Byla e2-1757-204/2015
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ ieškinį atsakovui O. G. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo O. G. 189,70 Eur skolos, 219,47 Eur palūkanų, 4,04 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad 2013-12-09 sutartimi ieškovė įsipareigojo suteikti atsakovui kreditus, o atsakovas įsipareigojo gautus kreditus laiku grąžinti, sumokėti kreditų mokestį ir netesybas, jeigu atsiranda prievolė jas mokėti (sutarties 9.1. p.). Ieškovė 2013-12-09 suteikė atsakovui 500 Lt (144,81 Eur) kreditą 3 mėn. terminui. 2014-03-10 suėjus terminui grąžinti kreditą 655 Lt (189,70 Eur) ir laiku atsakovui neatsiskaičius su ieškove, buvo pradėtos skaičiuoti palūkanos pagal Sutarties 7.1 punktą ir delspinigiai pagal Sutarties 9.3. punktą (125,72 proc. metinių palūkanų nuo sutartimi nustatytos kredito grąžinimo dienos iki realaus kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti kreditą įvykdymo, t.y. iki atitinkamų sumų realaus sumokėjimo į sutartyje nurodytą kredito davėjos sąskaitą. Kredito gavėjas privalo mokėti Kredito davėjui 0,05 proc. dydžio delspinigius (netesybas) per dieną, už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintų ir/ar nesumokėtų kitų nei kreditas pagal sutartį numatytų sumų). Nuo 2014-03-10 iki 2015-05-24 atsakovas jokių įmokų nemokėjo. Palūkanos, apskaičiuotos už 440 dienų (nuo 2014-03-11 iki 2015-05-24), sudaro 219,47 Eur. Delspinigiai, apskaičiuoti už 180 dienų (nuo 2014-03-11 iki 2014-09-06) sudaro 4,04 Eur.

3Taip pat nurodo, kad yra įspėjusi atsakovą dėl susikaupusios skolos, tačiau atsakovas nereaguoja. Atsakovo įsiskolinimą sudaro 189,70 Eur skola, 219,47 Eur palūkanos ir 4,04 Eur delspinigiai.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2013-12-09 sutartimi ieškovė įsipareigojo suteikti atsakovui kreditus, o atsakovas įsipareigojo gautus kreditus laiku grąžinti, sumokėti kreditų mokestį ir netesybas, jeigu atsiranda prievolė jas mokėti (sutarties 9.1. p.). Ieškovė 2013-12-09 suteikė atsakovui 500 Lt (144,81 Eur) kreditą 3 mėn. terminui. 2014-03-10 suėjus terminui grąžinti kreditą 655 Lt (189,70 Eur), atsakovas jo ir kredito mokesčio negrąžino.

6Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 189,70 Eur skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

7Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 219,47 Eur sutartinių, t.y. 125,72 proc. metinių palūkanų, apskaičiuotų nuo nuo 2014-03-11 iki 2015-05-24.

8Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis, jos viršija skolos sumą. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais - iki 73 Eur.

9Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistini sutartimi numatyti delspinigiai, iš viso 4,04 Eur, ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

10Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 270 str.,

Nutarė

12Ieškinį patenkinti iš dalies.

13Priteisti iš O. G., asmens kodas ( - ) 189,70 Eur skolos, 73 Eur palūkanų, 4,04 Eur delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 266,74 Eur sumą nuo 2015-06-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“, įmonės kodas 302458437.

14Kitą ieškinio dalį atmesti.

15Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai