Byla 2-1968/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „DnB Nord lizingas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 24 d. nutarties, kuria ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „DnB Nord lizingas“ ieškinys atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Edramus“, M. J. , Ž. D. dėl skolos priteisimo ir daikto išreikalavimo paliktas nenagrinėtu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „DnB Nord lizingas“ pareikštu atsakovams UAB „Edramus“, M. J. ir Ž. D. patikslintu ieškiniu prašė priteisti jo naudai iš atsakovų solidariai 116 287,37 Lt skolos, 8,05 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, prašė įpareigoti atsakovą UAB „Edramus“ per 3 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nutraukti neteisėtą valdymą ir sudaryti sąlygas ieškovui pasiimti jam nuosavybės teise priklausantį turtą: vilkiką Volvo FH12, valstybinis Nr. ( - ), puspriekabę Schmitz, valstybinis Nr. ( - ); puspriekabę Schmitz, valstybinis Nr. ( - ); bei iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 24 d. nutartimi ieškovo UAB „DnB Nord lizingas“ ieškinį atsakovams UAB „Edramus“, M. J. ir Ž. D. dėl skolos priteisimo ir daikto išreikalavimo paliko nenagrinėtu CPK 246 straipsnio 1 dalies bei 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu, nes ieškovas ir jo atstovas, kuriems apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta tinkamai, į teismo posėdį neatvyko, dokumentų, pateisinančių neatvykimą, nepateikė. Teismas nurodė, kad iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas UAB „Edramus“ prieštarauja sprendimo už akių priėmimui.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu apeliantas UAB „DnB Nord lizingas“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 24 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas, priėmęs patikslintą ieškinį, remiantis CPK 141 straipsnio 2 dalimi, turėjo nustatyti atsakovams ne trumpesnį kaip 14 dienų terminą atsiliepimams į patikslintą ieškinį pateikti. Tačiau teismas atsakovams nei patikslinto ieškinio, nei pranešimų dėl atsiliepimo į patikslintą ieškinį pateikimo, nei 2011 m. kovo 17 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovams neišsiuntė. Teismui priėmus patikslintą ieškinį bei išsprendus klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nebuvo atlikti jokie privalomi tolimesni procesiniai veiksmai. Be to, skundžiamoje nutartyje nenurodoma kokioje procesinėje padėtyje yra patikslintas ieškinys – ar jis bus nagrinėjamas toliau, ar jis paliktas nenagrinėtas kartu su pradiniu ieškiniu.
  2. CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisinių pasekmių taikymas yra susijęs su proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu tinkamu įgyvendinimu. Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybes vilkinti procesą, tačiau neatvykimas į teismo posėdį be svarbių priežasčių ne visada gali reikšti piktnaudžiavimą procesu. Pradinis ieškinys teismui pateiktas 2010 m. rugsėjo 16 d., apeliantas bylos eiga domėjosi, laiku vykdė teismo nurodymus, pateikdavo procesiniu dokumentus, taigi apeliantas nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis.
  3. Priimdamas skundžiamą nutartį teismas vadovavosi netinkama teisės norma, nes CPK 246 straipsnio 1 dalies nuostatų, matyti, kad jos reglamentuoja šalies neatvykimo į teismo posėdį pasekmes. Nagrinėjamu atveju 2011 m. kovo 24 d. buvo paskirta ne teismo posėdis, o parengiamasis teismo posėdis. Teismas, palikdamas ieškinį nenagrinėtu parengiamajame teismo posėdyje, negalėjo vadovautis teisės norma, reglamentuojančia ieškinio palikimą nenagrinėtu kitoje proceso stadijoje.
  4. Apelianto atstovas prieš parengiamąjį teismo posėdį susisiekė su teismo posėdžių sekretore, iš kurios sužinojo, kad atsakovams apie parengiamąjį teismo posėdį nepranešta. Atstovas informavo sekretorę, kad neįteiktus patikslinto ieškinio atsakovams ir esant teismo leidimui, apeliantas sutinka įteikti procesinius dokumentus atsakovams viešo paskelbimo būdu, kartu pranešant ir apie parengiamąjį teismo posėdį. Dėl nurodytų priežasčių 2011 m. kovo 24 d. parengiamasis teismo posėdis negalėjo įvykti, o apelianto veiksmai parodo jo bendradarbiavimą su teismu bei rūpinimąsi greitesniu bylos išnagrinėjimu.
  5. Palikus ieškinį nenagrinėtu yra pažeidžiami apelianto interesai, o teismo procesas tampa nepateisinamai ilgas. Apeliantas nėra suinteresuotas vilkinti bylos nagrinėjimą ar piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Ieškinio reikalavimo suma yra ženkli, atsakovas UAB „Edramus“ iki šiol naudojasi apeliantui priklausančiu turtu, taip didindamas apelianto patiriamus nuostolius. Palikus ieškinį nenagrinėtu apeliantas būtų pakartotinai priverstas kreiptis į teismą su ieškiniu, o atsižvelgiant į tai, kad atsakovai nebendradarbiauja ir procesinių dokumentų jiems įteikimas yra apsunkintas, tiek apeliantas, tiek teismas patirtų papildomų išlaidų, padidėtų laiko sąnaudos.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Edramus“ su apelianto atskiruoju skundu nesutiko, prašė skundą atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad apeliantui bei jo atstovui apie teismo posėdį buvo pranešta tinkamai. Jie prašymo dėl bylos atidėjimo ir dokumentų, pateisinančių jų neatvykimą, teismui nepateikė. Pirmosios instancijos teismas, neturėdamas jokių duomenų apie apelianto ir jo atstovo nedalyvavimo teismo posėdyje priežastis, pagrįstai rėmėsi CPK 246 straipsnio 1 dalimi ir sprendė klausimą dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu.
  2. Teismas skundžiama nutartimi sprendė ieškinio palikimo nenagrinėtu klausimą, tuo tarpu apeliantas atskirajame skunde ginčija ne tik ieškinio palikimo nenagrinėtu aplinkybes, bet ir patikslinto ieškinio pateikimo ir priėmimo klausimą, su kuo sieja ir teismo nutarties nepagrįstumą. Tokie atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti. Patikslinto ieškinio pateikimas nesuteikia apeliantui teisės pačiam spręsti apie nedalyvavimą teismo posėdyje iš anksto neinformavus teismo apie neatvykimo priežastis. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, turėtų pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo klausimą spręsti tik ieškinio palikimo nenagrinėtu aplinkybių kontekste.
  3. Ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta apeliantui kelio vėl iš naujo kreiptis į teismą su ieškiniu.

10Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą nepateikė.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria ieškovo ieškinys paliktas nenagrinėtu CPK 246 straipsnio 1 dalies bei 296 straipsnio 1 dalies 5punkto pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ar jo atstovas, kuriems apie teismo posėdį pranešta tinkamai, teismo posėdis gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu teismui pateikiami dokumentai, pateisinantys neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis; liga, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis neatvykimo priežastimis; jeigu neatvykimo priežastis yra pripažįstama nesvarbia, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių – ieškinys paliekamas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 5 p.). Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Danske bank A/S Lietuvos filialas v. UAB ,,Baltijos Ąžuolas", bylos Nr. 2-1564/2009). Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Utetra" v. B. M. , V. Č. , R. Č. , bylos Nr. 2-303/2008).

15Nagrinėjamu atveju teismas ieškinį paliko nenagrinėtu, nes apeliantas (ieškovas) ir jo atstovas, kuriems apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką buvo tinkamai pranešta teismo šaukimais, į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nepranešė, prašymo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant ar dėl teismo posėdžio atidėjimo nepateikė.

16Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad nei jis, nei jo atstovas į teismo posėdį neatvyko, nes susisiekus su teismo posėdžių sekretore buvo sužinota, jog atsakovams apie parengiamąjį teismo posėdį nepranešta, jiems pranešimai dėl atsiliepimo į patikslintą ieškinį pateikimo nebuvo siųsti, teismas nepasiūlė ieškovui pasirinkti vieną iš alternatyviu procesinių dokumentų įteikimo būdų. Dėl šių priežasčių parengiamasis teismo posėdis negalėjo įvykti.

17Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2011 m. sausio 17 d. nutartimi skyrė civilinę bylą pagal apelianto ieškinį atsakovams nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2011 m. kovo 24 d. Teismas 2011 m. vasario 24 d. raštu įpareigojo ieškovą apie 2011 m. kovo 24 d. įvyksianti parengiamąjį teismo posėdį atsakovus informuoti viešo paskelbimo būdu ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus. Įrodymų, patvirtinančių, kad šis teismo raštas būtų įteiktas apeliantui ar jo atstovui byloje nėra. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas nebuvo žinoma apie tai, kad jis buvo įpareigotas informuoti atsakovus apie įvyksiantį parengiamąjį teismo posėdį. Be to, 2011 m. vasario 24 d. teismo rašte apeliantui nebuvo išaiškintos teismo įpareigojimo neįvykdymo pasekmės. 2011 kovo 10 d. teisme buvo priimtas apelianto patikslintas ieškinys atsakovams. Patikslintas ieškinys kartu su 2011 m. kovo 17 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nuorašu atsakovams įteikti nebuvo. Taigi atsakovai nebuvo informuoti apie patikslinto ieškinio priėmimą.

18Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad susiklosčius padėčiai, kai apeliantas nebuvo informuotas apie tai, kad apie įvyksiantį parengiamąjį teismo posėdį atsakovus informuoti privalėjo jis, o atsakovai nei apie parengiamąjį teismo posėdį, nei apie priimtą patikslintą ieškinį nežinojo, parengiamasis posėdis, net ir tuo atveju, jeigu apeliantas ar jo atstovas būtų atvykę, turėjo būti atidėtas. Be to, kadangi atsakovai apie priimtą patikslintą ieškinį nežinojo, jie negalėjo išreikšti savo nuomonės dėl teismo sprendimo už akių priėmimo. Taigi šioje proceso stadijoje apelianto ieškinys atsakovams negalėjo būti paliktas nenagrinėtu.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad iš bylos medžiagos matyti, jog apeliantas ir jo atstovas nuo pat civilinės bylos iškėlimo buvo aktyvūs, vykdė teismo įpareigojimus, įteikinėjo procesinius dokumentus atsakovams viešo paskelbimo būdu. Byloje duomenų, leidžiančių teigti, jog apeliantas ar jo atstovas nesąžiningai naudojosi arba piktnaudžiavo jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, nėra, todėl negalima teigti, kad apeliantas ir jo atstovas siekė vilkinti bylos nagrinėjimą. Civilinio proceso paskirtis – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčo išsprendimą. Įvertinus, kad bylos procesas truko gana ilgą laiką, kad apeliantas ir jo atstovas nepiktnaudžiavo procesu, vadovaujantis protingumo, teisingumo principais, vien dėl aptartos susidariusios situacijos palikti apelianto ieškinį nenagrinėtą šiuo konkrečiu atveju nėra pakankamo pagrindo.

20Be to, pažymėtina, kad pareiškiant ieškinį apeliantas sumokėjo didelį žyminį mokestį, sudarė atstovavimo sutartį su advokatu, o palikus ieškinį nenagrinėtą, apeliantas privalės iš naujo ieškiniu kreiptis į teismą ir proceso dalyviai pakartotinai bus priversti atlikti visas procedūras, kurios šioje byloje jau atliktos. Tokiu būdu užsitęs ir taip jau ilgas bylos nagrinėjimo laikas, padidindamas laiko sąnaudas, proceso dalyvių ir teismo išlaidas, bus pažeisti proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principai.

21Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pagrindas skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 24 d. nutartį panaikinti.

24Perduoti civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „DnB Nord lizingas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Edramus“, M. J. , Ž. D. dėl skolos priteisimo ir daikto išreikalavimo Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „DnB Nord lizingas“ pareikštu atsakovams UAB „Edramus“,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 24 d. nutartimi ieškovo UAB „DnB... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „DnB Nord lizingas“ prašo panaikinti... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Edramus“ su apelianto... 10. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apelianto atskirąjį skundą... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria ieškovo ieškinys paliktas... 14. CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta... 15. Nagrinėjamu atveju teismas ieškinį paliko nenagrinėtu, nes apeliantas... 16. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad nei jis, nei jo atstovas į teismo... 17. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2011 m.... 18. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad iš bylos medžiagos matyti, jog apeliantas ir... 20. Be to, pažymėtina, kad pareiškiant ieškinį apeliantas sumokėjo didelį... 21. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 24 d. nutartį panaikinti.... 24. Perduoti civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „DnB...