Byla II-471-1058/2020
Dėl Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus 2020 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. 10-ANR_N-17134-2020 panaikinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Telksnienė, sekretoriaujant Gražinai Osinskajai, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui J. B., institucijos, surašiusios administracinio nusižengimo protokolą, atstovui Renatui Ivanauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi J. B., a. k. ( - ), gyvenančios ( - ), skundą dėl Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus 2020 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. 10-ANR_N-17134-2020 panaikinimo,

Nustatė

3J. B. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus 2020 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. 10-ANR_N-17134-2020 (toliau – ir skundžiamas nutarimas) pripažinta kalta padariusi administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 431 straipsnio 1 dalyje. Jai paskirta 225 EUR bauda. J. B. nubausta už tai, kad 2020 m. balandžio 25 d., būdama UAB „P“ vadove, policijos pareigūnui pareikalavus, teisės pažeidimo išaiškinimo tikslu, nenurodė kas 2020 m. balandžio 11 d., apie 11.31 val., ( - ), naudojosi įmonei priklausančiu automobiliu „Mitsubishi“, valstybinis Nr. ( - ) ir taip pažeidė Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 5 punkto ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas) 20 straipsnio 2 dalį.

4Nesutikdama su jos atžvilgiu priimtu nutarimu J. B. pateikė teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutarimą ir administracinio nusižengimo teiseną jos atžvilgiu nutraukti. Nurodo, kad nutarimas priimtas išsamiai ir visapusiškai neišnagrinėjus visų bylai reikšmingų aplinkybių. Ji yra UAB „O“ ( - ) (kodas ( - )), veikiančios patalpose adresu ( - ), vadovė. Dėl teisėto automobilių parkavimo šiam namui suformuotame jo vidiniame kieme tarp namo patalpų naudotojų bei ( - ) ( - ), kurios pirmininkės pareigas ji laikinai eina, ir trečiojo asmens R. S. jau ilgą laiką tvyro konfliktinė situacija. Jos žiniomis, būtent R. S. nepagrįsti ir neteisėti daugkartiniai skundai policijai lemia tariamų administracinių nusižengimų fiksavimą ir namo kieme automobilius tvarkingai parkuojančių namo patalpų naudotojų pastovų baudimą policijai nesiaiškinant probleminės situacijos priežasčių ir esmės. 2020 m. gegužės 15 d. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybai buvo pateikti du daugelio suinteresuotų asmenų pasirašyti raštai, kuriuose eilinį kartą buvo išdėstyta situacija, užduoti aktualūs rūpimi klausimai ir pateikti susiję prašymai. Policijos taip pat buvo prašoma iki situacijos išsiaiškinimo ir jos civilizuoto sureguliavimo sustabdyti tariamų administracinių nusižengimų fiksavimą ir nuobaudų skyrimą. Kiek jai yra žinoma, iki šios dienos Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policija jokio atsakymo į minėtus raštus nepateikė. Be to, 2020 m. birželio 3 d. policijai per elektroninių paslaugų sistemą buvo pateiktas pranešimas dėl susidariusios situacijos. Nežiūrint į tai, policijos pareigūnai itin uoliai reaguoja į nepagrįstus ir neteisėtus pranešimus ir periodiškai tiek telefonu, tiek ir atvykę namo kieme bei greta esančioje jos darbo vietoje – ( - ), bendrauja su ja išimtinai siekdami administracinių nuobaudų už teisėtą parkavimą namo kieme taikymo. Ji pareigūnams, įskaitant tuos, kurie bendravo ir primygtinai neprisistatinėjo, o taip pat pareigūnei S. S., pareigūnui A. A., pareigūnei R. P., kuri sakėsi esanti atsakinga už susiklosčiusios situacijos nagrinėjimą, yra eilę kartų sakiusi/pranešusi ir jiems yra puikiai žinoma, kad visais tariamų parkavimo pažeidimų namo, esančio ( - ), kieme atvejais, įskaitant nutarime aptariamo metu, nutarime minimu automobiliu „Mitsubishi“, valstybinis Nr. ( - ) naudojosi būtent ji (J. B.). Šias aplinkybes ji dar kartą patvirtina ir šis jos pareiškimas galioja visų daugkartinių jos darbovietės UAB „P“ adresu iš policijos iki šiol gautų pranešimų dėl užfiksuotų tariamų administraciniu nusižengimų atveju. Kad policijos pareigūnams yra žinoma informacija apie minėto automobilio naudotoją, patvirtina ir 2020 m. liepos 1 d. nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. 10-ANR_N-14147-2020 (ROIK: 20116257070) bei 2020 m. liepos 3 d. nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. 14-ANR_N-1122-2020 (ROIK: 20114837741). Iš policijos gaunamos korespondencijos niekada neignoravo, su policija visuomet būdavo susisiekiama ir bendraujama visais rūpimais klausimais. Tai reiškia, kad ji buvo ir yra tinkamai įvykdžiusi nutarime nurodytą tariamai pažeistą Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje numatytą pareigą. Akcentavo, kad tą pačią nutarimo priėmimo dieną, t. y. 2020 m. liepos 28 d., Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyboje administracinio nusižengimo byloje Nr. 10-ANR-N-17135-2020 (ROIK: 20114780107) buvo priimtas analogiškas nutarimas, kuriuo už tą pačią (ar bent jau tą pačią tęstinę) veiką, t. y. tariamą automobilio naudotojo nenurodymą, ji nepagrįstai ir neteisėtai buvo dar kartą nubausta 225 EUR dydžio administracine nuobauda. Tuo buvo pažeista ANK 2 straipsnio 5 dalis, įtvirtinanti, kad „niekam negali būti antrą kartą skiriama administracinė nuobauda už tą pačią veiką“. Papildomai nurodė, kad su visais tariamais automobilio parkavimo namo, esančio ( - ), kieme pažeidimais nesutinka ir jų nepripažįsta ir yra pasirengusi dėl nepagrįstų ir neteisėtų mėginimų jos atžvilgiu taikyti administracinę atsakomybę gintis visomis prieinamomis leistinomis teisinėmis priemonėmis (b. l. 3-4).

5Atsiliepimu į skundą Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyrius prašo palikti skundžiamą nutarimą galioti ir skundo netenkinti. Nurodo, kad protokolo surašymo dieną, VĮ „Regitra“ duomenimis, automobilio „Mitsubishi“, valstybinis Nr. ( - ) savininku buvo UAB „P“, į. k. ( - ), ( - ). 2020 m. balandžio 13 d. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos tyrėjas, vadovaujantis ANK 610 ir 611 straipsniais, transporto priemonės savininkui surašė administracinio nusižengimo protokolą pagal ANK 417 straipsnio 2 dalį ir išsiuntė pranešimą dėl užfiksuoto KET pažeidimo į UAB „P“ elektroniniu paštu ( - ). Minėtą elektroninio pašto adresą įmonė buvo pati nurodžiusi valstybės informacinėse sistemose ar registruose, kurie naudojami elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms gauti ar prievolėms įvykdyti. ANK 611 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nustatyta, kad juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie administracinį nusižengimą gavimo dienos privalo pranešti duomenis apie asmenį, kuris administracinio nusižengimo padarymo metu naudojosi savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone. Nesulaukus prašomos informacijos nei pranešimo apie objektyvias priežastis dėl informacijos nepateikimo, 2020 m. gegužės 13 d. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyresnysis specialistas vadovaudamasis ANK 431 straipsnio 1 dalimi bei KET 5 punktu ir Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, J. B., kaip UAB „P“ vadovei, surašė administracinio nusižengimo protokolą (ROIK: 20114779307). Surašytas protokolas buvo išsiųstas į UAB „P“ deklaruotą vietą, adresu ( - ) bei elektroniniu paštu, šiais adresais: ( - ) ir ( - ). AB „Lietuvos paštas“ duomenimis pranešimas įteiktas 2020 m. gegužės 16 d., o elektroniniai laiškai pristatyti 2020 m. gegužės 13 d. J. B. buvo pasiūlyta iki 2020 birželio 12 d. sumokėti 75 EUR baudą, tačiau bauda sumokėta nebuvo ir J. B. atžvilgiu buvo priimtas skundžiamas nutarimas. Institucija, priimdama nutarimą, teisingai vertino administracinio nusižengimo padarymo aplinkybes, tinkamai taikė materialinės teisės normas, nuobauda paskirta sankcijos ribose, J. B. parodymai vertintini kaip gynimosi taktika, siekiant išvengti administracinės atsakomybės (b. l. 1b-2).

6Teismo posėdyje skundą padavusi J. B. palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė jį tenkinti bei administracinio nusižengimo teiseną jos atžvilgiu nutraukti. Nurodė, kad niekada nevengė ir neslėpė savo duomenų. Asmeniškai susirašinėjo su pareigūnais, prašė išsiaiškinti situaciją dėl neteisėto jos ir kitų namo gyventojų baudimo už netinkamą automobilio statymą pagal vieno asmens nuolat pateikiamus skundus. Pareigūnai negalėjo nežinoti, kas vairavo automobilį, kadangi ji nuolat kalbėjo su jais telefonu. Jai buvo surašyta eilė administracinių nusižengimų protokolų dėl jos tariamai padarytų nusižengimų. Kartais pareigūnai rašydavo asmeniškai jai, o kartais rašydavo, kad nežino, kas vairavo automobilį, prašydami nurodyti vairavusį asmenį. Priežastis, kodėl pareigūnai prašė jos nurodyti automobilio valdytoją buvo automobilio pastatymas ties tam tikru kelio ženklu, kurio tiek ji, tiek ir visi namo gyventojai nepripažįsta kaip teisėtai pastatyto, kadangi jis stovi žemės sklypo atkarpoje, kuriai nustatytas servitutas. Yra rašiusi laišką pareigūnams, prašydama atlikti tarnybinį patikrinimą dėl kelio ženklinimo ir konstatuojamų nusižengimų. Nors raštas yra gegužės 15 d., bet ir iki tol ji bendravo su policija. Konkrečiai dienų neatsimena, žino, kad atsakinėdavo į visus pareigūnų raštus, bet iš jų negaudavo atsakymų. Pareigūnai, kurie atvažiuodavo dėl pranešimų apie netinkamai pastatytą automobilį, į ją kreipdavosi vardu ir pavarde, taigi ją žinojo. Ji pati telefonu informavo policijos pareigūną S. dar iki gegužės 13 d. Bendravo ir su kitu pareigūnu, pavardės neatsimena. Su policijos pareigūnais bendravo visą gegužę, gal net ir balandžio mėnesį. Nuolat bendraudama su pareigūnais pasakojo, kas tokia yra, kieno automobilis. Atsimena policijos raginimus pateikti duomenis apie automobilio valdytojus, įmonės elektroninis adresas yra galiojantis, visus raštus gavo, bet gal iš nežinojimo neatliko formalumo ir raštu neparašė, kad automobiliu naudojasi ji. Tą informaciją pateikdavo telefonu arba susitikimų su pareigūnais metu. Nagrinėjamu atveju raginimą gavo balandžio 24 d., duomenų apie vairavusį asmenį neteikė. Galbūt ji viską neteisingai suprato ir ėmėsi neteisingų aiškinimosi priemonių, bet yra rašiusi ir bendrą laišką, kad padėtų išsiaiškinti susiklosčiusią situaciją. Prašė neskirti jai baudų ir žmogiškai įvertinti situaciją, susipainiojo, jos veiksmuose nebuvo piktybiškumo.

7Teismo posėdyje institucijos, priėmusios skundžiamą nutarimą, atstovas R. Ivanauskas prašė skundo netenkinti ir palikti skundžiamą nutarimą nepakeistu. Nurodė, kad administracinių nusižengimų protokolai buvo siunčiami J. B. el. adresais, kuriuos pareiškėja deklaravo informacinėse sistemose. 2020 m. balandžio 21 d. raginimas jai taip pat buvo išsiųstas elektroniniu paštu, jeigu žmogus yra deklaravęs elektroninį paštą, tai juo ir siunčiama. Gavus pranešimą, nuotrauką, kad buvo padarytas pažeidimas, visuomet išsiunčiamas raginimas pateikti duomenis apie transporto priemonę vairavusį asmenį. Šiuo atveju atsakymo negavo, jis buvo gautas tik rugpjūčio 17 d., o pagal ANK 611 straipsnį atsakymas turi būti pateiktas per 3 dienas nuo raginimo gavimo dienos, todėl buvo surašytas protokolas. Pati pareiškėja neneigia, kad buvo raginama pateikti duomenis. Nenorėdama kalbėti telefonu, ji galėjo atvykti ir išsiaiškinti, tačiau ji nereagavo į terminus pateikti duomenis per 3 dienas. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad asmuo negalėdamas pateikti duomenų per 3 dienų terminą, gali prašyti, kad terminas būtų atidėtas, tačiau ji to neprašė. Vėlesni J. B. raštai policijai rodo, kad ji vienintelė naudojasi automobiliu, bet duomenų apie automobilio valdytoją pagal siųstą raginimą jį nepateikė. Atkreipė dėmesį, kad šiuo atveju pranešimas pateikti duomenis buvo siųstas ne dėl pareiškėjos ginčijamo kelio ženklo „Sustoti draudžiama“, o dėl 2020 m. balandžio 11 d. fiksuoto KET 9 punkto pažeidimo, kad automobilis buvo paliktas stovėti pažeidžiant kelio ženklo Nr. 531 „rezervuota stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 810, reikalavimus. Papildomai pažymėjo, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. ANK 38 ir 612 straipsnių teisinis reglamentavimas pasikeitė. Pagal ankstesnį reglamentavimą jei pažeidimai užfiksuoti stacionariomis teisės pažeidimo fiksavimo sistemomis, galima buvo daryti kaip ir kitos analogiškos J. B. atžvilgiu nagrinėtos bylos atveju, kai byla buvo grąžinta institucijai. Anksčiau patys darė taip, kai yra pvz., 3 pažeidimai, buvo siunčiamas vienas raginimas, apibendrinama ir skiriama viena nuobauda. Nuo 2019 m. pasikeitus ANK 38 straipsnio nuostatoms, vienas protokolas gali būti surašytas kai yra idealioji sutaptis, t. y. kai vienu metu padaromi pažeidimai. Kai yra realioji sutaptis, kažkiek skirtingi pažeidimai, tai turi būti surašomi atskiri protokolai ir priimami atskiri nutarimai. Ar duomenų nepateikimas gali būti vertinamas kaip idealioji sutaptis, palieka spręsti teismui. Bet nuo 2019 m. taiko tokią praktiką, kad pavyzdžiui vienas pažeidimas, siunčiamas raginimas juridiniam asmeniui, po trijų dienų padaromas kitas pažeidimas, vėl siunčiamas raginimas ir žiūrima kaip į atskirus pažeidimus. Šiuo atveju taip ir buvo padaryta.

8VĮ „Regitra“ duomenų išraše nurodyta, kad automobilio „Mitsubishi“, valstybinis Nr. ( - ) savininku yra UAB „P“ (b. l. 60).

92020 m. balandžio 21 d. pranešimu Nr. 10-ANR_PR-21243-2020 UAB „P“, adresu ( - ) buvo pranešta, kad įmonei priklausančia transporto priemone, kurios registracijos Nr. ( - ), gamybinė markė „Mitsubishi“, modelis „Outlander“, buvo padarytas administracinis nusižengimas. Nusižengimo padarymo vieta ir laikas ( - ), 2020 m. balandžio 11 d. 11.31 val. Prašoma per tris darbo dienas nuo pranešimo apie administracinį nusižengimą gavimo dienos pranešti ANK 611 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis apie asmenį (b. l. 84). Pranešimas išsiųstas elektroniniu paštu ( - ) (b. l. 54).

102020 m. gegužės 5 d. pranešimu Nr. 10-ANR_PR-21243-2020 UAB „P“, adresu ( - ) buvo pranešta, kad įmonei priklausančia transporto priemone, kurios registracijos Nr. ( - ), gamybinė markė „Mitsubishi“, modelis „Outlander“, buvo padarytas administracinis nusižengimas. Nusižengimo padarymo vieta ir laikas ( - ), 2020 m. balandžio 15 d. 15.14 val. Prašoma per tris darbo dienas nuo pranešimo apie administracinį nusižengimą gavimo dienos pranešti ANK 611 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis apie asmenį (b. l. 85).

11Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus 2020 m. gegužės 13 d. J. B. už ANK 431 straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo padarymą buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu Nr. 10-ANR_P-40107-2020, nurodant sumokėti siūlomą 75 EUR baudą iki 2020 m. birželio 12 d. Protokole pažymėta, kad jis surašytas atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant (b. l. 41-42).

12Iš byloje esančio elektroninio susirašinėjimo matyti, kad J. B. 2020 m. gegužės 21 d. elektroniniu paštu kreipėsi į Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba, prašydama išnagrinėti situaciją, susidariusią ( - ). Jos elektroniniu paštu persiųstame Vilniaus apskrities VPK KPV adresuotame 2020 m. gegužės 15 d. rašte nurodyta, jog UAB „P“ automobilio vairuotoja(-as), ( - ), namo butų ir kitų patalpų savininkai bei kt., pasilikę automobilį ties R. S. garažu nuolat persekiojami dėl KET nesilaikymo ir pažeidimo. Prašoma atlikti tarnybinį patikrinimą dėl fiksuojamų KET pažeidimų ir administracinių nusižengimų teisėtumo bei sustabdyti administracinių nusižengimų fiksavimą ir nuobaudų skyrimą, kol bus išsiaiškinta, ar teisėtai fiksuojami administraciniai nusižengimai. Kitame 2020 m. gegužės 15 d. rašte nurodoma, kad jau nuo 2015 m. bandoma išsiaiškinti dėl ( - ) namo gyventojams ribojamos teritorijos. Teigiama, kad buvo teiktas paklausimas savivaldybei ir gautas savivaldybės atsakymas, jog ji nėra išdavusi leidimo jų kieme statyti kelio ženklus (b. l. 9-32).

13Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybai adresuotame 2020 m. rugpjūčio 17 d. rašte J. B. nurodė, kad visais administracinių nusižengimų atvejais automobiliu „Mitsubishi Outlander“, valstybinis Nr. ( - ), naudojosi ji – J. B. (b. l. 105).

14Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus 2020 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. 10-ANR_N-17135-2020 J. B. nubausta už analogiško nusižengimo padarymą, t. y. pagal ANK 431 straipsnio 1 dalį nubausta už tai, kad 2020 m. gegužės 9 d., būdama UAB „P“ vadove, policijos pareigūnui pareikalavus, teisės pažeidimo išaiškinimo tikslu, nenurodė, kas 2020 m. balandžio 15 d., apie 15.14 val., ( - ), naudojosi įmonei priklausančiu automobiliu „Mitsubishi“, valstybinis Nr. ( - ) (b. l. 38-39).

15Skundas tenkintinas iš dalies.

16ANK 617 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog pareigūnas, nagrinėdamas administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka, privalo nustatyti: ar buvo padarytas administracinis nusižengimas, ar šis asmuo kaltas dėl jo padarymo, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar nėra šio kodekso 591 straipsnyje nurodytų aplinkybių, ar yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, ar padaryta turtinė žala, taip pat kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti. Pagal ANK 641 straipsnį teismas, nagrinėdamas skundo bylą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

17ANK 431 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta transporto priemonės savininko (valdytojo) administracinė atsakomybė už Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymą. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje, be kita ko, įtvirtinta, kad siekiant išaiškinti teisės pažeidimą, tikrinančio pareigūno, savivaldybės administracijos įgalioto pareigūno reikalavimu transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi šiam pareigūnui nurodyti ANK nustatytus duomenis apie asmenį, kuris nusižengimo padarymo metu valdė transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančią transporto priemonę ar ja naudojosi, o juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo privalo šiam pareigūnui nurodyti ANK nustatytus duomenis apie asmenį, kuris nusižengimo padarymo metu naudojosi juridiniam asmeniui priklausančia transporto priemone. Transporto priemonės savininkas (valdytojas) arba juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo, nepateikę šioje dalyje nurodytų duomenų, atsako už transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimą ANK nustatyta tvarka. Transporto priemonės savininkas (valdytojas) arba juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo už pareigų neatlikimą neatsako, jeigu jis prarado transporto priemonę prieš savo valią. Pagal ANK 611 straipsnio, numatančio administracinio nusižengimo protokolo surašymo, kai nusižengimas užfiksuotas ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje, 2 dalies nuostatas, juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo per tris darbo dienas nuo pranešimo apie administracinį nusižengimą gavimo dienos privalo pranešti duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją), kuris administracinio nusižengimo padarymo metu naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone.

18Taigi, iš nurodyto reglamentavimo seka, kad policijos pareigūnai, nustatę administracinio nusižengimo požymius ir tai, kad nusižengimas galimai padarytas naudojantis juridiniam asmeniui priklausančia transporto priemone, siekiant išaiškinti teisės pažeidimą (įskaitant ir jį galimai padariusį fizinį asmenį), kreipiasi į juridinio asmens vadovą ar kitą atsakingą asmenį pateikti galimai padaryto administracinio nusižengimo metu transporto priemonę naudojusį asmenį (jo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją). Iš VĮ „Regitra“ duomenų išrašo matyti, kad „Mitsubishi“, valstybinis Nr. ( - ) savininku yra UAB „P“. 2020 m. balandžio 21 d. pranešimu Nr. 10-ANR_PR-21243-2020 UAB „P“, adresu ( - ), buvo pranešta, kad įmonei priklausančia transporto priemone, kurios registracijos Nr. ( - ), gamybinė markė „Mitsubishi“, modelis „Outlander“, buvo padarytas administracinis nusižengimas. Nusižengimo padarymo vieta ir laikas ( - ), 2020 m. balandžio 11 d. 11.31 val. Prašoma per tris darbo dienas nuo pranešimo apie administracinį nusižengimą gavimo dienos pranešti ANK 611 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis apie asmenį, kuris nusižengimo padarymo metu naudojosi juridiniam asmeniui priklausančia transporto priemone. Iš Administracinių nusižengimų registro duomenų matyti, kad 2020 m. balandžio 21 d. pranešimas buvo išsiųstas ir įmonės deklaruotu elektroniniu paštu ( - ). (b. l. 54). J. B. patvirtino, kad nurodytu laikotarpiu ji buvo UAB „P“ vadove, pranešimą gavo, vadinasi turėjo pareigą per nustatytą terminą pateikti 2020 m. balandžio 21 d. pranešime reikalaujamą informaciją. Teismo posėdyje pareiškėja taip pat patvirtino, kad per nurodytą 3 dienų terminą prašomos informacijos nepateikė, todėl jos veiksmai pagrįstai kvalifikuoti pagal ANK 431 straipsnio 1 dalį.

19Šiuo atveju pareiškėjos atsakomybės nešalina aplinkybė, kad ji 2020 m. rugpjūčio 17 d. išsiuntė Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybai informaciją, jog visais galimų administracinių nusižengimų atvejais automobiliu „Mitsubishi Outlander“, valstybinis Nr. ( - ), naudojosi ji – J. B., bei pranešime nurodė nurodė kitus ANK 611 straipsnio 2 dalyje reikalaujamus duomenis. ANK 431 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio nusižengimo sudėtis yra formali, todėl prašomos informacijos nepateikimas per pranešime nustatytą 3 dienų terminą nepagrįstai vilkina administracinio nusižengimo tyrimą ir užtraukia administracinę atsakomybę.

20Teismui pateiktame skunde J. B. kėlė dvigubos atsakomybės klausimą, nurodydama, kad jos nuomone skundžiamu nutarimu buvo nubausta už tą patį administracinį nusižengimą, t. y. 2020 m. liepos 28 d. buvo priimtas analogiškas nutarimas administracinio nusižengimo byloje Nr. 10-ANR_N-17135-2020 už tą pačią (ar bent jau tęstinę) veiką.

21Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką baudžiamosiose bylose tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos bendros tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Veikos pripažinimas tęstine priklauso nuo rūšinių padarytos nusikalstamos veikos sudėties požymių, todėl atskirų kategorijų baudžiamosiose bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, patvirtinančias arba paneigiančias veikos tęstinumą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-267/2011). Nustatant bendrą tyčią, be kita ko, išsiaiškinama, kaip kaltininkas suvokė ir įvertino savo daromų veikų pobūdį, kokios paskatos lėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama; subjektyvieji nusikalstamos veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi atsižvelgiant ir į išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, situaciją, kuriai esant šie veiksmai buvo padaryti, ir pan. (pavyzdžiui, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-406/2011, 2K-501/2012, 2K-202/2014, 2K-497/2014). Šie kasacinio teismo išaiškinimai mutatis mutandis (su atitinkamais pakeitimais) taikytini ir administracinių nusižengimų bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis atnaujintoje administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-64-689/2019).

22Iš Vilniaus apskrities VPK 2020 m. liepos 28 d. nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 10-ANR_N-17135-2020 matyti, kad J. B. pripažinta kalta, padariusi administracinį nusižengimą, numatytą ANK 431 straipsnio 1 dalyje, už tai, kad būdama UAB „P“ vadove, policijos pareigūnui pareikalavus, teisės pažeidimo išaiškinimo tikslu, nenurodė, kas 2020 m. balandžio 15 d. apie 15.14 val. ( - ), naudojosi įmonei priklausančiu automobiliu „Mitsubishi Outlander“, valstybinis Nr. ( - ) (b. l. 38). Iš teismui pateikto 2020 m. gegužės 5 d. pranešimo dėl užfiksuoto administracinio nusižengimo Nr. 10-ANR_PR-24412-2020 matyti, kad juo minėto automobilio savininko (juridinio asmens) buvo reikalaujama analogiškų duomenų, kaip ir nagrinėjamo nusižengimo atveju – 2020 m. balandžio 21 d. pranešime. Teismo posėdyje J. B. paaiškino, kad neatsakė į 2020 m. balandžio 21 d. ir 2020 m. gegužės 5 d. Kelių policijos valdybos pranešimus, nes paraleliai vyko nuolatinis bendravimas su pareigūnais dėl jos naudojamo to paties UAB „P“ automobilio parkavimo tvarkos. Kaip teigė pareiškėja, pareigūnai ne kartą ją buvo baudę už stovėjimo tvarkos pažeidimą, naudojant šią mašiną. Tai patvirtina ir administracinių nusižengimų registro išrašas (b. l. 44-52). Be to, pasak pareiškėjos, atvykę į jos darbovietę pareigūnai atpažindavo ją, kaip automobilio „Mitsubishi Outlander“, valstybinis Nr. ( - ), savininkę, ji nuolat dėl kelio ženklinimo kalbėjo su pareigūnais ir telefonu, todėl buvo įsitikinusi, kad jiems negali būti nežinoma, kas yra automobilio naudotojas.

23Taigi, byloje nustatyta, kad J. B. buvo du kartus patraukta administracinėn atsakomybėn pagal ANK 431 straipsnio 1 dalį dėl iš esmės visiškai analogiškų veikų. Tiek skundžiamas nutarimas, tiek ir Vilniaus apskrities VPK 2020 m. liepos 28 d. nutarimas buvo priimti tą pačią dieną, dėl vienarūšio dalyko – per tris dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti informaciją apie tam pačiam juridiniam asmeniui priklausančio automobilio naudotoją. Abu nusižengimai padaryti analogiškai – nevykdant dviejų savaičių skirtumu surašytų analogiškų įpareigojimų, dėl tos pačios priežasties – J. B. būnant įsitikinusiai, jog nusižengimus tiriantiems pareigūnams ji yra žinoma kaip vienintelė automobilio naudotoja. Atkreiptinas dėmesys, kad administracinių nusižengimų laikas skiriasi labai nežymiai, vos keturiomis dienomis (2020 m. balandžio 11 d. ir 2020 m. balandžio 15 d.), tuo tarpu pranešimai dėl informacijos pateikimo to paties subjekto surašyti daug vėliau ir jau po abiejų administracinių nusižengimų – 2020 m. balandžio 21 d. ir 2020 m. gegužės 5 d., todėl lieka neaišku, kodėl informacijos nebuvo galima pareikalauti vieną kartą. Tokiu atveju nurodymo nevykdymas būtų laikomas vienu administraciniu nusižengimu. Teismo vertinimu, negalima situacija, kai pačios institucijos veiksmais yra apsunkinama asmens teisinė padėtis, pažeidžiant tiek proceso operatyvumo, tiek ekonomiškumo, tiek efektyvumo principus.

24Atsižvelgiant į išdėstytą, spręstina, kad J. B. padarytas administracinis nusižengimas susidėjo iš dviejų tapačių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties ANK straipsnyje nurodyto administracinio nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jas visas jungė bendra kaltė. Vadinasi, pareiškėja padarė vieną tęstinę veiką. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Vilniaus apskrities VPK 2020 m. liepos 28 d. nutarimas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. rugsėjo 24 d. nutartimi buvo panaikintas grąžinant bylą institucijai. Esant nurodytoms aplinkybėms, nagrinėjamu atveju taip pat tikslinga grąžinti bylą institucijai, kurios pareigūnai įgalioti atlikti administracinio nusižengimo tyrimą (ANK 642 straipsnio 1 dalies 4 punktas), kad J. B. būtų surašytas vienas administracinio nusižengimo protokolas pagal ANK 431 straipsnio 1 dalį dėl abiejų (2020 m. balandžio 11 d. ir 2020 m. balandžio 15 d.) nurodymų nevykdymo. Skundžiamas nutarimas šiuo pagrindu naikintinas (ANK 642 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 642 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

26panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyresniojo specialisto A. S. 2020 m. liepos 28 d. nutarimą Nr. 10-ANR_N-17134-2020 ir administracinio nusižengimo byla grąžinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybai.

27Nutartis per 20 dienų nuo nutarties kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi J. B., a. k.... 3. J. B. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos... 4. Nesutikdama su jos atžvilgiu priimtu nutarimu J. B. pateikė teismui skundą,... 5. Atsiliepimu į skundą Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato... 6. Teismo posėdyje skundą padavusi J. B. palaikė skunde išdėstytus argumentus... 7. Teismo posėdyje institucijos, priėmusios skundžiamą nutarimą, atstovas R.... 8. VĮ „Regitra“ duomenų išraše nurodyta, kad automobilio „Mitsubishi“,... 9. 2020 m. balandžio 21 d. pranešimu Nr. 10-ANR_PR-21243-2020 UAB „P“,... 10. 2020 m. gegužės 5 d. pranešimu Nr. 10-ANR_PR-21243-2020 UAB „P“, adresu... 11. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos... 12. Iš byloje esančio elektroninio susirašinėjimo matyti, kad J. B. 2020 m.... 13. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybai... 14. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos... 15. Skundas tenkintinas iš dalies.... 16. ANK 617 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog pareigūnas, nagrinėdamas... 17. ANK 431 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta transporto priemonės savininko... 18. Taigi, iš nurodyto reglamentavimo seka, kad policijos pareigūnai, nustatę... 19. Šiuo atveju pareiškėjos atsakomybės nešalina aplinkybė, kad ji 2020 m.... 20. Teismui pateiktame skunde J. B. kėlė dvigubos atsakomybės klausimą,... 21. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką baudžiamosiose bylose tęstine... 22. Iš Vilniaus apskrities VPK 2020 m. liepos 28 d. nutarimo administracinio... 23. Taigi, byloje nustatyta, kad J. B. buvo du kartus patraukta administracinėn... 24. Atsižvelgiant į išdėstytą, spręstina, kad J. B. padarytas administracinis... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 26. panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių... 27. Nutartis per 20 dienų nuo nutarties kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar...