Byla 2A-1497-431/2014
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo byloje – M. T

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dainiaus Rinkevičiaus, Jūratės Varanauskaitės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. K. ir atsakovo UAB „iClaim“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo J. K. ieškinį atsakovams VšĮ „Kaimo verslo projektai“, UAB „iClaim“ dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir atsakovo UAB „iClaim“ priešieškinį ieškovui J. K. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo byloje – M. T..

3Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas prašė pripažinti negaliojančia tarp atsakovų VšĮ „Kaimo verslo projektai” ir UAB „Baltic cargo services” (dabar UAB „iClaim“) 2009 m. liepos 21 d. sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas UAB „iClaim“ priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 36.023,00 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 0,2 procento dydžio delspinigius nuo 36.023,00 Lt, juos skaičiuojant nuo 2009 m. liepos 5 d., tai yra praėjus 10 dienų po to, kai Žemės ūkio ministras 2009 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 3D-454 patvirtino paramos skyrimą ieškovui, iki bylos iškėlimo teisme dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2009 m. liepos 21 d. reikalavimo perleidimo sutartimi VšĮ „Kaimo verslo projektai” perleido jam teisę reikalauti iš ieškovo 36.023,00 Lt skolą, kurią pastarasis turėjo sumokėti VšĮ „Kaimo verslo projektai”.

7Atsakovas VšĮ „Kaimo verslo projektai” pareiškė ieškinį atsakovui UAB „iClaim“ dėl 2009 m. liepos 21 d. reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Minėtas ieškinys buvo prijungtas prie nagrinėjamos bylos.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. kovo 28 d. sprendimu VšĮ „Kaimo verslo projektai” ieškinį atsakovui UAB „iClaim“ (UAB „Baltic cargo services”) dėl reikalavimo sutarties pripažinimo negaliojančia atmetė, ieškovo J. K. ieškinį atsakovams VšĮ „Kaimo verslo projektai”, UAB „iClaim“ (UAB „Baltic cargo service”) dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia atmetė, atsakovo UAB „iClaim“ (UAB „Baltic cargo services”) priešieškinį patenkino ir priteisti iš ieškovo J. K. 36.023,00 Lt skolos, 1.080,69 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „iClaim“ (UAB „Baltic cargo services“) naudai.

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 21 d. nutartimi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 28 d. sprendimo dalį, kuria patenkintas atsakovo UAB „iClaim“ (UAB „Baltic cargo services”) priešieškinis ir priteista iš ieškovo J. K. 36.023,00 Lt skolos, 1.080,69 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „iClaim“ (UAB „Baltic cargo services“) naudai, panaikino, ir dėl šios dalies bylą perdavė nagrinėti iš naujo. Kita sprendimo dalis buvo palikta nepakeista.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 12 d. sprendimu priešieškinį patenkino iš dalies ir priteisė iš ieškovo J. K. atsakovo UAB „iClaim“ naudai 20.000,00 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009 m. rugpjūčio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 0,05 procentų delspinigius nuo 2009 m. liepos 5 d. iki 2010 m. sausio 19 d. už kiekvieną dieną, 600,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Likusią priešieškinio dalį atmetė.

12Teismas nustatė, kad ieškovas užsakė VšĮ „Kaimo verslo projektai” konsultavimo, verslo plano pateikimo, bei paduodant paraišką, siekiant gauti Europos Sąjungos 2007-2013 struktūrinių fondų paramą pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių projektą“, dokumentus, 2008 m. vasario 7 d. sutartimi šalys susitarė dėl atlikto darbo atlygio, šalys darbų priėmimo-perdavimo aktu susitarė, kad darbas pagal paslaugų sutartį atliktas. Ieškovo paramos paraiška registruota 2008 m. kovo 18 d., o 2009 m. birželio 25 d. Žemės ūkio ministras įsakymu Nr. 3D-454 patvirtino projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, sąrašą, atsakovas (pagal priešieškinį) buvo pripažintas 690.560,00 Lt paramos gavėju. Todėl teismas padarė išvadą, kad pagal sutarties sąlygas paslaugų teikėjas savo prisiimtus įsipareigojimus iš esmės įvykdė, tai patvirtina ir minėtas šalių pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas.

13Sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą, vertinamos tarp šalių sudarytas sutarties sąlygos. Sutarties 1 p. paslaugų tiekėjas privalo teikti konsultacijas ir gavus Europos Sąjungos piniginę paramą bei įgyvendinant projektą. Sutarties 1.1. punktu paslaugų teikėjas įsipareigojo konsultuoti klientą, kad būtų parengtas verslo planas ir paduodama paraiška, kartu su paraiškos keliamais reikalavimais dėl kartu paduodamų dokumentų, kreipiantis dėl Europos Sąjungos paramos suteikimo, 1.3. punktas nustato, kad paslaugų pagal šią sutartį esmė – suteikti konsultacines paslaugas per visą laikotarpį, kurio pabaiga apibrėžiama paraiškos Nacionalinei mokėjimų agentūrai pateikimu, ir kuri būtų priimta ir svarstoma. Sutarties 2.3. punktas nustato tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo pabaigą. Todėl teismas sprendė, kad reikalavimas į užmokestį už suteiktas konsultavimo paslaugas atsirado tada, kai paslaugų teikėjas buvo atlikęs visas paslaugas pagal sutartį (ar jos atliktos kokybiškai – atskiro nagrinėjimo dalykas), o pagal paslaugų teikimo sutarties 3.4. punktą liko neįvykdyta kliento prievolė, kurios vykdymas siejamas su patvirtinimo iš agentūros apie paramos klientui suteikimo gavimu.

14Ieškovo teigimu, paslaugų teikėjas nesuteikė sutartyje numatytų paslaugų, o jo sumokėta 4.700,00 Lt suma yra pakankama tokios apimties ir kokybės darbui apmokėti, nes paramos paraiška NMA prie Lietuvos Respublikos ŽŪM buvo pateikta 2008 m. kovo 18 d., o 2008 m. gruodžio 1 d. NMA prie Lietuvos Respublikos ŽŪM užklausime nurodyta, kad paraiškoje pateiktame banko sprendime dėl kredito grąžinimo nenurodytas kredito grąžinimo grafikas, neteisingai nurodytas paskolos dydis, nėra pateikti duomenys, kad pastatyti statiniai atitinka nustatytus reikalavimus, veiklos išlaidos ir įplaukos nesutampa su prognozinėje pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodytomis kintamosiomis sąnaudomis ir kiti trūkumai. Užklausimas ieškovui iš NMA prie Lietuvos Respublikos ŽŪM dėl trūkumų šalinimo taip pat buvo pateiktas 2009 m. kovo 5 d., ieškovas pagal užklausimą dokumentus pateikė 2009 m. kovo 18 d.

15Į bylą pateiktas ieškovo partnerės Ž. D. ir atsakovo darbuotojos E. V. susirašinėjimas verslo plano rengimo klausimais. Iš susirašinėjimo turinio matyti, kad ieškovas buvo konsultuojamas, kaip ir nurodyta sutartyje. Tačiau E. V. konsultacijose yra kai kurios nuorodos Ž. D. kreiptis dėl informacijos suteikimo į trečiuosius asmenis. Todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovas neišsamiai pats betarpiškai vykdė savo įsipareigojimus kliento atžvilgiu, todėl yra pagrindas mažinti iš atsakovo priteistinos skolos dalį. Atsakovas pagrįstai teigia, kad pagal sutarties sąlygas jis iš esmės savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė, nes jis privalėjo teikti konsultavimo paslaugas, 2008 m. kovo 18 d. NMA prie Lietuvos Respublikos ŽŪM buvo įregistruota paraiška, atsakovas buvo pripažintas paramos gavėju. Pagal sutarties sąlygas atsakovas nebuvo įsipareigojęs ieškovo vardu betarpiškai ruošti visus reikiamus dokumentus paramos gavimui.

16Atsakovas taip pat pagrįstai teigia, kad ieškovas su juo nustatyta tvarka nenutraukė paslaugų teikimo sutarties. Ieškovas pranešimą apie sutarties su atsakovu nutraukimą kažkodėl įteikė ne tiesiogiai jam, o Vilniaus kolegijos tarnybos darbuotojui P. M., nors ieškovas turėjo visas galimybes pranešti apie sutarties nutraukimą betarpiškai – per visą sutarties vykdymo laikotarpį šalys intensyviai bendravo elektroninio ryšio priemonėmis, tačiau pareiškimas dėl sutarties nutraukimo buvo perduotas ne pačiam ieškovui. Šis pareiškimas buvo perduotas jau po to, kai šalys pasirašė 2008 m. kovo 12 d. darbų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodoma, kad darbas atliktas laiku ir tinkamai, su pastaba, kad iškilus netikslumams dėl atsakovo kaltės, įsipareigojama tuos netikslumus pataisyti. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad kreipėsi į ieškovą dėl įvardintų netikslumų pataisymo po darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir kad ieškovas atsisakė toliau konsultuoti, padėti ruošti dokumentus ir pan. t.y., pilnai įvykdyti savo įsipareigojimus.

17Ieškovo pareiškimo dėl sutarties nutraukimo originalą pateikė atsakovas, kuriam, jo teigimu, šį pareiškimą perdavė P. M., nors ieškovas teigė, kad pareiškimo originalas buvo perduotas VšĮ „Kaimo verslo projektai“. Šio prieštaravimo ieškovas negalėjo paaiškinti. Šią aplinkybę teismas įvertino kaip ieškovo nesąžiningą elgesį atsakovo atžvilgiu, siekiant išvengti atsiskaitymo už suteiktas paslaugas pagal sutartį.

18Teismas padarė išvadą, kad atsakovo reikalavimai tenkintini iš dalies – priteistina pinigų suma iš ieškovo yra mažintina, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ne visais atvejais suteikė ieškovui konsultacijas, o nurodydavo kreiptis į trečiuosius asmenis, be to, atsakovas nepateikė įrodymų, jog domėjosi tolimesne ieškovo pateikto NMA projekto eiga – sutarties 1.3 p. nurodyta, kad paslaugų pagal šią sutartį esmė – suteikti konsultacines paslaugas per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Tiksliai nustatyti suteiktų paslaugų kainos nėra galimybės, tačiau teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, visapusiškai išnagrinėjęs aplinkybes, kurios buvo įrodinėjimo proceso metu, vadovaudamasis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais principais, sprendė, kad iš ieškovo priteistina skola už suteiktas paslaugas turi sudaryti 20.000 Lt.

19CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, todėl atsakovui iš ieškovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-08-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

20CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Pagal sutarties sąlygas iš atsakovo priteistini 0,2 proc. delspinigiai, juos skaičiuojant nuo 2009 m. liepos 5 d. iki priešieškinio padavimo teismui dienos (2010 m. sausio 19 d.). Tačiau vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, šiuo atveju yra pagrindas mažinti, nes laikytina kad jos yra per didelės (už daugiau kaip 6,5 mėn. sudarytų 39,5 proc. nuo priteistos sumos). Todėl teismas delspinigius sumažino iki 0,05 proc.

21III. Apeliacinio skundo argumentai

22Atsakovas UAB „iClaim“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 12 d. sprendimo dalį, kuria likusi atsakovo priešieškinio dalis buvo atmesta, ir priešieškinį tenkinti visiškai, priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas.

23Apeliacinį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:

241) Pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime padarė klaidingą išvadą, kad VšĮ „Kaimo verslo projektai“ ne visais atvejais suteikė ieškovui konsultacijas, o nurodydavo kreiptis į trečiuosius asmenis, be to VšĮ „Kaimo verslo projektai“ nepateikė įrodymų, kad domėjosi tolimesne ieškovo pateikta Nacionalinei mokėjimų agentūrai projekto eiga, ir dėl to sumažino atsakovo 36.023,00 Lt reikalavimą net 44,48 procentais, t.y. atmetė 16.023,00 Lt reikalavimo dalį. Tokia teismo sprendimo dalis prieštarauja byloje nustatytoms ir įrodytoms faktinėms aplinkybėms bei materialinės teisės normoms. Reikalavimo perleidimo sutartimi atsakovas VšĮ „Kaimo verslo projektai“ patvirtino, kad pradinis kreditorius (t. y. VšĮ „Kaimo verslo projektai“) yra suteikęs konsultavimo paslaugas pagal 2008 m. vasario 7 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. 2008/01-04 ir turi teisę į užmokestį už suteiktas paslaugas. Be to, Reikalavimo perleidimo sutartyje pažymėta, kad pradinis kreditorius sutinka savo visas teises, kylančias iš 2008 m. vasario 7 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. 2008/01-04, perleisti pagrindiniam kreditoriui. CK 6.101 straipsnio 1 dalis nustato, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Nagrinėjamu atveju, atsakovas VšĮ „Kaimo verslo projektai“ Reikalavimo perleidimo sutartimi atlygintinai perdavė naujajam kreditoriui visas teises, kylančias iš Paslaugų teikimo sutarties nuo šios Perleidimo sutarties pasirašymo dienos, tai yra nuo 2009 m. liepos 21 d. Taigi atsakovas įgijo teisę reikalauti viso užmokesčio už VšĮ „Kaimo verslo projektai“ suteiktas paslaugas. Pirmos instancijos teismas 2011 m. kovo 28 d. sprendimu atmetė ieškovo ir VšĮ „Kaimo verslo projektai“ ieškinį atsakovui dėl tos pačios 2009 m. liepos 21 d. reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia, o apeliacinės instancijos teismas 2013 m. kovo 21 d. pripažino, kad tokia pirmos instancijos teismo pozicija pagrįsta, teisinga ir teisėta. Vadinasi, reikalavimo perleidimo sutartis yra galiojanti visa apimtimi, vykdytina, nepanaikinta ir jos šalims turi įstatymo galią. VšĮ „Kaimo verslo projektai“ perdavė atsakovui Paslaugų sutarties ir akto, pasirašyto pradinio kreditoriaus ir skolininko, tai yra ieškovo, kopijas. Tai įrodo, kad VšĮ „Kaimo verslo projektai“ Paslaugų sutartį buvo visiškai įvykdęs ir įgijęs reikalavimą į ieškovą. VšĮ „Kaimo verslo projektai“ taip pat perdavė atsakovui 2008 m. kovo 12 d. atliktų darbu priėmimo-perdavimo aktą prie Paslaugų sutarties, o 2008 m. kovo 18 d. ieškovo paraiška pagal VšĮ „Kaimo verslo projektai“ suteiktas paslaugas buvo registruota NMA, 2009 m. birželio 25 d. ieškovas buvo pripažintas 690.560,00 Lt paramos gavėju. Praėjus 10 kalendorinių dienų po to, kai NMA patvirtino ieškovui skiriamą paramą, Vš Į „Kaimo verslo projektai“ įgijo reikalavimą į Paslaugų sutarties 3.4. punkte sutartą kainos dalį, tai yra 36.023,00 Lt. Todėl VšĮ „Kaimo verslo projektai“ Paslaugą sutartį įvykdė tinkamai. Ieškovas pagal teismo sprendimą privalės sumokėti tik kiek daugiau nei 60 procentų visos sutartos kainos. Tokia įsipareigojimų pagal Paslaugų sutartį disproporcija pažeidžia bendruosius civilinės teisės principus – sąžiningumą ir protingumą – ir neatitinka priešpriešinių įsipareigojimų proporcingumo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad taikant proporcingumo principą svarbu atsakyti į klausimą: ar priemonė tinkama pageidaujamam tikslui pasiekti; ar ji tokia reikalinga; ar per daug nesuvaržo asmenų, palyginus su pageidaujamo tikslo pasiekimu. Vadovaujantis šiais kriterijais reikalaujama, kad siekiant teisėtą tikslą taikomos priemonės būtų būtinos. Elgtis nepažeidžiant proporcingumo principo reiškia elgtis protingai (CK 1.5 straipsnis) (LAT 2013 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-80/2013).

252) VšĮ „Kaimo verslo projektai“ ir ieškovas susitarė, kad Paslaugų sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki pilno šalių įsipareigojimų įvykdymo (5.1. punktas), o pilną šalių įsipareigojimų įvykdymą reiškia faktas, kad NMA agentūra priėmė ir užregistravo svarstymui paraišką (2.3. punktas). Taigi priešingai, nei nustatė teismas, VšĮ „Kaimo verslo projektai“ visus savo įsipareigojimus pagal Paslaugų sutartį buvo įvykdęs jau 2008 m. kovo 18 d., kada NMA registruota ieškovo paraiška. Be to, šalys Paslaugų sutartimi susitarė, kad VšĮ „Kaimo verslo projektai“, veikdamas kaip konsultantas, nesuteikia jokią garantiją, kad ieškovas gaus paramą pagal pateiktą paraišką (1.4. punktas), nors 2009 m. birželio 25 d. Žemės ūkio ministrui įsakymu Nr. 3D-454 ieškovas buvo pripažintas 690.560,00 Lt paramos gavėju. Tai reiškia, kad ieškovas pagal Paslaugą sutartį gavo daugiau nei tikėjosi. Teismas neteisingai įvertino ieškovo atstovės Ž. D. ir VšĮ „Kaimo verslo projektai“ atstovės E. V. susirašinėjimą. Susirašinėjimas tarp ieškovo ir VšĮ „Kaimo verslo projektai“ atstovės vyko po to, kai ieškovo paraiška buvo registruota NMA. Tai įrodo, kad VšĮ „Kaimo verslo projektai“ įsipareigojimai pagal Paslaugą sutartį buvo pasibaigę (sutarties 2.3. punktas). VšĮ „Kaimo verslo projektai“ Paslaugų sutartimi nebuvo įsipareigojęs ieškovo vardu atlikti absoliučiai visus veiksmus, susijusius su paramos gavimu. Paslaugų sutarties esmė – verslo plano (projekto) Europos Sąjungos lėšoms gauti parengimas ir pateikimas NMA. Tai VšĮ „Kaimo verslo projektai“ tinkamai įvykdė. VšĮ „Kaimo verslo projektai“, po paraiškos registravimo NMA, gera valia ir noru toliau konsultavo ieškovą, nurodė trečiuosius asmenis, iš kurių pastarasis gali gauti reikiamą informaciją ir duomenis, nors tokių įsipareigojimų Paslaugų sutartimi VšĮ „Kaimo verslo projektai“ neprisiėmė. VšĮ „Kaimo verslo projektai“ atlyginimas nuo ieškovui skirtos 690.560,00 Lt paramos sumos sudarė 5,89 procentų, kas pagal įprastą praktiką reiškia užmokestį už dokumentų, reikalingų paramai gauti, parengimą, tačiau ne dokumentų rengimą, konsultacijų raštu teikimą visu projekto laikotarpiu. CK 6.200 straipsnio 2 dalis nustato, kad vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Tai VšĮ „Kaimo verslo projektai“ atstovė E. V. ir įgyvendino nukreipdama ieškovo atstovę Ž. D. į trečiuosius asmenis. Šalys privalo ne tik bendradarbiauti ir kooperuotis, bet sutartį vykdyti kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu (CK 6.200 straipsnio 3 dalis). Priešingu atveju, VšĮ „Kaimo verslo projektai“, norėdamas kreiptis į trečiuosius asmenis dėl ieškovo projekto įgyvendinimo, privalėjo su pastaruoju sudaryti pavedimo sutartį, gauti pastarojo įgalinimus, suderinti ieškovui rūpimus klausimus, o tai būtų papildomai kainavę ir užtrukę. Todėl VšĮ „Kaimo verslo projektai“ pasirinko racionaliausią būdą ir, siekdamas išvengti papildomų kaštų, nukreipė ieškovą į trečiuosius asmenis.

263) Teismas skundžiamame sprendime abejoja, ar VšĮ „Kaimo verslo projektai“ pagal Paslaugų sutartį suteiktos paslaugos atliktos kokybiškai. Tokia teismo pozicija suponuoja klaidingą įspūdį, kad VšĮ „Kaimo verslo projektai“ paslaugas suteikė netinkamai, todėl neteko teisės į dalį jam priklausančio užmokesčio. Minėtą teismo prielaidą paneigia tokie byloje surinkti dokumentai: 2008 m. kovo 12 d. darbų perdavimo-perėmimo aktas, kuriame aiškiai nurodoma, kad ieškovas perėmė konsultacines paslaugas rašant verslo planą. Ieškovas, pasirašydamas šį aktą taip pat pripažino, kad darbas atliktas laiku ir tinkamai. Iškilus netikslumams dėl paslaugų teikėjo kaltės, įsipareigojama tuos netikslumus pataisyti. Tiek buvęs VšĮ „Kaimo verslo projektai“ direktorius, tiek buvę darbuotojai teismo posėdžio metu patvirtino, kad visos paslaugos buvo suteiktos tinkamai ir laiku. Nei ieškovas, nei jo sutuoktinė, kuri bendravo ieškovo vardu su VšĮ „Kaimo verslo projektai“, per visą sutarties laikotarpį neturėjo absoliučiai jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės ir (ar) terminų. Ieškovas jokių pretenzijų VšĮ „Kaimo verslo projektai“ neteikė.

274) Sudarydamos sutartį šalys žinojo ir įvertino savo poreikius, interesus ir galimybes, prognozavo pasekmes, nes taip elgiasi protingas ir apdairus asmuo. Sutartinė šalių valia išreiškiama laisvai apsisprendus ir neverčiant ar kitaip neteisėtai jos nepaveikiant, todėl turi būti gerbiama. Šalys susitarė dėl 0,2 procentų dydžio delspinigių, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Teismo abstraktus ir neargumentuotas teiginys, kad delspinigiai už priteistą sumą sudarytų daugiau nei 39,5 procentų ir tai būtų laikoma per dideliais delspinigiais, neįrodo, kad šalių sutartimi sulygti delspinigiai prieštarauja įstatymui, sąžiningumo ir protingumo principams. Teismo sprendimas šiuo aspektu yra nepakankamai argumentuotas. Sutartiniai 0,2 procentų dydžio delspinigiai yra pagrįsti, protingi, padengia paslaugų teikėjo dėl neatsiskaitymo patiriamus minimalius nuostolius, todėl galiojantys ir taikytini.

28Ieškovas J. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 12 d. sprendimo dalį, kuria atsakovo ieškinys buvo patenkintas iš dalies, ir atsakovo priešieškinį atmesti.

29Apeliacinį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:

301) Teismas netinkamai vertino ir aiškino 2008 m. vasario 7 d. šalių sudarytos sutarties sąlygas. Teismas sutartį aiškino pažodžiui, vienus punktus atskirai nuo kitų, nevertino Sutarties 1.3 punkto, todėl pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles. Pažymėtina, jog šiuo atveju ieškovas kaip privatus asmuo – vartotojas sudarė paslaugų teikimo sutartį su VšĮ „Kaimo verslo projektai“, tai yra juridiniu asmeniu, kuriam projektų rengimas, konsultavimo paslaugų teikimas yra profesinė veikla. Papildomai akcentuotina, jog sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal atsakovo pateiktas sutarties sąlygas. Ieškovas nėra šios srities profesionalas, todėl sudarydamas sutartį ieškovas tikėjosi ir atsakovas nurodė, jog teiks paslaugas (konsultuos, rengs reikiamų dokumentų projektus) visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. t.y. nuo 2008 m. iki projekto pabaigos, kuri kaip nurodyta paraiškoje yra 2011 m. kovo 31 d. Ieškovui būtent taip ir buvo paaiškinta, kad paslaugų teikimas neapsiriboja vien tik paraiškos ir verslo plano parengimu ir tai buvo įtvirtinta Sutarties 1.3 punkte. Taigi sudarydamos paslaugų sutartį šalys susitarė, kad paslaugos bus teikiamos nuo sutarties pasirašymo, t.y. 2008 m. vasario 7 d. iki projekto pabaigos, kuri kaip nurodyta paraiškoje yra 2011 m. kovo 31 d. Taigi paslaugos turėjo būti teikiamos apie 37 mėnesius. Atsižvelgiant į paslaugų telkimo trukmę šalys susitarė dėl kainos ir ieškovas sutiko sumokėti 40.743,00 Lt už visą paslaugų teikimo laikotarpį. Tačiau paslaugos realiai ieškovui buvo teikiamos tik kiek daugiau nei mėnesį ir nebuvo suteiktos tinkamai. Todėl ieškovas yra visiškai atsiskaitęs, sumokėdamas 4.700,00 Lt už faktiškai ieškovui suteiktas paslaugas. VšĮ „Kaimo verslo projektai“ daugiau sumokėti niekada ir nereikalavo, neišrašė ir nepateikė apmokėjimui sąskaitos didesnei sumai, nepateikė jokios pretenzijos. Taigi visiškai pripažino, jog atsiskaitymas yra tinkamas. Tačiau teismas minėtų aplinkybių neįvertino, todėl priėmė nepagrįsta ir neteisėtą sprendimą.

312) Teismas nukrypo nuo sutarties sudarymo prisijungimo būdu teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2013 išaiškinta, jog sutarties sudarymas prisijungimo būdu taip pat reiškia, kad pagal CK 6.193 straipsnio 4 dalį, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Ieškovas yra miško savininkas, o atsakovas – uždaroji akcinė bendrovė, atliekanti miško kirtimo darbus, kurie yra atsakovo profesinė veikla. Taigi teismas, aiškindamas sutartį ir jos vykdymą, turėjo remtis ir CK 6.188 straipsnyje nustatytais vartojimo sutarčių sąlygų ypatumais, t. y. sutarties sąlygos aiškinamos vartotojų ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Tokia teismų praktika formuojama ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010. Sutarties tekstas nėra suformuluotas nuosekliai ir aiškiai, dėl to tarp šalių ir kilo šis ginčas, pagrįstas nevienodu aiškinimu tiek pačios sutarties esmės, tiek jos atskirų sąlygų, kurios reglamentuoja teiktinas paslaugas, jų trukmę, atlyginimą už paslaugas bei jo mokėjimo tvarką, informacijos teikimo, naudojimosi ja bei pranešimų teikimo tvarką, atsiskaitymą, vienai iš šalių nutraukus teisinius santykius ir kt. Taigi, nagrinėjant šį ginčą yra svarbi ta aplinkybė, kad ieškovas šią sutartį sudarė kaip fizinis asmuo, sutartį paruošė VšĮ „Kaimo verslo projektai“. Todėl jam, kaip šaliai, kuri pasiūlė sutarties sąlygas, o taip pat kaip šios verslo srities profesionalui, vertinant sutarties nuostatas, yra taikomi didesni reikalavimai, o neaiškios sąlygos aiškinamos jo nenaudai (CK 6.716 straipsnio 4 dalis, 6.193 straipsnio 4 dalis). Sprendžiant ginčą turėjo būti taikomas CK 6.718 straipsnis, nustatantis, jog atlygintinų paslaugų teikimo sutartis turi būti vykdoma laikantis kliento interesų prioriteto principo, įpareigojančio paslaugų teikėją veikti sąžiningai ir protingai. Teismas nevertino ir net nepasisakė dėl aplinkybių, jog VšĮ „Kaimo verslo projektai“ paslaugų neteikė visą sutartinį laikotarpį, net nebaigęs vykdyti sutarties, reikalavimą perleido atsakovui UAB „iClaim“. Paslaugos nebuvo teikiamos vadovaujantis sąžiningumo, protingumo bei kliento interesų viršenybės principais.

323) Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad sutarties nutraukimas ir pranešimo įteikimas apie tai, patvirtina ieškovo nesąžiningumą. Paslaugų sutarties nutraukimo metu atsakovas iš esmės veiklos nebevykdė, darbuotojai buvo atleisti. Įstatymas nenustato, kaip turėtų būti atsisakoma paslaugų. Dėl atlygintinų paslaugų teikimo sutarties vienašališko nutraukimo CK 6.721 straipsnio 1 dalyje nustatyta specialioji teisės norma, pagal kurią klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Kliento teisė bet kuriuo momentu atsisakyti teikiamų paslaugų aiškintina tuo, kad paslaugos gali būti teikiamos tik esant kliento sutikimui. Klientui išreiškus valią atsisakyti nuo paslaugų, jų teikėjas turi nutraukti tokių paslaugų teikimą. Teismų praktikoje išaiškinta, kad paslaugų gavėjo teisė vienašališkai nutraukti sutartį negali būti laikoma netinkamu sutartinių įsipareigojimų vykdymu, taip pat sutarties pažeidimu, jei yra laikomasi CK 6.721 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos – klientas praneša paslaugų teikėjui, kad sutartis yra nutraukiama; įstatyme pranešimo forma nereglamentuota, todėl tinkamu pranešimu gali būti pripažinti ir paslaugų gavėjo veiksmai (LAT 2007 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2007).

334) Teismas nepagrįstai suabsoliutina 2008 m. kovo 12 d. pasirašytą paslaugų perdavimo aktą ir jame esantį įrašą, kad darbas atliktas laiku ir tinkamai. Šis aktas patvirtina tik tarpinį paslaugų teikimą, tai yra, kad paslaugos buvo teiktos iki 2008 m. kovo 12 d., bet ne iki projekto įgyvendinimo pabaigos. Šį aktą parengė VšĮ „Kaimo verslo projektai“. Ieškovas, būdamas fiziniu asmeniu, nebūdamas šios srities specialistu, perimdamas darbus negalėjo įvertinti atliktų darbų kokybės ir tinkamumo. Tai vėliau atliko Nacionalinė mokėjimo agentūra. Akte nurodytus teiginius dėl paslaugų suteikimo kokybės paneigia byloje esantys Nacionalinės mokėjimo agentūros raštai, kuriais yra nustatyta eilė trūkumų. Tai patvirtina, kad dokumentų ir verslo projekto rengimo metu tinkamai minėti dokumentai parengti nebuvo, t.y. paslaugos buvo suteiktos netinkamai. Ieškovas savo jėgomis parengė verslo planą ir pateikė jį paslaugų teikėjui įvertinti, o VšĮ „Kaimo verslo projektai“ iš esmės neatlikęs jokių reikšmingų pataisymų grąžino jį ieškovui. Todėl konsultavimo paslaugos nebuvo tinkamai suteiktos. VšĮ „Kaimo verslo projektai“ nebendradarbiaujant, paslaugų sutartis buvo nutraukta, po pranešimo dėl sutarties nutraukimo įteikimo, ieškovas neprašė taisyti trūkumų, nes neturėjo tam teisinio pagrindo, o atsakovas jų netaisė, konsultacijų neteikė, todėl ieškovas tai atliko savo jėgomis ir pateikė Agentūrai ištaisytus dokumentus. Dokumentus ieškovas taisė ir teikė dar iki 2009 m. liepos mėnesio. Į bylą pateikti įrodymai, patvirtina, kad iš esmės dokumentus reikalingus paramai gauti parengė ir juos pagal Agentūros užklausimus pataisė ieškovas, padedamas Ž. D.. NMA pateikti raštiniai įrodymai paneigia atsakovo kviestų liudytojų parodymus, kad dokumentus parengė VšĮ „Kaimo verslo projektai“. Teismas minėtų aplinkybių nevertino.

34Ieškovas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo, kad apeliantas skunde suabsoliutina 2008 m. kovo 18 d. atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį pradinis kreditorius perdavė atsakovui. Šis aktas patvirtina tik tarpinį paslaugų teikimą, tai yra tik tai, kad paslaugos buvo teiktos iki 2008 m. kovo 12 d., bet ne iki projekto įgyvendinimo pabaigos. Šį aktą parengė VšĮ „Kaimo verslo projektai“. Ieškovas, būdamas fiziniu asmeniu, nebūdamas šios srities specialistu, perimdamas darbus, negalėjo įvertinti atliktų darbų (paslaugų) kokybės ir tinkamumo, tai vėliau atliko Nacionalinė mokėjimo agentūra. NMA pateikti raštiniai įrodymai paneigia atsakovo kviestų liudytojų parodymus, kad dokumentus parengė VšĮ „Kaimo verslo projektai“. Sutarties 1.3 punkte nustatyta, kad paslaugų pagal šią sutartį esmė – suteikti konsultacines paslaugas per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, t.y. konsultacijos verslo plano rengimui ir gavus paramą bei įgyvendinant projektą, gauti paslaugų teikėjo paruoštą verslo planą, atitinkantį nustatytus reikalavimus. Taigi sudarydamos paslaugų sutartį šalys susitarė, kad paslaugos bus teikiamos nuo sutarties pasirašymo, tai yra 2008 m. vasario 7 d. iki projekto pabaigos, kuri kaip nurodyta paraiškoje, yra 2011 m. kovo 31 d. Toks aiškinimas atskleidžia pradinius šalių ketinimus bei gina ieškovo kaip vartotojo interesus. Konsultavimo paslaugos ieškovui realiai buvo teikiamos tik kiek daugiau nei mėnesį, be to jos nebuvo suteiktos tinkamai. Todėl ieškovas yra visiškai atsiskaitęs su VšĮ „Kaimo verslo projektai“.

35Atsakovas atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo, kad ieškovas skunde klaidindamas teismą įrodinėja, kad nebūdamas projektų rengimo ir konsultavimo paslaugų teikimo srities profesionalu ir sudarydamas sutartį tikėjosi, kad VšĮ „Kaimo verslo projektai“ paslaugas teiks visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, tai yra iki 2011 m. kovo 21 d. Tokia ieškovo pozicija prieštarauja Paslaugų sutarties 2.3. punktui, kuris Paslaugų sutarties sudarymo metu ieškovui buvo žinomas ir suprantamas. Ieškovas, siekdamas išvengti likusios Paslaugų sutarties 3.4. punkte nurodytos kainos dalies, 36.023,00 Lt, sumokėjimo, klaidina teismą, kad VšĮ „Kaimo verslo projektai“ nesąžiningai parengė ir pateikė ieškovui pasirašyti Paslaugų sutartį, taip pat darbų priėmimo-perdavimo aktą. Tokia ieškovo pozicija vertintina kaip siekis nesąžiningu būdu, t.y. plečiamai aiškinant sutarties dalyką ir siaurinant pagal aktą priimtas paslaugas, išvengti piniginės prievolės už įsigytas paslaugas įvykdymo.

36IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 straipsnis).

38Byloje kilo ginčas dėl atlygintinų paslaugų teikimo sutarties sąlygų aiškinimo, suteiktų paslaugų kokybės, užmokesčio už suteiktas paslaugas bei delspinigių dydžio nustatymo.

39Byloje nustatyta, kad ieškovas su VšĮ „Kaimo verslo projektai“ 2008 m. vasario 7 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 2008/01-04, pagal kurią VšĮ „Kaimo verslo projektai“ įsipareigojo konsultuoti atsakovą, kad būtų parengtas verslo planas ir paduodama paraiška, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-01-08 įsakymu Nr. 3D-13, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ ir šio dokumento keliamų reikalavimų, rengiant verslo planus, ar kitus tokio pobūdžio dokumentus, kuriuos būtina pateikti Agentūrai kreipiantis dėl Europos Sąjungos paramos suteikimo (t. I, b.l. 11-12). 2008 m. kovo 12 d. darbų perdavimo-priėmimo aktu ieškovas priėmė konsultacines paslaugas (t. I, b.l. 15). Ieškovas 2008 m. gruodžio 23 d. pranešimu vienašališkai nutraukė sutartį, motyvuodamas tuo, kad ieškovas pats savo jėgomis parengė didelę dalį dokumentų, kurie buvo reikalingi paraiškos paramai gauti užpildymui (t. I, b.l. 13-14). Ieškovo projektui 2009 m. birželio 25 d. buvo skirta 690.560,00 Lt dydžio parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo turizmo veikslo skatinimas“ (t. I, b.l. 30). VšĮ „Kaimo verslo projektai“ 2009 m. liepos 21 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi perleido visas savo teises, kylančias iš 2008 m. vasario 7 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. 2008/01-04 atsakovui (t. I, b.l. 9-10).

40Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. CK 6.193 straipsnyje įtvirtintos tokios pagrindinės sutarčių aiškinimo taisyklės: kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai; pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu; jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys; visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes; reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos; kai yra abejonių dėl sutarties sąvokų, joms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė; kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai; visais atvejais sutarties sąlygos aiškinamos vartotojų ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai; taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius.

41Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (LAT 2003 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-813/2003; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2005; 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2009; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-349/2010; kt.). Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (LAT 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; kt.).

42Pagal 2008 m. vasario 7 d. Paslaugų teikimo sutarties 1.2 punktą paruoštas verslo planas pagal šią sutartį būtų teikiamas kaip dokumentas, siekiant gauti Europos Sąjungos 2007-2013 struktūrinių fondų paramą pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių projektas“ dokumentą. Pagal sutarties 1.3 punktą paslaugų pagal šią sutartį esmė – suteikti konsultacines paslaugas per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, tai yra konsultacijos verslo plano rengimui ir gavus paramą bei įgyvendinant projektą, gauti paslaugų tiekėjo paruoštą verslo planą, atitinkančią šios sutarties 1.1 straipsnio reikalavimus, keliamus tokio pobūdžio dokumentams, kad jie, teikiant paraišką 2007-2013 struktūrinių fondų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos numatytas priemones, būtų Nacionalinės mokėjimų agentūros priimami ir svarstomi. Faktas, kad kliento pateiktą paraišką Agentūra priėmė ir užregistravo svarstymui reiškia, kad paslaugų teikėjas savo įsipareigojimus pagal šią sutartį įvykdė (sutarties 2.3 punktas). Pagal sutarties 3.2-3.4 punktus klientas paslaugų teikėjui sumoka 4.720,00 Lt avansą, o likusią – 36.023,00 Lt sumą – perveda į banko sąskaitą per 10 d. po patvirtinimo iš Agentūros dėl paramos klientui suteikimo gavimo. Sutarties 5.1 punkte nustatyta, kad sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos iki pilno šalių įsipareigojimo įvykdymo.

43Minėtos sutarties 1.3 punkto pirmoje sakinio dalyje nurodyta, kad paslaugų pagal šią sutartį esmė – suteikti konsultacines paslaugas per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Kita sakinio dalis yra skirta paaiškinti ir detalizuoti konsultacinių paslaugų teikimo apimtį, patikslinant, kad bus teikiamos konsultacijos verslo plano rengimui ir gavus paramą bei įgyvendinant projektą, gauti paslaugų tiekėjo paruoštą verslo planą, atitinkantį šios sutarties 1.1 straipsnio reikalavimus, keliamus tokio pobūdžio dokumentams, kad jie, teikiant paraišką 2007-2013 struktūrinių fondų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos numatytas priemones, būtų Nacionalinės mokėjimų agentūros priimami ir svarstomi. Pripažintina, kad šio punkto formuluotė, vertinant ją atsietai nuo kitų sutarties sąlygų, gali būti pripažįstama kaip klaidinanti ar netiksli, kadangi joje nurodyta, jog paslaugos bus teikiamos per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, konsultacijos bus teikiamos verslo plano rengimui ir gavus paramą bei įgyvendinant projektą, tuo tarpu sakinio pabaigoje kaip sutarties esmė nurodomas paruoštas verslo planas, kuris, teikiant paraišką, Nacionalinės mokėjimo agentūros būtų priimamas ir svarstomas. Tačiau kitos sutarties sąlygos, ypač 2.3 punktas, labai aiškiai apibrėžia sutarties galiojimo laikotarpį ir paslaugų teikėjo įsipareigojimų apimtį, tai yra kliento konsultavimas iki Nacionalinė mokėjimo agentūra priims ir užregistruos kliento paraišką svarstymui. Sutarties sąlygose dėl visiško atsiskaitymo pagal sutartį taip pat nurodoma, kad galutinės 36.023,00 Lt suteiktų paslaugų kanos sumokėjimas turi būti atliktas per 10 dienų po patvirtinimo iš Agentūros dėl paramos klientui suteikimo gavimo. Nėra jokių kitų sąlygų, nustatančių papildomą suteiktų konsultacijų kainą ir jos sumokėjimo terminus po paraiškos priėmimo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje ir patvirtinimo apie paramos suteikimą.

44Ieškovas 2008 m. kovo 12 d. darbų perdavimo-priėmimo aktu priėmė konsultacines paslaugas rašant verslo planą „Kaimo turizmo sodybvietės ( - ) sukūrimas“. Akto pastabose nurodyta, jog darbas atliktas laiku ir tinkamai, iškilus netikslumams dėl paslaugų teikėjo kaltės, įsipareigojama tuos netikslumus pataisyti (t. I, b.l. 15). Paraiška Nacionalinėje mokėjimo agentūroje buvo registruota 2008 m. kovo 18 d. (t. I, b.l. 152-171). Todėl pripažintina, kad paslaugų teikėjas nuo šios datos savo įsipareigojimus yra įvykdęs. Žemės ūkio ministrui 2009 m. birželio 25 d. įsakymu patvirtinus sąrašą, kuriame ieškovas buvo pripažintas 690.560,00 Lt paramos gavėju, ieškovui po 10 d., tai yra 2009 m. liepos 5 d. atsirado pareiga mokėti už suteiktas paslaugas. Ieškovas neteisingai aiškina sutarties sąlygas, remdamasis tik 1.3 punktu ir neatsižvelgdamas į visas kitas sutarties sąlygas, kurios yra aiškios ir nedviprasmiškos. Todėl ieškovo argumentas, kad VšĮ „Kaimo verslo projektai“ jam turėjo teikti paslaugas iki 2011 m. kovo 31 d., yra nepagrįstas.

45Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad ieškovas netinkamai remiasi teismų praktika. Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Ieškovo nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2013 buvo analizuojamos pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp miško savininko ir uždarosios akcinės bendrovės, sąlygos. Nagrinėjamoje byloje ieškovo negalima pripažinti vartotoju, o 2008 m. vasario 7 d. Paslaugų teikimo sutarties – vartojimo sutartimi. Sutiktina, jog paslaugų teikėjui VšĮ „Kaimo verslo projektai“ paraiškų rengimas bei konsultavimas šiuo klausimu buvo profesinė veikla. Tačiau ieškovas, sudarydamas minėtą sutartį, veikė kaip verslininkas, siekiantis pradėti savo verslą ir pretenduojantis į 690.560,00 Lt paramą kaimo turizmo sodybos sukūrimui. Taigi, jis privalėjo būti pakankami atidus ir rūpestingas, sudarydamas sutartį, turėjo tinkamai išsiaiškinti visas jos sąlygas. Todėl paslaugų teikimo sutarčiai negalima taikyti CK 6.188 straipsnio bei pagal CK 6.193 straipsnio 4 dalį aiškinti sutarties sąlygas ieškovo naudai ir paslaugų teikėjo nenaudai. Pažymėtina, kad viena nepakankami aiški sutarties sąlyga, įtvirtinta 1.3 punkte, nėra pakankamas pagrindas aiškinti kitas tikslias ir aiškiai suformuluotas sąlygas dėl sutarties galiojimo, teikiamų paslaugų apimties bei galutinio visos sumos už suteiktas paslaugas sumokėjimo termino tik ieškovo naudai. Todėl negalima pripažinti, kad pirmos instancijos teismas nukrypo nuo sutarčių aiškinimo taisyklių.

46Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl ieškovo 2008 m. gruodžio 23 d. pranešimo dėl sutarties nutraukimo, kadangi, kaip jau buvo nurodyta aukščiau, VšĮ „Kaimo verslo projektai“ savo sutartines paslaugas buvo įvykdęs iki 2008 m. kovo 18 d., šio pranešimo įteikimas sutarties sąlygoms ar ieškovo pareigai mokėti už suteiktas paslaugas įtakos neturi. Ieškovas taip pat nepagrįstai teigia, kad pirmos instancijos teismas suabsoliutino 2008 m. kovo 12 d. pasirašytą darbų perdavimo-priėmimo aktą ir jame esant įrašą, kad darbas atliktas laiku ir tinkamai. Priešingai, pirmos instancijos teismas nesivadovavo vien šiuo aktu, o tyrė suteiktų paslaugų kokybę bei pripažino, kad paslaugos nebuvo teikiamos tinkamai, todėl sumažino pagal sutartį nustatytą už paslaugas mokėtiną kainą net 45 %.

47Atsakant į atsakovo apeliacinio skundo argumentus, pažymėtina, kad ta aplinkybė, jog 2009 m. liepos 21 d. Reikalavimo perleidimo sutartis yra pripažinta galiojančia ir teisėta, neatima iš ieškovo teisės pagal CK 6.107 straipsnio 1 dalį naujojo kreditoriaus reikalavimams reikšti visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui tuo metu, kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą. Pažymėtina, kad ieškovas dar 2008 m. gruodžio 23 d. pranešimu dėl sutarties nutraukimo reiškė paslaugų teikėjui pretenzijas dėl nekokybiškai suteiktų paslaugų.

48Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad ieškovo ir VšĮ „Kaimo verslo projektai“ atstovės E. V. susirašinėjimas vyko po to, kai ieškovo paraiška buvo registruota Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Paraiška buvo registruota 2008 m. kovo 18 d. Tačiau ieškovo sutuoktinės Ž. D. (K.) ir E. V. bei kitų VšĮ „Kaimo verslo projektai“ darbuotojų susirašinėjimas vyko 2008 m. vasario 19 d.- gruodžio 11 d. (t. I, b.l. 89-91; 115-120; t. II, b.l. 81-105). E. V. 2008 m. vasario 29 d. elektroniniu laišku nurodo Ž. D. dėl 8 ir 9 punktų reikiamų dokumentų skambinti į Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentą Poveikio aplinkai vertinimo skyrių, kur bus paaiškinta ko reikia, norint gauti pažymas (t. I, b.l. 90). 2008 m. kovo 12 d. laišku E. V. nurodo Ž. D. skambinti dėl ekspertizės į Aplinkos ministeriją R. K., kuri turėtų viską paaiškinti (t. I, b.l. 89). Taigi paslaugų teikėjas ieškovą kelis kartus nukreipė pas trečiuosius asmenis dar iki paraiškos registravimo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, tai yra dar nepasibaigus paslaugų teikėjo pareigai pagal sutartį teikti konsultacijas. Pažymėtina, kad pagal sutarties 2.5 punktą šalys susitarė, kad paslaugų teikėjas šios sutarties įvykdymo tikslais turi teisę savo lėšomis pasitelkti trečiuosius asmenis ir samdyti ekspertus ar konsultantus. Taigi, paslaugų teikėjas pagal minėtą sutarties sąlygą privalėjo pats kreiptis į Aplinkos ministeriją ir išsiaiškinti, kokios sąlygos yra, norint gauti reikiamas pažymas ar užsakyti ekspertizę. Todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad paslaugų teikėjas ne visais atvejais suteikė ieškovui konsultacijas, ir tai yra pagrindas mažinti paslaugų teikėjo atlygį.

49Pagal sutarties 1.4 punktą šalys susitarė, kad faktas, jog paslaugų teikėjas apsiima teikti paslaugas klientui nereiškia garantijų ar užtikrinimo, kad klientas gaus paramą pagal pateiktą paraišką. Pripažintina, kad ši sutarties sąlyga yra pagrįsta, nes parama teikiama, atsižvelgiant ir patį siūlomo verslo projekto pobūdį, ne vien tik į tinkamai techniškai, pagal taisykles užpildytą paraišką. Tačiau pati paraiška turėjo būti pildoma pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-13 patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ įgyvendinimo taisykles, kuriose pateikta paraiškos forma bei aprašytos jos pildymo taisyklės, paraiškų vertinimo tvarka. Taigi, pats paraiškos užpildymas bei verslo plano pateikimas yra reglamentuojamas teisės aktais, todėl paslaugų teikėjas privalėjo suteikti ieškovui tokias konsultacijas, kad pati paraiškos forma būtų užpildyta tinkamai. Tačiau Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento Utenos skyrius 2008 m. balandžio 3 d. teikė atsakovui užklausimą dėl reikiamų dokumentų pateikimo ir duomenų tikslinimo, kuriame nurodė paraiškos trūkumus ir prašė juos patikslinti. Be nurodytų smulkių netikslumų, ieškovui taip pat buvo išaiškinta, kad paraiškos lentelėje projekto įgyvendinimo planas, išlaidų kategorijos nesutampa su tinkamų išlaidų sąraše nurodytomis išlaidų kategorijomis ir pavadinimais, netiksliai nurodytos projekto įgyvendinimo plane išlaidų patyrimo trukmės, prie paraiškos nepateikti reikalaujami priedai, Aplinkos ministerijos Regioninio aplinkos apsaugos departamento deklaracija apie numatomo įgyvendinti projekto atitikimą aplinkosaugos standartams ir poveikio aplinkai vertinimo deklaracija (t. I, b.l. 170-171). Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros programų departamento Projektų vertinimų skyrius ieškovui teikė užklausimus dėl reikiamų dokumentų pateikimo ir duomenų tikslinimo ir 2008 m. balandžio 22 d., 2008 m. gruodžio 1 d., 2008 m. gruodžio 9 d. bei 2009 m. kovo 5 d. (t. I, b.l. 166-169; t. II, b.l. 7-8; 27-28; 34-38). Taigi, pripažintina, kad konsultacinės paslaugos ieškovui nebuvo suteiktos tinkamai.

50Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje esančius rašytinius įrodymus, į liudytojų E. V., A. K., D. P., M. V., Ž. K. parodymus (t. I, b.l. 148; t. II, b.l. 167-169; t. IV, b.l. 29-30; t. II, b.l. 169-170; 162-163; t. IV, b.l. 17-18), sprendžia, kad VšĮ „Kaimo verslo projektai“ teikė ieškovui konsultacines paslaugas ir negalima pripažinti, kad jų vertė yra tik ieškovo sumokėtas 4.720,00 Lt avansas. Nepaisant, to, jog paslaugos buvo suteiktos netinkamai, ir po 2008 m. kovo 12 d. darbo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo paslaugų teikėjas konsultavo ieškovą iki 2008 m. gruodžio 11 d., ieškovo projektui 2009 m. birželio 25 d. buvo skirta 690.560,00 Lt dydžio parama. Tačiau, atsižvelgiant į aukščiau nustatytus suteiktų paslaugų trūkumus, pripažindinta, kad pirmos instancijos teismas sumažino paslaugų teikėjo atlygį iki 20.000,00 Lt. Ši suma sudaro daugiau negu pusę sutartimi nustatytos 36.023,00 Lt paslaugų kainos, todėl nepažeidžia CK 1.5 straipsnyje įtvirtintų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų bei CK 1.2 straipsnyje įtvirtinto proporcingumo principo.

51Pagal sutarties 3.5 punktą, jeigu klientas nesumoka laiku paslaugų teikėjui pagal šią sutartį, jis turi mokėti 0,2 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną. Pirmos instancijos teismas mokėtinų delspinigių sumą sumažino iki 0,05 %. Kadangi sprendimu delspinigiai priteisti nuo 2009 m. liepos 5 d. iki 2010 m. sausio 19 d., tai mokėtina delspinigių suma yra 1.990,00 Lt (20.000,00 Lt x 0,05 % x 199 d.). Tuo tarpu mokėtina 0,2 % delspinigių suma nuo priteisto atlygio už tą patį periodą būtų 7.960,00 Lt, tai yra daugiau negu trečdalis mokėtinos 20.000,00 Lt sumos.

52Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs išsamią ir detalią praktiką, kurioje nustatyti netesybų mažinimo pagrindai. Bendroji taisyklė dėl netesybų mažinimo yra ta, kad šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas, tačiau jeigu netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, jos gali būti sumažintos iki protingos sumos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (LAT 2005 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005; 2005 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2005). Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (LAT 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1094/2003). Aplinkybė, kad abi šalys pasirinko aiškiai per dideles ir neprotingas netesybas, nesudaro pagrindo teismui atsisakyti įvertinti sutartyje nustatytų netesybų dydį, jeigu šalis dėl to pareiškia prašymą (LAT 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007). Teismų praktikoje yra apibrėžta eilė kriterijų, kuriems esant netesybos turėtų būti mažinamos bei pripažįstamos per didelėmis. Aiškiai per didelėmis netesybomis kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstami 0,2 proc. dydžio delspinigiai (LAT 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005; 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005; 2005 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2005) už kiekvieną praleistą dieną, sudarantys 73 proc. per metus, todėl dažnu atveju toks delspinigių dydis teismo mažinamas iki 7,3 proc. per metus, t. y. iki 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną (LAT 2005 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005; 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006).

53Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamame sprendime delspinigių dydžio sumažinimas atitinka aukščiau nurodytą teismų praktika, todėl sutartyje nustatyti 0,2 % dydžio delspinigiai buvo pagrįstai sumažinti iki 0,05 %. Apeliaciniame skunde atsakovas nenurodė jokių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog paslaugų teikėjo faktiniai nuostoliai dėl paslaugų teikimo sutarties neįvykdymo yra didesni, negu teismo priteista delspinigių suma.

54Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliacinių skundų argumentai nepripažintini pagrįstais. Pirmosios instancijos teismas atskleidė bylos esmę, teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl apeliaciniai skundai netenkintini, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

55Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-331 str.,

Nutarė

56Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. K. ir... 3. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas prašė pripažinti negaliojančia tarp atsakovų VšĮ „Kaimo... 6. Atsakovas UAB „iClaim“ priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo... 7. Atsakovas VšĮ „Kaimo verslo projektai” pareiškė ieškinį atsakovui UAB... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. kovo 28 d. sprendimu VšĮ... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 21 d. nutartimi Vilniaus miesto 1... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 12 d. sprendimu... 12. Teismas nustatė, kad ieškovas užsakė VšĮ „Kaimo verslo projektai”... 13. Sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą, vertinamos tarp šalių sudarytas... 14. Ieškovo teigimu, paslaugų teikėjas nesuteikė sutartyje numatytų paslaugų,... 15. Į bylą pateiktas ieškovo partnerės Ž. D. ir atsakovo darbuotojos E. V.... 16. Atsakovas taip pat pagrįstai teigia, kad ieškovas su juo nustatyta tvarka... 17. Ieškovo pareiškimo dėl sutarties nutraukimo originalą pateikė atsakovas,... 18. Teismas padarė išvadą, kad atsakovo reikalavimai tenkintini iš dalies –... 19. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas... 20. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 21. III. Apeliacinio skundo argumentai... 22. Atsakovas UAB „iClaim“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 23. Apeliacinį skundą atsakovas grindžia šiais argumentais:... 24. 1) Pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime padarė klaidingą... 25. 2) VšĮ „Kaimo verslo projektai“ ir ieškovas susitarė, kad Paslaugų... 26. 3) Teismas skundžiamame sprendime abejoja, ar VšĮ „Kaimo verslo... 27. 4) Sudarydamos sutartį šalys žinojo ir įvertino savo poreikius, interesus... 28. Ieškovas J. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 29. Apeliacinį skundą ieškovas grindžia šiais argumentais:... 30. 1) Teismas netinkamai vertino ir aiškino 2008 m. vasario 7 d. šalių... 31. 2) Teismas nukrypo nuo sutarties sudarymo prisijungimo būdu teisės normų... 32. 3) Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad sutarties nutraukimas... 33. 4) Teismas nepagrįstai suabsoliutina 2008 m. kovo 12 d. pasirašytą paslaugų... 34. Ieškovas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo skundą atmesti.... 35. Atsakovas atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo skundą atmesti.... 36. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 38. Byloje kilo ginčas dėl atlygintinų paslaugų teikimo sutarties sąlygų... 39. Byloje nustatyta, kad ieškovas su VšĮ „Kaimo verslo projektai“ 2008 m.... 40. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose... 41. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, kai kyla šalių ginčas dėl... 42. Pagal 2008 m. vasario 7 d. Paslaugų teikimo sutarties 1.2 punktą paruoštas... 43. Minėtos sutarties 1.3 punkto pirmoje sakinio dalyje nurodyta, kad paslaugų... 44. Ieškovas 2008 m. kovo 12 d. darbų perdavimo-priėmimo aktu priėmė... 45. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad ieškovas netinkamai... 46. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl ieškovo 2008 m. gruodžio 23... 47. Atsakant į atsakovo apeliacinio skundo argumentus, pažymėtina, kad ta... 48. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad ieškovo ir VšĮ „Kaimo verslo... 49. Pagal sutarties 1.4 punktą šalys susitarė, kad faktas, jog paslaugų... 50. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje esančius... 51. Pagal sutarties 3.5 punktą, jeigu klientas nesumoka laiku paslaugų teikėjui... 52. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs išsamią ir detalią... 53. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamame sprendime... 54. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliacinių skundų argumentai... 55. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 56. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 12 d. sprendimą palikti...