Byla e2-1570-733/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant D. B.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „4finance“ ieškinį atsakovui J. G. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

4Ieškovė UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo J. G. 579,24 Eur skolos, 36,29 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 1059,86 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad 2013-03-11 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovo J. G. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 967735004, kuria šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovui 101,37 Eur 30 dienų terminui su 112,96 proc. metine palūkanų norma. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovas turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis sutarties 2.10 punktu, 2013-03-12 atsakovas pateikė prašymą papildomai 57,92 Eur kredito sumai, 2013-03-30 - papildomai 86,89 Eur kredito sumai, 2013-04-03 - papildomai 101,37 Eur kredito sumai, 2013-04-05 - papildomai 115,85 Eur kredito sumai, 2013-04-13 - papildomai 28,96 Eur kredito sumai, 2013-04-15 - papildomai 28,96 Eur kredito sumai, 2013-04-16 - papildomai 28,96 Eur kredito sumai, 2013-04-21 - papildomai 28,96 Eur kredito sumai. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovas pratęsė paskolos grąžinimo terminą, todėl 2013-06-09 turėjo grąžinti 579,24 Eur paskolos ir 36,29 Eur palūkanų, iš viso – 615,53 Eur sumą. Ieškovė nurodo savo įsipareigojimus įvykdžiusi visiškai ir pervedusi atsakovui 579,24 Eur, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų.

5Taip pat nurodo, kad paskolos gavėjo pareiga mokėti palūkanas yra nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 1 dalyje. Atsakovas pažeidė šią prievolę ir sutartyje nustatytu laiku ir tvarka nesumokėjo ieškovei palūkanų. Todėl prašo priteisti iš atsakovo 36,29 Eur palūkanų sumą, kuri turėjo būti sumokėta šalių sutartu terminu - 2013-06-09 dieną. Be to, vadovaujantis sutarties 7.1 punktu ir CK 6.874 straipsnio 1 dalimi nuo 2013-06-10 iki 2014-05-14 atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (199,70 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, t.y. iš viso 1059,86 Eur palūkanų sumą už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo.

6Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jam apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str.), prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Esant šioms aplinkybėms, byla nagrinėtina, šalims nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2013-03-11 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovo J. G. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 967735004, kuria šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovui 101,37 Eur 30 dienų terminui su 112,96 proc. metine palūkanų norma. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovas turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis sutarties 2.10 punktu, 2013-03-12 atsakovas pateikė prašymą papildomai 57,92 Eur kredito sumai, 2013-03-30 - papildomai 86,89 Eur kredito sumai, 2013-04-03 - papildomai 101,37 Eur kredito sumai, 2013-04-05 - papildomai 115,85 Eur kredito sumai, 2013-04-13 - papildomai 28,96 Eur kredito sumai, 2013-04-15 - papildomai 28,96 Eur kredito sumai, 2013-04-16 - papildomai 28,96 Eur kredito sumai, 2013-04-21 - papildomai 28,96 Eur kredito sumai. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovas pratęsė paskolos grąžinimo terminą, todėl 2013-06-09 turėjo grąžinti 579,24 Eur paskolos ir 36,29 Eur palūkanų, iš viso – 615,53 Eur sumą. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 579,24 Eur, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų.

9Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 579,24 Eur skola ir 36,29 Eur palūkanos (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1059,86 Eur palūkanų, kaip iš esmės atitinkančių minimalius ieškovės nuostolius pagal CK 6.261 straipsnį, skaičiuotinų ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų nuo 2013-06-10 iki 2014-05-14, kai sutartyje nustatyta 199,70 proc., metinė palūkanų norma,

11Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos palūkanos mažintinos iki 250 Eur. Iš viso priteistina iš atsakovo 286,29 Eur palūkanų.

12Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

13Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 19 Eur žyminio mokesčio ieškovei ir 3,52 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 2 d., 96 str.).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš J. G., asmens kodas ( - )

17- 579,24 Eur skolos,

18- 286,29 Eur palūkanų,

19- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 865,53 Eur sumą nuo 2016-05-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

20- 19 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644,

21- 3,52 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.

22Kitą ieškinio dalį atmesti.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant D. B.,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 4. Ieškovė UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo J. G.... 5. Taip pat nurodo, kad paskolos gavėjo pareiga mokėti palūkanas yra nustatyta... 6. Ieškovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2013-03-11 tarp ieškovės UAB „4finance“... 9. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.,... 10. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1059,86 Eur palūkanų, kaip... 11. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 12. Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo... 13. Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų... 14. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str.,... 15. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš J. G., asmens kodas ( - )... 17. - 579,24 Eur skolos,... 18. - 286,29 Eur palūkanų,... 19. - 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 865,53 Eur sumą nuo 2016-05-13... 20. - 19 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, juridinio asmens... 21. - 3,52 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 22. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...