Byla e2-835-236/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių energetinė statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 6 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių energetinė statyba“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei Verslo aptarnavimo centrui ir akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Žilinskis ir Co“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Anykščių energetinė statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi prašo: 1) panaikinti atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centro (toliau – ir įgaliotoji organizacija) sprendimą patvirtinti galutinių pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka ir sprendimą sudaryti sutartį viešajame pirkime (2017-ESO-2246) 35 kV OL rekonstravimo Alanta m., Molėtų raj. darbų pirkimas (toliau – ir Pirkimas); 2) panaikinti įgaliotosios organizacijos sprendimą atmesti ieškovės galutinį pasiūlymą Pirkime; 3) ieškovės pateiktą galutinį pasiūlymą įtraukti į galutinių pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka; 4) tuo atveju, jeigu nebūtų tenkinamas 3 reikalavimas, įpareigoti įgaliotąją organizaciją iš naujo persvarstyti ieškovės pateiktą pasiūlymą Pirkime ir nusprendus, jog UAB „Rapasta“ neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatyti protingą terminą pakeisti subtiekėją į reikalavimus atitinkanti ūkio subjektą.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo procedūras, uždrausti atsakovėms sudaryti Pirkimo sutartį, o jeigu ji būtų sudaryta – sustabdyti jos vykdymą. Nurodė, jog iš įgaliotosios organizacijos atsakymo į pretenziją matyti, kad Pirkimo sutartis bus sudaroma 2018 m. vasario 21 d., todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju yra būtinas. Jų netaikius ieškovei palankus teismo sprendimas negalėtų būti faktiškai įvykdytas. Viešųjų pirkimų byloms taikomi sutrumpinti nagrinėjimo terminai, todėl visuomenės interesas Pirkimo objektu taip pat nebūtų pažeistas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 6 d. nutartimi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.
 2. Iš byloje esančių duomenų teismas nustatė, kad Pirkimu siekiama įgyti 35 kV elektros oro linijos rekonstravimo darbus Alantos mieste, Molėtų rajone. Perkančiosios organizacijos duomenimis planuojama rekonstruoti elektros linija yra pastatyta dar 1963 metais, o 35 kV elektros oro linijoms taikomas turto nusidėvėjimo laikotarpis yra 45 metai. Teismo vertinimu, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, Pirkimo objekto būklė sąlygotų riziką, kad perkančioji organizacija galimai patirtų žalą ir finansinius nuostolius. Avarijos atveju galėtų būti nutrauktas elektros energijos tiekimas vartotojams ir/arba atsirasti žala žmonių sveikatai, gyvybei, turtui ir pan., kas sąlygotų vartotojų nuostolius ir atitinkamai – jų teisę reikalauti jų atlyginimo iš atsakovės. Neužtikrinus nuolatinės elektros energijos priežiūros, atnaujinimo ir plėtros darbų, kiltų didelė rizika, kad vartotojai, kuriems elektros energija privalo būti tiekiama nuolat, patirs didelių nepatogumų dėl suprastėjusios elektros energijos tiekimo arba galimo elektros energijos tiekimo nutrūkimo. Tai reiškia, kad šiuo atveju prioritetiškai turėtų būti ginama teisinė vertybė operatyviai vykdyti elektros oro linijos rekonstravimo darbus, o ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės būtų neproporcingos siekiamiems tikslams.
 3. Be to, preliminariai įvertinęs ieškinyje dėstomus argumentus ir motyvus, atsižvelgęs į atsakovių dėstomas aplinkybes, teismas sprendė, kad šioje proceso stadijoje negali daryti pagrįstos išvados, jog ieškinys yra prima facie (liet. preliminariai) pagrįstas. Pareikštas ieškinys ipso facto (liet. savaime) neturi sąlygoti viešo pirkimo procedūrų sustabdymo.
 4. Teismas taip pat sprendė, kad atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nebus suvaržyti ieškovės interesai bei apribotos galimybės apginti savo teises, nes palankaus teismo sprendimo atveju ji įgytų teisę reikalauti žalos, atsiradusios dėl padarytų pažeidimų, atlyginimo.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Anykščių energetinė statyba“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė negalintis ieškovės ieškinio laikyti preliminariai pagrįstu. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas tik preliminariai vertina ieškinio pagrįstumą, jis netiria ir nepasisako dėl bylos esmės. Šiuo atveju byloje ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai yra pakankami ieškinį laikyti preliminariai pagrįstu.
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sąlygotų mažesnę žalą nei jų netaikymas, kadangi ieškinio tenkinimo atveju atsakovės privalėtų atlyginti žalą, kuri būtų įskaičiuota į elektros energijos bei jos persiuntimo kainą ir ją realiai dengtų visi vartojai.
  3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas leistų ieškovei efektyviai apginti jos teises, kadangi, nesustabdžius procedūrų bei vėliau ieškovės ieškinį patenkinus, grįžti į iki pažeidimo padarymo buvusią stadiją nebūtų įmanoma.
  4. Atsakovių argumentai apie elektros linijos pastatymo metus nėra pagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais. Be to, jei tikėti šia data bei laikyti, kad jos nusidėvėjimas yra 45 metai, tai Pirkimas turėjo būti vykdomas dar prieš 10 metų. Įrodymų, kad elektros linija yra avarinės būklės, byloje nėra. Tai rodo, jog Pirkimo objektas perkančiajai organizacijai nėra toks reikšmingas.
 2. Atsakovės UAB Verslo aptarnavimo centras ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:
  1. Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai konstatavo, kad ieškovės pateiktas ieškinys nelaikytinas preliminariai pagrįstu. Procesiniuose dokumentuose ieškovė nurodo tikrovės neatitinkantį jos pasiūlymo atmetimo pagrindą – jis buvo atmestas ne dėl pasitelkto subtiekėjo neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, o dėl ieškovės neapdairumo, nerūpestingumo bei sąmoningo delsimo patikrinti pateiktus pasiūlymo duomenis.
  2. Teismas pagrįstai laikė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų visuomenei didžiulę žalą, kadangi įvykus elektros tinklų avarijai galėtų nukentėti ne tik asmenų turtas, bet ir jų sveikata ar gyvybė. Tuo tarpu jokie ieškovei atsirasiantys nuostoliai byloje nebuvo nurodyti.
  3. Apeliantės teiginys, kad jai kilusią žalą turėtų atlyginti visi vartotojai yra visiškai nepagrįstas, kadangi tokios įmonės išlaidos nebūtų priskiriamos prie išlaidų, finansuojamų iš valstybės lėšų.
  4. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ yra valstybės įpareigota užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką elektros energijos tiekimą. Tam tikslui pasiekti ji nuolat rekonstruoja oro elektros energijos tiekimo linijas, jas keisdama požeminiais elektros energijos perdavimo kabeliais, kadangi tai daro ženklią teigiamą įtaką tiek elektros teikimo kokybei, tiek ir jos kainai, kraštovaizdžiui.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

5Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

 1. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 2. Apeliantė UAB „Anykščių energetinė statyba“ kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui naujus įrodymus – Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017 m. birželio 13 d., 2017 m. gruodžio 19 d., 2018 m. sausio 23 d. pažymas, CVP IS pranešimą ir Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą. Apeliantė nepateikė jokių paaiškinimų, kodėl šiuos įrodymus teikia teismui su atskiruoju skundu. Taip pat matyti, kad dalis jų jau yra nagrinėjamoje byloje pateikti pirmosios instancijos teismui, todėl minėtus įrodymus atsisakoma priimti.
 3. Atsakovės kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė teismui naują įrodymą – 35 kV elektros tiekimo linijos Alanta – Molėtai pasą. Juo siekia paneigti ieškovės atskirajame skunde nurodytą aplinkybę, kad byloje nėra įrodymų apie ginčo elektros linijų pastatymo metus. Atsižvelgęs į tai teismas minėtą įrodymą priima į bylą.

6Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

 1. Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės UAB „Anykščių energetinė statyba“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų byloje, yra pagrįsta ir teisėta.
 2. CPK 144 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Vadovaujantis CPK 423 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).
 3. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).
 4. Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė UAB Verslo aptarnavimo centras, įgaliota perkančiosios organizacijos AB „Energijos skirstymo operatorius“, vykdo viešąjį pirkimą (2017-ESO-2246) 35 kV OL rekonstravimo Alanta m., Molėtų raj. darbų pirkimas. Įvertinusi ieškovės pateiktą galutinį pasiūlymą pirkime, įgaliotoji organizacija priėmėm sprendimą jį atmesti. Nesutikdama su šiuo sprendimu ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Todėl ieškovė pateikė atskirąjį skundą, kuriame ginčija teismo argumentus dėl abiejų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinų sąlygų egzistavimo.
 5. Aptariant preliminarų ieškinio pagrįstumą, kaip sąlygą, būtiną norint taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones, teismas pažymi, jog šioje proceso stadijoje ieškovė neprivalo įrodyti, o teismas – iš esmės įvertinti – ieškinio pagrįstumo, kadangi reikalavimų pagrįstumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Priešingai nei skundžiamoje nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas, šioje proceso stadijoje ieškovės pateiktas ieškinys (patikslintas ieškinys) bei jame nurodytus reikalavimus, ieškovės nuomone, pagrindžiantys įrodymai, teismo turėjo būti vertinti kaip leidžiantys ieškinį laikyti preliminariai pagrįstu. Akivaizdžių jo nepagrįstumo įrodymų byloje nėra, o atsiliepime į atskirąjį skundą šiuo aspektu pateikti atsakovių argumentai bus išnagrinėti ir dėl jų pasisakyta tik priimant galutinį sprendimą byloje. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai ieškovės ieškinį laikė preliminariai nepagrįstu. Tačiau vien ši aplinkybė nėra pakankama siekiant patenkinti ieškovės prašymą.
 6. Pasisakydama dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimui ar negalimumui ieškovė nurodo, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. nesustabdžius Pirkimo procedūrų arba Pirkimo sutarties vykdymo, yra reali tikimybė, jog būsimas galbūt ieškovei palankus teismo sprendimas taps nebeįgyvendinamas, o visas teisminis bylinėjimasis praras prasmę. Pažymi, jog būtinybės vykdyti Pirkimo procedūras atsakovės neįrodė, nes byloje nėra įrodymų apie elektros linijų pastatymo metus, o, net ir pripažinus atsakovių nurodytą informaciją apie juos teisinga, akivaizdu, kad rekonstrukcija turėjo būti atlikta dar prieš 10 metų.
 7. Vertinant minėtų atskirojo skundo argumentų pagrįstumą, dar kartą pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – kuo skubesnis konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose.
 8. Nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas yra neabejotinai strategiškai svarbus ne tik perkančiajai organizacijai, tačiau ir visai visuomenei, kuri yra akivaizdžia suinteresuota kuo greitesne elektros linijų rekonstrukcija. Atsakovių į bylą pateiktas papildomas įrodymas patvirtina, kad siekiamos rekonstruoti elektros oro linijos yra pastatytos dar 1963 metais, todėl tikėtina, kad jų būklė nėra labai gera. O vien aplinkybė, kad jų susidėvėjimą skaičiuojant 45 metams jos turėjo būti rekonstruotos jau prieš 10 metų, nepanaikina išvados, kad tokia rekonstrukcija joms yra būtina. Be to, sutiktina su atsakovių argumentu, kad oro elektros energijos tiekimo linijų pakeitimas į požeminius elektros energijos perdavimo kabelius žymiai pagerina elektros tiekimo paslaugų kokybę, daro teigiamą įtaką kraštovaizdžiui. Kiti atskirojo skundo argumentai šių išvadų taip pat nepaneigia. Dėl minėtų priežasčių darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju pagrįstai pirmosios instancijos teismo svarbesniu laikytas bei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymu siektas apginti visuomenės interesas Pirkimo objektu.
 9. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai