Byla 2A-1562-258/2014
Dėl draudimo išmokos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alvydo Barkausko, Andrutės Kalinauskienės, Ritos Kisielienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo kooperatinės bendrovės „Baltic Mink Corporation“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo kooperatinės bendrovės „Baltic Mink Corporation“ ieškinį atsakovui „BTA Insurance Company“, veikiančiam per „BTA Insurance Company“ filialą Lietuvoje dėl draudimo išmokos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kooperatinė bendrovės „Baltic Mink Corporation su ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo „BTA Insurance Company“, veikiančios per „BTA Insurance Company“ filialą Lietuvoje, 38 780,16 Lt (be PVM) draudimo išmokos, 6 proc. metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2011 liepos 18 d., tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta turto draudimo sutartis, pagal kurią ieškovas apdraudė nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ) g. ( - ), ( - ) km., Šiaulių rajone, nuo draudimo sutartyje numatytų rizikų: gamtinių jėgų, trečiųjų asmenų tyčinės veikos, ugnies, stiklo dūžio, transporto priemonės atsitrenkimo. Ieškovas 2012 m. spalio 8 d., atsakovui pranešė apie 2012 m. spalio 5-6 d. įvykusią stichiją, kurios metu siautęs stiprus vėjas nukėlė (nuplėšė) apdrausto pastato stogo dalį, ko sekoje ieškovo turtui buvo padaryta 46 923,99 Lt (su PVM) žala. Atsakovas 2012 m. gruodžio 20 d., atsisakė išmokėti draudimo išmoką ieškovui. Ieškovas 2013 m sausio 3d., pateikė atsakovui pretenziją, atmesdamas atsakovo teiginius dėl netinkamo stogo dangos klojimo ir nurodydamas žalos susidarymo priežastis bei pareikalavo sumokėti draudimo išmoką. Atsakovas atsisakė ją išmokėti motyvuodamas tuo, kad nuostoliai atsirado dėl netinkamai įrengto stogo, nesilaikant esminio statinio reglamento „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimų.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas. Iš ieškovo, Kooperatinės bendrovės „Baltic Mink Corporation“, valstybės naudai priteista 18 Lt pašto išlaidų.

8Teismas įvertinęs ieškovo ir atsakovo ieškinio ir atsiliepimo į ieškinį argumentus, ginčo šalių poziciją išdėstytą teismo posėdžio metu, nurodė, kad UAB ,,4Stages“ ir firma ,,Tyrimai ir projektai“ nustatė, jog ieškovas žalą patyrė dėl vėjo poveikio į neuždengtą stogo dalies konstrukciją, neatlaikė stogo laikančiųjų elementų tvirtinimai ir tai įtakojo stogo dangos su visa konstrukcija atplėšimą ir mechaninį jos pažeidimą. Todėl buvo pažeisti STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimai - naujai įrengtos stogo dangos su grebėstais tvirtinimas prie esamo denginio buvo nepakankamas. Tyrimo metu gauti hidrometeorologiniai duomenys rodė, kad artimiausiai nuo vertinamo objekto esančiose Šiaulių oro stebėjimo stotyje užfiksuotas vėjo greitis statinio avarijos dienomis (2012 m. spalio 5-6 d.) buvo atitinkamai 15 ir 21 m/s. Atlikus vėjo apkrovos skaičiavimus, nustatyta, kad stipraus vėjo metu vėjo apkrova neviršijo maksimalios vėjo apkrovos pagal normatyvus, tenkančius I vėjo apkrovos rajonui (24m/s). Teismo vertinimu, atsakovui atsisakius išmokėti draudimo išmoką remiantis Įmonių, įstaigų ir organizacijų turto draudimo taisyklių Nr. 004, Draudimo apsaugos sąlygų Nr. NKT „Nedraudiminiai įvykiai“ 2.1.9 punktu, nurodančiu, jog „BTA nemoka draudimo išmokos, jeigu nuostoliai atsirado dėl netinkamo projekto, statybos, montavimo klaidų, broko“, ieškovas turėjo įrodyti, kad draudimo išmoką atsisakyta išmokėti nepagrįstai, o ekspertų išvados neteisingos (CPK 12 str., 178 str.). Tačiau tokių įrodymų atsakovas nepateikė, todėl teismas įvertinęs tyrimą atlikusių ekspertų J. M. ir A. M. parodymus duotus teismo posėdžio metu, padarė išvadą, kad ieškovo teiginys jog ekspertizė atlikta ne pagal tą tyrimo objektą yra nepagrįstas. Pagal byloje esančius rašytinius duomenis ir specialistų parodymus buvo nustatyta, jog pats ieškovas po įvykio pateikė draudikui ginčo stogo nuotraukas, kuriomis ir vadovavosi draudikas, priimdamas sprendimą neišmokėti draudimo išmokos. Taip pat buvo nustatyta atsakovo darbuotojas po įvykio buvo nuvykęs į įvykio vietą, apžiūrėjo stogą, padarė papildomas nuotraukas. Be to, ieškovo ir atsakovo atstovai pasirašė defektinį aktą, kuriame užfiksavo, jog nuplėšta nauja stogo šiferio danga <...>, nuplėšta sena stogo šiferio danga, todėl teismo nuomone, ieškovo teiginys, jog stogo darbai buvo užbaigti dar iki draudimo sutarties sudarymo buvo nepagrįstas (CK 6.987 str., 6.1013 str. 3 d., CPK 12, 177, 185 str.). Iš ieškovo valstybės naudai priteista 18 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (pašto išlaidų) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Ieškovas kooperatinė bendrovė „Baltic Mink Corporation (toliau – apeliantas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo (apelianto) ieškinį tenkinti – priteisti iš atsakovo 38 780,16 Lt draudimo išmokos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti pirmos ir apeliacinės instancijos teisme atsakovo (apelianto) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11Nurodo, kad priimdamas skundžiamą sprendimą pirmos instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas nes buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (CPK 176-185 str.) Ekspertų po draudiminio įvykio apžiūrėta nepilnai įrengta nauja stogo danga yra ne tas ekspertų tyrimo objektas ir ne iš to objekto padarytos ekspertų išvados, nesudaro pagrindo draudimo bendrovei atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nes 2012 m. spalio 5-6 dienomis, įvykio metu buvo visai kita stogo danga, kuri buvo pilnai įrengta ir atitiko statybos techninio reglamento – STR 1.04.01:2005 reikalavimus. Po draudiminio įvykio atsakovų atstovai apžiūrėjo objektą ir jį įvertino, padarė fotonuotraukas, iš kurių matyti, kad statiniui buvo uždėta ankstesnė stogo danga, kuri buvo tinkamai ir pilnai įrengta, todėl atitiko STR reikalavimus. Atsakovo atstovams įforminus įvykį, ieškovui nekilo abejonių dėl draudimo išmokos gavimo, todėl jis sudarė statybos rangos sutartį su rangovu UAB ,,Aiba“, pradėjusios objekto stogo dalies remonto darbus. Baigiant pilnai įrengti objektui naują stogo dangą, atvyko atsakovo pasamdyti ekspertai, kuriems atsakovas suformulavo užduoti atlikti neigiamą objekto vertinimą, ne iš senos stogo dangos, kuri buvo įvykio metu, o iš naujai įrengtos stogo dangos, kuri dar buvo įrengta nepilnai. Apelianto teigimu, byloje nėra nė vieno rašytinio įrodymo, jog stogo danga buvo ištirta prieš draudiminį įvykį, priešingai, teismas pats byloje nustatė, kad 2011 m. liepos 18 d., tarp ieškovo ir atsakovo ginčo turtui buvo sudaryta turto draudimo sutartis, pagal kurią ieškovas apdraudė nekilnojamąjį turtą (administracinį pastatą, priešgaisrinį rezervuarą ir karvides). Prie draudimo sutarties, nuo jos sudarymo – 2011 m. liepos 18 d., iki draudiminio įvykio 2012 m. spalio 6 d., nėra jokių išvadų dėl stogo dangos pažeidimų, o tai apelianto nuomone, reiškia, kad nėra įrodymų patvirtinančių, kad stogo danga buvusi iki draudiminio įvykio, netenkino statybos reglamento. Priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas netinkami taikė tikimybių pusiausvyros principą, nevertino, jog byloje nėra duomenų apie vėjo nuplėšto stogo dangos neatitikimą STR normoms, Apelianto manymu, teismas nepagrįstai rėmėsi UAB ,,4stages“ po draudiminio įvykio atliktu tyrimu, nes minėta tyrimo medžiaga yra visiškai nesusijusi su draudiminiu įvykiu ir nedaro jokios įtakos draudiminės išmokos išmokėjimui. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų akivaizdu tik tai, kad atliktas tyrimas susijęs su tik su nauja, ne iki galo suremontuota stogo danga, kuri buvo uždengta po draudiminio įvykio. Iš firmos ,,Tyrimai ir projektai“ 2012 m. gruodžio 12 d. akto matosi, kad objekto apžiūra atlikta 2012 m. lapkričio 13 d., t.y. praėjus daugiau kaip mėnesiui po draudiminio įvykio, kuomet rangovas UAB ,,Aiba“ jau buvo uždengęs kitą stogo dangą. Tai patvirtina ir UAB ,,Aiba“ 2012 metų lapkričio mėnesio lokalinė sąmata 46 923,99 Lt sumai. Apeliantas taip pat mano, jog UAB ,,Aiba“ turėjo būti įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu, nes ieškinį atmetus, UAB ,,Aiba“ padaryta žala siekia 46 923,99 Lt, o šis teismo sprendimas turės tiesioginės įtakos UAB ,,Aiba“ teisėms ir pareigoms. Todėl egzistuoja absoliutus skundžiamojo teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 2 p.), nes buvo nuspręsta dėl byloje neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų.

12Dėl materialinių teisės normų pažeidimo, apeliantas nurodo, kad priimant skundžiamą sprendimą, nebuvo įvertina, jog sudarydamas draudimo sutartį, draudikas turi teisę apžiūrėti draudžiamą objektą, o jei reikia paskirti ekspertizę draudžiamo turto vertei įvertinti. Prieš sudarant sutartį, draudikas apžiūrėjo draudžiamą objektą, o draudikas suteikė visą reikiamą informaciją todėl draudikas pasirašęs draudimo sutartį prisiėmė visą su tuo susijusią draudimo riziką.

13Apeliantas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

14Atsakovas ,,BTA Insurance Company“ SE veikiantis per ,,BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, atsiliepime į apeliacinį skundą, prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

15Nurodo, kad apelianto teiginiai dėl ekspertų išvadų nepagrįstumo buvo paneigti bylos nagrinėjimo metu, ir skundžiamame teismo sprendime pripažinti neatitinkančias tikrovės. Nesutinka su apelianto teiginiu, jog ,,po draudiminio įvykio apžiūrėjus objektą ir padarius foto nuotraukas, iš jų matėsi, kad statiniui buvo uždėta ankstesnė stogo danga, kuri buvo tinkamai ir pilnai įrengta, todėl atitiko STR reikalavimus“, nes 2012 m. spalio 12 d. defektacijos akte yra aiškiai nurodyta, jog yra nuplėšta nauja ir sena stogo dangos. Specialisto išvados buvo padarytos iš apelianto 2012 m. spalio 8 d. pateiktų nuotraukų, bei iš nuotraukų, kurias 2012 m. spalio 12 d. padarė atsakovo atstovas. Stogo remonto darbai buvo pradėti, kai 2012 m. spalio 12 d. stogą apžiūrėjo atsakovo atstovas, todėl visiškai nesuprantama, kokiu būdu specialisto išvada galėjo būti atlikta iš kažkokio kito, remontuojamo stogo. Atsakovas nesutinka su apelianto teiginiu, ,,jog stogo danga buvo tinkamai ir pilnai įrengta, pagal statybos techninį reglamentą“. Tačiau stogo būsenos tinkamumą galima nustatyti, tik atlikus pastato/statinio ekspertizę, ir/arba statinio projekto ekspertizę. Šiuo atveju, atlikus ekspertizes buvo nustatyta, jog neleistinos stogo deformacijos įvyko dėl to, kad nebuvo užtaisytas plyšys tarp stogo senos ir naujos dangos plokštumų peraukštėjimo. Dėl vėjo poveikio į neuždengtą stogo dalies konstrukciją, neatlaikė stogo laikančiųjų elementų tvirtinimai, tas įtakojo stogo dangos su visa konstrukcija atplėšimą, ir mechaninį jos pažeidimą. Atitinkamai statinio stogo konstrukcija netenkina STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ – naujai įrengtos stogo dangos su grebėstais tvirtinimas prie esamo denginio yra nepakankama. Nesutikdamas su apelianto teiginiais dėl sudarytos rangos sutarties su UAB ,,Aiba“ ir pradėtų stogo dalies remonto darbų, atsakovas teigia, kad nėra jokio skirtumo, kada ieškovas pradėjo stogo atstatymo darbus, kadangi stogas jau buvo apžiūrėtas ir padarytos nuotraukos iš kurių buvo atlikta statinio ekspertizė. Be to, pranešime apie įvykį, atsakovas yra aiškiai nurodęs, jog ,,prieš pradedant turto remonto atstatomuosius darbus, būtina pateikti remontą atliksiančios įmonės išankstinę remonto sąmatą suderinimui“. Nors apeliantas ir teigia, jog remonto darbus jis pradėjo nedelsiant, po apgadinto stogo apžiūros, tačiau remonto darbų sąmata buvo pateikta tik 2012 m. lapkričio 5 d., t.y. jau pradėjus stogo atstatymo darbus. Atsakovui nesuprantama, kodėl apeliantui nekilo abejonių dėl draudimo išmokos gavimo, nes atsakovas apeliantui nebuvo davęs jokio sutikimo remontuoti sugadintą turtą. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad statinio ekspertizė atlikta iš apelianto (2012-10-08) ir atsakovo (2012-10-12) darytų foto nuotraukų ir nei vienas specialistas nebuvo atvykęs į įvykio vietą, todėl nesutinka su apelianto teiginiu apie ekspertų atvykimą į įvykio vietą. Atmeta apelianto argumentą, kad ekspertams buvo suformuluota užduotis padaryti neigiamas išvadas. Nesutinka su apelianto teiginiu, jog pirmos instancijos teismas pažeidė įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, nes aplinkybė, jog stogas netenkino STR reikalavimų yra tiesioginė stogo dangos su visa konstrukcija atplėšimo ir jos mechaninio pažeidimo priežastis. Atitinkamai, stogo konstrukcija netenkino STR 2.01.01 (1):2005 reikalavimų. Nurodo, kad visa eilė byloje pateiktų įrodymų tvirtina, jog iki 2012 m. spalio 6 d., įvykio, buvo iš dalies įrengtas naujas stogas. Kada stogas pradėtas statyti ir kada baigtas nežinoma, kadangi darbų pradžios ir pabaigos dokumentai pateikti nebuvo. Todėl nepateikus stogo dengimo pradžią patvirtinančių dokumentų, akivaizdu, jog naujai įrengiamas stogas nebuvo baigtas. Kiti apelianto argumentai susiję su ekspertizės atlikimu iš po įvykio suremontuoto stogo, nėra grindžiami nė vienu įrodymu ir be kita ko, prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Byloje nėra nė vieno įrodymo, kuris patvirtintų apelianto teiginį, jog foto nuotraukose yra užfiksuota nauja stogo danga ir yra visa eilė įrodymų, pagrindžiančių priešingas aplinkybes. Nesutinka, kad teismo sprendimas įtakoja UAB ,,Aiba“ teises ir pareigas, nes ginčas su apeliantu, niekaip nesusijęs su stogo atstatymo darbais. Nesutinka su apelianto teiginiu dėl netinkamo CK 6.994 straipsnio 1 dalies taikymo, nes draudimo vertė buvo nustatyta, atsižvelgiant į apelianto pateiktą turto vertės nustatymo pažymą, o tai, kad statinys netenkina STR reikalavimų, reiškia, jog įvykis yra nedraudiminis (Taisyklių 004, 2.1.9 p.).

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

18Apeliaciniame skunde apeliantas išreiškė pageidavimą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes apelianto manymu nevisiškai atskleista bylos esmė.

19CPK 321 str. 1 d. įtvirtinta bendroji taisyklė, jog apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus Kodekso 322 str. nurodytas išimtis. Pagal CPK 322 str. apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad CPK 322 str. įtvirtina, jog apelianto pageidavimas dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo formos apeliacinės instancijos teismui nėra privalomas. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į apeliacijos objektą nagrinėjamoje byloje, sprendžia, kad nagrinėti apeliacinius skundus žodinio proceso tvarka nėra būtina, žodinio nagrinėjimo būtinumą pagrindžiančių argumentų savo prašyme apeliantai taip pat nenurodė.

20Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.), įvertinusi civilinės bylos medžiagą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisinius argumentus, konstatuoja, jog skundžiamas pirmos instancijos teismo sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu dalyje, nes pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl draudimo išmokos, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nes neištyrė ir neįvertino visų bylos duomenų, reikšmingų aplinkybių dėl nuo gamybinių patalpų (karvidžių) nuplėštos senos stogo šiferio dangos, ieškovo reikalaujamos draudimo išmokos, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje dėl nenustatyto žalos dydžio naikintinas ir perduotinas iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 2 p.).

22Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinio proceso normose nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas turi ištaisyti pirmosios instancijos teismo padarytas teisės ir fakto klaidas, o byla gali būti grąžinta nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui tik išimtinais, įstatyme nurodytais atvejais, vienas šių atvejų - CPK 327 str. 1 d. 2 p. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-09-06 nutartis c.b. Nr. 3K-3-407/2004; 2005-02-21 nutartis c.b. Nr. 3K-3-82/2005; 2006-06-12 c.b. Nr. 3K-3-298/2006 ir kt.), aiškindamas CPK 327 str. 2 d., yra konstatavęs, kad pagal šią teisės normą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje įtvirtintos jos taikymo sąlygos: kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 str. 1 d. 2 p. taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties bei pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo.

23Apeliantas teigia, jog priimdamas skundžiamą sprendimą, pirmos instancijos teismas netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus, todėl buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės. Teisėjų kolegija sutikdama su šiais apelianto argumentais, konstatuoja, jog civiliniame procese vadovaujamasi pirmiau nurodyta įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2014.).

24Nagrinėjamu atveju, pirmos instancijos teismas sprendė, kad ieškinys atmetamas tuo pagrindu, jog ieškovas leistinais įrodymais nepagrindė pareikšto reikalavimo atsakovui dėl draudimo išmokos priteisimo.

25Šalių sudaryta rašytinė draudimo sutartis (b.l.5-6) yra atsitikimo rizikos draudimas, kuris apima turto draudimo nuo gamtinių jėgų grupę. Šio draudimo tikslas – apsaugoti draudėjo interesus, greitai ir efektyviai grąžinant jį į iki draudžiamojo įvykio buvusią padėtį, kompensuojant jo praradimus. Draudimo sutartyje yra nurodyta, jog draudimo apsauga taikoma visam nekilnojamajam objektui Nr. 3 - karvidės, tūris 16712 (kūbiniai metrai) (unikalus Nr. ( - )), esančiam ( - ) g. ( - ), ( - ) kaime, Šiaulių rajone, draudimo suma 2 506 800,00Lt, draudimo variantas- atstatomoji vertė. Atsakovas į bylą yra pateikęs defektinį aktą (b.l.44) , kuris tvirtina, jog apžiūros vietoje ( - ), ( - ), Šiaulių raj. apžiūros data: 2012-10-12d, labiausiai tikėtina įvykio priežastis: stiprus vėjas, audra, nuostolių aprašymas: 1) nuo gamybinių patalpų (karvidžių) nuplėšta nauja stogo šiferio danga 20m x 17,5m., sugadintos gegnės 20mx17,5m (murlotai 10cmx10cm); 2) nuo gamybinių patalpų (karvidžių) nuplėšta sena, stogo šiferio danga 48 lapai (11m x 1,75m). Pirmos instancijos teismas įvertindamas atsakovo atsisakymą išmokėti draudimo išmoką vertino aplinkybes, susijusias su naujai įrengtos stogo dangos kartu su visa konstrukcija (banguotų lakštų danga, grebėstais bei gegnėmis), kuri buvo pakelta nuo pastato denginio konstrukcijų ir užversta ant likusios dangos ir vertino ekspertų ir specialistų išvadas, kuriose pasisakoma dėl STR 2.01.01 (1):2005 reikalavimų nesilaikymo ir priežasčių sąlygojusių naujos stogo dangos klojinio pažeidimus – oro sąlygas, tačiau visiškai neatsižvelgė į tai, jog paminėtame 2012 m. spalio 12 d. defektiniame akte nurodyta, jog dėl stipraus vėjo, audros buvo nuplėšta ne tik nauja stogo šiferio danga bet ir ,,nuo gamybinių patalpų (karvidžių) nuplėšta sena stogo šiferio danga – 48 lapai (1,1 m×1,75 m)“ (b.l. 44). Defektiniame akte nurodomas aplinkybes patvirtina ir byloje pateiktos foto nuotraukos iš kurių akivaizdžiai matomi defektiniame akte nustatyti senos stogo dangos pažeidimai (b.l. 32; 34-36). Nagrinėjamoje byloje pagal Turto draudimo taisyklių Nr. 004 (b.l.70) 10.11p. nustatyta, kad Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmokėjimo ar suteikiančias teisę sumažinti draudimo išmoką. Taisyklių 10.12p. nustatyta, kad Draudikas, atsisakydamas mokėti arba sumažindamas draudimo išmoką dėl to, jog Draudėjas pažeidė draudimo sutarties sąlygas, privalo įvertinti Draudėjo kaltę, draudimo sutarties sąlygų pažeidimo sunkumą, jo priežastinį ryšį su draudiminiu įvykiu, žalos, atsiradusios dėl pažeidimo dydį. Kai turtas apdraustas atstatomąja verte, draudimo išmoka apskaičiuojama nurodytų taisyklių 9.3.1.1p. tvarka. Draudimo išmokos dydį nustato Draudikas (Taisyklių 9.2p.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis dėl naujos stogo dangos pažeidimų ir atsakovo užsakytų tyrimų šioje dalyje išvadų, tačiau pirmos instancijos teismas visiškai nenagrinėjo draudiko pareigos atlyginti nuostolius dėl 2012-10-06 įvykio metu nuo gamybinių patalpų (karvidžių) nuplėštos senos stogo šiferio dangos, netyrė šioje dalyje draudėjo patirtos žalos dydžio. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija daro išvadą, jog skundžiamojo teismo sprendimo dalis dėl draudimo išmokos, susijusios su seno karvidžių stogo dangos nuplėšimu, neištyrus ir neatskleidus šios bylos dalies esmės grąžinama pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p.). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teisme byla būtų nagrinėjama naujais aspektais, o tokia situacija prieštarautų apeliacinės instancijos paskirčiai, tiek ir dalyvaujančių byloje asmenų teisei į apeliaciją po to, kai bylą iš esmės išnagrinėja pirmosios instancijos teismas, todėl byla grąžintina iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui. Bylą grąžinant naujam nagrinėjimui, apelianto prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme nebetenka prasmės.

26Teisėjų kolegijai nusprendus, kad apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies ir bylos dalis yra grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų apeliaciniame teisme paskirstymo klausimas paliekamas spręsti bylą nagrinėsiančiam pirmosios instancijos teismui kartu su kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymu (CPK 93 str.).

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimo dalį dėl draudiko pareigos išmokėti draudimo išmoką už naują stogo denginį objekte - karvidėse (unikalus Nr. ( - )),esančiose ( - ) g. ( - ), ( - ) kaime, Šiaulių rajone, palikti nepakeistą.

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. teismo sprendimo dalį, dėl draudiko pareigos išmokėti draudimo išmoką už senąjį stogo denginį objekte - karvidėse (unikalus Nr. ( - )), esančiose ( - ) g. ( - ), ( - ) kaime, Šiaulių rajone ir patirtų bylinėjimosi išlaidų grąžinti iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kooperatinė bendrovės „Baltic Mink Corporation su ieškiniu... 5. Nurodė, kad 2011 liepos 18 d., tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta turto... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimu ieškinys... 8. Teismas įvertinęs ieškovo ir atsakovo ieškinio ir atsiliepimo į ieškinį... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Ieškovas kooperatinė bendrovė „Baltic Mink Corporation (toliau –... 11. Nurodo, kad priimdamas skundžiamą sprendimą pirmos instancijos teismas... 12. Dėl materialinių teisės normų pažeidimo, apeliantas nurodo, kad priimant... 13. Apeliantas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.... 14. Atsakovas ,,BTA Insurance Company“ SE veikiantis per ,,BTA Insurance... 15. Nurodo, kad apelianto teiginiai dėl ekspertų išvadų nepagrįstumo buvo... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 18. Apeliaciniame skunde apeliantas išreiškė pageidavimą bylą nagrinėti... 19. CPK 321 str. 1 d. įtvirtinta bendroji taisyklė, jog apeliacinis skundas... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinio proceso normose nustatyta, kad... 23. Apeliantas teigia, jog priimdamas skundžiamą sprendimą, pirmos instancijos... 24. Nagrinėjamu atveju, pirmos instancijos teismas sprendė, kad ieškinys... 25. Šalių sudaryta rašytinė draudimo sutartis (b.l.5-6) yra atsitikimo rizikos... 26. Teisėjų kolegijai nusprendus, kad apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. sprendimo dalį dėl... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 4 d. teismo sprendimo...