Byla 2-348/2012
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vyto Miliaus ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Stavola“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutarties, kuria teismas ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą, civilinėje byloje Nr. 2-3027-343/2011 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Stavola“ ieškinį atsakovui A. B. dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas ginčas, kilęs dėl nuostolių, padarytų buvusio įmonės vadovo veiksmais, atlyginimo.

5Pagal atskirąjį skundą sprendžiamas nutarties, kuria teismas ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą, teisėtumo klausimas.

6Ieškovas BUAB „Stavola“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo, kuriuo prašė priteisti ieškovo naudai iš atsakovo A. B. 2 095 914 Lt nuostolių, 5 proc. dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises ieškinio sumai, o tokio turto nesant ar esant nepakankamai – lėšas, uždraudžiant tokiu turtu ar lėšomis disponuoti.

7Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 29 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo atsakovui A. B. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 2 095 914 Lt sumai, uždraudžiant atsakovui jį bet kokiu būdu perleisti kitiems asmenims, taip pat įkeisti, tačiau paliekant atsakovui jį saugoti ir naudotis. Nustačius, kad atsakovas tokio turto neturi ar turi nepakankamai, nurodė areštuoti ir jo lėšas, esančias pas atsakovą ir trečiuosius asmenis, leidžiant areštuotomis lėšomis atsisakyti su ieškovu jo teisme pareikštiems reikalavimams užtikrinti.

8Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 19 d. nutartimi paskyrė bylą nagrinėti teismo posėdyje 2011 m. lapkričio 8 d. bei nurodė apie tai pranešti byloje dalyvaujantiems asmenims.

9Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 8 d. protokoline nutartimi atidėjo bylos nagrinėjimą į 2011 m. lapkričio 24 d. 11 val. Teismas pasiūlė ieškovui iki 2011 m. lapkričio 20 d. nurodyti atsakovo kitą adresą arba įteikti jam procesinius dokumentus viešo paskelbimo būdu, per pasirinktą antstolį ar skirti kuratorių.

102011 m. lapkričio 17 d. ieškovo BUAB „Stavola“ bankroto administratorius UAB „Viresita“ įgaliotas asmuo P. P. pateikė prašymą atidėti civilinės bylos nagrinėjimą. Nurodė, kad 2011 m. lapkričio 24 d. 9 val. 30 min. Vilniaus apygardos teisme paskirtas civilinės bylos Nr. 2-4933-585/2011 nagrinėjimas pagal ieškovo BUAB „Genprėlas“, kurios administratorius yra UAB „Viresita“, o įgaliotas asmuo – P. P., ieškinį atsakovui G. G. dėl paskolų grąžinimo pripažinimo negaliojančiu.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 24 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „Stavola“ prašymą atidėti bylos nagrinėjimą kaip nepagrįstą, ieškovo ieškinį atsakovui A. B. paliko nenagrinėtą ir panaikino Kauno apygardos teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nurodė, kad atstovo užimtumas kitoje byloje paprastai nelaikomas svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovui paskirtas bankroto administratorius yra juridinis asmuo, kurio vienam darbuotojui negalint atvykti į teismo posėdį, gali būti atsiunčiamas kitas. Pažymėjo, kad 2011 m. lapkričio 8 d. vykusiame teismo posėdyje dalyvavo ne pats administratoriaus įgaliotas asmuo, o administratoriaus teisininkė. Pabrėžė, kad posėdžio data buvo paskirta 2011 m. lapkričio 8 d. vykusio posėdžio metu, tuo tarpu šaukimas į Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje vyksiantį posėdį administratoriui išsiųstas dar balandžio mėnesį, tačiau jokių prieštaravimų dėl datos nebuvo pareikšta, apie sutampantį posėdžių laiką teismas informuotas tik 2011 m. lapkričio 17 d.

13III. Atskirojo skundo argumentai

14Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Stavola“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151) Skundžiama nutartis buvo priimta 2011 m. lapkričio 24 d., nors jau 2011 m. lapkričio 17 d. teismas buvo gavęs administratoriaus prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl sutampančių posėdžių kitoje byloje. Ieškovas pagrįstai tikėjosi, kad byla bus atidėta, nes teismas 2011 m. lapkričio 8 d. posėdyje paprašė ieškovo nurodyti kitą dokumentų įteikimo būdą atsakovui, kurį ieškovas ir nurodė (įteikimą per antstolį), o leidimą įteikti dokumentus per antstolį gavo tik 2011 m. lapkričio 23 d.

162) Administratorius neturėjo galimybės dalyvauti teismo posėdyje, nes 2011 m. lapkričio 8 d. vykusiame teismo posėdyje dalyvavusi atstovė 2011 m. lapkričio 11 d. nutraukė darbo sutartį su UAB „Viresita“. Administratorius turėjo užtikrinti tinkamą dalyvavimą 2011m. lapkričio 24 d. Vilniaus apygardos teisme vykusiame teismo posėdyje, kuris buvo paskirtas dar balandžio mėnesį ir buvo svarbus ta prasme, kad vyko realus nagrinėjimas, skirtingai nei šioje byloje, kurioje vis tiek būtų atidėtas posėdis dėl pirmame skundo punkte nurodytų argumentų. Administratoriaus atstovė nežinojo apie administratoriui paskirtą kitą posėdį tą pačią dieną, nes ji kitos bylos nevedė. Be to, ji apie balandžio mėnesį paskirtą teismo posėdį ir negalėjo žinoti, nes į UAB „Viresita“ buvo priimta dirbti tik 2011 m. gegužės 2 d.

173) Administratorius, nusiuntęs teismui prašymą dėl bylos atidėjimo, bendravo su teisėjo sekretore ir domėjosi, ar bus kliūčių atidėti posėdį ar ne. Teismas, kuris taip pat turi pareigą rūpintis tinkamu procesu, nesiėmė jokių priemonių susisiekti su administratoriumi ir pranešti, kad dokumentų įteikimas per antstolį nėra būtinas ir kad byla bus nagrinėjama. Jeigu teismas buvo pasiruošęs nagrinėti bylą iš esmės, teismas galėjo pranešti administratoriui, kad šis pateiktų prašymą, jog byla būtų nagrinėjama jam nedalyvaujant.

184) Ieškovui net ir atvykus į posėdį, byla vis tiek nebūtų nagrinėjama ir jos nagrinėjimas būtų atidėtas. Aplinkybę, kad teismo posėdis buvo paskirtas betiksliai patvirtina tai, kad 2011 m. lapkričio 23 d. administratorius iš teismo išsiuntė dokumentus, kurie turėjo būti įteikiami atsakovui per antstolį. Be įteikimo per antstolį teismas, atsižvelgiant į 2011 m. lapkričio 8 d. teismo posėdyje išsakytą poziciją, vis tiek būtų atidėjęs bylos nagrinėjimą.

195) Teismas, priimdamas nutartį ieškinį palikti nenagrinėtu, neatsižvelgė į tai, kad ieškovas yra bankrutavusi įmonė, kurios administratorius gina kreditorių interesus. Pažymėtina, kad administratorius vedė bylą iš savo lėšų, nes iš įmonės administravimo nebuvo gauta lėšų. Formalus bylos palikimas nenagrinėtu dėl to, kad neva administratorius be pateisinamos priežasties nedalyvavo teismo posėdyje, kuriame jokie procesiniai sprendimai ir taip nebūtų priimti, lemia proceso operatyvumo ir proceso koncentracijos principų pažeidimą.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

21Apeliacine tvarka sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas CPK 246 straipsnio 4 dalyje ir 296 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu (dėl ieškovo atstovo ir atsakovo neatvykimo į teismo posėdį, nesant svarbių priežasčių) teisėtumo bei pagrįstumo klausimas teisiniu bei faktiniu aspektais.

22Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Kita vertus, kooperacijos principas įpareigoja ir teismą bendradarbiauti su dalyvaujančiais byloje asmenimis. CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis; atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis; taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose. CPK 246 straipsnio 4 dalis nustato, kad jei duomenų apie šalių neatvykimo priežastis nėra arba jeigu jos į teismo posėdį neatvyksta be svarbių priežasčių ir jeigu nė iš vienos jų negauta prašymo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą. CPK 246 straipsnio 1 dalies ir 4 dalies normos, taip pat CPK 296 straipsnio 1 dalies 6 punkto norma, jas taikant konkrečioje faktinėje situacijoje, turi būti aiškinamos pagal šių normų tikslus: jomis, kaip ir daugeliu kitų civilinio proceso normų, šalys skatinamos veikti už greitą bylos išnagrinėjimą, nepiktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, o tokiu atveju, kai šalies veiksmai neatitinka nurodytų kriterijų, ji patiria iš to kylančias neigiamas pasekmes. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1564/2009, Lietuvos apeliacinio teismo2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1968/2011). Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-303/2008).

23Nagrinėjamoje byloje susiklostė tokia situacija, kad į 2011 m. lapkričio 24 d. vykusį teismo posėdį neatvyko atsakovas (byloje nėra duomenų apie tai, kad jam buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą) ir ieškovo atstovas, kuris apie įvyksiantį teismo posėdį buvo informuotas CPK 127 straipsnyje nustatyta tvarka (b.l. 46) ir kuris 2011 m. lapkričio 17 d. prašymu (b.l. 50) nurodė, kad 2011 m. lapkričio 24 d. teismo posėdyje negalės dalyvauti dėl užimtumo kitoje civilinėje byloje bei prašė atidėti bylos nagrinėjimą. Teismas, pripažinęs ieškovo atstovo į teismo posėdį neatvykimo priežastis nesvarbiomis, atmetė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir ieškinį paliko nenagrinėtą.

24Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad jis pagrįstai tikėjosi, jog byla bus atidėta, nes teismas 2011 m. lapkričio 8 d. posėdyje paprašė ieškovo nurodyti kitą dokumentų įteikimo būdą atsakovui, kurį ieškovas ir nurodė (įteikimą per antstolį), o leidimą įteikti dokumentus per antstolį gavo tik 2011 m. lapkričio 23 d.; kad jis neturėjo galimybės dalyvauti teismo posėdyje, nes turėjo užtikrinti tinkamą dalyvavimą tą pačią dieną Vilniaus apygardos teisme vykusiame teismo posėdyje; kad ieškovo atstovė, kuri sutiko dėl posėdžio atidėjimo 2011 m. lapkričio 24 dienai, nežinojo apie administratoriui paskirtą kitą posėdį tą pačią dieną, nes ji Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos bylos nevedė; kad ieškovo atstovas, nusiuntęs teismui prašymą dėl bylos atidėjimo, bendravo su teisėjo sekretore ir domėjosi, ar nebus kliūčių atidėti posėdį ir jeigu teismas buvo pasiruošęs nagrinėti bylą iš esmės, teismas galėjo pranešti administratoriui, kad šis pateiktų prašymą, jog byla būtų nagrinėjama jam nedalyvaujant. Teisėjų kolegija, įvertinusi apelianto argumentus ir bylos aplinkybes, kad susiklosčius situacijai, kai ieškovo atstovas tik 2011 m. lapkričio 23 d. (t.y. vieną dieną iki teismo posėdžio) gavo iš teismo dokumentus, skirtus įteikti atsakovui, kurio gyvenamoji vieta nežinoma, ir informuoti apie teismo posėdį per antstolį, sprendžia, kad ieškovo atstovas turėjo pagrįstą pagrindą manyti, kad net jam ir atvykus į 2011 m. lapkričio 24 d. teismo posėdį, posėdis būtų atidėtas. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje proceso stadijoje ieškinys negalėjo būti paliktas nenagrinėtas.

25Kaip minėta, CPK 8 straipsnis, įtvirtinantis kooperacijos (bendradarbiavimo) principą, įpareigoja teismą ir dalyvaujančius byloje asmenis bendradarbiauti tarpusavyje, siekiant, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta. Teismo darbas turi būti racionalus ir efektyvus, teismas privalo bendradarbiauti su šalimis, kontroliuoti šalių veiksmus, siekiant, kad šalys nepiktnaudžiautų procesinėmis teisėmis, kad byla būtų nagrinėjama veiksmingai. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad esant nurodytoms teismo posėdžio organizavimo aplinkybėms, kai nebuvo žinomas atsakovo adresas procesiniam dokumentui įteikti ir buvo imtasi priemonių informuoti atsakovą apie teismo posėdį, jeigu teismas buvo pasiruošęs nagrinėti bylą iš esmės, teismas turėjo pranešti administratoriui, kad byla bus nagrinėjama, kadangi administratorius buvo informavęs teismą dėl negalėjimo dalyvauti teismo posėdyje. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas nuo pat civilinės bylos iškėlimo buvo aktyvus, vykdė teismo įpareigojimus, dalyvavo teismo posėdyje, rūpinosi procesinių dokumentų įteikimu atsakovui viešo paskelbimo būdu, dalyvavo 2011 m. lapkričio 8 d. vykusiame teismo posėdyje (b. l. 34, 38-40, 45, 47). Byloje duomenų, leidžiančių teigti, jog ieškovas nesąžiningai naudojosi arba piktnaudžiavo jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, nėra, todėl negalima teigti, kad ieškovas siekė vilkinti bylos nagrinėjimą. Įvertinus nurodytas bylos aplinkybes, palikti ieškinį nenagrinėtą šiuo atveju nebuvo pagrindo. Toks apeliacinės instancijos teismo procesinis sprendimas atitinka teismų praktikoje suformuluotas teisės taikymo taisykles, pagal kurias ieškinį palikti nenagrinėtą ieškovui neatvykus į teismo posėdį galima tik tuomet, jei nustatoma, jog neatvykimo į posėdį priežastys nėra svarbios, ieškovas vilkina procesą ir piktnaudžiauja procesu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-367/2012; 2011 m. rugpjūčio 18 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1724/2011; 2011 m. kovo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-177/2011).

26Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pagrindas skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš esmės pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas ginčas, kilęs dėl nuostolių, padarytų buvusio... 5. Pagal atskirąjį skundą sprendžiamas nutarties, kuria teismas ieškovo... 6. Ieškovas BUAB „Stavola“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl nuostolių... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. liepos 29 d. nutartimi taikė laikinąsias... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 19 d. nutartimi paskyrė bylą... 9. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 8 d. protokoline nutartimi atidėjo... 10. 2011 m. lapkričio 17 d. ieškovo BUAB „Stavola“ bankroto administratorius... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 24 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Stavola“ prašo panaikinti Kauno... 15. 1) Skundžiama nutartis buvo priimta 2011 m. lapkričio 24 d., nors jau 2011 m.... 16. 2) Administratorius neturėjo galimybės dalyvauti teismo posėdyje, nes 2011... 17. 3) Administratorius, nusiuntęs teismui prašymą dėl bylos atidėjimo,... 18. 4) Ieškovui net ir atvykus į posėdį, byla vis tiek nebūtų nagrinėjama ir... 19. 5) Teismas, priimdamas nutartį ieškinį palikti nenagrinėtu, neatsižvelgė... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 21. Apeliacine tvarka sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 22. Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir... 23. Nagrinėjamoje byloje susiklostė tokia situacija, kad į 2011 m. lapkričio 24... 24. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad jis pagrįstai tikėjosi, jog byla... 25. Kaip minėta, CPK 8 straipsnis, įtvirtinantis kooperacijos (bendradarbiavimo)... 26. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį panaikinti ir perduoti...