Byla e2A-965-186/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Milašienės, Gintaro Pečiulio ir Egidijaus Žirono (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų AS „Latvijas tilti“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno keliai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4397-340/15 pagal ieškovų AS „Latvijas tilti“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno keliai“ ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

2Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“ kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti negaliojančiu atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos sprendimą atmesti ūkio subjektų grupės, susidedančios iš AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“, pasiūlymą, apie kurį buvo pranešta 2015-03-10 raštu Nr. (6.108)2-1196, ir įpareigoti vertinti šį pasiūlymą iš naujo. Ieškovai taip pat prašė išreikalauti iš atsakovo visus dokumentus, kuriuos jis gavo iš projektus įgyvendinusių subjektų ir ieškovo siūlomo specialisto D. S.; išreikalauti iš atsakovo visus pirkimo komisijos protokolus, susijusius su ieškovo kvalifikacijos vertinimu, sprendimų kreiptis tiek į projektus įgyvendinusius subjektus, tiek į ieškovo siūlomą specialistą D. S., priėmimu bei pačius šiuos kreipimusis, prašė priteisti ieškovams iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovai nurodė, kad atsakovas 2014-10-01 paskelbė viešąjį pirkimą „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. Sutartis Nr. 1“, pirkimo Nr. 156177. Atsakovas pirkimo sąlygose nustatė kvalifikacinius reikalavimus, kad tiekėjai turėtų 2 specialistus – statinio statybos vadovus, turinčius bent 36 mėn. patirtį einant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje – susisiekimo komunikacijos: keliai: valstybinės reikšmės keliai (pirkimo sąlygų 15.17 p.). Ieškovai pateikė pasiūlymą pirkimui ir pasiūlė 3 specialistus: L. M., D. S. ir V. S.. Atsakovas 2015-01-09 raštu paprašė ieškovų patikslinti kvalifikacinius duomenis apie specialisto L. M. patirtį, einant statinio vadovo pareigas atitinkamoje statinių grupėje. Ieškovai 2015-01-19 pateikė atsakovui prašomą specialisto L. M. kvalifikacijos paaiškinimą kartu su atliktų darbų ir išlaidų pažymomis bei pažymą apie atliktų darbų vertę, kurias visas pasirašė nurodytas specialistas, eidamas statinio statybos vadovo pareigas nurodytuose projektuose.

6Ieškovai pažymėjo, kad atsakovas 2015-03-10 raštu informavo pastaruosius apie jų pasiūlymo atmetimą, kadangi ieškovai pateikė melagingą informaciją apie specialisto L. M. patirtį, taip pat pateikė tikrovės neatitinkančius ją grindžiančius dokumentus (pirkimo sąlygų 15.17 p.) bei todėl, kad ieškovų kvalifikacija neatitiko pirkimo sąlygose numatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

7Ieškovai nurodė, jog nesutikdami su atsakovu, 2015-03-10 pateikė atsakovui prašymą pateikti įrodymus, patvirtinančius ieškovų pateiktą melaginą informaciją, tačiau atsakovas 2015-03-12 raštu minėtą prašymą atmetė argumentuodamas tuo, kad reikalaujama informacija yra susijusi su pasiūlymu vertinimu. Ieškovai 2015-03-16 pateikė atsakovui pretenziją, tačiau atsakovas ją atmetė ir apie tai informavo ieškovus 2015-03-23 raštu.

8Ieškovų teigimu, atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau tekste VPĮ) įtvirtintus viešųjų pirkimų principus ir imperatyvius reikalavimus, kadangi skundžiamame sprendime atsakovas nenurodė informacijos, kurios pagrindu atsakovas pripažino, jog ieškovai pateikė tariamai melagingą informaciją apie specialisto L. M. patirtį ir tikrovės neatitinkančius ją patvirtinančius dokumentus. Ieškovų teigimu, atsakovas negalėjo atsisakyti suteikti reikalaujamos informacijos, kadangi reikalinga informacija buvo apie ieškovą ir jo pasiūlymą. Ieškovai, jų teigimu, pateikė pirkimo dokumentuose reikalaujamus dokumentus, pagrindžiančius specialisto L. M. patirtį, todėl atsakovas neturėjo teisės atmesti ieškovų pasiūlymo dėl tariamo neatitikimo kvalifikacijos reikalavimams.

9Ieškovai 2015-05-15 pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus apie paaiškėjusias naujas aplinkybės, prašymus kviesti ir apklausti liudytojais specialistą D. S. ir atsakovo pirkimo komisijos narę A. Č., nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, prijungti naujus rašytinius įrodymus - 2015 m. gegužės 14 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą ir Projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3513 Padubysys-Juodaičiai-Griciai ruožo nuo 8,588 iki 12,152 km rekonstravimas“ statybos darbų žurnalo kopijas. Ieškovai nurodė, kad siūlomas specialistas D. S. dėl galimai neteisėtų trečiųjų asmenų veikų atsisakė prisiimtų įsipareigojimų įsidarbinti bendrovėje „Kauno keliai“ ieškovų laimėjimo atveju.

10Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pateiktu atsiliepimu prašė ieškovų ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Atsakovo teigimu, jis pagrįstai ir teisėtai nusprendė neteikti ieškovui prašomų dokumentų, kadangi perkančiosios organizacijos pirkimo procedūrų metu savarankiškai surinkta informacija ir dokumentai nepatenka į teiktinos informacijos apimtį (VPĮ 4 str. 5 d.).

11Atsakovas pažymėjo, jog 2015-01-09 raštu ieškovų kvalifikacijos nevertino, tačiau prašė ieškovų papildomos informacijos apie tiekėjų kvalifikaciją.

12Atsakovas nurodė, jog ieškovai siūlomo specialisto L. M. patirčiai pagrįsti pateikė: kvalifikacijos atestatą Nr. 24857, gyvenimo aprašymą, kuriame nurodyta patirtis valstybinės reikšmės ypatingų statinių grupei priskirtuose statiniuose, UAB „Kauno keliai“ įsakymus dėl specialisto paskyrimo, kuriais grindžia tik jo veiklos pradžią, ir atliktų darbų ir išlaidų pažymas, kuriomis įrodinėja iki kada specialistas ėjo atitinkamas pareigas. Atsakovo teigimu, minėti dokumentai nepatvirtino specialisto L. M. kvalifikacijos, kadangi atliktų darbų ir išlaidų pažymos laikytinos periodiniais finansiniais dokumentais, nepatvirtinančiais, jog specialistas ėjo atitinkamas pareigas atitinkamoje statinių grupėje ir darbų srityje.

13Atsakovas atsiliepime pažymėjo, kad pasiūlyme pateikta informacija apie siūlomo specialisto L. M. patirtį, einant statinio statybos vadovo pareigas, gyvenimo aprašyme nurodytuose objektuose nesutapo su projektų įgyvendinimo dokumentaciją saugančių VĮ „... regiono keliai“ (taip atsiliepime) ir VĮ „Automagistralė“ pateiktuose dokumentuose esančia informacija. Atsakovas, išnagrinėjęs gautus dokumentus, nustatė, kad L. M. minėtų dokumentų ne tik nepasirašinėjo, bet juose net nebuvo paminėtas.

14Atsakovas taip pat nesutiko su ieškovų teiginiais, kad jų pateikta informacija apie specialisto L. M. patirtį ir ją pagrindžiantys dokumentai, pateikti atsakovui, atitiko specialiųjų teisės aktų reikalavimus. Atsakovo teigimu, tik rangovas gali paskirti savo darbuotoją arba pagal darbo sutartį pasamdyti ne savo darbuotoją būti statinio statybos vadovu (Statybos įstatymo 15 str. 6 d. 1 p., statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 49 p., 54 p.). Be to, pagal ieškovų pateiktą informaciją, siūlomo specialisto L. M. gyvenimo aprašyme nurodytuose objektuose rangovais nurodyti kiti juridiniai asmenys (ne UAB „Kauno keliai“, kur dirba L. M.), o statinio statybos vadovais buvo paskirti kiti asmenys (ne L. M.). Dėl to atsakovas kvalifikacinių duomenų tikrinimo metu padarė išvadą, jog specialistas L. M., (dirbantis UAB „Kauno keliai“, nebuvo rangovų (t. y. AB „Kauno tiltai“, AB „Panevėžio keliai“ ar UAB „Žemaitijos keliai“) paskirtas (pasamdytas) statinio statybos vadovu aukščiau nurodytuose objektuose.

15Atsakovas pažymėjo, kad ieškovams 2015-01-09 pateikė papildomą paklausimą apie L. M. turimą patirtį, į kurį atsakydami ieškovai tęsė nesąžiningus veiksmus bei patvirtino pasiūlyme nurodytą melagingą informaciją, toliau sistemingai ir kryptingai bandydami suklaidinti atsakovą.

16Atsakovas nurodė, jog ieškovas statinio statybos vadovu siūlė dar du specialistus - D. S. ir V. S., iš kurių pastarasis atitiko nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Tuo tarpu, specialistas D. S. po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atsisakė įsidarbinti UAB „Kauno keliai“. Atsakovo teigimu, ieškovų kvalifikacijos vėlesni pasikeitimai, dėl kurių tiekėjas tapo neatitinkančiu kvalifikacijos reikalavimų, yra nepagrįsti bei prieštaraujantys kvalifikacijos patikrinimo instituto paskirčiai ir tikslams.

17Atsakovas nesutiko ir su ieškovų 2015-05-15 papildomuose paaiškinimuose išdėstytais argumentais bei prašymais.

18II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

19Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė.

20Teismas taip pat atmetė ieškovų prašymus, pateiktus kartu su papildomais 2015 m. gegužės 15 d. paaiškinimais.

21Teismas nustatė, kad vienas iš ieškovų pasiūlytų specialistų, t. y. D. S. atsisakė paremti savo kvalifikacija ieškovų pasiūlymą, atsisakė ketinimų protokolo, prašė laikyti sutikimą bei ketinimų protokolą negaliojančiais ir 2015-02-10 raštu informavo apie tai atsakovą. Atsakovas sprendė, kad D. S. negalės būti vertinamas kaip ieškovo specialistas, tačiau ieškovas su tokiu vertinimu nesutiko, laikydamas atsisakymą neturinčiu reikšmės ieškovų pasiūlymo vertinimui, nes ieškovų pasiūlymo atitikimas pirkimo sąlygų 15.17 p. keliamam kvalifikaciniam reikalavimui turėjo būti vertinamas pasiūlymo pateikimo momentu.

22Teismas nesutiko su ieškovu, jog, atsižvelgiant į specialisto D. S. tinkamą kvalifikaciją, ieškovų pasiūlymas buvo tinkamas jo pateikimo dieną, o vėlesni pakeitimai (specialisto atsisakymas) yra nereikšmingi vertinant ieškovų pasiūlymą. Teismas pažymėjo, kad specialistas D. S. prašė laikyti jo sutikimus negaliojančiais, todėl teismas sprendė, jog atsakovas pagrįstai laikė, kad ieškovai pasiūlymo pateikimo metu neįrodė jų kvalifikacijos atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.

23Teismas nurodė, jog Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje aiškinama, kad tiekėjų kokybinės atrankos kriterijų tikslas – padėti perkančiajai organizacijai įsitikinti, ar kandidatas arba dalyvis pajėgus tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-263/2005). Teismo vertinimu, atsakovas pagrįstai nurodė, kad nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje pasitelkto asmens teisinis statusas vertinamas kaip analogiškas subtiekėjo (subrangovo) teisiniam statusui; būsimi darbuotojai tiekėjų pasiūlymuose turėtų būti išviešinami analogiškai kaip subtiekėjai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014). Be to, pasiūlymo pakeitimas (tikslinimas) pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, nurodant papildomą jungtinės veiklos partnerį ar subtiekėją (arba jų atsisakant), laikytinas esminiu pasiūlymo keitimu, kadangi keičiamos esminės sutarties vykdymo aplinkybės, t. y. keičiami duomenys apie tai, kaip bus vykdoma sutartis – ar tiekėjas patenkins perkančiosios organizacijos poreikį pirkimo objektu savarankiškai, ar pasitelks kitus (atskirus) ūkio subjektus. Dėl to teismų praktikoje įtvirtinta nuostata, kad „<...>perkančiajai organizacijai neleidžiama keisti subrangovų sudėties, t. y. įtraukti naujus ar pašalinti esamus subrangovus“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) Nr. AC-39-1.).

24Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstyta, teismas nesutiko su ieškovų argumentais, kad specialisto D. S. atsisakymas bendradarbiauti neturėjo teisinės reikšmės ieškovų pasiūlymo pirkimo sąlygų 15.17 p. keliamam kvalifikacinio reikalavimo vertinimui, kadangi ieškovų pasiūlymo pateikimo metu specialisto sutikimas galiojo, o atšauktas buvo nuo 2015-02-10. Teismas pažymėjo, jog ieškovai neteko galimybės pasitelkti šio specialisto pajėgumų ir kvalifikacijos vykdant sutartį konkurso laimėjimo atveju. Tuo tarpu, naujo subtiekėjo pakeitimas reikštų esminį ieškovų pasiūlymo pakeitimą.

25Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus apie specialistą L. M., padarė išvadą, jog ieškovai neįrodė, jog jų pasiūlytas specialistas L. M. turėjo statinio statybos vadovo, turinčio bent 36 mėn. patirtį einant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje - susisiekimo komunikacijos: keliai: valstybinės reikšmės keliai. Teismo vertinimu, atsakovas pagrįstai nurodė, kad tik rangovas galėjo paskirti savo darbuotoją arba pagal darbo sutartį pasamdyti ne savo darbuotoją būti statinio statybos vadovu (Statybos įstatymo 15 str. 6 d. 1 p., statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 49 p., 54 p.).

26Teismas nustatė, kad teikėjų kvalifikacijos vertinimo procedūros metu atsakovas kelis kartus patikslino dokumentų, pagrindžiančių specialisto patirtį turinį: 2014-10-31 raštu Nr. (6.108)2-5447 patikslino, kad kvalifikacijai pagrįsti gali būti pateikti atitinkami išrašai iš statybos darbų žurnalų, įmonės vadovo įsakymai ar dokumentai dėl specialisto paskyrimo, iš kurių galima būtų neginčijamai nustatyti, kad specialistai ėjo atitinkamas pareigas atitinkamoje statinių grupėje ir darbų srityje; analogiškai paaiškinimas buvo pateiktas 2014-11-17 atsakovo rašte Nr. (6.108)2-5810; 2014-11-26 rašte Nr. (6.108)2-6039 atsakovas papildomai išaiškino statinio statybos vadovo sampratą Statybos įstatymo prasme. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovai specialisto L. M. kvalifikacijai pagrįsti pateikė kvalifikacijos atestatą, UAB „Kauno keliai“ įsakymų dėl specialisto paskyrimo, kuriais grindžiama jo veiklos pradžia ir darbų bei išlaidų pažymas; nurodė, kad ieškovai teigė, jog specialistas įsigijo reikiamą kvalifikaciją einant statinio statybos vadovo pareigas jo gyvenimo aprašyme nurodytuose objektuose: (Kelio Nr. 1926 Vilkija-Pagiriai-Liučiūnai 4,56-11,16 km rekonstravimas“; „Kelio Nr. 1707 Veliuona-Tamošiai-Griciai ruožo 11,00-17,99 km rekonstravimas“; „Kelio Nr. A6 (E262) Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruožo 50,13-66,20 km rekonstravimas“; „Kelio Nr. Al Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimas; Ruožo 36,88-39,28 km dešinėje pusėje dangos stiprinimas“; „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai-Šėta-Ukmergė 0,1-10,50 km rekonstravimas“; „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3513 Pabubysys–Juodaičiai-Griciai ruožo nuo 8,588 km iki 12,152 km rekonstravimas“; „Kelio Nr. 4262 Traksėdžiai - Šilutė 2,58 km esančios sankryžos rekonstrukcija į žiedinę sankryžą“; „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2704 Seda–Barstyčiai-Salantai ruožo nuo 30,66 km iki 33,72 km rekonstravimas“). Teismas sutiko su atsakovu, jog specialisto L. M. gyvenimo aprašyme nurodytose objektuose (pvz. Kelio Nr. 1926 Vilkija-Pagiriai kaip rangovai nurodyti kiti ūkio subjektai (ne ieškovas UAB „Kauno keliai“, kur dirba L. M. ir kuris vykdė statybos darbus nurodytuose objektuose kaip subrangovas), todėl darė išvadą, jog L. M. nebuvo ir negalėjo būti rangovo paskirtas (pasamdytas) statinio statybos vadovu nurodytose objektuose. Teismas nelaikė ieškovų pateiktų dokumentų – atliktų darbų ir išlaidų pažymų - kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais, kadangi šiuos dokumentus laikė tik finansiniais dokumentais. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstyta, teismas padarė išvadą, jog ieškovai neįrodė specialisto L. M. patirties (kvalifikacijos) atitikimo pirkimo sąlygų 15.17 p. įtvirtintiems reikalavimams, o taip pat ir bylos nagrinėjimo metu nepateikė tokių įrodymų.

27Procesiniuose dokumentuose ieškovai teigė, kad statinio statybos vadovu galėjo būti ne tik generalinio rangovo darbuotojas, taip pat teigė, kad statinio statybos vadovu galėjo būti paskirtas daugiau nei vienas asmuo. Be to, ieškovai teigė nesant skirtumo tarp generalinio rangovo bei jo statybos vykdymui pasitelkiamų subrangovų ir šiuos teiginius grindė atsakovo kartu su atsiliepimu pateiktais dokumentais, kuriuose buvo nurodyta, kad kai kuriuose projektuose buvo paskirti du statybos vadovai, iš kurių vienas – subrangovo darbuotojas. Teismas tokius ieškovų argumentus, jog praktikoje pasitaiko ir du statybos vadovai, laikė samprotavimais, neįrodančiais, kad specialistas L. M. buvo paskirtas antruoju statybos vadovu jo gyvenimo aprašyme nurodytuose objektuose. Teismas nurodė, kad minėti ieškovų samprotavimai bei kiti samprotavimai (apie tai, kad statybos darbų žurnaluose, statybos užbaigimo aktuose ar kituose panašaus pobūdžio dokumentuose neprivalo būti nurodyti visi konkretaus projekto statinio statybos vadovai, kad informacija apie projektus negali būti laikoma vieninteliu ir visiškai patikimu informacijos apie faktišką projektų vykdymą šaltiniu ir pan.) neįrodė pastarojo specialisto patirties. Teismas padarė išvadą, kad ieškovams neįrodžius pasiūlytų specialistų kvalifikacijos ir patirties tinkamumo, atsakovas pagrįstai pateiktą informaciją įvertino kaip melagingą.

28Teismas pažymėjo, kad darbo patirties pagal perkančios organizacijos viešojo pirkimo sąlygas buvimas ar nebuvimas – tai fakto klausimas, todėl ieškovų samprotavimai, kad praktikoje pasitaiko, kai skiriami du statybos vadovai nepatvirtina fakto, jog specialistas L. M. buvo paskirtas antruoju statybos vadovu jo gyvenimo aprašyme nurodytuose objektuose, neįrodo jo patirties, kaip ir kiti ieškovų samprotavimai ( apie tai, kad statybos darbų žurnaluose, statybos užbaigimo aktuose ar kituose panašaus pobūdžio dokumentuose neprivalo būti nurodyti visi konkretaus projekto statinio statybos vadovai, kad informacija apie projektus negali būti laikoma vieninteliu ir visiškai patikimu informacijos apie faktišką Projektų vykdymą šaltiniu ir pan.). Pažymėjo, kad pirkimo sąlygų, nustatančių, kokias dokumentais turi būti pagrindžiama specialisto patirtis, ieškovai neginčijo ir su jais sutiko.

29Teismas nesutiko su ieškovais, kad atsakovo pateikti dokumentai buvo neišsamūs ir nepaneigė ieškovo pateiktų įrodymų (įsakymų dėl specialisto skyrimo statinio statybos vadovu, specialisto pasirašytų darbų ir išlaidų pažymų) apie specialisto L. M. patirties teisingumą. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija neturi pareigos paneigti tiekėjo pasiūlyto specialisto kvalifikacijos prezumpcijos, priešingai, tiekėjai turi pareigą pagrįsti savo pasitelktų specialistų kvalifikaciją pirkimo sąlygose įtvirtintomis priemonėmis. Kasacinio teismo praktikoje įtvirtintas turinio viršenybės prieš formą principas viešuosiuose pirkimuose vertinant tiek tiekėjų, tiek perkančios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) Nr. AC-39-1). Teismo vertinimu, ieškovai pasiūlyto specialisto patirties neįrodė nei formaliuoju, nei turinio aspektu.

30Teismas atmetė ieškovų argumentus, kad perkančioji organizacija nesikreipė į tiekėją dėl kvalifikacinių duomenų tikslinimo (VPĮ 32 str. 5 d.). Teismas nustatė, kad atsakovas 2015-01-09 raštu Nr. (6.108)2-102 prašė patikslinti ir paaiškinti kvalifikacinius duomenis apie specialisto L. M. patirtį einant statinio vadovo pareigas atitinkamoje statinių grupėje. Teismas nurodė, jog pagal pirkimo sąlygas tiekėjai turėjo pasiūlyti po du specialistus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją, o D. S. buvo trečias ieškovų pasiūlytas specialistas. Teismas pažymėjo, kad numatomų pasitelkti specialistų (subtiekėjų) pakeitimas teismų praktikoje vertinamas kaip esminis pasiūlymo pakeitimas, todėl neleidžiamas. Be to, tokios galimybės suteikimas išimtinai ieškovams diskriminuotų kitus tiekėjus, pažeistų viešojo pirkimo lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Dėl to teismas padarė išvadą, kad atsakovas neturėjo pareigos pasiūlyti ieškovams pakeisti netinkamos kvalifikacijos specialistą kitu.

31Teismas nustatė, jog ieškovų pasiūlymas buvo atmestas dviem pagrindais – dėl neatitikimo pirkimo sąlygų 15.17 p. nustatytam kvalifikacijos reikalavimui ir pirkimo dokumentų 1 tomo 21 punkto 4 pastraipoje nurodytų pagrindu - dėl melagingos informacijos pateikimo pasiūlyme. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstyta, teismas sprendė, jog atsakovas pagrįstai įvertino ieškovų pateiktą informaciją kaip melagingą.

32III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

33Apeliantai AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 30 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - patenkinti ieškovų AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“ ieškinį; priimti į bylą Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2015 m. liepos 9 d. raštą Nr. (6.108)2-3775, 2015 m. kovo 12 d. raštą Nr. (6.108)2-1257 ir ieškovų AS „Latvijas tilti“ bei UAB „Kauno keliai“ 2014 m. gruodžio 8 d. pasiūlymo pirkimui B dalį (kainos); priteisti bylinėjimosi išlaidas.

34Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė VPĮ 3 straipsnį bei 32 straipsnio 5 dalį, kadangi pasiūlymų pateikimo dieną ieškovai visiškai atitiko kvalifikacijos reikalavimus. Ieškovai prarado kvalifikaciją vėliau, kai specialistas D. S., galimai dėl neteisėto poveikio, atsisakė įsidarbinti pas vieną iš ieškovų UAB „Kauno keliai“ ir apie tai neinformavo ieškovų. VPĮ 32 straipsnio 5 dalis negali būti aiškinama kaip draudžianti tiekėjui tikslinti kvalifikaciją, pasiūlant kitą specialistą atitinkantį kvalifikacijos reikalavimus, kadangi tiekėjas dėl objektyvių priežasčių (specialisto išėjimas iš darbo jo paties prašymu, specialisto atleidimas, liga, mirtis, trečiųjų asmenų neteisėti veiksmai specialisto atžvilgiu ir t. t.) gali netekti specialisto, todėl ieškovai turėjo teisę pakeisti specialistą kitu kvalifikacijos reikalavimus atitinkančiu specialistu;
  2. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškovų pateiktą 2015 m. gegužės 14 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, pažeidė procesinės teisės normas (CPK 177 str. 1 d. ir 188 str.). Šio pokalbio metu D. S. komentavo atsisakymo įsidarbinti UAB „Kauno keliai“ priežastis, ne kartą nurodydamas apie „draugą“, kuris „draugiškai skatino“ jį pasirašyti atsisakymą įsidarbinti UAB „Kauno keliai“. Be to, D. S. atsisakymas taip pat lėmė atsakovo sprendimą pripažinti ieškovų kvalifikaciją netinkama;
  3. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės aktus, reglamentuojančius statinio statybos vadovo skyrimą, taip pat netinkamai taikė VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir nukrypo nuo teismų formuojamos šio pasiūlymų atmetimo pagrindo aiškinimo praktikos, konstatuodamas, kad ieškovai neįrodė siūlomo specialisto atitikimo patirties kvalifikacijos reikalavimui, ir kad tais atvejais, kai tiekėjas neįrodo specialistų kvalifikacijos ir patirties tinkamumo, laikytina, kad tiekėjas pateikia melagingą informaciją. Nepakankamų duomenų apie kvalifikaciją pateikimas negali būti sutapatinamas su melagingos informacijos pateikimu. Melaginga informacija VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto prasme laikoma tik tokia informacija, kuri žinomai neatitinka tikrovės. O šiuo atveju, ieškovai pateikė dokumentus būdami įsitikinę, kad pagal taikomus teisės aktų reikalavimus ir darbų vykdymo kelių sektoriuje praktiką ieškovų pasiūlyme nurodyta L. M. patirtis yra vertintina kaip statinio statybos vadovo;
  4. Pirmosios instancijos teismas klaidingai aiškino teisės aktus, reglamentuojančius statinio statybos vadovo skyrimą ir veiklą, todėl neteisingai konstatavo, kad statinio vadovu gali būti tik generalinio rangovo darbuotojai. Remiantis Statybos įstatymu, nėra skirtumo tarp generalinio rangovo ir jo statybos darbų vykdymui pasitelkiamų subrangovų - viešosios teisės prasme, jie laikytini vieno rangovo, kaip visumos, dalimi (pvz., subrangovo turima teisė atlikti tam tikrus konkrečius darbus įgalina generalinį rangovą užsiimti atitinkamo objekto statybos darbais ir pan.). Be to, nei Statybos įstatymas, nei STR „Statybos darbai“ nedraudžia rangovui, Statybos įstatymo prasme suprantamam kaip generalinio rangovo ir subrangovų visuma, statinio statybos vadovu (kaip ir bendrųjų darbų ar specialiųjų darbų vadovais) skirti subrangovų darbuotojus.

35Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą, netenkinti apeliantų prašymo dėl naujų įrodymų prijungimo prie bylos.

36Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

371. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nusprendė, kad apeliantai pateikė melagingą informaciją apie savo kvalifikaciją, pateikdami melagingus duomenis apie specialisto L. M. patirtį, todėl pagrįstai ir teisėtai atmetė apeliantų pasiūlymą;

382. Byloje nustatytų aplinkybių visuma bei patiekti įrodymai patvirtina, jog pasiūlymo pateikimo dienai apeliantai negalėjo remtis D. S. pajėgumais;

393. Apeliantai deklaratyvaus pobūdžio teiginiais apie tariamas nusikalstamas veikas, informacijos nutekinimus ir pan. siekia bet kokiomis priemonėmis sumenkinti atsakovo reputaciją, todėl toks elgesys vertintinas kaip piktnaudžiavimas civiliniu procesu;

404. Apeliantų pateikti nauji dokumentai nėra susiję su nagrinėjama byla, kadangi nei patvirtina, nei paneigia atsakovo sprendimų teisėtumo bei pagrįstumo, todėl neturėtų būti prijungti prie bylos;

41Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. rugpjūčio 11 d. gauti ieškovų rašytiniai paaiškinimai. Ieškovai prašo prijungti prie bylos 2015 m. rugpjūčio 10 d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 0004/15F-795.

42Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. rugpjūčio 11 d. gauti ieškovų prašymai dėl išlaidų advokatų ir advokatų padėjėjų pagalbai apmokėti atlyginimo bei dėl žodinio teismo posėdžio skyrimo. Ieškovai prašo priteisti iš atsakovo ieškovams 2 313,27 Eur dydžio išlaidas advokatų ir advokatų padėjėjų pagalbai apmokėti bei paskirti žodinį teismo posėdį ir apklausti liudytoju D. S..

43IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

44Ieškovų AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“ apeliacinis skundas atmetamas, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 30 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

45Dėl bylos nagrinėjimo ribų

46Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir kai neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

47Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą ieškovų AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4397-340/15, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų, nėra.

48Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų priėmimo

49CPK 323 straipsnyje nustatyta, kad pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama. Šia įstatymo nuostata siekiama įgyvendinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principą (CPK 7 str.). Kadangi pateikiamais rašytiniais paaiškinimais ieškovai iš esmės papildo apeliacinio skundo argumentus, paaiškinimus atsisakoma priimti (CPK 323 str.).

50CPK 314 straipsnyje įtvirtinta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Šiuo ribojimu siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu ir skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir išsamų bylos išnagrinėjimą, užtikrinti sąžiningą bylinėjimąsi, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2013).

51Nagrinėjamu atveju apeliantai su apeliaciniu skundu ir rašytiniais paaiškinimais pateikė naujus įrodymus (Lietuos automobilių kelių direkcijos 2015 m. liepos 9 d. raštą Nr. (6.108)2-3775, 2015 m. kovo 12 d. raštą Nr. (6.108)2-1257, ieškovų AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“ 2014 m. gruodžio 8 d. pasiūlymo pirkimui B dalį (kainos), 2015 m. rugpjūčio 10 d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 0004/15F-795), kuriuos prašo priimti. Šiais dokumentais apeliantai siekia įrodyti, jog atmetus jų pasiūlymą, pirkime liko dalyvauti vienintelis tiekėjas, kurio pasiūlyta kaina yra didesnė, nei siūlyta ieškovų. Tačiau nagrinėjamoje byloje sprendžiama dėl ieškovų pasiūlymo atmetimo, jiems pateikus melagingą informaciją, t. y. pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygose įtvirtintiems kvalifikaciniams reikalavimams, o ne dėl kitų pasiūlymo atmetimo priežasčių. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, ieškovų pateikti papildomi įrodymai neatitinka sąsajumo kriterijaus (CPK 180 str.) ir todėl nepriimami. Dėl tų pačių motyvų netenkinamas prašymas apklausti liudytoju D. S., kadangi šis prašymas susijęs su įrodymu – garso įrašo tekstu, kurį atsisakė priimti pirmosios instancijos teismas, kuris nesusijęs su ginčo esme ir dėl kurį teisėjų kolegija aptars šioje nutartyje.

52Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

53Apeliantai AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“ prašo bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka. Atsakovas šio prašymo nepalaiko. CPK 4231 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka. CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, t. y. jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas. Ieškovai savo argumentus yra išdėstę procesiniuose dokumentuose, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, jie nepagrindžia žodinio bylos nagrinėjimo būtinumo, todėl tokio apeliantų prašymo teismas netenkina.

54Dėl faktinių bylos aplinkybių

55Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas 2014-10-01 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) organizavo viešąjį pirkimą „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. Sutartis Nr. 1“ (pirkimo Nr. 156177). Atsakovas vienu iš kvalifikacinių reikalavimų nustatė, kad tiekėjas turėtų 2 specialistus – statinio statybos vadovus, turinčius bent 36 mėn. patirtį einant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje - susisiekimo komunikacijos keliai: valstybinės reikšmės keliai (pirkimo sąlygų 15.17 p.). Ieškovai pasiūlė 3 specialistus: L. M., D. S. ir V. S.. Atsakovas 2015-01-09 raštu Nr. (6.108)2-102 paprašė ieškovus paaiškinti ir patikslinti jų pateiktus kvalifikacinius duomenis apie specialisto L. M. patirtį einant statinio vadovo pareigas atitinkamoje statinių grupėje. Ieškovai 2015-01-19 pateikė specialisto L. M. kvalifikacijos paaiškinimą bei atliktų darbų ir išlaidų pažymas apie atliktų darbų vertę, pasirašytas specialisto L. M., jų teigimu ėjusio statinio statybos vadovo pareigas atitinkamuose kartu su ieškovo pasiūlymu pateiktame jo gyvenimo aprašyme nurodytuose projektuose. Atsakovas 2015-03-10 raštu Nr. 6.1082-1196 informavo ieškovus apie ieškovų pasiūlymo atmetimą, kadangi pastarieji pateikė melagingą informaciją apie specialisto L. M. patirtį. Ieškovai 2015-03-10 pareikalavo atsakovą pagrįsti aukščiau nurodytas išvadas, tačiau atsakovas 2015-03-12 raštu atsisakė pateikti tokią informaciją, motyvuodamas, kad prašoma pateikti informacija yra susijusi su pasiūlymo vertinimu bei informavo, kad buvo atplėšti vokai su pirkimo dalyvių techniniais pasiūlymais ir atliktas jų vertinimas. Ieškovai, nesutikdami su atsakovo sprendimu pripažinti ieškovų kvalifikaciją netinkama bei su atsisakymu pateikti informaciją, 2015-03-16 pateikė atsakovui pretenziją, kurią atsakovas 2015-03-23 atmetė.

56Dėl informacijos, patvirtinančios specialisto L. M. kvalifikaciją, vertinimo

57Apeliantai, nesutikdami su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisės aktus, reglamentuojančius statinio statybos vadovo skyrimą, taip pat netinkamai taikė VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir nukrypo nuo teismų formuojamos šio pasiūlymų atmetimo pagrindo aiškinimo praktikos, nepagrįstai konstatavo, kad ieškovai neįrodė siūlomo specialisto atitikimo patirties kvalifikacijos reikalavimui, ir klaidingai nurodė, jog tais atvejais, kai tiekėjas neįrodo specialistų kvalifikacijos ir patirties tinkamumo, laikytina, kad tiekėjas pateikia melagingą informaciją. Apeliantų teigimu, ieškovai pateikė dokumentus būdami įsitikinę, kad pagal taikomus teisės aktų reikalavimus ir darbų vykdymo kelių sektoriuje praktiką ieškovų pasiūlyme nurodyta L. M. patirtis yra vertintina kaip statinio statybos vadovo patirtis.

58Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus bei nustatytas aplinkybes, neturi pagrindo sutikti su apeliantais dėl tokių motyvų.

59Pirma, VPĮ 33 straipsnis reglamentuoja sąlygas, draudžiančias ir ribojančias tiekėjų dalyvavimą pirkime. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 33 str. 2 d. 7 p.). Atsakovas tiek pirkimo sąlygose, tiek gyvenimo aprašymo formose taip pat nustatė, jog pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (pirkimo dokumentų I tomo „Atviro konkurso sąlygos“ III skyrius „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“, priedas „gyvenimo aprašymas“). Taigi, apeliantai buvo supažindinti su neigiamomis pasekmėmis, galinčiomis kilti pastarųjų atžvilgiu, tuo atveju, jeigu ieškovai pateiktų perkančiajai organizacijai melagingą informaciją.

60VPĮ neapibrėžia melagingos informacijos sąvokos ir nereglamentuoja taisyklių, kuriomis vadovaujantis toks pasiūlymas turėtų būti atmetamas, tačiau teismų praktikoje melaginga informacija suprantama kaip tikrovės neatitinkanti, klaidinga informacija, kurioje nurodyti duomenys skiriasi nuo tikrų duomenų ir tai perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

61Situacija, kai tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia melagingą informaciją apie jo kvalifikacijos ar pasiūlymo (siaurąja prasme) atitiktį pirkimo sąlygose įtvirtintiems reikalavimams, išskirtinė, todėl aktualių VPĮ nuostatų dėl tiekėjų kvalifikacijos aiškinimas ir taikymas negali būti lygiai toks pat, kaip tais atvejais, kai viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektai elgiasi sąžiningai ir socialiai atsakingai. VPĮ normų aiškinimo skirtumas grindžiamas inter alia tuo, kad viešųjų pirkimų teisiniai santykiai išeina už privačių santykių ribų, todėl tiekėjo nesąžiningi veiksmai reikšmingi ne tik perkančiajai organizacijai (ir vice versa), bet ir visai visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Be to, nesąžiningas tiekėjo elgesys turi lemti jo teisių suvaržymus VPĮ 32 straipsnio 5 dalies prasme, atitinkamai – lemia ir perkančiosios organizacijos pareigas pagal nurodytą teisės normą. Tais atvejais, kai tiekėjas apie savo kvalifikaciją pateikia melagingą informaciją, perkančiajai organizacijai pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį nekyla pareigos (taip pat jai nesuteikiama teisė) prašyti šio tiekėjo (dalyvio) papildyti netikslius duomenis apie jo kvalifikaciją. Šis perkančiosios organizacijos pareigos ir tiekėjo teisės ribojimas grindžiamas ne tik tiekėjui tenkančių neigiamų padarinių, siekio užtikrinti sąžiningą tiekėjų varžymąsi ir pirkimo procedūrų koncentruotumo bei racionalumo, bet ir viešųjų pirkimų – tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo – principų. VPĮ 32 straipsnyje konkrečiai nurodyta, kad perkančiosios organizacijos pareiga kreiptis į tiekėją paaiškinimo neturi pažeisti viešųjų pirkimų principų. Galimybė tiekėjui tikslinti akivaizdžiai melagingą informaciją apie kvalifikaciją suteiktų jam nepagrįstą konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, iškreiptų viešųjų pirkimų esmę ir tikslus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011).

62Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovų argumentus, kad perkančioji organizacija nesikreipė į tiekėją dėl kvalifikacinių duomenų tikslinimo, kaip nepagrįstus. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas bei tai patvirtina byloje surinkti įrodymai, tiekėjų kvalifikacijos vertinimo procedūros metu atsakovas kelis kartus patikslino dokumentų, pagrindžiančių specialisto patirtį turinį: 2014-10-31 raštu Nr. (6.108)2-5447 patikslino, kad kvalifikacijai pagrįsti gali būti pateikti atitinkami išrašai iš statybos darbų žurnalų, įmonės vadovo įsakymai ar dokumentai dėl specialisto paskyrimo, iš kurių galima būtų neginčijamai nustatyti, kad specialistai ėjo atitinkamas pareigas atitinkamoje statinių grupėje ir darbų srityje; analogiškas paaiškinimas buvo pateiktas 2014-11-17 atsakovo rašte Nr. (6.108)2-5810; 2014-11-26 rašte Nr. (6.108)2-6039 atsakovas papildomai išaiškino statinio statybos vadovo sampratą Statybos įstatymo prasme; 2015-01-09 raštu Nr. (6.108)2-102 atsakovas prašė patikslinti ir paaiškinti kvalifikacinius duomenis apie specialisto L. M. patirtį einant statinio vadovo pareigas atitinkamoje statinių grupėje. Atsižvelgiant į pirmiau nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, jog galimybė ieškovams pakeisti numatomus pasitelkti specialistus po to, kai apie juos informacija jau buvo tikslinama, ne tik diskriminuotų kitus tiekėjus, suteiktų konkurencinį pranašumą ieškovams, bet ir pažeistų viešojo pirkimo lygiateisiškumo bei skaidrumo principus.

63Antra, Statybos įstatymo 2 straipsnio 50 punkte pateikta statinio statybos vadovo sąvoka - tai statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali būti bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę. Statybos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodyta, kad rangovas privalo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą. Be to, statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 54 punkte nurodyta, statinio statybos vadovą skiria (samdo) rangovas, jeigu jis yra juridinis asmuo – įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) skiria savo darbuotoją arba samdo pagal darbo sutartį statinio statybos vadovu ne savo darbuotoją, arba pats vykdo jo pareigas, kai rangovas yra fizinis asmuo pagal sudarytą su statytoju (užsakovu) rangos sutartį; 49 punkte nustatyta, kad statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų veikla ir atsakomybė prasideda nuo jų paskyrimo į šias pareigas ir trunka iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo, jei kitaip nenumatyta įsakyme ar kitame tvarkomajame dokumente (nustatytame įmonės įstatuose) arba darbo sutartyje.

64Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija (atsakovas), siekdama išsiaiškinti pirkime dalyvavusių dalyvių kompetenciją, pirkimo dokumentų I tomo „Atviro konkurso sąlygos“ III skyriaus „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 15.17 p. nustatė reikalavimą: „Tiekėjas turi užtikrinti, kad darbus vykdys atestuoti ir patyrę specialistai. Minimalus šių specialistų skaičius - 5. Iš jų: 2 specialistai, kuriems suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: keliai: valstybinės reikšmės keliai; 2 specialistai, kuriems suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai (šie specialistai (kiekvienas) turi turėti ne mažesnę kaip 36 mėnesių iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos darbų patirtį, einant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas aukščiau nurodytoje statinių grupėje); 1 specialistas, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos: keliai: valstybinės reikšmės keliai. Darbų sritis: elektrotechnikos darbai (statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas). Šis specialistas turi turėti ne mažesnę kaip 24 mėnesių iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos darbų patirtį, einant statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas aukščiau nurodytoje statinių grupėje ir darbų srityje“.

65Kaip jau buvo minėta, atsakovas 2014-10-31 raštu Nr. (6.108)2-5447 patikslino kvalifikacinius reikalavimus, t. y. atsakovas nurodė, jog kvalifikacijai pagrįsti gali būti pateikti atitinkami išrašai iš statybos darbų žurnalų, įmonės vadovo įsakymai ar dokumentai dėl specialisto paskyrimo, iš kurių galima būtų neginčijamai nustatyti, kad specialistai ėjo atitinkamas pareigas atitinkamoje statinių grupėje ir darbų srityje; 2014-11-17 rašte Nr. (6.108)2-5810 atsakovas nurodė, kad kelių direkcijos reikalaujamus dokumentus specialisto patirčiai atitinkamoje statinių grupėje ir darbų srityje pagrįsti, tokius kaip išrašai iš statybos darbų žurnalų, pripažinimo tinkamu naudoti aktai ar statybos užbaigimo aktai, tinkamai pagrindęs savo prašymą (prašyme taip pat turi būti nurodytas tikslus objekto pavadinimas, kilometrai, įgyvendinimo metai ir pan.), tiekėjas gali gauti iš užsakovo ar kitų atsakingų institucijų, kaupiančių ir saugančių atitinkamus duomenis; 2014-11-26 rašte Nr. (6.108) 2-6039 atsakovas pateikė statinio statybos vadovo sąvoką, nurodytą Statybos įstatymo 2 straipsnio 50 punkte. Teisėjų kolegija pagal šiuos bylos duomenis konstatuoja, jog atsakovas tiksliai ir konkrečiai nurodė, kokius dokumentus privalo pateikti dalyviai, kokius dokumentus atsakovas laikys tinkamais ir kaip juos pirkimo dalyviai galis gauti.

66Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas apeliantai specialisto L. M. kvalifikaciją įrodinėjo atliktų darbų ir išlaidų pažymomis, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nurodyti dokumentai nelaikytini kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais, kadangi šie finansiniai dokumentai, nors ir yra pasirašyti ieškovų nurodyto specialisto L. M., tačiau nepatvirtina pastarojo kvalifikacijos – aplinkybės, kad jis buvo rangovo paskirtas statinio statybos vadovas. Be to, jie neatitinka atsakovo nustatyto kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašo.

67Bylos duomenys patvirtina, jog apeliantai specialisto L. M. kvalifikacijai pagrįsti perkančiajai organizacijai taip pat pateikė specialisto L. M. kvalifikacijos atestatą Nr. 24857, UAB „Kauno keliai“ įsakymus dėl specialisto paskyrimo. Minėto specialisto pateiktame gyvenimo aprašyme nurodyta, jog pastarasis įgijo reikiamą kvalifikaciją einant statinio statybos vadovo pareigas jo gyvenimo aprašyme nurodytuose objektuose (Kelio Nr. 1926 Vilkija-Pagiriai-Laučiūnai ruožo 4,56-6,32 km ir kelio Nr. 1707 Veliuona-Tamošiai-Griciai ruožo 13,24-15,52 km rekonstravimo darbai“; „Kelio E262 Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruožo 50,13-66,20 km rekonstravimas“; „Kelio Nr. Al Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimas. Ruožo 36,88-39,28 km dešinėje pusėje dangos stiprinimas“; „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai-Šėta-Ukmergė 0,1-10,50 km rekonstravimas“; „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3513 Pabubysys–Juodaičiai-Griciai ruožo nuo 8,588 km iki 12,152 km rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą“; „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai–Šėta–Ukmergė 0,1-10-,5 km rekonstravimas kelio ruože nuo 4,7 iki 7,8 km (viso 3 km); „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4262 Traksėdžiai-Šilutė 2,58 km esančios sankryžos su valstybinės reikšmės rajoninio keliu Nr. 4209 Šilutė–Ramučiai–Gardamas rekonstrukcija į žiedinę projektavimas ir įrengimas“; „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2704 Seda–Barstyčiai–Salantai rekonstravimas“; „E77 kelio Panemunės–Sovetsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statyba“; „Valstybinės reikšmės kelio Nr. 136 Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis ruožų nuo 16,66 iki 17,575 km ir nuo 17,865 iki 30,300 km rekonstravimas“.

68Bylos duomenimis nustatyta, jog specialisto L. M. gyvenimo aprašyme nurodytuose objektuose „Kelio Nr. 1926 Vilkija-Pagiriai-Laučiūnai ruožo 4,56-6,32 km ir kelio Nr. 1707 Veliuona-Tamošiai-Griciai ruožo 13,24-15,52 km rekonstravimo darbai“ rangovu nurodytas UAB „SSPC“; „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2704 Seda–Barstyčiai–Salantai rekonstravimas“ rangovu nurodytas UAB „Žemaitijos keliai“, o ne ieškovas UAB „Kauno keliai“, kur dirba minėtas specialistas ir kuris vykdė statybos darbus nurodytose objektuose kaip subrangovas.

69Teisėjų kolegija pagal byloje esančius duomenis nustatė, jog objekto „Kelio Nr. 1926 Vilkija-Pagiriai-Laučiūnai ruožo 4,56-11,16 km rekonstravimas“ statybos darbų žurnale rangovo AB „Kauno tiltai“ atstovais nurodyti techninis direktorius V. P. (2009 m. gruodžio 1 d.) bei techninio direktoriaus pavaduotojas R. K. (2010 m. balandžio mėn.), subrangovų – UAB „Kauno keliai“ gamybos direktorius G. K. (2009 m. gruodžio 1 d.), UAB „Kamesta“ (2009 m. gruodžio 1 d.), UAB „Hidrosta“, statinio statybos rangovo atsakingųjų asmenų sąraše AB „Kauno tiltai“ atstovais nurodyti M. U. ir D. Š.; 2011 m. sausio 13 d. statybos užbaigimo aktą Nr. SUA-62-(1534) pasirašė komisijos nariai, tarp kurių apeliantų nurodyto specialisto nėra nurodyta.

70Objekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai-Šėta-Ukmergė 0,1-10,50 km rekonstrukcija“ statybos darbų žurnale rangovo AB „Kauno tiltai“ atstovu nurodytas techninio direktoriaus pavaduotojas R. K. (2011 m. liepos 26 d.), subrangovu – UAB „Kelių remonto grupė“, UAB „Kamesta“, UAB „Hidrosta“, statinio statybos rangovo atsakingųjų asmenų sąraše AB „Kauno tiltai“ atstovais nurodyti KTA-2 vadovas A. B. bei L. C..

71Objekto „Kelio E262 Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruožo 50,13-66,20 km rekonstravimas“ statybos darbų žurnale subrangovo AB „Kauno tiltai“ atstovais nurodyti techninio direktoriaus pavaduotojas R. K. (2010 m. gegužės 3 d.) ir gamybos direktorius G. K. (2010 m. birželio 14 d.), subrangovu – AB „Kauno tiltai“ atstovas techninio direktoriaus pavaduotojas R. K., UAB „Kauno keliai“, UAB „Ukmergės keliai“ atstovas generalinis direktorius V. K., statinio statybos rangovo atsakingųjų asmenų sąraše AB „Kauno tiltai“ atstovu nurodytas M. U., 2010 m. gruodžio 28 d. užbaigtų statybos darbų aktą pasirašė komisijos nariai P. T. ir kt., rangovo atstovas V. G., statinio statybos vadovai M. U. bei kt., techniniai prižiūrėtojai G. S. ir kt.

72Objekto „Kelio Nr. 1707 Veliuona-Tamošiai-Griciai ruožo 11,00 km – 17,99 km rekonstravimo darbai“ statybos darbų žurnale rangovo AB „Kauno tiltai“ atstovu nurodytas techninis direktorius V. P. (2009 m. sausio 5 d.), subrangovų - UAB „Kamesta“, UAB „Kauno keliai“, UAB „Hidrosta“, statinio statybos rangovo atsakingųjų asmenų sąraše AB „Kauno tiltai“ atstovais nurodyti J. V. ir L. G., 2010 m. spalio 27 d. užbaigtų statybos darbų aktą pasirašė komisijos nariai K. M. ir kt., rangovo atstovas A. R., statinio statybos vadovė J. V., techninis prižiūrėtojas A. A..

73Objekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3513 Padubysys–Juodaičiai-Griciai ruožo nuo 8,588 km iki 12,152 km rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą“ statybos darbų žurnale rangovo AB „Kauno tiltai“ atstovu nurodytas techninio direktoriaus pavaduotojas R. K. (2011 m. kovo 30 d.), subrangovu – UAB „Hidrosta“, statinio statybos rangovo atsakingųjų asmenų sąraše AB „Kauno tiltai“ atstovais nurodyti J. V. ir L. G., 2011 m. spalio 21 d. užbaigtų statybos darbų aktą pasirašė komisijos nariai K. M. ir kt., rangovas V. P., statinio statybos vadovė J. V., techninis prižiūrėtojas A. A..

74Objekto „Kelio Nr. Al Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) rekonstravimas. Ruožo 36,88-39,28 km dešinėje pusėje dangos stiprinimas“ statybos darbų žurnale rangovo AB „Kauno tiltai“ atstovu nurodytas techninio direktoriaus pavaduotojas R. K. (2010 m. rugpjūčio 2 d.), subrangovas – UAB „Lemminkainen Lietuva“, AB „Eurovia Lietuva“, statinio statybos rangovo atsakingųjų asmenų sąraše AB „Kauno tiltai“ atstovu nurodytas A. B., 2010 m. gruodžio 22 d. užbaigtų statybos darbų aktą pasirašė komisijos nariai P. T. ir kt., rangovo atstovas V. P., techninis prižiūrėtojas V. V..

75Objekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4262 Traksėdžiai - Šilutė 2,58 km esančios sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4209 Šilutė – Ramučiai – Gardamas rekonstrukcija į žiedinę projektavimas ir įrengimas“ statybos darbų žurnale rangovo AB „Kauno tiltai“ atstovu nurodytas TKTA vadovas R. B. (2011 m. rugsėjo 5 d.), subrangovų – UAB „Kauno keliai“ atstovu įrašytas darbų vadovas V. A. 2012 m. gegužės 14 d. rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą pasirašė rangovo AB „Kauno tiltai“ atstovas A. R., 2012 m. vasario 9 d. užbaigtų statybos darbų aktą pasirašė komisijos nariai R. M. ir kt., rangovo atstovas A. R., statinio statybos vadovas R. B., techninis prižiūrėtojas A. A., 2012 m. vasario 29 d. ir 2012 m. gegužės 11 d. kelių sutvarkymo ir papildomų darbų atlikimo aktus pasirašė rangovo AB „Kauno tiltai“ atstovas A. R..

76Objekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2704 Seda–Barstyčiai–Salantai rekonstravimas“ statybos darbų žurnale rangovo UAB „Žemaitijos keliai“ atstovu nurodytas techninis direktorius K. S. (2012 m. rugsėjo 26 d.), subrangovo – UAB „Kauno keliai“ N. V., 2013 m. liepos 23 d. užbaigtų statybos darbų aktą pasirašė komisijos nariai R. P. ir kt., rangovo atstovas K. S., subrangovas N. V., statinio statybos vadovė A. R., techninis prižiūrėtojas R. K..

77Teisėjų kolegija pagal 2015-03-10 Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolą Nr. KPG-35 nustatė, jog apeliantų siūlomo specialisto patirtis dviejuose iš specialisto L. M. gyvenimo aprašyme nurodytų objektų pasitvirtino: „E77 kelio Panemunės–Sovetsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statyba“, kuriame pastarasis vadovaudamas įgijo 8,5 mėnesių patirtį, bei objekte „Valstybinės reikšmės kelio Nr. 136 Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis ruožų nuo 16,66 iki 17,575 km ir nuo 17,865 iki 30,300 km rekonstravimas“, kuriame nurodytas specialistas įgijo mažiau nei vieno mėnesio patirtį. Ši patirtis byloje nėra ginčijama, tačiau ji nepakankama konkurso sąlygose reikalaujamai specialisto kvalifikacijai (15.17 p.) patvirtinti.

78Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad, nors apelianto AB „Kauno tiltai“ 2009-12-15, 2010-05-28, 2010-09-14, 2011-03-31, 2011-07-14, 2011-08-31, 2012-09-28, 2013-07-15, 2014-05-15 įsakymais, grindžiančiais specialisto L. M. veiklos pradžią, kuriais nurodytas specialistas ir buvo paskirtas eiti vadovo pareigas nurodytuose objektuose, tačiau apeliantų siūlomas specialistas L. M. nei vieno iš minėtų objektų dokumentacijoje ne tik kad nepasirašinėjo, tačiau netgi nebuvo paminėtas, todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog L. M. nebuvo ir negalėjo būti paskirtas (pasamdytas) statinio statybos vadovu nurodytose objektuose, pateikta informacija nepatvirtina pastarojo reikalaujamos patirties. Atsižvelgdama į tai, jog apeliantų perkančiajai organizacijai pateikti duomenys, tariamai patvirtinantys specialisto L. M. kvalifikaciją, neatitiko pačios perkančiosios organizacijos surinktos informacijos apie minėtą specialistą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai apeliantų veiksmus laikė melagingos informacijos pateikimu perkančiajai organizacijai (atsakovui).

79Dėl teisės pakeisti pasirinktą specialistą kitu, pasiūlyme nenurodytu specialistu

80Visų pirma atkreiptinas dėmesys, kad perkančioji organizacija 2015-03-10 sprendimu atmetė ieškovų pasiūlymą, vadovaudamasi VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 7 punktu (2014-09-25 įstatymo redakcija, galiojusi 2015-03-10) kadangi ieškovai pateikė melagingą informaciją apie specialisto L. M. patirtį, reikalaujamą pirkimo sąlygų 15.17 punkte, taip pat pateikė tikrovės neatitinkančius ją grindžiančius dokumentus. Paminėtame VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatyta, kad melagingos informacijos pateikimas yra pakankamas pagrindas atmesti ieškovo pasiūlymą. Ta pati nuostata įtvirtinta ir atsakovo sudarytose pirkimo sąlygose (21 p). Todėl pirmosios instancijos teismas, konstatavęs melagingos informacijos pateikimą, pagrįstai ir teisėtai ieškinį atmetė.

81Tačiau apeliantai apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė VPĮ 32 straipsnio 5 dalį, kadangi ieškovai po pasiūlymo pateikimo turėjo teisę pakeisti specialistą kitu kvalifikacijos reikalavimus atitinkančiu specialistu.

82VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog tais atvejais, kai kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.

83Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl kvalifikacijos dokumentų tikslinimo (VPĮ 32 str. 5 d.), taip pat ir kitų reikalavimus įrodančių dokumentų tikslinimo svarbu apibrėžti ribą, iki kurios tiekėjas jau turi būti įgijęs tam tikras teises ir pareigas. Kvalifikacijos vertinimo metu ta riba ‑ pasiūlymo pateikimo terminas, iki kada tiekėjas objektyviai turi būti įgijęs tam tikrą kvalifikaciją. Dokumentai gali būti pateikiami ar išduoti vėliau, tačiau kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Tikslinant kitus reikalavimus (VPĮ 28 str. 10 d.) įrodančius dokumentus, atskaitos riba - iki kada dokumentai turi būti suformuoti, taip pat laikytina pasiūlymo pateikimo data. Priešingu atveju bus užkirstas kelias lygiateisiškumo principo įgyvendinimui, kadangi visi konkurso dalyviai privalo būti vertinami vienodai.

84Teisėjų kolegijos vertinimu, kvalifikaciniai reikalavimai susiję su specialistų turėjimu yra specifiniai ir reikšmingi perkančiajai organizacijai bei skiriasi nuo kitų kvalifikacinių reikalavimų (pvz., susijusių sutarčių įvykdymu, patirtimi), nes yra nukreipti į ateitį ir užtikrina būsimos sutarties tinkamą įvykdymą, t. y. perkančiosios organizacijos poreikių patenkinimą. Kvalifikacinių reikalavimų nustatymu ir tiekėjų patikrinimu dėl atitikties nustatytiems reikalavimams siekiama patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas.

85Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog ieškovai pasiūlyme, pateiktame atsakovui, nurodė tris specialistus: L. M., D. S. ir V. S.. Kaip minėta, specialistas D. S. po ieškovų pasiūlymo pateikimo, 2015-02-10 raštu atsisakė toliau vykdyti apeliantams prisiimtus įsipareigojimus ir prašė atsakovui pateiktus 2014-11-17 sutikimus bei 2014-12-04 ketinimų protokolą laikyti negaliojančiais (t. 1, b. l. 131). Kadangi po tokio atsisakymo, atsakovo vertinimu, minėtas pasiūlymas nebeatitiko pirkimo sąlygų 15.17 punkto kvalifikacinių reikalavimų, atsakovas jį atmetė, o pirmosios instancijos teismas konstatavęs, jog atsakovas pagrįstai laikė apeliantų pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo sąlygų 15.17 punkto kvalifikacinių reikalavimų, laikė šiuos atsakovo veiksmus teisėtais bei pagrįstais.

86Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog šiuo atveju būtent apeliantai privalėjo užtikrinti savo atitikimą pirkimo dokumentuose numatytiems reikalavimams, pasirinkti kvalifikuotus ir patikimus partnerius bei sudaryti galiojančius bei įpareigojančius susitarimus su subrangovais, partneriais ir specialistais. Šių pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas sukelia atitinkamas neigiamas pasekmes būtent apeliantams, tačiau tuo pačiu užtikrina, kad tiekėjo nesugebėjimas užtikrinti atitikimo pirkimo dokumentų reikalavimams nesukeltų neigiamų padarinių perkančiajai organizacijai.

87Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytų aplinkybių visumą – melagingų duomenų pateikimą apie vieną specialistą ir kito specialisto atsisakymą, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė VPĮ 32 straipsnio 5 dalį ir pagrįstai sprendė, jog galimybės pakeisti numatomus pasitelkti specialistus (subtiekėjus) suteikimas apeliantams diskriminuotų kitus tiekėjus, pažeistų viešojo pirkimo lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Ypač turint omenyje nagrinėjamą situaciją, kuomet dėl vieno iš siūlomų specialistų buvo pateikta melaginga informacija, kas jau savaime yra pakankamas pagrindas atmesti pasiūlymą.

88Dėl pirmosios instancijos teismo atsisakymo priimti naujus įrodymus

89Apeliantai nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu, be kita ko, grindė ir procesinių normų, reguliuojančių įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo procesą, pažeidimu. Apeliaciniame skunde teigiama, jog pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškovų pateiktą 2015 m. gegužės 14 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, pažeidė procesinės teisės normas (CPK 177 str. 1 d. ir 188 str.).

90Teisėjų kolegija pažymi, jog civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011). Teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo sprendimą, apeliacinio skundo argumentus, faktinius bylos duomenis, sprendžia, kad šioje byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 177, 178, 185 straipsniai). Priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas, atsisakymas prijungti prie bylos aukščiau nurodytą įrodymą, neužkirto kelio išsamiam bylos esmės atskleidimui, jos esmės nustatymui bei pagrįsto ir teisėto sprendimo priėmimui. Prašytu prijungti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu apeliantai siekė pagrįsti savo tvirtinamą aplinkybę, kad specialistas D. S. atsisakė dalyvauti projekte ne savo valia, o neteisėtai įtakotas. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas sprendė, kad svarbus tik pats atsisakymo faktas, o ne jo priežastys, nes, teismo nuomone, viešojo pirkimo procedūros metu atsisakiusio dalyvauti specialisto pakeisti kitu neleidžiama. Todėl apygardos teismas pagrįstai atsisakė priimti įrodymą dėl D. S. atsisakymo priežasčių. Dėl tos pačios priežasties teisėjų kolegija atsakė apklausti D. S. apeliacinėje instancijoje. Tačiau atsisakymas prijungti dokumentą kaip įrodymą prie bylos, negali būti suprantamas kaip visiškas tokio dokumento ignoravimas. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovų pateiktame garso įrašo tekste gali būti duomenų apie neteisėtą poveikį viešojo pirkimo projekte sutikusiam dalyvauti asmeniui, teisėjų kolegija nutaria į galimą įstatymų pažeidimą reaguoti atskirąja nutartimi (CPK 332 str.).

91Dėl kitų apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentų

92Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

93Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nustačius esmines bylos aplinkybes, kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai (pvz. dėl pasiūlymų kainos, neteisėto poveikio ir pan.) teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui įvertinti, todėl., sutikdama su pirmosios instancijos teismo motyvais, papildomai dėl jų nebepasisako.

94Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovų AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“ ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, visapusiškai ir objektyviai išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, principus ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

95Dėl nurodytų motyvų ir esant pirmiau išvardintoms bylos aplinkybėms, apeliantų skundas netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.)

96Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

97Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.). Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismo nutartis priimama ne ieškovų naudai, o atsakovas tokio pašymo nepateikė, todėl bylinėjimosi išlaidų klausimas nesprendžiamas.

98Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

99Šioje byloje Lietuvos apeliacinis teisms 2015 m. liepos 29 d. nutartimi ieškovų AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“ prašymu taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pirkimo „Transeuropinio kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. Sutartis Nr. 1“, pirkimo Nr. 156177, procedūras bei įpareigojo nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jeigu viešojo pirkimo sutartis sudaryta nutarė sustabdyti jos vykdymą. CPK 150 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, kuris įsigalioja nuo jo priėmimo dienos, sprendžia, jog pirmiau nurodyta nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

100Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

101Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

102Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 29 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones: „sustabdyti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pirkimo „Transeuropinio kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas-Marijampolė plėtra. Sutartis Nr. 1“, pirkimo Nr. 156177, procedūras bei įpareigoti nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jeigu viešojo pirkimo sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“ kreipėsi į... 5. Ieškovai nurodė, kad atsakovas 2014-10-01 paskelbė viešąjį pirkimą... 6. Ieškovai pažymėjo, kad atsakovas 2015-03-10 raštu informavo pastaruosius... 7. Ieškovai nurodė, jog nesutikdami su atsakovu, 2015-03-10 pateikė atsakovui... 8. Ieškovų teigimu, atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau... 9. Ieškovai 2015-05-15 pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus apie... 10. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 11. Atsakovas pažymėjo, jog 2015-01-09 raštu ieškovų kvalifikacijos nevertino,... 12. Atsakovas nurodė, jog ieškovai siūlomo specialisto L. M. patirčiai... 13. Atsakovas atsiliepime pažymėjo, kad pasiūlyme pateikta informacija apie... 14. Atsakovas taip pat nesutiko su ieškovų teiginiais, kad jų pateikta... 15. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovams 2015-01-09 pateikė papildomą paklausimą... 16. Atsakovas nurodė, jog ieškovas statinio statybos vadovu siūlė dar du... 17. Atsakovas nesutiko ir su ieškovų 2015-05-15 papildomuose paaiškinimuose... 18. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 19. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 20. Teismas taip pat atmetė ieškovų prašymus, pateiktus kartu su papildomais... 21. Teismas nustatė, kad vienas iš ieškovų pasiūlytų specialistų, t. y. D.... 22. Teismas nesutiko su ieškovu, jog, atsižvelgiant į specialisto D. S. tinkamą... 23. Teismas nurodė, jog Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje aiškinama, kad... 24. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstyta, teismas nesutiko su ieškovų... 25. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus apie specialistą L. M.,... 26. Teismas nustatė, kad teikėjų kvalifikacijos vertinimo procedūros metu... 27. Procesiniuose dokumentuose ieškovai teigė, kad statinio statybos vadovu... 28. Teismas pažymėjo, kad darbo patirties pagal perkančios organizacijos... 29. Teismas nesutiko su ieškovais, kad atsakovo pateikti dokumentai buvo... 30. Teismas atmetė ieškovų argumentus, kad perkančioji organizacija nesikreipė... 31. Teismas nustatė, jog ieškovų pasiūlymas buvo atmestas dviem pagrindais –... 32. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 33. Apeliantai AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“ apeliaciniame... 34. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
    35. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 36. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:... 37. 1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nusprendė, kad... 38. 2. Byloje nustatytų aplinkybių visuma bei patiekti įrodymai patvirtina, jog... 39. 3. Apeliantai deklaratyvaus pobūdžio teiginiais apie tariamas nusikalstamas... 40. 4. Apeliantų pateikti nauji dokumentai nėra susiję su nagrinėjama byla,... 41. Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. rugpjūčio 11 d. gauti ieškovų... 42. Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. rugpjūčio 11 d. gauti ieškovų... 43. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 44. Ieškovų AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“ apeliacinis skundas... 45. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 46. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 47. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą ieškovų... 48. Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų priėmimo ... 49. CPK 323 straipsnyje nustatyta, kad pasibaigus apeliacinio skundo padavimo... 50. CPK 314 straipsnyje įtvirtinta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 51. Nagrinėjamu atveju apeliantai su apeliaciniu skundu ir rašytiniais... 52. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo ... 53. Apeliantai AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“ prašo bylą... 54. Dėl faktinių bylos aplinkybių ... 55. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovas 2014-10-01 Centrinėje viešųjų... 56. Dėl informacijos, patvirtinančios specialisto L. M. kvalifikaciją, vertinimo... 57. Apeliantai, nesutikdami su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia,... 58. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus bei nustatytas... 59. Pirma, VPĮ 33 straipsnis reglamentuoja sąlygas, draudžiančias ir... 60. VPĮ neapibrėžia melagingos informacijos sąvokos ir nereglamentuoja... 61. Situacija, kai tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia melagingą... 62. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė... 63. Antra, Statybos įstatymo 2 straipsnio 50 punkte pateikta statinio statybos... 64. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija (atsakovas), siekdama... 65. Kaip jau buvo minėta, atsakovas 2014-10-31 raštu Nr. (6.108)2-5447 patikslino... 66. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas apeliantai specialisto L.... 67. Bylos duomenys patvirtina, jog apeliantai specialisto L. M. kvalifikacijai... 68. Bylos duomenimis nustatyta, jog specialisto L. M. gyvenimo aprašyme... 69. Teisėjų kolegija pagal byloje esančius duomenis nustatė, jog objekto... 70. Objekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 145... 71. Objekto „Kelio E262 Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruožo 50,13-66,20 km... 72. Objekto „Kelio Nr. 1707 Veliuona-Tamošiai-Griciai ruožo 11,00 km – 17,99... 73. Objekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3513... 74. Objekto „Kelio Nr. Al Transeuropinio tinklo kelio E85... 75. Objekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4262 Traksėdžiai -... 76. Objekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2704... 77. Teisėjų kolegija pagal 2015-03-10 Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio... 78. Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nustatytas aplinkybes, daro... 79. Dėl teisės pakeisti pasirinktą specialistą kitu, pasiūlyme nenurodytu... 80. Visų pirma atkreiptinas dėmesys, kad perkančioji organizacija 2015-03-10... 81. Tačiau apeliantai apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos... 82. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog tais atvejais, kai kandidatas ar... 83. Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl kvalifikacijos dokumentų tikslinimo... 84. Teisėjų kolegijos vertinimu, kvalifikaciniai reikalavimai susiję su... 85. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog ieškovai pasiūlyme,... 86. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog šiuo atveju būtent apeliantai... 87. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytų aplinkybių visumą... 88. Dėl pirmosios instancijos teismo atsisakymo priimti naujus įrodymus ... 89. Apeliantai nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu, be kita ko,... 90. Teisėjų kolegija pažymi, jog civiliniame procese galiojantis rungimosi... 91. Dėl kitų apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentų... 92. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 93. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad nustačius esmines... 94. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija... 95. Dėl nurodytų motyvų ir esant pirmiau išvardintoms bylos aplinkybėms,... 96. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 97. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 98. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo... 99. Šioje byloje Lietuvos apeliacinis teisms 2015 m. liepos 29 d. nutartimi... 100. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 101. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 30 d. sprendimą palikti... 102. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 29 d. nutartimi taikytas...