Byla 2A-774/2014
Dėl atlyginimo už atliktus darbus priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Danguolės Martinavičienės ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2739-823/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ ieškinį atsakovui Zarasų rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Aketonas“, dėl atlyginimo už atliktus darbus priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Akordas 1“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo Zarasų rajono savivaldybės administracijos 330 557,32 Lt atlyginimo už papildomai atliktus darbus (318 578,32 Lt už papildomai atliktus žemės darbus ir 11 979 Lt už papildomus projektavimo darbus), 5 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad remiantis atsakovo 2009 m. rugsėjo 11 d. paskelbto viešojo pirkimo „Aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Zarasų miesto centrą juosiančioje Zaraso ežero pakrantėje“ (toliau - Konkursas) rezultatais, ieškovas ir atsakovas 2009 m. gruodžio 3 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 26-09/668 (toliau - Sutartis). Sutartimi ieškovas įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus pagal trečiojo asmens UAB „Aketonas“ paruoštus projektus. Vykdant statybos darbus paaiškėjo, kad trečiasis asmuo netinkamai parengė projektus – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti žemės darbų kiekiai yra klaidingi ir pagal šiuos rodiklius minėtų darbų apskritai neįmanoma atlikti. Sprendžiant šias klaidas buvo atliekama techninio darbo projekto korektūra, patikslinta statybos darbų sąmata, dėl ko, anot ieškovo, atsirado būtinybė atlikti papildomų (nenumatytų) statybos darbų už 399 090,05 Lt. Faktiškai ieškovas atliko papildomus žemės darbų kiekius už 318 578,32 Lt su PVM. Be to, ruošiant darbo brėžinius iškilo būtinybė atlikti projekto korektūrą ir techninio projekto papildymą, dėl ko ieškovas patyrė papildomas 11 979 Lt su PVM išlaidas. Atsakovas atsisakė apmokėti už nurodytus darbus, nors poreikis juos atlikti atsirado dėl to, kad savo pareigas netinkamai įvykdė trečiasis asmuo. Ieškovas, teikdamas pasiūlymą konkursui, objektyviai negalėjo ir neturėjo numatyti, kad žiniaraščiuose nurodyti žemės darbų kiekiai yra neteisingi ir kad pagal šiuos kiekius nebus įmanoma tinkamai atlikti ne tik žemės darbų, bet ir iškastose tranšėjose vėliau vykdytinų darbų. Už tinkamą pirkimo dokumentų parengimą buvo atsakingas atsakovas kaip perkančioji organizacija. Kadangi ieškinyje nurodyti papildomi darbai ieškovo buvo faktiškai ir tinkamai atlikti, atsakovas privalėjo už šiuos darbus sumokėti.

6Atsakovas Zarasų rajono savivaldybės administracija su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog šalys susitarė, kad būtinus papildomus darbus, kurių rangovas nenumatė sudarant sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal užsakovo pateiktą techninį projektą ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, ieškovas atliks savo sąskaita (konkurso sąlygų 91.2. p. ir sutarties 3.3 p.). Atsakovas konkurso metu ieškovui pateikė visus reikiamus dokumentus (žemės darbų kiekių žiniaraščius, technines specifikacijas ir brėžinius bei sutarties projektą), todėl ieškovas turėjo visas galimybes įvertinti visą techninį projektą bei dar konkurso metu pastebėti akivaizdžius žemės darbų kiekių dydžių neatitikimus. Pažymėjo, jog atsakovas 2009 m. spalio 23 d. raštu Nr. 12A-170 paprašė pagrįsti neįprastai mažą kainą, kuri ieškovo 2009 m. spalio 29 d. raštu Nr. 09-10/60 buvo patvirtinta. Atsakovas neginčijo, kad UAB „Aketonas“ projektuose buvo tam tikrų netikslumų, todėl 2011 m. rugpjūčio 9 d. šalys pasirašė statybos rangos sutartį Nr. 26-11-432 (toliau – Papildoma sutartis) dėl papildomų darbų, kuriuos iš esmės įtakojo projektuose nustatyti neatitikimai, atlikimo, pagal kurią atsakovas įsipareigojo už laiku ir tinkamai atliktus darbus ieškovui papildomai sumokėti 534 562,46 Lt. Atsakovas taip pat nurodė, kad taisant nustatytas projekto klaidas buvo atliekama projekto korektūra, tačiau šie projekto trūkumai bei dėl to atliekama projekto korektūra neturėjo įtakos žemės darbų kiekių, kurių nubūtų galėjęs dar konkurso metu įvertinti ieškovas. Atsakovas nelaikė žemės darbų, kurie nebuvo numatyti darbų kiekių žiniaraščiuose, darbais, kurių negalima buvo numatyti ruošiant konkursinius pasiūlymus ir už kuriuos turėjo būti apmokama iš atsakovo rezervo. Ieškovas žinodamas, kad sutartis su juo buvo sudaryta konkurso būdu, manydamas, kad dalis darbų sutartyje neaptarti ir dėl jų reikalingas papildomas susitarimas, turėjo kreiptis į atsakovą ir reikalauti vykdyti sutartyje bei VPĮ numatytas procedūras, reikalingas susitarimui (sutarčiai) dėl papildomų darbų sudaryti. Tuo tarpu, vienašališkai įvertinęs darbus kaip papildomus, nepasiekęs dėl jų atlikimo ir apmokėjimo išankstinio susitarimo su atsakovu, ieškovas prisiėmė visą riziką dėl kilusio ginčo pasekmių.

7Trečiasis asmuo UAB „Aketonas“ su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas reikalavo papildomo apmokėjimo už darbus, kurių atlikimą ne tik galėjo numatyti, bet ir privalėjo tai padaryti, o svarbiausia - statybos proceso eigoje atlikdamas papildomus darbus savo iniciatyva, nesuderinęs su atsakovu, siekė, kad už papildomus darbus būtų apmokėta ieškovo vienašališkai nustatytomis kainomis. Be to, ieškovo pasiūlyta kaina buvo neįprastai maža, t. y. daugiau kaip 15 proc. mažesnė už kitų konkursui pasiūlymus teikusių tiekėjų kainas. Tuo tarpu, žemės darbų kaina, kurią priteisti ieškovas reikalavo, buvo dešimt kartų didesnė už rinkos kainas. Trečiasis asmuo darė išvadą, jog ieškovas sąmoningai siekė nesąžiningai gauti papildomą apmokėjimą pagal sutartį. Sutartį pasirašius fiksuotos bendros kainos principu (ne įvardinant atskirų darbų įkainius) ieškovas įsipareigojo įvykdyti šią sutarti už pasiūlytą kainą.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Teismas nurodė, kad ieškovas, būdamas savo srities profesionalu, privalėjo tinkamai susipažinti su pateikta konkurso medžiaga ir pastebėti, kad techniniame projekte neatlikti visi darbai (nėra suprojektuoti dviračių tako išilginis ir skersinis profiliai). To nepadarydamas ieškovas prisiėmė su tuo susijusią papildomų darbų riziką. Be to, nustatęs tokius trūkumus darbo projekto rengimo metu, ir manydamas, kad projekto korekcija nepatenka į jo sutartimi sulygtus darbo projekto rengimo darbus bei yra sąlygota trečiojo asmens netinkamo įsipareigojimų vykdymo, ieškovas privalėjo kreiptis į atsakovą dėl atitinkamos korektūros techniniame projekte, kurią neatlygintinai turėtų atlikti projektą rengęs asmuo – trečiasis asmuo (CK 6.703 straipsnio 2 dalis). Teismas pažymėjo, kad pagal byloje pateiktus įrodymus ieškovas atsakovą apie papildomus projektavimo darbus atsakovą informavo tik juos atlikus. Įstatyme nustatytų sąlygų ieškovui nederinant su atsakovu atlikti papildomus projektavimo darbus nebuvo (CK 6.684 straipsnio 4, 5 dalys). Rengdamas darbo projektą ieškovas turėjo teisę savo sąskaita atlikti reikiamas korekcijas, neprieštaraujančias teisės aktų nuostatoms, tačiau nusprendęs šias korekcijas atlikti savarankiškai darbo projekto rengimo stadijoje ieškovas tai privalėjo atlikti nedidindamas sutartyje numatytos darbo projekto rengimo kainos. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas nepateikė 11 979 Lt sumos už papildomus projektavimo darbus pagrįstumą patvirtinančių įrodymų, t. y. atitinkamų sutarčių su UAB „Vilprojektas“, ieškovui išrašytų sąskaitų, ar pan.

11Papildomus žemės darbus teismas kvalifikavo kaip darbus, kurių nebuvo galima numatyti ruošiant konkursinius pasiūlymus, kurie neįrašyti į sutartį ir jos priedus, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Teismas pažymėjo, kad atsakovas galėjo sudaryti su ieškovu sutartį dėl papildomų darbų, kurių kaina neviršytų 30 procentų pradinės sutarties kainos, t. y. 649 871,95 Lt įskaitant PVM (VPĮ 92 str. 7 d. 1 p.). Kadangi atsakovas 2011 m. rugpjūčio 9 d. iš ieškovo nupirko papildomų darbų už 534 562,46 Lt įskaitant PVM, nepažeidžiant imperatyvių VPĮ nuostatų, atsakovas iš ieškovo galėtų dar nupirkti papildomų darbų tik už 115 309,49 Lt.

12Teismas pažymėjo, kad ieškovas savavališkas atlikęs darbus, dėl kurių šalys nesitarė ir atsakovo nebuvo užsakyti ir priimti, neturėjo teisės reikalauti iš atsakovo sumokėti už tokius darbus. Teismas nurodė, kad darbams atlikti reikalingi papildomi žemės darbų kiekiai ieškovui paaiškėjo pradėjus darbus – 2010 m. birželio mėn., atsakovas neigiamą sprendimą dėl papildomų darbų atlikimo pateikė 2011 m. sausio 24 d.. teismas darė išvadą, jog susitarimas dėl papildomų žemės darbų atlikimo tarp ieškovo ir atsakovo nebuvo sudarytas nei laikantis įstatyme bei sutartyje nustatytos tvarkos, nei de facto. Teismas pabrėžė, kad ieškovas neįrodė ir CK 6.684 straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkybių, todėl atlikdamas žemės kasimo darbus ieškovas veikė savo rizika ir neįgijo teisės reikalauti už juos apmokėti.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Akordas 1“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti; priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

151. Dėl atsakovo pareigos apmokėti už apelianto atliktus papildomus žemės darbus. Šioje byloje teismo nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad papildomų žemės darbų atlikimas buvo neišvengiamas (būtinas statyboms užbaigti), apeliantas šiuos darbus atliko, o pasiūlymo rengimo stadijoje nebuvo įmanoma nustatyti, kad jie bus būtini. Nei vienoje iš sutarties sąlygų nėra numatyti, jog rangovas papildomus darbus, kurių atlikimas yra būtinas, atlikęs anksčiau nei sudarytas rašytinis susitarimas dėl papildomų darbų apmokėjimo, prarastų teisę tokį rašytinį susitarimą sudaryti vėliau ir gauti apmokėjimą už savo tinkamai, sąžiningai ir operatyviai atliktus statybos rangos darbus. CK 6.653 straipsnio 4 dalis, 6.684 straipsnio 4 dalis taip pat neleidžia daryti išvados, kad rangovas, įspėjęs užsakovą apie poreikį atlikti papildomus statybos rangos darbus, tačiau dar nesudaręs rašytinio susitarimo, negalėtų tokio susitarimo sudaryti po faktinio darbų atlikimo.

161.1. Teismo išvada, kad apeliantas neįrodė CK 6.684 straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkybių pagrįsta tik deklaratyviomis prezumpcijomis ir spėjimais. Papildomų žemės darbų neatidėliotinas atlikimas buvo būtinas, priešingu atveju, šalims būtų buvusi daroma žala, kiltų dar didesnis ginčas, o tolesnis darbų vykdymas bei objekto užbaigimas būtų atidėtas neapibrėžtam laikui ar apskritai atšauktas. Pažymėtina, kad papildomų žemės darbų neatidėliotinas neatlikimas būtų neapibrėžtam laikui užvilkinęs viso objekto statybos darbus, sąlygojęs statybvietės užkonservavimą, t. y. papildomas su tuo susijusias išlaidas. Taipogi dėl nepagrįstai ilgai užsitęsusių darbų atsakovas būtų rizikavęs prarasti Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirtą finansavimą. Nurodyta patvirtina, kad apeliantas, atlikdamas papildomus žemės darbus, vykdė šalių bendradarbiavimo pareigą, veikė geranoriškai, operatyviai ir sąžiningai. Be to, atsakovo elgesys duodant sutikimą dėl kitų papildomų darbų atlikimo, atsakovo atstovų tvirtinimai žodžiu, kad už papildomus žemės darbus bus apmokėta, leido apeliantui pagrįstai tikėtis, kad už darbus bus atsiskaityta.

171.2. Apie poreikį atlikti papildomus darbus apeliantas atsakovą informavo nedelsiant po to, kai ši aplinkybė paaiškėjo. Vis dėlto atsakovas visiškai nepagrįstai laikydamasis pozicijos, kad apeliantas turėjo numatyti šių darbų atlikimo poreikį pasiūlymo rengimo stadijoje, atsisakė duoti sutikimą papildomiems darbams atlikti.

181.3. Priešingai nei nurodė teismas, VPĮ nuostatos nedraudžia atsakovui vykdyti papildomo viešojo pirkimo procedūras dėl papildomų žemės darbų. Teismo pozicijos klaidingumą patvirtina ne tik kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lemminkainen Lietuva“ v. VĮ „Kauno aerouostas“, bylos Nr. 3K-3-150/2010; 2011 m. liepos 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Panevėžio statybos trestas“ v. Panevėžio miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-320/2011), bet ir VPĮ 56 straipsnio 4 dalies 1 punktas. Kadangi sutarties kaina – 2 166 239,83 Lt, maksimali leidžiama papildomų kaina yra 1 083 119,91 Lt. Taigi apelianto reikalavimo dydis neviršija maksimalios įstatymo leidžiamos vertės.

192. Dėl atsakovo pareigos apmokėti už UAB „Vilprojektas“ parengtą techninį projektą. Apeliantas nėra projektavimo darbų profesionalas, neturi kvalifikacijos atlikti projektavimo darbus, todėl teismas nepagrįstai nurodė, kad apeliantas privalėjo suprasti ir nustatyti projektavimo sprendinių ydingumus. Taip pat apeliantas neturėjo pagrindo nepasitikėti atsakovo ir/ar trečiojo asmens kompetencija rengiant konkurso dokumentus. Be to, konkurso projektinė dokumentacija buvo ekspertuota. Nors apeliantas apie konkurso projektinės dokumentacijos ydingumas atsakovą informavo nedelsiant po to, kai tai nustatė, tačiau atsakovas projektinės dokumentacijos trūkumų neištaisė. Šių trūkumų ištaisymas buvo būtinas statybos darbams tinkamai užbaigti. Kadangi atsakovas neginčijo faktų, kad UAB „Vilprojektas“ atliko projektavimo darbus, o apeliantas už juos atsiskaitė, teismas neturėjo jokio pagrindo abejoti šių aplinkybių tikrumu.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Zarasų rajono savivaldybės administracija prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą ir nurodo šiuos atsikirtimus:

211. Sutarties 3.1., 4.1.-4.2. punktai implikuoja, kad šalys susitarė, jog dėl papildomų darbų turės būti pasiektas susitarimas ir tam būtina sąlyga – atsakovo sprendimas dėl papildomų darbų pirkimo. Atsakovas visą laiką neigė savo pareigą apmokėti už papildomus kasimo darbus, nedavė sutikimo jiems atlikti ir nepriėmė jokio sprendimo dėl jų pirkimo. Taigi apeliantas, atlikdamas papildomus žemės kasimo darbus, veikė savo rizika. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovo atstovai būtų žodžiu davę sutikimą dėl papildomų darbų atlikimo. Apelianto lūkesčiai dėl papildomų darbų apmokėjimo laikytini neteisėtais, priešingu atveju būtų pažeistas viešųjų pirkimų reglamentavimas. Apelianto teiginiai, kad jis veikė atsakovo interesais, yra nepagrįsti ir nemotyvuoti.

222. Teismo nustatytos aplinkybės, kad apeliantas negavo leidimo iš atsakovo pirkti papildomus projektavimo darbus iš UAB „Vilprojektas“, nepateikė įrodymų, patvirtinančių susitarimo dėl papildomų darbų kainos sudarymo, įrodo, kad atsakovas neturi pareigos apmokėti už šias paslaugas.

23Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Aketonas“ prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas ir nurodo šiuos atsikirtimus:

241. Poreikis atlikti papildomus žemės darbus apeliantui turėjo būti ir buvo aiškus dar teikiant pasiūlymą konkursui. Tą patvirtina apelianto statybos darbų vadovo paaiškinimai, kad jis jau pirmąją darbų atlikimo dieną paskaičiavo, kiek iš tiesų žemės darbų reikia atlikti. Be to, UAB „Darbasta“ techninis prižiūrėtojas paaiškino, kad neatitikimai turėjo ir galėjo būti nustatyti jau konkurso metu. Teismo ekspertizės akto išvados patvirtina, kad apeliantui, kaip savo srities profesionalui, turėjo ir galėjo būti žinoma, jog projekte pateikiami bendro pobūdžio paskaičiavimai, kuriuos pats apeliantas turėjo galimybę nesudėtingai atlikti, t. y. preliminariai nustatyti žemės darbų kiekius. Pažymėtina, kad apelianto pasiūlyme mechanizuoto ir rankinio žemės darbų įkainiai rinkos kainas viršija keliolika kartų, nors pati pasiūlymo kaina buvo itin maža. Tai leidžia spręsti, kad apeliantui galimai buvo žinoma, jog projekte nėra numatyti visi reikiami kasimo darbai.

252. Teismas pagrįstai konstatavo, kad apeliantas privalėjo sulaukti atsakovo sprendimo dėl papildomų darbų atlikimo. Atlikęs darbus be atsakovo sutikimo, apeliantas privalėjo įrodyti, kad jo neatidėliotini veiksmai atitiko atsakovo interesus, o dėl statybos darbų sustabdymo statybos objektas būtų žuvęs ar sugadintas (CK 6.684 straipsnio 5 dalis). Šių aplinkybių apeliantas neįrodė. Pažymėtina, kad apelianto siūloma darbų vertė viršijo 30 procentų sutarties kainos, todėl atsakovas negalėjo šių darbų pirkti neskelbiamų derybų būdu (VPĮ 92 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Atsakovas vykdė supaprastintą, o ne tarptautinį pirkimą, todėl jo vykdymui netaikytinas apelianto nurodomas VPĮ 56 straipsnis.

263. Apeliantas privalėjo pats įvertinti Konkurso dokumentus arba pavesti tą atlikti projektavimo darbams pasitelktą įmonę. Be projektuotojo sutikimo techninio projekto korekcijos nėra galimos. Kadangi trečiasis asmuo nebuvo patvirtinęs techninio projekto korekcijų ir jų neatliko, darytina išvada, kad darbo projekto parengimui techninio projekto korekcijos nebuvo būtinos ir apeliantas neatliko daugiau darbų nei buvo numatyta sutartyje dėl darbo projekto parengimo (Statybos techninio reglamento „Statinio projektavimas“ 1.05.06:2010 44 punktas). Apeliantas, nustatęs, kad yra reikalinga techninio projekto korekcija, privalėjo dėl to kreiptis į atsakovą (CK 6.703 straipsnio 2 dalis).

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

29Dėl bylos nagrinėjimo ribų

30Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

31Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Akordas 1“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2739-823/2014 sprendimo, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

32Dėl faktinių bylos aplinkybių

33Bylos medžiaga patvirtina, kad šalys 2009 m. gruodžio 3 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 26-09/668 (t. 3; b. l. 113-126), pagal kurią ieškovas įsipareigojo savo jėgomis ir rizika aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra Zarasų miestą juosiančioje Zaraso ežero pakrantėje (objektas) atlikti darbus pagal sutarties 1 priede pateiktą techninį projektą ir sutarties 2 priede pateiktą rangovo pasiūlymą ir perduoti darbų rezultatą užsakovui sutartyje numatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, o atsakovas – sumokėti ieškovui už tinkamai ir laiku atliktus sutartyje numatytus darbus. Sutartis buvo sudaryta remiantis Zarasų rajono savivaldybės administracijos supaprastinto atviro konkurso, paskelbto 2009 m. rugsėjo 11 d. (pirkimo numeris 78879), rezultatais. Pirkimo objektą (darbus) sudarė: darbo projekto parengimas, techniniame darbo projekte „Zaraso ežero pakrantės pritaikymas rekreacijai“ numatyti darbai, techniniame projekte „Zaraso ežero pakrantės dalies nuo Bajorų g. iki K. Būgos g. teritorijos“ sutvarkymo darbai, informacinio stendo įrengimas (t. 1; b. l. 26). Projekto darbai buvo vykdomi pagal UAB „Aketonas“ parengtus 2 atskirus projektus: „Zaraso ežero pakrantės pritaikymas rekreacijai“ ir „Zaraso ežero pakrantės dalies nuo Bajorų g. iki K. Būgos g. teritorijos“. Ieškovas privalėjo parengti darbo projektą (t. 1; b. l. 41). Trečiasis asmuo UAB „Aketonas“ parengė „Zaraso ežero pakrantės pritaikymo rekreacijai“ techninį darbo projektą (t. 2; b. l. 1) ir „Zaraso ežero pakrantės dalies nuo Bajorų g. iki K. Būgos g. teritorijos“ techninį projektą (t. 2; b. l. 92). Zaraso ežero pakrantės dalies nuo Bajorų g. iki K. Būgos g. teritorijos techninį darbo projektą rengė UAB „Vilprojektas“ (t. 3; b. l. 60). Bendra sutarties kaina – 2 166 239,83 Lt, įskaitant užsakovo rezervą ir PVM, atsakovo rezervas – 10 proc., t.y. 196 930,89 Lt (t. 3; b. l. 114). Ieškovas informavo atsakovą apie didesnį nei numatyta techniniame projekte ir konkurso sąlygose žemės darbų kiekį apmokėjimo už faktiškai atliktus darbus klausimą buvo nuspręsta spręsti informuojant užsakovą raštu, vykdymo terminas – 2010 m. birželio 8 d. (t. 3; b. l. 132). Ieškovas 2010 m. lapkričio 24 d. raštu informavo atsakovą apie per mažus numatytus žemės darbų kiekius „Zaraso ežero pakrantės pritaikymo rekreacijai“ techniniame darbo projekte, prašydamas šiuos kiekius patikslinti (t. 3; b. l. 141). 2010 m. gruodžio 20 d. raštu ieškovas informavo atsakovą apie konkrečius papildomus (nenumatytus) statybos darbus - 399 090,05 Lt sumai atliekant darbus pagal „Zaraso ežero pakrantės pritaikymo rekreacijai“ techninį darbo projektą ir 53 890,42 Lt pagal „Zaraso ežero pakrantės dalies nuo Bajorų g. iki K. Būgos g. teritorijos“ techninį projektą, taip pat papildomus projektavimo darbus 11 979 Lt sumai (t. 3; b. l. 144). Į šį ieškovo raštą atsakovas atsakė 2011 m. sausio 24 d. raštu (t. 4; b. l. 12), kuriame be kita ko nurodė, kad už papildomus žemės darbus nebus mokama, kadangi šiuos darbus ieškovas galėjo ir turėjo numatyti teikdamas pasiūlymą konkursui, taip pat papildomai nebus mokama už darbo projekto rengimą, kadangi ieškovas, siūlydamas darbo projekto rengimo paslaugas, turėjo galimybę numatyti tokio pobūdžio išlaidas. Tą pačią poziciją atsakovas patvirtino 2011 m. vasario 22 d. raštu (t. 4; b. l. 9). Atsakovas taip pat nurodė, kad už darbus, kurių negalima buvo numatyti, gali būti apmokama užsakovo rezervo lėšomis; ieškovo prašoma suderinti atitinkamus darbus su atsakovu ir dalyvauti neskelbiamose derybose. Papildomų darbų apimtys nustatytos komisijos, sudarytos iš užsakovo, rangovo, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros atstovų 2011 m. balandžio 8 d. (t. 4; b. l. 85-94).

34Byloje taip pat nustatyta, kad šalys 2011 m. rugpjūčio 9 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 26-11-432 dėl papildomų darbų atlikimo (t. 4; b. l. 68). Sutarties kaina – 534 562,46 Lt ir 92 775,30 Lt PVM. Papildomus darbus iš ieškovo atsakovas pirko, vadovaudamasis VPĮ 92 straipsnio 7 dalies 1 punktu, neskirdamas pirkimui papildomų lėšų, apmokėdamas už papildomus darbus iš užsakovo rezervo lėšų ir neatliktų darbų vertės (t. 4; b. l. 26). Nenumatytais ir apmokėtinais buvo pripažinti ieškovo 2010 m. gruodžio 20 d. rašte nurodyti papildomi darbai pagal „Zaraso ežero pakrantės dalies nuo Bajorų g. iki K. Būgos g. teritorijos“ techninį projektą (t. 3; b. l. 159-160) ir dalis ieškovo 2010 m. gruodžio 20 d. rašte nurodytų darbų pagal „Zaraso ežero pakrantės pritaikymo rekreacijai“ techninį darbo projektą (t. 3; b. l. 149-150), išskyrus nurodytus papildomus žemės darbus, dėl kurių ir kilo ginčas. Atsakovas taip pat neapmokėjo ieškovo 2010 m. gruodžio 20 d. rašte nurodytų papildomų projektavimo darbų.

35Trečiojo asmens UAB „Aketonas“ rengtame „Zaraso ežero pakrantės dalies nuo Bajorų g. iki K. Būgos g. teritorijos“ techniniame projekte nebuvo suprojektuoti tako skersiniai ir išilginis profilis, atraminės sienutės (t. 3; b. l. 62, ekspertizės akto l. 57). Šie darbai buvo atlikti rengiant techninį darbo projektą.

36Byloje nagrinėjamas ginčas dėl to, kokia apimtimi apeliantas, įvykdęs statybos rangos sutartį, sudarytą viešojo pirkimo būdu, turi teisę reikalauti iš atsakovo apmokėti už papildomai atliktus darbus.

37Dėl atsakovo Zarasų rajono savivaldybės administracijos pareigos sumokėti už ieškovo UAB „Akordas 1“ atliktus papildomus žemės darbus

38Nagrinėjamu atveju šalys sutarties 3.3 punktu susitarė, jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių rangovas nenumatė sudarant šią sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal užsakovo pateiktą techninį projektą ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, ir jie yra būtini šiai sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus rangovas (ieškovas šioje byloje) atlieka savo sąskaita (t. 1, b. l. 38; t. 3, b. l. 114).

39Apeliantas apeliaciniame skunde teigia, jog papildomų žemės darbų atlikimas buvo neišvengiamas (būtinas statyboms užbaigti), apeliantas šiuos darbus atliko, o pasiūlymo rengimo stadijoje nebuvo įmanoma nustatyti, kad jie bus būtini. Teisėjų kolegija, įvertinusi teismo ekspertizės aktą, apelianto minėtus argumentus laiko iš dalies pagrįstais, kadangi ekspertizės akte nustatyta, jog vadovaujantis Zaraso ežero pakrantės pritaikymo rekreacijai techninio darbo projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies brėžiniu ir atsižvelgiant į tai, kad buities nuotekų vamzdynai pagal techninį projektų numatyti kloti didžiajame gylyje palyginus su vandentiekio ir lietaus tinklais, gavus techninį darbo projektų buvo neįmanoma paskaičiuoti reikalingo iškasti grunto kiekį norint įrengti visų trijų rūšių tinklus (ekspertizės akto 51 lapas). Teisėjų kolegija sprendžia, kad papildomų darbų atlikimo klausimas turėjo būti sprendžiamas vadovaujantis VPĮ nuostatomis, nustatančiomis viešojo pirkimo tvarką. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog apeliantas buvo įpareigotas pagrįsti neįprastai mažą kainą. Apeliantas minėtą reikalavimą įvykdė – pagrindė, atsakovo manymu, neįprastai mažą kainą, todėl teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantas privalėjo prisiminti visą riziką, galinčią kilti dėl galimai per mažos pasiūlytos kainos.

40Nagrinėjamu atveju sutartis sudaryta viešojo pirkimo būdu, kurios aiškinimui privalu taikyti ir VPĮ nuostatas. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančiajai organizacijai reikalingi papildomi darbai – viešųjų pirkimų teisinių santykių objektas, todėl perkančioji organizacija privalo laikytis specialiajame įstatyme nustatyto reguliavimo, pagal kurį papildomiems atlygintiniems darbams įsigyti reikia vykdyti viešojo pirkimo procedūras, net jei jų (papildomų darbų) atlikimo prielaidos nustatytos viešojo pirkimo sutartyje. Nors pagal VPĮ, sudarius viešojo pirkimo sutartį, pirkimas pasibaigia, tačiau perkančiosios organizacijos ir tiekėjo viešojo pirkimo teisiniai santykiai nesibaigia. Sudarant ir vykdant viešojo pirkimo sutartį, jos šalis – perkančiąją organizaciją ir tiekėją – saisto ne tik jų sudarytos sutarties nuostatos, bet ir jas riboja imperatyviosios specialiojo įstatymo, VPĮ, normos, dėl kurių netaikymo negalima susitarti. Viešojo pirkimo sutarties šalys laisvos susitarti dėl papildomų darbų galimybės, tačiau šių darbų įgyvendinimas privalo atitikti VPĮ nuostatas – turi būti vykdomos viešojo pirkimo procedūros pagal VPĮ nustatytą tvarką (pvz., neviršyta didžiausia leistina papildomų darbų vertė). Tiekėjai (kaip ir perkančiosios organizacijos) – profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektai. Dėl to, nors atsakomybė už VPĮ vykdymą tenka perkančiajai organizacijai, tiekėjai, žinodami ar turėdami žinoti apie atitinkamą VPĮ reguliavimą, už VPĮ laikymąsi taip pat turi prisiimti dalį atsakomybės, juolab kad jų teisės, kylančios iš šio įstatymo, atitinka perkančiųjų organizacijų pareigas. Atsižvelgiant į tai, nepriklausomai nuo viešojo pirkimo sutarties nuostatų ir faktinių šalių santykių, tiekėjo teisėti, teismo ginami lūkesčiai dėl perkančiosios organizacijos prievolių įvykdymo negali išeiti už VPĮ reguliavimo. VPĮ nuostata dėl didžiausios leistinos papildomų darbų vertės – įsakmaus pobūdžio įstatymo nuostata, šalių negalima pakeisti de jure (sutartimis) ir (ar) de facto (darbų atlikimu be rašytinio susitarimo). Apie šią įstatymo nuostatą žino arba turi žinoti tiek perkančioji organizacija, tiek tiekėjas. Pastarasis, atliekantis papildomus darbus, viršijančius šią kainos ribą, prisiima tokių darbų atlikimo riziką, neginamą teismo, dėl šią ribą viršijančių darbų apmokėjimo kylantys lūkesčiai nelaikytini teisėtais, nes prieštarautų imperatyviosioms teisės normoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2011).

41Vadovaujantis VPĮ 92 straipsnio 7 dalies 1 punktu, neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos ir darbai, kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos.

42Kaip minėta, bendra sutarties kaina buvo 2 166 239,83 Lt, įskaitant užsakovo 10 proc. rezervą (196 930,89 Lt) ir PVM (375 958,98 Lt). Vadinasi, vadovaujantis VPĮ 92 straipsnio 7 dalies 1 punktu, atsakovas su apeliantu galėjo sudaryti papildomų darbų už 649 871,95 Lt. Kaip matyti iš 2011 m. rugpjūčio 9 d. statybos rangos sutarties, šalys susitarė dėl papildomų darbų atlikimo, kurių kaina sudarė 534 562,46 Lt ir 92 775,30 Lt PVM, todėl kaip pagrįstai konstatuoja pirmosios instancijos teismas, atsakovas iš apelianto, nepažeisdamas imperatyvių VPĮ nuostatų, dar galėjo nupirkti papildomų darbų tik už 115 309,49 Lt. Tuo tarpu, apeliantas pateikė ieškinį dėl 318 578,32 Lt skolos priteisimo už papildomus darbus, kurių dydis viršijo maksimalią įstatymo leidžiamą vertę.

43Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog sutarties 4.1 punktu šalys susitarė, jog užsakovo rezervas naudojamas išimtiniais atvejais, atsiradus darbams, kurių nebuvo galima numatyti ruošiant konkursinius pasiūlymus, kurie neįrašyti į šią sutartį ir jos priedus, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Nenumatytų darbų apimtys įforminamos dvišaliu rangovo ir užsakovo pasirašytu aktu (sutarties 4.2 punktas). Sprendimą dėl papildomų darbų pirkimo, vykdymo bei jų apmokėjimo priima užsakovas. Užsakovo rezervas naudojamas tik gavus raštišką užsakovo leidimą (sutarties 4.3 punktas). Papildomi darbai perkami supaprastintų neskelbiamų derybų būdu (sutarties 4.4 punktas). Be to, ir įstatymo nuostatos (CK 6.653 str.4 d. ir CK 6.684 str. 4 d.) įpareigojo apeliantą nustačius, kad reikalingi papildomi, sutartyje nenumatyti, darbai, apie tai įspėti atsakovą ir sulaukti jo sprendimo dėl papildomų darbų atlikimo.

44Byloje surinktais įrodymais teisėjų kolegija nustatė, kad tai, jog darbams atlikti reikalingi papildomi žemės darbų kiekiai, apeliantui tapo aišku vos pradėjus darbus 2010 m. balandžio mėnesį (t. 4; b. l. 157-158). Taip pat šis klausimas buvo svarstomas 2010 m. gegužės 27 d. gamybiniame pasitarime (t. 3; b. l. 132). Be to, 2010 m. lapkričio 24 d. raštu apeliantas informavo atsakovą apie numatytus per mažus žemės darbų kiekius ir prašė juos patikslinti (t. 3; b. l. 141). Kartu su 2010 m. gruodžio 20 d. raštu (t. 3, b. l. 144) atsakovui pateikė reikalingų žemės darbų kiekių skaičiavimą ir kainą (t. 3; b. l. 145-175). Atsakovas, atsakydamas į šį raštą, 2011 m. sausio 24 d. raštu informavo apeliantą, kad už papildomus žemės darbus apmokama nebus (t. 4; b. l. 12). Atsižvelgdama į byloje esančius įrodymus, teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovas neigiamą sprendimą dėl papildomų žemės darbų atlikimo ir apmokėjimo pateikė tik 2011 m. sausio 24 d. Tuo tarpu, byloję nėra įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, jog atsakovas iki 2010 m. gruodžio 20 d. būtų buvęs apskirtai informuotas ne tik apie papildomų žemės darbų poreikį, bet ir apie tai, kad neatlikus tokių darbų tolimesnis projekto vykdymas apskritai neįmanomas. Byloje taip pat nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas būtų leidęs ieškovui atlikti papildomus žemės darbus, taip pat kad jis būtų šiuos darbus priėmęs įstatymų nustatyta tvarka.

45Priešingai, byloje esantys įrodymai patvirtina, kad apeliantas vykdė žemės darbus per visą nurodytą laikotarpį, nelaukdamas atitinkamo atsakovo sprendimo, ir nestabdydamas darbų (t. 4; b. l. 157), statybos darbų vykdymo žurnale papildomi darbai fiksuojami nebuvo, nes jie nebuvo patvirtinti užsakovo (t. 4; b. l. 160). Atsižvelgdama į tai teisėjų kolegija konstatuoja, jog todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog susitarimas dėl papildomų žemės darbų atlikimo tarp apelianto ir atsakovo nebuvo sudarytas nei laikantis įstatyme bei sutartyje nustatytos tvarkos, nei de facto, todėl apeliantas, atlikdamas žemės kasimo darbus, veikė savo rizika ir neįgijo teisės reikalauti apmokėjimo už papildomus darbus.

46Teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog pirmosios instancijos teismas privalėjo vadovautis VPĮ 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu, kadangi nagrinėjamu atveju statybos rangos sutartis buvo sudaryta remiantis supaprastintu atviru konkursu, kurį reglamentuoja VPĮ IV skyrius „SUPAPRASTINTI PIRKIMAI“, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi VPĮ 92 straipsnio nuostatomis.

47Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CK 6.1 straipsnį prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2. str.). Teisėjų kolegija nenustatė prievolinių santykių tarp ieškovo ir atsakovo egzistavimo, todėl ieškovas neturi pagrindo reikalauti atsakovo atsiskaityti už ieškovo atliktus papildomus darbus.

48Dėl atsakovo pareigos apmokėti už UAB „Vilprojektas“ parengtą techninį projektą.

49Apeliantas teigia, jog, nors apeliantas apie konkurso projektinės dokumentacijos ydingumas atsakovą informavo nedelsiant po to, kai tai nustatė, tačiau atsakovas projektinės dokumentacijos trūkumų neištaisė. Šių trūkumų ištaisymas buvo būtinas statybos darbams tinkamai užbaigti. Kadangi atsakovas neginčijo faktų, kad UAB „Vilprojektas“ atliko projektavimo darbus, o apeliantas už juos atsiskaitė, teismas neturėjo jokio pagrindo abejoti šių aplinkybių tikrumu.

50Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais nesutinka ir pažymi, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; kt.).

51Iš byloje esančio ieškovo 2010 m. gruodžio 20 d. rašto matyti, jog apie papildomus projektavimo darbus atsakovas buvo informuotas tik juos atlikus (t. 4, b. l. 15). Tuo tarpu, įrodymų, patvirtinančių kreipimąsi į atsakovą dėl projekto sprendinių, susijusių su dviračių tako išilginiais ir skersiniais profiliais, apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė. Todėl nepagrįsti apelianto argumentai, jog atsakovas neištaisė dokumentacijos trūkumų, po to, kai apeliantas apie juos sužinojo.

52CK 6.684 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad rangovas, statybos metu padaręs išvadą, kad reikalingi normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti darbai, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus ir atitinkamai padidinti sutarties kainą, privalo apie tai pranešti užsakovui. Jeigu rangovas negauna užsakovo atsakymo į savo pranešimą per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu terminas sutartyje nenustatytas, – per protingą terminą, tai rangovas turi teisę sustabdyti tų darbų atlikimą. Šiuo atveju nuostolius dėl darbų atlikimo sustabdymo turi atlyginti užsakovas, išskyrus atvejus, kai jis įrodo, kad papildomus darbus atlikti nebuvo būtina. Be to, rangovas, neįvykdęs 6.684 straipsnio 4 dalyje nustatytos pareigos, netenka teisės reikalauti iš užsakovo apmokėti atliktų papildomų darbų vertę ir atlyginti dėl to turėtus nuostolius, jeigu neįrodo, kad jo neatidėliotini veiksmai atitiko užsakovo interesus, o dėl statybos darbų sustabdymo statybos objektas būtų žuvęs ar buvęs sugadintas (CK 6.684 str. 5 d.).

53Nagrinėjamu atveju byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog šalys buvo susitarusios dėl papildomų projektavimo darbų ir jų apmokėjimo bei, kad šiuo pagrindu papildomus projektavimo darbus už papildomą mokestį būtų leista atlikti UAB „Vilprojektas“, taip pat ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių šalių susitarimą dėl papildomų darbų kainos. Be to, pats apeliantas patvirtino, jos savo iniciatyva kreipėsi į UAB „Vilprojektas“ dėl projektinės dokumentacijos ištaisymo (t. 4, b. l. 108). Bylos duomenys patvirtina, kad projektavimo darbus galėjo atlikti projektavimo darbus atlikęs trečiasis asmuo UAB „Aketonas“. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog apelianto reikalavimas priteisti iš atsakovo papildomas projektavimo išlaidas yra nepagrįstas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jį atmetė.

54Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

55Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

56Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

57Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

58Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai jas kvalifikavo, nepažeidė proceso teisės normų dėl įrodymų vertinimo taisyklių ir tinkamai jas taikė, tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, nenukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos teismų praktikos, todėl atmesdamas ieškinį priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.).

59Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

60Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

61Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

62Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantui UAB „Akordas 1“ nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

63Trečiasis asmuo UAB „Aketonas“ taip pat prašo priteisti jam iš apelianto patirtas bylinėjimosi išlaidas bei pateikė šias išlaidas ir jų dydį pagrindžiančius įrodymus (t. 5, b. l. 138-142). Pateikti dokumentai (2013 m. spalio 30 d. PVM sąskaita faktūra serija TL Nr. 60, teisinių paslaugų ataskaita Nr. TL60, 2013 m. lapkričio 26 d. sąskaitos išrašas) pagrindžia trečiojo asmens patirtų 2420 Lt bylinėjimosi išlaidų dydį, todėl yra priteistinos iš apelianto CPK 98 straipsnio 1 dalies pagrindu.

64Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

65Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

66Priteisti iš ieškovo UAB „Akordas 1“, į. k. 120546940, trečiajam asmeniui UAB „Aketonas“, į. k. 300534733, 2420 Lt (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Akordas 1“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš... 5. Ieškovas nurodė, kad remiantis atsakovo 2009 m. rugsėjo 11 d. paskelbto... 6. Atsakovas Zarasų rajono savivaldybės administracija su pareikštu ieškiniu... 7. Trečiasis asmuo UAB „Aketonas“ su pareikštu ieškiniu nesutiko. Nurodė,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 10. Teismas nurodė, kad ieškovas, būdamas savo srities profesionalu, privalėjo... 11. Papildomus žemės darbus teismas kvalifikavo kaip darbus, kurių nebuvo galima... 12. Teismas pažymėjo, kad ieškovas savavališkas atlikęs darbus, dėl kurių... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Akordas 1“ prašo panaikinti Vilniaus... 15. 1. Dėl atsakovo pareigos apmokėti už apelianto atliktus papildomus žemės... 16. 1.1. Teismo išvada, kad apeliantas neįrodė CK 6.684 straipsnio 5 dalyje... 17. 1.2. Apie poreikį atlikti papildomus darbus apeliantas atsakovą informavo... 18. 1.3. Priešingai nei nurodė teismas, VPĮ nuostatos nedraudžia atsakovui... 19. 2. Dėl atsakovo pareigos apmokėti už UAB „Vilprojektas“ parengtą... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Zarasų rajono savivaldybės... 21. 1. Sutarties 3.1., 4.1.-4.2. punktai implikuoja, kad šalys susitarė, jog dėl... 22. 2. Teismo nustatytos aplinkybės, kad apeliantas negavo leidimo iš atsakovo... 23. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Aketonas“ prašo... 24. 1. Poreikis atlikti papildomus žemės darbus apeliantui turėjo būti ir buvo... 25. 2. Teismas pagrįstai konstatavo, kad apeliantas privalėjo sulaukti atsakovo... 26. 3. Apeliantas privalėjo pats įvertinti Konkurso dokumentus arba pavesti tą... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 9 d.... 29. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 30. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 31. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 32. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 33. Bylos medžiaga patvirtina, kad šalys 2009 m. gruodžio 3 d. sudarė statybos... 34. Byloje taip pat nustatyta, kad šalys 2011 m. rugpjūčio 9 d. sudarė statybos... 35. Trečiojo asmens UAB „Aketonas“ rengtame „Zaraso ežero pakrantės dalies... 36. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl to, kokia apimtimi apeliantas, įvykdęs... 37. Dėl atsakovo Zarasų rajono savivaldybės administracijos pareigos sumokėti... 38. Nagrinėjamu atveju šalys sutarties 3.3 punktu susitarė, jeigu, siekiant... 39. Apeliantas apeliaciniame skunde teigia, jog papildomų žemės darbų atlikimas... 40. Nagrinėjamu atveju sutartis sudaryta viešojo pirkimo būdu, kurios... 41. Vadovaujantis VPĮ 92 straipsnio 7 dalies 1 punktu, neskelbiant apie pirkimą... 42. Kaip minėta, bendra sutarties kaina buvo 2 166 239,83 Lt, įskaitant užsakovo... 43. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog sutarties 4.1 punktu šalys susitarė,... 44. Byloje surinktais įrodymais teisėjų kolegija nustatė, kad tai, jog darbams... 45. Priešingai, byloje esantys įrodymai patvirtina, kad apeliantas vykdė žemės... 46. Teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstais apelianto argumentus, jog... 47. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CK 6.1 straipsnį prievolė – tai... 48. Dėl atsakovo pareigos apmokėti už UAB „Vilprojektas“ parengtą techninį... 49. Apeliantas teigia, jog, nors apeliantas apie konkurso projektinės... 50. Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais nesutinka ir pažymi, kad... 51. Iš byloje esančio ieškovo 2010 m. gruodžio 20 d. rašto matyti, jog apie... 52. CK 6.684 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad rangovas, statybos metu padaręs... 53. Nagrinėjamu atveju byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog šalys buvo... 54. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 55. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 56. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 57. Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 58. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 59. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 60. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 61. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 62. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 63. Trečiasis asmuo UAB „Aketonas“ taip pat prašo priteisti jam iš apelianto... 64. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 65. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimą palikti... 66. Priteisti iš ieškovo UAB „Akordas 1“, į. k. 120546940, trečiajam...