Byla 1-2681-957/2020

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus Kursevičius, sekretoriaujant Kristinai Juodelytei, vertėjaujant Ipolitui Lėkai, dalyvaujant prokurorui Linui Silevičiui, kaltinamajam A. B. C. G. (A. B. C. G.), jo gynėjui advokatui Mariui Barisevičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio ir pagreitinto proceso bei sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. B. C. G., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), ( - ) pilietis, gyvenantis ( - ), Lietuvoje gyvena viešbutyje, nevedęs, bedarbis, baigęs 8 klases, neteistas, kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 300 straipsnio 1 dalyje, padarymu.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Teismo nustatytos bylos aplinkybės 1.

6A. B. C. G., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, iš nenustatyto asmens, įgijo žinomai netikrą suklastotą dokumentą – UAB „( - )“ 2020 m. rugsėjo 1 d. darbo sutartį Nr. 337, kurią laikė ir panaudojo pateikdamas 2020 m. rugsėjo 24 d. apie 13.40 val. AB „( - )“ padalinyje, esančiame adresu ( - ), banko klientų aptarnavimo vadybininkei, siekdamas savo vardu atidaryti AB „( - )“ banko sąskaitą, t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje.

7II.

8Byloje ištirti įrodymai ir jų vertinimas 2.

9Kaltinamasis A. B. C. G. teismo posėdžio metu savo kaltę visiškai pripažino ir parodė, kad į Lietuvą atvažiavo maždaug prieš savaitę ir turėjo tvirtą ketinimą įsidarbinti čia. Apsistojo viešbutyje, porą dienų pasivaikščiojo po miestą ir pradėjo ieškoti darbo. Vieną vakarą, būdamas klube kalbėjo su draugu apie darbą, kaip greičiau susirasti darbą, kokio atlyginimo tikėtis. Šalia staliuko sėdėjo dar vienas žmogus vardu K., kuris pastebėjo, kad jie yra ( - ) ir pradėjo su juo šnekėti apie darbą. Paklausus, ką turėtų padaryti, kad gautų darbą, minėtas asmuo pasakė, kad reikalinga asmens tapatybės kortelė ir darbo sutartis. Asmuo pasisiūlė padėti, todėl jis davė jam savo duomenis ir išėjo iš klubo. Po kelių valandų minėtas asmuo grįžo su popieriais ir nurodė, kad tai yra darbo sutartis, tačiau jo neįdarbino. Kaltinamojo teigimu, nesuprato, kad nebus priimtas į darbą. Tas asmuo sakė, kad jam reikalingi tokie dokumentai, kad galėtų atsidaryti sąskaitą banke. Ta darbo sutartis buvo reikalinga, kad įsidarbintų, tačiau pirmiausia reikėjo atsidaryti sąskaitą. Asmuo, padavęs sutartį, apie darbą nieko nepasakė. Darbo sutartis buvo skirta tik banko sąskaitai atsidaryti. Rugsėjo 24 d., o galbūt po dviejų dienų, nuėję į banką pateikė dokumentą ir paprašė, kad atidarytų sąskaitą. Jie su draugu pasiliko banke, o pareigūnė paskambino 112. Pasak kaltinamojo, tik po to susivokė, kad tas dokumentas yra netikras. Pradžioje nesuprato, kad kažkas negerai, bet po to įtarinėjo, kad kažkas su pateiktu dokumentu netvarkoj. Jei būtų neradęs darbo, sąskaita būtų buvus nereikalinga. Anot kaltinamojo, turėtų galimybę sumokėti baudą, turi šiek tiek pinigų, o jei prireiktų, paprašytų brolio paskolinti. Labai gaila, kad taip pasielgė. 3.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 273 straipsniu, byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, todėl kiti bylos įrodymai, teismo posėdyje kaltinamajam ir kitiems proceso dalyviams pareiškus, kad jie susipažinę su bylos medžiaga ir nepageidauja, kad tai teisme būtų tiriama ir skelbiama, išvardinti BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka. 4.

11Liudytoja G. G. apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba banke „( - )“ klientų konsultante-eksperte. 2020 m. rugsėjo 24 d. į banką atėjo du vyrai, iš kurių vienas – A. B. C. G. pateikė savo ( - ) piliečio asmens tapatybės kortelę. Šis asmuo angliškai kalbėjo prastai. Taip pat kartu su juo atėjo, kaip suprato, jo pažįstamas, kuris angliškai kalbėjo gerai, kadangi daugiausia ir atsakinėjo į klausimus, nors klausimus ji uždavinėjo būtent A. B. C. G.. Šis vizitas banke buvo užregistruotas per internetinę bankininkystę, kas konkrečiai registravo šį asmenį vizitui, ji nemato sistemoje. Bendraujant su A. B. C. G., užduodant jam elementarius klausimus, tokius kaip „name“, jis juos suprasdavo ir į juos atsakydavo, tačiau užduodant sudėtingesnius klausimus, už jį atsakydavo kartu su juo atėjęs pažįstamas. Pastarasis asmuo paaiškino, jog A. B. C. G. nori banke atsidaryti sąskaitą, kadangi jis dirba Lietuvoje ir padėjo ant stalo darbo sutartį, tačiau kuris iš jų ant stalo padėjo darbo sutartį jį nematė, kadangi sėdėjo už kompiuterio. Taip pat paaiškino, jog jam reikalinga banko kortelė ir prašė jos jokiu būdu nesiųsti jų nurodytu kontaktiniu adresu Lietuvoje – ( - ). Paklausus, kurioje šalyje jie gyvena, kartu su A. B. C. G. buvęs vyras paaiškino, jog A. B. C. G. reziduoja Lietuvoje, Rumunijoje jis jau negyvena. Darbo sutartis Nr. 337, kurią A. B. C. G. pateikė kaip teisinį pagrindą, įrodantį sąsają su Lietuva, buvo sudaryta tarp UAB „( - )“ atstovo R. B. ir paties A. B. C. G., ant sutarties buvo abiejų šalių parašai. Tada ji per banko vidinę sistemą patikrino ir sulygino ant pateiktos darbo sutarties esantį R. B. parašą su banko vidinėje sistemoje esančia parašų pavyzdžių kortele ir pastebėjo, jog parašai neatitinka. Įtarusi, jog pateikta darbo sutartis galimai yra suklastota, kreipėsi į kolegę I. B., kuri, telefonu susiskambinusi su pačia UAB „( - )“ generaline direktore R. B., gavo atsakymą, jog toks pilietis kaip A. B. C. G. niekada įmonėje nedirbo, nedirba ir darbo sutartis su šiuo asmeniu niekada sudaryta nebuvo. Apie įvykį buvo informuota 112, o A. B. C. G. banke sąskaita nebuvo atidaryta, kadangi jis nesugebėjo įrodyti savo sąsajos su Lietuva. Dar nori patikslinti, jog su A. B. C. G. buvęs vyras labai aktyviai domėjosi, ar dar šiandien A. B. C. G. galės įnešti į banko sąskaitą grynuosius pinigus (b. l. 16-17). 5.

12Liudytojas M. M. P. (M. M. P.) apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad yra ( - ) pilietis ir į Lietuvą atvyko maždaug prieš savaitę, kadangi planavo su šeima apsigyventi čia, ieškojo darbo. Kartu su juo atvyko draugas B. G., kurį pažįsta apie 1,5 mėnesio, susipažino Rumunijoje. Draugas taip pat norėjo kažkur įsidarbinti, jie ieškojo darbų atskirose srityse. 2020 m. rugsėjo 24 d. B. G. paprašė nueiti kartu su juo į banką, kad jis jam pabūtų vertėju, nes norėjo atidaryti banko sąskaitą. B. G. nemoka anglų kalbos, o jis moka gerai. Apie 13.40 val. buvo banke, esančiame ( - ), prie langelio nuėjo kartu su B. G.. Jis (M. M. P.) kalbėjo, jokių dokumentų banko darbuotojai nepateikė, paaiškino, ko B. G. nori ir tik padėjo jam susikalbėti su darbuotoja. Apie tai, kad B. G. padavė banko darbuotojai galimai suklastotą darbo sutartį neįtarė, dokumentą matė, tačiau nežinojo, kad jis suklastotas ir iš kur jis gavo. Tuomet atvažiavo policijos pareigūnai ir juos išvežė į policijos komisariatą (b. l. 82-83). 6.

13Iš policijos įvykių registro išrašo matyti, jog 2020 m. rugsėjo 24 d. apie 13.45 val. Bendrajame pagalbos centre buvo gautas pranešėjos, „( - )“ banko konsultacinio skyriaus darbuotojos pavarde B. pranešimas apie tai, kad ( - ), į banką atėjo du vyrai su suklastotais dokumentais (b. l. 5-7). 7.

142020 m. rugsėjo 24 d. klientų konsultantės G. G. rašytiniame pranešime nurodoma, kad 2020 m. rugsėjo 24 d. į AB „( - )“, ( - ) g., atvyko 2 piliečiai, pageidaujantys atidaryti vienam iš jų banko sąskaitą. Atidarant sąskaitą pateikė savo asmens tapatybės kortelę bei darbo sutartį su Lietuvos įmone UAB „( - )“. Susisiekus telefonu su įmonės direktore R. B., gauta informacija, kad toks pilietis – A. B. C. G., įmonėje nedirbo ir nedirba. Įtariama, kad pažyma bei kiti asmens dokumentai yra suklastoti. Kitas pilietis sandoryje atidarant sąskaitą dalyvavo kaip vertėjas, už pirmąjį asmenį atsakinėjo į užduodamus klausimu (b. l. 8). 8.

15Iš 2020 m. rugsėjo 24 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolų matyti, kad G. G. pateikė parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelę ir darbo sutartį Nr. 337 (b. l. 19-20, 22-25). 9.

162020 m. rugsėjo 28 d. daiktų apžiūros protokole nurodoma, kad apžiūrima pateikta darbo sutartis Nr. 337 2020/09/01, ji sudaryta iš trijų lapų, pirmo lapo viršuje užrašytas pavadinimas „( - )“, surašyti įmonės duomenys, darbuotojo duomenys. Pirmo lapo apačioje ir antrame lape surašytos sutarties sąlygos, trečiame lape prie darbdavio atstovo yra įrašas R. B. ir asmens parašas mėlynos spalvos tušinuku, žemiau įrašas – darbuotojas A. B. C. G. ir asmens parašas mėlynu spalvos tušinuku (b. l. 27-30). 10.

17Iš byloje esančio elektroninio laiško matyti, kad 2020 m. rugsėjo 24 d. R. B. nurodo, jog tai ne jų įmonės sutarties blankas, toks darbuotojas nėra įdarbintas jų įmonėje. Taip pat nurodoma, kad sutartis patvirtinta ne jos parašu (b. l. 31). 11.

18Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 1-ojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniosios tyrėjos J. P. 2020 m. rugsėjo 28 d. tarnybiniame pranešime nurodoma, jog 2020 m. rugsėjo 28 d. telefonu buvo bendrauta su UAB „( - )“ generaline direktore R. B.. Pastaroji teigė, kad su asmeniu A. B. C. G., gim. ( - ), darbo sutarties nepasirašinėjo. Toks asmuo niekada į ją nesikreipė dėl įdarbinimo. UAB „( - )“ neįdarbina ( - ) piliečių. Jų įmonės darbo sutarties blankas yra kitoks, jis nėra niekur paskelbtas. Jai parodytoje (banko darbuotojos atsiųstoje) darbo sutartyje panaudotas tik jų įmonės logotipas. Paskutiniame sutarties lape yra ne jos parašas, jų darbo sutartys tvirtinamos įmonės spaudu, o pateiktoje sutartyje spaudo nėra (b. l. 33).

19III.

20Teismo argumentai ir išvados 12.

21BK 300 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už netikro dokumento pagaminimą, tikro dokumento suklastojimą arba žinomai netikro ar žinomai suklastoto dokumento laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą. Kadangi šios veikos objektyvieji požymiai baudžiamajame įstatyme išvardyti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei pakanka, kad asmuo atliktų bent vieną iš BK 300 straipsnio dispozicijoje įvardytų alternatyvių veiksmų. Netikro dokumento panaudojimas – tai neteisėtas netikro ar suklastoto dokumento paleidimas į teisinę apyvartą siekiant įrodyti ar patvirtinti juridinius faktus ar kitas teisinę reikšmę turinčias aplinkybes. Netikro ar suklastoto dokumento panaudojimu laikomas tokio dokumento pateikimas valstybinei institucijai, įmonei, organizacijai, pareigūnui, tarnautojui ar kitiems asmenims. BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra formalioji, todėl jis laikomas baigtu atlikus baudžiamojo įstatymo dispozicijoje išvardintus veiksmus, šiuo konkrečiu atveju – nuo dokumento suklastojimo ir jo panaudojimo momento. Šis nusikaltimas padaromas tik tiesiogine tyčia. 13.

22Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų visumą, konstatuoja, kad kaltinamojo A. B. C. G. kaltė, padarius jam inkriminuotą nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje yra visiškai įrodyta. Tokia išvada darytina byloje surinktus ir teisme ištirtus įrodymus sugretinus, juos palyginus tarpusavyje ir susiejus į vieningą visumą. 14.

23Kaltinamasis A. B. C. G. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino visiškai ir parodė, kad vieną vakarą, būdamas klube kalbėjo su draugu apie darbą. Šalia sėdėjo žmogus vardu K., kuris pastebėjo, kad jie yra ( - ) ir pradėjo su juo šnekėti apie darbą, pasisiūlė padėti, todėl davė jam savo duomenis. Po kelių valandų K. sugrįžo su popieriais ir nurodė, kad tai yra darbo sutartis, kad jam reikalingi tokie dokumentai, jog galėtų atsidaryti sąskaitą banke, tačiau apie darbą nieko nesakė. Kaltinamojo teigimu, nesuprato, kad nebus priimtas į darbą. Rugsėjo 24 d., o galbūt po dviejų dienų, nuėję į banką pateikė dokumentą ir paprašė, kad atidarytų sąskaitą. Jie su draugu pasiliko banke, o pareigūnė paskambino 112. Pasak kaltinamojo, tik po to susivokė, kad tas dokumentas yra netikras. Pradžioje nesuprato, kad kažkas negerai, bet po to įtarinėjo, kad kažkas su pateiktu dokumentu netvarkoj. 15.

24Teismo vertinimu, tokie kaltinamojo A. B. C. G. parodymai esminėse detalėse yra pakankamai nuoseklūs, jie atitinka jo ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų turinį, be to, juos patvirtina ir kitų byloje surinktų ir teisme BPK 291 straipsnyje nustatyta tvarka, atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, ištirtų įrodymų visuma. 16.

25Antai, ir ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas M. M. P., kuris buvo atvykęs į banką su kaltinamuoju, parodė panašias aplinkybes apie tai, kad su draugu norėjo kažkur įsidarbinti. 2020 m. rugsėjo 24 d. draugas A. B. C. G. paprašė nueiti kartu su juo į banką, kad jis jam pabūtų vertėju, nes norėjo atidaryti banko sąskaitą. Apie tai, kad A. B. C. G. padavė banko darbuotojai galimai suklastotą darbo sutartį neįtarė, dokumentą matė, tačiau nežinojo, kad jis suklastotas ir iš kur jis gavo (b. l. 82-83). Teismas iš esmės tokiais minėtų asmenų duotais parodymais remiasi tik tiek, kiek jie atitinka kitų byloje esančių įrodymų turinį. Kita vertus, teismo vertinimu, byloje yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių kaltinamojo kaltę, padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. 17.

26Tuo tarpu iš liudytojos G. G. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad 2020 m. rugsėjo 24 d. į banką atėjo du vyrai, iš kurių vienas – A. B. C. G. pateikė savo asmens tapatybės kortelę. Su juo kartu atėjęs jo pažįstamas daugiausiai vertėjavo ir paaiškino, jog A. B. C. G. nori banke atsidaryti sąskaitą, kadangi dirba Lietuvoje ir padėjo ant stalo darbo sutartį, tačiau kuris iš jų padėjo sutartį, jį nematė. Taip pat vyriškis paaiškino, jog A. B. C. G. reziduoja Lietuvoje, Rumunijoje jau negyvena. Darbo sutartis, kurią A. B. C. G. pateikė kaip teisinį pagrindą, įrodantį sąsają su Lietuva, buvo sudaryta tarp UAB „( - )“ atstovo R. B. ir paties A. B. C. G., ant sutarties buvo abiejų šalių parašai. Patikrinusi per banko vidinę sistemą ir sulyginusi ant pateiktos darbo sutarties esantį R. B. parašą su banko vidinėje sistemoje esančia parašų pavyzdžių kortele pastebėjo, jog parašai neatitinka (b. l. 16-17). Analogiškos aplinkybės išdėstytos ir jos rašytiniame paaiškinime (b. l. 8). Pirmiau minėtus liudytojos parodymus patvirtina policijos įvykio registro išrašas, iš kurio matyti, jog išties, 2020 m. rugsėjo 24 d. apie 13.45 val. Bendrajame pagalbos centre buvo gautas pranešėjos, banko konsultacinio skyriaus darbuotojos pranešimas apie tai, kad ( - ), į banką atėjo du vyrai su suklastotais dokumentais (b. l. 5-7). Be to, pirmiau nurodytas aplinkybes detalizuoja ir byloje esantys savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolai, iš kurių turinio matyti, kad G. G. pateikė parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelę ir darbo sutartį Nr. 337 (b. l. 19-20, 22-25), kurie buvo apžiūrėti ir nustatyta, jog darbo sutartis sudaryta iš trijų lapų, pirmo lapo viršuje užrašytas pavadinimas, surašyti įmonės, darbuotojo duomenys. Pirmo lapo apačioje ir antrame lape surašytos sutarties sąlygos, trečiame lape prie darbdavio atstovo yra įrašas R. B. ir asmens parašas mėlynos spalvos tušinuku, žemiau įrašas – darbuotojas A. B. C. G. ir asmens parašas mėlynu spalvos tušinuku (b. l. 27-30). Net ir sugretinus darbo sutartyje ir parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje esančius R. B. parašus, vizualiai matyti, kad parašai akivaizdžiai skiriasi. Šią išvadą sustiprina BPK 20 straipsnio 3 ir 5 dalių prasme ir vyresniosios tyrėjos J. P. tarnybiniame pranešime nurodomos aplinkybės, jog 2020 m. rugsėjo 28 d. telefonu buvo bendrauta su UAB „( - )“ generaline direktore R. B.. Pastaroji teigė, kad su asmeniu A. B. C. G., gim. ( - ), darbo sutarties nepasirašinėjo. Toks asmuo niekada į ją nesikreipė dėl įdarbinimo. UAB „( - )“ neįdarbina ( - ) piliečių. Jų įmonės darbo sutarties blankas yra kitoks, jis nėra niekur paskelbtas. Jai parodytoje (banko darbuotojos atsiųstoje) darbo sutartyje panaudotas tik jų įmonės logotipas. Paskutiniame sutarties lape yra ne jos parašas, jų darbo sutartys tvirtinamos įmonės spaudu, o pateiktoje sutartyje spaudo nėra (b. l. 33). Tokios aplinkybės nurodytos ir byloje esančiame R. B. rašytame elektroniniame laiške (b. l. 31). Minėti įrodymai patvirtina esmines kaltinimo aplinkybes, vieni kitus papildo ir detalizuoja. 18.

27Kvalifikuojant veiką pagal BK 300 straipsnio 1 dalį dėl netikro dokumento pagaminimo, tikro dokumento suklastojimo ar disponavimo žinomai netikru ar žinomai suklastotu tikru dokumentu, būtina nustatyti ir būtinąjį subjektyviosios pusės požymį – tiesioginę kaltininko tyčią, t. y. kad jis suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, supranta, kad pagamina netikrą dokumentą, suklastoja tikrą dokumentą ar disponuoja žinomai netikru ar žinomai suklastotu tikru dokumentu, o tai gali sukelti teisines pasekmes, ir nori taip veikti. Pažymėtina, kad apie asmens nusikalstamos veikos subjektyviuosius požymius sprendžiama ne tik iš jo paties parodymų, bet ir iš jo atliktų veiksmų. Nustatant kaltės formą, būtina išsiaiškinti ne tik paties įvykio aplinkybes, bet ir visas kitas bylos aplinkybes, kurios turėjo reikšmės formuojantis atitinkamam kaltinamojo elgesiui, veiksnius, lėmusius ar reikšmingai paveikusius kaltinamojo valinius sprendimus. Kaltės forma, rūšis, jos turinys – subjektyvieji (vidiniai psichiniai) nusikalstamos veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi tiriant, įvertinant ir išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, situaciją, kuriai esant šie veiksmai buvo padaryti, ir pan. Taigi apie kaltę – psichinį kaltininko santykį su veika bei jos padariniais – gali būti sprendžiama ir pagal kaltininko elgesį (kasacinės nutartys Nr. 2K-501/2012, 2K-P-1/2014, 2K-202/2014, 2K-7-27-746/2015, 2K-287-697/2017). Nors apklausiamas teismo posėdžio metu kaltinamasis nurodė, jog tik po to, kai pateikė sutartį ir darbuotoja pranešė policijai, suvokė, kad sutartis netikra, vis tik nagrinėjamu atveju matyti, kad jau prieš tai kaltinamasis iš nenustatyto asmens gavęs sutartį aiškiai žinojo, kad toje įmonėje nėra įdarbintas. Paties kaltinamojo teigimu, asmuo, padavęs sutartį apie darbą nieko nesakė. Taigi kaltinamasis atėjo į banką jau žinodamas, kad toje įmonėje nedirba ir pateikęs tokią sutartį nurodo melagingas sąsajas su Lietuva, jog atsidarytų banko sąskaitą. Šios aplinkybės atskleidžia, kad A. B. C. G. suvokė, jog pateikia suklastotą sutartį ir norėjo, kad tai sukeltų teisines pasekmes – banke būtų atidaryta sąskaita. Aptarti A. B. C. G. veiksmai rodo, kad jis veikė tiesiogine tyčia – suprato savo veiksmų neteisėtumą ir norėjo taip veikti. 19.

28Teismas, įvertinęs pirmiau išdėstytus įrodymus, konstatuoja, kad jų pakanka išvadai, jog kaltinamasis A. B. C. G., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, iš nenustatyto asmens, įgijo žinomai netikrą suklastotą dokumentą – UAB „( - )“ 2020 m. rugsėjo 1 d. darbo sutartį Nr. 337, kurią laikė ir panaudojo pateikdamas 2020 m. rugsėjo 24 d. apie 13.40 val. AB „( - )“ padalinyje, esančiame adresu ( - ), banko klientų aptarnavimo vadybininkei, siekdamas savo vardu atidaryti AB „( - )“ banko sąskaitą. 20.

29Pagal teismo nustatytas tokias faktines bylos aplinkybes, taip pat, įvertinus tai, kad kaltinamojo veika neturi kvalifikuojančių požymių, darytina išvada, jog veika kvalifikuotina kaip nusikaltimas, numatytas BK 300 straipsnio 1 dalyje.

30IV.

31Dėl skirtinos bausmės 21.

32Nors baigiamųjų kalbų metu gynėjas prašė skiriant bausmę taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir skirti švelnesnę bausmę, negu numato įstatymas, kadangi veika pasekmių nesukėlė. Visgi šiuo atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios sudaro teisinį pagrindą kaltinamajam taikyti minėtas nuostatas. Teismas šiame kontekste pažymi, kad nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio, sudėtis yra formali ir padarinių atsiradimas nėra būtinas šios veikos požymis. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už disponavimą netikru ar suklastotu dokumentu nustatė ne tiek dėl pačios veikos pavojingumo, kiek dėl žalingų padarinių, dėl veikos padarymo galinčių atsirasti tokį dokumentą panaudojus apyvartoje. Baudžiamajai atsakomybei taikyti reikalingą pavojingumo laipsnį dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu gali pasiekti tais atvejais, kai šiomis veikomis daroma įtaka teisiniams santykiams, tuose teisiniuose santykiuose dalyvaujančių asmenų teisėms ir pareigoms (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-175-303/2015, 2K-515-976/2015 ir kt.). 22.

33Pažymėtina, kad teismas, skirdamas bausmę A. B. C. G., vadovaujasi BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalių ir 61 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis. BK 300 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos alternatyvios bausmės – bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų. Pirmiausia teismas parinkdamas skirtinos bausmės rūšį ir nustatydamas jos dydį kaltinamajam A. B. C. G. įvertina jo kaltės formą, padaryto nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį bei stadiją – kaltinamasis veikdamas tiesiogine tyčia padarė vieną nesunkų nusikaltimą, veika baigta. Kartu teismas, spręsdamas bausmės rūšies parinkimo ir dydžio nustatymo kaltinamajam klausimą, laikydamasis BK 54 straipsnio 2 dalies 5 punkto reikalavimų, atsižvelgia į jo asmenybę bei jo elgesį iki nusikalstamos veikos padarymo, nusikalstamos veikos darymo metu, po nusikalstamos veikos padarymo. Pirmiausia pažymėtina, kad kaltinamasis A. B. C. G., jo paties teigimu, iki šios nusikalstamos veikos padarymo praeityje nebuvo teistas, administracine tvarka nebaustas, iš įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų išrašo matyti, kad jo atžvilgiu Lietuvos Respublikoje nėra pradėta jokių ikiteisminių tyrimų (b. l. 93). Be to, teismas įvertina ir kaltinamojo asmenybę – yra ( - ) metų, nevedęs, nedirbantis. Teismas nustato A. B. C. G. atsakomybę lengvinančią aplinkybę – prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), tuo tarpu jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Teismo vertinimu, kaltinamojo elgesys tiek iki, tiek po nusikalstamos veikos padarymo nebuvo netinkamas, todėl jo veika pripažintina greičiau atsitiktinio pobūdžio. Taigi, iš esmės kaltinamasis nėra neigiama asmenybė, jo antivisuomeninės nuostatos nėra susiformavusios ir įsišaknijusios. Teismas šiuo metu negali daryti kategoriškos išvados apie jo aiškų polinkį nusikalsti. Pirmiau aptartos aplinkybės rodo, jog BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti A. B. C. G. paskyrus švelniausią bausmės rūšį – baudą, šios bausmės dydį nustatant artimą šio straipsnio sankcijoje numatytam bausmės minimumui. Teismo vertinimu, pagal A. B. C. G. asmenybę ir jo padarytą nusikaltimą apibūdinančias aplinkybes būtent tokia bausmė atitiks teisingumo, proporcingumo ir protingumo kriterijus ir nebus akivaizdžiai per griežta. 23.

34Kadangi kaltinamasis dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo kaltu prisipažino visiškai, byla išnagrinėta pagreitinto proceso tvarka, atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą, todėl taikytinos BK 641 straipsnio nuostatos ir kaltinamajam skirtina bausmė mažintina vienu trečdaliu. 24.

35A. B. C. G. BPK 140 straipsnyje nustatyta tvarka buvo laikinai sulaikytas laikotarpiu nuo 2020 m. rugsėjo 24 d., 14.30 val. iki 2020 m. rugsėjo 25 d., 16.02 val. (b. l. 61, 64). Vadovaujantis BK 66 straipsniu, A. B. C. G. laikinajame sulaikyme išbūtas laikas, t. y. dvi dienos, kadangi sulaikymo laikas viršijo vieną parą, įskaitytinas į bausmę, vieną laikinajame sulaikyme išbūtą dieną prilyginant dviejų MGL dydžio baudai. 25.

36Ikiteisminio tyrimo metu 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimais jam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumento, t. y. asmens tapatybės kortelės Nr. ( - ), paėmimas (b. l. 71, 73), paliktinos galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o nuosprendžiui įsiteisėjus – naikintinos ir dokumentas, t. y. asmens tapatybės kortelė, grąžintina A. B. C. G.. 26.

37Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktu, daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – darbo sutartį Nr. 337 ir parašų, antspaudo pavyzdžių kortelę, palikti saugoti baudžiamojoje byloje, kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiagą.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi, 304 straipsniu, 305 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, 432 straipsniu,

Nutarė

39A. B. C. G. (A. B. C. G.) pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam 51 MGL (2 550 Eur) dydžio baudą.

40Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti 34 MGL (1 700 Eur) dydžio baudą.

41Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaityti laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2020 m. rugsėjo 24 d., 14.30 val. iki 2020 m. rugsėjo 25 d., 16.02 val., dvi laikinajame sulaikyme išbūtas dienas prilyginant 4 MGL dydžio baudai, ir laikyti A. B. C. G. nubaustu galutine 30 MGL (1 500 Eur) dydžio bauda.

42Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumento, t. y. asmens tapatybės kortelės Nr. ( - ), paėmimą, palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, o nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti ir dokumentą, t. y. asmens tapatybės kortelę, grąžinti A. B. C. G.. Jeigu bauda būtų sumokėta iki nuosprendžio įsiteisėjimo, dokumentą grąžinti pateikus įrodymus apie baudos sumokėjimą.

43Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 3 punktu, daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – darbo sutartį Nr. 337 ir parašų, antspaudo pavyzdžių kortelę, palikti saugoti baudžiamojoje byloje, kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiagą.

44Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

45Išaiškinti A. B. C. G., kad:

461.

47Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 2 dalimi, baudos bausmė savanoriškai įvykdoma per dviejų mėnesių laikotarpį po nuosprendžio įsiteisėjimo sumokant ją į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (pasirinktinai: LT74 4010 0510 0132 4763, esančią banke Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB „SEB bankas“, LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“ AB, LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, ar LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas), nurodant įmokos kodą 6801.

482. Laiku nesumokėjus paskirtos baudos, ši bausmė pagal teismo išduotą vykdomąjį raštą vykdoma priverstinai. Baudos bausmę priverstinai vykdo antstolis, kurio veiklos teritorijoje yra nuteistojo gyvenamoji, darbo ar turto buvimo arba kitos bausmės atlikimo vieta. Priverstinio įvykdymo atveju antstolio išieškoma suma gali būti didesnė dėl antstolio apskaičiuojamų išlaidų vykdymo procese.

493. Jeigu nuteistasis neturi lėšų baudai sumokėti, antstolio teikimu ir nuteistojo sutikimu teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 47 straipsniu, baudą gali pakeisti viešaisiais darbais. Jeigu nuteistasis vengia savo noru sumokėti baudą ir nėra galimybių ją išieškoti priverstinai, teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 47 straipsniu, antstolio teikimu baudą gali pakeisti laisvės apribojimu. Keisdamas baudą laisvės apribojimu, teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 ir 65 straipsniuose nustatytomis taisyklėmis.

50Išaiškinti nagrinėjimo teisme dalyviams, kad byla apeliacine tvarka nagrinėjama tik esant apeliacinių skundų, paduotų nustatyta tvarka ir terminais. Apeliacinės instancijos teismas bylas nagrinėja žodinio proceso tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3251 straipsnyje nurodytus atvejus, kai byla apeliacine tvarka nagrinėjama rašytinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teisme byla negali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai: 1) apeliacinis skundas paduotas nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį bloginančiais pagrindais; apeliacinis skundas paduotas dėl nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitikimo bylos aplinkybių arba dėl nuosprendžio panaikinimo ir naujo nuosprendžio priėmimo arba tuo pagrindu, kad nuteistajam turėjo būti taikomos priverčiamosios medicinos prievartos priemonės; 2) proceso dalyvis prašo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka; 3) byloje būtina atlikti įrodymų tyrimą arba išklausyti žodinius proceso dalyvių paaiškinimus. Apeliaciniame skunde turi būti motyvuoti apelianto prašymai dėl bylos nagrinėjimo žodinio ar rašytinio proceso tvarkos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus... 2. viešame teismo posėdyje žodinio ir pagreitinto proceso bei sutrumpinto... 3. Teismas... 4. I.... 5. Teismo nustatytos bylos aplinkybės 1.... 6. A. B. C. G., ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, iš... 7. II.... 8. Byloje ištirti įrodymai ir jų vertinimas 2.... 9. Kaltinamasis A. B. C. G. teismo posėdžio metu savo kaltę visiškai... 10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir... 11. Liudytoja G. G. apklausiama ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad dirba banke... 12. Liudytojas M. M. P. (M. M. P.) apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu parodė,... 13. Iš policijos įvykių registro išrašo matyti, jog 2020 m. rugsėjo 24 d.... 14. 2020 m. rugsėjo 24 d. klientų konsultantės G. G. rašytiniame pranešime... 15. Iš 2020 m. rugsėjo 24 d. savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo... 16. 2020 m. rugsėjo 28 d. daiktų apžiūros protokole nurodoma, kad apžiūrima... 17. Iš byloje esančio elektroninio laiško matyti, kad 2020 m. rugsėjo 24 d. R.... 18. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 1-ojo... 19. III.... 20. Teismo argumentai ir išvados 12.... 21. BK 300 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už netikro... 22. Teismas, įvertinęs byloje surinktų ir teismo posėdyje ištirtų įrodymų... 23. Kaltinamasis A. B. C. G. apklausiamas teisiamojo posėdžio metu savo kaltę... 24. Teismo vertinimu, tokie kaltinamojo A. B. C. G. parodymai esminėse detalėse... 25. Antai, ir ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas M. M. P., kuris buvo... 26. Tuo tarpu iš liudytojos G. G. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų... 27. Kvalifikuojant veiką pagal BK 300 straipsnio 1 dalį dėl netikro dokumento... 28. Teismas, įvertinęs pirmiau išdėstytus įrodymus, konstatuoja, kad jų... 29. Pagal teismo nustatytas tokias faktines bylos aplinkybes, taip pat, įvertinus... 30. IV.... 31. Dėl skirtinos bausmės 21.... 32. Nors baigiamųjų kalbų metu gynėjas prašė skiriant bausmę taikyti BK 54... 33. Pažymėtina, kad teismas, skirdamas bausmę A. B. C. G., vadovaujasi BK 54... 34. Kadangi kaltinamasis dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo kaltu... 35. A. B. C. G. BPK 140 straipsnyje nustatyta tvarka buvo laikinai sulaikytas... 36. Ikiteisminio tyrimo metu 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimais jam paskirtos... 37. Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktu, daiktus, turinčius... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 39. A. B. C. G. (A. B. C. G.) pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką,... 40. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu šią... 41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu, į... 42. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumento,... 43. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1... 44. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti... 45. Išaiškinti A. B. C. G., kad:... 46. 1.... 47. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 2... 48. 2. Laiku nesumokėjus paskirtos baudos, ši bausmė pagal teismo išduotą... 49. 3. Jeigu nuteistasis neturi lėšų baudai sumokėti, antstolio teikimu ir... 50. Išaiškinti nagrinėjimo teisme dalyviams, kad byla apeliacine tvarka...