Byla 2-1935/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto departamentas LT“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 27 d. nutarties, kuria teismas nusprendė atstatydinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Lodina“ bankroto administratorių uždarąją bendrovę „Bankroto departamentas LT“ ir bankrutuojančios akcinės bendrovės „Lodina“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Ignika“, civilinėje byloje Nr. B2-778-173/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lodina“ direktoriaus R. M. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Lodina“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjami su bankroto bylos iškėlimu susiję klausimai.

5Atskiruoju skundu nagrinėjamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atstaydintas bankroto administratorius, teisėtumo ir pagrįstumo.

62010 m. vasario 10 d. ieškovas R. M. – atsakovo UAB „Lodina“ vadovas ieškiniu prašė teismo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Lodina“ Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 str. 3 p., 8 str. 1 d. numatytais pagrindais ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto departamentas LT“.

7Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 16 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Lodina“, o įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto departamentas LT“. Teismas nurodė, kad įmonės balanse įrašytas bendrovės turtas sudaro 283 937 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 500 095 Lt. Šie duomenys pagrindžia, jog tokia uždarosios akcinės bendrovės „Lodina” būsena atitinka ĮBĮ 2 str. 8 d. reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

82010 m. rugsėjo 13 d. BUAB „Lodina“ kreditorių komitetas Kauno apygardos teismui pateikė prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo, kuriuo prašė, remiantis ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalimi, atstatydinti iš pareigų BUAB „Lodina“ administratorių UAB „Bankroto departamentas LT“ ir paskirti naują administratorių UAB „Ignika“. Prašyme nurodė, jog UAB „Bankroto departamentas LT“ yra susijęs su vienu iš bankrutuojančios įmonės debitorių UAB „Irec LT“. Pareiškėjo teigimu, pastarasis asmuo ir bankroto administratorius yra atstovaujami to paties juristo A. R. Be to, daugelio šio administratoriaus administruojamų įmonių (BUAB „Saratas“, BUAB Tellsell“, BUAB „Actic auto“ ir BUAB „Lodina“) vadovo pareigas yra ėjęs R.M., kuris yra taip pat vadovavęs ir UAB „Bankroto departamentui LT“, todėl 2010 m. rugsėjo 13 d. kreditorių susirinkime buvo nutarta kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo.

9UAB „Bankroto departamentas LT“ su prašymu nesutiko ir nurodė, kad ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalimi įtvirtinti reikalavimai taikomi būtent prašymo skirti administruoti bankrutuojančią įmonę teikimo metu ir visos bankroto bylos metu. Bankrutuojančių įmonių UAB „Lodina“, UAB „Saratas“, UAB „Actis auto“, UAB „Šilumos garantas“, UAB „Tellsell“ bankroto administratoriumi yra paskirtas ne fizinis asmuo, o juridinis asmuo UAB „Bankroto departamentas LT“. Minėtų įmonių bankroto bylų iškėlimo metu UAB „Bankroto departamentas LT“ direktoriumi buvo K. A. Nėra pagrindo teigti, kad UAB „Bankroto departamentas LT“ negali ar negalėjo būti paskirtas minėtų bankrutuojančių įmonių bankroto administratoriumi ir yra ar buvo suinteresuotas minėtų bylų baigtimi. A. R. kurį laiką dirbo juristu UAB „Irec LT“, bet joje vadovaujančių pareigų neužėmė, o UAB „Bankroto departamentas LT“ dirba tik nuo 2010 m. liepos 22 d.

10Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 18 d. nutartimi prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad kartu su prašymu pateikti įrodymai nepagrindžia aplinkybių, jog administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ netinkamai atlieka savo pareigas.

112010 m. gruodžio 16 d. BUAB „Lodina“ kreditorių komitetas Kauno apygardos 2010 m. lapkričio 18 d. teismo nutartį apskundė atskiruoju skundu, kuriuo prašė skundžiamą nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atšaukti BUAB „Lodina“ administratorių UAB „Bankroto departamentas LT“ ir paskirti administratoriumi UAB „Ignika“. 2011 m. sausio 18 d. Kauno apygardos teismas nutartimi su skundu sutiko, skundžiamą nutartį panaikino ir paskyrė naują posėdį klausimo dėl administratoriaus atstatydinimo nagrinėjimui.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 27 d. nutartimi kreditorių komiteto prašymą tenkino ir nusprendė atstatydinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Lodina“ bankroto administratorių uždarąją bendrovę „Bankroto departamentas LT“ ir bankrutuojančios akcinės bendrovės „Lodina“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Ignika“. Nurodė, kad kreditorių komiteto išdėstytos abejonės dėl UAB „Bankroto departamentas LT“ tinkamumo administruoti bankrutuojančią UAB „Lodina“ yra pagrįstos. UAB „Bankroto departamentas LT“ yra susijęs su bankrutuojančia UAB „Lodina“, kadangi UAB „Bankroto departamentas LT“ direktoriumi nuo 2009 m. spalio 5 d. iki 2009 m. spalio 16 d. vadovu buvo R. M., kuris buvo ir UAB „Bankroto departamentas LT“ administruojamos BUAB „Lodina“ akcininko BUAB „Tellsell“ direktorius. Nutartyje nurodoma, jog UAB „Bankroto departamentas LT“ buveinė sutampa su kai kurių jos administruojamų bankrutuojančių įmonių buveine. Teismas pažymėjo ir tai, jog R. M. buvo kai kurių UAB „Bankroto departamentas LT“ administruojamų bankrutuojančių įmonių vadovu. Be to, UAB „Bankroto departamentas LT“ vykdo BUAB „Tellsell“ bankroto procedūras, o BUAB „Tellsell“ yra kai kurių kitų UAB „Bankroto departamentas LT“ administruojamų įmonių akcininkas. Nors bankroto administratoriumi paskirtas ne fizinis, o juridinis asmuo, bet ši aplinkybė bankrutuojančios UAB „Lodina“ kreditoriams nepanaikina abejonių dėl bankroto administratoriaus tinkamumo.

14III. Atskirojo skundo argumentai

15Bankroto administratorius atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 27 d. nutartį ir perduoti klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas tik formaliai, paviršutiniškai įvertino BUAB „Lodina“ kreditorių komiteto, buvusio UAB „Bankroto departamentas LT“ įgalioto asmens K. A. teiginius, neįvertino UAB „Bankroto departamentas LT“ pateiktų įrodymų bei motyvų. Kiekviena šiam klausimui svarbi aplinkybė turėjo būti įvertinta ar ji turi įtakos bankroto administratoriaus tinkamumui administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę, bankroto administratoriaus vykdomai bankroto procedūrai, jos teisingumui ir skaidrumui.
 2. Vertinant juridinį asmenį UAB „Bankroto departamentas LT“ LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 4 dalies aspektu, nėra jokių aplinkybių, leidžiančių teigti, jog UAB „Bankroto departamentas LT“ negali/negalėjo būti paskirtas bankrutuojančių įmonių UAB „Lodina“, UAB „Saratas“, UAB „Actis auto“ ir UAB „Tellsell“ bankroto administratoriumi ir yra/buvo suinteresuotas šių įmonių bankroto bylų baigtimi. Be to, bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ kandidatūra minėtose bankrutuojančių įmonių bankroto bylose suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.
 3. Minėtų įmonių bankroto administratoriumi nebuvo ir nėra paskirtas R. M., be to, jis nėra ir nebuvo nei UAB „Bankroto departamentas LT“ vadovu, nei dalyviu sutikimo administruoti BUAB „Lodina“ teikimo metu ir visos bankroto bylos metu.
 4. Joks galiojantis teisės aktas nedraudžia skirtingoms įmonėms naudotis tuo pačiu registracijos adresu, be to, bankroto administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ objektyviai neturi ir negali turėti duomenų, dėl kokių priežasčių ar aplinkybių anksčiau minėtos įmonės pasirinko tokį registracijos adresą. Bet kuriuo atveju tai neturi ir negali turėti įtakos bankroto administratoriaus vykdomoms bankroto procedūroms.
 5. UAB „Bankroto departamentas LT“ nekontroliuoja ir negali kontroliuoti, kas yra kurios įmonės akcininku, ir tai neturi ir negali turėti jokios įtakos jo atliekamoms bankroto procedūroms, todėl minėta aplinkybė, kad UAB „Bankroto departamentas LT“ administruojamų bankrutuojančių įmonių UAB „Lodina“, UAB „Saratas“, UAB „Actis auto“, UAB „Šilumos garantas“ akcininkas yra bankrutuojanti UAB „Tellsell“, kurią taip pat administruoja UAB „Bankroto departamentas LT“, nėra ir negali būti susijusi su vykdoma bankroto procedūra.
 6. Byloje nėra jokių K. A. darytą spaudimą įrodančių duomenų ir dokumentų. Atvirkščiai, bankroto administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ pateikė duomenis ir dokumentus, patvirtinančius buvusio įgalioto asmens K. A. nekompetenciją administruojant bankroto bylas, jo atliktus neteisėtus veiksmus, taip pat pateikė duomenis ir dokumentus, kurie patvirtina ir įrodo, jog UAB „Bankroto departamentas LT“ direktorė I. R. niekada nedarė ir negalėjo daryti jokios įtakos K. A. vykdomoms bankroto procedūroms. Be to, BUAB „Lodina“ atstovas 2011 m. kovo 9 d. teismo posėdžio metu pats patvirtino, kad K. A. nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jam buvo daromas koks nors spaudimas.
 7. K. A. teiginiai yra ne tik melagingi, bet taip pat žemina tiek I. R. garbę ir orumą, tiek UAB „Bankroto departamentas LT“ dalykinę reputaciją, tačiau šių aplinkybių ir įrodymų teismas skundžiamoje nutartyje neįvertino ir nenurodė, dėl kokių priežasčių juos atmeta.
 8. K. A. įgaliojimai atšaukti ne dėl jam daromo spaudimo, o dėl jo darbo klaidų, kvalifikacijos trūkumo ir nelojalumo darbdaviui. Be to, jis nesilaiko Bankroto administratorių elgesio kodekso reikalavimų, bankroto administratoriaus veiklai keliamų reikalavimų, kai, jau nebebūdamas UAB „Bankroto departamentas LT“ įgaliotu asmeniu ir darbuotoju, atstovavo įvairias bankrutuojančias įmones kaip UAB „Bankroto departamentas LT“ įgaliotas asmuo. Šių aplinkybių teismas skundžiamoje nutartyje nevertino ir neminėjo.
 9. Būtent K. A. buvo UAB „Bankroto departamentas LT“ direktoriumi prieš R. M. ir teikė bankroto administratoriaus sutikimus/deklaracijas dėl atitikties teisės aktų reikalavimams dėl įmonių UAB „Lodina“, UAB „Saratas“, UAB „Actis auto“, UAB „Tellsell“ ir kuris žinojo apie tai, kad R. M. tam tikrą laiko tarpą buvo UAB „Bankroto departamentas LT“ direktorius.
 10. Teismo posėdžio metu teismas pasiūlė BUAB „Lodina“ kreditorių komitetui pasiūlyti kitą bankroto administratoriaus kandidatūrą, tuo pačiu pripažindamas, kad UAB „Ignikas“ šioje byloje nėra tinkamas bankroto administratorius, bet vis tiek būtent jį paskyrė naujuoju bankroto administratoriumi.
 11. UAB „Bankroto departamentas LT“ pateikė Kauno apygardos teismui prašymą įpareigoti K. A. atlikti veiksmus bei skirti jam baudą konkrečiai nurodydamas, kokius pažeidimus jis padarė, tačiau šių aplinkybių teismas neįvertino, nenurodė, kodėl jas atmeta, ir net nepaminėjo.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

17Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovo bankroto administratorius negali vykdyti pareigų ir pakeitė šį atsakovo administratorių kitu.

18Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, galimybių išlikti konkurencingu teisės subjektu rinkoje bei tuo pačiu padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik fizinis ar juridinis asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-281 patvirtintas ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisykles“, jei administratoriaus kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese.

19Bet kurioje bankroto procedūros stadijoje neribojama teismo teisė spręsti klausimą, ar bankroto administratorius tinkamai vykdo jam pavestas funkcijas ir ar administratorius yra tinkamas šioje įmonėje vykdyti administratoriaus pareigas. Faktinis pagrindas tam gali būti atskiro kreditoriaus teismui pateikta informacija, taip pat paaiškėję duomenys apie administratoriaus galimą suinteresuotumą bankroto byla (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartis byloje Nr. 2-314/2009). Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktą teisę reikalauti atstatydinti administratorių turi kreditorių susirinkimas (komitetas) (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.). Kreditorių susirinkimo nutarimo dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrįstumo klausimą teismas išsprendžia nustatęs, ar yra pagrindas pagal turimus duomenis konstatuoti, jog administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, taip pat ar paskirto administratoriaus kandidatūra vykdyti įmonės bankroto procedūras yra tinkama. Spręsdamas šį klausimą, teismas įvertina visas šiam klausimui teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes, susijusias su bankroto proceso eiga, jos operatyvumu, vykdomų procedūrų skaidrumu, atskirų veiksmų (ne)atlikimu, sprendimų (ne)priėmimu. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir pakeitimo, taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir sprendžiant administratoriaus paskyrimo klausimą. Teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali vykdyti atsakovo bankroto administravimo procedūrų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir šiam bankroto administratoriui toliau vykdant atsakovo administravimą, nesukuriamos teisinės prielaidos įtarti, jog gali atsirasti kliūtys išaiškinti bankroto tikrąsias priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 straipsnis). Jeigu yra duomenų, kad teismo paskirtas bankroto administratorius ar jo atstovai yra glaudžiai susiję su kitais asmenimis, kurie gali turėti interesą bankroto bylos baigtimi, teismas turėtų atstatydinti esamą administratorių iš pareigų ir spręsti dėl naujo administratoriaus paskyrimo.

20Atstatydinus administratorių, teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas klausimą dėl naujo administratoriaus paskyrimo, teismas, visų pirma, turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas taip pat privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą.

21Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nutarė atstatydinti bankroto administratorių esant kreditorių susirinkimo nutarimui. Tokį procesinį sprendimą teismas grindė tuo, kad atsakovas BUAB „Lodina“ yra susijęs su jį administruojančia įmone UAB „Bankroto departamentas LT“. Teismas kaip sąsajas tarp šių subjektų įvardijo tokias aplinkybes: 1) Nuo 2009 m. spalio 5 d. iki 2009 m. spalio 16 d. bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ vadovu dirbo atsakovo vadovas R. M. – nagrinėjamos bylos ieškovas; 2) UAB „Bankroto departamentas LT“ buveinė sutampa su kai kurių jos administruojamų bankrutuojančių įmonių buveine; 3) R. M. buvo kai kurių UAB „Bankroto departamentas LT“ administruojamų bankrutuojančių įmonių vadovu; 4) UAB „Bankroto departamentas LT“ vykdo BUAB „Tellsell“ bankroto procedūras, o BUAB „Tellsell“ yra kai kurių kitų UAB „Bankroto departamentas LT“ administruojamų įmonių, taip pat ir atsakovo, akcininkas.

22Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad nurodyti duomenys sudaro pagrindą abejoti atsakovo bankroto procedūras vykdančio bankroto administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ nešališkumu. Pirma, ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo 2010 m. vasario 10 d. padavė R. M., kuris tuo metu buvo atsakovo vadovas. Jis pasiūlė atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto departamentas LT“. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad R. M. nuo 2009 m. spalio 5 d. iki 2009 m. spalio 16 d. dirbo šio bankroto administratoriaus vadovu. Vien ši aplinkybė sudaro pagrindą atsirasti pagrįstoms abejonėms dėl UAB „Bankroto departamentas LT“ galimumo skaidriai vykdyti atsakovo bankroto administravimo procedūras. Antra, ieškovą siejo glaudūs ryšiai ir su atsakovo vieninteliu akcininku UAB „Tellsell“. Iš viešuose registruose esančių duomenų matyti, kad atsakovo vienintelį akcininką, kuris taip pat bankrutuoja, administruoja tas pats bankroto administratorius kaip ir atsakovą - UAB „Bankroto departamentas LT“. Be to, BUAB „Tellsell“ vadovo pareigas nuo 2009 m. gruodžio 17 d. iki 2010 m. kovo 18 d. ėjo ieškovas R. M., kuris iki šiol tebėra vienintelis šios įmonės akcininkas (t. 1, b.l. 62-69). Trečia, bankroto administratorius UAB „Bankroto departamentas LT“ yra glaudžiai susijęs ir su kitomis atsakovo akcininko UAB „Tellsell“ valdomomis įmonėmis, kurių vadovu yra buvęs ieškovas R. M. ir kurioms taip pat vykdomos bankroto procedūros (UAB „Saratas“, UAB „Actis auto“, t. 1, b.l. 70-78) ir kurių buveinė sutampa su UAB „Bankroto departamentas LT“ buveine. Ketvirta, A. R., kuris šiuo metu pagal pavedimą yra įgaliotas vykdyti atsakovo bankroto procedūras, yra dirbęs teisininku įmonėje UAB „Irec LT“, kuri yra atsakovo debitorius. Penkta, atsakovo bankroto procedūras vykdęs UAB „Bankroto departamentas LT“ įgaliotas asmuo K. A. 2010 m. rugsėjo 13 d. įvykusiame atsakovo kreditorių komiteto posėdyje paaiškino, kad UAB „Bankroto departamentas LT“ vadovė I. R. bei atsakovo debitoriaus UAB „Irec LT“ atstovai jam daro neteisėtą spaudimą ir nepagrįstai reikalauja neginčyti šio atsakovo skolininko sudarytų sandorių (t. 1, b.l. 30). Šešta, atsiradus nepasitikėjimui ir susiklosčius konfliktiniams santykiams tarp atsakovo bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių, toliau šiam administratoriui vykdyti bankrutuojančios įmonės bankroto procedūras gali būti itin sudėtinga, ir tai neatitinka įmonės ir jos kreditorių interesų.

23Taigi, ieškovas, būdamas atsakovo vadovu, ne tik inicijavo bankroto procesą atsakovui, bet ir pasiūlė bankroto administratoriumi asmenį, su kuriuo pats yra labai glaudžiai susijęs (buvęs šios įmonės vadovas) ir kuris administruoja ne tik atsakovą, bet ir įmonę, kuri valdo atsakovą ir kurios vienintelis akcininkas yra pats ieškovas. Atsakovo bankroto procedūras vykdantį bankroto administratorių sieja glaudūs ryšiai ir su kitomis įmonėmis, kurioms yra vadovavęs ieškovas ir kurias šiuo metu administruoja tas pats administratorius, kaip ir atsakovą. Jeigu, esant tokioms aplinkybėms, teismas leistų UAB „Bankroto departamentas LT“ ir toliau administruoti atsakovą, atsirastų pagrįstų abejonių, ar iš tiesų nustatytos tikrosios atsakovo nemokumo priežastys, ar reiškiami reikalavimai atsakovo skolininkams, ar tinkamai ginamasi nuo įmonei pareikštų kreditorinių reikalavimų ir pan.

24Atsakovo kreditorių komiteto pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Ignika“ sutiko administruoti atsakovą, Įmonių bankroto valdymo departamentas nenustatė kliūčių šiam administratoriui vykdyti atsakovo bankroto procedūras (t. 2, b.l. 33, 54). Todėl teismas pagrįstai UAB „Ignika“ paskyrė BUAB „Lodina“ atsakovo bankroto administratoriumi.

25Aukščiau išdėstyti argumentai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė įmonės bankroto administratoriaus atstatydinimą reglamentuojančias teisės normas, pagrįstai atstatydino atsakovo bankroto administratorių ir administruoti įmonę paskyrė kitą asmenį, kuris atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus ir dėl kurio nešališkumo abejonių pagal byloje esančius duomenis nėra. Keisti ar naikinti teisėtos ir pagrįstos nutarties atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Kiti apelianto skunde išdėstyti argumentai nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant klausimą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo.

26Vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjami su bankroto bylos iškėlimu susiję klausimai.... 5. Atskiruoju skundu nagrinėjamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 6. 2010 m. vasario 10 d. ieškovas R. M. – atsakovo UAB „Lodina“ vadovas... 7. Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 16 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą... 8. 2010 m. rugsėjo 13 d. BUAB „Lodina“ kreditorių komitetas Kauno apygardos... 9. UAB „Bankroto departamentas LT“ su prašymu nesutiko ir nurodė, kad ĮBĮ... 10. Kauno apygardos teismas 2010 m. lapkričio 18 d. nutartimi prašymą atmetė.... 11. 2010 m. gruodžio 16 d. BUAB „Lodina“ kreditorių komitetas Kauno apygardos... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 27 d. nutartimi kreditorių komiteto... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. Bankroto administratorius atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 17. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo,... 18. Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios... 19. Bet kurioje bankroto procedūros stadijoje neribojama teismo teisė spręsti... 20. Atstatydinus administratorių, teismo teisė parinkti administratoriaus... 21. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nutarė atstatydinti bankroto... 22. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo... 23. Taigi, ieškovas, būdamas atsakovo vadovu, ne tik inicijavo bankroto procesą... 24. Atsakovo kreditorių komiteto pasiūlytas bankroto administratorius UAB... 25. Aukščiau išdėstyti argumentai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad... 26. Vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija... 27. Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą....