Byla 2-9-769/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai, šalims nedalyvaujant, viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui R. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

22015-03-17 teisme priimtas ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinys, kuriuo ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 1367,75 Eur skolos, 693,09 Eur palūkanų, 364,34 Eur delspinigių, 123,82 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistinos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,25 procentų dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (1367,75 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-05-12 tarp AB „SEB“ banko ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovui suteiktas 6500,00 Lt kreditas, atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą Sutartyje numatytais terminais, taip pat mokėti nustatyto dydžio palūkanas ir delspinigius. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, todėl sutartį AB „SEB“ bankas nutraukė. 2009-11-09 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-83 pirminis kreditorius AB „SEB“ bankas perleido naujajam kreditoriui UAB „Gelvora“ visas reikalavimo teises į atsakovą pagal Sutartį. Ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, tačiau atsakovas jų nevykdė.

3Atsakovas R. D. pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2006-05-12 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) su AB SEB banku 4722,57 Lt sumai, nurodė, kad nuo 2008 m. sausio mėn. įsipareigojimų pagal sutartį nevykdė, dėl ko bankas reikalavimus atsakovu perleido UAB „Gelvora“, tačiau su AB SEB banku sudarė taikos sutartį, pagal kurią nuo 2014-03-06 įsipareigojo grąžinti vartojimo kreditą dalimis, t.y. 38 įmokomis po 182,84 Lt, bendra suma - 6573,77 Lt iki 2017-02-20. Teigė, kad kas mėnesį moka įmokas, todėl mano, kad UAB „Gelvora“ negavo iš AB SEB bankas informacijos apie sudarytą taikos sutartį, todėl su ieškiniu nesutiko.

4Šalims apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, ieškovė prašė nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, atsakovas apie teismo posėdį informuotas tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą neteikė, todėl byla nagrinėjama šalims nedalyvaujant.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

7Iš teismui pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2006-05-12 tarp AB „SEB“ bankas ir atsakovo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), atsakovui suteiktas 6500,00 Lt kreditas 60 mėnesių laikotarpiui, Sutartyje numatyta 8,25 procentų dydžio palūkanų norma (b.l.13-14); už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną numatyta skaičiuoti 0,10 procento delspinigius (5.3 punktas) (b.l. 15-17); 2008-11-05 įspėjimo raštu atsakovas įspėtas, jog nepadengus įsiskolinimo, paskolos sutartis bus nutraukta (b.l. 21); 2009-11-09 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr.11 09-20-83 AB „SEB“ bankas perleido ieškovei visas reikalavimo teises į atsakovą pagal Sutartį (b.l. 18-20); iš išrašo iš Priedo Nr.1 prie 2009-11-09 Reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 09-20-83 matyti, kad ieškovė perėmė reikalavimo teises į 4722,57 Lt kredito likutį, 412,57 Lt palūkanų, 407,94 Lt delspinigių (b.l. 9). Iš atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014-03-05 atsakovas R. D. su AB SEB bankas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), suteiktas kreditas 4890,61 Lt 36 mėnesių laikotarpiui, nurodant, kad ši kredito suma skirta kreditinės kortelės Nr. ( - ) skolų dengimui, kredito grąžinimo terminas - 2017-02-20 (b.l. 45-47); iš 2014-03-07 sudaryto kredito grąžinimo grafiko matyti, kad grafikas sudarytas dėl 4890,61 Lt kredito mokėjimo 36 įmokomis, paskutinę įmoką sumokant 2017-02-20 (b.l. 33-34).

8Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1367,75 Eur skolos. Atsakovas su skolos priteisimu nesutiko nurodydamas, kad su AB SEB banku sudarė taikos sutartį dėl kredito grąžinimo pagal 2006-05-12 vartojimo kredito sutartį. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006-05-12 tarp AB „SEB“ banko ir atsakovo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui suteiktas 6500,00 Lt kreditas, atsakovas tinkamai nevykdė sutarties, todėl pirminis kreditorius nutraukė sutartį, 2009-11-09 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr.11 09-20-83 reikalavimas perleistas ieškovei (b.l. 18-20, 9). Atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai paneigia jo atsiliepimo teiginius, jog dėl negrąžinto 2006 metais paimto kredito atsakovas su banku sudarė taikos sutartį,- iš pateiktos Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) matyti, kad suteiktas naujas kreditas skirtas įsiskolinimui pagal kreditinės kortelės Nr. ( - ) sutartį padengti, todėl atsakovo atsiliepime išdėstyti argumentai dėl taikos sutarties sudarymo su banku atmestini, kaip nepagrįsti. Atsakovas nevykdė įsipareigojimų pagal 2006-05-12 kreditavimo sutartį, ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus (b.l. 22), byloje nėra duomenų, kad atsakovas ieškovės reikalavimus būtų įvykdęs. LR CK 6.38 straipsnio nuostatos numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, jog su AB SEB banku buvo sudaryta taikos sutartis dėl neįvykdymų įsipareigojimų pagal 2006-05-12 vartojimo kredito sutartį, taip pat nepateikus jokių kitų priešpriešinių įrodymų, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 1367,75 Eur negrąžinto kredito laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinu.

9Ieškovė prašo priteisti 693,09 Eur palūkanų, nurodydama, kad priteistinų palūkanų suma paskaičiuota už 1830 dienų (b.l. 11). Vartojimo kredito sutarties bendrojoje dalyje nurodyta, kad palūkanos – už naudojimąsi kreditu kredito gavėjo mokamas atlyginimas, išreikštas procentais, kurio dydis nustatytas sutarties specialiosios dalies 2.4 punkte, apskaičiuojant palūkanas laikoma, kad metuose yra 360 dienų (b.l. 15-17). Taigi, nors sutartimi nustatyta, jog metuose yra 360 dienų, tačiau ieškovė prašo priteisti palūkanas už daugiau kaip penkis metus, taip pat į priteistiną sumą skaičiuoja reikalavimo perleidimo sutartyje nurodytą palūkanų sumą – 119,49 Eur (b.l. 11). CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu. Palūkanos gali būti kaip kompensacija už kreditoriaus patirtus nuostolius, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo piniginę prievolę ar kaip atlyginimas kreditoriui už skolininko naudojimąsi svetimais pinigais. Pažymėtina, jog ieškovė neteikia kreditų ir nesiekia uždirbti iš kreditavimo veiklos, o vykdo ikiteisminį ir teisminį skolų išieškojimą. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad reikalavimas kildinamas iš vartojimo teisinių santykių. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001, Nr. 3K-3-141/2006, Nr. 3K-3-211/2008, Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT nutartis Nr. 3K-3-1137/2002, Nr. 3K-3-536/2008). Pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas teisės institutas, turi būti taikomas atsižvelgiant į jo tikslą – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimą (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008). Atsižvelgiant į tai, kad reikalavimo teisė ieškovei buvo perleista 2009-11-09 sutartimi, ieškovė iki 2015-03-17 delsė kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo, palūkanas paskaičiavo už daugiau kaip penkis metus, neatsižvelgdama ir į ieškininės senaties terminą, taikytiną palūkanoms, darytina išvada, kad ieškovės galimai patirti nuostoliai atsirado iš dalies ir dėl ieškovės kaltės, būtent dėl jos delsimo išieškoti skolą. Todėl atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei įvertinus nesumokėtos skolos ir prašomų priteisti palūkanų dydį (jos sudaro daugiau kaip pusę pačios skolos), vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais dėl CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies taikymo, t.y. teismo teisės mažinti palūkanas, kai jos yra akivaizdžiai per didelės, prašomų priteisti palūkanų suma mažintina dviem trečdaliais iki 231 Eur.

10Ieškovė prašo priteisti 364,34 Eur delspinigių, nurodydama, kad iš atsakovo priteistini 0,1 procento dydžio delspinigiai. Ieškovė delspinigius paskaičiavo prie 118,15 Eur delspinigių sumos, perleistos Reikalavimo perleidimo sutartimi (2009-11-09) pridėdama 246,19 Eur, paskaičiuotus už 180 dienų, už laikotarpį nuo 2014-05-14 iki 2014-11-10 (b.l. 10). Šioje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies. Netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą. Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (LAT nutartis Nr. 3K-3-218/2003). Minėta, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl vartotojų teisių apsaugos vartojimo sutartiniuose santykiuose yra nurodęs, kad vartotojo teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet kartu ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei. Vertintina tai, kad ieškinys kildinamas iš vartojimo sutartinių teisinių santykių, atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungdamas prie jo parengtų standartinių sutarčių sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis. Pagal CK 6.73 str. 2 d. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, ypač tuo atveju, jeigu viena iš sutarties šalių yra vartotojas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką netesybų dydžio pagrįstumo vertinimas atliekamas kiekvienoje byloje atsižvelgiant į konkrečias toje byloje nustatytas aplinkybes. Nagrinėjamu atveju Sutartyje nustatyti 0,1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną susiklosčiusioje teismų praktikoje visuomet laikytini aiškiai per dideliais, todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 0,02 procento. Nustačius, kad atsakovo skola ieškovei yra 1367,75 Eur, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo ieškovei priteistina 49,24 Eur delspinigių už 180 dienų (CPK 6.71 str.) ir 118,15 Eur, perleistų Reikalavimo perleidimo sutartimi.

11Ieškovė taip pat prašo priteisti 123,82 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Prie ieškinio pridėjo ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę, nurodė, kad išlaidas sudaro vieno registruoto pranešimo siuntimas Lietuvoje, 60 siųstų paprastų pranešimų, vienpusio spausdinimo ir pakavimo, voko, telefoninių skambučių, užklausų nekilnojamojo turto ir gyventojų registrams išlaidos, nurodytas išlaidas įkainojo. Tačiau nurodytų išlaidų ieškovė nepagrindė pirminiais rašytiniais įrodymais, taip pat nenurodė kaip apskaičiavo vienpusio spausdinimo ir pakavimo, telefoninių skambučių išlaidas, taip pat nėra pateikta duomenų, kad ieškovė būtų teikusi užklausas registrams. Kasdienė ieškovės veikla susijusi su ikiteisminiu ir teisminiu skolų išieškojimu. Todėl atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad ieškovė vykdo ūkinę – komercinę veiklą, kuriai vykdyti yra būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, nurodytos išlaidas sudaro darbo priemonės, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos protingomis, CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Be to, ieškovės teigimu, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos susidarė laikotarpiu nuo 2009-11-06 iki 2014-11-10 (b.l. 12), kai Reikalavimo teisių perleidimo sutartis, iš kurios ieškovė kildina ieškinio reikalavimus sudaryta 2009-11-09 (b.l. 18-20), pateiktas tik vienas pranešimas dėl reikalavimo perleidimo, adresuotas atsakovui, tačiau įrodymų, kad pagrindžiančių jo siuntimo išlaidas nėra pateikta. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, tai, jog ieškovė nepateikė įrodymų, objektyviai pagrindžiančių nurodytas aplinkybes, kad išlaidos buvo faktiškai patirtos, laikytina, kad ieškovės reikalavimas dėl 123,82 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

12Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo numatyta CK 6.37 straipsnio 2 dalyje, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-03-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

13Ieškovė reiškia reikalavimą priteisti iš atsakovo sutartines palūkanas pagal Sutartį, t.y. 8,25 proc. nuo pagrindinės skolos sumos (1367,75 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo teismas priteisė 5 procentų dydžio procesines palūkanas, kurios padengia minimalius ieškovės nuostolius, ieškovė neįrodinėjo, jog yra patyrusi didesnius nei minimalūs nuostoliai, be to, vertintina ir ieškovės ūkinė – komercinė veikla, t.y. ieškovė neteikia kreditų ir nesiekia uždirbti iš kreditavimo veiklos, o vykdo ikiteisminį ir teisminį skolų išieškojimą veiklą, laikytina, kad šis reikalavimas negali būti tenkintinas.

14Iš dalies tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovė 2014-11-20 mokėjimo nurodymu Nr. 229488 SEB banke sumokėjo 76,00 Eur (265 Lt) žyminio mokesčio (b.l. 5). Laikant, kad patenkinta apie 70 procentų ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovei priteistina 53,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Ieškovė prašė priteisti ir kitas jos bylinėjimosi išlaidas, tačiau įrodymų, patvirtinančių kitas patirtas išlaidas, nepateikta, todėl šis prašymas nenagrinėtinas.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 268- 270 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, buveinės adresas ( - ), a.s. ( - ), AB bankas SEB bankas, iš atsakovo R. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 1367,75 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai šešiasdešimt septyni Eur 75 ct) skolos, 231 Eur (du šimtai trisdešimt vienas Eur) palūkanų, 167,39 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt septyni eurai 39 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, 2015-03-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 53,00 Eur (penkiasdešimt trys eurai) sumokėto žyminio mokesčio.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai