Byla e2-1097-385/2017
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Jurjonas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui K. B. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Atsiliepimas į ieškinį negautas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2017-03-03 registruotu paštu (CPK 123 straipsnis). Pranešimu atsakovas informuotas, kad privalo per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė bei į tai, kad ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, atsakovo atžvilgiu priimtinas sprendimas už akių.

3Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 201,28 Eur paskolos, 347,44 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad ji ir K. B. 2011-04-21 nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt, sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1293701, pagal kurią šalys susitarė, kad ieškovė paskolins atsakovui 217,22 Eur sumą 30 dienų terminui su 114,37 proc. metinių palūkanų norma. Atsakovas 2011-05-21 turėjo grąžinti 217,22 Eur skolos, tačiau savo įsipareigojimus vykdė netinkamai ir nustatytu terminu dalies skolos nesumokėjo.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė UAB „4finance“ ir atsakovas K. B. 2011-04-21 nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt, sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1293701, pagal kurią šalys susitarė, kad ieškovė paskolins atsakovui 217,22 Eur sumą 30 dienų terminui su 114,37 proc. metinių palūkanų norma. Atsakovas 2011-05-21 turėjo grąžinti 217,22 Eur skolos, tačiau savo įsipareigojimus vykdė netinkamai ir nustatytu terminu dalies skolos nesumokėjo, todėl liko skolingas 201,28 Eur.

6Iš išdėstytų aplinkybių matyti, kad ieškovės ir atsakovo sudarytos Vartojimo paskolos sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. l d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Atsiliepimo į pareikštą ieškinį, įrodymų atsakovas teismui nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės nevykdymo faktą. Įvertinus išdėstytas aplinkybes tenkintinas ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 201,28 Eur negrąžinto kredito.

7Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 347,44 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, t.y. 218,87 procento dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl paskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais - iki 115,81 Eur.

8Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.), todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

9Iš atsakovo taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovės naudai - 15 Eur žyminio mokesčio (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-287 str., 262 str. 2 d.,

Nutarė

11Ieškinį patenkinti iš dalies.

12Priteisti iš K. B., asmens kodas ( - ) UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, naudai 201,28 Eur skolos, 115,81 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 317,09 Eur sumą nuo 2017-02-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur žyminio mokesčio.

13Kitą ieškinio dalį atmesti.

14Sprendimas per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai