Byla 2K-406/2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Vytauto Piesliako, Olego Fedosiuko ir pranešėjo Jono Prapiesčio, sekretoriaujant Daivai Kučinskienei, dalyvaujant prokurorei Linai Beinarytei, gynėjai advokatei Svetlanai Brencienei, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus miesto vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 25 d. nuosprendžio, kuriuo V. K. ir L. V. G. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 300 straipsnio 1 dalį išteisinti kaip nepadarę veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių.

2Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nuosprendžiu V. K. ir L. V. G. buvo pripažinti kaltais ir nuteisti pagal BK 300 straipsnio 1 dalį paskiriant kiekvienam 7 MGL (910 Lt) dydžio baudą.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešėjo pranešimą, prokurorės, prašiusios kasacinį skundą tenkinti, išteisintojo L. V. G. gynėjos, prašiusios kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

4UAB „G.“ direktorius L. V. G. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu buvo nuteistas už žinomai netikro dokumento suklastojimą ir jo panaudojimą, o UAB „G.“ buhalterė V. K. – už žinomai netikro dokumento panaudojimą. L. V. G. 2009 m. liepos 20 d. UAB „G.“ patalpose (duomenys neskelbtini), E. J. vardu surašė prašymą 2009 m. liepos 23 (turėtų būti – 20) –31 d. išleisti jį nemokamų atostogų ir šį prašymą be E. J. parašo pateikė UAB „G.“ buhalterei V. K. liepdamas jai užregistruoti. V. K. prašymą priėmė ir užregistravo UAB „G.“.

5Apeliacinės instancijos teismas, nurodęs, kad pirmosios instancijos teismas, V. K. ir L. V. G. baudžiamojoje byloje priimdamas „apkaltinamąjį nuosprendį, neanalizavo ir nevertino įrodymų, susijusių su jų subjektyviąja tyčia“, reikšminga jų veiksmų teisiniam įvertinimui, ir apsiribojo tik V. K. bei L. V. G. objektyvių veiksmų įvertinimu, išteisinamajame nuosprendyje konstatavo, kad byloje nenustatyta, jog L. V. G., kaip UAB „G.“ direktorius, surašęs šios bendrovės darbuotojo E. J. vardu prašymą dėl nemokamų atostogų suteikimo, bet tokio prašymo nepasirašęs, tyčia siekė jį suklastoti, taip pat nenustatyta, jog UAB „G.“ buhalterė V. K., gavusi tokį direktoriaus parašytą prašymą be E. J. parašo, parengdama įsakymą dėl nemokamų atostogų ir pranešdama „Sodrai“ apie nedraudiminį laikotarpį, jį panaudojo.

6Kasaciniu skundu Vilniaus miesto prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Eugenijus Papučka prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo išteisinamąjį nuosprendį ir palikti galioti be pakeitimų pirmosios instancijos teismo apkaltinamąjį nuosprendį.

7Kasatorius nurodo, kad melagingų žinių įrašymas į dokumentą laikytinas jo suklastojimu, todėl UAB „G.“ direktoriaus L. V. G. surašytas prašymas atitinka BK 300 straipsnyje dokumentui keliamus reikalavimus. Pasak prokuroro, L. V. G. surašytame prašyme nurodomas juridinis faktas – socialiai drausto asmens UAB „G.“ darbuotojo E. J. nedraudiminis laikotarpis, kuris esant tam tikroms aplinkybėms neapdraustam asmeniui gali sukelti neigiamas pasekmes. Prokuroro teigimu, baudžiamojoje byloje nustatyta, kad UAB „G.“ direktorius L. V. G. surašė prašymą E. J. vardu, o buhalterė V. K., parengdama įsakymą dėl nemokamų atostogų suteikimo ir pranešdama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV) Vilniaus skyriui apie E. J. nedraudiminį laikotarpį, nesigilino į prašymo turinio teisingumą. Kasatoriaus tvirtinimu, L. V. G. ir V. K., parengdami E. J. vardu dokumentą – prašymą išleisti jį nemokamų atostogų, „suprato, kad šis dokumentas iš tikrųjų neatitinka realiai vykusių procedūrų aplinkybių, bet tai darė sąmoningai, suvokdami savo veiksmų pavojingumą ir turėdami asmeninį suinteresuotumą“. Pasak kasatoriaus, L. V. G., surašydamas E. J. vardu prašymą išleisti nemokamų atostogų, t. y. įrašydamas į dokumentą tikrovės neatitinkančią informaciją, suvokė, kad jame nurodyta informacija yra melaginga, ir šį dokumentą perdavė vykdyti buhalterei V. K. Prokuroras atkreipia dėmesį į tai, kad L. V. G. klausimo dėl E. J. išėjimo nemokamų atostogų su juo pačiu nederino, apie tai jo neinformavo. Taip veikdamas L. V. G. suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, suprato, kad neturėdamas teisės dokumente įtvirtina tikrovės neatitinkančius duomenis, kurie gali sukelti teisines pasekmes, ir tai darė sąmoningai.

8Kasatorius pabrėžia, kad nemokamos atostogos gali būti suteikiamos tik darbuotojo prašymu – darbdavys neturi teisės reikalauti, jog darbuotojas išeitų nemokamų atostogų. Prokuroro nuomone, byloje nustatyti faktai negali būti vertinami kaip formalūs darbuotojo išleidimo nemokamų atostogų tvarkos pažeidimai. Priešingai, dokumentuose esanti informacija iš esmės iškraipė realius įvykius, nes byloje nustatyta, kad E. J., kurio vardu buvo surašytas prašymas išleisti jį nemokamų atostogų, iš tikrųjų nesutiko to padaryti ir atsisakė pasirašyti minėtą prašymą. Prokuroras atkreipia dėmesį ir į tai, kad nedraudiminio įvykio užfiksavimas sukelia tam tikras neigiamas pasekmes – darbuotojas netenka tam tikrų socialinių garantijų tiek nedraudiminiu laikotarpiu, tiek ateityje, t. y. ligos atveju nemokama ligos pašalpa, nemokamos atostogos neįskaitomos į „Sodros“ stažą, kuris naudojamas pašalpoms, pensijoms skaičiuoti ir pan.

9Prokuroras kasaciniame skunde nurodo ir tai, kad iš pirmosios instancijos teismo nustatytų bylos aplinkybių, kurių nepaneigė ir apeliacinės instancijos teismas, matyti, jog UAB „G.“ buhalterė V. K. iš bendrovės direktoriaus L. V. G. priėmė E. J. vardu surašytą prašymą be jo parašo išleisti nemokamų atostogų 2009 m. liepos 20–31 d. ir jį užregistravo įmonėje. V. K., priimdama iš bendrovės direktoriaus E. J. vardu surašytą prašymą, matė, kad jis surašytas L. V. G. ranka, E. J. nepasirašytas ir, nebūdama įsitikinusi, jog šis prašymas atitinka E. J. valią, kad tokį prašymą jis vėliau pasirašys, tą pačią dieną parengė įsakymą dėl nemokamų atostogų, o duomenis apie E. J. nedraudiminį laikotarpį nustatyta 12-SD forma faksu perdavė VSDFV Vilniaus skyriui. Prokuroras atkreipia dėmesį į tai, kad byloje nustatyta, jog 2009 metų liepos 20 ar 21 dieną E. J. atvykus į darbą ir atsisakius eiti nemokamų atostogų, išteisintieji nesiėmė priemonių nedelsiant atšaukti minėtą prašymą. Be to, VSDFV Vilniaus skyriuje 2009 m. rugpjūčio 4 d. iš UAB „G.“ faksu buvo gautas pirminis 12-SD formos pranešimas apie E. J. nedraudiminį laikotarpį

102009 m. liepos 20–31 d., o 2009 m. rugpjūčio 28 d. ir šio pranešimo originalas. Pasak prokuroro, VSDFV Vilniaus skyriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. E. J. išduotoje pažymoje apie jo valstybinio socialinio draudimo laikotarpius nedraudiminis laikotarpis nurodytas 2009 m. liepos 20–31 d. ir tik 2010 m. balandžio 8 d., jau prasidėjus ikiteisminiam tyrimui, draudėjas UAB „G.“ pateikė prašymą patikslinti nedraudiminio laikotarpio pabaigą – vietoj 2009 m. liepos 31 d. nurodyti 2009 m. liepos 20 d.

11Vilniaus miesto vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinis skundas atmestinas.

12Esminis kasatoriaus skundo argumentas yra tas, kad L. V. G., suklastodamas žinomai netikrą dokumentą ir jį panaudodamas, o V. K., panaudodama žinomai netikrą dokumentą, suvokė pavojingą savo nusikalstamų veikų pobūdį. Kasatoriaus tvirtinimu, L. V. G. suprato, kad neturėdamas teisės dokumente įtvirtina tikrovės neatitinkančius duomenis, kurie gali sukelti teisines pasekmes, o V. K. – kad panaudoja žinomai netikrą dokumentą, ir tai darė sąmoningai, t. y. veikė tiesiogine tyčia.

13Pagal BK 300 straipsnio 1 dalį atsako ir tas, kas suklastojo žinomai netikrą dokumentą ar (ir) žinomai netikrą dokumentą panaudojo. Dokumentas laikomas netikru tada, kai jo turinyje įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys duomenys ir kaltininkas tokį dokumentą surašė, atspausdino ar kitaip pagamino kito asmens vardu. Netikro dokumento pagaminimas – tai visiškai naujo žinomai melagingo dokumento pagaminimas, t. y. kaltininkas neteisėtai visą dokumentą, kuriame įtvirtinta tikrovės neatitinkanti informacija, surašo, atspausdina ar kitokiais būdais sukuria siekdamas išleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip autentišką. BK 300 straipsnio 1 dalyje nurodyto nusikaltimo sudėties būtinas subjektyvusis požymis – kaltė turi pasireikšti tiesiogine tyčia, t. y. kaltininkas supranta, kad siekdamas teisinėje apyvartoje įtvirtinti apgaulę, neteisėtai pagamino netikrą dokumentą ar (ir) žinomai netikrą dokumentą panaudojo, ir nori taip veikti. Pažymėtina, kad kaltės turinys baudžiamojoje byloje atskleidžiamas įvertinant tiek vidinius–psichinius (subjektyvius) nusikalstamos veikos požymius: paties kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką, išaiškinimas, kaip jis suvokė bei įvertino savo daromų veiksmų ar neveikimo pobūdį, padarinius, paskatas, nulėmusias nusikalstamos veikos padarymą ir šia veika siekiamus padarinius, tiek išorinius (objektyvius) jos požymius, t. y. atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, pastangas juos padarant, padėtį, kuri buvo juos padarant, ir pan.

14Iš baudžiamosios bylos matyti, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl tiesioginės tyčios buvimo V. K. ir L. V. G. veiksmuose, be kitų aplinkybių, įvertino ir tai, kad 2009 metais UAB „G.“, kurioje tuo metu dirbo E. J., buvo sunki ekonominė situacija; dėl susidariusios sunkios ekonominės padėties ne vienas UAB „G.“ darbuotojas, tarp jų ir E. J. 2008 metais, 2009 m. liepos 7–17 d., jų pačių sutikimu buvo išėję nemokamų atostogų; UAB „G.“ 2009 metų liepos mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštyje E. J. 2009 m. liepos 21–31 d. pažymėtas kaip dirbantis asmuo. Išteisintasis L. V. G. viso bylos proceso metu nuosekliai aiškino, kad jis, būdamas įsitikinęs, jog apdailininku UAB „G.“ dirbęs E. J. liepos mėnesį sutiks ir toliau pratęsti nemokamas atostogas, nes darbo bendrovėje jam tuo metu nebuvo, 2009 m. liepos 17 d. E. J. vardu surašė prašymą dėl nemokamų atostogų 2009 m. liepos 20–31 d. jam suteikimo, bet jo nepasirašė, ir perdavė jį vykdyti buhalterei V. K.; tiek L. V. G., tiek E. J. patvirtino, jog L. V. G. ne kartą savo ranka yra surašęs už E. J. prašymus, kuriuos šis tik pasirašydavo. Išteisintoji V. K. viso bylos proceso metu nuosekliai teigė, kad L. V. G. jai liepė pradėti vykdyti jo ranka E. J. vardu surašytą prašymą, sakydamas, jog šis atėjęs į darbą jį pasirašys; V. K., gavusi minėtą prašymą, jį apiformino ir perdavė „Sodrai“ duomenis apie E. J. nedraudiminį laikotarpį

152009 m. liepos 20–31 d.; E. J. atėjus į darbą po 2009 m. liepos 7–17 d. nemokamų atostogų, V. K. pasiūlė jam minėtą prašymą pasirašyti; E. J. atsisakius pasirašyti L. V. G. jo vardu surašytą prašymą išleisti nemokamų atostogų, L. V. G., kaip UAB „G.“ direktorius, 2009 m. liepos 21 d. priėmė įsakymą, kuriuo atšaukė savo 2009 m. liepos 20 d. įsakymą dėl E. J. išleidimo nemokamų atostogų 2009 m. liepos 21–31 d.; 2009 m. rugpjūčio 28 d. „Sodroje“ buvo gautas UAB „G.“ pranešimas apie E. J. nedraudiminį laikotarpį, kuriame nurodytas E. J. nedraudiminis laikotarpis – viena diena – 2009 m. liepos 20 d.; VSDFV Vilniaus skyriaus direktoriaus 2010 m. gegužės 10 sprendimu Nr. 5-27-4043 pagal UAB „G.“ direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 28 d. prašymą buvo nuspręsta tikslinti apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazės duomenis apie E. J. 2009 m. liepos 20–31 d. nedraudiminį laikotarpį keičiant nedraudiminio laikotarpio pabaigos datą iš 2009 m. liepos 31 d. į 2009 m. liepos 20 d. Be to, pažymėtina, kad dėl L. V. G. ir V. K. veiksmų E. J. finansiškai nenukentėjo ir pretenzijų UAB „G.“ neturėjo.

16Vadinasi, kolegijos nuomone, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad L. V. G. veiksmai surašant E. J. vardu prašymą dėl nemokamų atostogų suteikimo, bet jo nepasirašant, negali būti vertinami kaip žinomai netikro dokumento suklastojimas, nes jis šį prašymą tik surašė už E. J. pagrįstai tikėdamasis, kad šis jį pasirašys, o V. K. buvo įsitikinusi, jog prašymas atitinka E. J. valią, jog jis vėliau tą prašymą pasirašys, todėl tą dieną, kai apie E. J. nedraudiminį laikotarpį ji informavo VSDFV, negalėjo žinoti, kad E. J. vardu surašytas prašymas neatitinka jo valios, taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad V. K. ir L. V. G. ėmėsi priemonių, jog E. J. vardu surašytas, jo valios neatitinkantis prašymas, nebūtų vykdomas, ir motyvuotai konstatavo, kad V. K. ir L. V. G. „veiksmuose nebuvo tyčios suklastoti dokumentą ir tokį suklastotą dokumentą panaudoti“.

17Taigi, nesant V. K. ir L. V. G. veiksmuose tiesioginės tyčios, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai juos pagal BK 300 straipsnio 1 dalį išteisino kaip nepadariusius veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių.

18Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus miesto prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nuosprendžiu... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešėjo pranešimą, prokurorės,... 4. UAB „G.“ direktorius L. V. G. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu... 5. Apeliacinės instancijos teismas, nurodęs, kad pirmosios instancijos teismas,... 6. Kasaciniu skundu Vilniaus miesto prokuratūros vyriausiojo prokuroro... 7. Kasatorius nurodo, kad melagingų žinių įrašymas į dokumentą laikytinas... 8. Kasatorius pabrėžia, kad nemokamos atostogos gali būti suteikiamos tik... 9. Prokuroras kasaciniame skunde nurodo ir tai, kad iš pirmosios instancijos... 10. 2009 m. liepos 20–31 d., o 2009 m. rugpjūčio 28 d. ir šio pranešimo... 11. Vilniaus miesto vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinis skundas atmestinas.... 12. Esminis kasatoriaus skundo argumentas yra tas, kad L. V. G., suklastodamas... 13. Pagal BK 300 straipsnio 1 dalį atsako ir tas, kas suklastojo žinomai netikrą... 14. Iš baudžiamosios bylos matyti, kad apeliacinės instancijos teismas,... 15. 2009 m. liepos 20–31 d.; E. J. atėjus į darbą po 2009 m. liepos 7–17 d.... 16. Vadinasi, kolegijos nuomone, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai... 17. Taigi, nesant V. K. ir L. V. G. veiksmuose tiesioginės tyčios, apeliacinės... 18. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi... 19. Vilniaus miesto prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo kasacinį...