Byla e2A-1228-236/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,CONTESTUS PROJEKTAI“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-5122-340/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „CONTESTUS PROJEKTAI“ ieškinį atsakovei valstybės įmonei Turto bankui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Ademo techninė priežiūra“, uždaroji akcinė bendrovė „Statybų inžinerinės paslaugos“, uždaroji akcinė bendrovė „OR Consulting“, uždaroji akcinė bendrovė „Statybos inžinierių konsultantų biuras“, uždaroji akcinė bendrovė „Statybų koordinatoriai“, uždaroji akcinė bendrovė „Incorpus“, uždaroji akcinė bendrovė „Statybų techninė priežiūra“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „CONTESTUS PROJEKTAI“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės 2016-05-27 sprendimą Nr. (12.8)SK4-5280, kuriuo visų tiekėjų kvalifikacija buvo pripažinta atitinkančia konkurso sąlygų minimalius kvalifikacinius reikalavimus; panaikinti atsakovės 2016-06-14 sprendimą Nr. (12.8)SK-5930 atmesti ieškovės pretenziją; išreikalauti iš atsakovės kitų tiekėjų pasiūlymus; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija vykdo atvirą konkursą „Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos, pritaikant kongresams, konferencijoms ir kitiems kultūriniams renginiams, pagal rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas (Geltonoji knyga) FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas“. Pirkime pasiūlymus pateikė: 1) ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu UAB „OR Consulting“, UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“, UAB „Statybų koordinatoriai“ (Dalyvis Nr. 1); 2) ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu UAB „Ademo techninė priežiūra“, UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ (Dalyvis Nr. 2); 3) ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu UAB „Incorpus“, UAB „Statybų techninė priežiūra“ (Dalyvis Nr. 3).
 1. Ieškovė pažymėjo, kad 2016-03-24 buvo pakviesta susipažinti su kitų tiekėjų pateiktų pasiūlymų dokumentais, o 2016-03-31 pateikė pastebėjimus dėl galimo kitų tiekėjų kvalifikacijos neatitikimo konkurso sąlygų reikalavimams. Perkančioji organizacija 2016-05-27 sprendimu Nr. (12.8)SK4-5280 paskelbė, kad visi tiekėjai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, nustatė pasiūlymų eilę, konkurso laimėtoją bei viešojo pirkimo – pardavimo sutarties atidėjimo terminą.
 1. Ieškovė nurodė, kad 2016-06-07 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų: 1) dėl perkančiosios organizacijos 2016-05-27 sprendimo Nr. (12.8)SK4-5280, kuriuo ūkio subjektų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu UAB „OR Consulting“, UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“, UAB „Statybų koordinatoriai“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimus; 2) dėl perkančiosios organizacijos 2016-05-27 sprendimo Nr. (12.8)SK4-5280, kuriuo ūkio subjektų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu UAB „Ademo techninė priežiūra“, UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimus; 3) dėl perkančiosios organizacijos 2016-05-27 sprendimo Nr. (12.8)SK4-5280, kuriuo ūkio subjektų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu UAB „Incorpus“, UAB „Statybų techninė priežiūra“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimus. Perkančioji organizacija 2016-06-14 sprendimu Nr. (12.8)SK4-5930 informavo tiekėją, jog pretenziją atmetė.
 1. Ieškovės teigimu, perkančioji organizacija netinkamai įvertino tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis, visiškai neatsižvelgė į ieškovo pateiktus argumentus, jog šie pirkimo dalyviai pateikė galimai melagingą informaciją apie atitikimą konkurso sąlygų minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams; neteisėtai ir nepagrįstai konstatavo, kad visi pirkimo dalyviai atitinka konkurso sąlygų minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Dalyvio Nr. 1 kvalifikacija neatitiko konkurso sąlygų 3.1.8 p., 3.1.11 p. kvalifikacinių reikalavimų, kadangi Dalyvio Nr. 1 partneris objektyviai neturi FIDIC inžinieriaus paslaugų patirties, kai vykdyta sutartis, kurios dalykas ne mažesnio kaip 5 000 kv. m. negyvenamosios paskirties statinio, kai statinio statybos sutartis buvo pasirašyta pagal FIDIC (Geltonoji knyga) sąlygas. Vienintelis minėto dalyvio partnerio vykdytas projektas yra dėl Molėtų pl. 5, Vilnius, pastato, tačiau jis nėra 5000 kv. m. (Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenimis, bendras (rekonstruoto pastato) plotas yra 4952,65 kv. m.). Pastato bendrą plotą gali patvirtinti tik oficialūs duomenys, t.y. VĮ Registrų centre įregistruoti duomenys, kurių įregistravimo pagrindas yra eilė dokumentų, įskaitant ir statybos užbaigimo aktą, kuris yra išduodamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos prie Aplinkos ministerijos. Dalyvis Nr. 1 nurodęs informaciją, kad šio statinio plotas atitinka konkurso sąlygų 3.1.8 p. reikalavimus, pateikė melagingą informaciją, dėl kurios perkančioji organizacija turėjo jo pasiūlymą atmesti VPĮ 33 str. 2 d. 5 p. pagrindu.
 1. Ieškovė nurodė, kad Dalyvio Nr. 2 kvalifikacija neatitiko konkurso sąlygų 3.1.4 p., 3.1.5 p. kvalifikacinių reikalavimų, kadangi nei vienas Dalyvio Nr. 2 partneris objektyviai neturi vidutinių metinių techninės priežiūros paslaugų pajamų, kurios viršytų 500 000 Eur be PVM. Partneris UAB „Ademo techninė priežiūra” turi tik vieną techninės priežiūros sutartį per pastaruosius 3 metus, kuri neužtikrina atitikimo konkurso sąlygų 3.1.4 p. reikalavimo, o UAB „Statybų inžinerinės paslaugos” per pastaruosius 3 metus netgi bendros pajamos neviršija 500 000 Eur, todėl vien pajamos iš techninės priežiūros paslaugų objektyviai negali viršyti šios sumos. Atsakovė privalėjo imtis papildomų veiksmų, kad patikrintų, ar Dalyvio Nr. 2 nurodyta partnerio UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ grynojo pelno reikšmė už 2015 m., kai pelno (nuostolių) ataskaita nėra viešai pateikta Juridinių asmenų registrui, iš tiesų atitinka tikrovę. Dalyvis Nr. 2 neatitiko konkurso sąlygų 3.1.5 p., kadangi UAB „Statybų inžinerinės paslaugos” grynojo pelno reikšmė yra neigiama (vertinant 2012-2014 m. duomenis), o UAB „Statybų inžinerinės paslaugos” pateiktoje 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje yra galimai melaginga informacija, todėl Dalyvio Nr. 2 pasiūlymas turėjo būti atmestas, vadovaujantis VPĮ 33 str. 2 d. 5 p. pagrindu.
 1. Ieškovės vertinimu, Dalyvio Nr. 3 kvalifikacija neatitiko konkurso sąlygų 3.1.8 p., 3.1.11 p. kvalifikacinių reikalavimų, kadangi Dalyvio Nr. 3 partneris objektyviai neturi FIDIC inžinieriaus paslaugų patirties, kai vykdyta sutartis, kurios dalykas ne mažesnio kaip 5 000 kv. m. negyvenamosios paskirties statinio, kai statinio statybos sutartis buvo pasirašyta pagal FIDIC (Geltonoji knyga) sąlygas. Vienintelis Dalyvio Nr. 3 partnerio vykdytas projektas yra dėl IKEA prekybos centro, tačiau jis yra vykdytas pagal FIDIC (Raudonoji knyga) sąlygas. Pasak ieškovės, Dalyvis Nr. 3 nurodęs informaciją, kad šio statinio plotas atitinka konkurso sąlygų 3.1.8 p. reikalavimus, pateikė melagingą informaciją, dėl kurios perkančioji organizacija turėjo jo pasiūlymą atmesti VPĮ 33 str. 2 d. 5 p. pagrindu. Pažymėjo, kad Dalyvio Nr. 3 partnerio UAB „Incorpus“ pateiktas UAB „AGRA Grupė“ išduotas sertifikatas yra niekinis dokumentas, nepatvirtinantis Dalyvio Nr. 3 partnerio UAB „Incorpus“ įdiegtos kokybės vadybos sistemos atitikimo ISO 9001:2008 standartui, todėl akivaizdu, jog UAB Dalyvis Nr. 3 neatitinka konkurso sąlygų 3.1.11. punkto reikalavimų.
 1. Atsakovė VĮ Turto bankas procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2016-03-25 viešojo pirkimo komisija, įvertinusi Dalyvio Nr. 1 pateiktus dokumentus, nustatė, kad jų nepakanka įsitikinti, jog statinio plotas buvo ne mažesnis kaip 5 000 kv. m., todėl kreipėsi į ūkio subjektų grupę dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo. Gavusi patikslinimą, perkančioji organizacija nustatė, kad Dalyvis Nr. 1 atitinka ieškovės ginčijamus kvalifikacijos reikalavimus.
 1. Atsakovė laikė ieškovės argumentus, kad Dalyvis Nr. 1 pateikė galimai melagingą informaciją dėl atitikties konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 3.1.8 punkte nustatytam reikalavimui, prielaidomis.
 1. Atsakovė pažymėjo, kad ieškovės argumentai, susiję su Dalyvio Nr. 1 deklaruotu administracinės paskirties pastato, esančio Molėtų pl. 5, Vilniuje, rekonstravimo projektu, nebuvo keliami ikiteisminėje ginčo sprendimo stadijoje.
 1. Atsakovė nurodė, kad Dalyvis Nr. 2 pateikė UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ pažymą apie vidutines techninės priežiūros paslaugų pajamas per pastaruosius 3 finansinius metus. Pagal nurodytus duomenis vidutinės metinės atitinkamos veiklos pajamos buvo 533 735 Eur, t.y. tenkino konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 3.1.4 punkte nustatytą reikalavimo reikšmę. Laikė, kad dėl Dalyvio Nr. 2 atitikties 3.1 punkto 2 lentelės 3.1.4 punkte nustatytam reikalavimui pagrįstai sprendė pagal 2013, 2014 ir 2015 finansinių metų duomenis.
 1. Atsakovė pažymėjo, kad atitikčiai konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 3.1.8 punkte nustatytam reikalavimui įrodyti Dalyvis Nr. 3 deklaravo UAB „Incorpus“ įvykdytą IKEA prekybos paskirties pastato statybos valdymo ir darbų techninės priežiūros, FIDIC inžinieriaus 2012-03-07 paslaugų sutartį. Buvo kreiptasi į Dalyvį Nr. 3 dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo, kadangi nebuvo galimybės įsitikinti, ar statinio statybos sutartis buvo pasirašyta būtent pagal FIDIC Geltonąją knygą. Komisija, kompleksiškai įvertinusi pasiūlyme pateiktus ir patikslintus dokumentus bei tiekėjo paaiškinimus, pateiktus tikslinant kvalifikacijos duomenis, nusprendė pripažinti Dalyvio Nr. 3 kvalifikaciją atitinkančią konkurso sąlygų 3.1 punkto 2 lentelės 3.1.8 punkte nustatytam reikalavimui.
 1. Atsakovė nurodė, kad tinkamai įvertino tiekėjų kvalifikaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus ir teisėtai bei pagrįstai konstatavo, jog visi tiekėjai atitinka konkurso sąlygų minimalius kvalifikacinius reikalavimus.
 1. Trečiasis asmuo UAB „OR Consulting“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo sutiko su ieškovės reikalavimais panaikinti atsakovės 2016-05-27 sprendimą Nr. (12.8)SK4-5280, kuriuo visų tiekėjų kvalifikacija buvo pripažinta atitinkančia konkurso sąlygų minimalius kvalifikacinius reikalavimus bei panaikinti atsakovo 2016-06-14 sprendimą Nr. (12.8)SK-5930 atmesti ieškovės pretenziją. Pažymėjo, kad trečiajam asmeniui taip pat iškilo abejonių dėl konkurso laimėtojo kvalifikacijos. Pirkimo metu buvo kreiptasi susipažinti su laimėtojo pateiktais pirkimui dokumentais, tačiau atsakovės atstovai nesuteikė galimybės susipažinti su konfidencialia medžiaga. Nesutiko su ieškovės ieškinio argumentais dėl Dalyvio Nr. 1, kadangi, trečiojo asmens teigimu, minėtas dalyvis atitiko visus pirkimo kvalifikacijos reikalavimus.
 1. Trečiasis asmuo UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ pateiktame atsiliepime iš esmės pakartojo trečiojo asmens UAB „OR Consulting“ atsiliepime išdėstytas aplinkybes.
 1. Tretieji asmenys UAB „Ademo techninė priežiūra“ ir UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti. Laikė, ieškovės teiginius, kad Dalyvio Nr. 2 kvalifikacija yra netinkama ir neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų, prielaidomis, nepagrįstais jokiais įrodymais. Pažymėjo, kad konkurso sąlygose nebuvo nustatytas reikalavimas pateikti pelno (nuostolių) ataskaitas su Juridinių asmenų registro žyma, todėl perkančioji organizacija privalėjo vertinti konkurso dalyvio pateiktą paskutinių finansinių metų įmonės direktoriaus ir vyriausiojo buhalterio patvirtintą 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaitą.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016-10-06 sprendimu nusprendė atmesti UAB „CONTESTUS PROJEKTAI“ ieškinį atsakovei VĮ Turto bankui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, priteisti trečiajam asmeniui UAB „Ademo techninė priežiūra“ iš ieškovo UAB „CONTESTUS PROJEKTAI“ 2 100 Eur atstovavimo išlaidų.
 1. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, kad ieškovė pasinaudojo privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka.
 1. Teismas pažymėjo, kad pareikštame ieškinyje yra naujų aplinkybių, nenurodytų 2016-06-07 pretenzijoje, todėl darė išvadą, kad tokios aplinkybės negali būti nagrinėjimo dalyku teisme. Reikalavimas dėl atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pretenziją panaikinimo nevertintinas kaip savarankiškas ieškinio reikalavimas. Tiekėjo pretenzija ir perkančiosios organizacijos sprendimas dėl pareikštos pretenzijos yra ginčo sprendimo proceso dalis (privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija); sprendimas atmesti tiekėjo pretenziją materialinių teisinių padarinių tiekėjui nesukelia, tačiau užtikrina jo teisę perkelti ginčą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir kitų veiksmų teisėtumo į teismą; tiekėjo ieškinys dėl pažeistos teisės gynimo gali būti pareikštas net perkančiai organizacijai neatsakius į tiekėjo pretenziją, t.y. ieškovės reikalavimas panaikinti atsakovės sprendimą atmesti ieškovės pretenziją negali būti savarankišku nagrinėjimo dalyku.
 1. Teismas sprendė, kad ieškovė savo teiginius apie kitų tiekėjų – trečiųjų asmenų kvalifikacijos neatitikimą pirkimo sąlygų reikalavimams grindė plečiamai aiškindama pirkimo sąlygas, nustatančias kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, iš esmės sukeldama papildomus (perteklinius) reikalavimus kitų tiekėjų kvalifikacijai, t. y. tokius, kokių perkančioji organizacija tiekėjams nekėlė.
 1. Teismas pažymėjo, kad ieškovės pasiūlymo kaina yra aukščiausia.
 1. Teismas konstatavo, kad ieškovė ginčijo Dalyvio Nr. 1 kvalifikacijos atitikimą konkurso sąlygų 3.1.8, 3.1.11 p. reikalavimų. Teismas nurodė, kad ieškovės teigimu, Dalyvis Nr. 1 dėl atitikimo Konkurso sąlygų 3.1.8 punktui galimai rėmėsi projektu dėl statinio statybos Molėtų pl. 5, Vilniuje, tačiau pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą, bendras pastato plotas yra 4 952 kv. m., t. y. Dalyvio Nr. 1 nurodytas projektas neatitinka konkurso sąlygų 3.1.8 punkto reikalavimų dėl ploto, kuris turi būti ne mažesnis kaip 5 000 kv. m. Be to, Nekilnojamojo turto registro duomenimis, 2006 - 2007 m. jau buvo dalis pastato, t.y. ūkio subjektų grupės partneris tik rekonstravo pastatą, pristatydamas dalį pastato, darbų dėl viso ploto statybos neatliko.
 1. Teismas, įvertinęs ieškovės argumentus dėl Dalyvio Nr. 1 neatitikimo konkurso sąlygų 3.1.8 punkto reikalavimams, juos atmetė. Teismas laikė, kad ieškovės argumentai iš esmės susiję ne su atliktų statybos darbų rūšimi, bet su atliktų statybos darbų apimtimi – rekonstruojamo pastato plotu.
 1. Teismas nustatė, kad Dalyvis Nr. 1 rėmėsi projektu dėl statinio rekonstrukcijos Molėtų pl. 5, Vilniuje. Atsakydamas į perkančiosios organizacijos pasiūlymą patikslinti duomenis apie savo kvalifikaciją, papildomai pateikė informaciją, kad administracinės paskirties pastato Molėtų pl. 5, Vilniuje, rekonstravimo darbai ir statinio užbaigimo procedūros buvo vykdomos dviem etapais: pirmuoju etapu buvo priduota 3 526,31 kv. m., antruoju – 1 422,96 kv. m.; bendras rekonstravimo plotas bruto buvo 5 622 kv. m.
 1. Teismas nurodė, kad pastato bendras plotas apibrėžiamas kaip visų patalpų ir jų priklausinių plotas; į bendrą plotą neįskaitomas uždarų laiptinių, atvirų ar pusiau atvirų laiptinių laiptotakių ir tarpinių aikštelių, liftų šachtų plotas (STR 1.05.06:2010). Pastato plotas bruto yra visų pastato aukštų pjūvių plotų, skaičiuojamų pagal sienų išorinių paviršių matmenis, suma (Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“).
 1. Teismas pažymėjo, kad konkurso sąlygų 3.1.8 punkte nebuvo nustatyta, kad būtent bendras statinio plotas turi būti ne mažesnis kaip 5000 kv. m. Atsakovė atsiliepime nurodė, kad viešųjų pirkimų komisija, atsižvelgdama į tai, kad vykdant perkamus statybos darbus bus atlikinėjami panašūs darbai (liftų šachtų, laiptinių ir pan. įrengimas), nutarė, kad pastato plotas bruto tiksliau apibūdins statomo pastato darbų apimtis, dėl to pripažino Dalyvio Nr. 1 kvalifikacija tinkama.
 1. Teismas nurodė, kad Dalyvio Nr. 1 kvalifikacijos atitikimo konkurso sąlygų 3.1.8 punkto reikalavimui vertinimas yra susijęs su šio punkto nuostatos aiškinimu. Ieškovė dublike pripažino, kad šio punkto reikalavimas nebuvo visiškai aiškus, tačiau liko įsitikinusi, kad perkančioji organizacija, įrašydama tokį reikalavimą į konkurso sąlygas, turėjo omenyje reikalavimą tiekėjui būti sėkmingai įvykdžiusiam ne mažesnio kaip 5 000 kv. m. bendrojo ploto negyvenamosios paskirties statinio statybos sutartį. Tačiau teismas sutiko su perkančiosios organizacijos pozicija ir jos šio konkurso sąlygų punkto aiškinimu.
 1. Teismas nurodė, kad neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka perkančiai organizacijai ir negali būti perkelta sąžiningiems konkurso dalyviams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2007, 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009, kt.). Neaiškios pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos sistemiškai, atsižvelgiant į sutarčių teisės aiškinimo principus, sąžiningai ir protingai, t.y. bendrame viešojo pirkimo dokumentų kontekste. Teismas sprendė, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija, išaiškinusi, kad konkurso 3.1.8 punktas nustato reikalavimą tiekėjams būti įvykdžiusiems sutartį dėl 5000 kv. m. bruto ploto pastato statybos ir rekonstrukcijos darbų sutartį, išaiškino šio punkto nuostatą visų pirkime dalyvavusių tiekėjų naudai, atsižvelgė į perkamų darbų pobūdį, pirkimų tikslą. Konkurso sąlygų 3.1.8 punkto aiškinimas nevaržė tiekėjų konkurencijos, nepažeidė VPĮ 3 straipsnio nuostatų, yra proporcingas pirkimo tikslui.
 1. Teismas pažymėjo, kad VPĮ neapibrėžia melagingos informacijos sąvokos ir nereglamentuoja taisyklių, kuriomis vadovaujantis toks pasiūlymas turėtų būti atmetamas, tačiau teismų praktikoje melaginga informacija suprantama kaip tikrovės neatitinkanti, klaidinga informacija, kurioje nurodyti duomenys skiriasi nuo tikrų duomenų ir tai perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (Lietuvos apeliacinis teismo 2015-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-965-186/2015). Dėl to teismas sprendė, kad preliminarių duomenų, tokių, kaip statybos užbaigimo akto duomenys apie bendrą pastato plotą, pateikimas perkančiai organizacijai nėra vertintinas kaip melagingų duomenų pateikimas VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto prasme, t.y. perkančioji organizacija neturėjo pagrindo atmesti šio tiekėjo pasiūlymą dėl melagingos informacijos pateikimo.
 1. Teismas, įvertinęs Dalyvio Nr. 1 kvalifikacijos atitikimą konkurso sąlygų 3.1.11 punktui, darė išvadą, kad atsakovės viešųjų pirkimų komisijos sprendimas pripažinti tiekėjo kvalifikacijos tinkamumą yra teisėtas ir pagrįstas.
 1. Teismas sutiko su atsakove, kad konkurso sąlygų 3.1.11 punktas tiesiogiai reikalauja, kad tiekėjas būtų įdiegęs tai veiklai, su kuria susijęs pirkimas, kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001-2000 (LST EN ISO 9001-2001) standarto reikalavimus arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus, todėl sprendė, kad Dalyvio Nr. 1 pateiktas ISO sertifikatas pagrindė šio dalyvio kvalifikacijos atitikimą konkurso sąlygų 3.1.11 punkto reikalavimui.
 1. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, nesutiko su ieškove, kad Dalyvis Nr. 2 neatitiko konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų, laikė ieškovės argumentus pagrįstus subjektyviu konkurso sąlygų aiškinimu.
 1. Teismas nustatė, kad pasiūlymo pateikimo terminas buvo nustatytas iki 2016-03-07 10.00 val. Ieškovė, reikalaudama pripažinti, kad atsakovė be pagrindo vertino UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaitą, vadovavosi 2016-01-13 perkančios organizacijos paaiškinimu, kuriuo atsakovė į tiekėjo prašymą patikslinti, kokie metai laikomi pastarieji finansiniai metai, ar tai 2012-2013-2014? atsakė, kad tiekėjas, kuriuo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, turi patiekti duomenis už 2015, 2014, 2013 metus, o tiekėjas, kurio finansiniai metai baigiasi vėliau už nustatytą pasiūlymų pateikimo datą – už 2014, 2013, 2012 metus.
 1. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, kad UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais, perkančioji organizacija, vertindama šio dalyvio finansinius rodiklius už 2015 metus, konkurso sąlygų 3.1.5 punkto ir 2016-01-13 paaiškinimų nuostatų nepažeidė.
 1. Teismas, įvertinęs šalių procesinius dokumentus, laikė ieškovės dublike pateiktą tikėtino grynojo pelno paskaičiavimą pagrįstu tik prielaidomis, be to, šis argumentas nebuvo nagrinėjimo dalyku ikiteisminėje ginčo sprendimo stadijoje, todėl teismas plačiau jo neanalizavo.
 1. Teismas nustatė, kad Dalyvis Nr. 2 rėmėsi UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ pažyma už pastaruosius 3 finansinius metus, pagal kurią vidutinės metinės pajamos už techninės priežiūros paslaugas sudarė 533 735 Eur, t. y. tenkino konkurso sąlygų 3.1.4 punkto reikalavimą. Teismas atmetė ieškovės argumentą, kad UAB „Ademo techninė priežiūra“ per pastaruosius 3 metus yra įvykdžiusi tik vieną techninės priežiūros paslaugų sutartį, pagal konkurso sąlygų 3.4 punktą kaip neturinį reikšmės dalyvio kvalifikacijos vertinimui.
 1. Teismas laikė nepagrįstais ieškovės argumentus dėl galimai melagingos informacijos, susijusios su 2015 m. UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ finansiniais rodikliais pateikimo.
 1. Teismas nurodė, kad ieškovė laikė Dalyvio Nr. 3 kvalifikaciją neatitinkančią konkurso sąlygų 3.1.8 ir 3.1.11 punktų kvalifikacinių reikalavimų.
 1. Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad IKEA projektavimo darbus atliko ne AB „YIT Kausta“, o kitas projektuotojas, t.y. IKEA rangos darbai buvo atliekami pagal FIDIC (Raudonoji knyga) sąlygas, t.y. sutartis neatitinka konkurso sąlygų 3.1.8 punkto reikalavimo tiekėjui būti įvykdžiusiam FIDIC inžinieriaus paslaugos sutartį dėl FIDIC (Geltonoji knyga) sąlygų; patirtis vykdant FIDIC inžinieriaus paslaugas teikiant paslaugas pagal FIDIC (Raudonoji knyga) ir FIDIC (Geltonoji knyga) negali būti laikoma lygiavertė; Dalyvis Nr. 3 patiekė melagingą informaciją apie savo patirtį.
 1. Teismas nustatė, kad atsakovė, siekdama patikslinti Dalyvio Nr. 3 kvalifikaciją, pasiūlė pateikti paaiškinimus. 2016-04-08 dalyvis pateikė paaiškinimus bei UAB „FE Real estate“ pažymą dėl tinkamai įvykdytos statybos, kurioje patvirtinama, kad prekybos centro IKEA statybos sutartis buvo pasirašyta pritaikant FIDIC rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas (Geltonoji knyga). Dalyvis Nr. 3 2016-04-19 pateikė papildomus dokumentus, patvirtinančius, kad IKEA prekybos centro statinio rangovu buvo AB „YIT Kausta“, kuri taip pat buvo ir tiesioginis statybos (konstrukcijų dalies) ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektuotojų užsakovas; kartu buvo pateiktas projekto dalinės ekspertizės aktas, patvirtinantis nurodytą aplinkybę.
 1. Teismas nurodė, kad patikslintu dublike ieškovės teigimu, prekybos centro IKEA statytojo (užsakovo) UAB „FE Real estate“ patvirtintas faktas, jog IKEA projektas buvo vykdomas pagal FIDIC Geltonąją knygą, neturi reikšmės Dalyvio Nr. 3 kvalifikacijos vertinimui, reikšminga yra tai, kad AB „YIT Kausta“ buvo tik statybų generalinis rangovas, o tai reiškia, kad IKEA pastatas nebuvo statytas pagal FIDIC Geltonąją knygą ir UAB „Incorpus“ negalėjo remtis šia sutartimi.
 1. Teismo vertinimu, statytojo UAB „FE Real estate“ pateikta informacija bei papildomai pateikti duomenys apie tai, jog statinio rangovas AB „YIT Kausta“ veikė kaip statinio konstrukcijų dalies ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektuotojų užsakovas, paneigė ieškovės argumentus. Teismas sprendė, kad atsakovės komisija, kompleksiškai įvertinusi pateiktą informaciją, pagrįstai pripažino Dalyvio Nr. 3 kvalifikaciją (patirtį) tinkama konkurso sąlygų 3.1.8 punkto kontekste. Dalyvio Nr. 3 pateiktos informacijos tikrumas įrodytas, ieškovės argumentai dėl galimai melagingos informacijos, susijusios su įvykdytos sutarties specifika, pateikimo atmestini kaip nepagrįsti.
 1. Teismas nustatė, kad UAB „Incorpus“ pateikė perkančiai organizacijai UAB „AGRA grupė“ išduotą sertifikatą apie tai, kad bendrovės įdiegta vadybos sistema pripažintina atitinkanti valdybos sistemos ISO 9001-2001 (ar versija 9001:2002, 9001:2008) standartą. Ieškovė šį dokumentą laiko niekiniu, kadangi sertifikatą gali išduoti tik Lietuvoje Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos akredituotos įstaigos. Atsakovės teigimu, konkurso sąlygų 3.1.11 punktas nenumatė reikalavimo pateikti akredituotos įstaigos išduotą ISO 9001-2000 (LST EN ISO 9001-2001) sertifikatą, konkurso sąlygose reikalaujama įdiegti tai veiklai, su kuria susijęs pirkimas, kokybės valdymo sistemą, atitinkančią nurodyto standarto reikalavimus arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nustatytas aplinkybes sprendė, kad atsakovė pagrįstai pripažino, kad UAB „AGRA grupė“ išduotas patvirtinimas įrodė tiekėjo kvalifikacijos atitikimą 3.1.11 p.
 1. Teismas sprendė, kad priteistina iš ieškovės trečiajam asmeniui UAB „Ademo techninė priežiūra“ 2 100 Eur atstovavimo išlaidų (CPK 93 str.1 d.).
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „CONTESTUS PROJEKTAI“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016-10-06 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovės ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes bei netinkamai aiškino ir taikė konkurso sąlygų 3.1.8 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą, todėl pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalį bei VPĮ 32 straipsnio 1 ir 7 dalis. Bylos duomenys patvirtino, kad Dalyvio Nr. 1 kvalifikacija neatitiko konkurso sąlygų 3.1.8 p. kvalifikacinio reikalavimo, kadangi Dalyvio Nr. 1 partneris objektyviai neturi FIDIC inžinieriaus paslaugų patirties, kai vykdyta sutartis, kurios dalykas ne mažesnio kaip 5 000 kv. m. negyvenamosios paskirties statinio, kai statinio statybos sutartis buvo pasirašyta pagal FIDIC (Geltonoji knyga) sąlygas. Vienintelis Dalyvio Nr. 1 partnerio vykdytas projektas yra dėl Molėtų pl. 5, Vilnius pastato, tačiau jis nėra 5000 kv. m. Tuo tarpu, Dalyvis Nr. 1, nurodydamas, kad šio statinio plotas atitinka konkurso sąlygų 3.1.8 p. reikalavimus, pateikė melagingą informaciją, dėl kurios perkančioji organizacija turėjo jo pasiūlymą atmesti VPĮ 33 str. 2 d. 5 p. pagrindu;
  2. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, netinkamai įvertino faktines aplinkybes, pažeidė procesines teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą, bei netinkamai aiškino ir taikė konkurso sąlygų 3.1.5 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą, todėl nepagrįstai sprendė, kad Dalyvio Nr. 2 kvalifikacija atitinka konkurso sąlygų reikalavimus. Dalyvis Nr. 2 neatitinka konkurso sąlygų 3.1.5 punkte nustatyto reikalavimo, kadangi UAB „Statybų inžinerinės paslaugos” grynojo pelno reikšmė yra neigiama, UAB „Statybų inžinerinės paslaugos” pateiktoje 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje yra galimai melaginga informacija, todėl dėl Dalyvio Nr. 2 netinkamos kvalifikacijos, vadovaujantis VPĮ 33 str. 2 d. 5 p. pagrindu, jo pasiūlymas turėjo būti atmestas;
  3. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, netinkamai įvertino faktines aplinkybes, netinkamai aiškino ir taikė konkurso sąlygų 3.1.8 ir 3.1.11 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, todėl pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, 32 straipsnio 1 ir 7 dalis bei 37 straipsnio 1 dalį. Dalyvio Nr. 3 kvalifikacija neatitinka konkurso sąlygų 3.1.8 p., 3.1.11 p. kvalifikacinių reikalavimų, kadangi Dalyvio 3 partneris objektyviai neturi FIDIC inžinieriaus paslaugų patirties, kai vykdyta sutartis, kurios dalykas ne mažesnio kaip 5 000 kv. m. negyvenamosios paskirties statinio, kai statinio statybos sutartis buvo pasirašyta pagal FIDIC (Geltonoji knyga) sąlygas. Vienintelis Dalyvio 3 partnerio vykdytas projektas yra dėl IKEA prekybos centro, tačiau jis yra vykdytas pagal FIDIC (Raudonoji knyga) sąlygas. Dalyvis Nr. 3 nurodęs informaciją, kad sutartis vykdyta pagal FIDIC (Geltonąją knygą) ir todėl atitinka Konkurso sąlygų 3.1.8 p. reikalavimus, pateikė melagingą informaciją, dėl kurios perkančioji organizacija turėjo jo pasiūlymą atmesti VPĮ 33 str. 2 d. 5 p. pagrindu. Be to, Dalyvio Nr. 3 partneris UAB „Incorpus“ neturi vadybos sistemos ISO 9001-2000 ar lygiaverčio sertifikato.
 2. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė VĮ Turto bankas prašo ieškovės UAB „CONTESTUS PROJEKTAI“ apeliacinį skundą atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2016-10-06 sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad:
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų 3.1.8 punkto, nustatančio reikalavimą tiekėjams būti įvykdžiusiems sutartį dėl 5000 kv. m. bruto ploto pastato statybos ir rekonstrukcijos darbų sutartį, aiškinimas nevaržo tiekėjų konkurencijos, nepažeidžia Viešųjų pirkimo įstatymo 3 straipsnio nuostatų, yra naudingas visiems pirkime dalyvavusiems tiekėjams, atitinka perkamų darbų pobūdį, yra proporcingas pirkimo tikslui;
  1. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas dalyvio atitiktį konkurso sąlygų 3.1.5 punkto reikalavimui, pagrįstai sprendė, kad apelianto pateiktas tikėtino grynojo pelno paskaičiavimas pagrįstas tik prielaidomis, turint informaciją tik apie sumokėto pelno mokesčio sumą pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus ir kitus teisės aktus neįmanoma apskaičiuoti nei pelno (nuostolių) sumos, nei bendrovės grynojo pelno, kadangi pelno (nuostolių) suma, nuo kurios skaičiuojamas pelno mokestis, priklauso nuo daugybės papildomų faktorių ir skiriasi nuo pelno (nuostolių) sumos, nurodytos pelno (nuostolių) ataskaitoje;
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, kad statytojo UAB „FE Real estate“ pateikta informacija bei papildomai pateikti duomenys apie tai, jog statinio rangovas AB „YIT Kausta“ veikė kaip statinio konstrukcijų dalies ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektuotojų užsakovas paneigia ieškovės argumentus, kad IKEA pastatas nebuvo statytas pagal FIDIC Geltonąją knygą ir kad UAB „Incorpus“ negalėjo remtis šia sutartimi. Perkančioji organizacija, kompleksiškai įvertinusi pasiūlyme pateiktus ir patikslintus dokumentus bei tiekėjo paaiškinimus, pateiktus tikslinant kvalifikacinius duomenis, pagrįstai pripažino ūkio subjektų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, UAB „Incorpus“ ir UAB „Statybų techninė priežiūra“ kvalifikaciją atitinkančia konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 3.1.8 punkte nustatytam reikalavimui;
  1. Perkančiosios organizacijos sprendimas pripažinti ūkio subjektų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu UAB „Incorpus“ ir UAB „Statybų techninė priežiūra“ kvalifikaciją atitinkančia konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 3.1.11 punkte nustatytą reikalavimą yra pagrįstas ir teisėtas.
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ prašo netenkinti apeliaciniame skunde nurodytų reikalavimų, palikti Vilniaus apygardos teismo 2016-10-06 sprendimą nepakeistą, skirti apeliantei baudą už piktnaudžiavimą teise, baudos dydį nustatant teismo nuožiūra, ir 50 proc. apeliantei paskirtos baudos dydžio paskirti tretiesiems asmenims UAB „Ademo techninė priežiūra“ ir UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ lygiomis dalimis, priteisti 1 001,88 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, kad:
  1. Apeliantė plečiamai ir subjektyviai interpretuoja konkurso sąlygas ir VPĮ 32 straipsnio 1 dalies nuostatas, dėl ko nepagrįstai padarė subjektyvią išvadą, kad perkančioji organizacija tik formaliai įvertino Dalyvio 2 atitiktį konkurso sąlygų reikalavimui. Perkančioji organizacija, 2016 m. kovo - balandžio mėnesiais vertindama tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygų 3.1.5 punkto reikalavimui, neturėjo teisės prašyti tiekėjų pateikti Juridinių asmenų registrui pateiktą 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaitą, kadangi perkančiosios organizacijos sprendimo Nr. (12.8)SK4-5280 paskelbimo dieną nebuvo suėjęs įstatymo nustatytas terminas (t. y. 2016-05-30) įmonėms pateikti savo finansines ataskaitas Juridinių asmenų registrui. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino apeliantės pateiktą VMI pažymą, kadangi joje nėra nurodyta apeliantės ieškinio reikalavimus pagrindžiančių ar turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti aplinkybių.
  2. Apeliantė, pateikdama apeliacinį skundą, įgyvendina ne savo pažeistų teisių gynybą, o toliau realizuoja ambiciją bet kokia kaina būti paskelbta konkurso laimėtoja, todėl jai skirtina bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.
 2. Lietuvos apeliaciniame teisme 2016-11-23 gautas ieškovės UAB „CONTESTUS PROJEKTAI“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškovė prašo priteisti 1 172,09 Eur bylinėjimosi išlaidų.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

6Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė VĮ Turto bankas 2016-01-06 paskelbė atvirą konkursą „Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos, pritaikant kongresams, konferencijoms ir kitiems kultūriniams renginiams, pagal rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas (Geltonoji knyga) FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 170744) (FIDIC - bendri projektų sutarčių rengimo standartai nustatyti Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos).
 1. Ieškovė ir tretieji asmenys ūkio subjektų grupė UAB „OR Consulting“, UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“, UAB „Statybų koordinatoriai“ (Dalyvis Nr. 1), ūkio subjektų grupė UAB „Ademo techninė priežiūra“, UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ (Dalyvis Nr. 2), ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu UAB „Incorpus“, UAB „Statybų techninė priežiūra“ (Dalyvis Nr. 3) pateikė pasiūlymus konkursui.
 1. Ieškovė 2016-03-31 pateikė atsakovei raštą „Dėl susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais“, kuriame nurodė kitų tiekėjų pateiktų duomenų kvalifikacijos trūkumus. Atsakovė 2016-05-27 sprendimu Nr. (12.8)SK4-5280 paskelbė, kad visų tiekėjų pasiūlymai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus, nustatė pasiūlymų eilę, konkurso laimėtoją bei viešojo pirkimo – pardavimo sutarties atidėjimo terminą.
 1. Ieškovė 2016-06-07 pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų, kurioje nurodė, kad visų tiekėjų (išskyrus ieškovės) kvalifikacija neatitinka paskelbto konkurso sąlygų minimalių kvalifikacinių reikalavimų. Atsakovė 2016-06-14 sprendimu Nr. (12.8)SK4-5930 informavo ieškovę apie atmestą jos pretenziją.

7Dėl Dalyvio Nr. 1 kvalifikacijos atitikimo konkurso sąlygų 3.1.8., 3.1.11 punktų reikalavimų

 1. Apeliantė, nesutikdama su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes bei netinkamai aiškino ir taikė konkurso sąlygų 3.1.8 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą, todėl pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalį bei VPĮ 32 straipsnio 1 ir 7 dalis. Apeliantės teigimu, Dalyvio Nr. 1 kvalifikacija neatitiko konkurso sąlygų 3.1.8 p. kvalifikacinio reikalavimo, kadangi Dalyvio Nr. 1 partneris objektyviai neturi FIDIC inžinieriaus paslaugų patirties, kai vykdyta sutartis, kurios dalykas ne mažesnio kaip 5 000 kv. m. negyvenamosios paskirties statinio, kai statinio statybos sutartis buvo pasirašyta pagal FIDIC (Geltonoji knyga) sąlygas. Teisėjų kolegija atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus.
 1. Konkurso sąlygų 3.1.8. punkte nustatyta, kad tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 1, ne mažesnės kaip 100 000 Eur be PVM vertės FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus paslaugų sutartį, kurios dalykas ne mažesnio kaip 5 000 kv. m. negyvenamosios paskirties statinio, kai statinio statybos sutartis buvo pasirašyta pagal rangovo projektuojamų statybos ir inžinierinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas (Geltonoji knyga), FIDIC (arba lygiaverčio) inžinieriaus paslaugos teikimas.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančiosios organizacijos turi teisę, nepažeisdamos viešųjų pirkimų principų ir nesuvaržydamos ūkio subjektų konkurencijos, nustatyti atitinkamas pirkimo, inter alia tiekėjų kvalifikacijos, sąlygas. Ši teisė taip pat turi būti derinama su iš VPĮ išplaukiančia perkančiosios organizacijos pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013 ir kt.).
 1. Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 2 straipsnio 6.10 papunktyje nustatyta: „pastato bendras plotas – visų patalpų ir jų priklausinių (balkonų, lodžų, ant stogo numatomų terasų, verandų ir kitų priklausinių) plotų suma, m2. Į bendrą plotą neįskaitomas uždarų laiptinių, atvirų ar pusiau atvirų laiptinių laiptotakių ir tarpinių aikštelių, liftų šachtų plotas“. Statybos techninio reglamento STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ 7 punkte pastato plotas bruto apibrėžtos kaip visų aukštų, rūsio (pusrūsio) ir pastogės patalpų plotas, suskaičiuotas pagal sienų išorės matmenis. Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ patvirtintų taisyklių Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 130 punkte nustatyta, kad pastato plotas bruto yra visų pastato aukštų horizontalių pjūvių plotų, taip pat rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų ir funkcionaliai susietų priestatų horizontalių pjūvių plotų, skaičiuojamų pagal sienų išorinių paviršių matmenis, suma.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, sprendžia, kad pastato bendras plotas ir bruto plotas skiriasi, kadangi bruto plotas yra didesnis nei bendras plotas, pastato bruto plotas tiksliau apibūdina statomo pastato darbų apimtis. Dėl to, darytina išvada, kad konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 3.1.8 punkte nustatytame kvalifikacijos reikalavime, apibrėžiant reikalavimus statiniui, nebuvo nustatyta, kad ne mažesnis kaip 5 000 kv. m. turi būti būtent statinio bendras plotas.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad Dalyvis Nr. 1 rėmėsi projektu dėl statinio rekonstrukcijos Molėtų pl. 5, Vilniuje. Atsakydamas į perkančiosios organizacijos pasiūlymą patikslinti duomenis apie savo kvalifikaciją, papildomai pateikė informaciją, kad administracinės paskirties pastato Molėtų pl. 5, Vilniuje, rekonstravimo darbai ir statinio užbaigimo procedūros buvo vykdomos dviem etapais: pirmuoju etapu buvo priduota 3 526,31 kv. m., antruoju – 1 422,96 kv. m.; bendras rekonstravimo plotas bruto buvo 5 622 kv. m.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinis teismas bylose dėl viešųjų pirkimų yra konstatavęs, jog neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiai perkančiajai organizacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009). Toks aiškinimas svarbus viešųjų pirkimų principų – skaidrumo, lygiateisiškumo – laikymuisi, nes perkančiajai organizacijai nesuteikiant pakankamos ir aiškios, tikslios informacijos tiekėjams, nesilaikant savo paskelbtų konkurso sąlygų, šie principai pažeidžiamai. Teismui konstatavus ginčo konkurso sąlygos neaiškumą, dviprasmiškumą, lėmusį nevienodą tiekėjų jos turinio suvokimą ir taikymą, ši negali būti pripažinta teisėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013).
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija, išaiškinusi, kad konkurso 3.1.8 punktas nustato reikalavimą tiekėjams būti įvykdžiusiems sutartį dėl 5 000 kv. m. bruto ploto pastato statybos ir rekonstrukcijos darbų sutartį, išaiškino šio punkto nuostatą visų pirkime dalyvavusių tiekėjų naudai, atsižvelgė į perkamų darbų pobūdį, pirkimų tikslą, konkurso sąlygų 3.1.8 punkto aiškinimas nevaržė tiekėjų konkurencijos, nepažeidė VPĮ 3 straipsnio nuostatų, yra proporcingas pirkimo tikslui.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad nesąžiningas tiekėjo elgesys lemia jo teisių suvaržymus VPĮ 32 straipsnio 5 dalies prasme, atitinkamai – lemia ir perkančiosios organizacijos pareigas pagal nurodytą teisės normą. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga prašyti (atitinkamai – tiekėjo teisė) papildyti ar paaiškinti netikslius ar neišsamius duomenis apie kvalifikaciją. Tais atvejais, kai tiekėjas apie savo kvalifikaciją pateikė melagingą informaciją, perkančiajai organizacijai pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį nekyla pareigos (taip pat jai nesuteikiama teisės) prašyti šio tiekėjo (dalyvio) papildyti netikslius duomenis apie jo kvalifikaciją. Šis perkančiosios organizacijos pareigos ir tiekėjo teisės ribojimas grindžiamas ne tik tiekėjui tenkančių neigiamų padarinių, siekio užtikrinti sąžiningą tiekėjų varžymąsi ir pirkimo procedūrų koncentruotumo bei racionalumo, bet ir viešųjų pirkimų – tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo – principų. VPĮ 32 straipsnyje konkrečiai nurodyta, kad perkančiosios organizacijos pareiga kreiptis į tiekėją neturi pažeisti viešųjų pirkimų principų. Galimybė tiekėjui tikslinti akivaizdžiai melagingą informaciją apie kvalifikaciją suteiktų jam nepagrįstą konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, iškreiptų viešųjų pirkimų esmę ir tikslus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-07-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011). Dėl to teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, kad Dalyvis Nr. 1, nurodydamas, kad šio statinio plotas atitinka konkurso sąlygų 3.1.8 p. reikalavimus, pateikė melagingą informaciją.
 1. Teisėjų kolegija dėl nurodytų aplinkybių sprendžia, kad preliminarių duomenų, tokių, kaip statybos užbaigimo akto duomenys apie bendrą pastato plotą, pateikimas perkančiai organizacijai nėra vertintinas kaip melagingų duomenų pateikimas.
 2. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia. Kad pagrįstos ir teisingos pirmosios instancijos teismo išvados, kad Dalyvio Nr. 1 pateiktas ISO sertifikatas pagrindė šio dalyvio kvalifikacijos atitikimą konkurso sąlygų 3.1.11 punkto reikalavimui.
 1. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pateikti į bylą įrodymai ir byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad Dalyvio Nr. 1 kvalifikacija atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

8Dėl Dalyvio Nr. 2 kvalifikacijos atitikimo konkurso sąlygų 3.1.5. punkto reikalavimų

 1. Konkurso sąlygų 3.1.5. punkte nustatyta, kad tiekėjo pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė turi būti teigiama. Sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą laikotarpį.
 1. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, netinkamai įvertino faktines aplinkybes, pažeidė procesines teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą, bei netinkamai aiškino ir taikė konkurso sąlygų 3.1.5 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą, todėl nepagrįstai sprendė, kad Dalyvio Nr. 2 kvalifikacija atitinka konkurso sąlygų reikalavimus.
 1. VPĮ 32 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
 1. Ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu UAB „Ademo techninė priežiūra“ ir UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ (Dalyvis Nr. 2) atitikčiai konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 3.1.5 punkte nustatytam reikalavimui pagrįsti pateikė 2013, 2014 ir 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaitos. Teisėjų kolegijos vertinimu, vien tai, kad UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ direktoriaus ir vyriausiojo buhalterio pasirašyta 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaita buvo be Juridinių asmenų registro žymos, ko nebuvo reikalauta pagal konkurso sąlygas, nepaneigia šio dokumento įrodomosios vertės ir negali kelti įtarimo, kad jame pateikti duomenys yra neteisingi. Kadangi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, tuo atveju, jeigu tiekėjo balansas dar nėra patvirtintas tiekėjo akcininkų susirinkime ir nėra viešai paskelbtas, perkančioji organizacija turėtų nustatyti, kad tokiu atveju teikiamas tiekėjo vadovo ir buhalterio ar galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pasirašytas paskutinių finansinių metų balansas. Dėl to darytina išvada, kad atsakovė, vertindama UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ kvalifikaciją, pagrįstai ir teisingai vertino bendrovės vadovo ir vyriausiojo buhalterio pasirašytą 2015 m. pelno (nuostolių) ataskaitą ir iš pateiktų dokumentų įsitikinusi UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ kvalifikacijos atitiktimi, neturėjo pagrindo prašyti jo pateikti papildomus dokumentus ar paaiškinimus.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog sąlygos teikti tik įregistruotus Juridinių asmenų registre arba akcininkų patvirtintus bendrovės finansinius dokumentus konkurso sąlygos nenumatė, o aplinkybė, kad bendrovės finansinės ataskaitos dar nėra registruotos, nepaneigia jų duomenų tikrumo.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenys ir byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad, priešingai nei teigia apeliantė, Dalyvio Nr. 2 kvalifikacija atitiko konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimus, tuo tarpu, apeliantės argumentai laikytini prielaidomis, pagrįstomis subjektyviu konkurso sąlygų aiškinimu.

9Dėl Dalyvio Nr. 3 kvalifikacijos atitikimo konkurso sąlygų 3.1.8., 3.1.11 punktų reikalavimų

 1. Apeliantė nurodo, kad Dalyvio Nr. 3 kvalifikacija neatitinka konkurso sąlygų 3.1.8 p., kvalifikacinių reikalavimų, kadangi Dalyvio 3 partneris objektyviai neturi FIDIC inžinieriaus paslaugų patirties, kai vykdyta sutartis, kurios dalykas ne mažesnio kaip 5 000 kv. m. negyvenamosios paskirties statinio, kai statinio statybos sutartis buvo pasirašyta pagal FIDIC (Geltonoji knyga) .
 1. Konkurso sąlygų 3.4. punktas nustato, jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 3.1.8 punkte nustatytą reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys. Atitikčiai Konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 3.1.8 punkte nustatytam reikalavimui įrodyti, ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, UAB „Incorpus“" ir UAB „Statybų techninė priežiūra“ (Dalyvis Nr. 3) deklaravo UAB „Incorpus“ įvykdytą IKEA prekybos paskirties pastato, esančio Žirnių g. 3, Vilniuje, statybos valdymo ir darbų techninės priežiūros, FIDIC inžinieriaus 2012-03-07 paslaugų sutartį. 2016-04-08 kvalifikacijos patikslinime tiekėjas pateikė užsakovo UAB „FE Real estate“ 2016-04-07 pažymą dėl tinkamai įvykdytos sutarties, kurioje patvirtinama, kad prekybos centro IKEA statybos sutartis buvo pasirašyta pritaikant FIDIC rangovo projektuojamų statybos ir inžinierinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas (Geltonoji knyga). 2016-04-19 kvalifikacijos patikslinime tiekėjas nurodė, kad IKEA prekybos centro rangovu buvo AB „YIT Kausta“, kuri taip pat buvo ir tiesioginis statybos (konstrukcijų dalies) ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektuotojų užsakovas, bei pateikė 2012-12- 12 projekto dalinės ekspertizės aktą, patvirtinantį nurodytą aplinkybę.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pagrįsta ir teisinga pirmosios instancijos teismo išvada, kad statytojo UAB „FE Real estate“ pateikta informacija bei papildomai pateikti duomenys patvirtina aplinkybę, kad statinio rangovas AB „YIT Kausta“ veikė kaip statinio konstrukcijų dalies ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektuotojų užsakovas.
 1. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovė pagrįstai pripažino ūkio subjektų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, UAB „Incorpus“ ir UAB „Statybų techninė priežiūra“ (Dalyvis Nr. 3) kvalifikaciją atitinkančia konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 3.1.8 punkte nustatytam reikalavimui.
 1. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, kad Dalyvio Nr. 3 kvalifikacija neatitinka konkurso sąlygų 3.1.11 p. kvalifikacinių reikalavimų, kadangi Dalyvio Nr. 3 partneris UAB „Incorpus“ neturi vadybos sistemos ISO 9001-2000 ar lygiaverčio sertifikato.
 1. Konkurso sąlygų 3.1. punkto 2 lentelės 3.1.11 punkte nustatyta, kad tiekėjas turi būti įdiegęs tai veiklai, su kuria susijęs pirkimas, kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001-2000 (LST EN ISO 9001-2001) standarto reikalavimus arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus.
 1. Teisėjų kolegijos vertinimu, konkurso sąlygose nebuvo numatytas reikalavimas pateikti akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2001 (LST EN ISO 9001-2001) standarto (arba lygiaverčių) sertifikatą, be to, priimtinu įrodymu laikytini ir kiti lygiaverčiai dokumentai. Dėl to darytina išvada, kad tiekėjai grįsdami kvalifikacijos atitiktį šiam minimaliam kvalifikacijos reikalavimui, turi teisę pateikti tiek akredituotų, tiek neakredituotų sertifikavimo įstaigų išduotą ISO kokybės vadybos sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą.
 1. Atitikties įvertinimo įstatymo 2 straipsnio 15 punkte nustatyta, kad nereglamentuojama veiklos sritis – teisės aktų nenustatytas privalomas procesų, paslaugų, vadybos sistemų, atitikties įvertinimo įstaigų ar fizinių asmenų kvalifikacijos atlikti tam tikrą darbą atitikties įvertinimas. Atitikties įvertinimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nereglamentuojamoje veiklos srityje atitikties įvertinimą atlieka akredituotos ar neakredituotos sertifikavimo ir kontrolės įstaigos, bandymų ir kalibravimo laboratorijos. Konkurso sąlygų 3.1.11 punkte nustatytas reikalavimas patenka į nereglamentuojamą veiklos sritį, todėl atitiktį šiam reikalavimui tiekėjai galėjo grįsti ir neakredituotų sertifikavimo įstaigų išduotais sertifikatais arba lygiaverčiais dokumentais.
 1. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovės sprendimas pripažinti ūkio subjektų grupės, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu UAB „Incorpus“ ir UAB „Statybų techninė priežiūra“ (Dalyvis Nr. 3) kvalifikaciją atitinkančia konkurso sąlygų 3.1.11 punkte nustatytą reikalavimą yra pagrįstas ir teisėtas.

10Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

11Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pagal ieškovės UAB „CONTESTUS PROJEKTAI“ ieškinį atsakovei VĮ Turto bankui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė teisės normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).
 2. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniaus apygardos teismo 2016-10-06 sprendimas paliktinas nepakeistu.

12Dėl baudos skyrimo

 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ prašo skirti apeliantei baudą už piktnaudžiavimą teise, baudos dydį nustatant teismo nuožiūra, ir 50 proc. apeliantei paskirtos baudos dydžio paskirti tretiesiems asmenims UAB „Ademo techninė priežiūra“ ir UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ lygiomis dalimis. Trečiojo asmens teigimu, apeliantė, pateikdama apeliacinį skundą, įgyvendina ne savo pažeistų teisių gynybą, o toliau realizuoja ambiciją bet kokia kaina būti paskelbta konkurso laimėtoja.
 2. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė už piktnaudžiavimą procesu paskirti baudą.
 3. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškinio, apeliacinio skundo padavimas įprastai nereiškia piktnaudžiavimo teise, nes tai yra galima pažeistų teisių gynimo bei dalyvaujančio byloje asmens procesinių teisių įgyvendinimo forma. Tam, kad būtų pagrindas konstatuoti piktnaudžiavimą šia teise, turi būti nustatytas aiškiai nepagrįstas šios teisės įgyvendinimas. Nagrinėjamu atveju spręsti apie akivaizdų ieškinio, apeliacinio skundo nepagrįstumą nėra, trečiojo asmens teiginiai neįrodyti, grindžiami prielaida, dėl to nėra pagrindo konstatuoti ieškovės piktnaudžiavimą teise ir taikyti CPK 95straipsnyje nustatytas sankcijas.

13Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB „CONTESTUS PROJEKTAI“ nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).
 3. Bylos duomenys patvirtina, kad trečiasis asmuo UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ prašė priteisti iš ieškovės 1 001,88 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme. Trečiasis asmuo pateikė šias išlaidas ir jų apmokėjimą pagrindžiančius įrodymus – teisinių paslaugų teikimo sutartį, PVM sąskaitą faktūrą APB Nr. 5546, mokėjimo nurodymą.
 4. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos).
 5. Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (Rekomendacijų 7 p.). Rekomendacijų 8.11 punkte nurodyta, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą yra nustatytas 1,3 koeficientas, šalies ūkio darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (be individualiųjų įmonių) 2016 m. I ketv. – 748 Eur.
 6. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes konstatuoja, kad trečiojo asmens teismui deklaruotos išlaidos už suteiktas teisines paslaugas neviršija Rekomendacijose nurodytą maksimalų dydį, ir sprendžia, kad iš ieškovės trečiajam asmeniui priteistinos 1 001,88 Eur bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme.
 7. Atsakovė VĮ Turto bankas prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė.

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

15Palikti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 6 d. sprendimą nepakeistą.

16Priteisti iš ieškovės UAB „CONTESTUS PROJEKTAI“, j. a. k. 300585126, trečiajam asmeniui UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“, j. a. k. 111678149, vieną tūkstantį vieną eurą ir aštuoniasdešimt aštuonis euro centus (1 001,88 Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

17Atmesti trečiojo asmens UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ prašymą dėl baudos skyrimo ieškovei UAB „CONTESTUS PROJEKTAI“.

Proceso dalyviai
Ryšiai