Byla 2-7-457/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Gestautas, sekretoriaujant Laimai Belevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovei Vilchelminai Pipinienei, atsakovui B. G., jo atstovei advokatei Jolantai Grigaliūnienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus ieškinį atsakovui B. G. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovo atstovė Vilchelmina Pipinienė ieškinį (1 t., b. l. 1-2) palaikė iš dalies ir paaiškino, kad 2012 m. liepos 26 d., apie 22.00 val., viešoje vietoje, adresu ( - ), bendrabučio koridoriuje, asmeninio konflikto metu nukentėjo A. R., patyrė sunkų sveikatos sutrikdymą. Atsakovo kaltė yra įrodyta įsiteisėjusiu 2014 m. birželio 5 d. Joniškio rajono apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-24-457/2014. Dėl šio sužalojimo pasekmių A. R. buvo paskirta netekto darbingumo pensija ieškovo sprendimu. Nuo 2013-04-10 iki 2015-05-12 A. R. išmokėta 4362,39 Eur. Ekspertizės akte nustatyta, kad Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo dokumentuose rasti duomenys, kad A. R. nuo 1997-03-08 iki 2001-11-01 buvo nustatyta invalidumo grupė dėl ankstesnio autoįvykio, o nuo 2001-10-10 asmuo invalidu nebepripažintas, todėl darytina išvada, kad jis pasveiko. A. R. nusiskundimų savo sveikata neturėjo iki jo sužalojimo 2012-07-26. A. R. nustatant netekto darbingumo lygį nuo 2014-06-22 iki 2015-05-31 buvo nustatytos ir gretutinės diagnozės. Įvertinus visą A. R. sveikatos būklę pagal medicininius dokumentus bei tai, kad po 2014 m. netekto darbingumo lygis nebebuvo nustatytas, darytina išvada, kad didžiąją dalį netekto darbingumo lėmė A. R. sužalojimas 2012-07-26. Ieškovas galėtų sumažinti ieškinį dėl A. R. išmokėtos netekto darbingumo pensijos už laikotarpį nuo 2014-06-22 iki 2015-05-31 25 procentais, t. y. iki 1228,93 Eur. Prašo priteisti iš atsakovo 3338,91 Eur žalos atlyginimo ieškovo naudai. Nuo šios sumos nėra išskaičiuotos atsakovo sumokėtos įmokos. Nesutinka, kad teismo sprendimu priteista suma būtų išdėstyta dalimis, nes tai gali padaryti pats ieškovas.

4Atsakovas B. G. atsiliepimą į ieškinį (1 t., b. l. 20-24) palaikė, su ieškiniu sutiko iš dalies. Jo atstovė advokatė Jolanta Grigaliūnienė paaiškino, kad ieškovas nukentėjusiam A. R. už laikotarpį nuo 2013-04-01 iki 2014-08-31 apskaičiavo ir išmokėjo 2832,06 Eur, o už laikotarpį nuo 2014-09-01 iki 2015-01-31 apskaičiavo ir išmokėjo 848,74 Eur netekto darbingumo pensiją dėl 60 procentų netekto darbingumo. A. R. neįgalumas buvo nustatytas dviem skirtingais laikotarpiais, nustatytos skirtingos diagnozės ir nurodyti skirtingi ligų kodai. Byloje yra pateikti dokumentai apie atsakovo sunkią turtinę padėtį: atsakovas dirba pagal verslo liudijimą, jo šeimoje auga du mažamečiai vaikai, sugyventinės pajamos mažos, tačiau atsakovas mažina įsiskolinimą ieškovui, kas mėnesį mokėdamas po 15,00 Eur įmokas. Atsakovo kaltė dėl A. R. sužalojimų yra nustatyta baudžiamojoje byloje, bet dėl išmokėtos netekto darbingumo pensijos ir jos dydžio atsakovo kaltę reikia nustatyti iš naujo. Šiuo atveju galima remtis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.282 straipsniu, nes atsakovas nėra kaltas dėl visos žalos, kuri atsirado ieškovui išmokant netekto darbingumo pensiją nukentėjusiajam A. R. 2013-04-10 Darbingumo lygio vertinimo aktu Nr. DL-2024 nustatyta, kad 40 procentų darbingumo lygį lėmė tik 2012 m. liepos 26 d. įvykusio įvykio metu patirtas A. R. sveikatos sutrikdymas, todėl laikotarpiu nuo 2013-05-22 iki 2014-04-22 išmokėtos netekto darbingumo pensijos sumos neginčija. Laikotarpiu nuo 2014-06-22 iki 2015-05-31 A. R. buvo išmokėta 1638,58 Eur netekto darbingumo pensija. Šios sumos iš atsakovo priteisti negalima, nes ieškovas privalo įrodyti, kad žala atsirado dėl atsakovo kaltės. Ekspertizės akto išvados 4 punkte nurodyta, kad nustatytas 40 proc. darbingumo lygis (Darbingumo lygio vertinimo aktu 2014-05-20 Nr. DL-2228) nuo 2014-04-10 iki 2015-05-12 dėl 2012 m. liepos 26 d. įvykusio įvykio metu patirto sveikatos sutrikdymo (diagnozės: T93.1, M86.6 – dešinio blauzdikaulio lūžimo padariniai, dešinio blauzdikaulio osteomielitas) ir dėl diagnozių: G55.1, M51.1 – būklė po stuburo fiksacijos 1997 m. dėl L3 slankstelio kompresinio lūžimo, L4-5-S1 juosmeninės srities tarpslankstelinių diskų osteochondrozė, L5-S1 diskogeninė radikulopatija, dešinės pėdos parezė. Tačiau ne tik dėl atsakovo padarytų sužalojimų šis nedarbingumas atsirado. Ekspertizės akto išvados 5 punkte nurodyta, kad pakartotinio vertinimo metu (Darbingumo lygio vertinimo aktu 2014-05-20 Nr. DL-2228) buvo vertintos visos keturios diagnozės – T93.1, M86.6, G55.1, M51.1. Atskiras vertinimas tik dėl diagnozių T93.1, M86.6 nebuvo atliekamas, todėl (neatlikus atskiro vertinimo) nustatyti, koks būtų buvęs darbingumo lygis vertinant tik šias dvi diagnozes – T93.1, M86.6 nėra galimybės. Ieškinys dalyje dėl 1638,58 Eur yra neįrodytas, nepateikus objektyvių duomenų dėl atsakovo kaltės, todėl ieškinys turėtų būti mažinamas 1638,58 Eur. Prašo teismo ieškinį mažinti 1638,58 Eur sumai, sprendimu išdėstyti priteistos sumos mokėjimą dalimis, mokant kiekvieną mėnesį po 15,00 Eur, proporcingai priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Liudytoja A. J. parodė, kad dirba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių I teritoriniame skyriuje. 2013 m. balandžio 10 d. Darbingumo lygio vertinimo aktą A. R. surašė pirmasis vertintojas A. Č., o ji tik susipažino su aktu ir pasirašė. Nepamena ar A. R. dalyvavo vertinime. Iki 2014 m. liepos mėn. asmeniui nebuvo privaloma atvykti vertinant jo darbingumo lygį, buvo vertinama pagal tiriamojo asmens pateiktus dokumentus: tyrimų duomenis, specialistų išvadas, medicininius duomenis. Jei užtekdavo duomenų, tai nereikėjo, kad asmuo dalyvautų. Pirmasis vertintojas vertina visus dokumentus, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais. Nustatant darbingumo lygį nedarbingumo priežastys netiriamos, tik įvertina kokia liga, kiek pakenkusi, koks sutrikimo laipsnis. Jei vertinant kyla neaiškumų, tai kreipiasi į vertinamąjį asmenį ir į gydymo įstaigą, kad pateiktų medicininius dokumentus. Darbingumas nustatomas pagal ligų šifrus. Reikalauja dokumentų apie tas ligas, kurios įtakoja darbingumo praradimą.

6Liudytoja J. S. parodė, kad dirba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių II teritorinio skyriaus vedėja. Dalyvavo surašant 2014 m. gegužės 20 d. Darbingumo lygio vertinimo aktą A. R. Vertinimai Šiaulių teritoriniuose skyriuose atliekami rotacijos principu. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai asmuo pateikia dokumentus: prašymą, gydytojo siuntimą, pasą, medicininius dokumentus iš šeimos gydytojo. Turi pateikti visus dokumentus, kurie pagrįstų diagnozę dėl ko asmuo siunčiamas, tai yra šeimos gydytojo kompetencija. Jei trūksta dokumentų, tai gali skyrius kreiptis į šeimos gydytoją dėl papildomų dokumentų gavimo. Vertinimas atliekamas dėl visų diagnozių, pateiktų šeimos gydytojo siuntime. A. R. be pagrindinės traumos diagnozės dar yra stuburo patologija, visos kitos diagnozės išplėstinės. 2013 m. duomenys dėl stuburo patologijos nebuvo pateikti, 2014 m. yra duomenys, kad A. R. serga dėl stuburo nuo 1997 m. Stuburo patologija turėjo įtakos darbingumo lygio vertinimui. Kokią procentinę išraišką darbingumo lygio nustatymui turėjo stuburo patologija galėtų atsakyti medicinos ekspertai. Skyrius nustato darbingumą tai dienai pagal turimus medicininius dokumentus. 1997 m. A. R. buvo stuburo trauma, iki 2001 m. lapkričio 1 d. turėjo III invalidumo grupę, po to jis nebebuvo pripažintas invalidu. 2012 m. blauzdos trauma galėjo turėti įtakos stuburui.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Ieškovės atstovės, atsakovo, jo atstovės paaiškinimais, liudytojų parodymais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais, prijungta baudžiamąja byla Nr. 1-24-457/2014 nustatyta, kad atsakovas B. G. 2012 m. liepos 26 d., apie 22.00 val., viešoje vietoje – bendrabučio, esančio ( - ), koridoriuje, asmeninio konflikto metu nukentėjusiajam A. R. padarė sunkų sveikatos sutrikdymą, dėl ko buvo pripažintas kaltu Joniškio rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-24-457/2014, kurį Šiaulių apygardos teismas 2014 m. spalio 21 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-832-332/2014 paliko nepakeistą (prijungta baudžiamoji byla Nr. 1-24-457/2014, 2 t., b. l. 136-141, 161-166). Dėl šio sužalojimo pasekmių nuo 2013-04-10 iki 2014-04-09 A. R. buvo nustatytas pirminis 60 procentų netekto darbingumo lygis (1 t., 35, 55-60). Ieškovo sprendimu nuo 2013 m. balandžio 10 d. A. R. pradėta mokėti netekto darbingumo pensija. Nuo 2014-04-10 iki 2015-05-12 A. R. buvo nustatytas pakartotinis 60 procentų netekto darbingumo lygis (1 t., b. l. 34, 61-66). Nuo 2014-05-01 iki 2015-05-31 ieškovas sprendimu toliau pratęsė netekto darbingumo pensijos mokėjimą (1 t., b. l. 36). Ieškovas A. R. už laikotarpį nuo 2013-04-10 iki 2014-04-30 apskaičiavo ir išmokėjo 2153,72 Eur, o už laikotarpį nuo 2014-05-01 iki 2015-05-31 – 2208,67 Eur, iš viso 4362,39 Eur netekto darbingumo pensijos (1 t., b. l. 3-4, 5-7, 68). Valstybinės teismo medicinos tarnybos Šiaulių skyriaus 2016 m. birželio 17 d. ekspertizės akte Nr. EG 804/2016(04) padarytos išvados, kad 1. Nustatytą 40 proc. darbingumo lygį (toliau DL) (DL vertinimo aktu 2013-04-10 Nr. DL-2024) lėmė vien tik 2012 m. liepos 26 d. įvykusio įvykio metu patirtas sveikatos sutrikdymas. Nustatytą 40 proc. DL (DL vertinimo aktu 2014-05-20 Nr. DL-2228) lėmė 2012 m. liepos 26 d. įvykusio įvykio metu patirtas sveikatos sutrikdymas (diagnozė: T93.1. M86.6 – dešinio blauzdikaulio lūžimo padariniai, dešinio blauzdikaulio osteomielitas) ir diagnozė: G55.1, M51.1 – būklė po stuburo fiksacijos 1997 m. dėl L3 slankstelio kompresinio lūžimo, L4-5-S1 juosmeninės srities tarpslankstelinių diskų osteochondrozė, L5-S1 diskogeninė radikuliopatija, dešinės pėdos parezė. 2. Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo dokumentuose (bylos Nr. 43135, bylos indeksas 2.12.28) rasti duomenys apie 1997-02-22 patirtą traumą autoavarijos metu, kai įvyko stuburo juosmeninės srities L3 slankstelio lūžimas ir dešinės čiurnos vidinio maleolo lūžimas. Atlikta L3 repozicija ir fiksacija Voldemaro fiksatoriumi. Dėl šios traumos A. R. buvo nustatyta: antra invalidumo grupė nuo 1997-03-08 iki 1997-10-01, trečia invalidumo grupė nuo 1997-10-14 iki 1998-11-01, trečia invalidumo grupė nuo 1998-10-14 iki 1999-11-01, trečia invalidumo grupė nuo 1999-10-13 iki 2000-11-01, trečia invalidumo grupė nuo 2000-10-11 iki 2001-11-01, 2001-10-10 asmuo invalidu nebepripažintas (t. y. dėl 1997-02-22 patirtos traumos invalidumo reiškinių nebestebėta) ir iki pat 2013-04-10 asmuo buvo darbingas, todėl teigti, kad 1997-02-22 d įvykusios traumos pasekmės turėjo esminės įtakos darbingumo lygio vertinimui po 2012-07-26 patirtos traumos negalima. 3. Nustatytą 40 proc. DL (DL vertinimo aktu 2014-05-20 Nr. DL-2228) lėmė 2012 m. liepos 26 d. įvykusio įvykio metu patirtas sveikatos sutrikdymas (diagnozė: T93.1, M86.6 - dešinio blauzdikaulio lūžimo padariniai, dešinio blauzdikaulio osteomielitas) ir diagnozės: G55.1, M51.1 - būklė po stuburo fiksacijos 1997 m. dėl L3 slankstelio kompresinio lūžimo, L4-5-S1 juosmeninės srities tarpslankstelinių diskų osteochondrozė, L5-S1 diskogeninė radikuliopatija, dešinės pėdos parezė. Kokią dalį netekto darbingumo (išreikšto procentais) lėmė 2012-07-26 patirtos traumos padariniai ir kokią dalį darbingumo (išreikšto procentais) lėmė gretutinės diagnozės (diagnozės: G55.1 ir M51.1 būklė po stuburo fiksacijos 1997 m. dėl L3 slankstelio kompresinio lūžimo, L4-5-S1 juosmeninės srities tarpslankstelinių diskų osteochondrozė, L5-S1 diskogeninė radikuliopatija, dešinės pėdos parezė) išskirti nėra galimybės, kadangi šios diagnozės vertinamos vienu darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo XIII skyriaus (Jungiamojo audinio ir judamojo atramos aparato ligos) 76 punkto papunkčiu (76.2.3). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2001-10-10 A. R. invalidu nebepripažintas (t. y. dėl 1997-02-22 patirtos traumos invalidumo reiškinių nebestebėta) ir iki pat 2013-04-10 asmuo buvo darbingas. 4. Nustatytas 40 proc. DL (DL vertinimo aktu 2014-05-20 Nr. DL-2228) nuo 2014-04-10 iki 2015-05-12 dėl 2012 m. liepos 26 d. įvykusio įvykio metu patirto sveikatos sutrikdymo (diagnozės: T93.1, M86.6 - dešinio blauzdikaulio lūžimo padariniai, dešinio blauzdikaulio osteomielitas) ir dėl diagnozių: G55.1, M51.1 - būklė po stuburo fiksacijos 1997 m. dėl L3 slankstelio kompresinio lūžimo, L4-5-S1 juosmeninės srities tarpslankstelinių diskų osteochondrozė, L5-S1 diskogeninė radikulopatija, dešinės pėdos parezė. 5. Pakartotinio vertinimo metu (DL vertinimo aktu 2014-05-20 Nr. DL-2228) buvo vertintos visos keturios diagnozės - T93.1, M86.6, G55.1, M51.1. Atskiras vertinimas tik dėl diagnozių T93.1, M86.6 nebuvo atliekamas, todėl (neatlikus atskiro vertinimo) nustatyti, koks būtų buvęs DL vertinant tik šias dvi diagnozes- T93.1, M86.6 nėra galimybės. 6. Nėra objektyvių teismo medicininių duomenų iš kurių būtų galima spręsti apie A. R., jam gydytojų skirtų nurodymų, rekomendacijų ir gydymo laikymąsi (1 t., b. l. 153-157). Iš atsakovo pateiktų duomenų apie jo turtinę padėtį (1 t., b. l. 82, 83; 2 t., b. l. 1-2, 3-12) nustatyta, kad atsakovo šeimoje auga du mažamečiai vaikai, atsakovas 2015-06-22 buvo registruotas darbo biržoje, o nuo 2015 m. liepos mėn. dirba pagal verslo liudijimą, atlieka variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, atsakovo sugyventinė I. K. 2016 m. gavo vidutiniškai 161,20 Eur , o 2015 m. – 165,65 Eur darbo užmokestį per mėnesį. Iš atsakovo pateiktų mokėjimo nurodymų nustatyta, kad ieškovui yra atlyginęs 337,63 Eur žalą (1 t., b. l. 109-118; 2 t., 13-21). Iš ieškovo pateikto 2016 m. rugpjūčio 23 d. rašto Nr. (1.16) S-30728 „Dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. 2-7-457/2016“ matyti, kad ieškovas atsižvelgdamas į tai, kad eksperto išvados dėl A. R. netekto darbingumo lygio nustatymo laikotarpiu nuo 2014-06-22 iki 2015-05-31 nėra kategoriškos, sutinka sumažinti ieškinį dėl 1638,58 Eur žalos atlyginimo dėl A. R. išmokėtos netekto darbingumo pensijos už 2014-06-22 iki 2015-05-31 laikotarpį 25 procentais, t. y. iki 1228,93 Eur (2 t., b. l. 31).

9Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog fiziniai ir juridiniai asmenys, dėl kurių kaltės valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK 290 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį. Pagal to paties straipsnio 3 dalį draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo.

10Konstitucinio Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutarime išaiškinta, kad pagal CK 290 straipsnio 3 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį dėl tokio dydžio socialinio draudimo išmokos ar jos dalies, kiek ja atlyginama dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo nukentėjusiam asmeniui ar jo šeimos nariams padaryta turtinė žala. Jeigu draudimo išmoka yra lygi nukentėjusiam asmeniui padarytos turtinės žalos dydžiui arba mažesnė už jį, socialinio draudimo įstaiga turi reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį dėl visos draudimo išmokos, o tuo atveju, kai draudimo išmoka yra didesnė už nukentėjusiam asmeniui padarytos turtinės žalos dydį, socialinio draudimo įstaiga turi reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį dėl socialinio draudimo išmokos dalies, kuria padengta nukentėjusiam asmeniui turtinė žala.

11Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad nukentėjusiam asmeniui (asmenims) padarytos žalos dydis ir draudimo išmoką išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos regreso teisės į žalą padariusį asmenį apimtis nustatomi vadovaujantis bendrosiomis civilinės atsakomybės nuostatomis, t. y. CK 6.245-6.255 straipsniais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-496/2008; 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2013).

12Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad socialinio draudimo įstaigų įrodinėjant nukentėjusiojo asmens patirtos žalos (negautų pajamų) dydį pateikiamų įrodymų vertinimas neapriboja žalą padariusio asmens, manančio, kad išmokėta kompensacija viršija nukentėjusio asmens patirtos žalos dydį, teisės visomis leistinomis priemonėmis įrodinėti, jog jis žalos nepadarė ar jos padarė mažiau, nei išmokėjo socialinio draudimo įstaiga (CPK 178 straipsnis). Tokiu atveju, atsižvelgęs į byloje esančių įrodymų visetą žalą įvertina ir jos dydį nustato ginčą nagrinėjantis teismas (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas, atsižvelgdamas į šalių pateiktus apskaičiavimus ir įrodymus, taip pat taikydamas teismų praktikoje suformuotus nuostolių dydžio apskaičiavimo kriterijus, taip pat teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus (CK 1.5 straipsnio 4 dalis; CK 6.249 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2014 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2014; 2014 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2014).

13Byloje nustatyta, kad 2013-04-10 Darbingumo lygio vertinimo aktu Nr. DL-2024 nustatytą 40 procentų darbingumo lygį lėmė vien tik 2012 m. liepos 26 d. įvykusio įvykio metu patirtas A. R. sveikatos sutrikdymas, todėl laikotarpiu nuo 2013-04-10 iki 2014-04-30 apskaičiuotos ir išmokėtos 2153,72 Eur netekto darbingumo pensijos sumos atsakovas neginčija, atsižvelgiant į tai, ši suma priteistina iš atsakovo.

14Ieškovas nurodo, kad laikotarpiu nuo 2014-05-01 iki 2015-05-31 A. R. buvo apskaičiuota ir išmokėta 1638,58 Eur netekto darbingumo pensija, kurią sutinka mažinti iki 1228,93 Eur. Atsakovas nurodo, kad ieškinys dalyje dėl 1638,58 Eur yra neįrodytas, nepateikus objektyvių duomenų, kad žala atsirado dėl atsakovo kaltės. 2014-05-20 Darbingumo lygio vertinimo aktu Nr. DL-2228 nustatytą 40 procentų darbingumo lygį lėmė 2012 m. liepos 26 d. įvykusio įvykio metu patirtas sveikatos sutrikdymas (diagnozė: T93.1. M86.6 – dešinio blauzdikaulio lūžimo padariniai, dešinio blauzdikaulio osteomielitas) ir diagnozė: G55.1, M51.1 – būklė po stuburo fiksacijos 1997 m. dėl L3 slankstelio kompresinio lūžimo, L4-5-S1 juosmeninės srities tarpslankstelinių diskų osteochondrozė, L5-S1 diskogeninė radikuliopatija, dešinės pėdos parezė. Taigi, A. R. pakartotinio vertinimo metu buvo nustatytos papildomos dvi diagnozės, nesusijusios su 2012 m. liepos 26 d. įvykiu, ir dėl kurių atsiradimo nėra nustatytos atsakovo kaltės. Ekspertizės akte pateikta išvada, kad pakartotinio vertinimo metu buvo vertintos visos keturios diagnozės - T93.1, M86.6, G55.1, M51.1. Atskiras vertinimas tik dėl diagnozių T93.1, M86.6 nebuvo atliekamas, todėl (neatlikus atskiro vertinimo) nustatyti, koks būtų buvęs darbingumo lygis vertinant tik šias dvi diagnozes- T93.1, M86.6 nėra galimybės. Atsižvelgiant į tai, kad pakartotinio vertinimo metu buvo nustatytos dvi diagnozės dėl 2012 m. liepos 26 d. įvykusio įvykio metu patirto sveikatos sutrikdymo, todėl teismas laikotarpiu nuo 2014-05-01 iki 2015-05-31 A. R. apskaičiuotą ir išmokėtą 1638,58 Eur netekto darbingumo pensijos sumą mažina 50 procentų, t. y. iki 819,29 Eur. Byloje nustatyta, kad atsakovas atlygino ieškovui 337,63 Eur žalą, ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad nuo prašomos priteisti sumos nėra išskaičiuotos atsakovo sumokėtos įmokos. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo priteistinas 2635,38 Eur (2153,72 Eur + 819,29 Eur – 337,63 Eur) žalos atlyginimas ieškovo naudai.

15Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidas sudaro 79,00 Eur žyminis mokestis ir 13,29 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, nuo kurių ieškovas yra atleistas CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu.

16Atsižvelgiant į atsakovo prašymą išdėstyti sprendimo įvykdymą dalimis, įvertinus atsakovo turtinę padėtį, į tai, kad atsakovas dirba pagal verslo liudijimą, jo šeimoje auga du mažamečiai vaikai, sugyventinės pajamos mažos, atsakovas mažina įsiskolinimą ieškovui, kas mėnesį mokėdamas po 15,00 Eur įmokas, tačiau neturi finansinių galimybių iš karto sumokėti ieškovui visą žalą, taip pat, atsižvelgiant į ieškovo interesus, kad pas ieškovą taikoma praktika išdėstyti žalos mokėjimą dalimis, teismas tenkina atsakovo prašymą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovo priteistos 2635,38 Eur skolos sumokėjimas išdėstytinas 36 mėnesių laikotarpiui, pirmą mėnesį sumokant 10,38 Eur įmoką, o kitais mėnesiais mokant kasmėnesines 75,00 Eur įmokas iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos. Pirma 10,38 Eur įmoka turi būti sumokėta iki 2016 m. rugsėjo 30 d. ir t. t.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 265, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį patenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo B. G., a. k. ( - ), 2635,38 Eur (dviejų tūkstančių šešių šimtų trisdešimt penkių eurų 38 ct) žalos atlyginimą ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus, Ežero g. 17, Šiauliai, įmonės kodas 288677580, naudai.

20Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

21Priteisti iš atsakovo B. G., a. k. ( - ), 92,29 Eur (devyniasdešimt du eurus 29 ct) žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, sumokant jas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas: „Swedbank“, AB Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Citadele“ Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, AB DNB bankas Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, AB SEB bankas Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, Akcinė bendrovė Šiaulių bankas Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, Danske Bank A/S Lietuvos filialas Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, nurodant juridinio asmens kodą - 188659752, įmokos kodą - 5660, mokėjimo paskirtį - žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu.

22Iš atsakovo B. G., a. k. ( - ), priteistos 2635,38 Eur (dviejų tūkstančių šešių šimtų trisdešimt penkių eurų 38 ct) žalos atlyginimo mokėjimą išdėstyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpiui iki 2019 m. rugsėjo 27 d., įpareigojant atsakovą B. G. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. sumokėti pirmą 10,38 Eur (dešimt eurų 38 ct) įmoką, o iki kiekvieno kito mėnesio paskutinės dienos įmokėti 75,00 Eur (septyniasdešimt penkių eurų 00 ct) įmokas.

23Sprendimą per 30 dienų galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui per Joniškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Joniškio rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas... 2. Teismas... 3. ieškovo atstovė Vilchelmina Pipinienė ieškinį (1 t., b. l. 1-2) palaikė... 4. Atsakovas B. G. atsiliepimą į ieškinį (1 t., b. l. 20-24) palaikė, su... 5. Liudytoja A. J. parodė, kad dirba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos... 6. Liudytoja J. S. parodė, kad dirba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Ieškovės atstovės, atsakovo, jo atstovės paaiškinimais, liudytojų... 9. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnio 1... 10. Konstitucinio Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutarime išaiškinta, kad pagal... 11. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad nukentėjusiam asmeniui... 12. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad socialinio draudimo įstaigų... 13. Byloje nustatyta, kad 2013-04-10 Darbingumo lygio vertinimo aktu Nr. DL-2024... 14. Ieškovas nurodo, kad laikotarpiu nuo 2014-05-01 iki 2015-05-31 A. R. buvo... 15. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 16. Atsižvelgiant į atsakovo prašymą išdėstyti sprendimo įvykdymą dalimis,... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263,... 18. ieškinį patenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo B. G., a. k. ( - ), 2635,38 Eur (dviejų tūkstančių... 20. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš atsakovo B. G., a. k. ( - ), 92,29 Eur (devyniasdešimt du eurus... 22. Iš atsakovo B. G., a. k. ( - ), priteistos 2635,38 Eur (dviejų tūkstančių... 23. Sprendimą per 30 dienų galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui per...