Byla 2-1225-467/2016
Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo ir žalos atlyginimo, tretieji asmenys – AB SEB bankas ir „If P&C Insurance AS“, veikiantis Lietuvoje per filialą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei, dalyvaujant ieškovų A. Š. ir UAB „Mano bilietas“ atstovui adv. Raimondui K., atsakovo BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ įgaliotam asmeniui G. O., atsakovo UAB „Admivita“ atstovui adv. Vaidui Jurkevičiui, atsakovo UAB „Vyzijo“ atstovams adv. Linui Jakui ir adv. padėjėjui E. Š.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų A. Š., UAB „Mano bilietas“ ir UAB „Monako produkcija“ ieškinį atsakovams BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“, UAB „Admivita“ ir UAB „Vyzijo“ dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo ir žalos atlyginimo, tretieji asmenys – AB SEB bankas ir „If P&C Insurance AS“, veikiantis Lietuvoje per filialą.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas A. Š. 2013 m. balandžio 25 d. kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti kaip neteisėtą ir pažeidžiantį ieškovo, kaip BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditoriaus ir kitų kreditorių teises bei teisėtus interesus, BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" 2012 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pirmu darbotvarkės klausimu: „nustatyti, kad patvirtinama tokia atsargų pardavimo tvarka: visos bendrovei priklausančios atsargos būtų parduodamos kaip vienas objektas tokia tvarka: administratorius paskelbia internete ir spaudoje apie parduodamas atsargas ir 30 dienų nuo šio susirinkimo dienos renka pasiūlymus joms įsigyti. Po 30 dienų gauti pirkėjų pasiūlymai derinami su įkaito turėtoju ir atsargos parduodamos tik gavus raštišką įkaito turėtojo pritarimą, jei pritarimas nebus gautas, tolimesnė turto pardavimo tvarka paliekama spręsti kitame komiteto posėdyje".

5Ieškovai UAB „Mano bilietas“ ir UAB „Monako produkcija“ 2013 m. liepos 22 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" 2012 m. birželio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pirmu darbotvarkės klausimu: „nustatyti, kad patvirtinama tokia atsargų pardavimo tvarka: visos bendrovei priklausančios atsargos būtų parduodamos kaip vienas objektas tokia tvarka: administratorius paskelbia internete ir spaudoje apie parduodamas atsargas ir 30 dienų nuo šio susirinkimo dienos renka pasiūlymus joms įsigyti. Po 30 dienų gauti pirkėjų pasiūlymai derinami su įkaito turėtoju ir atsargos parduodamos tik gavus raštišką įkaito turėtojo pritarimą, jei pritarimas nebus gautas, tolimesnė turto pardavimo tvarka paliekama spręsti kitame komiteto posėdyje"; pripažinti negaliojančia atsakovų BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" ir UAB „Vyzijo“ 2012 m. liepos 24 d. sudarytą turto pirkimo-pardavimo sutartį; taikyti restituciją, įpareigojant UAB „Vyzijo“ grąžinti BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" visas 2012 m. liepos 24 d. turto pirkimo-pardavimo sutarties dalyku buvusias prekes (pagal prie sutarties pridėtą prekių sąrašą), o BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" įpareigojant grąžinti UAB „Vyzijo“ sumokėtus už šias prekes 24 200 Lt.

6Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi abu ieškiniai ir užvestos civilinės bylos sujungti į vieną civilinę bylą.

7Ieškovai A. Š., UAB „Mano bilietas“ ir UAB „Monako produkcija“, 2013 m. lapkričio 16 d. ir 2014 m. lapkričio 3 d. patikslinę ieškinį, prašo: panaikinti 2012 m. birželio 5 d. BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto nutarimą pirmu darbotvarkės klausimu: "nustatyti, kad patvirtinama tokia atsargų pardavimo tvarka: visos bendrovei priklausančios atsargos būtų parduodamos kaip vienas objektas tokia tvarka: administratorius paskelbia internete ir spaudoje apie parduodamas atsargas ir 30 dienų nuo šio susirinkimo dienos renka pasiūlymus joms įsigyti. Po 30 dienų gauti pirkėjų pasiūlymai derinami su įkaito turėtoju ir atsargos parduodamos tik gavus raštišką įkaito turėtojo pritarimą, jei pritarimas nebus gautas, tolimesnė turto pardavimo tvarka paliekama spręsti kitame komiteto posėdyje"; pripažinti negaliojančia atsakovų BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" ir UAB "Vyzijo" 2012 m. liepos 24 d. sudarytą turto pirkimo-pardavimo sutartį; priteisti BUAB "Optinių laikmeną prekybos perspektyvos" iš atsakovo UAB "Vyzijo" (kaip grąžintino, taikant restituciją, turto vertės atlyginimą) ir subsidiariai iš atsakovo UAB „Admivita“ (kaip žalos atlyginimą) 1 945 800 Lt.

8Ieškovai ieškinyje nurodo, kad A. Š. ir UAB “Mano bilietas“ yra atsakovo BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditoriai, kurių reikalavimai patvirtinti bankroto byloje. BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" bankroto administratorius UAB .Admivita" 2012 m. liepos 24 d. sudarė turto pirkimo-pardavimo sutartį su atsakovu UAB .Vyzijo", kuria už 24 200 Lt su PVM perleido BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" turėtas prekių (muzikinių kompaktinių diskų, mobiliųjų telefonų priedų ir kt.) atsargas ir kitą turtą pagal pridėtą prie sutarties sąrašą. Ši atsakovų sudaryta sutartis yra neteisėta ir pažeidžia BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių, tame tarpe ir ieškovų, teises bei teisėtus interesus, todėl naikintina actio Pauliana ieškinio pagrindu. Ginčijama 2012 m. liepos 24 d. turto pirkimo-pardavimo sutartis ieškovų (kreditorių) teises ir teisėtus interesus pažeidžia dėl to, kad BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" turtas pagal šią sutartį buvo perleistas nepateisinamai pigiai. Šio turto buhalterinė vertė (prekių savikaina) buvo 1 958 403,71 Lt, kas matyti iš ginčijamos sutarties priedo - prekių sąrašo su kainomis, o rinkos vertė – dar didesnė, ką patvirtina kilnojamojo turto vertės ekspertizės aktas (ekspertas J. U.), kuriame konstatuota, kad 2012 m. liepos 24 d. turto pirkimo-pardavimo sutartimi parduoto turto rinkos vertė šio turto pardavimo dieną mažmeniniame prekybos tinkle galėjo būti 1 970 000 Lt. Ekspertizės akte taip pat nurodyta, kad ginčijama turto pirkimo-pardavimo sutartimi parduoto turto kaip vieno objekto turto rinkos vertė šio turto pardavimo dieną galėjo būti nuo 933 500 Lt iki 1 419 000 Lt. Turto pirkimo-pardavimo sutarties objektu buvusio turto pardavimo būdas galėjo įtakoti mažesnę šio turto pardavimo kainą, nei būtų gauta parduodant šį turtą mažmeninėje prekyboje, tačiau turto kokybė, prekinė išvaizda (fizinė būklė) negalėjo įtakoti mažesnės šio turto pardavimo kainos. Eksperto išvadų teisingumą rodo ir faktinės aplinkybės, jog 2012 m. liepos 24 d. turto pirkimo-pardavimo sutartimi parduotos prekės iki BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" bankroto proceso pradžios buvo pardavinėjamos už didesnes kainas. Ekspertizė taip pat patvirtino, kad prekės, parduotos 2012 m. liepos 24 d. turto pirkimo-pardavimo sutartimi, ir šiuo metu rinkoje sėkmingai pardavinėjamos mažmeninėje prekyboje ir ženkliai brangiau. Ieškovų teises ir teisėtus interesus pažeidžia ir prekių atsargų pardavimo būdas - prekės parduotos kaip vienas objektas. Visų prekių kaip vieno objekto pardavimas ne tik savaime sąlygojo jų vertės sumažėjimą, tačiau ir apsunkino patį pardavimą, nes apribojo potencialių pirkėjų ratą ir savaime sumažino parduodamų prekių kainą. Bankroto administratorius UAB "Admivita" kreditoriams neatskleidė, kodėl pasiūlė būtent tokį prekių pardavimo būdą, kodėl nebuvo galima realizuoti šių prekių mažmeninės prekybos būdu per mažmeninės prekybos įstaigas (parduotuves) ir šitaip iš pardavimo uždirbti gerokai daugiau, nei parduodant jas urmu. Ginčijama 2012 m. liepos 24 d. turto pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta bankroto administratoriui veikiant pagal 2012 m. birželio 5 d. BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto nutarimą, kurį ieškovai taip pat prašo panaikinti. Šis kreditorių komiteto nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas dėl to, kad administratorius privalėjo atstovauti ir ginti ne vien įkaito turėtojo, tačiau visų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teises ir teisėtus interesus, o tuo pačiu - ir viešąjį interesą. Tuo tarpu ginčijama pirkimo-pardavimo sutartimi buvo parduotas AB SEB bankui įkeistas turtas ir tik jo sutikimu, tačiau nebuvo pilnai patenkintas netgi įkaito turėtojo reikalavimas. Atsižvelgiant į teismo paskirto eksperto nustatytą ginčo turto rinkos vertę 1 970 000 Lt, akivaizdu, kad, pardavus šį turtą ne taip skubiai, tačiau racionalesniu ir labiau ekonomiškai pamatuotu būdu, už jo rinkos vertę (ar bent artimą jai vertę), realu, kad iš šio turto pardavimo kainos galėjo būti pilnai patenkinti ne tik šio turto įkaito turėtojo AB SEB banko reikalavimai, tačiau ir visų kitų BUAB" Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių reikalavimai ar bent didžioji jų dalis. Taigi administratorius UAB "Admivita" privalėjo nesiūlyti tokio nuostolingo prekių pardavimo būdo ir sąlygų, o kreditorių komitetui nubalsavus už tokią pardavimo tvarką - su ja nesutikti ir, ginant visų įmonės kreditorių, pačios įmonės bei viešąjį interesą, kreiptis į teismą dėl tokio neteisėto ir nepagrįsto kreditorių komiteto nutarimo pripažinimo negaliojančiu. Administratorius ne tik neturėjo prievolės sudaryti kreditoriams nuostolingą turto pirkimo pardavimo sutartį, bet ir privalėjo tokios sutarties nesudaryti, o, sudaręs sutartį, padarė BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditoriams žalą. Turto pardavimo klausimai BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komitete spręsti tik 2012 m. birželio 5 d. komiteto posėdyje dalyvavusių (ar raštu balsavusių) 4 kreditorių, administratoriui nei prieš šį posėdį, nei po jo, nei sudarius ginčijamą 2012 m. liepos 24 d. turto pirkimo-pardavimo sutartį, nepranešus visiems bendrovės kreditoriams, šitaip pažeidžiant ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalį. Atsakovas UAB "Vyzijo" yra nesąžiningas, nes visas turtas vos po mėnesio nuo įsigijimo pagal ginčijamą sutartį 2012 m. rugsėjo 28 d. buvo parduotas Estijos įmonei už 20 496,39 Lt, kas, atsižvelgus į tai, kad UAB „Vyzijo“ - pelno siekiantis juridinis asmuo, akivaizdu, neatitinka normaliai rūpestingo, atidaus ir protingo žmogaus suvokimo ir elgesio standarto analogiškoje situacijoje. Atsakovo BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" ir jo bankroto administratoriaus UAB .Admivita" veiksmai, sudarant ginčijamą 2012 m. liepos 24 d. turto pirkimo-pardavimo sutartį, taip pat nelaikytini sąžiningais, nes bankroto administratorius turėjo žinoti, jog ginčo pirkimo-pardavimo sutarties kaina (24 200 Lt) yra gerokai mažesnė už sutartimi parduodamo turto rinkos vertę. Nustatyti realią rinkos kainą, atitinkančią parduodamo bankrutuojančios įmonės turto vertę, yra įmonės bankroto administratoriaus pareiga. Faktinės aplinkybės, nurodančios, kad pagal ginčijamą 2012 m. liepos 24 d. turto pirkimo-pardavimo sutartį atsakovo UAB "Vyzijo" sumokėta kaina yra daugiau nei 80 kartų mažesnė už atsakovo BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" pateikto turto vertę (prekių savikainą), taip pat patvirtina ginčijama sutartimi nustatytą pirkėjo ir pardavėjo priešpriešinių įsipareigojimų disproporciją, kas leidžia taikyti CK 6.67 straipsnio 4 punkte įtvirtintą kreditorių interesus pažeidusio sandorio šalių nesąžiningumo prezumpciją. Nurodytos faktinės aplinkybės, argumentai ir įrodymai patvirtina esant visus CK 6.66 straipsnyje numatytus bei teismų praktikoje akcentuojamus pagrindus atsakovų sudarytai 2012 m. liepos 24 d. turto pirkimo-pardavimo sutarčiai pripažinti negaliojančia. BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" 2012 m. birželio 5 d. kreditorių komiteto nutarimas pirmu darbotvarkės klausimu dėl prekių (atsargų) pardavimo tvarkos yra nepagrįstas, nes jis sudarė galimybes parduoti BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" prekių atsargas už aiškiai mažą kainą, dėl ko nebuvo pilnai patenkintas šių prekių įkaito turėtojo AB SEB banko reikalavimas ir neliko lėšų kitiems bendrovės kreditoriams (tarp jų ir ieškovams), kaip būtų buvę, jei šios prekės būtų parduodamos už jų rinkos vertę. Šiuo nutarimu nutarta parduoti prekes kaip vieną objektą, kas savaime sąlygojo jų vertės sumažėjimą bei apsunkino patį pardavimą. Ginčijamu nutarimu pardavimui buvo nustatytas nepateisinamai mažas - vos 30 dienų nuo susirinkimo datos terminas, dalį kurio dar užėmė organizaciniai skelbimo apie pardavimą veiksmai. Ieškinio senatis 2012 m. balandžio 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti nėra praleista, kadangi, administratoriui nevykdant ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalyje numatytos imperatyvios pareigos informuoti kreditorius apie kreditorių komiteto nutarimus, BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditoriai faktiškai neturėjo galimybių sužinoti apie kreditorių komitete svarstomus klausimus. Apie skundžiamą 2012 m. balandžio 6 d. kreditorių komiteto nutarimą ieškovai sužinojo tik 2013 m. balandžio 11 d., ieškovo A. Š. atstovui po pakartotinio paklausimo gavus iš BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" bankroto procese kai kurių priimtų sprendimų ir parengtų dokumentų nuorašus. Ieškovai, pripažinus sandorį negaliojančiu ab initio, prašo taikyti restituciją. Atsakovo UAB .Vyzijo" nurodytos aplinkybės bei į bylą pateikto antstolio 2013-11-13 išieškojimo negalimumo akto duomenys patvirtina, kad restitucija natūra yra neįmanoma, nes turtas, buvęs 2012-07-24 turto pirkimo-pardavimo sutarties objektu, yra perparduotas užsienio bendrovei, jo buvimo vieta nežinoma. Pilna piniginė restitucija (sumokant ekvivalentą pinigais) šiuo atveju taip pat yra neįmanoma, nes atsakovo UAB "Vyzijo" turimo turto ir piniginių lėšų, kaip matyti iš turimų duomenų, akivaizdžiai nepakaks 1 945 800 Lt ginčo turto vertės atlyginimui. Tokiu atveju, pripažinus 2012-07-24 turto pirkimo-pardavimo sutartį neteisėta ir negaliojančia bei esant negalimai nei restitucijai natūra, nei restitucijai piniginiu ekvivalentu, laikytina, kad dėl neteisėtos 2012-07-24 turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos", o tuo pačiu ir šios bankrutuojančios įmonės kreditoriai, kuriais yra ir ieškovai, patyrė 1 945 800 Lt turtinę žalą, kurią sudaro sumokėtos pagal 2012-07-24 turto pirkimo-pardavimo sutartį 24 200 Lt parduoto turto kainos ir jo rinkos vertės (1 970 000 Lt) skirtumas. Būtent tokiai sumai sumažėjo BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" turto masė neteisėtos 2012-07-24 turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo pasėkoje. Be UAB „Vyzijo“ atsakomybės, ieškovų nuomone, yra visos sąlygos ir bankroto administratoriaus civilinei atsakomybei taikyti: neteisėti veiksmai - sudarydamas kreditoriams ir bankrutuojančiai įmonei žalingą sutartį ir pagal ją nepateisinamai pigiai perleisdamas įmonės turtą, administratorius pažeidė pareigą ginti įmonės kreditorių ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus, pareigą administruojant svetimą turtą prievoles vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjo interesais, bendrojo pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai; žala įmonei ir jos kreditoriams (tame tarpe - ieškovams); priežastinis ryšys tarp patirtos žalos ir administratoriaus neteisėtų veiksmų. Administratorius įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl jo pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo (ĮBĮ 11 str. 6 d.). Tokiu būdu BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" administratorius laikytinas subsidiariai atsakingu už 1 945 800 Lt sumos sugrąžinimą į bendrovės balansą. Nesant galimybių pilnai išieškoti šios sumos iš UAB "Vyzijo" (taikant piniginę restituciją), neišieškota šios sumos dalis (kaip padaryta įmonei žala) turi būti išieškota iš administratoriaus UAB .Admivita".

9Atsakovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ atsiliepimuose į ieškinį prašo jį atmesti, nurodo, kad ieškovai prašo pripažinti negaliojančiu 2012 m. birželio 5 d. BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu, nurodydami, jog administratorius nei prieš posėdį, nei po jo, nei sudarius sutartį nepranešė kreditoriams apie šiuos klausimus, taip pažeisdamas ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą normą. Atsakovas su tuo nesutinka, nes bankroto administratorius neturi pareigos savo iniciatyva informuoti kreditorius apie bankroto eigą bei kreditorių komiteto priimtus nutarimus. BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" 2012 m. balandžio 6 d. kreditorių susirinkimas išrinko BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" komitetą ir pavedė jam vykdyti ĮBĮ įtvirtintas kreditorių susirinkimo teises, o taip pat patvirtino informacijos teikimo kreditoriams apie įmonės bankroto procedūrų eigą tvarką. Pagal šios tvarkos 2 punktą informaciją apie bankroto bylos eigą norintis gauti kreditorius turi pateikti administratoriui raštišką prašymą, nurodydamas, kokią informaciją pageidauja gauti. Informacijos teikimo tvarkos 3 ir 4 punktuose numatyta, kad visą informaciją, susijusią su .kreditorių susirinkimų ir kreditorių komiteto posėdžio medžiaga, pateikia bankroto administratorius, tik esant kreditoriaus raštiškam prašymui. Ieškovai UAB ,,Mano bilietas", UAB “Monako produkcija“ ir A. Š. nei karto nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2013 m. kovo 5 d. nesikreipė į administratorių su prašymu dėl informacijos pateikimo ir jokiu kitu būdu nesidomėjo bendrovės bankroto proceso eiga. Ieškovų domėjimasis BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" bankroto byla iš esmės atsirado tik tuomet, kai administratorius UAB ,,Admivita" ėmėsi aktyvių veiksmų, ginant visų BUAB "Optinių laikmeną prekybos perspektyvos" kreditorių interesus, pareikšdamas ieškinius kitose civilinėse bylose ieškovams. Kreditoriai yra praleidę terminą skundui dėl nutarimo pateikti, todėl ieškinio daliai dėl nutarimo pripažinimo negaliojančiu taikytinas ieškinio senaties institutas. Nagrinėjamu atveju 2012 m. birželio 5 d. įvykusio kreditorių komiteto (kurio metu buvo priimtas ginčijamas nutarimas) protokolas suderintas ir pasirašytas teismui pateiktas 2012 m. birželio 6 d., taigi visi pageidaujantys susipažinti su priimtais nutarimais kreditoriai, tarp jų ir ieškovai, turėjo galimybę jau nuo 2012 m. birželio 6 d. kreiptis tiek į bankroto bylą nagrinėjantį teismą, tiek į administratorių bei susipažinti su kreditorių komiteto priimtais nutarimais. Nuo 2012 m. birželio 6 d., būdami rūpestingais bei atidžiais kreditoriais, ieškovai turėjo ir galėjo sužinoti apie ginčijamą nutarimą ir pateikti skundą dėl neva nepagrįsto ir kreditorių interesus pažeidžiančio kreditorių komiteto sprendimo. Jei ieškinio senaties teismas netaikytų, ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas negali būti panaikintas, kadangi ieškovai neįrodė nei vieno kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais pagrindų (ginčijamas nutarimas atitinka procedūriniams reikalavimams, imperatyvias įstatymo normas, neprieštarauja juridinio asmens steigimo dokumentams, atitinka CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus principus ir nepažeidžia kilų kreditorių teisių bei teisėtų interesų), kreditorių komiteto nutarimo neteisėtumą grįsdami tik prielaidomis ir deklaratyviais teiginiais. Pasisakant dėl ieškovų teiginių dėl neva nepateisinamai mažos rinkos kainos, pažymėtina, jog vykdant 2012 m. balandžio 19 d. BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto nutarimą, 2012 m. gegužės 23 d. ir 2013 m. birželio 4 d. buvo organizuojamos atsargų varžytynės, apie kurias buvo viešai skelbiama jau nuo 2013 m. balandžio 24 d., tačiau neatsirado nei vienas, kuris pageidautų įsigyti aptariamą turtą, pirkėjas ar bent juo domėtųsi. Tikrąsias rinkos kainas geriausiai atspindi parduodamo turto paklausa, todėl aplinkybė, jog nei vienose varžytynėse nedalyvavo nei vienas pirkėjas, rodo, jog bankrutavusiai įmonei priklausančių atsargų tikroji rinkos vertė ir yra tokia, už kurią UAB "Vyzijo" buvo parduoti kompaktiniai diskai. Eksperto J. U. nustatyta prekių (kompaktinių diskų) kaina yra absoliučiai nepagrįsta, nelogiška, nustatyta klaidingai taikant tyrimo metodus bei būdus ir kuri šiuo atveju negalėjo būti nustatinėjama, vertinant tik turto pasiūlos kainas. Pagal ginčijamą nutarimą parduodamas turtas buvo specifinis - muzikos kompaktiniai diskai, kurie dėl itin didelės ir itin sparčiai atsinaujinančios pasiūlos labai greitai nuvertėja ir tampa nelikvidžia preke. Ginčijamu nutarimu nebuvo apribota maksimali atsargų pardavimo kaina. Kreditorių komitetas, siekdamas užtikrinti, jog atsargos nebūtų parduotos už tokią kainą, kuri prieštarautų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams, kaip papildomą saugiklį numatė, jog atsargos už didžiausią pasiūlytą kainą gali būti parduotos, tik gavus rašytinį įkaito turėtojo sutikimą. Šiuo atveju nėra jokio objektyvaus pagrindo teigti, jog ginčijamu nutarimu galėtų būti pažeistos kitų kreditorių teisės. AB SEB bankas, kuriam bankrutuojančios įmonės prievolės įvykdymas užtikrintas atsargų įkeitimu, pats siūlė bei balsavo už ginčijamą nutarimą, nors aiškiai suvokė, kad vykdant nutarimą, bus patenkinta tik maža dalis jo finansinio reikalavimo, o, pardavus įkeistą turtą (ir atsargas), šis kreditorius turės dalyvauti bankroto procese trečiojoje kreditorių reikalavimų tenkinimo eilėje kartu su kitais kreditoriais, praradęs jam įstatymo suteiktą su įkeistu turtu susijusią apsaugą ir prioritetiškumą. Ginčijamu nutarimu BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komitetas absoliučia balsų dauguma nutarė parduoti bankrutuojančiai įmonei priklausančias atsargas kaip vieną objektą. Ieškovų aptariamas pardavimo būdas (per mažmeninės prekybos tinklą) šiuo atveju buvo visiškai neracionalus, nes bankrutuojančiai įmonei ne tik būtų reikalingos papildomos lėšos tokio pardavimo būdo įgyvendinimui (sandėliavimui, prekybos vietų sukūrimui, darbuotojų atlyginimams ir pan.), bet ir abejotina, ar apskritai toks pardavimo būdas užtikrintų galimybę gauti didesnę ekonominę naudą nei vykdant ginčijamą nutarimą gautos pajamos, kadangi atsargos buvo visiškai nepaklausios. Tai, kad šiuo metu prekystaliai, kurių nuosavybės teisė jau priklauso UAB "Vyzijo", yra saugomi pardavėjo, savaime nepagrindžia ir neįrodo, kad kompaktinius diskus, kurie ginčijamo sandorio sudarymo metu jau buvo praradę prekybinę išvaizdą, reikėjo sandėliuoti ir laukti galimai atsirasiančio pirkėjo, pasiūlančio didesnę kainą nei UAB "Vyzijo". Turto pardavimo klausimas priskiriamas išimtinei šios įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai, todėl teismas negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinę turto pardavimo kainą. Juo labiau, kad ieškovai jokių įrodymų, patvirtinančių, kad kuris nors kitas turto pardavimo būdas būtų ženkliai ekonomiškai naudingesnis kreditoriams, nepateikia, o ieškinį grindžia išimtinai prielaidomis. Ieškovai taip pat nurodo, kad buvo nustatytas nepateisinamai mažas - vos 30 dienų terminas, dalį kurio dar užėmė organizaciniai skelbimo apie pardavimą veiksmai. Tačiau byloje yra pateiktos tiek internete, tiek spaudoje paskelbtų skelbimų kopijos, kurios rodo, kad administratorius, vykdydamas teisėtą ir galiojantį kreditorių komiteto nutarimą, apie atsargų (kompaktinių diskų) pardavimą paskelbė tinkamai ir organizaciniai darbai nesutrumpino pasiūlymų rinkimo termino. Be to bankroto procesas turi būti vykdomas, vadovaujantis koncentruotumo bei operatyvumo principais ir negali tęstis neapibrėžtą laiką. Kreditoriai actio Pauliana instituto pagrindu prašo pripažinti negaliojančia, vykdant ginčijamą nutarimą sudarytą sutartį, pagal kurią BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" priklausančios atsargos buvo parduotos UAB "Vyzijo", tačiau neįrodo visų būtinų actio Pauliana sąlygų. Be to, atsižvelgiant į tai, jog BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" priklausančių atsargų pardavimas buvo vykdomas, vadovaujantis teisėtu kreditorių komiteto nutarimu, gavus įkaito turėtojo rašytinį sutikimą, ieškovų prašymas pripažinti negaliojančia sutartį atmestinas kaip nepagrįstas. Atsargos buvo parduotos už rinkos kainą, todėl sutarties sudarymas nepažeidžia bendrovės ir kitų kreditorių teisių. Administratorius privalėjo vykdyti teisėtą ir galiojantį ginčijamą nutarimą, nėra jokio pagrindo teigti, jog skolininkas (BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos") ar trečiasis asmuo (UAB „Vyzijo“) buvo nesąžiningi. Ieškovai UAB ,,Monako produkcija", UAB ,,Mano bilietas" ir A. Š., būdami muzikos leidybos, vadybos ir prekybos profesionalais bei BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditoriais, žinojo apie BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" turtą sudarančius vienetus, t.y. kompaktinius diskus bei muzikos įrašų leidybos ir prekybos rinką, tačiau neteikė jokių pasiūlymų dėl turto įsigijimo, nesiūlė potencialių turto įgijėjų ar kitų būdų, galimai lemiančių aukštą kompaktinių diskų pardavimo kainą.

10Atsakovas UAB "Vyzijo" atsiliepimuose į ieškinį su ieškiniu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, kad atsakovas UAB "Vyzijo" 2012 metų birželio mėnesį dienraštyje ,,Lietuvos aidas" pastebėjo skelbimą apie parduodamas UAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" priklausančias atsargas. Bankroto administratorius supažindino atsakovą su parduodamomis atsargomis. Įvertinus tai, kad parduodamos atsargos iš esmės buvo pasenusios, prekių pakuotės sugadintos bei praradusios prekinę išvaizdą, šių atsargų pardavimas gali pareikalauti daug darbo ir išlaidų, buvo nuspręsta už šias atsargas pasiūlyti optimalią sumą – 20 000 Lt plius PVM. Administratoriaus įgaliotas asmuo 2012 m. liepos 24 d. informavo atsakovą, kad gautas parduodamų atsargų įkaito turėtojo sutikimas parduoti jas atsakovui UAB "Vyzijo" už pastarojo pasiūlyme nurodytą kainą. Tą pačią dieną, nuvykus į UAB ,,Admivita" patalpas, atsakovui UAB "Vyzijo" buvo pateikti susipažinti BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto 2012-06-05 posėdžio protokolas Nr. 2012/06/05 ir AB SEB bankas 2012-07-20 pranešimas. Įvertinus pateiktus dokumentus ir nenustačius jokių objektyvių kliūčių įsigyti prekes, tarp atsakovo UAB „Vyzijo“ ir BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" 2012-07-24 sudaryta turto pirkimo-pardavimo sutartis, kuria už 24 200 Lt atsakovas UAB "Vyzijo" nupirko iš BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" pastarajai bendrovei priklausančias atsargas. 2012-08-16 pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas prie turto pirkimo-pardavimo sutarties. Atsakovui perėmus nupirktas atsargas, siekiant gauti pelno, buvo vertinama galimybė jas parduoti kaip atskirus vienetus, tačiau, atlikus preliminarius skaičiavimus dėl prekių pardavimo sąnaudų, nuspręsta visas prekes parduoti kaip vieną vienetą. Visos prekės kaip vienas vienetas 2012-09-28 parduotos už 20 496,39 Lt Estijos įmonei "CD Lahendused OU". Atsakovo nuomone, 2012-07-24 turto pirkimo-pardavimo sutartis negali būti pripažinta negaliojančia, nes nėra nustatytos actio Pauliana sąlygos. Atsakovas UAB .Vyzijo", sudarydamas ginčijamą sandorį, buvo sąžiningas. Atsakovas, būdamas protingu ir apdairiu, sudarydamas ginčo sandorį, aktyviai ir jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar, sudarant sandorį, nebus pažeisti jų interesai. UAB "Vyzijo" įvertino BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" priklausančių atsargų pardavimo aplinkybes (atsargų pardavimas buvo skelbiamas dienraštyje), kreditorių komiteto 2012-06-05 posėdžio metu priimtą nutarimą dėl šių atsargų pardavimo tvarkos (tvarka buvo nustatyta BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto narių absoliučia balsų dauguma, o įkaito turėtojas AB SEB bankas sutiko parduoti įkeistą turtą) ir nenustatė, jog sudarius ginčijamą sandorį bus pažeisti BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių interesai. Atsakovas UAB "Vyzijo" nupirktas prekes panaudojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, t.y. pardavimui (prekių tiekimui) ir, būdamas PVM mokėtoju, turi teisę į PVM atskaitą, todėl prekes nupirkdamas iš BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" už 20 000 Lt plius PVM (t.y. už 24 200 Lt), o vėliau jas parduodamas Estijos įmonei už 20 496,39 Lt (su O proc. PVM tarifu), gavo nežymų pelną, o ne patyrė ženklų 3 980 Lt nuostolį, kaip neteisingai nurodo ieškovai. Aplinkybė, kad dalis UAB "Vyzijo" nupirkto turto (prekystaliai) liko BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" administratoriaus žinioje (saugoma pardavėjo), savaime nepagrindžia ir neįrodo, kad atsakovas UAB „Vyzijo", sudarydamas ginčijamą sandorį, buvo nesąžiningas. Atsakovas neturėjo galimybių perimti iš pardavėjo visas nupirktas atsargas, kurias reikėjo sandėliuoti ir saugoti, kol atsiras pirkėjas, todėl dalis jų ir liko sandėliuojami pas administratorių. Ieškovai, nustatydami ginčijamu sandoriu įsigyto turto rinkos kainą, remiasi ekspertizės akto išvadomis, su kuriomis atsakovas UAB „Vyzijo" nesutinka, nes jos yra neobjektyvios ir nepagrįstos. Ekspertas J. U., atlikdamas ginčijamu sandoriu parduoto turto rinkos vertės nustatymo tyrimą, netinkamai taikė ekspertinio tyrimo metodus ir būdus. Ekspertizės akte pateiktos išvados yra grindžiamos vien tik turto, perleisto ginčijama sutartimi, pasiūlos analize, neanalizuojant į bylą pateiktų duomenų apie realius sandorius, neanalizuojant tokio turto paklausos ir specifikos, priverstinio turto pardavimo būdo įtakos pardavimo kainai. Ekspertizės akte pateiktos išvados iš esmės yra grindžiamos turto (CD, DVD) pasiūlos, skelbiamos interneto tinklalapiuose, o būtent internetinės svetainės www.imuzika.lt. internetinėje erdvėje brangiausiai parduodančios kompaktinius diskus su įrašais ir kurios domeną valdo vienas iš ieškovų A. Š., duomenų analize, dėl ko ekspertizės akto išvados yra neobjektyvios ir šališkos. Ekspertizės akte nepagristai nurodyta, kad ginčijamu sandoriu parduoto turto kokybė ir prekinė išvaizda negalėjo įtakoti mažesnę šio turto pardavimo kainą, nes 2012-08-16 priėmimo-perdavimo akte prie turto pirkimo-pardavimo sutarties nėra pažymėta jokie perimamo turto kokybės ir prekinės išvaizdos pažeidimai. Atsakovas UAB „Vyzijo" su parduodamomis BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" priklausančiomis atsargomis buvo supažindintas, o, įvertinus tai, kad parduodamos atsargos iš esmės buvo pasenusios, prekių pakuotės sugadintos bei praradusios prekinę išvaizdą, buvo nuspręsta už šias atsargas pasiūlyti optimalią sumą. Eksperto J. U. ekspertinis tyrimas atliktas neišsamiai, ekspertizės akto išvados nepagristai yra grindžiamos vien tik turto pasiūlos, skelbiamos interneto tinklalapiuose, analize, neatsižvelgiant į šio turto paklausą, specifiką, pardavėjo teisinį statusą, pardavimo būdą ir kitas svarbias aplinkybes, turinčias reikšmės teisingam ir pagrįstam turto rinkos vertės mažmeniniame prekybos tinkle ar kaip vieno objekto nustatymui. Ginčijamu sandoriu parduoto turto likvidacinė (priverstinio pardavimo) vertė atitiko rinkos kainą, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovai BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" ir UAB „Vyzijo", sudarydami ginčijamą sandorį, buvo nesąžiningi, o ginčijamas sandoris pažeidė bendrovės ir jos kreditorių interesus. Nenustačius actio Pauliana instituto taikymo sąlygų viseto, ieškinys atmestinas. Kadangi ginčijamą sandorį pripažinti negaliojančiu ab initio nėra jokio pagrindo, todėl ir restitucijos taikymas yra negalimas. Be to byloje nėra jokių objektyvių duomenų apie UAB „Vyzijo“ nesąžiningumą, todėl, jei ginčijamas sandoris ir būtų pripažintas negaliojančiu, ieškovų prašomas restitucijos būdas būtų negalimas, nes pažeistų sąžiningo trečiojo asmens (atsakovo UAB "Vyzijo") nuosavybės teises. Ieškovų nurodytas turto, parduoto pagal 2012-07-24 pirkimo-pardavimo sutartį, vertės ir atsakovo UAB "Vyzijo" sumokėtos kainos skirtumas iš esmės yra grindžiamas ekspertizės akto išvadomis, kurios yra neobjektyvios ir nepagrįstos. Todėl, pritaikius restituciją tokia apimtimi, kuria prašo ieškovai, būtų pažeistos atsakovo UAB "Vyzijo" teisės ir interesai, nes atsakovo įsigyto turto rinkos vertė ginčijamo sandorio sudarymo metu buvo ženkliai mažesnė, nei nurodo ieškovai. Išimtiniais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų, t.y. restitucijos taikymas prieštarautų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams.

11Atsakovas UAB „Admivita" atsiliepimuose su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, nurodo, kad ieškinys išimtinai grindžiamas kilnojamojo turto vertės tyrimo ekspertizės akte suformuotomis išvadomis, tačiau ekspertizė buvo atlikta neobjektyviai ir neišsamiai, o jos išvados yra iš esmės nepagrįstos, todėl jomis neturėtų būti vadovaujamasi nustatant ginčijamo sandorio vertę. Ekspertas J. U., kuris atliko kilnojamojo turto vertės tyrimo ekspertizę, pasirinko netinkamus tyrimo metodus ir būdus bei klaidingai juos taikė. Atliekant ekspertizę, tiriamo turto vertė nebuvo nustatyta pagal analogiško arba panašaus turto realių sandorių kainas, ekspertizė buvo atlikta remiantis rinkos duomenų analize. Išimtinai prekių pasiūla grindžiamas prekių kainos nustatymas prieštarauja ir pačiame ekspertizės akte nurodytam turto rinkos vertės apibrėžimui, iš kurio matyti, kad, nustatant turto rinkos vertę, turi būti atsižvelgiama ne tik į norinčių parduoti turtą asmenų interesus (turto pasiūlą), bet ir remiamasi norinčių turtą įsigyti asmenų realiais lūkesčiais (rinkos paklausa). Netinkamą ekspertizės atlikimą galėjo lemti ir tai, jog ekspertas J. U. ekspertizės objektą vertino išimtinai kaip kilnojamuosius daiktus ir neatsižvelgė į jų, kaip specifinių prekių, ypatumus. CD, DVD ir MC kainos struktūrą lemia daug papildomų veiksnių, tokių kaip konkretaus atlikėjo populiarumas, jo egzistavimas, naujesnių kūrinių atsiradimas ir kt. Atsakovui taip pat kyla abejonių dėl eksperto kompetencijos ir jo atliktos ekspertizės profesionalumo. Visa ekspertizės išvada yra grindžiama klaidinga prielaida, kad ekspertizės prekių vertė gali būti nustatoma pagal analogiško ar panašaus turto pasiūlos kainas, kurios identifikuojamos išimtinai iš internetinių šaltinių. Tačiau ekspertas neatsižvelgė į tai, kokia yra vertinamų prekių paklausa. Ekspertizės akte neatkreiptas dėmesys į tai, kad kompaktiniai diskai, kaip pagrindinis ekspertizės objektas, buvo iš dalies pasenę, jų kokybė buvo prasta, be to pardavimo metu jie buvo visiškai nepaklausūs. Vertinant turto, kaip vieno objekto, rinkos vertę, ekspertas nepagrįstai nesiremia teisinės informacijos tyrimo būdu. BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" jai priklausančias atsargas keletą kartų bandė parduoti iš varžytynių, tačiau tiek pirmosios, tiek ir antrosios varžytynės neįvyko, nes jose nedalyvavo nei vienas pirkėjas. Net ir tada, kai informacija buvo paskelbta viename iš dienraščių, teatsirado tik vienas pirkėjas - UAB "Vyzijo", kurio pasiūlyta kaina, tikėtina, atitiko realią rinkos kainą sandorio sudarymo metu. Ekspertiniame akte nebuvo atsižvelgta ir į tai, kad BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" yra bankrutuojanti įmonė. Ekspertizės akte parduodamas turtas, kaip vienas objektas, buvo vertinamas, atsižvelgiant į mažmenines turto kainas, bet nebuvo atsižvelgta į didmeninės prekybos kainas. Būtent nuo turto vertės didmeninėje prekyboje ir turėjo būti skaičiuojama ginčo sandorio prekių vertė, o ne remiamasi neaiškiai apibrėžtais koeficientais pagal mažmeninės prekybos kainas. Ekspertizės akte yra nurodoma, kad turto kokybė, prekinė išvaizda, t.y. fizinė būklė, negalėjo įtakoti mažmeninę šio turto pardavimo kainą, kadangi 2012-08-16 priėmimo-perdavimo akte prie turto pirkimo-pardavimo sutarties nėra pažymėta jokie perimamo turto kokybės ir prekinės išvaizdos, t.y. fizinės būklės, pažeidimai. Tačiau vien tai, jog formaliai minėti pažeidimai nebuvo nurodyti priėmimo-perdavimo akte, dar nereiškia, jog jų apskritai nebuvo. Tai, jog dauguma prekių buvo pasenusios ir praradusios prekinę išvaizdą, patvirtina objektyvi aplinkybė, kad didžioji dalis parduotų prekių buvo pagamintos gerokai anksčiau nei kad buvo sudarytas sandoris. Ieškovai prašo taikyti atsakovui UAB „Admivita“ subsidiariąją atsakomybę. Tam, kad būtų galima konstatuoti UAB .Admivita", kaip bankroto administratoriaus, subsidiariąją civilinę atsakomybę, turi būti nustatytas šios atsakomybės teisinis pagrindas -įstatymas arba sutartis. Tačiau nei specialieji bankroto administratoriaus veiklą reglamentuojantys teisės aktai, nei bendrieji civilinės teisės šaltiniai nenumato subsidiariosios bankroto administratoriaus atsakomybės. Tai, jog UAB "Admivita", kaip bankroto administratoriaus, atžvilgiu gali būti taikoma subsidiarioji atsakomybė nenustato ir tarp UAB "Admivita" bei BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" sudaryta pavedimo sutartis. Be to UAB „Admivita'' subsidiariosios civilinės atsakomybės negalimumas šiuo atveju turėtų būti siejamas ir su ieškovų pareikšto reikalavimo prigimtimi. Šio ginčo atveju ieškovai atsakovo UAB "Vyzijo" atžvilgiu pareiškė ne reikalavimą atlyginti žalą, o reikalavimą dėl restitucijos taikymo, sumokant ekvivalentą pinigais. Atsižvelgiant į tai, kad nėra keliamas UAB "Vyzijo", kaip pagrindinio skolininko, civilinės atsakomybės klausimas, UAB "Admivita", kaip bankroto administratoriaus, subsidiarioji civilinė atsakomybė taip pat yra negalima. Pagrindžiant bankroto administratoriaus subsidiariosios civilinės atsakomybės negalimumą, pažymėtina, kad UAB „Admivita", sudarydama ginčijamą sutartį, veikė kaip BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" atstovas. UAB "Admivita" civilinei atsakomybei kilti būtina konstatuoti įstatyme nustatytų sąlygų visumą, tačiau nagrinėjamu atveju jos nėra įrodytos. UAB "Admivita" vykdė įstatymuose numatytas pareigas, t.y. ėmėsi veiksmų realizuoti BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" atsargas. Po to, kai varžytynių, įvykusių 2012 m. gegužės 23 d. ir 2012 m. birželio 4 d., metu atsargos nebuvo parduotos, bankroto administratorius, vadovaudamasis 2012 m. balandžio 19 d. kreditorių komiteto nutarimu Nr. 3, sušaukė kreditorių komiteto posėdį nustatyti tolimesnę atsargų pardavimo tvarką ir kainą. Kreditorių komiteto posėdyje, įvykusiame 2013 m. birželio 5 d., kreditoriai nutarimu Nr. 1 nutarė apie atsargų pardavimą skelbti internete ir spaudoje bei 30 dienų rinkti pasiūlymus atsargoms įsigyti. Įkaito (atsargų) turėtojas AB SEB bankas ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreditorių komiteto posėdyje pateikė pasiūlymą pritarti aukščiau paminėtam atsargų pardavimui, tačiau pirkėjų pasiūlymai turėjo būti derinami su įkaito turėtoju ir atsargos parduodamos tik esant įkaito turėtojo pritarimui. Kreditorių komiteto posėdžiai, siūlomi nutarimų projektai, susiję su BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" turto ir kreditorių teisių ir interesų apsauga, atitiko teisės aktų reikalavimus, taip pat neprieštaravo BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių susirinkimo 2012 m. balandžio 6 d. nutarimu patvirtintam kreditorių komiteto darbo reglamentui ir bankroto procese vyraujantiems teisės principams. UAB .Admivita", vykdydama jam įstatymu priskirtas funkcijas, 2012 m. liepos 24 d. sudarė atsargų pirkimo-pardavimo sutartį ir atsargas pardavė didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui UAB "Vyzijo", vykdydamas BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto nutarimus, susijusius su atsargų realizavimu, t.y. bankroto administratorius, kaip bankrutuojančios įmonės atstovas, vykdė įstatymu ir pavedimo sutartimi priskirtas funkcijas ir nebuvo neteisėto neveikimo. Be to UAB "Admivita", kaip bankroto administratorius, neatliko jokių veiksmų, kuriuos draudžia įstatymai, t.y. jo veiksmai, susiję su kreditorių komiteto nutarimų dėl atsargų realizavimo vykdymu, neprieštaravo teisės aktams ir/ar pavedimo sutarčiai, todėl nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo teigti, jog UAB "Admivita" veikė neteisėtai, ko nepagrindė ir patys ieškovai. Bankroto administratoriaus nuomone, kreditoriai, balsų dauguma priėmę skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą, elgėsi protingai ir racionaliai, kadangi vienas pagrindinių bankroto proceso tikslų yra kuo operatyviau parduoti įkeistą turtą ir taip užbaigti bankroto procedūras. Žala yra būtina civilinės atsakomybės sąlyga, kurios egzistavimas nėra preziumuojamas ir ją privalo įrodyti ieškovai. Šiuo atveju ieškovai, pagrįsdami žalos dydį, išimtinai remiasi tik ekspertizės akte suformuotomis išvadomis, kurios, kaip buvo minėta, yra iš esmės nepagrįstos ir jomis remtis nėra pagrindo.

12Trečiasis asmuo „If P&C Insurance AS“, veikiantis Lietuvoje per filialą, atsiliepimuose su ieškiniu nesutiko, prašė jo netenkinti, nurodė, kad ieškovų patikslintas ieškinys yra išimtinai grindžiamas kilnojamojo turto vertės tyrimo ekspertizės akte suformuluotomis išvadomis. Ši ekspertizė buvo atlikta neobjektyviai ir neišsamiai, o jos išvados yra iš esmės nepagrįstos, todėl jomis neturėtų būti vadovaujamasi. Ekspertas J. U., kuris atliko kilnojamojo turto vertės tyrimo ekspertizę, pasirinko netinkamus tyrimo metodus ir būdus bei klaidingai juos taikė. Rinkos vertė negali būti sutapatinama su pasiūlos kainomis. Nustatant turto rinkos vertę, turi būti atsižvelgiama ne tik į norinčių parduoti turtą asmenų interesus (turto pasiūlą), bet ir remiamasi norinčių turtą įsigyti asmenų realiais lūkesčiais (rinkos paklausa). Ekspertas J. U. ekspertizės objektą vertino išimtinai kaip kilnojamuosius daiktus ir neatsižvelgė į jų, kaip specifinių prekių, ypatumus, nes CD, DVD ir MC kainos struktūrą lemia daug papildomų veiksnių, tokių kaip konkretaus atlikėjo populiarumas, jo egzistavimas, naujesnių kūrinių atsiradimas ir kt. Taip pat ekspertizės akte yra nurodoma, kad turto kokybė, prekinė išvaizda, t.y. fizinė būklė, negalėjo įtakoti mažmeninės šio turto pardavimo kainos, kadangi 2012-08-16 priėmimo-perdavimo akte prie turto pirkimo-pardavimo sutarties nėra pažymėta jokie perimamo turto kokybės ir prekinės išvaizdos, t.y. fizinės būklės, pažeidimai. Tačiau tai, jog formaliai minėti pažeidimai nebuvo nurodyti priėmimo-perdavimo akte, dar nereiškia, jog jų apskritai nebuvo. Sandorio šalims buvo žinoma apie tai, jog BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" priklausiusios atsargos iš esmės yra pasenusios, prekių pakuotės sugadintos ir praradusios prekinę išvaizdą, kas iš esmės ir turėjo įtakos tam, jog šalys susitarė, jog šių prekių reali kaina yra 20 000 Lt plius PVM. Trečiasis asmuo pritaria UAB „Admivita" atsiliepimuose išdėstytai pozicijai, jog UAB "Admivita" civilinei atsakomybei kilti nėra įstatyme numatytų būtinųjų sąlygų. UAB "Admivita", kaip bankroto administratorius, tinkamai vykdė įstatymuose numatytą pareigą, neatliko jokių veiksmų, kuriuos draudžia įstatymai, buvo atidus ir rūpestingas. Kreditorių komiteto posėdžiai, siūlomi nutarimų projektai, susiję su BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" turto ir kreditorių teisių bei interesų apsauga, atitiko teisės aktų reikalavimus, BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių susirinkimo 2012 m. balandžio 6 d. nutarimu patvirtintam kreditorių komiteto darbo reglamentui ir bankroto procese vyraujančių teisės principų turinį. Bankroto administratorius, vykdydamas jam įstatymu priskirtas funkcijas, 2012 m. liepos 24 d. sudarė atsargų pirkimo-pardavimo sutartį ir atsargas pardavė didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui UAB "Vyzijo", vykdydamas BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto nutarimus, susijusius su atsargų realizavimu. Tokiam pardavimui pritarė įkaito turėtojas AB SEB bankas, kurio teisėms ir teisėtiems interesams toks įkeistų atsargų pardavimas turėjo didžiausią įtaką. UAB „Admivita" neatliko jokių neteisėtų veiksmų, susijusių su atsargų pardavimu, ko neįrodė ir ieškovai.

13Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepime į ieškinį palaiko atsakovų BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" ir UAB "Vyzijo" procesiniuose dokumentuose išdėstytus nesutikimo su ieškiniu argumentus ir prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovai skundžia kreditorių komiteto nutarimą, kuris priimtas 2012 m. birželio 5 d., o į teismą kreiptasi tik 2013 m. balandžio 24 d., todėl toks reikalavimas turi būti atmestas dėl senaties, nes ieškovai neprašo atnaujinti praleistą terminą ir nenurodo termino praleidimo priežasčių. Ieškovai nepagrįstai prašo panaikinti 2012 m. birželio 5 d. kreditorių komiteto nutarimą, nes bylos duomenys tvirtina, kad buvo paskelbtos dvejos ginčo turto (atsargų) varžytynės, informacija apie jas viešinama nuo 2012-04-24, tačiau varžytynės neįvyko, kadangi net sumažintomis kainomis turtu nesusidomėjo nė vienas pirkėjas. Net viešai paskelbus 30 dienų terminą siūlymams dėl kainos pateikti, potencialių pirkėjų antplūdžio nebuvo. Banko valia dėl įkeisto turto neperėmimo, neįvykus varžytynėms, nekito visu nagrinėjamu laikotarpiu. Iš dalies atsargų nelikvidumą galėjo lemti turto specifika – atsargas sudarė įrašyti muzikos kompaktai, kurių paklausa tiesiogiai priklauso nuo konkretaus atlikėjo populiarumo, gerbėjų kiekio, naujesnių kūrinių atsiradimo ir t.t. Kadangi daugumoje kompaktinių diskų įrašyti kūriniai lietuvių kalba, jų realizavimo teritorija gana ribota. Be to, atsirandant kitiems būdams mėgautis muzika, nuolat mažėja kompaktinius diskus su įrašyta muzika klausančių asmenų skaičius, kas tiesiogiai mažina tokių prekių paklausą. Atsargos taip pat buvo realizuojamos ne laisvu pardavimu rinkoje, o priverstinio realizavimo tvarka bankroto procese. Būtinumą teismui, nagrinėjant ginčus dėl bankrutuojančios bendrovės turto pardavimo kainų, atsižvelgti į ekonominį naudingumą, akcentuoja ir teismų praktika. Banko nuomone, pareikštu skundu ir ieškiniu yra ginami ne realūs bendrovės kreditorių ir net konkretaus pareiškėjo interesai, o tariami teisiniai gėriai, kadangi netgi, teismui patenkinus skundą ir ieškinį bei pritaikius restituciją, t.y. yra grąžinus atsargas bendrovei tolesniam pardavimui už didesnę kainą, atsinaujins ir to turto įkeitimas bankui. Banko kreditorinis reikalavimas yra 858 972,47 Lt, todėl, net pardavus turtą didesne kaina (kas labai abejotina), iš įkeisto turto gauta suma vėl bus pervesta bankui (įkaito turėtojui). Laikotarpis iki galimo (nors ir nelabai tikėtino) turto pardavimo už aukštesnę kainą tiesiogiai didins administravimo išlaidas, atsiras papildomų išlaidų ir t.t., o kreditoriai iš to negaus realios ekonominės naudos. Ieškovų teiginys, kad atsargų pardavimas turėjo vykti už kainą lygią ar bent jau artimą jų savikainai, yra nepagrįstas. Ieškovai nagrinėjamu atveju neįrodo visų actio Pauliana instituto taikymo sąlygų, todėl ginčijama sutartis negali būti pripažinta negaliojančia šiuo pagrindu. Byloje nėra duomenų apie įsigijusio turtą pirkėjo UAB „Vyzijo“ nesąžiningumą. Todėl, jei sutartis ir būtų pripažinta negaliojančia, su kuo bankas kategoriškai nesutinka, ieškovų prašomo restitucijos būdo taikymas būtų negalimas, nes pažeistų sąžiningo trečiojo asmens (turto pirkėjo) nuosavybės teises. Be to byloje yra duomenys, kad UAB „Vyzijo“ turtą jau yra pardavęs Estijos įmonei, todėl restitucija natūra apskritai nėra galima.

14Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartimi byloje paskirta pakartotinė turto rinkos vertės ekspertizė, gautas kilnojamojo turto ekspertizės aktas (ekspertas V. Č.), šalys pateikė rašytinius paaiškinimus dėl ekspertizės išvadų vertinimo, teismo posėdyje išklausyti ekspertai J. U. ir V. Č., ekspertai atsakė į šalių ir jų atstovų pateiktus klausimus.

15Teismo posėdyje ieškovas R. Š. ir ieškovų atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti pilnai bei priteisti iš atsakovų visas byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas, palaikė ieškovų procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir aplinkybes, priimant teismo sprendimą prašė vadovautis eksperto J. U. atliktos kilnojamojo turto ekspertizės akto išvadomis, o pakartotinės ekspertizės išvadas vertinti kritiškai dėl jų nepagrįstumo.

16Teismo posėdyje atsakovo BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" atstovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, palaikė savo procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes ir motyvus, sutiko su kitų atsakovų ir trečiųjų asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais, priimant sprendimą, iš esmės prašė nesivadovauti byloje atliktų ekspertizių išvadomis, nes turtas buvo parduotas už realią rinkos kainą. Prašė taikyti ieškinio senatį reikalavimui dėl 2012 m. birželio 5 d. BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto nutarimo, kuriuo buvo nustatyta atsargų pardavimo tvarka, panaikinimo, taip pat nurodė, kad neegzistuoja nė vienas teisinis ir faktinis pagrindas šiam nutarimui panaikinti. Taip pat nurodė, kad ieškovai neįrodė visų būtinų sąlygų nuginčyti 2012 m. liepos 24 d. turto pirkimo-pardavimo sutartį actio Pauliana pagrindu.

17Teismo posėdyje atsakovo UAB „Admivita“ atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, palaikė savo procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes ir motyvus, sutiko su kitų atsakovų ir trečiųjų asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais, priimant teismo sprendimą, prašė vadovautis pakartotinės kilnojamojo turto ekspertizės akto išvadomis, kurios iš esmės paneigia pirminės ekspertizės išvadas.

18Teismo posėdyje atsakovo UAB „Vyzijo“ atstovai su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, palaikė savo procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes ir motyvus, sutiko su kitų atsakovų ir trečiųjų asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais, priimant teismo sprendimą, prašė taikyti ieškinio senatį reikalavimui dėl 2012 m. birželio 5 d. BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto nutarimo, atsižvelgti į tai, kad byloje nebuvo įrodytas 2012 m. liepos 24 d. turto pirkimo-pardavimo sutarties šalių nesąžiningumas, o taip pat ir kitos actio Pauliana sąlygos.

19Ieškinys atmestinas.

20Byloje nustatyta, kad ieškovai A. Š. ir UAB “Mano bilietas“ yra atsakovo BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditoriai, kurių reikalavimai patvirtinti teismo BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" bankroto byloje. BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" administratoriumi yra atsakovas UAB „Admivita". 2012 m. balandžio 6 d. BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių susirinkimas patvirtino informacijos teikimo kreditoriams apie įmonės bankroto procedūrų eigą tvarką ir išrinko BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komitetą, kuriam pavedė vykdyti ĮBĮ įtvirtintas kreditorių susirinkimo teises. 2012 m. birželio 5 d. BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komitetas nutarimu pirmu darbotvarkės klausimu patirtino atsargų pardavimo tvarką, kad „visos bendrovei priklausančios atsargos būtų parduodamos kaip vienas objektas tokia tvarka: administratorius paskelbia internete ir spaudoje apie parduodamas atsargas ir 30 dienų nuo šio susirinkimo dienos renka pasiūlymus joms įsigyti. Po 30 dienų gauti pirkėjų pasiūlymai derinami su įkaito turėtoju ir atsargos parduodamos tik gavus raštišką įkaito turėtojo pritarimą, jei pritarimas nebus gautas, tolimesnė turto pardavimo tvarka paliekama spręsti kitame komiteto posėdyje". BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" bankroto administratorius UAB .Admivita" 2012 m. liepos 24 d. sudarė turto pirkimo-pardavimo sutartį su atsakovu UAB .Vyzijo", kuria už 20 000 Lt plius PVM, iš viso už 24 200 Lt kainą pardavė atsakovui UAB "Vyzijo" bankrutuojančios UAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" turėtas prekių (muzikinių kompaktinių diskų, mobiliųjų telefonų priedų ir kt.) atsargas ir kitą turtą pagal pridėtą prie sutarties sąrašą.

21Ieškovai A. Š., UAB „Mano bilietas“ ir UAB „Monako produkcija“ patikslintu ieškiniu prašo panaikinti 2012 m. birželio 5 d. BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto nutarimą pirmu darbotvarkės klausimu, pripažinti negaliojančia atsakovų BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" ir UAB "Vyzijo" 2012 m. liepos 24 d. sudarytą turto pirkimo-pardavimo sutartį; priteisti BUAB "Optinių laikmeną prekybos perspektyvos" iš atsakovo UAB "Vyzijo" (kaip grąžintino, taikant restituciją, turto vertės atlyginimą) ir subsidiariai iš atsakovo UAB „Admivita“ (kaip žalos atlyginimą) 1 945 800 Lt. Ieškovų patikslintas ieškinys yra išimtinai grindžiamas kilnojamojo turto vertės tyrimo ekspertizės, kurią atliko ekspertas J. U., akte suformuluotomis išvadomis. Nagrinėjamoje byloje Vilniaus apygardos teismo nutartimis buvo skirtos dvi kilnojamojo turto vertinimo ekspertizės, kurias atliko ekspertai J. U. – pirminę ekspertizę ir V. Č. – pakartotinę ekspertizę (ekspertizių medžiaga yra priedai prie civilinės bylos).

22Dėl kilnojamojo turto vertės nustatymo ekspertizių vertinimo.

23Pagal CPK 218 straipsnį eksperto išvada teismui neprivaloma ir įvertinama pagal vidinį teisėjo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyvių byloje esančių įrodymų ištyrimu. Ieškovų reikalavimas nagrinėjamoje byloje yra išimtinai grindžiamas kilnojamojo turto vertės tyrimo pirminės ekspertizės akte suformuotomis išvadomis (ekspertas J. U.). Teismo vertinimu, ši ekspertizė buvo atlikta neišsamiai, o jos išvados yra iš esmės neteisingos, todėl nėra pagrindo jomis vadovautis, nustatant ginčijamo sandorio vertę. Tokią išvadą teismas daro dėl to, kad ekspertas J. U., atlikdamas kilnojamojo turto vertės tyrimo ekspertizę, pasirinko netinkamus tyrimo metodus ir būdus bei klaidingai juos taikė (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos Turto ir verslo vertinimo metodikos 55 p.), o būtent: pasirinktas tik vienas - lyginamasis tyrimo metodas, nepagrindžiant, kodėl nėra taikomas joks kitas turto vertinimo metodas. Šios aplinkybės ekspertas iš esmės nepaaiškino ir teismo posėdyje. Ekspertizės akte yra nurodoma, kad nėra informacijos apie analogiško ar panašaus turto faktinių sandorių kainas, todėl naudojama informacija apie analogiško arba panašaus turto pasiūlos kainas, nurodant informacijos šaltinius (ekspertizės akto 9 psl.). Atsakydamas į klausimą, kodėl rėmėsi pasiūlos kainomis, ekspertas J. U. nurodė, kad pasirinko lengvesnį ir paprastesnį tyrimo būdą – bazinius indeksus. Toks eksperto pasirinktas tyrimo būdas leidžia daryti prielaidą, jog, eksperto nuomone, šios ekspertizės atveju nėra įmanoma nustatyti analogiško arba panašaus turto sandorių kainų, tačiau priešingai, negu nurodoma ekspertizės akte, realūs sandoriai su ginčo prekėmis buvo ir yra (tą patvirtino ir pats ekspertas teismo posėdyje, nurodęs, jog yra įsigijęs ne vieną CD, paaiškindamas apie konkrečias jų įsigijimo aplinkybes ir parodydamas pavyzdžius), todėl, atliekant ekspertizę, galėjo būti nustatyta, kokios yra CD, DVD ir MC ir kitų susijusių prekių kainos, kiekiai, kaštai ir kita aktuali informacija. Nepaisant to, kad atliekant ekspertizę, tiriamo turto vertė nebuvo nustatyta pagal analogiško arba panašaus turto realių sandorių kainas, ekspertas J. U. akte yra ne kartą nurodęs, kad ekspertizė buvo atlikta, remiantis rinkos duomenų analize ar rinkos verte, nors rinkos vertė negali būti sutapatinta su pasiūlos kainomis. Dėl to darytina išvada, kad rinkos duomenų analizės būdas ekspertizės akte nurodytas tik formaliai, kaip tai numato Turto ir verslo vertinimo metodikos 56-58 punktai, o realiai jis nebuvo taikytas, ką rodo ir nekonkretūs, grįsti prielaidomis įrašai ekspertizės akte (12-13 psl., pvz., "paskutinį kartą įrašų rinka kilo 1999-aisiais"; "parduoti muzikos albumus galimybių yra nedaug: specializuotų parduotuvių vos viena kita, prekybos centrų pasiūla ribota"; "Lietuvoje po truputį įsigali e-kanalai"; "tikėtina, kad vis daugiau žmonių muzikos įrašų įsigyja e. būdu" ir kt.).

24Visa eksperto J. U. išvada yra grindžiama iš esmės klaidinga prielaida, kad ekspertizės prekių vertė gali būti nustatoma pagal analogiško ar panašaus turto pasiūlos kainas, kurios identifikuojamos išimtinai iš internetinių šaltinių. Ekspertas neatsižvelgė į tai, kokia yra vertinamų prekių paklausa. Jeigu, kaip nurodo ekspertas J. U., realizuojant įrašus CD, DVD ir MC formatu, kyla daug problemų (pardavimo apimtys mažėja), vertintina, jog negalima nustatyti prekių rinkos kainos, remiantis tik internetinėje erdvėje esančiais minėtos produkcijos kainų pasiūlymais, kurie yra visiškai nesusiję su turto rinkos verte. Toks išimtinai prekių pasiūla grindžiamas prekių kainos nustatymas prieštarauja ir pačiame ekspertizės akte nurodytam turto rinkos vertės apibrėžimui (LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 str. 10 d.), kadangi, nustatant turto rinkos vertę, turi būti atsižvelgiama ne tik į norinčių parduoti turtą asmenų interesus (turto pasiūlą), bet ir remiamasi norinčių turtą įsigyti asmenų realiais lūkesčiais (rinkos paklausa). Ekspertas J. U. ekspertizės objektą vertino išimtinai kaip kilnojamuosius daiktus ir neatsižvelgė į jų, kaip specifinių prekių ypatumus (teismo posėdyje šią aplinkybę patvirtino, nurodydamas, kad jis nepriskyrė nurodytų prekių prie specifinės ar specialios paskirties). Tuo tarpu CD, DVD ir MC kainos struktūrą lemia daug papildomų veiksnių, tokių kaip konkretaus atlikėjo populiarumas, jo egzistavimas, naujesnių kūrinių atsiradimas ir kt. Taigi eksperto J. U. ekspertizės išvada yra grindžiama iš esmės klaidinga prielaida, kad ekspertizės prekių vertė gali būti nustatoma pagal analogiško ar panašaus turto pasiūlos kainas, kurios identifikuojamos išimtinai iš internetinių šaltinių, neatsižvelgiant į tai, kokia yra vertinamų prekių paklausa.

25Pažymėtina, jog tai, kad CD, DVD ir MC kaina yra gerokai mažesnė nei nurodoma J. U. ekspertizės akte, aiškiai matyti ir iš tų viešų internetinių šaltinių, į kuriuos ekspertas nepagristai neatkreipė dėmesio, bet juos nurodo atsakovai. Pavyzdžiui, tinklapyje skelbiu.lt nurodomos CD kainos prasideda nuo 1 Lt ir neviršija daugiau nei 10-15 Lt, o perkant CD rinkinius (kolekcija), t.y. keliolika ir daugiau muzikinių įrašų, kainos yra dar gerokai mažesnės – 9 Lt. Nors šiame ir panašiuose tinklapiuose parduodami muzikos įrašai dažniausiai yra padėvėti, tačiau būtina pabrėžti, kad ir šio ginčo sandoriu perleistos prekės buvo pasenusios, jų pakuotės sugadintos, taigi prekinė išvaizda prarasta (ekspertas J. U. nepagrįstai šios aplinkybės nepripažino).

26Ekspertizės akte yra nurodoma, kad turto kokybė, prekinė išvaizda (fizinė būklė) negalėjo įtakoti mažmeninės šio turto pardavimo kainos, kadangi 2012-08-16 priėmimo-perdavimo akte prie turto pirkimo-pardavimo sutarties nėra pažymėta jokie perimamo turto kokybės ir prekinės išvaizdos pažeidimai. Tačiau sutikti su tokiu eksperto teiginiu nėra pagrindo, kadangi vien tai, jog formaliai minėti pažeidimai nebuvo nurodyti priėmimo-perdavimo akte, dar nereiškia, jog jų apskritai nebuvo. Byloje yra duomenys, jog kompaktiniai diskai, kaip pagrindinis ekspertizės objektas, buvo iš dalies pasenę, jų kokybė buvo prasta (didžioji dalis parduotų prekių buvo pagamintos gerokai anksčiau nei buvo sudarytas sandoris), be to pardavimo metu jie buvo nepaklausūs. Ekspertas J. U. teismo posėdyje nurodė, kad jis buvo nuvažiavęs į BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" sandėlį, ten apžiūrėjo prekių likutį ir matė, kad jo fizinė būklė yra pažeista. Be to sparčiai besivystančios skaitmeninės technologijos dar labiau sutrumpino tradicinių laikmenų gyvavimo prekyboje laiką. Galimybė vartotojams gauti muzikos įrašų elektroniniais kanalais negatyviai paveikė CD, DVD ir MC likvidumą ir apyvartumą, tiesiogiai sumažino šių prekių paklausą. Nors ši reikšminga informacija ir yra nurodoma ekspertizės akte, tačiau šios aplinkybės, nustatant prekių rinkos kainą, nepagrįstai nebuvo vertintos.

27Vertinant turto, kaip vieno objekto, rinkos vertę, ekspertas J. U. nesirėmė faktinėmis bylos aplinkybėmis, nors byloje yra duomenys, kad BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" jai priklausančias atsargas keletą kartų bandė parduoti iš varžytynių, tačiau tiek pirmosios, tiek ir antrosios varžytynės neįvyko, nes jose nedalyvavo nei vienas pirkėjas. Net ir tada, kai informacija buvo paskelbta viename iš dienraščių, atsirado tik vienas pirkėjas - atsakovas UAB "Vyzijo", kurio pasiūlyta kaina, tikėtina, atitiko realią rinkos kainą sandorio sudarymo metu, atsižvelgiant į visas faktines aplinkybes. Tiek ekspertizės akte, tiek teismo posėdyje ekspertas J. U. iš esmės pripažino, kad neanalizavo ekspertizės turto įsigijimo sąlygų, neatsižvelgė į tai, kad BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" yra bankrutuojanti įmonė ir pan., t.y. faktinių aplinkybių įtakos rinkos kainai nenustatinėjo ir nevertino, ekspertizės išvadas padarė, remdamasis išskirtinai pasiūlos kainomis.

28Teismo vertinimu, pirminės ekspertizės išvadas iš esmės paneigia pakartotinės kilnojamojo turto vertės tyrimo ekspertizės aktas (ekspertas V. Č.), kadangi šios pakartotinės ekspertizės išvados yra pagrįstos išsamiu tyrimu ir detalia faktinių duomenų analize, ekspertui atsižvelgiant tiek į individualius vertinamo turto ypatumus, tiek ir į bendruosius rinkos kriterijus. Nurodytas aplinkybes iš esmės teismo posėdyje pripažino ir ekspertas J. U., paaiškindamas, kad ekspertizių skirtumai atsirado dėl to, kad buvo taikyti skirtingi vertinimo metodai. Priešingai nei pirminės ekspertizės atveju, kuomet teismo ekspertas J. U. naudojo tik vieną - lyginamąjį tyrimo metodą, ekspertas V. Č., atlikdamas pakartotinę ekspertizę, aiškiai nurodė motyvus, kodėl šio ginčo kontekste būtina vadovautis išlaidų (kaštų) metodu ir negali būti taikomi jokie kiti tyrimo metodai. Ekspertas V. Č. nurodė, kad pajamų metodas neturėtų būti taikomas, kadangi prekių atsargos nepriskirtinos prie pajamas generuojančio (uždirbančio) turto, o būtent tik su tokiu turtu, kuris uždirba pajamas, yra siejamas pajamų metodas. V. Č. ekspertizės akte papildomai nurodoma, kad net, jeigu pajamos iš šio turto ir galėtų būti uždirbamos, jų gavimas sietinas ne vien tik su prekių paklausa, tačiau ir didmeninės prekybos veikla (ekspertizės akto 19 psl.). Tuo tarpu lyginamasis metodas, kuris, ieškovų ir eksperto J. U. nuomone, vienintelis galėjo būti taikomas šiuo atveju, eksperto V. Č. buvo atmestas dėl daugelio tarpusavyje susijusių reikšmingų priežasčių (ekspertizės akto 19-21 psl.). Kaip paaiškino ekspertas V. Č., taikant lyginamąjį metodą, turi būti parinkti lyginamieji objektai, kurie buvo tik iki vertinimo datos imtinai. Tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju turi būti nustatytos mažmeninės prekybos pardavimų pasiūlos kainos, kurios buvo vertinimo datai - 2012 m. liepos 24 d. ar panašiu ankstesniu laikotarpiu. Eksperto V. Č. nuomone, tai yra neįmanoma padaryti, kadangi panašių vertinamam objektui vienetų (CD, DVD ir pan.) siūlomų parduoti kainų galima rasti tik ekspertizės rengimo laiku, o ne vertinimo datos laikotarpiu. Dabartinių kainų lyginimas su kainomis, buvusiomis 2012 m. liepos 24 d., taip pat yra negalimas, nes neįmanoma apskaičiuoti kainų korekcijos koeficientų. Be to mažmeninės kainos dydžius ženkliai įtakoja mažmeninės prekybos kainodaros politika ir taikomos kainų nuolaidos, kas irgi apsunkina tinkamą lyginamojo metodo taikymą. Atsižvelgiant į tai, ekspertas V. Č. sprendė, jog šiuo atveju yra tikslingiausia remtis išlaidų (kaštų) metodu. Šio metodo pagrindiniai principai, taikymo etapai ir skaičiavimo formulės yra detaliai aprašomos V. Č. ekspertizės akto 22-33 psl.

29Pagal Turto ir verslo vertinimo metodikos 66 punktą rinkos vertei nustatyti tam tikrais atvejais gali būti taikomas ir išlaidų (kaštų) metodas, kurį taikant apskaičiuota atkuriamoji turto vertė yra prilyginama rinkos turto vertei. Priešingai, nei teigia ieškovai, V. Č. ekspertizės akte yra atskleista, kad sandoriai, susiję su vertinamu objektu (atsargomis), dėl jo ypatumų yra ypatingai reti (ekspertizės akto 37 psl.). Nors atskiri vertinamą objektą sudarantys turtiniai vienetai (CD, DVD ir pan.) greičiausiai nepriskirtini retai rinkoje parduodamam turtui, tačiau šio ginčo kontekste yra aktualus turto, kaip visumos, vertės nustatymas, atsižvelgiant į specifines jo pardavimo aplinkybes - priverstinio pardavimo sąlygomis perleidžiamas tokio pobūdžio ir apimties turtas, kas ne kartą yra pažymėta eksperto V. Č. akte, konstatuojant lyginamojo metodo taikymą neįmanomu konkrečiu atveju ir dėl to šiuo atveju taikytinu išlaidų (kaštų) metodu.

30Teismas atmeta šalių argumentus, susijusius su tariamu ekspertų šališkumu, kadangi jie nėra pagrįsti objektyviais įrodymais, o tai, kad ekspertizės išvados yra palankesnės vienai iš ginčo šalių, automatiškai nereiškia, jog ekspertas yra šališkas kitos pusės atžvilgiu. Abejones dėl galimo eksperto V. Č. šališkumo pašalina ir aplinkybė, kad, prieš atliekant pirminę ekspertizę šioje civilinėje byloje, ieškovai kreipėsi į teismo ekspertus, turinčius teisę atlikti kilnojamojo turto ekspertizes ir vienas iš ekspertų, kuris sutiko atlikti ginčo objektų vertės nustatymą, buvo būtent V. Č.. Tačiau teismo ekspertas J. U. atlikti pirminei ekspertizei buvo pasirinktas tik dėl to, kad jis pasiūlė mažesnę ekspertizės kainą, o ne dėl galimo eksperto V. Č. šališkumo. Taigi nurodytą ekspertą (V. Č.) atitinkamose proceso stadijose buvo pasirinkę abi šalys. Teismo ekspertas, atlikdamas kilnojamojo turto vertės nustatymą, remiasi ne tik savo žiniomis, kompetencija, bet ir kompetentingais vertinimo šaltiniais (Turto ir verslo vertinimo metodikos 4 p.). Teismo posėdyje ekspertas J. U. pripažino, kad jo ir eksperto V. Č. kvalifikacija iš esmės yra vienoda, tačiau jis yra daugiau praktikas, o V. Č. – teoretikas, todėl ekspertizės skirtumai atsirado dėl eksperto V. Č. įžvalgumo verslo klausimais, nes jis (J. U.) vertino ne verslą, o išskirtinai daiktus (kilnojamąjį turtą).

31Ekspertas V. Č., atsakydamas į pirmąjį ir antrąjį teismo suformuotus klausimus, atliko ginčo objekto rinkos vertės tyrimus, t.y. nustatė, kokia yra atsargų rinkos vertė, jas parduodant kaip atskirus turtinius vienetus (pirmasis klausimas) ir kaip vieną objektą (antrasis klausimas). Tačiau šio ginčo kontekste svarbiausi yra atsakymai į trečiąjį ir ketvirtąjį ekspertizės klausimus, nes juose nurodyti kriterijai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama nustatant turto vertę, iš esmės atitinka 2012 m. liepos 24 d. sandorio sudarymo aplinkybes ir šio sandorio objekto ypatumus. Taigi ekspertas V. Č., atsakydamas į trečiąjį klausimą, atliko ginčo objekto likvidacinės vertės nustatymo tyrimą, atsižvelgdamas į visas su priverstiniu pardavimu susijusias reikšmingas aplinkybes, nes būtent priverstinio pardavimo sąlygas atitinka ginčo sandoris, todėl ekspertizės akte nustatyta galima likvidacinė vertė ir yra tas dydis, į kurį turėjo būti atsižvelgiama vertinant ginčo objektą. Parduodant turtą priverstinio pardavimo sąlygomis jo vertė yra gerokai mažesnė nei sudarant analogišką sandorį rinkos sąlygomis, todėl ieškovai nepagrįstai abejoja, kodėl likvidacinė turto vertė skiriasi nuo rinkos vertės.

32Ieškovai nepagrįstai nurodo, kad ekspertas V. Č., atlikdamas pakartotinę ekspertizę, viršijo savo kompetenciją, nes rėmėsi aplinkybėmis, kurios neįeina į eksperto kompetenciją (pavyzdžiui, vertino su bankroto procesu susijusias aplinkybes). Tačiau, kaip pažymima ekspertizės akte, likvidacinė turto vertė yra suprantama kaip priverstinio pardavimo vertė, o šio ginčo kontekste priverstinis pardavimas vyko būtent bankroto procedūrų metu. Be to tam, kad ekspertas galėtų tinkamai atsakyti į ketvirtą ekspertizės klausimą - nustatyti, kiek turto pardavimo būdas turėjo įtakos jo vertei, taip pat buvo būtina atsižvelgti į bankroto proceso specifiką. Pagal CPK 216 straipsnio 2 dalį, jeigu atlikdamas ekspertizę ekspertas nustato turinčių reikšmės bylai aplinkybių, dėl kurių jam klausimų pateikta nebuvo, jis turi teisę duoti savo išvadą ir dėl šių aplinkybių. Be to pagal Turto ir verslo vertinimo metodikos 6 punktą ekspertas turėjo teisę pasitelkti kitus specialistus, ekspertizės akte nurodydamas, kurių specialistų pateikta informacija buvo vadovautasi. Todėl nėra jokio pagrįsto pagrindo išvadai, kad ekspertas V. Č. galimai viršijo savo kompetenciją.

33Nėra pagrindo abejoti ir, kad eksperto V. Č. kreipimasis į UAB „Prioro Pramogos" nėra objektyvus, nes iš šios bendrovės internetinio tinklalapio www.prior.lt matyti, kad UAB "Prioro Pramogos" yra viena didžiausių muzikos, filmų, kompiuterinių žaidimų ir kino leidybos ir distribucijos kompanijų Baltijos šalyse, o jos partneriai yra didieji prekybos centrai, kino teatrai, knygynai ir t.t., jos metinė apyvarta pagal www.rekvizitai.lt skelbiamą informaciją 2012 m. (tuo metu, kai buvo sudarytas ginčo sandoris) siekė 2-3 mln. EUR. Tuo tarpu UAB „Audis", į kurią ieškovai kreipėsi savo iniciatyva dėl duomenų pateikimo, apyvarta minėtu laikotarpiu buvo maždaug du kartus mažesnė ir siekė apie 1-2 mln. EUR. Ieškovai, nors ir nurodo, kad UAB "Prioro Pramogos" nėra visiškai nešališka šio ginčo kontekste, tačiau nepateikia šį teiginį pagrindžiančių įrodymų. Be to UAB "Prioro Pramogos" pateikti duomenys nebuvo vienintelis informacijos šaltinis, kuriuo vadovavosi ekspertas V. Č., atlikdamas turto vertinimą. Atvirkščiai, pagal bylos duomenis pirminę ekspertizę atlikęs ekspertas J. U., analizuodamas CD pasiūloje vyraujančias kainas, iš esmės vadovavosi internetinėje erdvėje brangiausiai parduodamais kompaktiniais diskais daugiausia iš internetinės svetainės www.imuzika.lt, kurios domeną registravo ieškovas A. Š.. Nors jis (ieškovas) ir nurodė, kad jau nebėra susijęs su šiuo domenu, tačiau pagrįstos abejonės nebuvo paneigtos.

34Dėl 2012 m. birželio 5 d. kreditorių komiteto posėdyje priimto nutarimo teisėtumo.

35Ieškovai prašo pripažinti negaliojančiu 2012 m. birželio 5 d. BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu („Dėl atsargų pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo"), kuriuo nutarta „nustatyti, kad patvirtinama tokia atsargų pardavimo tvarka: visos bendrovei priklausančios atsargos būtų parduodamos kaip vienas objektas tokia tvarka: administratorius paskelbia internete ir spaudoje apie parduodamas atsargas ir 30 dienų nuo šio susirinkimo dienos renka pasiūlymus joms įsigyti. Po 30 dienų gauti pirkėjų pasiūlymai derinami su įkaito turėtoju ir atsargos parduodamos tik gavus raštišką įkaito turėtojo pritarimą. Jei pritarimas nebus gautas, tolimesnė turto pardavimo tvarka paliekama spręsti kitame komiteto posėdyje“. Šį ieškinio reikalavimą ieškovai grindžia tuo, kad atsargų pardavimo klausimai komitete spręsti tik 2012 m. birželio 5 d. komiteto posėdyje dalyvavusių 4 kreditorių, administratoriui nei prieš posėdį, nei po jo, nei sudarius sutartį, nepranešus kitiems kreditoriams apie šiuos klausimus, taip pažeidžiant ĮBĮ 25 str. 4 dalį. Atsakovai su tuo nesutinka.

36Pagal ĮBĮ 21 straipsnį kreditorių susirinkimas, siekdamas palengvinti ir paspartinti kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą, gali išrinkti kreditorių komitetą. BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių susirinkimas 2012 m. balandžio 6 d. nutarimu Nr. 4 išrinko BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komitetą ir pavedė jam vykdyti ĮBĮ įtvirtintas kreditorių susirinkimo teises. ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalis nustato, kad apie priimtus nutarimus kreditorių komitetas privalo kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka informuoti visus kreditorius. BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" 2012 m. balandžio 6 d. kreditorių susirinkimas patvirtino informacijos teikimo kreditoriams apie įmonės bankroto procedūrų eigą tvarką (toliau - Informacijos teikimo tvarka), kurios 2 punkte numatyta, kad informaciją apie bankroto bylos eigą norintis gauti kreditorius turi pateikti administratoriui raštišką prašymą, nurodydamas, kokią informaciją pageidauja gauti. Informacijos teikimo tvarkos 3 ir 4 punktuose numatyta, kad visą informaciją, susijusią su .kreditorių susirinkimų ir kreditorių komiteto posėdžio medžiaga, pateikia bankroto administratorius, tik esant kreditoriaus raštiškam prašymui. Šis nutarimas yra galiojantis, todėl privalomas tiek kreditoriams, tiek bankroto procedūrą vykdančiam administratoriui (ĮBĮ 11 str. 3 d. 20 p., 24 str. 4 d.).

37Byloje nustatyta, kad ieškovai UAB ,,Mano bilietas", UAB “Monako produkcija“ ir A. Š. nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2013 m. kovo 5 d. nesikreipė į BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" bankroto administratorių su prašymu dėl informacijos pateikimo ir jokiu kitu būdu nesidomėjo bendrovės bankroto proceso eiga. Dėl to, atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, kreditorių susirinkimo priimtą Informacijos teikimo tvarką ir kreditorių komiteto paskirtį, darytina išvada, kad bankroto administratoriui pareiga informuoti visus kreditorius apie priimtus kreditorių komiteto nutarimus tenka tik tuomet, kai į jį kreipiasi pats kreditorius. Vadinasi, nagrinėjamu atveju ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalies nuostatos nėra pažeistos.

38Dėl termino skundui dėl nutarimo pateikti praleidimo ir ieškinio daliai dėl nutarimo pripažinimo negaliojančiu taikytino ieškinio senaties termino.

39Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Tas pats terminas yra nustatytas ir skundui dėl kreditorių komiteto priimto nutarimo pateikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-948/2013). Teismų praktikoje taip pat išaiškinta, kad nurodytas terminas prasideda nuo kreditorių susirinkimo protokolo suderinimo, t.y. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis kreditorių komiteto nutarimo apskundimo termino pradžios nesieja su kreditorių komiteto protokolo įteikimo data (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-03-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-393/2012).

40Nagrinėjamu atveju BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ 2012 m. birželio 5 d. įvykusio kreditorių komiteto, kurio metu buvo priimtas ginčijamas nutarimas, protokolas suderintas ir pasirašytas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui pateiktas 2012 m. birželio 6 d. ir nuo šios datos visi pageidaujantys susipažinti su priimtais nutarimais kreditoriai, tarp jų ir ieškovai, turėjo galimybę jau nuo 2012 m. birželio 6 d. kreiptis tiek į bankroto bylą nagrinėjantį teismą, tiek į administratorių bei susipažinti su kreditorių komiteto nutarimais. Todėl teismas sutinka su atsakovų argumentais, kad būtent nuo 2012 m. birželio 6 d., būdami rūpestingais bei atidžiais kreditoriais, ieškovai turėjo ir galėjo sužinoti apie ginčijamą nutarimą ir pateikti skundą dėl jo. Taigi nagrinėjamu atveju ieškovai pažeidė bendro pobūdžio pareigą domėtis bankroto procesu ir laikytis įstatymo nustatytų terminų pateikti skundus dėl kreditorių komiteto priimtų nutarimų. Terminas skundui dėl ginčijamo nutarimo pateikti pasibaigė 2012 m. birželio 20 d., skundą ieškovai pateikė 2013 m. liepos 19 d., praleidę terminą daugiau nei vienerius metus. Pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį, 1.131 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti, jeigu to prašo kita šalis. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai prašo ieškinio senatį taikyti, ieškovai neprašo praleistą terminą atnaujinti, ieškinio reikalavimas dėl 2012 m. birželio 5 d. kreditorių komiteto posėdyje priimto nutarimo teisėtumo atmestinas. Nepaisant to, teismas pasisako ir dėl ginčijamo 2012 m. birželio 5 d. kreditorių komiteto posėdyje priimto nutarimo panaikinimo pagrindų esmės.

41Dėl ginčijamo 2012 m. birželio 5 d. kreditorių komiteto posėdyje priimto nutarimo panaikinimo pagrindų.

42Nors ĮBĮ nenumato konkrečių kreditorių susirinkimo/komiteto nutarimų panaikinimo pagrindų, tačiau teismų praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012) yra išaiškinta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti panaikintas, tik esant tokiems pagrindams: kai nustatomi esminiai procedūriniai pažeidimai, galėję lemti neteisėtų nutarimų priėmimą; kai priimti nutarimai prieštarauja ĮBĮ, kitų įstatymų normoms; kai priimti nutarimai prieštarauja juridinio asmens steigimo dokumentams; kai priimti nutarimai prieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus. Nenustačius nei vieno iš nurodytų pažeidimų, nutarimas laikomas teisėtu, todėl pagrindo jį panaikinti nėra. Nagrinėjamu atveju ieškovai neįrodė nė vieno iš nurodytų kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais pagrindų, kadangi ginčijamas kreditorių komiteto posėdis, įvykęs 2012 m. birželio 5 d., buvo sušauktas laikantis nustatytos tvarkos; kreditorių komiteto posėdyje dalyvavo daugiau kaip pusė komiteto narių; nutarimas buvo priimtas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir AB SEB banko pateiktą pasiūlymą dėl atsargų pardavimo absoliučia balsų dauguma; administratorius neturėjo prievolės informuoti visus kreditorius apie šaukiamą kreditorių komiteto posėdį, kadangi 2012 m. balandžio 6 d. įvykusiame pirmajame kreditorių susirinkime buvo nuspręsta išrinkti kreditorių komitetą bei atiduoti jam iš esmės visas kreditorių susirinkimo turimas teises pagal ĮBĮ, o visa informacija tiek apie šaukiamus komiteto posėdžius, tiek apie juose priimtus nutarimus kreditoriams yra teikiama ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka - kreditorių susirinkimo patvirtinta informacijos teikimo tvarka; nebuvo pažeistos kreditorių komiteto darbo reglamento nuostatos.

43 Dėl ginčijamo nutarimo atitikimo procedūriniams reikalavimams.

44BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ kreditorių komiteto posėdis, įvykęs 2012 m. birželio 5 d., buvo sušauktas laikantis nustatytos tvarkos, posėdyje dalyvavo daugiau kaip pusė komiteto narių, svarstant darbotvarkės klausimus buvo įvertinti visi pateikti pasiūlymai ir absoliučia balsų dauguma (keturi iš keturių dalyvavusių susirinkime) priėmė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir AB SEB banko pateiktą pasiūlymą dėl atsargų pardavimo - ginčijamą nutarimą. Ieškovai nenurodo ir teismas nenustatė, kad minimas nutarimas būtų priimtas pažeidžiant kokias nors procedūras. Todėl konstatuotina, kad ginčijamas nutarimas yra teisėtas bei priimtas, laikantis visų ĮBĮ nustatytų procedūrinių reikalavimų.

45Dėl ginčijamo nutarimo atitikimo imperatyvioms įstatymo normoms.

46Ieškovai nurodo, jog atsargų pardavimo klausimai kreditorių komitete spręsti tik 2012 m. birželio 5 d. komiteto posėdyje dalyvavusių 4 kreditorių, t.y. iš esmės slapta nuo kitų bendrovės kreditorių, kuriems administratorius nei prieš posėdį nei po jo, nei sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, nepranešė apie šiuos klausimus. Tokiu būdu ieškovai tvirtina, kad ginčijamas kreditorių komiteto nutarimas yra priimtas pažeidžiant ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalies nuostatas. Tačiau jau aukščiau yra nustatyta ir konstatuota, kad nurodytos ĮBĮ nuostatos nagrinėjamu atveju nebuvo pažeistos, nes BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" bankroto administratorius neturi pareigos informuoti kreditorius apie priimtus nutarimus savo iniciatyva. Priešingai, kreditorių susirinkimo patvirtinta Informacijos teikimo tvarka numato kreditorių pareigą domėtis bankroto procesu, kurios ieškovai konkrečiu atveju nevykdė. Todėl atmestini kaip nepagrįsti ieškovų teiginiai, kad administratorius neįvykdė pareigos informuoti kreditorius apie priimtus nutarimus, o ginčijamas kreditorių komiteto nutarimas buvo priimtas slapta.

47Dėl ginčijamo nutarimo prieštaravimo juridinio asmens steigimo dokumentams.

48Pagal analogiją taikant CK 2.82 straipsnio 4 dalies nuostatas, vertinant ginčijamo kreditorių komiteto nutarimo teisėtumą, šiuo atveju juridinio asmens steigimo dokumentų atitikmeniu laikytinas Kreditorių komiteto darbo reglamentas, patvirtintas 2012 m. balandžio 4 d. vykusiame BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių susirinkime, apibrėžiantis BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kolegialaus organo - kreditorių komiteto - kuriam kreditorių susirinkimas iš esmės perdavė visas savo teises, darbo tvarką. Ieškovai nepateikė jokių motyvų bei įrodymų (CPK 178 str.), dėl kurių ginčijamas kreditorių komiteto nutarimas turėtų būti pripažintas negaliojančiu nurodytu pagrindu, todėl prašymas panaikinti ginčijamą kreditorių komiteto nutarimą atmestinas kaip nepagrįstas.

49Dėl ginčijamo nutarimo atitikimo CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir kilų kreditorių teisių bei teisėtų interesų pažeidimo.

50Ieškovai nurodo, kad ginčijamu nutarimu pažeidžiamos kitų kreditorių teisės, kadangi šio nutarimo pagrindu atsargos buvo parduotos už ženkliai mažesnę nei rinkos kainą, nutarta atsargas parduoti kaip vieną objektą bei nustatytas nepateisinamai trumpas atsargų pardavimo terminas (30 dienų). Tačiau ir šie ieškovų argumentai yra nepagrįsti, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus, nepažeidžia bendrovės ir jos kreditorių teisių ir/ar neprieštarauja bendriesiems civilinės teisės principams.

51Dėl atsargų rinkos kainos.

52Ieškovai patikslintame ieškinyje iš esmės remiasi eksperto J. U. atliktos kilnojamojo turto vertės tyrimo ekspertizės aktu, kuriame nurodyta, kad 2012 m, liepos 24 d. turto pirkimo-pardavimo sutartimi parduota turto rinkos vertė mažmeniniame prekybos tinkle galėjo būti 1 970 000 Lt, turtą parduodant kaip kompleksą - nuo 933 500 Lt iki 1 419 000 Lt, o turto pardavimo būdas galėjo daryti įtaką mažesnei kainai, priešingai nei turto fizinė būklė. Tačiau teismas aukščiau, aptardamas kilnojamojo turto vertės tyrimo ekspertizių (pirminės ir pakartotinės) vertinimą, jau konstatavo, kad nurodytos ekspertizės išvados nagrinėjamu atveju netaikytinos, nes eksperto J. U. nustatyta prekių (kompaktinių diskų) kaina yra nepagrįsta, nelogiška, nustatyta klaidingai taikant tyrimo metodus bei būdus ir negalėjo būti nustatinėjama, vertinant tik turto pasiūlos kainas. Be to byloje nustatyta, jog, vykdant 2012 m. balandžio 19 d. BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto nutarimą (iki ginčijamo nutarimo priėmimo), jau 2012 m. gegužės 23 d. ir 2013 m. birželio 4 d. buvo organizuojamos atsargų varžytynės, apie kurias buvo viešai skelbiama nuo2013 m. balandžio 24 d., tačiau neatsirado nė vienas asmuo, kuris pageidautų įsigyti aptariamą turtą ar bent juo domėtųsi. Todėl tikrąsias rinkos kainas geriausiai atspindi parduodamo turto paklausa, o aplinkybė, kad dvejose varžytynėse nedalyvavo nei vienas pirkėjas, akivaizdžiai rodo, jog bankrutavusiai įmonei priklausančių atsargų tikroji rinkos vertė ir yra tokia, už kurią atsakovui UAB "Vyzijo" buvo parduotos atsargos. Taigi atsargos iš esmės buvo parduotos už rinkos kainą, kurią apsprendė parduodamo turto paklausa, todėl ieškovų argumentai, kad BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" turtas (kompaktiniai diskai), lyginant su eksperto nustatyta rinkos kaina, buvo parduoti už nepateisinamą mažą kainą, atmestini.

53Kaip tvirtina bylos duomenys, vykdant ginčijamą nutarimą, buvo parduodamas specifinis turtas - muzikos kompaktiniai diskai, kurie dėl itin didelės ir itin sparčiai atsinaujinančios pasiūlos labai greitai nuvertėja ir tampa nelikvidžia preke. Būtent dėl turto nelikvidumo (tą akivaizdžiai patvirtina ir dvejos neįvykusios varžytynės bei vienintelis UAB "Vyzijo" pateiktas pasiūlymas įsigyti prekes) rinkos vertė sparčiai krinta, todėl neigiami rinkos pokyčiai turėjo įtakos ir turto pardavimo kainai priverstinio pardavimo tvarka, kurios negalima prilyginti nei buhalterinei, nei eksperto J. U. nustatytai vertei, kadangi pastarasis į šią aplinkybę neatsižvelgė.

54Teismas taip pat sutinka su atsakovų atsikirtimų argumentais, kad šiuo atveju realių rinkos sąlygų neatitinka ir balansinė atsargų vertė, kuri galimai įtakojo ir bankroto bylos UAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" iškėlimo faktą, kadangi itin sparčiai atsinaujinanti muzikos kompaktinių diskų prekių rinka sąlygojo šių prekių nelikvidumą ir nuvertėjimą. Be to, kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, prekių (kompaktinių diskų) nepaklausumą rodo ir faktas, jog UAB "Bombos įrašai" grąžino bankrutuojančiai įmonei priklausančias prekes, likus dienai iki bankroto bylos iškėlimo BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" įsiteisėjimo momento, be to grąžino žymiai didesnėmis kainomis nei tuos pačius kompaktinius diskus buvo įsigijusi UAB ,,Bombos įrašai" (bankroto administratoriaus 2014 m. birželio 2 d. pateikti duomenys), kas rodo galimą su BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" susijusių įmonių (UAB ,,Bombos įrašai", UAB “Monako produkcija“, UAB „Mano bilietas", UAB „Astonas'', UAB „Virtualios pramogos" ir kt.) nesąžiningumą. Be to iš į bylą pateikto 2009 m. liepos 7 d. UAB "Bomba" akcininkų susirinkimo protokolo matyti, kad buvo įvertinta prekių atsargų sandėliuose vertė, apyvartumas ir nustatyta, kad didelė dalis prekių - muzikos įrašų CD, MC laikmenose, žaidimų, filmų yra užsigulėjusios sandėliuose daugiau nei 3 metus, praradusios prekinę išvaizdą, mažai paklausios tarp pirkėjų, todėl nutarta, kad šios prekės gali būti nukainotos iki 95 proc. nuo jų savikainos. Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis atsargų sąrašą sudarančių objektų į BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" balansą galėjo būti įtraukti apie 2006 m., kas rodo, kad jau 2009 m. liepos mėnesį buvo konstatuotas tokių prekių nelikvidumas, sąlygojęs jų nukainavimą.

55Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ginčijamu nutarimu nebuvo apribota maksimali atsargų pardavimo kaina, atvirkščiai, tikslu užtikrinti, kad atsargos nebūtų parduotos už tokią kainą, kuri prieštarautų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams, kreditorių komitetas numatė, jog atsargos už didžiausią pasiūlytą kainą gali būti parduotos, tik gavus rašytinį įkaito turėtojo sutikimą. Toks sutikimas buvo duotas, todėl nėra jokio objektyvaus pagrindo teigti, kad ginčijamu nutarimu galėtų būti pažeistos kitų kreditorių teisės. Kaip matyti iš bylos medžiagos, iškėlus bankroto bylą BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" ir teismui patvirtinus 858 972,47 Lt dydžio AB SEB bankas (įkaito turėtojas) finansinį reikalavimą, AB SEB bankas nuo pat bankroto pradžios aktyviai dalyvavo bankroto procese ir nuolat domėjosi bankroto proceso eiga. Būtent AB SEB bankas, kuriam bankrutuojančios įmonės prievolės įvykdymas užtikrintas atsargų įkeitimu, pats siūlė bei balsavo už ginčijamą nutarimą, nors aiškiai suvokė (tai matyti ir iš jo atsiliepimo į ieškinį), kad, vykdant nutarimą, bus patenkinta tik maža dalis jo finansinio reikalavimo, o, pardavus įkeistą turtą (ir atsargas), šis kreditorius turės dalyvauti bankroto procese trečiojoje kreditorių reikalavimų tenkinimo eilėje kartu su kitais kreditoriais, praradęs jam įstatymo suteiktą su įkeistu turtu susijusią apsaugą ir prioritetiškumą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad atsargų pardavėjas buvo bankrutuojanti įmonė, vertintina, kad šiuo atveju operatyvus turto pardavimas ne tik apsaugojo nuo dar didesnio turto (kompaktinių diskų) nuvertėjimo, didesnių administravimo išlaidų, kurių patyrimas negarantuotų didesnės ekonominės naudos tiek kreditoriams, tiek bankrutavusiai įmonei, bet tuo pačiu, atsižvelgiant į turto specifiką, ir užtikrino turto pardavimą rinkos kainomis. Dėl to absoliučia balsų dauguma priimtas ginčijamas nutarimas yra teisėtas, pagrįstas ir atitinka tiek bankrutavusios įmonės, tiek ir jos kreditorių interesus. Vienintelis kreditorius, kurio interesus, tikėtina, galėtų pažeisti ginčijamas nutarimas, nebent galėtų būti įkaito turėtojas, tačiau jis (AB SEB bankas) pats pritarė atsargų pardavimui nurodyta kaina, vadinasi, laikė šią kainą konkrečiu atveju, atitinkančia rinkos sąlygas.

56 Dėl atsargų pardavimo būdo.

57Pagal ĮBĮ nuostatas (IBĮ 33 str. 1 d. 3 p.) turto pardavimo tvarką bei kainas nustato kreditorių susirinkimas arba atitinkamai kreditorių komitetas. Nagrinėjamu atveju ginčijamu nutarimu BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komitetas absoliučia balsų dauguma nutarė parduoti bankrutuojančiai įmonei priklausančias atsargas kaip vieną objektą. Ieškovai nurodo, kad toks prekių pardavimo būdas buvo visiškai neracionalus ir nepagrįstas, kitokie prekių pardavimo būdai - per mažmeninės prekybos tinklą ar internetinės prekybos būdu - net nebuvo svarstomi, o pasirinktas pardavimo būdas savaime sąlygojo jų vertės sumažėjimą ir apribojo potencialių pirkėjų ratą. Tačiau sutikti su tokiais ieškovų argumentas teismas neturi pagrįsto pagrindo, kadangi būtent ieškovų nurodytas pardavimo būdas (per mažmeninės prekybos tinklą) pripažintinas šiuo atveju visiškai neracionaliu, atsižvelgiant į tai, kad bankrutuojančiai įmonei būtų reikalingos papildomos lėšos tokio pardavimo būdo įgyvendinimui (sandėliavimui, prekybos vietų sukūrimui, darbuotojų atlyginimams ir pan.), ko neneigia ir patys ieškovai, neapibrėžtam laikui užsitęstų bankroto procedūros, reikalaujančios didelių papildomų išlaidų, be to nėra duomenų, kad apskritai toks pardavimo būdas užtikrintų galimybę gauti didesnę ekonominę naudą nei vykdant ginčijamą nutarimą gautos pajamos, nes atsargos, kaip tvirtina bylos duomenys, nebuvo paklausios.

58Aplinkybė, kad UAB „Vyzijo“ parduoti prekystaliai iki šiol yra saugomi pardavėjo BUAB ,.Optinių laikmenų prekybos perspektyvos", savaime nepagrindžia ir neįrodo, kad kompaktinius diskus, kurie ginčijamo sandorio sudarymo metu jau buvo praradę prekybinę išvaizdą, reikėjo sandėliuoti ir laukti galimai atsirasiančio pirkėjo, pasiūlančio didesnę kainą nei UAB "Vyzijo". Be to, kaip jau minėta, turto pardavimo klausimas priskiriamas išimtinei įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai. Įrodymų, patvirtinančių, jog kuris nors kitas turto (atsargų) pardavimo būdas būtų ženkliai ekonomiškai naudingesnis kreditoriams, ieškovai nepateikė (CPK 178 str.), todėl ieškovų teiginiai dėl turto pardavimo būdo neteisėtumo atmestini kaip nepagrįsti.

59Pažymėtina ir tai, jog, atsakovui UAB „Vyzijo" perėmus BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" priklausančias atsargas, siekiant gauti pelno, UAB „Vyzijo teigimu, buvo vertinama galimybė jas parduoti kaip atskirus vienetus, tačiau atlikus preliminarius skaičiavimus dėl prekių pardavimo sąnaudų (prekių paklausos, saugojimo, pateikimo į parduotuves, darbo įnašo, mokesčių ir panašiai), nuspręsta visas prekes parduoti kaip vieną vienetą. Visos prekės kaip vienas vienetas 2012-09-28 parduotos už 20 496,39 Lt (iš esmės už tą pačią kainą) Estijos įmonei "CD Lahendused OD", Tallin Luha 16, Estonia (Estija). Atsižvelgiant į tai, jog prekių įsigijimo ir pardavimo kainų skirtumas yra labai neženklus, nurodytos aplinkybės dar kartą patvirtina tai, jog atsakovas įsigijo prekes iš BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" už realią rinkos kainą.

60 Dėl ginčijamu nutarimu nustatyto 30 dienų atsargų pardavimo termino.

61Ieškovai nurodo, kad ginčijamu nutarimu buvo nustatytas nepateisinamai mažas - vos 30 dienų terminas, dalį kurio dar užėmė organizaciniai skelbimo apie pardavimą veiksmai, tačiau tokie ieškovų argumentai prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Iš BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ pateiktų internete ir spaudoje paskelbtų skelbimų kopijų matyti, kad administratorius, vykdydamas teisėtą ir galiojantį kreditorių komiteto nutarimą, apie atsargų (kompaktinių diskų) pardavimą paskelbė: skelbiu.lt 2012 m. birželio 14 d. ir 2012 m. birželio 16 d. laikraštyje "Lietuvos aidas". Duomenų, kad organizaciniai darbai sutrumpino pasiūlymų rinkimo terminą, byloje nėra. Be to atsižvelgtina ir į tai, kad bankroto procesas turi būti vykdomas, vadovaujantis koncentruotumo bei operatyvumo principais ir negali tęstis neapibrėžtą laiką. Kaip jau minėta, vykdant 2012 m. balandžio 19 d. BUAB .,Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto nutarimą (iki ginčijamo nutarimo priėmimo), 2012 m. gegužės 23 d. ir 2013 m. birželio 4 d. buvo vykdomos atsargų varžytynės, apie kurias buvo viešai skelbiama jau nuo 2013 m. balandžio 24 d., tačiau neatsirado nė vienas pirkėjas, kuris pageidautų įsigyti šį turtą ar bent juo domėtųsi, todėl kreditorių komitetas nustatė 30 dienų terminą pasiūlymams rinkti. Šiuo atveju nėra jokio pagrindo daryti išvadą, kad kreditorių komiteto nustatytas terminas buvo per trumpas.

62Teismas pažymi ir tai, kad pagal bylos duomenis ieškovai UAB ,,Monako produkcija", UAB ,,Mano bilietas" ir A. Š., būdami muzikos leidybos, vadybos ir prekybos profesionalais (ką A. Š. patvirtino ir teismo posėdyje) bei BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditoriai, žinojo (negalėjo nežinoti) apie BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" turtą sudarančius vienetus, t.y. kompaktinius diskus bei muzikos įrašų leidybos ir prekybos rinką, tačiau neteikė jokių pasiūlymų dėl turto įsigijimo, nesiūlė potencialių turto įgijėjų ar kitą būdų, galimai lemiančią aukštą kompaktinių diskų pardavimo kainą, t.y. nebuvo aktyvūs bankroto procese ir tik po kompaktinių diskų pardavimo UAB "Vyzijo“ praėjus daugiau kaip pusmečiui pradėjo reikšti pretenzijas ir inicijuoti teisminius ginčus dėl neva nepagristai mažos kompaktinių diskų realizavimo kainos, kas turi tiesiogini ryšį su BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" bankroto administratoriaus veiksmais, ginant bendrovės ir jos kreditorių interesus kitose civilinėse bylose. Nors ieškovas A. Š. teismo posėdyje ir nurodė, kad jis siūlė bankroto administratoriui parduoti BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" priklausančias atsargas per jam priklausančius UAB „Bombos įrašai“ prekybos taškus, tačiau šiam teiginiui pagrįsti nepateikė jokių objektyvių įrodymų (CPK 178 str.).

63Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti 2012 m. liepos 24 d. pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia actio Pauliana pagrindu.

64Ieškovai actio Paullana instituto pagrindu prašo pripažinti negaliojančia, vykdant ginčijamą kreditorių komiteto nutarimą sudarytą 2012-07-24 pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" priklausančios atsargos buvo parduotos UAB "Vyzijo". Ieškovai tvirtina, kad yra įrodytos visos sąlygos būtinos tokiam ieškiniui patenkinti. Atsakovai tvirtina priešingai, kad byloje nėra įrodytos visos sąlygos. Tam, kad nuginčyti sandorį actio Pauliana pagrindu, kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (LAT 2008-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-587/2008; 2009-04-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2009; 2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010; kt.).

65Nagrinėjamu atveju teismas atmeta ieškinį nuginčyti 2012 m. birželio 5 d. kreditorių komiteto nutarimą dėl senaties, taip pat dėl to, kad nenustatyta jo panaikinimo pagrindų, dėl ko konstatuotina, kad BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" priklausančių atsargų pardavimas buvo vykdomas, vadovaujantis teisėtu kreditorių komiteto nutarimu, gavus įkaito turėtojo rašytinį sutikimą, todėl ieškinio reikalavimas pripažinti negaliojančia pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia taip pat atmestinas kaip nepagrįstas. Nepaisant to, teismas taip pat pasisako dėl ieškinio esmės ir galimybės nuginčyti pirkimo-pardavimo sandorį actio Pauliana pagrindu.

66Byloje nustatyta, kad BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" priklausančių atsargų pardavimas buvo skelbiamas viešoje erdvėje (dienraštyje), kas atsakovui UAB "Vyzijo" suteikė pakankamą pagrindą manyti, jog pirkimo-pardavimo sutarties dėl šių atsargų sudarymas yra teisėtas ir atitinka įstatymų reikalavimus. Be to atsakovas UAB "Vyzijo", prieš sudarydamas ginčijamą sandorį, susipažino su BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto 2012-06-05 posėdžio protokolu, kuriuo nustatyta BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" priklausančių atsargų pardavimo tvarka, bei įkaito turėtojo AB SEB bankas 2012-07-20 pranešimu, kuriame nurodyta, kad AB SEB bankas sutinka parduoti įkeistą turtą. Iš BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto 2012-06-05 posėdžio protokolo matyti, jog BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto nariai absoliučia balsų dauguma priėmė Valstybinės mokesčių inspekcijos ir bankrutuojančiai bendrovei priklausančių atsargų įkaito turėtojo - AB SEB bankas pateiktą pasiūlymą dėl šių atsargų pardavimo. Tokiu būdu atsakovas UAB "Vyzijo", įvertinęs nurodytas aplinkybes ir nenustatęs, jog sudarius ginčijamą sandorį bus pažeisti BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių interesai, 2012-07-24 sudarė ginčijamą turto pirkimo-pardavimo sutartį ir už pasiūlytą kainą – 20 000 Lt plius PVM nupirko iš BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" pastarajai bendrovei priklausančias atsargas. Šios faktinės aplinkybės byloje nėra paneigtos ir sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti, kad atsakovas UAB „Vyzijo“ elgėsi sąžiningai. Tai, kad atsakovas UAB "Vyzijo" po mėnesio nuo įsigijimo iš BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" įsigytą turtą pardavė Estijos įmonei už 20 496,39 Lt (su 0 proc. PVM tarifu), negali būti vertinama kaip UAB „Vyzijo“ nesąžiningumas, nes šiuo atveju taikytinas laisvo sutarčių sudarymo principas. Be to atsakovas UAB „Vyzijo“ savo procesiniuose dokumentuose paaiškino tokio savo poelgio aplinkybes (UAB "Vyzijo" prekes panaudojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, t.y. pardavimui), kurių esmė, jog turtas buvo parduotas ne nuostolingai, kaip nepagrįstai tvirtina ieškovai, o susigrąžinant nustatyto dydžio PVM mokestį, ką patvirtina 2012-09-28 PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. VlZ-2012104 nurodyti duomenys.

67Aplinkybė, kad atsakovui UAB "Vyzijo" dalis parduoto turto (prekystaliai) liko BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" administratoriaus žinioje, t.y. saugoma pardavėjo, pati savaime taip pat nepagrindžia ir neįrodo, kad atsakovas UAB „Vyzijo", sudarydamas ginčijamą sandorį, buvo nesąžiningas. Byloje nebuvo paneigti atsakovo UAB „Vyzijo" argumentai, kad jis neturėjo galimybių perimti iš pardavėjo BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" visas nupirktas minėtos bendrovės atsargas, kurias reikėjo sandėliuoti ir saugoti, kol atsiras pirkėjas, todėl dalis jų - prekystaliai ir liko sandėliuojami pas BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" administratorių.

68Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas daro išvadą, kad atsakovas UAB „Vyzijo", sudarydamas ginčijamą sandorį, buvo sąžiningas, t.y. aktyviai domėjosi sudaromo sandorio aplinkybėmis bei nežinojo ir negalėjo žinoti, kad sudaromas sandoris gali pažeisti BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ kreditorių interesus. Ieškovai nagrinėjamoje byloje neįrodė priešingai (CPK 178 str.), todėl viena iš būtinųjų actio Pauliana sąlygų - trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas – nekonstatuotina ir vien dėl to ieškinys CK 6.66 straipsnio pagrindu negali būti tenkinamas.

69Pažymėtina ir tai, kad aukščiau aptartuose motyvuose jau buvo padaryta išvada, jog ginčijamu sandoriu parduoto turto likvidacinė (priverstinio pardavimo) vertė iš esmės atitiko rinkos kainą, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovai BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" ir UAB „Vyzijo", sudarydami ginčijamą sandorį buvo nesąžiningi, o ginčijamas sandoris pažeidė bendrovės ir jos kreditorių interesus, t.y. konkrečiu atveju nėra įrodytos ir kitos būtinosios actio Pauliana sąlygos - ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises ir skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises. Nenustačius actio Pauliana instituto taikymo sąlygų viseto, ieškovų ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

70Dėl atsakovo UAB „Admivita“ civilinės atsakomybės.

71Ieškovai prašo nagrinėjamoje byloje svarstyti ir išspręsti 2012-07-24 turto pirkimo-pardavimo sutartį sudariusio ir turtą nepateisinamai pigiai pardavusio BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" bankroto administratoriaus UAB "Admivita" civilinės atsakomybės už BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" patirtą žalą klausimą. Atsakovai su tokia ieškovų pozicija nesutinka ir mano, kad UAB "Admivita" civilinės atsakomybės taikymas šiuo atveju yra negalimas. Teismas iš esmės pritaria atsakovų pozicijai.

72Dėl UAB "Admivita" subsidiariosios civilinės atsakomybės negalimumo.

73Ieškovai atsakovo UAB "Admivita" civilinę atsakomybę vertina kaip subsidiariąją, nurodydami, kad UAB .Admivita" turi subsidiarią pareigą sumokėti 1 945 800 Lt žalą. Tačiau pagal CK 6.245 straipsnio 5 dalį kreditorius, iki pareikšdamas reikalavimus asmeniui, kuris pagal jstatymus ar sutartį atsako papildomai kartu su kitu asmeniu (subsidiarioji atsakomybė), turi pagrindiniam skolininkui pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, t.y. subsidiarioji atsakomybė kyla tik tada, kai ją konkrečiai numato įstatymai arba sutartis. Tą patvirtina ir teismų praktika (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-11-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2004). Šiuo atveju nei specialieji bankroto administratoriaus veiklą reglamentuojantys teisės aktai (ĮBĮ), nei bendrieji civilinės teisės šaltiniai nenumato subsidiariosios bankroto administratoriaus atsakomybės galimybės. Tai, jog UAB "Admivita", kaip bankroto administratoriaus, atžvilgiu gali būti taikoma subsidiarioji atsakomybė, nenustato ir tarp UAB "Admivita" bei BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" sudaryta pavedimo sutartis, kurios pagrindu, sudarydamas ginčijamą sutartį, administratorius veikė kaip bendrovės atstovas.

74Be to UAB .Admivita'' subsidiariosios civilinės atsakomybės negalimumas šiuo atveju turėtų būti siejamas ir su ieškovų pareikšto reikalavimo prigimtimi. Jau minėta, kad subsidiarioji atsakomybė, kaip civilinės atsakomybės viena iš rūšių, yra galima tik tada, kai kyla pagrindinio skolininko civilinė atsakomybė. Tačiau nagrinėjamu atveju ieškovai atsakovo BUAB "Vyzijo" atžvilgiu pareiškė reikalavimą ne atlyginti žalą (taikyti civilinę atsakomybę), o reikalavimą dėl restitucijos taikymo - ieškovai savo galimai pažeistas teises gina prašydami pripažinti ginčo pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia ir taikyti restituciją, sumokant ekvivalentą pinigais (CK 6.145 str. 1 d., 6.146 str.). Dėl to kad ieškinyje nėra keliamas UAB "Vyzijo", kaip pagrindinio skolininko, civilinės atsakomybės klausimas, UAB "Admivita", kaip bankroto administratoriaus, subsidiarioji civilinė atsakomybė taip pat yra negalima. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ieškovai nagrinėjamoje byloje įrodinėja visas UAB „Admivita“ civilinės atsakomybės sąlygas, todėl teismas pasisako ir dėl jų įrodytinumo.

75Dėl UAB "Admivita" civilinės atsakomybės sąlygų.

76Civilinei atsakomybei kilti būtina konstatuoti įstatyme nustatytų sąlygų visumą: neteisėtus skolininko veiksmus, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, skolininko kaltę ir žalą (nuostolius) (CK 6.246-6.249 str.). Šios įstatyme nurodytos sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti taikytinos ir bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės atveju.

77CK 6.246 straipsnis nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas) arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Taigi atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, neteisėti bankroto administratoriaus veiksmai gali atsirasti dėl neteisėto veikimo, neteisėto neveikimo arba jeigu bankroto administratorius elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punkte numatyta, kad administratorius vykdo teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus. Teismų praktikoje išaiškinta, kad bankroto administratorius, būdamas atsakingas už bankroto procedūrų teisėtumą ir gindamas visų kreditorių ar jų dalies arba bankrutavusios įmonės interesus, privalo kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimus vertinti teisės normų aspektu ir kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl įstatymo reikalavimų neatitinkančių nutarimų panaikinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010). Atsižvelgiant į šį išaiškinimą, konstatuotina, kad bankroto administratoriui tenka pareiga įvertinti kreditorių surinkimo (komiteto) nutarimų atitiktį įstatymų normoms, tačiau tai jokiu būdu nesuponuoja administratoriaus pareigos kiekvieną kreditorių komiteto nutarimą, susijusį su turto pardavimu, skųsti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui.

78Nagrinėjamu atveju atsakovas UAB .Admivita", vykdydamas ĮBĮ įtvirtintas pareigas, ėmėsi veiksmų realizuoti BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" atsargas, tačiau varžytynių, įvykusių 2012 m. gegužės 23 d. ir 2012 m. birželio 4 d., metu atsargos nebuvo parduotos, todėl bankroto administratorius, vadovaudamasis 2012 m. balandžio 19 d. kreditorių komiteto nutarimu Nr. 3, sušaukė kreditorių komiteto posėdį tam, kad nustatyti tolimesnę atsargų pardavimo tvarką ir kainą. Kreditorių komiteto posėdyje, įvykusiame 2013 m. birželio 5 d., kreditoriai nutarimu Nr. 1 nutarė apie atsargų pardavimą skelbti internete ir spaudoje bei 30 dienų rinkti pasiūlymus atsargoms įsigyti. Įkaito (atsargų) turėtojas AB SEB bankas ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreditorių komiteto posėdyje pateikė pasiūlymą pritarti aukščiau paminėtam atsargų pardavimui, nustatant, kad pirkėjų pasiūlymai turi būti derinami su įkaito turėtoju ir atsargos parduodamos tik esant įkaito turėtojo - AB SEB bankas - pritarimui. Nurodyti kreditorių komiteto posėdžiai, siūlomi nutarimų projektai, susiję su BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" turto ir kreditorių teisių ir interesų apsauga, atitiko teisės aktų reikalavimus, taip pat neprieštaravo BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių susirinkimo 2012 m. balandžio 6 d. nutarimu patvirtintam kreditorių komiteto darbo reglamentui ir bankroto procese vyraujantiems teisės principams, todėl bankroto administratorius neturėjo teisės/pareigos juos ginčyti. Tokiu būdu bankroto administratoriaus, kaip bankrutuojančios įmonės atstovas, vykdė įstatymu ir pavedimo sutartimi priskirtas funkcijas, t.y. nebuvo neteisėto neveikimo.

79UAB "Admivita", kaip bankroto administratorius, taip pat neatliko jokių veiksmų, kuriuos draudžia įstatymai. Nors ieškovai nurodo, kad UAB "Admivita" neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis privalėjo nesiūlyti tokio nuostolingo prekių pardavimo būdo ir sąlygų, o, kreditorių komitetui nubalsavus už tokią pardavimo tvarką - su ja nesutikti ir, ginant visų įmonės kreditorių, pačios įmonės bei viešąją interesą kreiptis į teismą dėl tokio neteisėto ir nepagristo kreditorių komiteto nutarimo pripažinimo negaliojančiu, tačiau tokie ieškovų argumentai yra nepagrįsti. Byloje nustatyta, kad UAB .Admivita" teisingai įvertino parduotinų atsargų pobūdį, likvidumą ir kiekį bei pateikė kreditorių komitetui atitinkamą nutarimo projektą. Tokį administratoriaus sprendimą lėmė tai, kad toks specifinio pobūdžio turto kiekis turėjo būti sandėliuojamas ir saugomas, dvejos organizuotos varžytynės neįvyko, nes neatsirado nė vienas pirkėjas), organizuojant mažmeninę atsargų prekybą reikalingas turto sandėliavimas, prekybos vietų nuoma, personalas ir pan., kreditoriams buvo pasiūlyta parduoti atsargas kaip vieną objektą ir rinkti pirkėjų pasiūlymus. Atsižvelgiant į tai, yra pakankamas pagrindas vertinti, kad toks bankroto administratoriaus pasiūlytas atsargų pardavimo būdas ir sąlygos atitiko ekonomiškumo ir operatyvumo sąlygas. Pažymėtina, kad kreditoriai turi teisę patys siūlyti nutarimo projektus arba nepritarti administratoriaus pasiūlytiems projektams, tačiau nagrinėjamu atveju to nebuvo daroma. Taigi akivaizdu, kad BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" bankroto administratoriaus veiksmai, susiję su kreditorių komiteto nutarimų dėl atsargų realizavimo vykdymu, neprieštaravo teisės aktams ir/ar pavedimo sutarčiai, todėl nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo teigti, jog UAB "Admivita" veikė neteisėtai, ko nepagrindė ir patys ieškovai (CPK 178 str.).

80BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto nariai, tame tarpe ir AB SEB bankas bei Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (didžiausi BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditoriai), įvertinę parduodamų atsargų pobūdį bei atsižvelgdami į faktines aplinkybes, jog toks turtas nebuvo ne tik parduotas organizuotose dvejose varžytynėse, tačiau ir neatsirado nei vienas tokių prekių įsigijimu suinteresuotas asmuo, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą parduoti atsargas vieninteliam pirkėjui UAB "Vyzijo". Tokiam pardavimui pritarė įkaito turėtojas AB SEB bankas, kurio teisėms ir teisėtiems interesams toks įkeistų atsargų pardavimas turėjo didžiausią įtaką. Kreditoriai, balsų dauguma priėmę skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą, akivaizdu, elgėsi protingai ir racionaliai, kadangi vienas pagrindinių bankroto proceso tikslų yra kuo operatyviau parduoti įkeistą turtą ir taip užbaigti bankroto procedūras. Tolimesnis nepagrįstas turto pardavimo, kartu ir bankroto procedūrų užbaigimo, vilkinimas neabejotinai pažeistų bankroto proceso operatyvumo principą bei bankrutuojančios įmonės kreditorių teises ir teisėtus interesus. Pažymėtina ir tai, kad pagal ĮBĮ 22 straipsnio 6 dalį kreditorių susirinkime (komiteto posėdyje) teisę balsuoti siūlomais klausimais turi tik kreditoriai, o bankroto administratorius neturi jokios įtakos teisės aktus atitinkančio nutarimui priėmimui. Dėl to nėra jokio pagrįsto pagrindo teigti, kad bankroto administratorius veikė neatidžiai ar nerūpestingai, o toks jo elgesys neatitiko tiek BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos", tiek jos kreditorių teisių ir teisėtų interesų.

81Lietuvos Aukščiausiasis Teismas praktikoje yra ne kartą nurodęs, kad iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos į tikslą - kaip galima operatyviau užbaigti bankroto procedūras ir patenkinti kreditorių reikalavimus (žr. pvz. 2010-12-13 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2010). Teismų praktikoje taip pat yra išaiškinta, kad įmonės likvidavimo etape, kuris prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus jos likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu ĮBĮ nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą.

82Kadangi, įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog atsakovas UAB „Admivita“ neatliko jokių neteisėtų veiksmų, susijusių su atsargų pardavimu, iš esmės nėra teisinio ir faktinio pagrindo nagrinėti kitas civilinei atsakomybei būtinas sąlygas - priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei kaltę. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad nėra bankroto administratoriaus neteisėtų veiksmų, t.y. CK įtvirtintų būtinųjų sąlygų, taigi nėra ir jokio pagrindo kilti UAB "Admivita" civilinei atsakomybei.

83Dėl restitucijos taikymo.

84Pagal CK 6.145 straipsnio 1 dalį restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio arba dėl to, kad prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. Nagrinėjamu atveju konstatuota, kad ginčijamą sandorį pripažinti negaliojančiu ab initio nėra jokio pagrindo, todėl ir restitucijos taikymas yra negalimas. Be to CK 1.80 straipsnio 4 dalis draudžia išreikalauti iš sąžiningo įgijėjo turtą, buvusį tokio sandorio dalyku, išskyrus CK 4.96 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytus atvejus. Kaip jau buvo nurodyta, atsakovas UAB „Vyzijo", sudarydamas ginčijamą sandorį, buvo sąžiningas (byloje nėra jokių objektyvių duomenų apie jo nesąžiningumą), todėl bet kuriuo atveju (jei ginčijamas sandoris ir būtų pripažintas negaliojančiu), ieškovų prašomas restitucijos būdas būtų negalimas, nes pažeistų sąžiningo trečiojo asmens (atsakovo UAB "Vyzijo") nuosavybės teises.

85Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovai neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė savo reikalavimus, t.y. neįrodė, kad yra pagrįstas pagrindas panaikinti 2012 m. birželio 5 d. BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto nutarimą pirmu darbotvarkės klausimu, kuriuo nustatyta atsargų pardavimo tvarka, kad atsakovų BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" ir UAB "Vyzijo" 2012 m. liepos 24 d. sudaryta turto pirkimo-pardavimo sutartis pripažintina negaliojančia pagal CK 6.66 straipsnį, kad yra pagrįstas pagrindas taikyti restituciją, priteisiant pinigais grąžintino turto vertę bei taikyti subsidiarią atsakovo UAB „Admivita“ atsakomybę, todėl nėra pakankamo ir pagrįsto pagrindo tenkinti visų ieškovų pareikštų materialiųjų reikalavimų ir ieškinys atmetamas (CK 1.5 str., CPK 178, 185 str.).

86Atmetus ieškinį, ieškovams jų patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 str.), tačiau iš ieškovų priteisiamos atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 str., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

87Į bylą pateikti duomenys, kad atsakovas UAB „Admivita“ patyrė iš viso 2 650,09 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 55-58, t.7), kurios lygiomis dalimis – po 883,36 EUR priteistinos iš ieškovų A. Š., UAB „Mano bilietas“ ir UAB „Monako produkcija“.

88Atsakovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ patyrė 1 737,72 EUR ekspertizės išlaidų (b.l. 179, t.6), iš kurių 1 700 EUR pervesta už ekspertizės atlikimą ir 37,72 EUR grąžinta atsakovui (b.l. 206-207, 213, 214, t.6). Todėl atsakovui BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos iš visų ieškovų priteistina 1 700 EUR suma, t.y. po 566,66 EUR iš A. Š., UAB „Mano bilietas“ ir UAB „Monako produkcija“.

89Iš ieškovų taip pat priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.), kurios nagrinėjamoje byloje sudaro 19,26 EUR (66,51 Lt), t.y. priteistina po 6,42 EUR iš kiekvieno ieškovo.

90Iš teismo specialiosios sąskaitos išmokėtinos ekspertų, dalyvavusių teismo posėdyje, išlaidos, kurias avansu 2015-11-25 mokėjimo nurodymu per AB SEB banką yra įmokėjęs ieškovas A. Š. 480 EUR sumoje (b.l. 23, t.7) – pagal pateiktą 2016-01-28 sąskaitą-faktūrą serija JUF Nr.00071 eksperto J. U. išlaidos sudaro 230 EUR (b.l. 53-54, t.7), pagal 2016-01-28 sąskaitą-faktūrą serija CV Nr.21 eksperto V. Č. išlaidos sudaro 230 EUR. Likusi ieškovo A. Š. avansu sumokėtų lėšų dalis – 20 EUR grąžintina jas įmokėjusiam ieškovui.

91Sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos Vilniaus apygardos teismo 2013-08-07 ir 2013-11-26 nutartimis taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 2 d.).

92Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 259, 265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

93Ieškovų A. Š., UAB „Mano bilietas“ ir UAB „Monako produkcija“ ieškinį atsakovams BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“, UAB „Admivita“ ir UAB „Vyzijo“ dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo ir žalos atlyginimo atmesti.

94Priteisti atsakovui UAB „Admivita“ iš ieškovų A. Š., UAB „Mano bilietas“ ir UAB „Monako produkcija“ po 883,36 EUR (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt tris eurus 36 euro centus) iš kiekvieno išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

95Priteisti atsakovui BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ iš ieškovų A. Š., UAB „Mano bilietas“ ir UAB „Monako produkcija“ po 566,66 EUR (penkis šimtus šešiasdešimt šešis eurus 66 euro centus) iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų.

96Priteisti valstybei iš ieškovų A. Š., UAB „Mano bilietas“ ir UAB „Monako produkcija“ po 6,42 EUR (šešis eurus 42 euro centus) iš kiekvieno išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

97Iš Vilniaus apygardos teismo specialiosios sąskaitos išmokėti pagal pateiktą 2016-01-28 sąskaitą-faktūrą serija JUF Nr.00071 ekspertui J. U. 230 EUR (du šimtus trisdešimt eurų), o pagal 2016-01-28 sąskaitą-faktūrą serija CV Nr.21 ekspertui V. Č. - 230 EUR (du šimtus trisdešimt eurų) išlaidas už dalyvavimą teismo posėdyje, kurias avansu 2015-11-25 mokėjimo nurodymu per AB SEB banką yra įmokėjęs ieškovas A. Š.. Likusią šių ieškovo avansu sumokėtų lėšų dalį – 20 EUR (dvidešimt eurų) iš Vilniaus apygardos teismo specialiosios sąskaitos grąžinti ieškovui A. Š..

98Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 7 d. ir 2013 m. lapkričio 26 d. nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

99Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas A. Š. 2013 m. balandžio 25 d. kreipėsi į teismą su skundu,... 5. Ieškovai UAB „Mano bilietas“ ir UAB „Monako produkcija“ 2013 m. liepos... 6. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi abu ieškiniai ir... 7. Ieškovai A. Š., UAB „Mano bilietas“ ir UAB „Monako produkcija“, 2013... 8. Ieškovai ieškinyje nurodo, kad A. Š. ir UAB “Mano bilietas“ yra atsakovo... 9. Atsakovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ atsiliepimuose į... 10. Atsakovas UAB "Vyzijo" atsiliepimuose į ieškinį su ieškiniu nesutinka,... 11. Atsakovas UAB „Admivita" atsiliepimuose su ieškiniu nesutinka, prašo jį... 12. Trečiasis asmuo „If P&C Insurance AS“, veikiantis Lietuvoje per... 13. Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepime į ieškinį palaiko atsakovų BUAB... 14. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartimi byloje paskirta... 15. Teismo posėdyje ieškovas R. Š. ir ieškovų atstovas ieškinį palaikė ir... 16. Teismo posėdyje atsakovo BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos"... 17. Teismo posėdyje atsakovo UAB „Admivita“ atstovas su ieškiniu nesutiko,... 18. Teismo posėdyje atsakovo UAB „Vyzijo“ atstovai su ieškiniu nesutiko,... 19. Ieškinys atmestinas.... 20. Byloje nustatyta, kad ieškovai A. Š. ir UAB “Mano bilietas“ yra atsakovo... 21. Ieškovai A. Š., UAB „Mano bilietas“ ir UAB „Monako produkcija“... 22. Dėl kilnojamojo turto vertės nustatymo ekspertizių vertinimo.... 23. Pagal CPK 218 straipsnį eksperto išvada teismui neprivaloma ir įvertinama... 24. Visa eksperto J. U. išvada yra grindžiama iš esmės klaidinga prielaida, kad... 25. Pažymėtina, jog tai, kad CD, DVD ir MC kaina yra gerokai mažesnė nei... 26. Ekspertizės akte yra nurodoma, kad turto kokybė, prekinė išvaizda (fizinė... 27. Vertinant turto, kaip vieno objekto, rinkos vertę, ekspertas J. U. nesirėmė... 28. Teismo vertinimu, pirminės ekspertizės išvadas iš esmės paneigia... 29. Pagal Turto ir verslo vertinimo metodikos 66 punktą rinkos vertei nustatyti... 30. Teismas atmeta šalių argumentus, susijusius su tariamu ekspertų šališkumu,... 31. Ekspertas V. Č., atsakydamas į pirmąjį ir antrąjį teismo suformuotus... 32. Ieškovai nepagrįstai nurodo, kad ekspertas V. Č., atlikdamas pakartotinę... 33. Nėra pagrindo abejoti ir, kad eksperto V. Č. kreipimasis į UAB „Prioro... 34. Dėl 2012 m. birželio 5 d. kreditorių komiteto posėdyje priimto nutarimo... 35. Ieškovai prašo pripažinti negaliojančiu 2012 m. birželio 5 d. BUAB... 36. Pagal ĮBĮ 21 straipsnį kreditorių susirinkimas, siekdamas palengvinti ir... 37. Byloje nustatyta, kad ieškovai UAB ,,Mano bilietas", UAB “Monako... 38. Dėl termino skundui dėl nutarimo pateikti praleidimo ir ieškinio daliai dėl... 39. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti... 40. Nagrinėjamu atveju BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ 2012 m.... 41. Dėl ginčijamo 2012 m. birželio 5 d. kreditorių komiteto posėdyje priimto... 42. Nors ĮBĮ nenumato konkrečių kreditorių susirinkimo/komiteto nutarimų... 43. Dėl ginčijamo nutarimo atitikimo procedūriniams reikalavimams.... 44. BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ kreditorių komiteto... 45. Dėl ginčijamo nutarimo atitikimo imperatyvioms įstatymo normoms.... 46. Ieškovai nurodo, jog atsargų pardavimo klausimai kreditorių komitete... 47. Dėl ginčijamo nutarimo prieštaravimo juridinio asmens steigimo dokumentams.... 48. Pagal analogiją taikant CK 2.82 straipsnio 4 dalies nuostatas, vertinant... 49. Dėl ginčijamo nutarimo atitikimo CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams... 50. Ieškovai nurodo, kad ginčijamu nutarimu pažeidžiamos kitų kreditorių... 51. Dėl atsargų rinkos kainos.... 52. Ieškovai patikslintame ieškinyje iš esmės remiasi eksperto J. U. atliktos... 53. Kaip tvirtina bylos duomenys, vykdant ginčijamą nutarimą, buvo parduodamas... 54. Teismas taip pat sutinka su atsakovų atsikirtimų argumentais, kad šiuo... 55. Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ginčijamu nutarimu nebuvo... 56. Dėl atsargų pardavimo būdo.... 57. Pagal ĮBĮ nuostatas (IBĮ 33 str. 1 d. 3 p.) turto pardavimo tvarką bei... 58. Aplinkybė, kad UAB „Vyzijo“ parduoti prekystaliai iki šiol yra saugomi... 59. Pažymėtina ir tai, jog, atsakovui UAB „Vyzijo" perėmus BUAB "Optinių... 60. Dėl ginčijamu nutarimu nustatyto 30 dienų atsargų pardavimo termino.... 61. Ieškovai nurodo, kad ginčijamu nutarimu buvo nustatytas nepateisinamai mažas... 62. Teismas pažymi ir tai, kad pagal bylos duomenis ieškovai UAB ,,Monako... 63. Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti 2012 m. liepos 24 d. pirkimo-pardavimo... 64. Ieškovai actio Paullana instituto pagrindu prašo pripažinti negaliojančia,... 65. Nagrinėjamu atveju teismas atmeta ieškinį nuginčyti 2012 m. birželio 5 d.... 66. Byloje nustatyta, kad BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos"... 67. Aplinkybė, kad atsakovui UAB "Vyzijo" dalis parduoto turto (prekystaliai) liko... 68. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas daro išvadą, kad atsakovas UAB... 69. Pažymėtina ir tai, kad aukščiau aptartuose motyvuose jau buvo padaryta... 70. Dėl atsakovo UAB „Admivita“ civilinės atsakomybės.... 71. Ieškovai prašo nagrinėjamoje byloje svarstyti ir išspręsti 2012-07-24... 72. Dėl UAB "Admivita" subsidiariosios civilinės atsakomybės negalimumo.... 73. Ieškovai atsakovo UAB "Admivita" civilinę atsakomybę vertina kaip... 74. Be to UAB .Admivita'' subsidiariosios civilinės atsakomybės negalimumas šiuo... 75. Dėl UAB "Admivita" civilinės atsakomybės sąlygų.... 76. Civilinei atsakomybei kilti būtina konstatuoti įstatyme nustatytų sąlygų... 77. CK 6.246 straipsnis nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius... 78. Nagrinėjamu atveju atsakovas UAB .Admivita", vykdydamas ĮBĮ įtvirtintas... 79. UAB "Admivita", kaip bankroto administratorius, taip pat neatliko jokių... 80. BUAB "Optinių laikmenų prekybos perspektyvos" kreditorių komiteto nariai,... 81. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas praktikoje yra ne kartą nurodęs, kad iš... 82. Kadangi, įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog... 83. Dėl restitucijos taikymo. ... 84. Pagal CK 6.145 straipsnio 1 dalį restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo... 85. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovai neįrodė... 86. Atmetus ieškinį, ieškovams jų patirtos bylinėjimosi išlaidos... 87. Į bylą pateikti duomenys, kad atsakovas UAB „Admivita“ patyrė iš viso 2... 88. Atsakovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ patyrė 1 737,72... 89. Iš ieškovų taip pat priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 90. Iš teismo specialiosios sąskaitos išmokėtinos ekspertų, dalyvavusių... 91. Sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos Vilniaus apygardos teismo 2013-08-07 ir... 92. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185,... 93. Ieškovų A. Š., UAB „Mano bilietas“ ir UAB „Monako produkcija“... 94. Priteisti atsakovui UAB „Admivita“ iš ieškovų A. Š., UAB „Mano... 95. Priteisti atsakovui BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ iš... 96. Priteisti valstybei iš ieškovų A. Š., UAB „Mano bilietas“ ir UAB... 97. Iš Vilniaus apygardos teismo specialiosios sąskaitos išmokėti pagal... 98. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 99. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...