Byla 2S-945-856/2016
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6666-901/2016, kuria tenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens Ž. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6666-901/2016, kuria tenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

  1. Ieškovė L. D. patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama: 1) nustatyti servitutą, kuris suteiktų jai, kaip pastato savininkei, statyti ar montuoti statinių dalis, pakibusias virš atsakovei priklausančio žemės sklypo; 2) nustatyti žemės ir kelio servitutą, kuriais būtų suteikta teisė ieškovei naudotis atsakovės žemės sklypo dalimi, kuri yra aplink ieškovės valdomą pastatą, ir teisė važiuoti transporto priemonėmis aplink ieškovės valdomą pastatą pagal pateiktą kelio servituto žemės sklypui planą; 3) nustatyti vieno procento dydžio kompensaciją atsakovei, skaičiuojant nuo servitutu nustatytos žemės sklypo dalies vidutinės rinkos vertės, ją mokant kas ketvirtį; 4) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Patikslintame ieškinyje prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei Z. T. žemės sklype adresu: ( - ), ir tretiesiems asmenims, įgijusiems nuosavybės teisę į žemės sklypą ( - ), atlikti bet kokius statybos ir/ar statinių remonto ar rekonstrukcijos darbus, kol bus išnagrinėta civilinė byla ir įsiteisės teismo sprendimas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

  1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino, uždraudė atsakovei Z. T. žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), ir trečiajam asmeniui Ž. K., įgijusiam nuosavybės teisę į žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), atlikti bet kokius statybos ir/ar statinių remonto ar rekonstrukcijos darbus kol bus išnagrinėta ši civilinė byla ir įsiteisės teismo sprendimas, nutartį pavedė vykdyti skubiai.
  1. Teismas nurodė, kad yra pagrindas manyti, jog teismo sprendimas gali tapti neįvykdomu arba sunkiai įvykdomu dėl atsakovės bei trečiųjų asmenų veiksmų žemės sklype, kuriam prašoma nustatyti servitutą. Teismas konstatavo, kad pritaikius minėtas apsaugos priemones, kurios yra laikinos, bus efektyviau užtikrintas materialinių teisių gynimo būdas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

84. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo Ž. K. prašo pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 12 d. nutarties dalį, kuria uždrausta Ž. K. atlikti bet kokius statybos ir/ar statinių remonto ar rekonstrukcijos darbus kol bus išnagrinėta civilinė byla ir įsiteisės teismo sprendimas, kitą nutarties dalį palikti nepakeistą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

94.1. Ž. K. šioje civilinėje byloje dalyvauja trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiško reikalavimo dėl ginčo dalyko, laikinosios apsaugos priemonės taikytinos atsakovės atžvilgiu. Tai, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ne atsakovo atžvilgiu, nustatyta tik CPK 145 str. 1 d. 7 p., kuriame numatytas draudimas kitiems asmenims perduoti atsakovui turtą ar vykdyti kitas prievoles. Pastaroji teisės norma neapima pirmosios instancijos teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių Ž. K. atžvilgiu.

104.2. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, trečiasis asmuo neapibrėžtam laikotarpiui praranda galimybę naudoti žemės sklypą pagal pagrindinę jo naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą. Tai apsunkina įmonės ūkinę-komercinę veiklą, kelia grėsmę įmonės finansinei padėčiai. Laikinosios apsaugos priemonės neproporcingai riboja trečiojo asmens teises, neatitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principų.

114.3. Palankaus teismo sprendimo atveju realus ir tinkamas sprendimo įvykdymas gali būti užtikrintas taikant laikinąsias apsaugos priemones vien tik atsakovės Z. T. atžvilgiu. Laikinosios apsaugos priemonės trečiojo asmens atžvilgiu yra perteklinės. 5. Atsiliepimai į atskirąjį skundą įstatymų nustatyta tvarka negauti.

12Teismas

konstatuoja:

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

14teisiniai argumentai ir išvados

156. Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis suponuoja išvadą, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 144 str. 1 d., 145 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatliekamas įrodymų, susijusių su bylos esme, vertinimas, nepasisakoma dėl ginčo esmės, vertinamas tik prima facie ieškinio reikalavimų pagrįstumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1350/2014, 2012-08-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012, 2012-04-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-364/2012, 2011-09-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011). Taigi, tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos teisėtai, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai preliminariai pagrįstas ir turi egzistuoti reali grėsmė, kad nesiėmus tokių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti tokių apsaugos priemonių (CPK 144 str. 1 d.).

167. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, uždraudė atsakovei Z. T. žemės sklype ( - ) ir trečiajam asmeniui Ž. K. žemės sklype ( - ), atlikti bet kokius statybos ir/ar statinių remonto ar rekonstrukcijos darbus iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Apeliantas Ž. K. nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, prašydamas ją pakeisti, panaikinant nutarties dalį, kuria laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos trečiojo asmens Ž. K. atžvilgiu.

178. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad apelianto atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti taikomos, kadangi jis šioje byloje patrauktas ne atsakovu, o trečiuoju asmeniu. CPK 145 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas nėra baigtinis, tačiau tai, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ne tik atsakovo atžvilgiu, įtvirtinta minėto straipsnio 1 dalies 7 punkte, kuriame numatytas draudimas kitiems asmenims perduoti atsakovui turtą ar vykdyti kitas prievoles. Minėto straipsnio 13 punkte taip pat numatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti kitos įstatymuose numatytos ar teismo pritaikytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu. Ieškovė, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad atsakovė, nesibaigus ginčo nagrinėjimui, pardavė dalį ginčo žemės sklypų tretiesiems asmenims, o Ž. K. ginčo žemės sklype pradėjo pasiruošimą statybos darbams, suvežė gelžbetoninius blokus, ribojančius ieškovės patekimą į jai nuosavybės teise priklausančius pastatus. Nagrinėjamos bylos atveju, siekiant tinkamai užtikrinti ieškovės reikalavimus, buvo reikalinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones trečiojo asmens Ž. K. atžvilgiu, kadangi būtent jam atsakovė Z. T. pardavė žemės sklypą, kuriame ieškovė prašo nustatyti žemės ir kelio servitutus. Taigi, žemės sklypas adresu: ( - ), yra ginčo objektas ir, galimai priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, būtų suteikta teisė naudotis šia trečiojo asmens žemės sklypo dalimi.

189. Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi ieškovės L. D. prašymu buvo pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre dėl atsakovės Z. T. nuosavybės teisės į žemės sklypus adresu: ( - ), perleidimo draudimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje. Tačiau iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad dar iki priimant teismui 2016 m. balandžio 13 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 2016-02-02 pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovė Z. T. perleido jai nuosavybės teise priklausiusį žemės sklypą adresu: ( - ) trečiajam asmeniui Ž. K..

1910. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Tai reiškia, jog laikinąsias apsaugos priemones tikslinga taikyti tuo atveju, kai yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Proceso įstatyme įtvirtintas proceso šalių lygiateisiškumo principas reikalauja, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str. 178 str.). Pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą tenka prašymą dėl jos taikymo pateikusiam proceso dalyviui, kuris turi įrodyti siekiamos suteikti apsaugos poreikį. Proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įrodyti aplinkybių, patvirtinančių grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, egzistavimą, o priešinga šalis, siekdama išvengti tokių priemonių pritaikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie paneigtų laikinųjų apsaugos priemonių pagrindo buvimą. Apeliacinės instancijos teismas pritaria ieškovės argumentams, kad tretieji asmenys žemės sklype, kuriame prašoma nustatyti kelio ir žemės servitutus, gali pradėti statybos darbus, jau yra suvežti gelžbetoniniai blokai, ribojantys ieškovės patekimą į jai nuosavybės teise priklausančius pastatus, ir sprendžia, kad ieškovė pagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę, o apeliantas šių aplinkybių nepaneigė.

2011. Preliminariai įvertinus ieškovės pareikšto ieškinio reikalavimus, jame išdėstytus faktinius argumentus bei pateiktus įrodymus, konstatuotina, kad ieškovė tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus ir įrodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog iki šalių ginčo išsprendimo iš esmės būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių – uždrausti atsakovei ir tretiesiems asmenims atlikti bet kokius statybos ar statinių remonto ir/ar rekonstrukcijos darbus iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

2112. Vadovaudamasis anksčiau nurodytais motyvais apeliacinės instancijos teismas laiko nepagrįstą ir atskirojo skundo argumentą, kad palankaus teismo sprendimo atveju sprendimo įvykdymas gali būti užtikrintas taikant laikinąsias apsaugos priemones vien tik atsakovės Z. T. atžvilgiu, o laikinosios apsaugos priemonės trečiojo asmens atžvilgiu yra perteklinės.

2213. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog nėra pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą nutartį. Apelianto atskirasis skundas atmetamas, Šiaulių apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

24Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4.
  1. Ieškovė L. D. patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6.
    1. Šiaulių apylinkės teismas 2016 m. rugpjūčio 12... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 8. 4. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo Ž. K. prašo pakeisti Šiaulių... 9. 4.1. Ž. K. šioje civilinėje byloje dalyvauja trečiuoju asmeniu,... 10. 4.2. Teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, trečiasis asmuo... 11. 4.3. Palankaus teismo sprendimo atveju realus ir tinkamas sprendimo įvykdymas... 12. Teismas... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 14. teisiniai argumentai ir išvados... 15. 6. Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis... 16. 7. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovės prašymą dėl... 17. 8. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentu,... 18. 9. Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2016 m. balandžio 13 d.... 19. 10. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės turi garantuoti būsimo... 20. 11. Preliminariai įvertinus ieškovės pareikšto ieškinio reikalavimus, jame... 21. 12. Vadovaudamasis anksčiau nurodytais motyvais apeliacinės instancijos... 22. 13. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 24. Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 12 d. nutartį palikti...