 10. 5.... 11. Nurodė, kad reikalavimas dalyje dėl 144 405 Eur sumos, kuris buvo... 12. 6.... 13. Pareiškėjas apeliuoja į faktinį darbų neatlikimą ir jų neperdavimą,... 14. 7.... 15. Atsiliepimu UAB „Mazuro AD“ su pareiškimu nesutinka. Nurodė, kad... 16. 8.... 17. BUAB „Architelio statyba“ bankroto administratorius atsiliepimuose iš... 18. 9.... 19. Suinteresuoti asmenys (kreditorės) UAB „Euremsta“ ir UAB „Ulma... 20. Teismo nustatytos aplinkybės ir išvados... 21. 10.... 22. UAB „Mazuro AD“ kreditorinis reikalavimas 159 320,43 Eur sumai,... 23. 11.... 24. Teismų praktikoje pažymima, kad kreditorių reikalavimų patvirtinimo... 25. 12.... 26. Bankroto teisės normose nustatyta teisė tikslinti kreditoriaus reikalavimą... 27. 13.... 28. Kasacinės instancijos teismo praktikoje taip pat pažymima, kad tiktai teismo... 29. 14.... 30. Nagrinėjamu atveju, ginčijamas kreditorinis reikalavimas patvirtintas nesant... 31. 15.... 32. Kreditorės UAB „Mazuro AD“ kreditorinis reikalavimas 159 320,43 Eur sumai,... 33. 16.... 34. Kreditorė UAB „Mazuro AD“ prašydama patvirtinti reikalavimą 144 405 Eur... 35. 17.... 36. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas... 37. 18.... 38. Teismo vertinimu, nei pareiškėjas, nei bankroto administratorius nepateikė... 39. 19.... 40. Sprendžiant dėl bankroto administratoriaus argumentų susijusių su atliktais... 41. 20.... 42. Taigi, nenuginčijus šalių pasirašyto Darbų atidavimo-priėmimo akto Nr.... 43. 21.... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290- 291... 45. kreditoriaus UAB „Legal Balance“ pareiškimo, dėl kreditoriaus UAB... 46. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos, atskiruoju skundu skundžiama...