Byla 2-774/2013
Dėl kreditoriaus J. J. skundo nutraukta, taip pat atstatydintas iš pareigų Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 20 d. nutartimi paskirtas atsakovo BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratorius UAB ,,Viresita“ ir BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratoriumi paskirta UAB ,,Verslo administravimas ir apskaita“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo BUAB „Statyba ir paveldas“ administratoriaus UAB „Viresita“ ir kreditoriaus J. J. (J. J.) atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutarties, kuria civilinės bylos Nr. B2-3012-881/2012 dalis dėl kreditoriaus J. J. skundo nutraukta, taip pat atstatydintas iš pareigų Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 20 d. nutartimi paskirtas atsakovo BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratorius UAB ,,Viresita“ ir BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratoriumi paskirta UAB ,,Verslo administravimas ir apskaita“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2010-10-20 nutartimi atsakovui UAB ,,Statyba ir paveldas“ buvo iškelta bankroto byla ir administratoriumi paskirta UAB ,,Viresita“.

5Kreditorius UAB ,,Maxvila“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti negaliojančiais ir panaikinti visus 2011-11-27 įvykusiame pakartotiniame BUAB ,,Statyba ir paveldas“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus. Kreditoriai UAB ,,Maxvila“, A. Zlotnikov ir D. Zlotnikova pateikė teismui prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo ir prašė BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratoriumi paskirti UAB ,,Verslo administravimas ir apskaita“, motyvuodami tuo, kad tiek pirmąjį, tiek pakartotinį kreditorių susirinkimą jis sušaukė pažeisdamas įstatymo nustatytą susirinkimo šaukimą tvarką. Pažymėjo, kad kreditorių bendra patvirtintų finansinių reikalavimų suma BUAB ,,Statyba ir paveldas“ atžvilgiu yra 92,05 procento visų BUAB ,,Statyba ir paveldas“ patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos.

6Kreditorius J. J. taip pat padavė teismui skundą dėl pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Teigė, kad kreditorius UAB ,,Langų servisas“, kuris savo reikalavimą perleido kreditoriui J. J., nebuvo informuotas nei apie pirmąjį, nei apie pakartotinį kreditorių susirinkimus. Jei kreditoriui būtų buvus sudaryta galimybė dalyvauti kreditorių susirinkime, kreditorių susirinkime priimti nutarimai būtų buvę kitokie.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012-11-21 nutartimi, be kita ko, bylos dalį dėl kreditoriaus J. J. skundo nutraukė, taip pat atstatydino iš pareigų Vilniaus apygardos teismo 2010-10-20 nutartimi paskirtą BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratorių UAB ,,Viresita“ ir BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratoriumi paskyrė UAB ,,Verslo administravimas ir apskaita“ (Leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 85).

9Teismas, įvertinęs bylos rašytinių įrodymų visumą, priėjo prie išvados, kad kreditorius J. J. netinkamai realizavo teisę į teisminę gynybą, t. y. praleido Įmonių bankroto įstatyme nustatytą senaties terminą kreditorių susirinkimo nutarimų ginčijimui ir šio termino neprašė atnaujinti, todėl bylos dalį dėl kreditoriaus skundo nutraukė.

10Teismas nustatęs, kad administratoriaus pakeitimo klausimą inicijavo net 92,05 procento visų BUAB ,,Statyba ir paveldas“ patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos turinčių kreditorių, jog kreditorius ir administratorių sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, nusprendė, kad egzistuoja pagrindas pakeisti BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratorių, nes šis prarado didžios daugumos kreditorių pasitikėjimą. Teismas pažymėjo, kad netenkinus didžiosios daugumos kreditorių prašymo dėl administratoriaus pakeitimo, bankroto procedūrų vykdymas taptų komplikuotas, nes dauguma kreditorių skųstų visus administratoriaus veiksmus, administratoriaus bendradarbiavimas su kreditoriais taptų sudėtingas, dėl to nebūtų užtikrinti pagrindiniai bankroto proceso tikslai. Taigi atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 21 str. 2 d. 4 p., nenustatęs, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 4 d. normoms, teismas patenkino kreditorių prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo ir paskyrė BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratoriumi UAB ,,Verslo administravimas ir apskaita“.

11III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

12Kreditorius J. J., nesutikdamas su minėtos teismo nutarties dalimi, kuria dalis bylos dėl jo skundo buvo nutraukta, padavė teismui atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti skundžiamą nutarties dalį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti kreditoriaus skundą, nes jis nepraleido Įmonių bankroto įstatymo nustatyto termino skundui paduoti dėl nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Akcentavo, kad byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, kad kreditorius apie nutarimus sužinojo ar turėjo sužinoti anksčiau nei 2012-08-06.

13Administratorius atsiliepime į atskirtąjį skundą prašė kreditorius J. J. atskirtąjį skundą atmesti ir palikti galioti skundžiamą teismo nutarties dalį, teigdamas, kad teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, nes į teismą su skundu kreditorius kreipėsi praleidęs ieškinio senaties terminą, nustatytą Įmonių bankroto įstatyme.

14Kreditoriai atsiliepime į atskirąjį skundą prašė kreditoriaus J. J. atskirąjį skundą patenkinti, nurodydami, kad jis nepraleido termino skundui paduoti, nes iki Vilniaus apygardos teismo 2012-08-22 nutarties dėl kreditoriaus pakeitimo priėmimo neturėjo jokių procesinių teisių BUAB „Statyba ir paveldas“ bankroto byloje.

15Administratorius, nesutikdamas su teismo nutarties dalimi, kuria teismas atstatydino iš pareigų Vilniaus apygardos teismo 2010-10-20 nutartimi paskirtą BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratorių UAB ,,Viresita“ ir BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratoriumi paskyrė UAB ,,Verslo administravimas ir apskaita“, padavė teismui atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti skundžiamą nutarties dalį ir kreditorių skundą šioje dalyje atmesti. Prašo teismo iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki apeliacinis teismas priims nutartį dėl skundžiamos nutarties uždrausti bankroto administratoriui UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ atlikti bet kokius veiksmus, kuriais civilinė byla Nr. 2-3540-294/2012, nagrinėjama Vilniaus m. 2 apylinkės teisme, ar civilinė byla Nr. 2A-1988/2012, nagrinėjama Lietuvos apeliaciniame teisme, būtų nutraukta ar ieškinys (skundas) paliktas nenagrinėtu. Atsakovo nuomone, keisti administratorių nėra jokio pagrindo, o teismo motyvas, kad netenkinus didžiosios daugumos kreditorių prašymo dėl administratoriaus pakeitimo, bankroto procedūrų vykdymas taptų komplikuotas, nes dauguma kreditorių skųstų visus administratoriaus veiksmus, yra nelogiškas, nes UAB „Maxvila“ kaip didžiausias kreditorius turi visas galimybes teikti tokius nutarimų projektus, kokių pageidauja. Dėl laikinų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo pažymėjo, kad UAB „Maxvila“ esant didžiausiu kreditoriumi kyla reali grėsmė daryti įtaką jai nepalankiems teisminiams procesams, tokie veiksmai pažeistų ir viešąjį interesą, nes bylose galimai nebūtų nustatytas teisingumas, patenkintas galimai pagrįstas atsakovo reikalavimas, apginti mažųjų atsakovo kreditorių (įskaitant ir valstybės) interesai.

16Kreditoriai atsiliepime į administratoriaus atskirąjį skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Tvirtino, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog esant net 92,05 procento visų BUAB ,,Statyba ir paveldas“ kreditorių nepasitikėjimui bankroto administratoriumi, jau yra pagrindas atstatydinti jį iš pareigų. Be to, administratoriaus sistemingai daryti savo pareigų vykdymo pažeidimai sudaro pagrindą abejoti jo rūpestingumu, atidumu, profesionalumu ir gebėjimu tinkamai vykdyti bankroto procedūras, pažeidžia vieną pagrindinių ir esminių didžiosios dalies kreditorių teisių, t. y. teisę dalyvauti ir balsuoti kreditorių susirinkime. Pažymėjo, kad administratorius nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad paskyrus naująjį administratorių bus pažeistos smulkiųjų kreditorių teisės ir viešasis interesas. Kreditoriai neturi jokios įtakos naujojo bankroto administratoriaus atžvilgiu. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių prašė spręsti teismo nuožiūra.

17Kreditorius J. J. atsiliepime į administratoriaus atskirąjį skundą prašė jį atmesti ir skundžiamą nutarties dalį palikti nepakeistą. Nurodė, kad byloje nustatyta, kad bankroto administratorius tinkamai nevykdė savo pareigų, padarė daug pažeidimų, kuries sudaro akivaizdų pagrindą abejoti bankroto administratoriaus profesionalumu. Todėl laiko, kad skundžiama nutarties dalis yra teisėta ir pagrįsta, o prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė spręsti teismo nuožiūra.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis procesas pagal kreditoriaus J. J. atskirąjį skundą nutrauktinas, o administratoriaus atskirasis skundas netenkintinas.

20Taigi šios apeliacijos objektas yra Vilniaus apygardos teismo 2012-11-21 nutarties, kuria bylos dalis dėl kreditoriaus J. J. skundo nutraukta ir atstatydintas iš pareigų Vilniaus apygardos teismo 2010-10-20 nutartimi paskirtas BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratorius UAB ,,Viresita“ bei BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratoriumi paskirta UAB ,,Verslo administravimas ir apskaita“ (Leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 85), teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

21Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

22Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012-11-21 nutarties, kuria bylos dalis dėl kreditoriaus J. J. skundo nutraukta, teisėtumo ir pagrįstumo.

23Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi bylos dalį dėl kreditoriaus J. J. skundo nutraukė, nes padarė išvadą, kad jis su skundu į teismą kreipėsi praleidęs Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d. nustatytą senaties terminą kreditorių susirinkimo nutarimų ginčijimui ir šio termino neprašė atnaujinti. Teismas pažymėjo, kad kreditorius turėjo pareigą domėtis bankroto bylos eiga ir į teismą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo jis turėjo kreiptis nedelsiant.

24Kreditorius J. J., nesutikdamas su minėtos teismo nutarties dalimi, padavė teismui atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti skundžiamą nutarties dalį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti kreditoriaus skundą, nes jis nepraleido Įmonių bankroto įstatymo nustatyto termino skundui paduoti dėl nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Akcentavo, kad byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, kad kreditorius apie nutarimus sužinojo ar turėjo sužinoti anksčiau nei 2012-08-06.

25Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Vilniaus apygardos teismas 2012-11-21 nutartimi patenkino kreditoriaus UAB ,,Maxvila“ skundą ir pripažino BUAB „Statyba ir paveldas“ pakartotinio kreditorių susirinkimo, įvykusio 2011-07-27, nutarimus negaliojančiais nuo jų priėmimo momento. Kadangi kreditoriaus J. J. atskirtajame skunde keliamas reikalavimas yra patenkintas, todėl naikinti ar keisti teismo nutartį dėl jo skundo nėra pagrindo.

26Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012-11-21 nutarties dalies, kuria atstatydintas iš pareigų Vilniaus apygardos teismo 2010-10-20 nutartimi paskirtas BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratorius UAB ,,Viresita“ bei BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratoriumi paskirta UAB ,,Verslo administravimas ir apskaita“.

27Kaip jau minėta, byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad administratoriaus pakeitimo klausimą inicijavo net 92,05 procento visų BUAB ,,Statyba ir paveldas“ patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos turinčių kreditorių, jog kreditorius ir administratorių sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, nusprendė, kad egzistuoja pagrindas pakeisti BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratorių, nes šis prarado didžios daugumos kreditorių pasitikėjimą. Taip pat nurodė, kad netenkinus didžiosios daugumos kreditorių prašymo dėl administratoriaus pakeitimo, bankroto procedūrų vykdymas taptų komplikuotas, nes dauguma kreditorių skųstų visus administratoriaus veiksmus, administratoriaus bendradarbiavimas su kreditoriais taptų sudėtingas, dėl to nebūtų užtikrinti pagrindiniai bankroto proceso tikslai. Taigi atsižvelgdamas į tai ir vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 21 str. 2 d. 4 p., nenustatęs, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 4 d. normoms, teismas patenkino kreditorių prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo ir BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratoriumi paskyrė UAB ,,Verslo administravimas ir apskaita“.

28Administratorius teigia, kad keisti administratorių nėra jokio pagrindo, o teismo motyvas, kad netenkinus didžiosios daugumos kreditorių prašymo dėl administratoriaus pakeitimo, bankroto procedūrų vykdymas taptų komplikuotas, nes dauguma kreditorių skųstų visus administratoriaus veiksmus, yra nelogiškas, nes UAB „Maxvila“ kaip didžiausias kreditorius turi visas galimybes teikti tokius nutarimų projektus, kokių pageidauja.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, atsiradus nepasitikėjimui ir susiklosčius konfliktiniams santykiams tarp bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių, toliau šiam administratoriui vykdyti bankrutuojančios įmonės bankroto procedūras gali būti itin sudėtinga, ir tai neatitiktų įmonės ir jos kreditorių interesų, tuo pačiu tai keltų grėsmę sklandžiam ir operatyviam bankroto procedūrų vykdymui, konstruktyviam bendradarbiavimui tarp bankroto administratoriaus ir įmokės kreditorių, o tai savo ruožtu sąlygotų bankroto procedūrų vilkinimą ir užtęstų visą bankroto procesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario mėn. 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-388/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio mėn. 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1935/2011). Teismų jurisprudencijoje taip pat vertinama, kad nėra prasmės palikti administratoriumi asmenį, kuris, didelė tikimybė, anksčiau ar vėliau bus pakeistas, nes stambiausi atsakovo kreditoriai atvirai reiškia nepasitikinėjimą ieškovo siūlomu administratoriumi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio mėn. 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2146/2010). Remiantis formuojama teismų praktika, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009).

30Teisėjų kolegija, objektyviai ir visapusiškai ištyrusi bylos rašytinių įrodymų visumą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį atstatydinti iš pareigų Vilniaus apygardos teismo 2010-10-20 nutartimi paskirtą BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratorių UAB ,,Viresita“ bei BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratoriumi paskyrė UAB ,,Verslo administravimas ir apskaita“, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų nekartoja. Teisėjų kolegija pastebi, kad ta pačia skundžiama Vilniaus apygardos teismas 2012-11-21 nutartimi BAB „Statyba ir paveldas“ pakartotinio kreditorių susirinkimo, įvykusio 2011-07-27, nutarimai pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo momento, nes teismas, įvertinęs bylos duomenis, konstatavo, kad buvo padaryti kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimai.

31Kadangi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, o apeliantas nepateikė pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo, galimo suinteresuotumo ar jo netinkamumo (nepajėgumo) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras, todėl pirmosios instancijos teismo skundžiama nutarties dalis paliktina nepakeista.

32Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

33Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos, kad jų nesiėmus realiam būsimo teismo sprendimo įvykdymui iškils grėsmė ir suinteresuotas asmuo tikėtinai pagrindžia savo ieškinio (skundo) reikalavimą (CPK 144 str. 1 d.). Pagal CPK 144 str. 2 s., teismas savo iniciatyva gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, jeigu tai yra būtina siekiant apginti viešąjį interesą.

34Administratorius atskirąjame skunde prašė teismo iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki apeliacinis teismas priims nutartį dėl skundžiamos nutarties uždrausti bankroto administratoriui UAB „Verslo administravimas ir apskaita“ atlikti bet kokius veiksmus, kuriais civilinė byla Nr. 2-3540-294/2012, nagrinėjama Vilniaus m. 2 apylinkės teisme, ar civilinė byla Nr. 2A-1988/2012, nagrinėjama Lietuvos apeliaciniame teisme, būtų nutraukta ar ieškinys (skundas) paliktas nenagrinėtu. Šį prašymą pagrindė tuo, kad UAB „Maxvila“ esant didžiausiu kreditoriumi kyla reali grėsmė daryti įtaką jai nepalankiems teisminiams procesams, tokie veiksmai pažeistų ir viešąjį interesą, nes bylose galimai nebūtų nustatytas teisingumas, patenkintas galimai pagrįstas atsakovo reikalavimas, apginti mažųjų atsakovo kreditorių (įskaitant ir valstybės) interesai.

35Įvertinusi minėto prašymo turinį ir bylos medžiagą, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad administratorius nenurodė ir teismas nenustatė jokių pagrįstų prielaidų, kad jų nesiėmus realiam būsimo teismo sprendimo įvykdymui iškils grėsmė. Teisėjų kolegijos nuomone, administratorius savo prašymą grindžia tik subjektyvaus pobūdžio samprotavimais ir prielaidomis, kurie nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais. Teisėjų kolegija šioje nutartyje konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį atstatydinti iš pareigų Vilniaus apygardos teismo 2010-10-20 nutartimi paskirtą BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratorių UAB ,,Viresita“ bei BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratoriumi paskyrė UAB ,,Verslo administravimas ir apskaita“. Be kita ko, teisėjų kolegija, remdamasi teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2013-01-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-447/2013 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-02425-2010-1) Vilniaus apygardos teismo 2012-09-17 nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – sustabdė BUAB „Statyba ir paveldas“ 2011-07-25 pirminio kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymą iki įsiteisės Vilniaus apygardos teismo 2012-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. B2-3012-881/2012, kuria teismas, kaip minėta, patenkino kreditoriaus UAB ,,Maxvila“ skundą ir pripažino BUAB „Statyba ir paveldas“ pakartotinio kreditorių susirinkimo, įvykusio 2011-07-27, nutarimus negaliojančiais nuo jų priėmimo momento.

36Taigi, atsižvelgdama į tai, kas nurodyta anksčiau, teisėjų kolegija vertina, kad nėra jokio pagrindo taikyti administratoriaus prašomą laikinąją apsaugos priemonę.

37Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi CPK 144 str., 151 str., 337 str. 1 p. ir 338 str.,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

39Netenkinti BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratoriaus UAB ,,Viresita“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2010-10-20 nutartimi atsakovui UAB ,,Statyba ir... 5. Kreditorius UAB ,,Maxvila“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas... 6. Kreditorius J. J. taip pat padavė teismui skundą dėl pakartotiniame... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012-11-21 nutartimi, be kita ko, bylos dalį dėl... 9. Teismas, įvertinęs bylos rašytinių įrodymų visumą, priėjo prie... 10. Teismas nustatęs, kad administratoriaus pakeitimo klausimą inicijavo net... 11. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 12. Kreditorius J. J., nesutikdamas su minėtos teismo nutarties dalimi, kuria... 13. Administratorius atsiliepime į atskirtąjį skundą prašė kreditorius J. J.... 14. Kreditoriai atsiliepime į atskirąjį skundą prašė kreditoriaus J. J.... 15. Administratorius, nesutikdamas su teismo nutarties dalimi, kuria teismas... 16. Kreditoriai atsiliepime į administratoriaus atskirąjį skundą prašė jį... 17. Kreditorius J. J. atsiliepime į administratoriaus atskirąjį skundą prašė... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Apeliacinis procesas pagal kreditoriaus J. J. atskirąjį skundą nutrauktinas,... 20. Taigi šios apeliacijos objektas yra Vilniaus apygardos teismo 2012-11-21... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 22. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012-11-21 nutarties, kuria bylos dalis dėl... 23. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi bylos dalį... 24. Kreditorius J. J., nesutikdamas su minėtos teismo nutarties dalimi, padavė... 25. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Vilniaus apygardos teismas 2012-11-21... 26. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012-11-21 nutarties dalies, kuria atstatydintas... 27. Kaip jau minėta, byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas,... 28. Administratorius teigia, kad keisti administratorių nėra jokio pagrindo, o... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką,... 30. Teisėjų kolegija, objektyviai ir visapusiškai ištyrusi bylos rašytinių... 31. Kadangi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus... 32. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.... 33. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos,... 34. Administratorius atskirąjame skunde prašė teismo iniciatyva taikyti... 35. Įvertinusi minėto prašymo turinį ir bylos medžiagą, teisėjų kolegija... 36. Taigi, atsižvelgdama į tai, kas nurodyta anksčiau, teisėjų kolegija... 37. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi CPK 144 str., 151 str., 337... 38. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti... 39. Netenkinti BUAB ,,Statyba ir paveldas“ administratoriaus UAB ,,Viresita“...