Byla 2A-852/2014
Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Avona“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5431-560/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Avona“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai „OFM Mažesnieji broliai“, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Vilungė“, dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Avona“ prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“ sprendimus atmesti ieškovo pasiūlymą, pasiūlymo eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo tokais motyvais: 2013 m. birželio 28 d. atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Pastato, esančio P. Dovydaičio g. 17, Kaune, rekonstrukcijos darbai“ (pirkimo Nr. 139202); pasiūlymus pateikė jis (ieškovas) ir dar keturi dalyviai. 2013 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr.13-024 atsakovas informavo ieškovą, kad jo pasiūlymas atmestas dėl to, kad tiekėjo kvalifikacija neatitiko pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 8 punkto kvalifikacinių reikalavimų „tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga rangos darbų pirkimo sutarčiai įvykdyti, ir yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka“. Tokį kvalifikacinį reikalavimą tiekėjas privalėjo pagrįsti, pateikęs galiojančio Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestato, leidžiančio atlikti ypatingų statinių bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, kopiją. Atsakovo rašte buvo nurodyta, kad jis (ieškovas) neatitinka minėto kvalifikacinio reikalavimo, nes UAB „Avona“ išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 0900 nesuteikia teisės vykdyti tokių specialiųjų darbų: nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), gaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimas; tiekėjas nepateikė dokumentų, įrodančių tiekėjo teisę rengti darbo projektą.

4Parteikus pretenziją, atsakovas ją atmetė ir 2013 m. rugpjūčio 26 d. raštu Nr. 13-036 informavo tiekėjus apie nustatą pirkimo pasiūlymų eilę bei konkurso laimėtoją, kuriuo pripažino UAB „Vilungė“.

5Ieškovo įsitikinimu, atsakovas jį akivaizdžiai diskriminavo, nes buvo pateikti visi įrodymai, pagrindžiantys tai, kad jis (ieškovas) atitiko pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 8 punkto kvalifikacinius reikalavimus. Be to, atsakovas, gavęs atestatą bei jį išdavusios institucijos išaiškinimą, nustatė papildomų reikalavimų, kuriuos jis (ieškovas) turėjo įgyvendinti per itin trumpą terminą. Atsakovas atmetė pasiūlymą, prieš tai nesuteikęs jam (ieškovui) galimybės paaiškinti savo kvalifikacinius duomenis ir taip pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 5 dalies nuostatas. Atsakovas taip pat nesikreipė nei į Aplinkos ministeriją, nei į Statybos produkcijos sertifikavimo centrą dėl papildomų paaiškinimų, savo raštuose nurodė nepagrįstas prielaidas apie jo (ieškovo) kvalifikaciją.

6Ieškovas nurodė, kad pirkimo sąlygose nebuvo nustatyta jokių išskirtinių reikalavimų dėl statybos vadovų ar darbuotojų kvalifikacijos bei atestato, įrodančio tiekėjo teisę rengti darbo projektą, pateikimo. Dėl šios priežasties atsakovas negalėjo reikalauti pateikti tokių duomenų (įrodymų), kurių pirkimo sąlygose nebuvo aiškiai nustatyta. Visgi siekdamas įrodyti, kad jis (ieškovas) atitinka kvalifikacinius reikalavimus, su pretenzija pateikė atsakovui projekto vadovo D. B. kvalifikacijos atestatą, kuris įrodo jo teisę atlikti darbo projektą (Statybos įstatymo 14 str. 2 d.).

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 4 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: pripažino neteisėtu ir panaikino atsakovo VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“ sprendimą atmesti ieškovo kandidatūrą kaip neatitinkančią kvalifikacijos pagal pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 8 punkto reikalavimą „turėti teisę verstis su pirkimo objektu susijusia veikla“ toje dalyje, kur buvo nuspręsta, kad ieškovui išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 0900 nesuteikia teisės vykdyti tokių specialiųjų darbų, kaip nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), gaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimo; kitoje dalyje ieškinį atmetė.

9Teismas, išnagrinėjęs bylos faktines aplinkybes, konstatavo, kad atsakovas pažeidė VPĮ 32 straipsnio 4-5 dalyje nustatytas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo taisykles, taip pat viešųjų pirkimų principus ir tikslą (VPĮ 2 str. 32 d., 3 str. 1-2 d.). Teismas sprendė, kad atsakovui suabejojus ar ieškovas Aplinkos ministerijos išduoto atestato Nr. 0900 pagrindu turi teisę atlikti specialius elektrotechnikos darbus, įrengiant nuotolinio ryšio (telekomunikacijos) bei apsauginės, gaisrinės signalizacija, šis privalėjo ieškovui suteikti protingą terminą papildomiems dokumentams pateikti, tačiau, to nepadarė ir, pažeisdamas VPĮ 34 straipsnio 4-5 dalyse įtvirtintas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo taisykles, ieškovo pasiūlymą atmetė.

10Teismas pažymėjo, kad ieškovas pateikė atsakovui Aplinkos ministerijos 2013 m. rugpjūčio 28 d. raštą Nr. (13-2)-D8-7154, kuriuo atestatą ieškovui išdavusi institucija patvirtino ieškovo teisę atlikti atestate atskirai neįvardintus specialius elektrotechnikos darbus, todėl atsakovo abejonės dėl Aplinkos ministerijos išaiškinimų nepaneigė ieškovo teisės minėtus specialiuosius darbus atlikti. Teismas nusprendė, kad dėl nustatyto VPĮ nuostatų pažeidimo atsakovo sprendimas atmesti ieškovo kandidatūrą dėl to, kad jo kvalifikaciją neatitiko pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 8 punkto reikalavimus kvalifikacijai toje dalyje, kur buvo nuspręsta, kad ieškovui išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 0900 nesuteikia teisės vykdyti tokių specialiųjų darbų, kaip nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), gaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimas, yra neteisėtas ir naikinamas.

11Spręsdamas dėl atsakovo sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą tuo pagrindu, kad jis (ieškovas) nepateikė dokumentų dėl teisės rengti darbo projektą, teisėtumo, teismas pažymėjo, kad ieškovas neginčijo fakto, jog jis suvokė, kad pagal pirkimo sąlygas jis turės parengti darbo projektą, todėl ieškovas, teikdamas pasiūlymą, privalėjo pateikti dokumentus, patvirtinančius jo teisę rengti tokį darbo projektą. Šios tiekėjo pareigos nepaneigia aplinkybė, kad minėtas reikalavimas konkrečiai nebuvo įvardintas pirkimo sąlygose, nes jis (reikalavimas) įtvirtintas Statybos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies nuostatose. Taigi ieškovas, kuris yra juridinis asmuo, privalėjo pateikti atsakovui kartu su pasiūlymu ir dokumentus, patvirtinančius, jog jis yra įdarbinęs ar kitokių sutartinių santykių pagrindu pasamdęs fizinį asmenį, turintį teisę būti ypatingojo statinio vadovu. Ieškovui nepateikus jokių minėtą kvalifikacinį reikalavimą patvirtinančių dokumentų, atsakovas neturėjo pareigos nustatyti ieškovui protingą terminą tokiems dokumentams pateikti, nes įstatymo leidėjas tokią perkančiosios organizacijos pareigą yra įtvirtinęs tik tokiu atveju, kai tiekėjas pateikia netikslius ar neišsamius dokumentus, patvirtinančius konkretų kvalifikacinį reikalavimą, o ne iš viso nepateikia jokių konkretų kvalifikacinį reikalavimą patvirtinančių dokumentų (VPĮ 32 str. 5 d.). Be to, teismas sprendė, kad ieškovo su tripliku pateiktas ketinimų protokolas ateityje įdarbinti projekto vadovą D. B. įrodo, kad ieškovas, dalyvaudamas konkurse, nebuvo ir iki šiol nėra įdarbinęs ar kitokių sutartinių santykių pagrindu pasamdęs architekto ar statybų inžinieriaus, turinčio teisę būti ypatingojo statinio vadovu. Teismas, ištirtų ir įvertin tų įrodymų pagrindu priėjo prie išvados, kad ieškovas neatitiko pirkimo sąlygose nustatyto kvalifikacinio reikalavimo turėti teisę rengti darbo projektą, dėl ko atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą dėl minėto kvalifikacinio reikalavimo neatitikimo yra teisėtas. Teismas šį atsakovo sprendimą paliko galioti, nesi jis nepažeidė viešųjų pirkimų tikslo ir principų, nesuvaržė ieškovo teisės sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Prižinęs atsakovo ginčo sprendimą iš dalies teisėtu ir pagrįstu, teismas nenustatė pagrindų, dėl kurių būtų pagrindas pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo sprendimus dėl pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo bei ex officio spręsti dėl pirkimo sutarties pripažinimo niekine.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Avona“ prašo pakeisti teismo sprendimą toje dalyje, kurioje buvo atmesti ieškinio reikalavimai, ir ieškinį patenkinti visiškai.

14Apeliacinio skundo argumentai:

151) Teismas nepagrįstai konstatavo, kad pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 8 punkto reikalavimas nustatė reikalavimą tiekėjui pateikti dokumentus dėl teisės atlikti darbo projektą, ne pirkimo sąlygose nebuvo tokio reikalavimo. Pirkimo sąlygos nereikalavo pateikti specialistų, kurie atliks darbo projektą, sąrašą bei specialistų, kurie atliks darbo projektą, atestatus, todėl UAB „Avona“ neprivalėjo atsakovui pateikti tokio specialistų sąrašo ne jų kvalifikaciją pagrindžiančių įrodymų, o taip pat aiškinti, kokie teisiniai ryšiai tokius specialistus sieja su UAB „Avona“. Šiuo atveju sprendime teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pirkimo sąlygos nereikalauja pateikti įrodymų dėl teisės atlikti darbo projektą, tačiau nepagrįstai sprendė, kad tiekėjas UAB „Avona“ vis tiek turėjo tokius duomenis (įrodymus) pateikti. Šie teismo argumentai prieštarauja kasacinio teismo praktikai, pagal kurią perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų sąlygų, ir, vertinant tiekėjo kvalifikaciją, atsižvelgti į kitus, nei į iš anksto paskelbtus reikalavimus ar aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013);

162) Nors atsakovas pirkimo sąlygose nenustatė reikalavimo pateikti įrodymus dėl tiekėjo teisės atlikti darbo projektą, jis (apeliantas) pateikė įrodymus, kad darbo projektą atliks kvalifikuotas ir reikiamą atestatą turintis specialistas, kuris, laimėjus konkursą, bus įdarbintas UAB „Avona“. Remiantis 2012 m. sausio 1 d. redakcijos Statybos įstatymo 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pateikti atestatą, išduotą UAB „Avona“, darbo projektui atlikti, nebuvo galima, nes minėtus atestatus turi atskiri specialistai. Perkančiosios organizacijos prašymu UAB „Avona“ pateikė įrodymus, kad bendrovei laimėjus pirkimą darbo projektą atliks specialistas D. B. Buvo pateiktas šio specialisto atestatas, kuris suteikia jam teisę atlikti darbo projektą. Šį specialistą, jei konkursas bus laimėtas, įdarbins bendrovėje. Pateikti įrodymai buvo pakankami, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog UAB „Avona“ yra pajėgi tinkamai ir laiku įvykdyti pirkimo sutartį. Teismas, priimdamas sprendimą, šių ieškovo teiginių neįvertino ir padarė klaidingas išvadas, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų;

173) Teismas padarė nepagrįstas išvadas, kad perkančioji organizacija neprivalėjo pareikalauti patikslinti tiekėjo UAB „Avona“ kvalifikacijos dėl bendrovės teisės atlikti darbo projektą ir iškart turėjo teisę atmesti tiekėjo pasiūlymą. Šios teismo išvados prieštarauja VPĮ 32 straipsnio 5 daliai.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“ prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

19Atsakovo motyvai: pirkimo konkurso sąlygose buvo aiškiai nurodyta, kad tiekėjas, su kuriuo bus sudaryta rangos sutartis, turės parengti darbo projektą, o darbo projekto parengimo išlaidas tiekėjas turėjo įvertinti ir numatyti užpildydamas perkančiosios organizacijos pateiktą žiniaraštį (veiklų sąrašą). Ieškovas, pildydamas žiniaraštį (veiklų sąrašą), darbo projekto parengimo išlaidas įvertinto ir nurodė, kad darbo projekto parengimo kaina yra 48 201,82 Lt be PVM. Ieškovas neginčijo, kad pirkimo sąlygose buvo nustatyta, jog tiekėjas, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, turės parengti ir darbo projektą. Vadinasi, ieškovui, kaip savo srities profesionalui, buvo (turėjo būti) aiškus ir suprantamas pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 8 punkto kvalifikacinio reikalavimo turinys bei apimtis, t. y., kad darbo projekto parengimas yra veikla, reikalinga rangos sutarčiai įvykdyti, ir kad tiekėjas (ieškovas) privalo turėti teisę užsiimti tokia veikla (darbo projekto rengimo veikla).

20Apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirkimo sąlygose nebuvo nustatyta reikalavimo pateikti dokumentus, įrodančius, jog tiekėjas turi teisę rengti darbo projektą. Šį reikalavimą nustatė pirkimo dokumentų 3.1 punkto lentelės 8 punktas, numatantis, kad tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga rangos darbų pirkimo sutarčiai įvykdyti. Atsižvelgiant į pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 8 punkto kvalifikacinį reikalavimą, taip pat šio kvalifikacinio reikalavimo santykį su pirkimo objektu ir išvestiniu reikalavimu pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga rangos darbų pirkimo sutarčiai įvykdyti, prieinama prie išvados, jog ieškovas privalėjo pateikti dokumentus, įrodančius jo (ieškovo) teisę rengti darbo projektą.

21Ieškovas kartu su pretenzija pateikė atsakovui projekto vadovo D. B. kvalifikacijos atestatą ir, remdamasis Statybos įstatymo 14 straipsniu, įrodinėjo, kad jis turi teisę užsiimti su pirkimo objektu susijusia veikla, t. y., turi teisę rengti darbo projektą, tačiau nurodytas asmuo ieškovui pateikiant pasiūlymą nebuvo ir šiuo metu nėra ieškovo darbuotojas, todėl jis (apeliantas), nenurodęs, jog rangos sutarties vykdymo metu jis numato remtis subrangovų pajėgumais, neturi teisės savo kvalifikacijos atitikimą pirkimo konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įrodinėti specialistų, kurie nėra ieškovo darbuotojai, kvalifikaciniais dokumentais. Ieškovas, pateikdamas pasiūlymą, neturėjo reikiamos kvalifikacijos, t. y., teisės rengti darbo projektą, o subrangovo, kurio pajėgumais bus remiamasi tokių darbų atlikimui, pasiūlyme nenurodė.

22Trečiasis asmuo UAB „Vilungė“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

24Apeliacinis skundas netenkintinas.

25Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

26Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl tiekėjo (apelianto) UAB „Avona“ atitikties kvalifikacijos reikalavimui turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga rangos darbų pirkimo sutarčiai įvykdyti (konkurso sąlygų 3.1 p. 1 lentelės 8 p.). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į apeliacinio skundo faktinį bei teisinį pagrindą, nagrinėja bylą dėl apskųstos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria pripažinta, kad ieškovas (apeliantas) UAB „Avona“ neatitiko minėto kvalifikacinio reikalavimo ta apimtimi, jog neturėjo teisės parengti pirkimo dokumentuose numatytą darbo projektą.

27VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo (tiekėjo) pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį. Taigi kvalifikacija – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų praeities ar dabarties faktų egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas, nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Taigi toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik tiek, kiek jis padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Tam, kad tiekėjų kvalifikaciją būtų įvertinta tinkamai, perkančioji organizacija turi atsižvelgti į tiekėjo kvalifikacijos įgijimo momentą. Tiekėjo kvalifikacijos atitiktis iškeltiems reikalavimams gali būti vertinama tik tokiu atveju, jei tiekėjo kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną (įtvirtintą pirkimo dokumentuose), nors pats dokumentas kaip jų patvirtinimo šaltinis galėtų būti surašytas vėliau. Jei būtų priešingai, t. y., būtų vertinama kaip lygiavertė tiekėjų kvalifikacija įgyta tiek prieš, tiek po šio momento, būtų pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

28Byloje nustatyta, kad atsakovas VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“, pirko pastato, esančio P. Dovydaičio g. 17, Kaune, I etapo rekonstrukcijos darbus ir supaprastinto atviro konkurso sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės 8 punkte nustatė kvalifikacinį reikalavimą tiekėjams turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga rangos darbų pirkimo sutarčiai įvykdyti. Nurodytam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti teikėjas turėjo pateikti galiojančio Aplinkos ministerijos kvalifikacijos atestato, leidžiančio atlikti ypatingų statinių bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, kopiją, o taip pat kitų dokumentų, patvirtinančių tiekėjo teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga rangos darbų pirkimo sutarčiai įvykdyti, kopijas. Paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną, t. y., 2013 m. liepos 25 d. savo komercinį pasiūlymą atsakovui pateikė apeliantas UAB „Avona“. Patikrinęs šio tiekėjo atitikimą konkurso sąlygų nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimas, atsakovas VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“ nustatė, kad UAB „Avona“ neatitiko konkurso sąlygų 3.1 punkto lentelės 8 punkto kvalifikacijos reikalavimo turėti teisę atlikti specialiuosius statybos darbus (šioje dalyje ginčo neliko) bei teisę rengti darbo projektą, todėl, remdamasis VPĮ 32 straipsnio 6 dalimi ir pirkimo dokumentų 9.8.2 punktu, tiekėjo pasiūlymą atmetė. Atsakovas apelianto pateiktą pretenziją atmetė. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos faktines aplinkybes bei remdamasis Statybos įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantas UAB „Avona“, su pasiūlymu privalėjo pateikti dokumentus, patvirtinančius jo teisę rengti darbo projektą, tačiau tokių įrodymų nepateikė. Ši faktinė aplinkybė įrodo, kad apeliantas UAB „Avona“ neatitiko pirkimo sąlygose įtvirtinto kvalifikacinio reikalavimo turėti teisę rengti darbo projektą, dėl ko atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą dėl minėto kvalifikacinio reikalavimo neatitikimo buvo teisėtas ir pagrįstas.

29Apeliantas UAB „Avona“, pateikdamas apeliacinį skundą, ginčija pirmosios instancijos išvadas dėl tiekėjo pareigos pateikti įrodymą, patvirtinantį jo (tiekėjo) teisę rengti darbo projektą, bei UAB „Avona“ neatitikimo kvalifikaciniam reikalavimui turėti teisę rengti darbo projektą. Tokie apelianto teiginiai nepagrįsti. Paminėta, kad konkurso sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės 8 punktas nustatė kvalifikacinį reikalavimą tiekėjams turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga rangos darbų pirkimo sutarčiai įvykdyti, o nurodytai kvalifikacijai pagrįsti konkurse dalyvaujantis tiekėjas turėjo pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Iš nurodytos konkurso sąlygos akivaizdu, kad tiekėjas, pagrįsdamas savo kvalifikaciją, privalėjo pateikti dokumentus, įrodančius jo teisę atlikti visus su viešosios sutarties (šiuo atveju rangos darbų sutarties) vykdymu susijusius darbus, įskaitant darbo projekto parengimą. Bylos duomenys įrodo, jog apeliantui buvo žinoma bei suprantama, kad konkursą laimėjęs tiekėjas turės rengti darbo projektą, nes, pateikdamas pasiūlymą, pateikė užpildytą žiniaraštį (veiklų sąrašą), kuriame numatė ir įvertino darbo projekto parengimo išlaidas (48 201,82 Lt). Iš to, kad apeliantas dar pretenzijoje citavo ginčui aktualias Statybos įstatymo nuostatas, sprendžiama, kad tiekėjui buvo žinoma, kad teisė atlikti darbo projektą yra veikla, kuri atestuojama, ir ją turi teisę atlikti tik įstatymo numatyti subjektai.

30Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad dėl to, jog atsakovas pirkimo dokumentuose neišskyrė konkretaus reikalavimo turėti teisę parengti darbo projektą, tačiau nustatė reikalavimą tiekėjui turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (VPĮ 34 str. 1 d.), nėra pagrindo spręsti, kad taip buvo sudarytos sąlygos nesąžiningam tiekėjų varžymuisi (pirkime dalyvavimo iš viso 5 dalyviai) ar apribota galimybė apeliantui pateikti atsakovui visus dokumentus, pagrindžiančius jo reikiamą kvalifikaciją.

31Apeliantas, manydamas, kad jam nėra aiški kvalifikacinio reikalavimo (turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti) apimtis bei turinys, turėjo teisę kreiptis į atsakovą dėl nurodytos konkurso sąlygos patikslinimo ar išaiškinimo, tačiau to dėl neaiškių priežasčių nepadarė, todėl yra pagrindas teigti, kad apeliantui konkurso sąlygos buvo aiškios ir nekėlė jokių abejonių.

32Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta ir tai, kad galutinę pasiūlymų pateikimo dieną (2013 m. liepos 25 d.) apeliantas UAB „Avona“ neturėjo teisės atlikti darbo projekto, t. y. neturėjo reikiamos kvalifikacijos, todėl neatitiko konkurso sąlygų 3.1 punkto 1 lentelės 8 punkto reikalavimų.

33Pagal ginčo pirkimui aktualią Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 6.5 punktą redakciją, statinio darbo projektas (toliau – darbo projektas) – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu). Teisę parengti statinio projektą (techninį projektą ir darbo projektą) turėjo teisę tik statinio projektuotojas (Statybos įstatymo 2013 m. birželio 27 d. redakcijos, įsigaliojusios 2013 m. liepos 16 d., 14 str. 5 d. 2 p.). Ypatingų statinių projektuotojais galėjo būti fiziniai asmenys (architektai ir statybos inžinieriai), turintys teisę būti ypatingo statinio projekto vadovais, taip pat juridiniai asmenys ir kitos užsienio organizacijos, jeigu juose darbo ar kitų sutartinių santykių pagrindu dirba architektai ar statybos inžinieriai, turintys teisę būti ypatingo statinio projekto vadovais (Statybos įstatymo 14 str. 2 d.). Remiantis nurodytomis įstatymo nuostatomis bei atsižvelgiant į tai, kad atsakovo perkami rekonstrukcijos darbai buvo susiję su ypatingų statinių kategorijai priskirtu statiniu (vienuolynu), todėl apeliantas UAB „Avona“, siekdamas pagrįsti kvalifikacinį reikalavimą turėti teisę rengti darbo projektą, privalėjo pateikti atsakovui duomenis (įrodymus), kad UAB ,,Avona“ darbo ar kitų sutartinių santykių pagrindu dirba architektai ar statybos inžinieriai, turintys teisę būti ypatingo statinio projekto vadovais. Bylos duomenys įrodo, kad tokių įrodymų apeliantas atsakovui (nei su pasiūlymu, nei ikiteisminėje ginčų sprendimo stadijoje) nepateikė, tokie įrodymai nebuvo pateikti ir teismui. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nors su 2013 m. rugpjūčio 9 d. pretenzija apeliantas atsakovui pateikė D. B. kvalifikacijos atestatą Nr. A 968, suteikiantį architektui teisę būti ypatingo statinio projekto vadovu, tačiau nepateikė įrodymų, jog nurodytas architektas pasiūlymų pateikimo dieną (2013 m. liepos 25 d.) dirbo pas apeliantą darbo sutarties ar kitų sutartinių santykių pagrindu. Teismui su dubliku UAB „Avona“ pateiktas 2013 m. liepos 19 d. vienašalis (apelianto surašytas ir pasirašytas) ketinimų protokolas - tiekėjo (apelianto) įsipareigojimas ateity įdarbinti minėtą architektą su sąlyga, jei ginčo konkursas bus laimėtas, nesant nei darbo, nei kitokio pobūdžio sutarties (rangos ir pan.), sudarytos su D. B., nėra tinkamas įrodymas, pagrindžiantis faktą, kad apeliantas, pateikdamas pasiūlymą buvo įgijęs perkančiosios organizacijos reikalaujamą kvalifikaciją – turėjo teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga rangos darbų pirkimo sutarčiai įvykdyti (teisę parengti darbo projektą, Statybos įstatymo 14 str. 2 d.). Vertinti bylos faktines aplinkybes kitaip, nei jas įvertino pirmosios instancijos teismas, nėra pagrindo. Apeliantas teismo išvadų nepaneigė (CPK 177, 178 str.).

34Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto teiginiu dėl neteisingos pirmosios instancijos teismo išvados apie tai, jog atsakovas, vertindamas apelianto kvalifikaciją, neturėjo pareigos nustatyti tiekėjui protingą terminą paaiškinti ar papildyti duomenis apie kvalifikaciją. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji tokio tiekėjo pasiūlymą ketina atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

35Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas, tikrindamas apelianto kvalifikaciją, pastebėjęs pateiktų duomenų trūkumą, prieš atmesdamas pasiūlymą, nesikreipė į apeliantą dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo (paaiškinimo) ir taip pažeidė VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatą, tačiau toks VPĮ nuostatų pažeidimas nėra pakankamas pagrindas pripažinti atsakovo ginčo sprendimus neteisėtais ir jį panaikinti. Nustatyta, kad apeliantas UAB „Avona“ neturėjo ir neturi pirkimo dokumentuose apibrėžtos reikiamos kvalifikacijos, todėl, pripažinus atsakovo ginčo sprendimus neteisėtais, juos panaikinus ir grąžinus šalis į kvalifikacijos vertinimo procedūrą, situacija iš esmės nepasikeistų – apeliantas nebūtų įgijęs reikiamos kvalifikacijos ir negalėtų būti pripažintas tinkamu pirkimo dalyviu, kurio pasiūlymas būtų vertinamas (VPĮ 32 str. 7 d.).

36Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais ir naikinti ar keisti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą nėra pagrindo.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

38Nepatenkinus apelianto (ieškovo) UAB „Avona“ apeliacinio skundo, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos (CPK 93 str. 1 d.).

39Atsakovas VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“, pateikęs atsiliepimą į apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo neprašo, įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė.

40Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Avona“ prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti... 4. Parteikus pretenziją, atsakovas ją atmetė ir 2013 m. rugpjūčio 26 d.... 5. Ieškovo įsitikinimu, atsakovas jį akivaizdžiai diskriminavo, nes buvo... 6. Ieškovas nurodė, kad pirkimo sąlygose nebuvo nustatyta jokių išskirtinių... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 4 d. sprendimu ieškinį tenkino... 9. Teismas, išnagrinėjęs bylos faktines aplinkybes, konstatavo, kad atsakovas... 10. Teismas pažymėjo, kad ieškovas pateikė atsakovui Aplinkos ministerijos 2013... 11. Spręsdamas dėl atsakovo sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą tuo pagrindu,... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Avona“ prašo pakeisti teismo sprendimą... 14. Apeliacinio skundo argumentai:... 15. 1) Teismas nepagrįstai konstatavo, kad pirkimo sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės... 16. 2) Nors atsakovas pirkimo sąlygose nenustatė reikalavimo pateikti įrodymus... 17. 3) Teismas padarė nepagrįstas išvadas, kad perkančioji organizacija... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VšĮ „OFM Mažesnieji... 19. Atsakovo motyvai: pirkimo konkurso sąlygose buvo aiškiai nurodyta, kad... 20. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirkimo sąlygose nebuvo nustatyta... 21. Ieškovas kartu su pretenzija pateikė atsakovui projekto vadovo D. B.... 22. Trečiasis asmuo UAB „Vilungė“ atsiliepimo į apeliacinį skundą... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 24. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 25. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 26. Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl tiekėjo (apelianto) UAB „Avona“... 27. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo... 28. Byloje nustatyta, kad atsakovas VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“, pirko... 29. Apeliantas UAB „Avona“, pateikdamas apeliacinį skundą, ginčija pirmosios... 30. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad dėl to, jog atsakovas... 31. Apeliantas, manydamas, kad jam nėra aiški kvalifikacinio reikalavimo (turėti... 32. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta ir tai, kad galutinę pasiūlymų... 33. Pagal ginčo pirkimui aktualią Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010... 34. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto teiginiu dėl neteisingos... 35. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas, tikrindamas apelianto... 36. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Tenkinti apeliacinį... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 38. Nepatenkinus apelianto (ieškovo) UAB „Avona“ apeliacinio skundo, jo... 39. Atsakovas VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“, pateikęs atsiliepimą į... 40. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 41. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 4 d. sprendimą palikti...