Byla 2S-782-520/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Danutė Kutrienė, Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Amber Promotions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. sausio 25 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovės L. G. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje dėl 1638,75 Lt priteisimo pagal ieškovės L. G. ieškinį atsakovui UAB „Amber Promotions“,

Nustatė

2Ieškovė L. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė jai iš atsakovo UAB „Amber Promotions“ priteisti 1638,75 Lt nepagrįstai gautą sumą. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštuoti atsakovo UAB „Amber Promotions“ 1638,75 Lt pinigines lėšas, esančias banko sąskaitoje, ar kitą tokios vertės atsakovo turtą. Nurodė, kad 2009-12-09 atsakovo organizuoto pristatymo metu ji ir jos sutuoktinis S. G. sudarė dvi paslaugų teikimo sutartis, pagal kurias atsakovas įsipareigojo apgyvendinti ir teikti atitinkamą aptarnavimą sutartyse nurodytu laikotarpiu liukso klasės viešbučiuose Regency Resort, esančiuose Tenerifės saloje, Ispanijoje, o ji iš karto sumokėjo atsakovui teiktinų paslaugų kainą – 3277,50 Lt. Po sutarčių pasirašymo paaiškėjus aplinkybėms, kurias iš anksto žinodama ji nebūtų sudariusi sutarčių, ji kreipėsi į atsakovą prašydama nutraukti sutartis CK 6.357 str. 6 d. pagrindu, tačiau atsakovas, motyvuodamas tuo, jog ji turi sumokėti baudą, atsisakė grąžinti 1638,75 Lt. Kadangi ji pareiškė turtinio pobūdžio reikalavimą, atsakovas vengė gera valia grąžinti visą įsiskolinimą, ji mano, jog pagrindinis atsakovo tikslas yra kaip įmanoma greičiau apgaulės būdu susirinkti pinigus iš vartotojų ir nutraukti veiklą Lietuvoje. Atsakovas vykdo nesąžiningą, agresyvią konkurencinę veiklą, nepateikė jokios papildomos informacijos apie sutartyje nurodytos liukso klasės viešbučius Regency Resorts, esančius Tenerifės saloje, kas kelia pagrindą abejoti viešbučių komplekso patikimumu. Be to, Valstybinis turizmo departamentas spaudos pranešime yra nurodęs, kad atsakovas neturi nei kelionių organizatoriaus, nei kelionių agentūros pažymėjimo, atkreipė vartotojų dėmesį į galimą atsakovo veiklos neteisėtumą ir vartotojų teisių pažeidimą. Šios aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą, nes nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. sausio 25 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, t. y. ieškovės reikalavimams užtikrinti areštavo atsakovui UAB „Amber Promotions“ priklausantį 1638,75 Lt vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias atsakovo atsiskaitomosiose sąskaitose kredito įstaigose, leido iš areštuotų lėšų mokėti įmonės darbuotojams su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, mokesčius valstybei. Teismas, įvertinęs ieškovės prašyme nurodytas aplinkybes, atsižvelgdamas į tai, kad pareikštas turtinio pobūdžio reikalavimas, į tai, kad atsakovo mokumas yra neaiškus, padarė išvadą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti negalimas. Teismas, vadovaudamasis CPK 145 str. 2 d., formuojama teismų praktika, siekdamas užtikrinti juridinio asmens veiklą, sprendė, kad yra tikslinga visų pirma taikyti atsakovui priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą ir tik jo nesant, ar esant nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas.

4Atsakovas UAB „Amber Promotions“ atskiruoju skundu prašo panaikinti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo, kad nutartis neatitinka teismų praktikos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Byloje nėra jokių pagrįstų prielaidų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškovės reikalavimo suma nėra didelė, byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad jis nebus pajėgus vykdyti galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo, vykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomas. Ieškovė nepateikė jokių objektyvių duomenų apie tai, kad jis vengtų ar mažintų galimybes dėl teismo sprendimo vykdymo, o tik reiškia savo nuomonę, kuri neturi jokios teisinės ar įrodomosios reikšmės ir vienareikšmiškai laikytina šmeižtu. Jis sąžiningai vykdo savo veiklą, nepažeidžia sąžiningos komercinės praktikos, pasižymi profesiniu atidumu, protingumu ir teisingumu, jis derinasi prie klientų pageidavimų, vykdo visus savo įsipareigojimus. Ieškovei buvo suteikta išsami informacija prezentacijos metu, ieškovė buvo supažindinta su paslaugų teikimo sutarčių nuostatomis, nebuvo daromas spaudimas dėl sutarties sudarymo, ieškovė laisva valia pasirašė sutartį ir atliko mokėjimą. Jis savo komercinėje veikloje nevengia jokių sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, bendrovė yra pilnai veikianti ir funkcionuojanti, apgyvendinimo paslaugos yra organizuojamos ir faktiškai įgyvendinamos laikantis sutartinių įsipareigojimų. Jis siekia įsitvirtinti Lietuvos rinkoje, todėl ieškovės argumentai yra nepagrįsti ir neatitinkantys tikrovės. Be to, nepagrįstai apeliuojama į viešbučių komplekso patikimumą, nes klientai nusiskundimų dėl viešbučių nėra pareiškę. Jo veikla pasižymi tuo, jog siūlo tik apgyvendinimo paslaugas Ispanijoje esančiame kurorte, liukso klasės apartamentuose, t. y. nesiūlo kelionių paketo, todėl jam kelionių organizatoriaus ar kelionių agentūros pažymėjimas nėra būtinas, o jo neturint – veikla yra teisėta. 2010-01-18 jam buvo išduotas kelionių agentūros pažymėjimas, tačiau ir iki šio pažymėjimo išdavimo jo veikla laikytina teisėta.

5Ieškovė L. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad jos ieškinyje ir prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones išdėstytos faktinės aplinkybės sudarė pakankamą pagrindą manyti, jog yra realus pavojus dėl galimo teismo sprendimo nevykdymo, nes atsakovas iki ieškinio pateikimo dienos nesutiko grąžinti jai pagrįstai reikalaujamos sumos, iki 2010-01-14 į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kreipėsi 14 vartotojų dėl analogiškų situacijų, iki 2010-02-18 tarnyba iš viso gavo 55 vartotojų skundus dėl atsakovo su klientais sudarytų sutarčių nesąžiningų sąlygų, nepagrįsto reikalavimo sumokėti 350 eurų baudą dėl sutarties nutraukimo, tarnyba priėmė nutarimus, kuriais tenkino vartotojų reikalavimus nutraukti su atsakovu sudarytas sutartis netaikant baudų. Tuo atveju, jei atsakovui būtų pareikšti 55 vartotojų turtiniai reikalavimai, reikalavimų suma būtų 33 466,40 Lt, todėl tikėtina, jog atsakovas gali neįvykdyti jai palankaus teismo sprendimo. Nors apeliantas nurodo, kad 1638,75 Lt suma jam nėra didelė, todėl tikėtina, jog tokio masto laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesutrukdys normalios įmonės komercinės – ūkinės veiklos.

6Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, pateiktus dokumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, iškėlęs civilinę bylą pagal ieškovės L. G. ieškinį dėl 1638,75 Lt skolos priteisimo, pagrįstai vadovaudamasis CPK 144-145 str. nuostatomis, pripažino, kad ieškovės V. L. G. prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti duomenys sudaro faktinį ir teisinį pagrindą atsakovo UAB „Amber Promotions“ turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8Iš bylos dokumentų matyti, kad buvo iškelta civilinė byla dėl 1638,75 Lt skolos priteisimo pagal ieškovės L. G. ieškinį atsakovui UAB „Amber Promotions“. Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovės reikalavimams užtikrinti areštavo atsakovui UAB „Amber Promotions“ priklausantį 1638,75 vertės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias atsakovo atsiskaitomosiose sąskaitose kredito įstaigose, leido iš areštuotų lėšų mokėti įmonės darbuotojams su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, mokesčius valstybei.

9Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kurių pagrindu buvo tenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas teismui suteikia teisę spręsti, ar būtina imtis civilinėje byloje laikinųjų apsaugos priemonių. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo, bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati atsakovo turtinė padėtis, kuri buvo iki ieškovo kreipimosi į teismą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t. y. jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą.

10Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos neturėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškinio suma nėra didelė, ieškovė nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad apeliantas vengs vykdyti galimai ieškovei palankų teismo sprendimą, kad atsakovas imasi veiksmų, kuriais siekia išvengti teismo sprendimo įvykdymo, kad bus nepajėgus teismo sprendimą įvykdyti. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr.2-786/2008, 2009-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr.2-323/2009, 2009-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr.2-330/2009 ir kt.). Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad dėl pareikšto turtinio reikalavimo ir neaiškaus atsakovo mokumo yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, apeliantas atskirajame nurodo, jog ieškovės reikalavimo suma – 1638,75 Lt jam, kaip sėkmingą sąžiningą ūkinę – komercinę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui, nėra didelė, be to, tokia suma nėra laikytina ir negali būti laikoma didelė. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad 1638,75 Lt suma ūkinę – komercinę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui įprastai nėra didelė. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, teismas, spręsdamas apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, privalo įvertinti, ar reiškiamas reikalavimas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, ginčo šalių turtinę padėtį, gali būti pripažįstamas dideliu, dėl ko galėtų pasunkėti būsimo teismo sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-600/2009). CPK 306 str. 3 d., 338 str. nustatyta, kad apeliantas su skundu turi pateikti įrodymus, kuriais grindžia teismo nutarties ar jos dalies neteisėtumą ar nepagrįstumą. Pažymėtina, jog gera atsakovo turtinė padėtis gali būti viena iš reikšmingų aplinkybių, nesukeliančių pagrįstų abejonių dėl galimybės įvykdyti teismo sprendimą. Tokiu atveju laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu įrodoma, kad ieškovo reikalavimų suma atsakovui pagal jo turimo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo turto dydį nėra didelė. Tačiau atsakovas, turėdamas teisę į apeliaciją bei galimybę pateikti įrodymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstumo, nepateikė jokių savo gerą turtinę padėtį patvirtinančių įrodymų, duomenų, įrodančių, kad jo turtinė padėtis yra tokia, kuri užtikrins teismo sprendimo įvykdymą, dėl ko nepaneigė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės. Kaip matyti iš Centrinės hipotekos įstaigos Turto areštų registro, Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra 2009-12-21, 2010-02-11 nutarimais, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2010-01-04, 2010-03-23, 2010-07-26 nutartimis, Vilniaus apygardos teismas 2010-06-11 nutartimi taikė atsakovo turtui areštą. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad yra kreiptasi į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Amber Promotions“ iškėlimo. Dėl to nepripažintini pagrįstais atskirojo skundo argumentai, jog nėra jokio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, šalių nurodomos aplinkybės, kuriomis yra grindžiami reikalavimai ir atsikirtimai, nenustatomos ir nevertinamos, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nevertina apelianto nurodytų argumentų, kad ieškovė elgiasi nesąžiningai, šmeižia atsakovą, kad atsakovas turi teisinį pagrindą vykdyti veiklą, vykdoma veikla yra teisėta, nes šios aplinkybės bus nustatytos ir įvertintos išnagrinėjus bylą iš esmės. Ieškinio pagrįstumo klausimas nenagrinėtinas sprendžiant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

11Pažymėtina, kad pagal CPK 146 str. 2 d. teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, o pritaikęs jas panaikinti, jeigu atsakovas įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą yra laiduojama, įkeičiamas turimas turtas. Taigi atsakovui neužkirstas kelias įmokėti reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą tam, kad būtų panaikintas turto areštas.

12Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atskirojo skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina galioti nepakeista.

13Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 5,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Netenkinus atskirojo skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš atsakovo UAB „Amber Promotions“ į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

14Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str.,

Nutarė

17Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš atsakovo UAB „Amber Promotions“ 5,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai