Byla 2S-506-431/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Medicinos bankas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Serneta“ ieškinį atsakovams BUAB „Verantas“ ir UAB „Medicinos bankas“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Serneta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams BUAB „Verantas“ ir UAB „Medicinos bankas“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

5Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti išieškojimą iš BUAB „Verantas“ priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartimi ieškovo UAB „Serneta“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir sustabdė išieškojimą iš BUAB „Verantas“ priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ).

8Teismas konstatavo, jog ieškovas pateiktu ieškiniu prašo pripažinti 2006-12-19 UAB „Verantas“ ir UAB „Medicinos bankas“ sudarytą sutartinės hipotekos sandorį negaliojančiu. Ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvuoja tuo, kad patenkinus ieškinį ir pripažinus hipotekos sandorį negaliojančiu ab initio, UAB „Medicinos bankas“ negalėtų nukreipti išieškojimo į minėtą sklypą, tokiu būdu būtų iš esmės sumažintas UAB „Verantas“ turtas ir ieškovas bei kiti kreditoriai turėtų didesnes galimybes patenkinti savo kreditorinius reikalavimus. Tuo atveju, jeigu sklypas būtų parduotas (perleistas tretiesiems asmenims) iš varžytynių iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimas taptų neaktualus ir neįvykdomas. Teismas iš esmės sutiko su ieškovo argumentais. Teismo teigimu, akivaizdu, kad tuo atveju, jeigu ieškinio reikalavimai bus patenkinti, o įkeistas turtas (žemės sklypas) bus perleistas tretiesiems asmenims, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas. Todėl ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Medicinos bankas“ prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-09-03 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. teismas pažeidė teismingumo taisykles. Teigia, kad atsižvelgiant į tai, jog ieškinys reiškiamas atsakovui BUAB „Verantas“, buvo pažeista ĮBĮ 14 str. 3 d. nuostata dėl bylos teismingumo. Be to, ieškovas klaidingai teismui nurodė, o teismas priimdamas ieškovo ieškinį neįvertino tos aplinkybės, kad ginčas yra turtinio pobūdžio. Teismas pažeidė rūšinio teismingumo taisykles (ginčą turėtų nagrinėti Kauno apygardos teismas), kas yra pakankamas pagrindas naikinti ginčijamą nutartį. Apelianto nuomone, tuo atveju, kai sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo paaiškėja, jog procesas pradėtas neteisėtai, apeliacinės instancijos teismas turi įgaliojimų panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones;
  2. ieškovas pateikė ieškinį teismui praleidęs ieškinio senaties terminą. Ieškovas suklaidino teismą, nurodydamas, jog apie ginčijamą sandorį sužinojo tik BUAB „Verantas“ iškėlus bankroto bylą. Ginčijamas sandoris buvo sudarytas 2006-12-19, todėl ginčyti sandorį galėjo ne vėliau kaip iki 2007-12-19;
  3. užtikrinant ieškovo įsipareigojimus pagal paskolos sutartį, BUAB „Verantas“ įkeitė ieškovui valstybinės žemės nuomos teisę pagal 1994-09-01 valstybinės žemės nuomos sutartį, bei pastatą – degalinę su parduotuve, kiemo statinius. Taigi ieškovo reikalavimas yra užtikrintas ypatingai vertingo nekilnojamojo turto hipoteka ir turinės teisės įkeitimu;
  4. sudarius ginčijamą sandorį, iš atsakovui BUAB „Verantas“ suteikto 1574800 Lt kredito pinginės lėšos buvo pervesto būtent ieškovui. Taigi sudarytu sandoriu buvo padengtas ieškovo reikalavimas. Vadinasi ieškovo ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas.
  5. BUAB „Verantas“ priklausantis turtas, nepaisant jis įkeistas ar neįkeistas kreditoriams, būtų pardavinėjamas bankroto veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Be to, ginčijama nutartimi pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra vilkinamas bankroto procesas, o ne užtikrinami kreditoriaus ieškovo reikalavimai.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Serneta“ prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-09-03 nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Teigia, kad teismas, nustatęs jog egzistuoja grėsmė galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui, pagrįstai ir teisėtai atsakovo atžvilgiu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Kiti atsakovo skunde nurodyti argumentai taip pat yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.)

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.).

17Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-09-03 nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

18Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirojo skundo, bei atsiliepimo į jį argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atsakovo atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų.

19Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „Medicinos bankas“ atžvilgiu teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

20Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Kadangi nuo ieškovių kreipimosi į teismą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo gali praeiti netrumpas laikotarpis, dėl įvairių priežasčių gali tapti sunku arba neįmanoma realiai įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Taigi laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymą. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje CPK nustatyta tvarka (CPK 144 str. 3 d.) Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

21Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti, bei atsižvelgia į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros. Teismas pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti nukreiptos ne tik į būsimu teismo sprendimu suformuluotų nurodymų įgyvendinimo užtikrinimą, bet ir į laikiną ginčo situacijos teisinį sureguliavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-15 bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga Nr. AC-34-2, publikuota „Teismų praktika“ Nr. 34, 2011).

22Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012).

23Laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas yra įtvirtintas CPK145 straipsnio pirmojoje dalyje. Minėto straipsnio pirmosios dalies 10 punktas numato, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti išieškojimo vykdymo procese sustabdymas.

24Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas nagrinėti ieškovo ieškinį pažeidė bylos teismingumo taisykles. Teigia, kad atsižvelgiant į tai, jog ieškinys reiškiamas atsakovui BUAB „Verantas“, buvo pažeista ĮBĮ 14 str. 3 d. nuostata dėl bylos teismingumo. Be to, ieškovas klaidingai teismui nurodė, o teismas priimdamas ieškovo ieškinį neįvertino tos aplinkybės, kad ginčas yra turtinio pobūdžio. Tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokais atskirojo skundo argumentais nesutinka.

25LAT savo praktikoje, kuri galiojo pirmosios instancijos teismui sprendžiant ieškovo UAB “Serneta” ieškinio priėmimo klausimą, yra išaiškinęs, kad actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo tokio nesąžiningo skolininko, kuris, perleidęs savo turtą trečiajam asmeniui, tampa nemokus, todėl negali vykdyti savo prievolės kreditoriui ir taip pažeidžia kreditoriaus teises; kreditorius, reikšdamas actio Pauliana ieškinį, pirmiausia siekia atkurti pažeistą skolininko mokumą sugrąžinant tai, ką skolininkas nesąžiningai ir be pagrindo perleido kitiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėj byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „ Cetarium“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-17/2006; kt.). Taigi actio Pauliana ieškiniu kreditorius siekia atkurti skolininko mokumą ir taip apginti savo pažeistas teises. Patenkinus actio Pauliana ieškinį, restitucija taikoma tik pripažinto negaliojančiu sandorio šalims, o ieškovui (kreditoriui) turto nepriteisiama, todėl toks ieškinys yra neturtinis. Taigi remiantis LAT praktika, kuri galiojo pirmosios instancijos teismui sprendžiant ieškovo UAB “Serneta” ieškinio priėmimo klausimą, actio Pauliana ieškiniu yra reiškiami neturtiniai reikalavimai. Vadinasi, nors LR ĮBĮ 15 str. 2 d. nustato, kad visos civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir su darbo santykiais susijęs reikalavimai, proceso įstatymo nustatytais atvejais perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui, nagrinėjamu atveju (t.y. pirmosios instancijos teismui sprendžiant ieškovo UAB “Serneta” ieškinio priėmimo klausimą), ieškovo reikalavimas pripažinti hipotekos sandorį negaliojančiu nebuvo turtinis reikalavimas, todėl ieškovas pagrįstai savo ieškinį pateikė ne atsakovo BUAB „Verantas” bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, o apylinkės teismui pagal atsakovo buveinės vietą.

26Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog priimdamas ieškovo actio Pauliana ieškinį, pirmosios instancijos teismas nepažeidė jokių teismingumo taisyklių, t.y. ieškovo actio Pauliana ieškinyje pateiktas reikalavimas pripažinti hipotekos sandorį negaliojančiu pagal ieškinio priėmimo metu galiojančią LAT praktiką buvo laikytinas neturtinio pobūdžio, o tokie reikalavimai, nepaisant to, jog vienas iš atsakovų BUAB „Verantas“ yra bankrutuojanti įmonė, nagrinėtini apylinkės teisme.

27Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad dėl Actio Pauliana ieškinio reikalavimo pobūdžio – turtinis ar neturtinis – suvienodindama praktiką išsamiai pasisakė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė teisėjų sesija 2012 m. lapkričio 6 d. nutarime, priimtame civilinėje byloje AB DNB Nord v. A. M., D. M. ir kt., bylos Nr. 3K-P-311/2012. Šiame nutarime konstatuota, kad actio Pauliana pagrindu reiškiamas reikalavimas laikytinas turtiniu, kurio suma nustatoma ir šis ieškinys įvertinamas pagal ginčijamu sandoriu perleisto turto rinkos vertę (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Šią išvadą dėl įstatymų leidėjo valios actio Pauliana ieškinį laikyti turtiniu reikalavimu patvirtina ir nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigalioję CPK 85 straipsnio pakeitimai, nes naujame šio straipsnio 1 dalies 11 punkte tiesiogiai įtvirtinta, kad bylose dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ieškinio suma nustatoma pagal atsakovo grąžintinas sumas arba atsakovo grąžintino turto rinkos vertę, jeigu pripažinus sandorį negaliojančiu būtų taikoma restitucija. Tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, jog procesas buvo pradėtas neteisėtai. Bylos nagrinėjimo metu pasikeitus bylos teismingumui, apeliacinės instancijos teismas neturi įgaliojimų panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kadangi teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui (CPK 34 str. 1 d.).

28Apeliantas savo atskirąjį skundą grindžia taip pat ta aplinkybe, jog ieškovas pateikė ieškinį teismui praleidęs ieškinio senaties terminą. Ieškovas suklaidino teismą, nurodydamas, jog apie ginčijamą sandorį sužinojo tik BUAB „Verantas“ iškėlus bankroto bylą. Ginčijamas sandoris buvo sudarytas 2006-12-19, todėl ginčyti sandorį galėjo ne vėliau kaip iki 2007-12-19. Tačiau apeliacinės instancijos teismas ir su tokais atskirojo skundo argumentais nesutinka.

29CK 6.66 str. nustato, kad ieškinį dėl sandorio negaliojimo actio Pauliana pagrindu kreditorius turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą. vadovaujantis CK 1.127 str. 1 d., ieškinio senaties termino eigos pradžia pradedama skaičiuoti nuo teisės į actio Pauliana atsiradimo dienos, kuria laikoma diena, kada asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nors ieškovas ir buvo nurodęs, kad jam yra žinoma apie atsakovų UAB „Medicinos bankas“ ir BUAB „Verantas“ sudarytą kredito sutartį, bei iš sutarties kylančių atsakovo BUAB „Verantas“ įsipareigojimų tinkamam įvykdymui užtikrinti sudarytą 2006-12-19 sutartinį hipotekos sandorį, kurio pagrindu atsakovas BUAB „Verantas“ UAB „Medicinos bankas“ įkeistą turtą, tačiau tuo metu ieškovas nežinojo ir negalėjo žinoti, jog aukščiau minėtas Hipotekos sandoris pažeidžia jo kaip atsakovo BUAB „Verantas“ kreditoriaus interesus. Teismas sutinka su ieškovo teiginiu, jog minėtą faktą, kad sutarties sudarymas pažeidė ieškovo interesus jis sužinojo būtent tada, kai atsakovui BUAB „Verantas“ buvo iškelta bankroto byla, t.y. 2012-04-14.

30Taigi atskirojo skundo argumentas, jog ieškovas ieškinį pateikė praleidęs ieškinio senaties terminą, atmestinas kaip nepagrįstas.

31Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su atsirojo skundo argumentais, jog sudarius ginčijamą sandorį, iš atsakovui BUAB „Verantas“ suteikto 1574800 Lt kredito pinginės lėšos buvo pervesto būtent ieškovui. ir tokiu būdu buvo padengtas ieškovo reikalavimas.

32Pažymėtina, jog atsakovo UAB „Medicinos bankas“ kartu su atskiruoju skundu pateiktame sąskaitos išraše bei mokėjimų nurodymuose skiltyje „Mokėjimo skiltis“ nurodyta, kad minėti mokėjimai buvo atlikti pagal 2006-11-02 bendros veiklos sutartį. Tuo tarpu paskolos sutartis tarp ieškovo ir atsakovo BUAB „Verantas“ buvo sudaryta 2004-11-09. Taigi nurodytos aplinkybės patvirtina, jog mokėjimai, kuriuos savo skunde nurodo apeliantas, buvo atlikti ne siekiant padengti ieškovo atsakovui BUAB „Verantas“ iš 2004-11-09 paskolos sutarties kylančius reikalavimus, bet siekiant vykdyti kitus įsipareigojimus. Taigi apeliantas visiškai nepagrįstai teigia, kad atsakovas BUAB „Verantas“ jau yra atsiskaitęs su ieškovu.

33Dėl įkeisto turto pardavimo Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ĮBĮ 34 straipsnyje aptariama hipotekos kreditoriaus pirmenybės teisė gauti savo reikalavimo patenkinimą iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą. IBĮ 34 str. nustato, kad įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Jei įkeistas turtas parduodamas už didesnę kainą negu įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti ĮBĮ 35 str. nustatyta tvarka. Taigi šios teisės normos paskirtis yra nurodyti, kad kiti kreditoriai negali pretenduoti į lėšas, gautas pardavus įkeistą turtą tol, kol iš pardavus įkeistą turtą gautų lėšų nebus patenkintas įkeitimu (hipoteka) užtikrintas kreditoriaus reikalavimas. Kitaip tariant, ši ĮBĮ nuostata patvirtina, kad hipotekos kreditoriai, lyginant su kitais bankrutuojančios įmonės kreditoriais, yra laikomi privilegijuotais kreditoriais. Taigi atsakovas UAB “Medicinos bankas” kaip atsakovo BUAB “Verantas” hipotekos kreditorius lyginant su kitais atsakovo BUAB “Verantas” kreditoriais būtų palankesnėje, kadangi jo reikalavimas yra užtikrintas vertingo turto hipoteka.

34Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo UAB “Medicinos bankas” atžvilgiu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kadangi jų netaikius, o įkeistą turtą perleidus tretiesiems asmenims, galimai palankus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas ar taptų neįmanomas. Taigi pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog egzistuoja grėsmė galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui, pagrįstai atsakovo atžvilgiu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones.

35Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai neturi esminės įtakos nagrinėjamam klausimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

36Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė proceso teisės normas ir pagrįstai taikė atsakovo turto atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones. Dėl nurodytų motyvų atsakovo atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista ( CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

37Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

39Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Serneta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams BUAB... 5. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartimi ieškovo... 8. Teismas konstatavo, jog ieškovas pateiktu ieškiniu prašo pripažinti... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Medicinos bankas“ prašo Vilniaus miesto 2... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. teismas... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Serneta“ prašo Vilniaus... 13. Teigia, kad teismas, nustatęs jog egzistuoja grėsmė galimai palankaus... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 18. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirojo... 19. Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties taikyti laikinąsias... 20. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teisė į teisminę gynybą... 21. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp... 22. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso įstatyme... 23. Laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas yra įtvirtintas CPK145 straipsnio... 24. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas nagrinėti... 25. LAT savo praktikoje, kuri galiojo pirmosios instancijos teismui sprendžiant... 26. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog priimdamas ieškovo actio Pauliana... 27. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad dėl Actio... 28. Apeliantas savo atskirąjį skundą grindžia taip pat ta aplinkybe, jog... 29. CK 6.66 str. nustato, kad ieškinį dėl sandorio negaliojimo actio Pauliana... 30. Taigi atskirojo skundo argumentas, jog ieškovas ieškinį pateikė praleidęs... 31. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su atsirojo skundo... 32. Pažymėtina, jog atsakovo UAB „Medicinos bankas“ kartu su atskiruoju... 33. Dėl įkeisto turto pardavimo Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka... 34. Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis teismas daro išvadą, jog... 35. Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai neturi esminės įtakos... 36. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir motyvus, apeliacinės instancijos... 37. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 39. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartį palikti...