Byla e2-649-370/2017
Dėl BUAB „BIO COAL“ kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, panaikinimo ir įpareigojimo šį klausimą svarstyti iš naujo (suinteresuotas asmuo AB Šiaulių bankas)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos BUAB „BIO COAL“ bankroto administratorės UAB „BANKROTO ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 25 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-2330-781/2017, kuria netenkintas bankroto administratorės skundas dėl BUAB „BIO COAL“ kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, panaikinimo ir įpareigojimo šį klausimą svarstyti iš naujo (suinteresuotas asmuo AB Šiaulių bankas),

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėja teismo prašė panaikinti 2016 m. gruodžio 16 d. UAB „BIO COAL“ kreditorių susirinkime priimtą nutarimą 4-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ (atitinkamai ir šio nutarimo 4.1., 4.2. ir 4.3. punktus) bei įpareigoti BUAB „BIO COAL“ kreditorių susirinkimą svarstyti klausimą „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ iš naujo.
 2. Bankroto administratorė nurodė, kad 2016 m. gruodžio 16 d. pakartotiniame pirmajame BUAB „BIO COAL“ kreditorių susirinkime 4-uoju darbotvarkės klausimu buvo atmestas bankroto administratorės pasiūlytas bankroto administravimo išlaidų sąmatos projektas ir priimtas nutarimas pagal didžiausią balsų skaičių turinčio kreditoriaus pasiūlytą alternatyvų administravimo išlaidų sąmatos projektą, kuriuo patvirtinta 11 000 Eur + mokesčiai administravimo išlaidų sąmata, iš jos - administravimo išlaidoms skirta 5 500 Eur + mokesčiai suma, o bankroto administratorės atlyginimui – 5500 Eur + mokesčiai suma nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki BUAB „BIO COAL“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro; be to, į sąmatą įskaičiuota ir teismo iki pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Pasak bankroto administratorės, patvirtinta administravimo išlaidų sąmata neatitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų, nėra adekvati ir proporcinga atliktinų darbų mastui (lėšos yra būtinos bankrutuojančios įmonės turto apsaugai, buhalterinei apskaitai, ūkinėms operacijoms, teisinėms paslaugoms, transporto išlaidoms, archyvavimo paslaugoms, kanceliarinėms prekėms bei pašto paslaugoms), neskatina bankroto administratorės veiksmų atlikti tinkamai.
 3. Atsižvelgiant į bankrutuojančios įmonės dydį, kreditorių susirinkimas, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintais bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniais dydžiais, negalėjo patvirtinti mažesnės administravimo išlaidų sąmatos nei 185 MMA bei mažesnio nei 40 MMA dydžio administratoriaus atlyginimo.
 4. Įstatymas nesuteikia teisės kreditoriui, balsuojančiam raštu, teikti alternatyvius nutarimo projektus, todėl, anot administratorės, atsakovės pagrindinis kreditorius AB Šiaulių bankas, nepagrįsdamas ir nemotyvuodamas, kodėl pateikti bankroto administratorės nutarimų projektai yra netinkami, nepagrįstai pateikė alternatyvius nutarimo projektus (kurie dėl turimų balsų daugumos buvo lemiami).
 5. Suinteresuotas asmuo AB Šiaulių bankas atsiliepime prašė skundą atmesti ir palikti galioti 2016 m. gruodžio 16 d. BUAB „BIO COAL“ kreditorių susirinkimo nutarimus.
 6. Suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad bankroto administratorė tiek kreditorių susirinkimui, tiek teismui teiktame skunde išlaidų sąmatą grindė 2016 m. balandžio 27 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 415 dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo, neatsižvelgiant į realią BUAB „BIO COAL“ bankroto situaciją ir faktines aplinkybes bei nepateikdama jokių įrodymų, patvirtinančių realų administravimo išlaidų dydį.
 7. Banko teigimu, Vyriausybės nutarime nustatyti tik rekomendaciniai dydžiai, todėl kreditoriai galėjo patvirtinti mažesnį nei Vyriausybės nutarime nustatytą administravimo išlaidų ir atlyginimo dydį.
 8. Banko nuomone, administratorės prašomas atlyginimo dydis neatitinka faktinių BUAB „BIO COAL“ bankroto proceso kriterijų (darbuotojai nėra pareiškę finansinių reikalavimų, beveik visas ilgalaikis turtas įkeistas bankui (suinteresuotam asmeniui), finansinius reikalavimus atsakovės bankroto byloje yra pateikęs nedidelis kreditorių skaičius, nėra ginčytinų sandorių, įmonė neturi debitorių, atsakovės turimo turto priežiūra ir jo administravimas nėra sudėtingi bei negali pareikalauti neproporcingai didelių administravimo išlaidų).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 25 d. nutartimi pareiškėjos BUAB „BIO COAL“ bankroto administratorės skundą atmetė.
 2. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs kreditorių susirinkimo sušaukimo bei ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarką, nustatė, kad nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, jog būtų padaryta esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių lemti neteisėto nutarimo priėmimą.
 3. Nors pirmosios instancijos teismas sutiko su pareiškėjos argumentu, kad skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta administravimo išlaidų sąmata patvirtinta nesivadovaujant Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintų Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių (toliau – Vyriausybės nutarimas), tačiau pažymėjo, kad vien tai, jog įmonė priskirtina didelėms (finansiniai reikalavimai sudaro 356 847 Eur), savaime neleidžia bendrovės bankroto proceso laikyti ypatingai didelės apimties ir sudėtingu. Vyriausybės nutarimu patvirtinti tik rekomendacinio pobūdžio administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų dydžiai, todėl kiekvienu atveju tvirtinant administravimo išlaidas ir administratoriaus atlyginimą reikia įvertinti faktines aplinkybes, faktines darbų apimtis, bankroto procedūrų sudėtingumą, o ne vien, kaip teigė bankroto administratorė, automatiškai vadovautis rekomendacinio pobūdžio dydžiais.
 4. Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju bankroto administratorės prašyti patvirtinti jos atlyginimo ir administravimo išlaidų dydžiai ne tik, kad nepagrįsti jokiais duomenimis apie šių išlaidų būtinumą (nors būtent bankroto administratorei tenka pareiga įrodyti ne tik administravimo išlaidų (atlyginimo) pagrįstumą, bet ir jų būtinumą), tačiau ir viršijo Vyriausybės nutarime nustatytus rekomendacinius dydžius (minimalus administratoriaus atlyginimo dydis, vykdant procesą teismo tvarka, didelėje įmonėje, neturinčioje įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, negali būti didesnis kaip 15 200 Eur (40 MMA), o bankroto administravimo išlaidų dydis – ne didesnis nei 70 300 Eur (185 MMA), kai bankroto administratorė kreditorių susirinkimui teiktame administravimo išlaidų sąmatos projekte prašė patvirtinti 80 MMA dydžio administratoriaus atlyginimą ir 185 MMA dydžio administravimo išlaidas).
 5. Teismas, įvertinęs teisinį reguliavimą, taip pat aplinkybes, susijusias su atsakovės administravimu (įmonė veiklos nevykdo (ir nevykdys), darbuotojų neturi, darbuotojai nėra pareiškę finansinių reikalavimų, patvirtinta 13 kreditorių su 458 360,20 Eur dydžio reikalavimais, įmonė neturi debitorių, bendrovei priklauso bendrai 10 nekilnojamojo ir kilnojamojo turto objektų, įmonė nedalyvauja teisminiuose procesuose; ginčijamų sandorių bankroto administratorė taip pat nenustatė) sprendė, kad skundžiamas BUAB „BIO COAL“ pakartotinio kreditorių susirinkimo patvirtintas fiksuotas bankroto administratorės atlyginimo dydis – 5 500 Eur ir mokesčiai bei administravimo išlaidų dydis – 5 500 Eur ir mokesčiai, yra adekvatūs atliekamoms procedūroms, faktinei bankrutuojančios įmonės padėčiai, nepažeidžia protingumo, teisingumo, sąžiningumo principų ir (ar) bankroto administratorės teisių bei interesų. Teismas atkreipė dėmesį, kad bankroto administratorei patyrus papildomų administravimo išlaidų, susijusių su turto priežiūra ir apsauga, šios išlaidos būtų apmokėtos AB Šiaulių banko, t. y. bankroto administratorės teisės ir (ar) interesai nebūtų pažeisti.
 6. Teismas kritiškai vertino bankroto administratorės argumentus dėl to, kad suinteresuotas asmuo nepagrįstai pateikė alternatyvius nutarimo projektus. Nors ĮBĮ tiesiogiai nenumato kreditorių, nesutinkančių su bankroto administratorės siūlymais, teisės teikti savo alternatyvius siūlymus, tačiau tokie veiksmai atitinka proceso operatyvumo principą ir praktikoje yra plačiai taikomi.
 7. Teismas pritarė suinteresuoto asmens argumentams, kad kreditoriams nėra privaloma nustatyti administratorei papildomą (kintamą) atlygį, juolab, kad byloje nėra duomenų, kad BUAB „BIO COAL“ bankroto procesas galėtų būti laikomas ypatingai didelės apimties ir sudėtingas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Atskirajame skunde bankroto administratorė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti BUAB „BIO COAL“ bankroto administratorės prašymą ir panaikinti 2016 m. gruodžio 16 d. BUAB „BIO COAL“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 4-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ ir šio nutarimo 4.1., 4.2., 4.3. punktus, bei įpareigoti BUAB „BIO COAL“ kreditorių susirinkimą svarstyti klausimą „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ iš naujo.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, pakartotiniame kreditorių susirinkime priimant skundžiamą nutarimą, buvo pažeistos procedūros. IBĮ 24 str. 2 d. nustatyta, kad sušaukus pakartotinį kreditorių susirinkimą, jis turi teisę priimti nutarimus tik pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę. Nagrinėjamu atveju skundžiamas nutarimas buvo priimtas ne pagal ankstesnio susirinkimo darbotvarkę, o pagal kreditoriaus AB Šiaulių banko balsavimo raštu biuletenyje pateiktą naują alternatyvų nutarimą, kitiems įmonės kreditoriams apribojant teisę pareikšti nuomonę dėl pasiūlyto alternatyvaus nutarimo projekto. Teismų praktikoje pripažįstama, kad atvejis, kai kreditoriams nebuvo sudaryta reali galimybė pareikšti savo nuomonę kreditorių susirinkime svarstomais klausimais, gali būti pagrindas pripažinti kreditorių susirinkimo nutarimą neteisėtu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1346/2013).
  2. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje UAB „Timbermilita“ bankroto byloje Nr. B2-1616-866/2017 nutartimi buvo išnagrinėtas analogiškas šiai situacijai skundas. Teismas 2017 m. sausio 24 d. nutartimi tenkino bankroto administratorės prašymą, t. y. panaikino kreditorių susirinkime priimtą nutarimą 4-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos“ ir perdavė šį klausimą nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo, dėl procedūrinių pažeidimų (pakartotiniame kreditorių susirinkime priimant nutarimą ne pagal ankstesnio susirinkimo darbotvarkę).
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą AB Šiaulių bankas teismo prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsižvelgiant į tai, kad atsiliepime į atskirąjį skundą iš esmės dėstomi tie patys argumentai, kaip ir atsiliepime į bankroto administratorės skundą, teiktą pirmosios instancijos teismui, o bankas nurodo pritariantis pirmosios instancijos teismo motyvams bei išvadoms, pakartotinai banko argumentai nenurodomi.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi UAB „BIO COAL“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „BANKROTO ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS“ (nutartis įsiteisėjo 2016 m. rugpjūčio 19 d.). Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 6 d. nutartimi patvirtinta 2 000 Eur (įskaitant mokesčius) dydžio suma, kurią administratorė turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 9 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (AB Šiaulių banko 208 811,88 Eur dydžio finansinis reikalavimas, užtikrintas hipoteka ir (ar) įkeitimu ir 162 637,88 Eur dydžio 3-iosios eilės finansinis reikalavimas); bendra patvirtintų finansinių reikalavimų suma - 458 360,20 Eur. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 28 d. nutartimi atsakovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtinta (patikslinta) bendra finansinių reikalavimų suma sudaro 459 633,20 Eur (nutartis įsiteisėjo 2017-03-11).
 3. 2016 m. gruodžio 14 d. pirmasis kreditorių susirinkimas, nesant kvorumo (dalyvavo 5 kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma sudarė 1,0830 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos), neįvyko. Pakartotiniame kreditorių susirinkime, įvykusiame 2016 m. gruodžio 16 d., 4-uoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos dydžio. Bankroto administratorė buvo pateikusi tokį nutarimo projektą: „4.1. Patvirtinti administratoriaus atlyginimą pagal administratoriaus pateiktą išlaidų sąmatą; 4.2. patvirtinti administratoriaus atlyginimo kintamą dalį pagal administratoriaus pateiktą administravimo išlaidų sąmatą; 4.3. Patvirtinti administravimo išlaidas pagal administratoriaus pateiktą administravimo išlaidų sąmatą“. Kreditorė VMI prie FM siūlė alternatyvų administravimo išlaidų sąmatos projektą – bankroto administravimo išlaidoms skirti 185 MMA; kreditorė VSDFV Utenos skyrius siūlė patvirtinti 30 000 Eur nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, įskaitant administratorės atlyginimą. Bankroto administratorės nutarimo projektas, taip pat alternatyvūs VMI prie FM ir VSDFV Utenos skyriaus projektai nepriimti, neužtekus balsų.
 4. 2016 m. gruodžio 16 d. kreditorių susirinkime 4-uoju darbotvarkės klausimu pagal didžiausio atsakovės kreditoriaus AB Šiaulių banko pateiktą alternatyvų nutarimo projektą, 98,6812 proc. susirinkime dalyvavusių kreditorių finansinių reikalavimų sumos dauguma (AB Šiaulių banko balsais) nutarta „Patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, kuri galiotų nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki BUAB „BIO COAL“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro“ 11 000 Eur + mokesčiai, iš kurių bankroto administratoriaus atlyginimas – 5 500 Eur + mokesčiai; administravimo išlaidos 5 500 Eur + mokesčiai. Į sąmatą įskaičiuota ir teismo patvirtinta laikinoji (iki pirmojo kreditorių susirinkimo) administravimo išlaidų sąmata“.
 5. BUAB „BIO COAL“ bankroto administratorė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti BUAB „BIO COAL“ 2016 m. gruodžio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 4-iuoju darbotvarkės klausimu ir įpareigoti kreditorių susirinkimą klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos svarstyti iš naujo.
 6. Pirmosios instancijos teismas BUAB „BIO COAL“ bankroto administratorės skundo netenkino. Taigi, nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 25 d. nutartis, kuria atsisakyta tenkinti BUAB „BIO COAL“ bankroto administratorės skundą dėl pakartotiniame pirmajame 2016 m. gruodžio 16 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo 4-uoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata pagal banko pasiūlytą alternatyvų nutarimo projektą, pagrįstumo ir teisėtumo įvertinimas. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatyta.
 7. Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme. CPK 315 straipsnio

  112 dalies 3 punkte įtvirtinta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. To paties straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas.

 8. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje (redakcija, galiojanti nuo 2016-05-01) nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
 9. ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalyje (redakcija, galiojanti nuo 2016-05-01) įtvirtinta, kad pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Tuo atveju, jeigu pirmasis kreditorių susirinkimas nepatvirtina administratoriui mokėtinos sumos arba ši suma yra ginčijama teisme, išsprendęs klausimą iš esmės, sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą, nustato bylą nagrinėjantis teismas. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
 10. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad bankroto administratorė kreipėsi į teismą su skundu, nesutikdama su kreditorių susirinkimo nutarimu, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata (išlaidos bankroto procesui ir atlyginimas bankroto administratorei), nurodydama, kad ji neatitinka atliktinų darbų apimties ir įmonės dydžio, pažeidžia teisingumo, protingumo principus, bankroto administratorės teisę gauti adekvatų atlyginimą už teikiamas administravimo paslaugas. Iš skundžiamos nutarties matyti, kad pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos, taip pat įvertino nustatytos administravimo išlaidų sąmatos dydžio pagrįstumą, atsižvelgęs tiek į Vyriausybės nutarimu nustatytus rekomendacinius dydžius, tiek faktines aplinkybes, susijusias su įmonės administravimu (veiklos nevykdymu, debitorių neturėjimu, ginčytinų sandorių nebuvimu, atsakovei priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo aplinkybėmis, darbuotojų nebuvimu ir kt.), t. y. teismas ginčą dėl administravimo išlaidų ir atlyginimo administratoriui dydžio išnagrinėjo iš esmės, konstatuodamas, jog skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas.
 11. Atsižvelgiant į tai, taip pat į aptartą teisinį reglamentavimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas, iš esmės išnagrinėjęs bankroto administratorės skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos, administratorės skundą atmetė, konstatavęs, kad ginčijamu nutarimu pavirtintas administratorės atlyginimas ir administravimo išlaidų dydis yra pagrįstas, negali būti skundžiama apeliacine tvarka, todėl apeliacinis procesas pagal bankroto administratorės atskirąjį skundą nutrauktinas, nesant apeliacijos objekto (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 315 str. 5 d., 338 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

13apeliacinį procesą pagal BUAB „BIO COAL“ bankroto administratorės UAB „BANKROTO ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 25 d. nutarties panaikinimo, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai