Byla 2A-761-601/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Evaldo Burzdiko (pranešėjas), Albino Čeplinsko ir Izoldos Nėnienės (kolegijos pirmininkė) apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. Č., apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per Lindorff Oy filialą, ieškinį atsakovams D. V. ir A. Č. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas Lindorff Oy kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 3-4) prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų D. V. ir A. Č. 11.792,86 Lt skolą už negrąžintą panaudotą kreditą, 309,03 palūkanas, 4.356,00 Lt delspinigius už kredito negrąžinimą laiku, 8,5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo 11.792,86 Lt sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovo A. Č. atstovas advokato padėjėjas K. Ž. prašė ieškinį dalyje dėl skolos priteisimo iš atsakovo atmesti.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė solidariai iš atsakovų D. V. ir A. Č. ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, naudai 11.792,86 Lt skolą, 309,03 Lt palūkanų, 2.178,00 Lt delspinigius, 8,5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos 11.792,86 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010 10 12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisė iš atsakovų ieškovui bylinėjimosi išlaidas lygiomis dalimis – po 214,00 Lt žyminio mokesčio, iš atsakovės D. V. ieškovui priteisti 397,32 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu. Ieškinį likusioje dalyje atmetė. Priteisė iš atsakovų D. V. ir A. Č. valstybės naudai po 18,30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu

7Teismas nustatė, kad 2006 12 30 pradinis kreditorius AB bankas „Hansa bankas“ (dabar „Swedbank“, AB) su atsakovais sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-109513-VA (toliau - Kredito sutartis) (b.l. 6-7), pagal kurią atsakovams buvo suteikta 15.000,00 Lt dydžio vartojimo kreditas. Atsakovai pagal Kredito sutartį prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nesilaikė, kredito dalių negrąžino, nemokėjo palūkanų. Pradinis kreditorius 2008 07 02 vienašališkai nutraukė Kredito sutartį anksčiau termino. 2008 07 28 AB bankas „Hansabankas“ (dabar „Swedbank“, AB) reikalavimo teisę pagal 2006 12 30 Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-109513-VA perleido ieškovui Lindorff Oy. Ieškovui perėmus reikalavimo teisę iš pradinio kreditoriaus, atsakovai liko skolingi ieškovui 11.792,86 Lt negrąžintos panaudoto kredito, 309,03 Lt nesumokėtų palūkanų (b.l. 3-4) - viso 12.101,89 Lt.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Apeliaciniu skundu atsakovas A. Č. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimą dalyje, kur iš jo priteista solidariai skola ir perskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas nurodo, kad ginčo sutartis šioje byloje negalėtų būti laikytina paskolos sutartimi apelianto atžvilgiu, kadangi pinigai jam nebuvo perduoti nuosavybėn. Kredito suma buvo pervesta į atsakovės D. V. sąskaitą, kuria apeliantas disponuoti negalėjo. Kaip nurodo apeliantas, jis su D. V. buvo tik kaimynai, jokie kitokie santykiai jų nesiejo. Apeliantui būnant armijoje, Swedbank, AB nurašius nuo jo sąskaitos pinigus, apeliantas kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Taip pat apeliantas prašo taikyti senatį netesyboms, nesutinka su 36 % dydžio metinėmis palūkanomis, taip pat nesutinka su 8,5 % dydžio metinių palūkanų, skaičiuojant nuo priteistos 11.792,86 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010 10 12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, dydžiu, nes sutartis yra nutraukta.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, nesutinka su atsakovo apeliaciniu skundu, prašo jį atmesti, palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimą. Nurodo, kad atsakovai D. V. ir A. Č. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-109513-VA, pagal kurią atsakovams buvo suteiktas vartojimo kreditas, o Sutarties 2.2 punkte numatyta atsakovų solidari atsakomybė. Be to, apeliantas neprieštaravo, kad pinigai būtų pervesti į D. V. sąskaitą, tačiau tai nepaneigia atsakovų solidarios atsakomybės. Taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai pritaikė ieškinio senatį delspinigiams. Pažymėjo, kad teismas netesybas taip pat sumažino, o 8,5 % dydžio palūkanos numatytos sutartyje, todėl priteistos pagrįstai.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Teismas CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

13Dėl paskolos sutarties

14Apeliantas nesutinka su skundžiamu teismo sprendimu, kadangi, jo manymu, ginčo sutartis negalėtų būti laikytina paskolos sutartimi apelianto atžvilgiu, nes pinigai nebuvo perduoti jo nuosavybėn. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kreditorius AB bankas „Hansa bankas“ (dabar „Swedbank“, AB) (toliau – Bankas) 2006 m. gruodžio 30 d. su kreditoriais D. V. ir A. Č. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 06-109513-VA (toliau – Sutartis) (b. l. 6-8), pagal kurią atsakovams buvo suteiktas 15.000 Lt dydžio vartojimo kreditas. Atsakovai įsipareigojo suteiktą vartojimo kreditą grąžinti iki 2011 m. gruodžio 17 d., kas mėnesį mokant Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike nurodytą sumą (b. l. 8). Vartojimo kredito suma buvo pervesta į atsakovės D. V. sąskaitą. Sutarties 3.2 punkte nustatyta, kad Bankas išmoka Kreditą pagal banko ir kredito gavėjų pasirašytą kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką, pervedant išmokamą kredito sumą į sąskaitą. <...> Kredito gavėjai patvirtina, kad bankui pervedus išmokamą kreditą į sąskaitą, tai bus laikoma tinkamu banko įsipareigojimo suteikti kredito gavėjams kreditą įvykdymu. Kreditas išmokamas tik pagal vieną mokėjimo nurodymą, pateiktą kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike. Pagal sutartį kreditas buvo pervestas į vieno iš kredito sutartį pasirašiusiųjų asmenų sąskaitą. Darytina išvada, kad bankas tinkamai ir laiku įvykdė savo įsipareigojimus. Aplinkybę, kad apeliantas sutiko su sąlyga, jog pinigai būtų pervesti būtent į D. V. sąskaitą, patvirtina teismo posėdžio protokole užfiksuoti atsakovo paaiškinimai (b. l. 97). Darytina išvada, kad apeliantas neprieštaravo dėl pinigų perdavimo formos.

15Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui): kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu, kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (CK 6.886 str. 1 d.). Pagal CK 6.870 straipsnio 1 dalį paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Taigi tam, kad tarp šalių atsirastų teisiniai paskolos santykiai, turi egzistuoti du juridinę reikšmę turintys faktai: 1) paskolos dalyko (pinigų) perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn; 2) paskolos gavėjo įsipareigojimas tokią pat pinigų sumą grąžinti paskolos davėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 15 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-37/2012).Vadovaujantis šiomis įstatymo nuostatomis, nustatyta, kad bankas paskolos sutarties dalyką, šiuo atveju 15.000 Lt kreditą, vieno iš solidarių kredito gavėjų sutikimu pervedė į kito kredito gavėjo D. V. sąskaitą, o abu kredito gavėjai įsipareigojimą tokią pat pinigų sumą grąžinti kredito davėjui patvirtino savo parašais. Darytina išvada, kad laiku negrąžinus suteikto kredito, atsakovų prievolė bankui išlieka solidari (Sutarties 12.1 p.), todėl apelianto argumentai, kad ginčo sutartis negalėtų būti laikytina paskolos sutartimi apelianto atžvilgiu, nes pinigai nebuvo perduoti jo nuosavybėn, atmestini kaip nepagrįsti.

16Dėl ieškinio senaties termino taikymo netesyboms

17Apeliantas nesutinka su teismo sprendimu dalyje paskaičiuotų delspinigių už 6 mėnesius. Prašo takyti senatį ir netesybų nepriteisti.

18Pagal LR civilinio kodekso 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą, sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (delspinigiai, baudos) išieškojimo.

19Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas ieškiniu prašė priteisti delspinigius už 360 dienų ir tai sudarė 4244,40 Lt, tačiau pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į atsakovės atstovo prašymą taikyti sutrumpiną šešių mėnesių ieškinio senaties terminą netesyboms, delspinigius sumažino per pusę ir ieškovui priteisė 2.178 Lt. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Sutarties 12.2 punkte nustatyta, kad kredito gavėjai solidariai privalo padengti visus banko nuostolius, susidariusius dėl to, kad kredito gavėjai ar bet kuris iš jų nevykdė ar vykdė netinkamai sutartyje numatytus įsipareigojimus (b. l. 7). Byloje nustatyta, kad prievolė iki šiol yra neįvykdyta, kredito sutarties pažeidimas yra tęstinis, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai delspinigius sumažino per pusę, ieškovui priteisdamas 2.178 Lt delspinigių už 6 mėnesių laikotarpį. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto argumentai dėl ieškinio senaties taikymo netesyboms ir delspinigių dalyje nepriteisimo atmestini kaip nepagrįsti.

20Dėl netesybų dydžio

21Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad paskaičiuotos netesybos yra akivaizdžiai per didelės. Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą svarstytas „aiškiai per didelių“ netesybų klausimas ir, taikant CK 6.73 straipsnio 2 dalį, priimta sprendimų dėl jų dydžio nustatymo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje L. A. D. v. Gyvenamųjų namų statybos bendrija “Krantas-2”, bylos Nr. 3K-3-721/2002; 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB “Glass Market” v. UAB “Lygiakraštis”, bylos Nr. 3K-3-1070/2003; 2005 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316; kt.). Iš šių nutarčių galima daryti išvadą, kad sutartimi nustatytos 0,2 proc. ir didesnės netesybos paprastai yra aiškiai per didelės. Tačiau ši išvada nereiškia, kad yra suformuota Lietuvos teismų praktika, jog, mažinant „aiškiai per dideles“ netesybas, yra priteisiamos 0,02 proc. dydžio netesybos.

22Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį yra nustatyta žemiausia netesybų mažinimo riba – jos neturi būti mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Ši nuostata pakartota ir CK 6.258 straipsnio 3 dalyje. Nuostoliai gali būti sutartiniai arba nustatomi įstatymo. Pagal CK 6.261 straipsnį sutarčių ar įstatymo nustatytos palūkanos yra minimalūs nuostoliai. Sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos nuostoliams atlyginti, todėl jos yra civilinės atsakomybės forma. Sutartinės netesybos yra nuostoliai, todėl, kai jos nustatytos sutartimi, kreditoriui nereikia įrodinėti nuostolių dydžio. Teismui išlieka pareiga kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir jis turi pakeisti netesybų dydį tais atvejais, kai nuostolių dydį reikia mažinti. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Tokios minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais ar nuostoliais. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką netesybų įskaitymas į nuostolius nesudaro pagrindo visais atvejais sumažinti sutartines netesybas iki minimalių ar įrodytų nuostolių dydžio (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 straipsnio 2 dalis, 6.156 straipsnis).

23Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73, 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, bei spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, kt.) ir nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje byloje. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktinių aplinkybių, tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010).

24Nagrinėjamu atveju, atsakovas nesutikdamas su delspinigių (netesybų) dydžiu, nurodo tik tai, kad jos yra akivaizdžiai per didelės, kitų aplinkybių, dėl kurių reikėtų mažinti delspinigius nenurodo. Pažymėtina, kad sprendžiant ginčo klausimą svarbus yra sutarčių laisvės principas, apimantis ir sutarties sąlygų (taip pat ir delspinigių dydžio) nustatymą. Šalių susitarimu nustatytų delspinigių tikslas yra kompensuoti galimus kreditoriaus nuostolius, skolininkui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl delspinigių dydžio reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Dėl to, mažinant delspinigių dydį, būtina atsižvelgti į tai, kokio dydžio delspinigiai pasirinkti šalių valia ir sulygti sutartimi. Šiuo atveju įvertinant, kad ginčo netesybos (delspinigiai) atsirado iš šalių sutartinių santykių (b. l. 6), į jų dydį ir ilgą skolos negrąžinimo laiką, į tai, kad susitarimą vykdė du jauni, išsilavinę asmenys (kredito gavėjai) darytina išvada, kad sutartų delspinigių (0,1 %) mažinimas, iš esmės paneigtų šalių valią dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, pakeistų sutarties nuostatas bei paneigtų sutarties laisvės principą. Atsižvelgus į teismų praktiką ir įstatymo nuostatas, darytina išvada, kad apelianto prašymas sumažinti delspinigius, paskaičiuotus po 0,1 procentą, atmestinas, kaip nepagrįstas.

25Dėl 8,5 % metinių palūkanų priteisimo

26Apelianto argumentai dėl priteistų 8,5 % dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teise dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atmestini kaip nepagrįsti. Pagal CK 6.37 str. ir 6.210 str. skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vartojimo kredito sutarties 5.1 punkte nustatyta, kad sutartyje numatytos 8,5 % dydžio metinės palūkanos skaičiuojamos nuo kredito gavėjų paimtos ir negrąžintos kredito sumos <...>. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo pirmos Kredito suteikimo dienos ir skaičiuojamos iki viso Kredito grąžinimo Bankui dienos. Teisėjų kolegija pažymi, kad kredito sutarties nutraukimas nepanaikina skolininkų pareigos mokėti sutartyje numatytas palūkanas už negrąžinamą kreditą. Taigi esant šalių susitarimui mokėtu šalių sutartas palūkanas iki viso kredito grąžinimo, pagrįstai pirmosios instancijos teismas priteisė šias sutartas palūkanas.

27Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad tenkinti apeliacinio skundo, jame nurodytais motyvais, nėra teisinio pagrindo, dėl ko apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

  1. Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartimi apeliantui buvo atidėtas žyminio mokesčio dalies – 288 Lt mokėjimas iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo (b. l. 116). Atmetus apeliacinį skundą ir palikus galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, iš apelianto priteistina likusi dalis žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (CPK 80 str. 4 d.).

29Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 4 d. 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str.,

Nutarė

30Apeliacinį skundą atmesti.

31Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Priteisti iš atsakovo A. Č., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai 288 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas Lindorff Oy kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 3-4) prašydamas... 5. Atsakovo A. Č. atstovas advokato padėjėjas K. Ž. prašė ieškinį dalyje... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas nustatė, kad 2006 12 30 pradinis kreditorius AB bankas „Hansa... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas A. Č. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas Lindorff Oy, veikiantis per savo... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Dėl paskolos sutarties... 14. Apeliantas nesutinka su skundžiamu teismo sprendimu, kadangi, jo manymu,... 15. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti... 16. Dėl ieškinio senaties termino taikymo netesyboms... 17. Apeliantas nesutinka su teismo sprendimu dalyje paskaičiuotų delspinigių už... 18. Pagal LR civilinio kodekso 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą, sutrumpintas... 19. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas ieškiniu prašė priteisti... 20. Dėl netesybų dydžio... 21. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad paskaičiuotos netesybos yra... 22. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį yra nustatyta žemiausia netesybų mažinimo... 23. Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73, 6.258 straipsnių nuostatas yra... 24. Nagrinėjamu atveju, atsakovas nesutikdamas su delspinigių (netesybų)... 25. Dėl 8,5 % metinių palūkanų priteisimo... 26. Apelianto argumentai dėl priteistų 8,5 % dydžio metinių palūkanų nuo... 27. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 28. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartimi apeliantui buvo... 29. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 80... 30. Apeliacinį skundą atmesti.... 31. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 7 d. sprendimą palikti... 32. Priteisti iš atsakovo A. Č., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai 288 Lt...