Byla 2A-27-180/2018
Dėl nuostolių, patirtų vykdant statybos rangos sutartį, atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono,

2sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,

3dalyvaujant ieškovui ūkininkui V. R. ir jo atstovui advokatui R. S.,

4atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Patikima pakopa“ atstovams advokatui E. O. ir bendrovės vadovui V. N.,

5ekspertui S. M.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ūkininko V. R. ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Patikima pakopa“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-224-267/2016 pagal ieškovo ūkininko V. R. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Patikima pakopa“, dalyvaujant tretiesiems asmenims: S. J., uždarajai akcinei bendrovei „Lumata“, S. M., P. N., Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, dėl nuostolių, patirtų vykdant statybos rangos sutartį, atlyginimo.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas ūkininkas V. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Patikima pakopa“ priteisti 295 332,73 Eur nuostolių, 579,24 Eur baudą, 6 procentų metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimai buvo grindžiami CK 6.37, 6.210, 6.665, 6.678 straipsnių nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su tikėtina netinkamu atsakovės UAB „Patikima pakopa“, vykdžiusios statybos rangos darbus pagal 2012 m. liepos 16 d. statybos rangos sutartį, statant Jojimo kompleksą Joniškio rajone, Žagariškių kaime, Raudondvario g. 2.
 3. Patirtų nuostolių dydį ieškovas įrodinėjo UAB „SPD armada“ apskaičiavimu ir byloje atliktų ekspertizės ir papildomos ekspertizės išvadomis.
 4. Ieškinyje nurodoma, kad po statybos darbų užbaigimo atsirado statybos darbų trūkumai: sutrūkinėjo dalis antro aukšto sienų, sugadintas tinkas, dažai, dėl nesandaraus stogo nusiplovė sienų dažai, įmirko sienų dujų silikato blokeliai, lubų, sienų apšiltinimo medžiaga, atsirado pelėsis, į maniežą sunkiasi gruntinis vanduo.
 5. Statinys neatitinka esminių jo kokybei keliamų reikalavimų, buvo padaryti esminiai nukrypimai nuo projekto, pamatai, rostverkai neatitinka techninio ir darbo projektų, ne pagal projektą sumontuotas mazgas AM1:20 – sienų mūras, vietoj numatytų keraminių blokelių panaudoti dujų silikato blokeliai, ne pagal projektą sumontuotas mazgas BM1:20, neatitinka kolonų konstrukcija, išmatavimai, armatūros storis, gelžbetoninė perdanga arklidėje ir kt., yra pakeisti laikančių konstrukcijų tipai ir apkrovos. Statinys deformuojasi ir yra nesaugus naudoti, todėl turi būti nugriautas ir iš naujo pastatytas.
 6. Atsižvelgiant į atsiradusius trūkumus, atsakovė UAB „Patikima pakopa“ privalo atlyginti Jojimo komplekso perstatymo išlaidas – 295 332,73 Eur.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gruodžio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – priteisė iš atsakovės UAB „Patikima pakopa“ ieškovo V. R. ūkininko ūkio naudai 53 219,32 Eur nuostolių atlyginimo ir 6 procentų metines palūkanas, skaičiuojamas už priteistą 53 219,32 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. rugsėjo 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitą ieškinio dalį, taip pat ir prašymą nustatyti priverstinę UAB „Patikima pakopa“ turto hipoteką, atmetė. Iš ieškovo ūkininko V. R. ūkio priteisė atsakovei UAB „Patikima pakopa“ 2 362,18 Eur bylinėjimosi išlaidų, o iš atsakovės UAB „Patikima pakopa“ ieškovui V. R. ūkiui – 1 353 Eur žyminio mokesčio ir valstybės naudai 14,97 Eur proceso išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Iš ieškovo V. R. ūkio priteisė valstybės naudai 68,18 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu pirmosios instancijos teisme. Ieškovui – V. R. ūkiui grąžino Šiaulių apygardos teismo pavedimų sąskaitoje esančius 237 Eur, o UAB „Patikima pakopa“ grąžino Šiaulių apygardos teismo pavedimų sąskaitoje esantį 1 000 Eur užstatą. Teismas 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones paliko galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.
 2. Ginčui spręsti teismas taikė CK 3.3 straipsnio, 4.175 straipsnio, 4.192 straipsnio, 6.64 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 3 dalies, 6.71 straipsnio, 6.200 straipsnio, 6.256 – 6.262 straipsnių, 6.644 – 6.671 straipsnių, 6.681 – 6.699 straipsnių nuostatas, vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, suformuota civilinėse bylose dėl statybos trūkumų atsiradimo įrodinėjimo pareigos (2014 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2014, 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-652/2004, 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009), bei praktika civilinėse bylose dėl nustatytų statybos darbų trūkumų fakto (ne)fiksavimo akte ir galimybės remtis jais ateityje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-21-611/2016).

9Dėl rangovo atsakomybės už per garantinį laiką išaiškėjusius atliktų statybos darbų kokybės trūkumus

 1. Teismas nustatė, kad tarp šalių kilęs ginčas turi būti sprendžiamas vadovaujantis ne deliktine, o sutartine atsakomybe ir rangos bei statybos rangos sutartis reglamentuojančiomis teisės normomis (CK 6.256 – 6.262, 6.644 – 6.671, 6.681 – 6.699 str.), nes atliktų darbų trūkumai išaiškėjo garantiniu laikotarpiu. Teismas sprendė, kad ieškovas byloje pareikštus reikalavimus nepagrįstai grindė CK 6.678 straipsnio nuostatomis, nes ginčo sutarčiai nebūdingi vartojimo rangos sutarties požymiai, nustatyti CK 6.672 straipsnio 1 dalyje.
 2. Įvertinęs aplinkybes: 1) per vienerius metus po statybos užbaigimo akto surašymo, t. y. per garantinį laiką, išaiškėjo Jojimo paslaugų komplekso kokybės trūkumai; 2) statinio defektus, nurodytus 2015 m. sausio 9 d. defektų nustatymo akte; 3) 2015 m. gegužės 13 d. Teismo ekspertizės akto Nr.15-16 ir 2016 m. balandžio 5 d. Teismo ekspertizės akto Nr.15-16 P išvadas; 4) 2015 m. gegužės 13 d. Teismo ekspertizės akto Nr. 15-16 išvadose nurodytus statinio defektus; 5) 2015 m. gegužės 13 d. Teismo ekspertizės akte nustatytą statinio defektų šalinimo kainą (53219,32 Eur) ir būdus; 6) atsakovė UAB „Patikima pakopa“ nepateikė įrodymų dėl CPK 6.697 straipsnio 3 dalyje nustatytų rangovo atsakomybę šalinančių aplinkybių ir prieštaravimų dėl statinio defektų ištaisymo kainos, teismas sprendė, kad ieškovo pareikštas reikalavimas dėl 295 332,73 Eur nuostolių atlyginimo turi būti tenkinamas iš dalies, priteisiant iš atsakovės UAB „Patikima pakopa“ ieškovo V. R. naudai ištaisomų ginčo statinio defektų šalinimo išlaidas – 53219,32 Eur (CK 6.664 str. 3 d., 6.695 str., 6.697 str. 1 d.).
 3. Remdamasis CK 6.37 ir 6.210 straipsnių pagrindu teismas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. rugsėjo 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisė iš atsakovo 6-is procentus metinių palūkanų.

10Dėl prašomos priteisti 579,24 Eur baudos (netesybos)

 1. 2014 m. gegužės 29 d. pranešimu ieškovas informavo atsakovą dėl netinkamai atliktų darbų, tačiau nenustatė protingo termino trūkumams pašalinti; 2014 m. birželio 20 d. ieškovo pavedimu antstolis R. K. surašė Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą; 2014 m. rugsėjo 1 d. teisme buvo iškelta civilinė byla dėl nuostolių atlyginimo; 2014 m. spalio 3 d. pranešimu trečiasis asmuo UAB „Reforsas“ generaliniam rangovui UAB „Patikima pakopa“ informavo, kad nuvykus taisyti statybos darbų defektus V. R. neleido šių darbų atlikti; 2015 m. sausio 9 d. ginčo šalys ir tretieji asmenys pasirašė Jojimo komplekso patalpų apžiūros ir defektų nustatymo aktą, tačiau ieškovas neleido subrangovui UAB „Reforsas“ pradėti vykdyti nustatytų trūkumų šalinimo darbų. 2016 m. birželio 28 d. teismo posėdyje apklausti statybos darbų vadovai E. B. ir R. S. patvirtino paminėtas aplinkybes. Iš to, kas pasakyta, teismas konstatavo, kad ieškovas V. R. pažeidė CK 6.691 straipsnyje nustatytą rangos sutarties šalių kooperavimosi pareigą, nes nesudarė sąlygų rangovui įvykdyti sutartyje numatytą pareigą – savo lėšomis pašalinti garantiniu laikotarpiu atsiradusius statinio trūkumus (CK 6.64 str. 1 d. 1 p., 3 d., 6.200 str., 6.259 str.). Ieškinio reikalavimas nugriauti ginčo statinį ir perstatyti jį iš naujo savo formuluote, teismo įsitikinimu, iš esmės paneigia ieškovo V. R. teisę reikalauti rangos sutarties 9 punkte nustatytų netesybų (CK 6.71 str., 6. 64 str. 1 d. 1 p., 6.665 str. 3 d.), dėl ko ieškovo reikalavimą priteisti rangos sutarties 9 punkte numatytas netesybas – 579,24 Eur baudą, atmetė.

11Dėl statytojo teisės į nuostolių, susijusių su jam perduoto statinio nugriovimu ir atstatymu, atlyginimo

 1. Teismas, įvertinęs byloje atliktų ekspertizių aktuose pateiktas išvadas ir eksperto S. M. paaiškinimus teismo posėdžio metu (nuokrypių nuo techninio projekto sprendinių, dėl kurių faktiškai pastatytas pastatas neatitiktų statinio esminio mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimo nenustatyta; požymių, kad pamatai neatitinka mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimų ekspertas nenustatė, o ginčo statinio defektus galima ištaisyti; ištaisius defektus pastatas nevisiškai atitiktų projekto reikalavimus, tačiau pastatas atitiktų visus esminius statinio reikalavimus ir būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį; požymių dėl avarinės pastato būklės nėra); statinio projekto vykdymo techninę priežiūrą vykdžiusio S. M. ir statinio projekto vadovo P. N. 2016 m. birželio 28 d. teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, kad statinio nereikia griauti; Nacionalinės mokėjimo agentūros pateiktus duomenis, kad ieškovas 2013 m. lapkričio 29 d. pateikė Nacionalinei mokėjimo Galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą Nr. 3VĮ-KS-11-1-006328-PI002, kuri buvo įvertinta teigiamai; taip pat, kad V. R. kiekvienais metais teikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai metines projekto įgyvendinimo ataskaitas, kuriose nurodydavo visus rodiklius, kuriuos ieškovas buvo numatęs pasiekti verslo plane; 2013 m. gruodžio 30 d. V. R. ir statinio statybos vadovas R. S. pasirašė pažymą apie statybos užbaigimą, kurioje nurodyta, kad pagal teisės aktų reikalavimus ir statinio projekto sprendinius Jojimo komplekso statyba yra pabaigta; 2014 m. vasario 24 d. buvo surašytas statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140224-00040, kuriame statybos užbaigimo procedūras atlikusios komisijos nariai konstatavo, kad statiniai atitinka statinio projekto sprendinius ir bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai, dėl ko teismas priėjo išvados, kad ieškinio argumentai dėl pastato neatitikties projektinei dokumentacijai ir negalimumo naudoti pagal paskirtį, yra nepagrįsti ir reikalavimas dėl 295 332,73 Eur statinio perstatymo išlaidų priteisimo iš rangovo (atsakovės) negali būti tenkinamas (CK 1.5 str., 6.694 str. 6 d.).
 2. Ieškovas V. R., pasirašydamas 2013 m. gruodžio 30 d. pažymą apie statybos užbaigimą ir 2014 m. vasario 24 d. statybos užbaigimo aktą Nr. SUA-60-140224-00040, trūkumų nenurodė nei viename atliktų darbų perdavimo – priėmimo akte, ir teismas sprendė, kad pagal CK 6.662 straipsnio 2 dalį toks elgesys eliminuoja užsakovo (ieškovo) teisę vėliau remtis akivaizdžių darbų trūkumų faktu.
 3. Remdamasis trečiojo asmens P. N. (projekto darbų vadovas), S. J. (statybos darbų techninę priežiūrą vykdęs asmuo) ir liudytojo K. S. teismo posėdžio metu teiktais paaiškinimais, kad 2012 metų vasarą ieškovas ir UAB „VK projektai“ direktorius buvo informuoti apie statinio konstrukcinę neatitiktį projektinei dokumentacijai ir siūlė stabdyti darbus; statybos darbų vadovo R. S. paašikinimais, kad ieškovas V. R. pats inicijavo projekto pakeitimus siekdamas sumažinti statybos darbų kainą bei buvo įsipareigojęs pakeisti projektą iki statybos darbų užbaigimo; statybos darbų žurnale esančiais statybos vykdymo priežiūros vadovo S. M. ir S. J. įrašais, kad vietoje keraminių blokelių naudojami dujų silikato blokeliai; aplinkybe, kad byloje nėra ginčo, kad vykdant statybos darbus buvo daromi esminiai projekto sprendinių pakeitimai; ieškovas po statybos rangos sutarties sudarymo paruošė naujos laidos projektinių sprendimų dokumentus; 2013 m. rugsėjo 18 d. projekto ekspertizės akte dalinės ekspertizės vadovė D. P. pateikta išvada, kad statinio skaičiuojamoji kaina pataisyta pagal pirminio ekspertizės akto privalomas pastabas ir atitinka esminius reikalavimus; statybų procese 2013 m. spalio 2 d. V. R. buvo išduotas naujas statybos leidimas Nr. LNS-63-131002-00090, versijos Nr. 2, panaikinant 2012 m. birželio 11 d. statybos leidimą; ruošdamas projektinės dokumentacijos pakeitimus ieškovas V. R. statybos darbų nestabdė; vykdant statybos darbus ieškovas keletą kartų kreipėsi į Nacionalinę mokėjimų agentūrą, prašydamas leidimo pakeisti sutarties sąmatose numatytus darbus, rašė paaiškinimus dėl projektinių sprendinių pakeitimo, sudarė su rangovu papildomus susitarimus dėl sąmatose numatytų darbų ir jų kainos pakeitimo, teismas konstatavo, kad visos šios aplinkybes paneigė ieškovo V. R. pateiktus paaiškinimus, kad jis neturi pakankamai su statybomis susijusių žinių ir priimdamas atliktus darbus negalėjo pastebėti, kad rangovo atlikti darbai ir panaudotos medžiagos yra su nuokrypiais nuo projektinės dokumentacijos (t. y. vietoj sienų keraminių blokelių panaudoti dujų silikato blokeliai, įrengti mažesnių matmenų rostverkai, įrengtos mažesnių matmenų (skerspjūvio) kolonos, maniežo pagalbinėse patalpose dalis perdangos įrengta iš surenkamų gelžbetoninių plokščių, vietoje 12 cm pločio apdailos plytų buitinių - administracinių patalpų korpuse panaudotos 8,5 cm pločio apdailos plytos).
 4. Teismas atmetė ieškovo paaiškinimus remdamasis ir 2015 m. gegužės 13 d. teismo ekspertizės akte Nr. 15-16 eksperto pateiktu atsakymu į 11 klausimą, kad visus paminėtus trūkumus ieškovas galėjo nustatyti atliktų statybos darbų priėmimo – perdavimo metu; ieškovas turėjo galimybę pasinaudoti specialistų statybos projekto priežiūra vykdžiusio S. M. ir statinio statybos techninę priežiūrą vykdžiusio S. J. pagalba. Įvertinęs visas nustatytas faktines aplinkybes, teismas atmetė ieškovo argumentus apie tai, kad atsakovė be užsakovo (ieškovo) sutikimo nukrypo nuo projektinės dokumentacijos.

12Dėl priverstinės hipotekos

 1. Ieškovo prašymą dėl priverstinės hipotekos taikymo teismas atmetė, nes ieškinio reikalavimams užtikrinti 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovės turto areštas, o teismo sprendimu tenkinama tik 18 procentų ieškovo pareikštų reikalavimų. Teismas sprendė, kad tokios apsaugos taikymas suvaržys atsakovės interesus labiau nei tai yra būtina (CK 4.175 str. 3 d., CPK 551 str. 2 d.).
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliantas (ieškovas) V. R. apeliaciniame skunde prašo:
  1. Panaikinti pirmosios instancijos teismo 2016 m. gruodžio 6 d. sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškinį tenkinti.
  2. Teismui atsisakius tenkinti apeliacinio skundo 1-ąjį prašymą, panaikinti pirmosios instancijos teismo 2016 m. gruodžio 6 d. sprendimą ir grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 2. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ieškinio reikalavimai buvo grindžiami aplinkybėmis, kad ginčo statinys dėl nekokybiškai atsakovo atliktų statybos rangos darbų ir padarytų esminių nukrypimų nuo projektinės dokumentacijos deformuojasi ir yra nesaugus naudoti, todėl turi būti nugriautas ir iš naujo pastatytas, o atsakovė UAB „Patikima pakopa“ privalo atlyginti Jojimo komplekso perstatymo išlaidas – 295 332,73 Eur.
  2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad 2015 m. sausio 9 d. statinio defektų nustatymo akte bei teismo ekspertizės išvadose buvo nustatyti tik 5 statinio defektai, neatitiktys įprastai keliamų reikalavimų.
  3. Pirmosios instancijos teismas padarė klaidingas išvadas, neįsigilino į teismo ekspertizės išvadas, teismo eksperto S. M. duotus paaiškinimus. 2015 m. sausio 9 d. statinio defektų nustatymo akte bei skundžiamame sprendime nustatyti „kosmetiniai“ statinio defektai (nusilupę dažai, suskilusios sienos, vandens pratekėjimas ir įtrūkusios dailylentės) buvo tik dalis nekokybiškų rangos darbų. Dėl likusios dalies esminių, atsakovo paslėptų rangos darbų defektų, įrengiant statinio pamatus (polius ir rostverkus), statinio kolonas bei kitas pagrindines statinio konstrukcijas, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepasisakė. Pirmosios instancijos teismas neatribojo esminių ir neesminių atsakovės atliktų statybos rangos darbų trūkumų, kurie buvo tik pasekmė atsakovės tyčia paslėptų esminių statybos rangos darbų defektų.
  4. Jis (apeliantas) neturėjo objektyvių galimybių nustatyti perduotų rangos darbų kiekių ir defektų, nes didžioji dalis statinio defektų realiai neegzistavo statinio perdavimo – priėmimo akto pasirašymo metu, o paaiškėjo vėliau. Atsakovės vykdyti rangos darbai buvo priimamai kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje, todėl dalis darbų, atliktų mėnesio pradžioje, jau būdavo paslėpti.
  5. Pirmosios instancijos teismas neanalizavo ir nepasisakė dėl ieškovo pasamdytų techninių prižiūrėtojų S. M. ir S. J. veiksmų, t.y., kad jie veikė kartu su UAB „Patikima pakopa“ statybos darbų vadovu R. S. rangovo interesų naudai. R. S. galėjo sąmoningai klaidinti statybos techninės priežiūros specialistą S. J. dėl ieškovo (ne)informavimo apie žymius nukrypimus nuo statinio projekto sprendinių.
  6. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į esminį faktą, kad nukentėjusi šalis (ieškovas), sumokėjęs atsakovui visą sumą 1 285 503,04 Lt (372 307,41 Eur) už statybos rangos darbus, kurių faktiškai atliktas kiekis buvo žymiai mažesnis už deklaruotą statybos darbų sąmatose, iš esmės negavo to, ko tikėjosi iš sutarties, nors samdėsi du statinio techninės priežiūros specialistus, buvo apdairus ir rūpestingas statytojas, dėl ko galėjo protingai numatyti ir tikėtis visiškai kitokio darbų rezultato.
  7. Nepaisant projekto keitimo, bendra (pradinė) statybos rangos darbų sąmata nesumažėjo, keitėsi tik finansavimo paskirstymas atskiriems darbų etapams, todėl atsakovei buvo išmokėta visa sutartimi nustatyta statybos rangos darbų kaina.
  8. Atsakovės atliktų neteisėtų veiksmų visuma (sąmatų klastojimas klaidinant ieškovą dėl faktiškai atliktų darbų kiekių, panaudotų prastesnių savybių ir pigesnių statybinių medžiagų; siekiant kuo didesnės finansinės naudos vienašališkai priimti sprendimai dėl projekto sprendinių pakeitimo ir šių faktinių aplinkybių nuslėpimas nuo ieškovo susimokant su techninės priežiūros specialistais; sąmoningas statybos ir darbo projektų reikalavimų nesilaikymas; sąmoningas statybos rangos darbų defektų slėpimas) įrodo tai, kad atsakovė sistemingai pažeidinėjo rangos sutartį ir tie pažeidimai turėjo būti įvertinti kaip esminiai.
  9. Iš dalies kompensavus jo (ieškovo) patirtus nuostolius ir tik dėl dalies nustatytų statybos rangos darbų trūkumų, ieškovas būtų priverstas ir toliau naudotis nekokybiškai pastatytu statiniu su esminiais neištaisomais defektais, kurio eksploatavimo trukmė bei rinkos vertė yra sumažėjusi. Apeliantas (ieškovas) teigia, kad, paliekant galioti teismo sprendimą, būtų įteisinta faktiškai įvykdyta savavališka statyba su daugybiniais esminiais nukrypimais nuo techninės dokumentacijos. Esamas statinys, išaiškėjus defektams, nebeatitinka teisinės registracijos, nekilnojamo turto registro banko išrašo (neatitinka vertė), kadastro duomenų bylos (neatitinka pamatų išdėstymas, sienų storis, kt. matmenys).
  10. Pirmosios instancijos teismas statinio defektus suskirstė į pašalinamus ir nepašalinamus, nors šiuos darbų trūkumus privalėjo suskirstyti į esminius ir neesminius. Pirmosios instancijos teismas klaidingai nustatė, jog atsakovei kyla pareiga kompensuoti tik dėl pašalinamų statinio defektų kylančius nuostolius ieškovui, kurie sudaro tik 18 procentų visų ieškinio reikalavimų. Apeliantas (ieškovas) pažymėjo, jog 2015 m. sausio 9 d. statinio defektų nustatymo akte bei skundžiamame sprendime nustatyti pašalinami statinio defektai (nusilupę dažai, suskilusios sienos, vandens pratekėjimas ir įtrūkusios dailylentės) buvo tik dalis nekokybiškai rangos darbų.
  11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo išvados yra prieštaringos ir neleidžiančios priimti objektyvaus sprendimo, neatskleidžiančios bylos esmės, todėl apeliacinės instancijos teismas privalo bylą perduoti nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).
 3. Apeliantė (atsakovė) UAB „Patikimas pakopa“ apeliaciniame skunde prašo pakeisti 2016 m. gruodžio 6 d. pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl priteistų 53 219,32 Eur iš atsakovės UAB „Patikima pakopa“ ir ieškovo ieškinį dėl šios sumos atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliantas (ieškovas) V. R. atliktus darbus priėmė, pasirašydamas atliktų darbų aktus ir darbų priėmimo metu jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės ir nukrypimų nuo projektinės dokumentacijos nepareiškė, nors tai galėjo padaryti, nes buvo informuotas tiek projekto vadovo P. N., tiek S. M., tiek techninio prižiūrėtojo S. J.. Pastatą 2014 m. vasario 24 d. statybos užbaigimo aktu Nr. SUA-60-140224-00040 priėmė komisija.
  2. Teismo ekspertizės akte nurodyta, kad turi būti pašalinti trūkumai: įtrūkiai, atsilupę dažai pastato patalpose išorinėse sienose ir pertvarose, vandens pratekėjimo žymės ant pastato pertvarų, įtrūkimai apdailos plytų mūre, neužsandarintos surenkamų gelžbetonių perdangos plokščių sandūros, įtrūkusios medinės dailylentės. Teismas iš atsakovės UAB „Patikima pakopa“ priteisdamas 53 219,32 Eur, reikalingų defektams pašalinti, rėmėsi 2015m. gegužės 13 d. teismo ekspertizės akte sudaryta defektų ištaisymo sąmata. Atsakovas neginčijo eksperto pateiktos darbų ištaisymo kainos.
  3. Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas reikalingą sumą atsiradusiems defektams pašalinti, neįvertino, ar joje nurodyti darbai yra būtini tam, kad būtų pašalinti atsiradę defektai, neatėmė darbų, kurie nėra reikalingi atsiradusiems defektams pašalinti, o už jų atlikimą reikalingas išlaidas priteisė iš atsakovės. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visas faktines bylos aplinkybes, ištyręs visus surinktus įrodymus, iš teismo eksperto pateiktos lokalinės sąmatos turėjo atimti rostverkų tvarkymo darbus, kurių vertė 9 623,46 Eur (su PVM – 11 644,38 Eur) ir kolonų tvarkymo darbus, kurių vertė – 24 606,48 Eur (su PVM – 29 773,84 Eur).
  4. Rostverkų ir kolonų nereikia stiprinti, nes jų mechaninis atsparumas ir pastovumas atitinka statinio esminius reikalavimus ir yra pakankami, kad atlaikytų pastato konstrukcijas. Papildomos teismo ekspertizės metu buvo atlikti rostverkų, pamatų, kolonų tyrimai, jų laikančiosios galios paskaičiavimai, kurių nustatyta, kad atliekant defektų šalinimo darbus nebereikalinga rengti kolonų ir rostverkų stiprinimo projekto, kurio vertė 2 000 Eur, nereikia atlikti kolonų tyrimų, kurie gali kainuoti – 1 500 Eur, o taip pat nereikia vykdyti kolonų ir rostverkų stiprinimo darbų techninės priežiūros, kurie gali kainuoti – 1 000 Eur, dėl to šie darbai neturėjo būti įtraukti į defektų šalinimo sąmatą. Pirmosios instancijos teismas iš atsakovės galėjo priteisti tik 7 301,10 Eur, reikalingų atsiradusiems defektams pašalinti.
  5. Papildomos teismo ekspertizės metu buvo atlikti kolonų ir rostverkų tyrimai, po kurių buvo nustatyta, kad jie atitinka esminius mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimus.
  6. Apeliantė UAB „Patikimas pakopa“ teigia, kad rangovas atsako už netinkamai atliktą darbą, kuris blogina tą daiktą naudoti pagal paskirtį. Šiuo konkrečiu atveju byloje nėra nustatyta, kad atlikti darbai, kuriuos ieškovas priėmė be jokių pastabų, blogintų pastatytą statinį naudoti pagal jo paskirtį, nes pastatas šiuo metu yra priduotas valstybinei komisijai ir ieškovo visiškai eksploatuojamas.
  7. Pats ieškovas savo veiksmais blogino pastato būklę, nes jis, atkasdamas pastato polius, žinojo, kad jų atkasinėti negalima, tai kelia pavojų pastato stabilumui. Šias aplinkybes patvirtino teismo ekspertas, nurodydamas, kad ieškovas 2016 m. gegužės 25 d. atkasdamas pastato polius, elgėsi neapdairiai, nes tokie kasinėjimo darbai yra draudžiami, kaip galintys pakenkti pastato stabilumui ir nulemti statinio deformacijas.
  8. Pirmosios instancijos teismas peržengė ieškinio nagrinėjimo ribas, nes ieškovas neprašė iš atsakovės priteisti išlaidų, reikalingų garantiniu laikotarpiu atsiradusiems defektams pašalinti, o reikalavo atlyginti viso pastato perstatymui reikalingas išlaidas, nes pastatas yra pastatytas ne pagal projektinę dokumentaciją. Teismas tokį ieškovo reikalavimą pripažino nepagrįstu ir jo netenkino, o patenkino reikalavimą, kurio ieškovas nereiškė, visiškai nesutiko, kad defektai gali būti šalinami tiek rangovo lėšomis, tiek jo paties pasisamdytų rangovų.
  9. Pirmosios instancijos teismas savo nuožiūra pakeisdamas ieškovo teisių ginimo būdą, tuo pačiu apribojo atsakovės galimybę tinkamai gintis šioje byloje, nes byloje visas ginčas vyko ne dėl konkrečių defektų šalinimo, jų šalinimo kainos, bet dėl viso pastato pripažinimo netinkamu naudotis ir ieškovo galimų nuostolių atlyginimo, kurie pasireiškia, ne pamatų, kolonų stiprinimo reikalingumu ir būtinumu, bet viso pastato nugriovimu ir perstatymu.
 1. Ieškovas (apeliantas) V. R. atsiliepime į atsakovės UAB „Patikima pakopa“ apeliacinį skundą prašo atmesti jį ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Dėl savavališkai atsakovės atliktų statinio techninio projekto sprendinių pakeitimų, mažesnių nei deklaruota ir perduota ieškovui statybos rangos darbų kiekių atlikimo, statiniui buvo padaryta ne tik fizinė žala, tačiau žymiai sutrumpėjo ir jo galimos eksploatacijos laikas, pastate yra ribojama ūkinė veikla, sumažėjo statinio atsparumas fiziniams poveikiams bei sumažėjo pati statinio rinkos vertė. Ieškovui yra nesuvokiami atsakovės veiksmai, siekiant išvengti atsakomybės dėl padarytų esminių rangos sutarties pažeidimų, lėmusių didžiulių ieškovo nuostolių atsiradimą.
  2. Dėl ieškinio ribų peržengimo apeliantas (ieškovas) nurodė, kad skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas ex officio nustatęs, jog ieškovo reikalavimai yra pertekliniai, tenkino tik jų dalį ir neperžengė ieškinio ribų, t. y. nesirėmė kitais faktais ar įrodymais nei buvo nurodžiusios šalys, todėl apelianto (atsakovo) apeliacinio skundo argumentas dėl ieškinio ribų peržengimo atmestinas kaip nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas priteisė tik ištaisomų statinio defekto šalinimo išlaidas, o dėl neištaisomų statinio defektų šalinimo išlaidų pasisakė, kad statinys galės būti naudojamas pagal paskirtį net ir egzistuojant esminiams nukrypimams nuo techninio projekto sprendinių.
 2. Atsakovė UAB „Patikima pakopa“ atsiliepime į apelianto (ieškovo) V. R. apeliacinį skundą prašo jį atmesti, kaip nepagrįstą, ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas tinkamai konstatavo faktą, kad pastatas, nors pastatytas nukrypstant nuo projektinės dokumentacijos, tačiau atitinka esminius statinio reikalavimus – mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimus, o atsiradusius defektus galima pašalinti ir nenugriaunant pastato.
  2. Atsakovė pastatė pastatą, apibrėžtą 2012 m. liepos 16 d. rangos sutartyje; visus darbus atliko pagal surašytus atliktų darbų aktus, kuriuos ieškovas priėmė. Darbus ieškovas priimdavo pats, etapais, ir darbų priėmimo metu neteikė jokių pastabų dėl atliktų darbų kokybės ar dėl nukrypimų nuo projektinės dokumentacijos. Statybinių medžiagų pakeitimai buvo derinami su ieškovu, jis pats dalyvavo renkant konkrečias statybines medžiagas. Pasirašytus atliktų darbų aktus ieškovas pateikdavo Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kurį, patikrinusi atliktus darbus, priimdavo sprendimą už juos apmokėti. Pastatą 2014 m. vasario 24 d. valstybinė komisija, kurioje dalyvavo ir ieškovas, pripažino tinkamu naudoti ir surašė statybos užbaigimo aktą Nr. SUA-60-140224-00040. Ieškovas, žinodamas apie nukrypimus nuo projektinės dokumentacijos, jokių pastabų nepareiškė.
  3. 2014 m. vasario 24 d. statinio pripažinimo tinkamu aktas Nr. SUA-60-140224-00040 yra galiojantis ir ieškovas jo nėra nuginčijęs. Šis aktas yra oficialus rašytinis įrodymas, paneigiantis ieškovo tvirtinimą, kad atsakovė atliko kokius nors neteisėtus, ieškovo nuosavybės teises ar normatyvinius statybos techninius dokumentus pažeidžiančius veiksmus.
  4. 2016 m. balandžio 5 d. teismo ekspertizės akte nurodyta, kad nuokrypių nuo techninio projekto sprendinių, dėl kurių faktiškai yra pastatytas pastatas neatitiktų statinio esminio mechaninio atsparumo ir pastovumo, nenustatyta.
  5. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad pareikštas reikalavimas yra neproporcingas ir neadekvatus teisinių padarinių atžvilgiu, o atsiradę trūkumai gali būti pašalinti pastatą remontuojant.
  6. Teismas, esant byloje teismo eksperto nustatytam faktui, kad pamatų, rostverkų ir kolonų mechaninis atsparumas ir pastovumas yra pakankami, ir kad jų laikančioji galia visiškai užtikrina viso pastato mechaninį atsparumą ir pastovumą, pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo reikalavimą dėl būsimų išlaidų, reikalingų pastato nugriovimui ir atstatymui, atlyginimo.
 3. Trečiasis asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, atsiliepimuose į ieškovo V. R. ir atsakovės UAB „Patikima pakopa“ apeliacinius skundus prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra. Teigia, kad Nacionalinę mokėjimo agentūrą ir ieškovą siejo administraciniai teisiniai (paramos skyrimo) santykiai, o agentūros ir atsakovės jokie teisiniai santykiai nesiejo.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliaciniai skundai netenkintini.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

14Dėl faktinių aplinkybių

 1. Byloje nustatyta, kad 2012 m. liepos 16 d. ieškovas V. R. ūkis (užsakovas) ir atsakovė UAB „Patikima pakopa“ (rangovė) sudarė statybos rangos sutartį dėl Jojimo paslaugų komplekso Raudondvario g. 2, Žagariškių kaime, Joniškio rajone statybos darbų. 2013 m. rugpjūčio 30 d. generalinis rangovas UAB „Patikima pakopa“ ir subrangovas UAB „Reforsas“ sudarė subrangos sutartį dėl Jojimo paslaugų komplekso statybos darbų atlikimo. Ieškovas V. R. atliktus statybos rangos darbus priėmė, pasirašydamas atliktų darbų aktus, ir apmokėjo atsakovei UAB „Patikima pakopa“ pagal pasirašytus atliktų darbų aktus išrašytas sąskaitas faktūras. 2013 m. gruodžio 30 d. ieškovas V. R. ir statinio statybos vadovas R. S. pasirašė pažymą apie statybos užbaigimą, kurioje nurodyta, kad pagal teisės aktų reikalavimus ir statinio projekto sprendinius Jojimo paslaugų komplekso statyba yra baigta. 2014 m. vasario 24 d. buvo surašytas statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140224-00040, kuriame komisija konstatavo, kad statiniai atitinka statinio projekto sprendinius ir bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.
 1. 2014 m. gegužės 29 d. ieškovas kreipėsi į atsakovę nurodydamas, kad atliktų statybos darbų kokybė netinkama, statinys iš esmės neatitinka techninio ir darbo projektų, pakeisti laikančių konstrukcijų tipai ir apkrovos, dėl to statinys deformuojasi ir yra nesaugus naudoti. Nuo 2014 m. rugsėjo 26 d. iki 2014 m. spalio 3 d. atsakovė raštu kreipėsi į ieškovą, siekdama susitarti dėl statinio kokybės trūkumų šalinimo. 2014 m. spalio 3d. subrangovas UAB „Reforsas“ pranešė atsakovei, kad nuvykus į objektą ieškovas V. R. neleido taisyti statybos defektų. 2015 m. sausio 9 d. buvo surašytas Jojimo komplekso patalpų apžiūros ir defektų nustatymo aktas.
 1. Ieškovas įrodinėja, kad ginčo statinys dėl nekokybiškai atsakovo atliktų statybos rangos darbų ir padarytų esminių nukrypimų nuo projektinės dokumentacijos deformuojasi ir yra nesaugus naudoti, todėl turi būti nugriautas ir iš naujo pastatytas, o atsakovė UAB „Patikima pakopa“ privalo atlyginti 295 332,73 Eur pastato perstatymo išlaidų. Ji (atsakovė) atliko visus statybos rangos sutartyje numatytus darbus ir nustatyta tvarka perdavė juos užsakovui V. R., kuris nepateikė jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės. Visi nukrypimai nuo projektinės dokumentacijos buvo suderinti su ieškovu ir nėra esminiai. Statinį pagal 2014 m. vasario 24 d. Statybos užbaigimo aktą priėmė statybos užbaigimo komisija. Statybos užbaigimo akte nebuvo fiksuojami jokie trūkumai.
 1. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas ieškovės reikalavimus tenkino iš dalies. Remdamasis statybos rangos teisinius santykius reglamentuojančiomis CK nuostatomis, ginčo sutarties nuostatomis, kitais byloje surinktais įrodymais bei kasacinio teismo praktika, teismas sprendė, kad byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškinio argumentai dėl pastato neatitikties projektinei dokumentacijai ir negalimumo naudoti pagal paskirtį, yra nepagrįsti, ieškovas pažeidė nustatytą rangos sutarties šalių kooperavimosi pareigą, nes nesudarė sąlygų rangovei (atsakovei) įvykdyti sutartyje numatytą pareigą – savo lėšomis pašalinti garantiniu laikotarpiu atsiradusius statinio trūkumus, taip pat ieškovas visus trūkumus galėjo nustatyti atliktų statybos darbų priėmimo - perdavimo metu, bei ieškovas turėjo galimybę pasinaudoti statybos projekto priežiūrą vykdžiusių specialistų pagalba.

15Dėl apelianto (ieškovo) V. R. apeliacinio skundo

 1. Apeliantas (ieškovas) V. R. teigimu, pirmosios instancijos teismas klaidingai nustatė, kad atsakovei kyla pareiga kompensuoti tik iš statinio defektų kylančius nuostolius ieškovui, kurie sudaro 18 procentų visų ieškinio reikalavimų. Teigė, kad jis (ieškovas) neturėjo objektyvių galimybių nustatyti perduotų rangos darbų kiekių ir defektų, nes didžioji dalis statinio defektų realiai neegzistavo statinio perdavimo – priėmimo akto pasirašymo metu, o paaiškėjo vėliau, atliktų darbų trūkumai buvo paslėpti.
 2. CK 6.662 straipsnis reglamentuoja, kad užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Užsakovas, pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti rangovui. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus (1 d.). Užsakovas, priimdamas atliktą darbą pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau (2 d.). CK 6.689 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų statybos darbų eigą ir kokybę, statybos darbų grafiko laikymąsi, rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę užsakovas neturi teisės kištis į rangovo ūkinę komercinę veiklą.
 3. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad darbų perdavimo – priėmimo akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų (akivaizdūs) darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2 d.), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-21-611/2016).
 4. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2013 m. gruodžio 30 d. V. R. ir R. S. (statinio statybos vadovas) pasirašė pažymą apie statybos užbaigimą, nurodant, kad pagal teisės aktų reikalavimus ir statinio projekto sprendinius Jojimo komplekso statyba yra baigta, o 2014 m. vasario 24 d. buvo surašytas statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-60-140224-00040, kuriame statybos užbaigimo procedūras atlikusios komisijos nariai konstatavo, kad statiniai atitinka statinio projekto sprendinius ir bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.
 5. Apeliantas (ieškovas) V. R., priimdamas užbaigtą statyti Jojimo paslaugų kompleksą, pasirašė paminėtus statybų užbaigimo aktus, tačiau juose nenurodė jokių pastabų (žymų) dėl netinkamai atliktų rangovo darbų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad apeliantas V. R. galėjo pasinaudoti pasamdytų statybos projekto priežiūrą vykdžiusių specialistų pagalba. Atmestini apelianto argumentai, kad paminėti specialistai buvo pasiūlyti atsakovės UAB „Patikima pakopa“, todėl veikė su atsakove susitarę, t. y. ieškovo nenaudai. Apeliantas (ieškovas) V. R. yra ūkininkas, t. y. verslininkas, todėl jam yra taikomi didesni rūpestingumo, atidumo, apdairumo reikalavimai kaip ir juridiniam asmeniui.
 6. Remiantis bylos duomenimis, pats apeliantas (ieškovas) V. R. neleido rangovei (atsakovei) UAB „Patikima pakopa“ ir jos subrangovui taisyti statybos defektų. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad apeliantas (ieškovas) pažeidė šalių kooperavimosi principą, vykdant statybos rangos sutartį ir su ja susijusias sąlygas. Kadangi rangos sutartyje yra numatytas 5-rių metų garantinis terminas, apeliantas (ieškovas) turi teisę kreiptis į rangovą dėl trūkumų šalinimo bei sudaryti sąlygas rangovui tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus.
 7. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantas (ieškovas) V. R. savo skundą grindžia iš esmės tomis pačios aplinkybėmis, kuriomis grindė savo procesinius dokumentus, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Naujų reikšmingų bylai įrodymų, kurie patvirtintų atsakovės UAB „Patikima pakopa“ atsakomybę atlyginti viso statinio Jojimo paslaugų komplekso perstatymo kainą, apeliantas V. R. nepateikė (CPK 178 str.).

16Dėl apeliantės (atsakovės) UAB „Patikima pakopa“ apeliacinio skundo

 1. Apeliantė (atsakovė) skunde teigė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš jos 53 219,32 Eur sumą reikalingą statybos defektams pašalinti. Teismo ekspertizės metu buvo atlikti tyrimai ir nustatyta, kad rostverkų ir kolonų nereikia stiprinti, nes jų mechaninis atsparumas ir pastovumas atitinka statinio esminius reikalavimus ir yra pakankami, kad atlaikytų pastato konstrukcijas. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas turėjo nepriteisti iš apeliantės (atsakovės) rostverkų tvarkymo darbus, kurių vertė 9 623,46 Eur (su PVM – 11 644,38 Eur) ir kolonų tvarkymo darbus, kurių vertė – 24 606,48 Eur (su PVM – 29 773,84 Eur). Taip pat teigė, kad nepriteistinas kolonų ir rostverkų stiprinimo projekto rengimas (vertė 2 000 Eur), kolonų tyrimas (vertė 1 500 EUR), kolonų ir rostverkų stiprinimo darbų techninė priežiūra (vertė 1 000 Eur).
 2. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d.). Jeigu įstatymas ar rangos sutartis nustato darbų rezultato kokybės garantinį terminą, darbų rezultatas turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį terminą (CK 6.664 str. 1 d.). Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, jeigu rangos sutartis nenustato ko kita (CK 6.664 str. 2 d.). Jeigu darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, rangovas privalo neatlygintinai juos pašalinti arba atlyginti užsakovui jų šalinimo išlaidas (CK 6.664 str. 3 d.). Rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių (įmonės gamybinių pajėgumų, atsparumo ir kt.) (CK 6.695 str. 1 d.). Rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį (CK 6.697 str. 1 d.). Sutarties šalys turi teisę įstatymų nustatytą garantinį terminą savo susitarimu pratęsti (CK 6.697 str. 2 d.). Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų (CK 6.697 str. 3 d.).
 3. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Tokia nuostata pagrindžiama tuo, kad rangovas, specializuodamasis statybos darbų srityje, užsiimdamas ūkine-komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, privalo turėti darbų atlikimui būtinus įgūdžius ir žinias, gerai žinoti savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2007; 2014 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2014; 2014 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2014).
 4. Nagrinėjamu atveju tarp ieškovo ir atsakovės 2012 m. liepos 16 d. buvo sudaryta rangos sutartis, kuria atsakovė įsipareigojo pastatyti ieškovui Jojimo paslaugų kompleksą Raudondvario g. 2, Žagariškių kaime, Joniškio rajone. Statybų pradžia numatyta 2012 m. liepos 16 d., o pabaiga 2013 m. birželio 30 d.; sutarties objekto kaina – 372 307,41 Eur (1 285 503,04 Lt); darbai atliekami trimis etapais; sutarties objekto garantinis laikas 5-ri metai.
 5. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis 2015 m. sausio 9 d. defektų nustatymo aktu, 2015 m. gegužės 15 d. teismo ekspertizė akto Nr. 15-16 ir 2016 m. balandžio 5 d. teismo ekspertizės akto Nr. 15-16P išvadomis, nustatė, kad ieškovui priklausantį statinį atsakovė UAB „Patikima pakopa“ pastatė nekokybiškai ir buvo nustatyti defektai.
 6. 2015 m. gegužės 15 d. teismo ekspertizė akte Nr. 15-16 nustatyta, kad ginčo pastatas pastatytas ne pagal projektą, tačiau 2016 m. balandžio 5 d. teismo ekspertizės akto Nr. 15-16P išvadose ekspertas nurodė, kad nuokrypių, nuo techninio projekto sprendinių, dėl kurių faktiškais pastatytas pastatas neatitiktų statinio esminio mechaninio atsparumo ir pastovumo, nenustatyta. Ekspertas S. M. apeliacinės instancijos teisme patvirtino, kad griauti pastato nereikia, tačiau statant statinį buvo padaryta nuokrypių nuo jo projekto, yra defektų, kuriuos galima ištaisyti (arba atlikti sutvirtinimo darbus).
 7. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas, priteisdamas iš atsakovės statinio defektų ištaisymo kainą (53 219,32 Eur). Kadangi atsakovė yra profesionali statytoja, jos pareiga yra tinkamai įvykdyti savo pareigas, prisiimtas rangos sutartimi, pastatyti pastatą, kuriuo užsakovas galėtų tinkamai naudotis. Nors teismo ekspertizių metu buvo nustatyta, kad rostverkai, pamatai, kolonos neatitinka projektinių sprendinių, tačiau pastatas atitinka esminius statiniui įprastai keliamus reikalavimus vadovaujantis Statybos įstatymo 4 straipsnio nuostatomis ir bus tinkamas naudoti pagal paskirtį, tačiau šios aplinkybės nepaneigia nustatytų faktų, kad rostverkai, pamatai, kolonos ir kiti ginčo darbai buvo atlikti su defektais. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad yra pagrindas iš atsakovės UAB „Patikima pakopa“ priteisti defektų šalinimo nuostolius.

17Dėl ieškinio ribų peržengimo

 1. Apeliantė (atsakovė) skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas peržengė ieškinio ribas, priteisdamas statinio defektų trūkumų šalinimo nuostolius, kurių ieškovas neprašė. Su tuo sutikti nėra pagrindo. Ieškovas nereikalavo nugriauti pastato, o reikalavimo tik nuostolių, atsiradusių dėl netinkamai pastatyto statinio. Taigi ginčas vyko dėl darbų kokybės ir nuostolių sumos. Tai teismas ir nagrinėjo, patenkino ieškinį iš dalies, nenustatęs pagrindo atlyginti ieškovui visos jo prašomos sumos, sietos su būtinybe ginčo pastatą perstatyti, priteisęs tik dalį reikalautos sumos, būtinos statybos darbų trūkumams pašalinti. Toks teismo sprendimas nėra vertintinas kaip ieškinio ribų peržengimas.
 2. Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo turinį, apeliacinių skundų argumentus, išanalizavusi faktinius bylos duomenis, prieina išvados, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 177, 178, 185 str.). Tai, kad apeliantai V. R. ir UAB „Patikima pakopa“ nesutinka su teismo išvadomis ir kitaip vertina teismo įvertinus įrodymus, nėra pagrindo, nesant apeliančių teiginius pagrindžiančių įrodymų, pripažinti teismo išvadas nepagrįstomis.
 3. Į esminius apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentus atsakyta. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010). Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos faktines aplinkybes (CPK 185 str.), tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas ir iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį keisti ar naikinti apeliacinių skundų argumentais nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Netenkinus ieškovo ir atsakovės apeliacinių skundų, ieškovas V. R. ir atsakovė UAB „Patikima pakopa“ neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų, susijusių su apeliacinių skundų pateikimu, atlyginimą (CPK 93 str.).
 2. Ekspertas S. M. pateikė prašymą sumokėti jam 121 Eur už dalyvavimą viešame teismo posėdyje apeliacinės instancijos teisme ir PVM sąskaitą faktūrą Serija STM 1808. Atsižvelgiant į tai, kad prašymą dėl eksperto S. M. papildomos apklausos dėl ekspertizių išvadų apeliacinės instancijos teisme pateikė atsakovė UAB „Patikima pakopa“, eksperto prašoma suma priteistina iš atsakovės (CPK 89 str. 4 d., 90 str.).

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Patikima pakopa“ (j. a. k. 145297468) 121 Eur (vieną šimtą dvidešimt vieną eurą) uždarajai akcinei bendrovei „Statybinių teismo ekspertizių centras“ (j. a. k. 302311889), banko sąskaita ( - ), esanti AB SEB banke, už eksperto S. M. dalyvavimą teismo posėdyje Lietuvos apeliaciniame teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai